Home » తెలుగు సెక్స్ కథలు » అత్త మావయ్యలు దెంగులాడుకుంటున్నారు చూద్దామ్మ

అత్త మావయ్యలు దెంగులాడుకుంటున్నారు చూద్దామ్మ

వీణా అప్పుడే స్తానం చేసినట్టు ఉంది లైట్ గులభి రంగు మీద తెల్ల పువ్వులు ఉన్నా నైటీ వేసుకుని డెసింగ్ టేబుల్ దగ్గర నుంచుని ఫౌడర్ రాసుకుంటుంది తనని అలా చూసేసరికి అబ్బహ్ ఎంత అందం గా ఉంది అనిపించింది
మావయ్యకే అటు ఇటూ చూశా అత్త అక్కడ లేదు నేను వెంటనే వీణాని వెనకనుండి కౌగిలించుకున్నాను తను ఒక్కసారే అదిరిపడి గట్టిగా అరవబోయింది నేను తన నోటిని మూసేసి నేనే నేనే అన్నాను తన చెవిదగ్గర అప్పుడు ఆగింది ఈలోపు తన నడుము మీద వేసిన మావయ్య చేతులు తన బంగారు కలశాలమీద కి జరిపి వాటిని సుతారంగా నలుపుతూ తన మెడమీద మావయ్య పెడవులతో ముద్దర్లు వేస్తున్నాను తను అబ్భ్హ్ అత్తయ్యగారు వస్తారు వదలండీ అంది మావయ్యకు మాత్రం తనని వదలలనిపించడం లేదు అబ్బహ్ స్తాననికి వెళ్ళి చాల సేపు అయ్యింది వచ్చేస్తారు వదలండీ అంది ఇంక తప్పక ఒకసారి గట్టిగా సళ్ళని పిసికి మెడమీద మునిపంటితో కొరికి వదిలి మంచం మీద కుర్చుని ఏంటి అత్తయిగారు రోజు రోజుకి అందాన్ని పెచుకుంటూ వెళుతున్నారు అన్నాను చీ పో అంది నిజంగా రా ఈ నైటీ లో బలే ఉన్నావ్ కొత్తదా? అన్నాను అవును మొన్నే తీసుకున్నా అంది అవుమావయ్య సూపర్ గా ఉంది రా అన్నాను ఒరే వీణా ఈరోజు ఎదో ఒకటి చెప్పి ఈ గదిలో పడుకో నిన్ను ఇలా చూసి మావయ్య బుజ్జిగాడు తెగ మారం చేస్తున్నాడు నీ బుజ్జి దానిథో ఆడుకుంటాను అని అన్నాను అవుమావయ్య?? చుద్దాం లే అంది. ఈలోపు అత్త మేము ఉన్నా గదిలోకి వచ్చి ఏరా వెళతావ్ అక్కడే ఉండిపోతావ్ సరే వెళ్ళి స్తానం చేసిరా పొయ్యి మీద నీళ్ళు ఉన్నాయ్ చూడు అంది సరే అని నేను స్తామావయ్యనికి వెళ్ళాను.

