చందు ని అడుగు అన్ని విపులంగా చెప్తాడు….అంతలోపు మేము టీ రెడీ చేసి తిస్కోస్తము..” అంటూ భారతి, వర్దిని కిచెన్ లోకి వెళ్లారు. “హే చందు…ప్లీజ్ …చెప్పు….ఎం ఆట అది…నాకు కూడా నెర్పించొఛుకద…” అంది
నా పక్కన వొచ్చి కూర్చుంటూ. “నేర్చుకుంటావా….”అన్నాను తన కళ్ళలోకి చూస్తూ. “హ…exciting గా ఉంది….వాళ్ళు బాగా ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా….”అంది అమాయకంగా. “ఆల్రెడీ నీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను….”అన్నాను నవ్వును బిగపట్టి. “ఇంట్రడక్షన్ ఆఅ …నాకా…ఎప్పుడు…..”అంది అయోమయంగా ప్రవల్లిక. “సరిగా గుర్తు తెచ్చుకో…..”అన్నాను. తను కాసేపు అలోచించి “ఉహు….ఏమి గుర్తు రావడంలేదు…..ప్లీజ్ నువ్వే చెప్పు….” అంది pleasing గా . telugu sex stories
నేను నవ్వుతు తన చేయి పట్టుకొని, “అప్పుడే మర్చిపోయావ…..నైట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను కదా..”అన్నాను తన కళ్ళలోకి చూస్తూ. “నైట్….ఇంట్రడక్షన్ ఆఅ………”అంటూ కాసేపు అలోచించి, “చీఈఈఈఈ…………గేమ్ అంటే ఆదా……….”అంది బుగ్గలు ఎర్రగా అవుతుంటే. నేను తనను నా వైపు లాక్కొని, లిప్ మీద కిస్ పెట్టాను. “ఓయి….వొదులు….ఏంటి ఇది….ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ…”అంది నన్ను వొదిలించుకొని. నేను మళ్లి దెగ్గరకు లాక్కోపోతుంటే . “ఓయి..ఆగాగు..ఒకటి clarify చేయి…..ఇదంతా వాళ్ళతో కూడా చేసావా…..”అంది నా కళ్ళలోకి చూస్తూ. అవును అన్నట్టుగా కళ్ళతోనే చెప్పాను. తను దూరం జరుగుతూ “సిగ్గు లేదా…..అవును అని ఒప్పుకోవడానికి….”అంది నా వైపు చూస్తూ.  telugu sex stories
“సిగ్గు ఏముంది….చేసిందే చెప్పాను కదా….ఓహ్ నీ దెగ్గర hide చెయల్సిన్దా..”అన్నాను. “వీళ్ళతో నే ఆపావా….ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా…. పర్లేదు చెప్పు నేను డైజెస్ట్ చేసుకుంటాను లే…” అంది నా కళ్ళలోకి చూస్తూ. “నువ్వు డైజెస్ట్ చేస్కున్న చేస్కోక పోయిన కూడా నేను నిజమే చెప్తాను…..” అన్నాను తన వైపు నవ్వుతు చూస్తూ. “ఐన అవన్నీ ఇప్పుడు అవసరమా….”అన్నాను తన చేతి ని మళ్లి పట్టుకొని. ఈ సరి అలాగే ఉంచింది చేతిని . “అల అని కాదు…..జస్ట్ తెలుసుకుందాము అని…..పర్లేదు చెప్పు….మా మమ్మీ ని కూడా చేసావు కదా….” అంది నా కళ్ళలోకి deep గా చూస్తూ. telugu sex stories
“నీ కెందుకు వొచ్చింది ఆ అనుమానం….” అన్నాను నేను కూడా తన కళ్ళలోకి deep గా చూస్తూ. “నేను గెస్ చేశాను….చెప్పు….”అంది. “ఎం చెప్పాలి….”అన్నాను తన చేతిని నొక్కుతూ. “అదే…మా మమ్మీ ని కూడా……”అని ఆపేసింది. “హ….మీ మమ్మీ నే కాదు, మీ తులసి పిన్ని ని, సంధ్య పిన్ని ని కూడా …..”అన్నాను స్తిరంగా. “అమ్మో…..అందర్నా…..” అంది ఆచర్యంగా. అవును అన్నట్టుగా చూసాను. telugu sex stories
తను ఏమి మాట్లాడలేదు కాసేపు, “ఏంటి కోపం వొచ్చింద….” అన్నాను మెల్లిగా చేతిని నలుపుతూ. telugu sex stories

telugu sex stories telugu sex stories – Screen Shot 2016 06 14 at 4 – కెలుకుతుంటే భలే ఉంటది అక్క telugu sex stories
telugu sex stories
తను దీర్గంగా నిట్టూర్చి “లేదు లే….నువ్వేమి హైడ్ చేయకుండా చెప్పావు కదా…అది నాకు నచ్చింది….ఐన వాళ్ళు ఇష్టపడే నీతో ఒప్పుకున్నారు కదా…..నువ్వేమి బలవంతం చేయలేదు కదా….ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్ళవి….” అంది. “అమ్మో…నువ్వు పైకి కనపడవు కాని…బానే ఉంది నీకు సెంటిమెంట్….” అన్నాను తలను విదిల్చి. తను నవ్వింది. హమ్మయ్య అనుకున్నాను. ఇంతలో టీ తీస్కొని వొచ్చారు ఇద్దరు. “ఎంట అక్క …..చెప్పాడా ఆట గురించి….” అంది ఆపుకోకుండా భారతి టీ ప్రవల్లిక కు ఇస్తూ. టీ తీస్కొని భారతి చెవి పట్టుకొని “హా…చెప్పాడు….మీకు ఇప్పటి నుండే కావాలా ఇవన్ని….”అంది ప్రవల్లిక. “స్స్స్…హా..వొదులక్క….కాస్త ముందు వెనక…ఎప్పుడైనా తెలుస్కోవాల్సిందే కదా….అబ్బ నొప్పిగా ఉంది అక్క వొదులు…”అంది భారతి.  telugu sex stories
