7cef8 a4
Telugu Sex Stories “ఏంటి వర్షా , అంతా ok నా ”
“అంతా ok , కానీ నేనే కొద్దిగా ఫ్రెష్ కావాలి , రాత్రంతా ఇక్కడే ఉండాలిగా అదే ఆలోచిస్తున్నా ”
“నువ్వు అక్కడ ఉండడం ఎందుకు లే కాని , నేను ఉంటాను హాస్పిటల్ లో నువ్వు ఇక్కడా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అపార్ట్ మెంట్ ఉంది అందులో పడుకో , పొద్దున్నే ఫ్రెష్ అయి హాస్పిటల్ కు వెళ్ళొచ్చు ”
“నువ్వు ఫ్రీ గా ఉంటె , హాస్పిటల్ కు వచ్చేయ్ ” అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది. నాకు పని ఉంది అని చెప్పి శైలజా దగ్గర సెలవు తీసుకోని , ఆటోలో షాప్ కు వెళ్లి అక్కడ నుంచి కారులో హాస్పిటల్ కు వెళ్లాను.
నాకోసం తన అక్కడ ఎదురు చూస్తుంది.
“ఇక్కడ హాస్పిటల్ లో ఫ్రెషప్ కావాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంది , మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళా ఇంటికి వెళదామా ప్లీజ్ , ఓ 10 నిమిషాలు చాలు ” అంటూ అడిగింది.
“సరే వెళదాం ” అంటూ లోనకు వెళ్లి పెద్దయను చెప్పేసి తనను తీసుకోని శైలజా దగ్గరకు వచ్చాము. వర్షాను శైలజా కు ఇంట్రడుస్ చేసి , తనకు బెడ్రుం చూపించాను. అక్కా నీతో మాట్లాడాలి అంటూ , శైలజా వర్షా బెడ్రుం లోకి వెళ్ళారు , తనతో మాట్లాడిని తరువాత శైలజా బయటకు వచ్చిన ఓ 15 నిమిషాల తరువాత స్నానం చేసి డ్రెస్ మార్చుకొని బయటకు వచ్చింది. నేను కుడా అక్కడే వాళ్లకు తోడుగా హాస్పిటల్ లోనే ఉంటాను అని శైలజాకు చెప్పి వర్షాను తీసుకోని హాస్పిటల్ కు వచ్చాను.
లోపలున్న వాళ్ళకు ఇద్దరికీ హాస్పిటల్ వాళ్ళే భోజనం ఏర్పాటు చేస్తారు, నేను బయటకు వెళ్లి ఇద్దరికీ ఓ బిర్యాని పార్సిల్ తెచ్చాను. ఇద్దరం కలిసి అక్కడే ఉన్న క్యాంటిన్ లో కూచొని బొంచేసాము.
పొద్దున్నే 9 గంటలకు ఇద్దర్ని డిశ్చార్జ్ చేసారు, ఈ లోపల వాళ్ళ డ్రైవర్ వచ్చాడు, వర్షా వాళ్ళ నాన్న నన్ను కుడా కడపకు వాళ్ళతో పాటు రమ్మాన్నాడు. అందరం బయలు దేరి కడపకు చేరుకొన్నాము. అక్కడ నాకో surprise కీర్తి వాళ్ళ నాన్న , కీర్తి ఉన్నారు. వాళ్ళు నన్ను చూడగానే
“నువ్వేంటి బాబు ఇక్కడ ?” అన్నాడు కీర్తి వాళ్ళ నాన్న
“ఏంటి ఈ బాబు నీకు కుడా తెలుసా ? ” అని అడిగాడు రాజి రెడ్డి
“అవును అన్నా , అప్పుడెప్పుడో కీర్తి కాలేజికి వెళుతుంటే, అక్కడ కొందురు పోకిరి కుర్రోళ్ళు మనమ్మాయిని ఎడిపిస్తుంటే , కాపాడినాడు ఆ తరువాత వాళ్ళను మా వీది లోంచి తరిమేసి మాకు వాళ్ళ నుంచి పూర్తికా ఇబ్బంది లేకుండా చేసాడు”. నేను అర్తం కాకుండా వాళ్ళ వైపు చూస్తుంటే రాజి రెడ్డి చెప్పాడు
“బాబు , వాడు మా అన్న కొడుకు , వాళ్ళ నాయన తొందరగా పోయాడు , వీడేమో గుడిలో పూజారిగా వుండి పోయాడు , ఈ అబ్బాయేరా మాకు ఆక్సిడెంట్ అయిన తరువాత దగ్గరుండి మా వాళ్ళను హాస్పిటల్ లో చెరిపించి వాళ్ళను ప్రమాదం నుంచి రక్షించింది.” అయితే వీళ్ళు వీళ్ళు బందువులు అన్నమాట. నాకు అర్తం కానిది ఒక్కటే పెద్దాయన కొడుకు పూజారిగా ఉండి పోయాడు కాని చిన్నాయన , ఆయన కొడుకు టౌన్ లో పెద్ద షావుకారి.
కిర్తనా , వర్షా ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ అని వాళ్ళ మాటలను బట్టి తెలిసింది.
వాళ్ళ ఇంట్లో బొంచేసి, అందరి దగ్గరా వీడ్కోలు తీసుకోని రాయచోటికి వచ్చి అక్కడ నుండి కారు తీసుకోని పల్లెకు వచ్చేసాను. ఈ లోపల పెద్దాయన కాలు బాగై ఇంటికి వచ్చేసాడు.