చేసి వచ్చేసరికి వీణా అత్త వంటింటిలో బోజనలకి సర్ద్దుతున్నారు ఈలోపు మావయ్యన్న కుడావచ్చి స్తానం చేసి వచ్చారు అందరం కలిసి బోజనలు అయ్యకా పక్కలు సర్ద్దుకుంటుండగా వీణా ఆంటీ అదీ అదీ అంది మావయ్య గదిలో పక్కలు నేను సర్దుకుంటూ పక్క గదిలోనుండీ వినిపించే వాళ్ళ మాటలు వింటున్నా మీరు ఏమి అనుకోకపోతే ఒక విష్యం చెపుతాను అంది వీణా ఏంటమ్మ చెప్పు పర్లేదు నేను ఏమి అనుకోను అంది అత్త మీరు బాగా గురక పెడుతున్నారండి నిద్దర మెలుకువ వస్తే మీ గురక సౌండ్ కి ఇంక నిద్దర పట్టడం లేదు అంది వీణా అత్త పక పక నవ్వి అవుమావయ్య సరే ఐతే నువ్వు ఆ గదిలో పడుకుంటావా?? అంకుల్ ని ఇటు వచ్చేయ్యమంటాను అంది అత్త సోరీ ఆంటీ అంది వీణా అయ్యోఓ బలేదానివే దీనిలో ఏముంది అని ఏమండీ మీరు ఈగదిలోకి వచ్చి పడుకోండి అంది అత్త మావయ్యన్న తో మావయ్యన్న అత్త వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళారు వీణా మావయ్య గదిలోకి వచ్చింది కింద పక్క వేసుకుంటుంది ఏంటి కిదంపడుకుంటున్నావ్ ఆ మంచం ఉందిగా దానిమీద పడుకో బలే పిల్లవే నువ్వు అంది అత్త వీణాని చుసి పర్లేదు ఆంటి అంది వీణా మంచం కాళీగానే ఉంది కదా పర్లేదులే పడుకో వాడు నిద్దరపోతే కుంబకర్ణుడే ఇంక లేవడు గురక కుడా పెట్టడులే నువ్వు హ్యాప్పీ గా పడుకో అనేసి అత్త వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకుంది లైట్ ఆఫ్ చేసి వీణా మంచం ఎక్కింది నేను వెంటనే వీణా దగ్గరకి జరిగి కౌగిలించుకోబోతుంటే నన్ను ఆపి ఊఉస్ష్హ్ వాళ్ళు పడుకునే వరకూ ఆగు అంది చిన్న గొంతుతో సరే అని నేను మావయ్య ప్లేసులో పడుకున్నా ఒక 15 మినిట్స్ కి అత్త తలుపు తీసి చుసింది మేము నిద్దరపోతున్నామో లేదో అని మేము నిద్దరపోతున్నట్టు నటించాం అత్త మళ్ళి ఆ గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు మూసింది మంచం కిర్ర్రూ మంది.

మంచం మళ్ళి కిర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ అంది ఒక పది సెకెండ్స్ కి కిర్ర్ర్ర్ కిర్ర్ర్ర్ అంటుంది ఆహా వీళ్ళు పని మొదలెట్టారు అని మావయ్యకు అర్దం అయిపోయింది వీణా దగ్గరకి జరిగి ఓఓయ్య్ మా అత్త మావయ్యన్న దెంగించుకుంటున్నారు చూస్తావా?? అన్నాను నీకెలా తెలుసు అంది అదిగో ఆ సౌండ్స్ విను అని అన్నాను హా కిర్ర్ర్ కిర్ర్ మని సౌండ్స్ వస్తున్నయ్ అంది హా అది మంచం సౌండ్స్ వీళ్ళు చేసుకునేటప్పుడు ఇద్దరూ ఊగుతారు కదా ఆటైం లో ఇలా సౌండ్స్ చేస్తుంది మంచం కావాలంటే చూడు అన్నాను తపులు మూసేశారుగా అంది చూస్తావా?? అన్నాను హా ఆంటీ ఎలా చేయించుకుంటుందో చూడాలి ఎలా చూస్తాం తలుపు వేసేసి ఉంటే అంది వీణా చప్పుడు చెయ్యకుండా ఇటు రా అంటూ కిటికి దగ్గరకి వెళ్ళి సౌండ్ రాకుండా కిటికి తలుపు తీసి లోపలికి చూపించాను లోపల జీరో బల్బ్ వెలుగుతుంది గదంతా చాల క్లియర్ గా కనపడుతుంది వీణా ద్రుష్టి మంచం మీద పడింది అక్కడ అత్తని మావయ్యన్న మిషనరీ లో దెంగుతున్నారు మావయ్యన్న వేసేప్రతీ దెబ్బకి అత్త కాళ్ళూ వెనక్కి ముందుకి కదుపుతూ చేయించుకుంటుంది ఆ సీన్ చూస్తే అచ్చం ఒక మిషన్ తిరుగుతున్నట్టుగానే ఉంది కళ్ళు ఆరపకుండా సరితా వాళ్ళనే చూస్తుంది అత్త మావయ్యన్న మెడమీద చేస్తులు వేసి తనమీద కి లాక్కుంది మావయ్యన్న అత్త మోకాళ్ళ కిందా ఉన్నా తన చేతులు తీసేసి అత్త మీదకి వాలిపోయారు అత్త మావయ్యన్నను కౌగిలించుకుని తన చేతులతో మావయ్యన్న వీపంతా తడిమేస్తూ రుద్దుతుంది మావయ్యన్న అత్త బుగ్గల మీద పెదలమీద ముద్దులు పెడుతూ కిందా నడుము ఊపుడు మొదలెట్టారు అత్త హూమ్మ్ హ్హహ హ్హోఓ హహ్ స్స్స్ హ్హ్మ్మ్ మ్మ్ హహ్ హోఓఊహ్ అంటూ చిన్నగా మూలుగుతుంది ఆభ్ గట్టిగా గుద్దండీ మూడు రోజులు అయ్యింది దెబ్బ పడి తట్టుకోలేకపోతున్నాను అబ్బహ్హ్ ఆహ్హా హ్హ్హా హ్హోఓఓఓ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ స్స్స్స్ కోట్టండి కొట్టండి ఆభ్హ్ ఈస్సీస్సి మావయ్యన్న అత్తని వదిలి పైకి లేచి అత్త మోకాళ్ళు మావయ్యన్న బుజాలమీద పెట్టుకుని తన మొడ్డని అత్త పూకు గాడిలో సర్ద్ది మళ్ళి నడుం ఊపుడు మొదలెట్టారు ఆబ్భ్హ్హ్హ్హ్ అబ్బహ్హ్హ్ ఆహ్హాహహ్ ఇసీసిస్సీసి మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్హహహహహ్ ఊఊఒఓఓఓఓ హహ్హహహహ హహహ హ్హ అదీ అదీ అలాగే అలాగే అహ్హ అబ్బహ్ అబభ్ అంటూ కొంచెం గొంతు పెంచింది ఏమే పక్క గదిలో వాళ్ళు ఉన్నారు కదే అన్నారు అబ్బహ్ వాళ్ళకి నిద్దర పట్టేసింది లే నిద్దర పడితే ఇద్దరు ఇదరే మళ్ళి లేచె పని లేదు చూశాను గా ఆ పిల్ల కూడా మన వాడిలాగనే తెల్లారేవరకు లేవదు అంది అత్త మావయ్యన్న తో దెంగించుకుంటూనే సరే లే ఎదుకన్న మంచిది మరీ పెద్దగా అరవకు అన్నారు మీకు తెలుసుగా మావయ్యకు బాగా గులగా ఉంటే మావయ్యకు తెలియకుండానే అరిచేస్తాను ఆభ్హ్హ్ ఇప్పుడా గోల ఎందుకు మావయ్యపూకు లో గుల తీర్చు అంది మావయ్యన్న తో.