నేను వచ్చినందుకు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా శాంతా , పల్లవి. రాజి ఇంకా వాళ్ళ ఊర్లోనే ఉన్నది. ఊరికి వెళ్ళిన యాదీ తిరిగి వచ్చింది. ఇంట్లో అంతా సవ్యంగా జరగా సాగింది.
నా సెలవలు అయిపోయే లోపల సగం లో మిగిలిన పనిని కంప్లీట్ చేసి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకొన్నాను.
“ఏంటి అంతగా ఆలోచిస్తున్నావు ” తిరిగి చుస్తే శాంతా
“ఎం లేదు నేను వచ్చిన పని అయిపోయిందిగా , నేను వెళ్ళాల్సి ఉంది ”
“నాకు కుడా సెలవులు అయిపోయాయి ఇంకా 4 రోజులు ఆ తరువాత ఇద్దరం కలిసి వెళదాము ”
“అవునా , అయితే సరే, ఈ లోపుల మిగిలిన పని పూర్తి చేయాలి ”
“ఇంతకీ అక్కడ నివు వెళ్ళిన పని ఏమైంది ”
“వాళ్ళను వాళ్ళ ఇంట్లో దింపి వచ్చాను , వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా ok”
“ఇంతకీ ఆనిధి విషయం ఎం చేద్దాం ”
“మనం ఓ సారి అక్కడికి వెళ్లి రావాలి , రేపు నీకు వీలు అవుతుందా ”
“ఇంట్లో పొలానికి అని చెప్పి వెళదాము అవసరం అనుకుంటే అప్పుడు ఇంట్లో చెబుదాము ”
“సరే అయితే రేపు వెళదాము ” అని ఇద్దరం రేపు వేల డానికి నిశ్చయించు కొన్నాము. రాత్రి గడిచి పోయింది ఎటువంటి కార్యక్రమం లేకుండా. పొద్దున్నే లేచి మా పనులన్నీ చూసుకొని ఇద్దరం ఇంట్లో పొలానికి వెళుతున్నాము అని చెప్పి వెళ్ళాము.
“మనకు ఓ పలుగు కావాలి, అక్కడ తవ్వడానికి ”
“పొలంలో ఉంటాయిలే , అక్కడ నుంచి తీసుకోని వెళదాము ” సరే అంటూ ఇద్దరం కలిసి పొలానికి వెళ్ళాము. పొలం లోకి వెళ్లి అక్కడ కొట్టం లో నుంచి ఓ పలుగు తీసుకోని బావి దగ్గరం వరకు వెళ్ళాము అక్కడ నుంచి , ఎక్కడైతే మేము గుహ లోపల ఆగి పొయామో ఉజ్జాయింపుగా గుర్తు పెట్టుకొని అక్కడికి వెళ్లాలని తనతో చెప్పాను. సరే అంటూ పొలం లో అడ్డం పడి ఆ గుట్టలోకి బయలు దేరాము. ఎదో గుర్తు వచ్చి నాలో నేను నవ్వు కొన్నాను.
“ఇంతకూ ఎందుకు నవ్వు తున్నావు ” అంది
“ఎదో , తెలుగు పాదాల వాడకం లో జరిగిన తప్పు గుర్తుకు వచ్చి నవ్వు తున్నాను ”
“నాకు కుడా చెప్పు నేను కుడా నవ్వుతాను ”
“నీకు తెలుసుగా నావన్నీ , అడల్ట్ సంబందించినవి , బహుశా నీకు నచ్చక పోవచ్చు ”
“నేనేమైనా చిన్న పిల్లనా , ఎం పరవాలేదు చెప్పు ”
“అయితే విను ” అంటూ తనకు ఆ కథ చెప్పా సాగాను.
కింద కోరిగే వాడు పైనున్నాడు
ఓబులేసు కి వచ్చే నెలకి 34 నిండి 35 వస్తుంది. చిన్న టౌన్ లో మంగళ షాపు పెట్టుకొని జీవనం సాగిస్తున్నాడు. వాళ్ళ నాయన చేసిన అప్పులు పెరిగి ఓ 3 లక్షలు అయ్యాయి. షాప్ వలన ఏరోజు కు ఆ రోజు గడవసాగింది కాని అప్పు తీరే మార్గం కనబడలేదు. మిత్రులందరూ కలసి , పెద్ద టౌన్ కు వెళ్ళరా అక్కడ నీ వ్యాపారం బాగా జరుగుతుంది అని చెప్పే సరికి ఇంకో లక్షా అప్పు చేసి హైదరా బాదు చేరుకున్నాడు.
మెయిన్ రోడ్డు పక్కన ఓ గది అద్దెకు తీసుకోని అందులో షాప్ ప్రారంభించాడు. తన చేతిలో నైపుణ్యం వలన కొద్ది రోజులకే వ్యాపారం బాగా పెరిగింది. తనకు తోడుగా ఉరు నుంచి ఓ ముగ్గురు కుర్రాళ్ళను తెచ్చుకున్నాడు, కొత్త , కొత్త స్టైల్స్ తో పాటు, సిటి లో షాప్ కు కావాల్సిన హంగు లన్ని సమకూర్చు కొన్నాడు. ఓ సంవత్సరం తిరిగే కొద్ది వాళ్ళ నాయన చేసిన అప్పులన్నీ తిర్చేసాడు. చేతిలో ఇంతో అంతో కాష్ పెట్టుకొన్నాడు. ఆ ఏరియాలో తన షాప్ అంటే బాగా పేరు సంపాదించు కొన్నాడు.
0 0 votes
Article Rating