మావయ్యన్న దరువు స్పీడ్ పెంచారు ఆదీ అదీ అబ్బహ్ అబహ్ కొట్టు కొట్టు స్ష్ష్హ్స్ హ్ష్ష్ కొట్టు అదీ అదీ అబ్బహ్ అబహ్ బాహ్ బలే దొబ్బుతున్నవ్ రా అబ్బ కూర్చోపెట్టి దెంగు అంది అత్త మావయ్యన్న తన బుజలమీదనుండి అత్త కాళ్ళు తీసి అత్త నడుము పట్టుకుని పైకి లేపి కుర్చుని తన కాళ్ళమీద అత్తని కుర్చోపెట్టి అత్త గుద్ద కింద దిందు పెట్టారు అత్తని కౌగిలించుకుని కింద నడుము ఊపుతున్నారు అత్తకూడా మావయ్యన్నకి ఎదురు దెబ్బ వేస్తుంది ఇద్దరు హా ఇస్సి మ్మూ హ్హోఓఓ స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్ హ్య్ ఆబబ్ అబబా అంటూ చేసుకుంటూన్నారు ఇక్కడ మావయ్యకు మొడ్డ ఫుల్ల్ గా లేచిపోయి లుంగి తప్పించుకుని బయటకి వచ్చేసింది నేను వీణా సళ్ళ మీద చేతులు వేసి పిసకడం మొదలెట్టాను అక్కడ అత్త వాళ్ళ ఆట చూస్తూ ఇక్కడ మా ఆట మొదలెట్టాం అత్త కి ఈ యాంగిల్ దెబ్బకూడా సరిపోవడం లేదు అనుకుంటా అబ్బహ్హ్ నేను మీదెక్కుతాను అంది మావయ్యన్నతో సరే దా అని మావయ్యన్న వెనక్కి పడుకున్నారు అత్త మావయ్యన్న మొడ్డని పూకు గాడిలో సర్ద్దుకుని తన నడుముని బాగా లేపి లేపి కొడుతుంది దెబ్బ దెబ్బ కి మావయ్యన్న అమ్మోఓ ఒసీయ్య్ ఏంటా దెబ్బ వెయ్యడం మావయ్య మొడ్డ నలిగిపోతుంది అంటున్నారు అబ్బహ్ కొంచెం ఓర్చుకో అంటు అత్త దెబ్బ వెయ్యడం స్పీడ్ పెంచింది అమ్మోఓ అమ్మోఓ అచ్చం మిషన్ దెంగినట్టు యమ స్పీడ్ గా దెంగుతుంది మావయ్యన్నని అది కూడా ఎగరేసి ఎగరేసి కొడుతుంది పూకు చివరకంటా లేపి మళ్ళి అడుకంటా దిగేసుకుంటుంది ప్రతీ దెబ్బలోని అత్త కింద మావయ్యన్న మాత్రం కేకలు కేకలు పెట్టేస్తున్నరు ఆబ్భ్హ్ ఇంకా కాసేపు ఇద్దరం కుక్కలం ఐపోదాం రా అంది మావయ్యన్నతో. అత్త చేతులు మోకాళ్ళు మంచం మీద ఆంచి పాకుతాం అలా ఉంది మావయ్యన్న అబ్బహ్ పూకు ఎత్తవే అంటూ అత్త పిర్రమీద తాప్ మని ఒక దెబ్బ వేశారు అమ్మా స్స్స్ష్హ్ష్స్ ఆబ్బహ్హ్ అంటూ తన నడుముని కిందకి వంచి గుద్ద పూకు పైకి వచ్చేలా ఉంచింది అప్పుడు మావయ్యన్న కిందకి చెయ్యి పెట్టి అత్త పూకుని తడిమి రొచ్చు రొచ్చు అయ్యిందే ఇక్కడ అన్నారు అత్త ఇంకా కారలేదు మావయ్యకు నువ్వు కుక్క లంకె వెయ్యి అంది అత్త మావయ్యన్న నిదానంగా తన మొడ్డని అత్త పూకులోకి నెట్టి దరువు వెయ్యడం మొదలెట్టారు అమ్మాబ్భ్ బాగా లేలి లేపి కొట్టరా దంచు దంచు నీ పెళ్ళం పూకు చిరిగిపోవాలి అంటుంది మావయ్యన్న బాగా పైకి లేపి లేపి కొడుతున్నారు అత్త అది అది అబ్బహ్ అబ్బహ్ కొట్టు కొట్టు కొట్టు అది అది అబ్బహ్ అబభ్ ఏమి కొడుతున్నవురా స్ష్హ్స్ష్హ్ష్ అది కొట్టు కొట్టు కొట్టు హ్హహహ్ మ్మ్మ్మంస్స్స్స్స్స్ హ్హ్హహ్హాహ్హహ అబ్భ్ బహ్బ భ ఇది రా దెబ్బ అంటే ఇస్స్స్సీఇ అబ్బహ్ అబహ్ దెంగరా దెంగారా కొట్టరా కొట్టు కొట్టు కొట్టు కొట్టు అదీ హ్హహహ్ హ్హహ స్స్మంస్మ్ ఈస్సీసి హుహుహుహుహ్ హ్హహహహ్హాహ్హ్హహహహహ్ అంటూ పెద్దగా మూలిగి సైలెంట్ ఐపోయింది ఈలోపు మావయ్యన్నకి కూడా రెండోసారి కారిపోయి మావయ్యన్న ఊపుడూ ఆపేశారు కుక్క లంకె తీసెసి వాళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కౌగిలించుకుని పడుకున్నారు. వెనకనుండీ వీణా సళ్ళు పిసుకుతూ తన నడుము మీద ముద్దులు పెడుతుంటే అప్పటివరకూ అత్త మావయ్యన్న దెంగులాట చూసి వేడెక్కిపోయిన వీణా మావయ్యకు పూర్తిగా సహకరిస్తుంది నేను తన సళ్ళు పిసికేస్తూనే తన ని మంచం మీద కి పడుకోపెట్టి నేను కూడా తన పక్కన పడుకున్నాను వీణా ఇంక ఆగలేక నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకుని అబ్బహ్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా ముందు మావయ్య బుజ్జి ముండ ని ఆడించు అంది ఏంటే బాగా కసెక్కించినటు ఉన్నారు వాళ్ళు నిన్ను అన్నాను అమ్మోఓ అమ్మోఓ అదేమి దెంగుడు రా బాబు ఏ బుతు సిడి ల్లోని చుడలేదు ఇంత కసిగా దెంగించుకోవడం అబ్బహ్ మావయ్యకు కూడా అలా అన్ని యాంగిల్స్ దెంగులటా కావలి తెల్లవారే వరకు నన్ను ఆపకుండా దెగరా మావయ్య
గుల తీర్చు అంటూ కౌగిలి భిగిస్తుంది తన పెద్ద సైజు దబ్బకాయల్లంటి సళ్ళు వాటి ముచ్చికలు మా ఇద్దరి మద్యలో నలిగిపోతున్నాయి రబ్బరు బంతులు ఇద్దరి మద్య పెట్టుకున్నాట్టు గా బలే మృదువుగా ఉన్నయ్ వీణా సళ్ళు అబ్బహ్ అబ్బహ్ ఒరీయ్య్ మావయ్య పూకు ఆగలేకపోతుంది రా నీ మొడ్డ పెట్టి దాని దూల తీర్చరా ముందు అంది చెవిలో వీణా సరె సరె అంటు తనని వదిలించుకుని తన నైటీ పైకి లేపి కాళ్ళు వెడం చేసి మావయ్య చెయ్యిని తన మదన మందిరం మీర పెట్టాను వెచ్చగా ఆవిర్లు కక్కుతుంది అక్కడ నిదనంగా మావయ్య మద్య వేలు గాడిలోకి పోనిచ్చాను గాడి అంతా రోచ్చు రొచ్చుగా ఉంది అబ్భ ఒర్రీయ్య్య్ దానిని ఇంకా రెచ గొట్టకు రా నీదానిని లోపలికి తోసెయ్య్ అంది వీణా ఒకసరి గాడిలో వేలు పైనుండీ కిందకి రుద్ది మావయ్య లుంగి పక్కకి జరిపి మావయ్య మొడ్డ ముందోలు వెనక్కి లాగి మిషనరి యాంగిలో తన తొడల మద్య పడుకుని సరిగ్గా మావయ్య మొడ్డ గుండుని వీణా పుకు గాడిలో బొక్కా కి ఆంచి మావయ్య నడుము ఒక్కసారే ముందుకు తోశాను బలంగా మావయ్య మొడ్డ తన పూ రెమ్మలు విడతీసుకుంటూ బొక్కలోఖి ఒక్కసారే దిగబడి డైరక్ట్ గా పూకు అడుగున జిస్పాట్ కి తగిలింది ఆ బలమైన తోపుడికి వీణా కెవ్వు మని అరవబోతే నేను తను అరుస్తుందని ముందె ఊహించి తన నోటి దగ్గర పెట్టిన మావయ్య చేతిని పెట్టి తన నోరు మూశాను నిదానంగా మావయ్య చేతిని తీశాను అప్పుడు వీణా ఒరేఏయ్య్ ఆ తోపుడేంటిరా అమ్మోఓ ఒక్క తోపులో మొత్తం దింపేశావ్ గా నీదేమన్న మమోలు మొడ్డ అనుకున్నావా?? అంది నేను నవ్వి అవునే దింపేశాను ఐమావయ్య నీకు అలవాటే గా అని మావయ్య నడుము నిదనంగా ఊపడం మొదలెట్టి కొంచెం కొంచెం వేగం పెంచుతూ వీణా పూకు ని దెంగుతున్నాను ఈలోపు వీణా ఒరెయ్య్ వాళ్ళ లా బాగా ఎత్తి కొట్టరా అంది సరే అని మావయ్య మొడ్డ ని బాగా బయటకి లాగి మళ్ళి అడుక్కి తోసేస్టున్నా అదీ అదీ అలాగే అలాగే కొట్టరా అది అది అబ్భ్ బలే ఉంది రా సూపర్ర్ర్ర్ హ్హహహ మ్మ్మ్మంస్సంస్మ్ హోఓహొహ్హోహ్ మ్మ్మ్మంస్స్స్ స్స్స్స్ హహ్హ్ హహ్ హుహూ హ్హ్హోహ్ అంటూ మూలుగుతూ తెగ ఆయసపడుతూ దెంగించుకుంటుంది వీణా. ఆ దెబ్బకి తనకి ఐపోవచ్చింది అలాగే ఒక 4 మినిట్స్ దెంగాను మావయ్యకు కారిపోయేలా ఉంది అలాగే దెంగుతుంటే వీణా మావయ్యకు ఐపోతుంది రా అంటూ కార్చేసింది సరిగ్గా అప్పుడే మావయ్యది తన పుకు అడుగున దిగబడి పిచికారి చేసింది ఒక 20 సెకెండ్స్ అలాగే అదిమిపెట్టి ఇద్దరి శరీరాలు పెనవేసుకుని పోయయి తరవత బయటకి తీశాను. ఆబ్భ్ ఎంత బాగుంది ఈ దెంగులాట చుస్తుంటేనే మజ వచ్చింది చేయించుకుంటే దానిలో మజా ఏంటో తెలిసింది రవీ మావయ్యకు మిగిలిన యాంగిల్స్ లోకూడా ఇలాగే దెంగిపెట్టవా అంది నువ్వు అంతగా అడగాలా?? నువ్వు మావయ్య ముద్దుల పెళ్ళనివే అంటూ తనని కౌగిలించుకుని ముద్దులతో ముంచేసి తను వేసుకున నైటీ విప్పేసి తన ఒల్లంతా మసాజ్ చెయ్యడం మొదలెట్టాను వీణా కి మావయ్యకు కూడా మళ్ళి మూడ్ వచ్చింది మళ్ళి పని మొదలెట్టి అత్త మావయ్యన్న చేసుకున్నా ప్రతి యాంగిల్ ని వీణాకి తను అడిగినట్టు బాగా లేపి లేపి కొట్టి ఆఖరుగా తనని మంచం దిగమని ఒంగోమన్నను ఒంగుంది నేను వెనకనుండి తన సళ్ళు పట్టుకుని పిసుకుతూ మావయ్య మొడ్డ తన పుకులోకి నెట్టి ఇరగ దెంగుండు దెంగాను ఆ దెబ్బకి ఇద్దరం కార్చేసుకున్నాం మళ్ళి. అబ్భ్ ఒల్లు హూనం చేశావ్ కదరా మావయ్య పుకులో గుల తీర్చావ్ మొగాడివి అంటే నువ్వు రా మావయ్యకు సరైన మొగుడివి దొరికావ్ అంటూ నన్ను కౌగిలించుకుని ముద్దులు పెట్టింది వీణా ప్రేమగా. అలా కొంచెం సేపు ముద్దులు పెట్టుకున్నాకా ఇద్దరం బత్రూం కి వెళ్ళి కడుక్కుని వచ్చి ఇద్దరం ఎవరి ప్లేసుల్లో వాళ్ళు పడుకున్నాం.

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.