“అన్ని వీడికే ఇచ్చేస్తే మీ ఆయనకేమి ఇస్తావ్ …”అంది చెవిని వొదిలెస్తు ప్రవల్లిక. “హా ఈ రోజుల్లో ఫ్రెష్ ఎవరు దొరుకుతున్నారు…..ఛాన్స్ దొరికితే అందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు…..రేపు మనకు రాబోయే వాళ్ళు కూడా అంతో ఇంతో ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళే ఉంటారు….”అంది మధ్యలో కల్పించుకొని వర్దిని. “బాగా ముదిరిపోయారు…..ఇది తమరి చలవే నా…..” అంది నా వైపు చూస్తూ ప్రవల్లిక. “ఇది మరీ బాగుంది….మధ్యలోకి నన్నెందుకు లాగుతారు…..” అన్నాను టీ తాగడం ఆపి. “నిన్ను లాగకపోతే ఇంకెవరిని లాగాలి…అందర్నీ వరసపెట్టి ……”అంటూ ఆపేసింది మధ్యలో ప్రవల్లిక. “వరసపెట్టి ..నేనేమి చేశాను….”అన్నాను అమాయకంగా పేస్ పెట్టి తనను చూస్తూ. “అబ్బ….ఎంత అమాయకంగా పేస్ పెట్టావు…..చెయల్సినవన్ని చేసి…..”అంది మొకం ఎర్రగా చేస్కొని ప్రవల్లిక. “అబ్బ…అక్క…ఇప్పుడు అన్ని తెలిసిపోయాయి కదా….వాట్ నెక్స్ట్….” అంది వర్దిని కల్పించుకుంటూ. “అర్ధం అయ్యిందే….మీ రందరూ ఇచ్చారు ..నేను ఒక్కదాన్నే మిగిలాను అనే కదా నీ వాట్ నెక్స్ట్ కి అర్ధం….” అంది గుంబనంగా ప్రవల్లిక. telugu sex stories
“అమ్మో ఏమో అనుకున్నాను అక్క….నువ్వు కూడా తక్కువ దాని వేమి కాదు…..” అంది ప్రవల్లిక పక్కన కూర్చుంటూ భారతి. “హ…. మరీ….మీరందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ..నేను పతివ్రతల కూర్చోవాల…..?”అంది నవ్వుతు. “అదృష్టం అంటే నీదే రా…మూడు పువ్వులు…మొత్తం రాత్రి నీ ముందు ఉంది….” అంది వర్దిని నా పక్కన వొచ్చి కూర్చుంటూ. “ఏంటి ముగ్గురం ఒకే సరి నా….chiiiiiiiiiiiii….. అల ఏమి వొద్దు…..నాకు సిగ్గు…..” అంది మొఖాన్ని ఏర్ర్రగా చేస్కొని ప్రవల్లిక. “అదే బెటర్ అక్క నీకు….అసలే అనుబవం లేదు నీకు…..ఒక్క దానివే దొరికావో……చింపి చాట చేస్తాడు….”అంది మత్తుగా భారతి. “చింపి చాట నా ….దేన్నీ……” అంది అర్ధం కాక ప్రవల్లిక. “దీన్ని….”అంటూ భారతి, డ్రెస్ పైనుండి ప్రవల్లిక పూకు ని నొక్కింది. telugu sex stories
“చీఇ…………….సిగ్గులేకుండా ఏంటిది…..బాగా బరి తెగిన్చిపోయారు…..” అంది ప్రవల్లిక. “ఒరేయ్….మా సంగతేంటో కాని…ఒకసారి అక్కకి నీ దెబ్బ రుచి చూపించు….ముస్కోని కుర్చుంటది….”అంది వర్దిని. “అంతే అంటావా…..” అంటూ వర్దిని ఒక సన్ను పట్టుకున్నాను. “స్స్స్…అబ్బ….మొదలెట్టావ…..” అంది మత్తుగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ వర్దిని. ఎం మాట్లాడాలో తెలియక ప్రవల్లిక మమ్మల్నే చూస్తుంది. telugu sex stories
“ఫస్ట్ అక్క సంగతి చూడు…” అంది మత్తుగా వర్దిని, తన సన్ను ని పిసుకుతుంటే. నేను లేచి ప్రవల్లిక వైపు వొస్తుంటే. “హే .నాకేమి వొద్దు….మీరు మీరు చూస్కోండి….”అంది కంగారుగా ప్రవల్లిక. telugu sex stories
నేను వెళ్లి తన పక్కన కూర్చున్నాను. ప్లీజ్ వొద్దు అన్నట్టుగా చూసింది నా వైపు. నేను నవ్వుతు తన చేయి పట్టుకొని దెగ్గరకు లాక్కొని భుజాల మీద చేతులు వేసి మెడ మీద ముద్దు పెట్టాను గట్టిగ. “ప్లీజ్ వొద్దు……వొదులు “అంది. నేను మెడ మీద నాలుకతో రాసి చుబుకం కొరికాను మెత్తగా. “స్స్స్…ప్లీజ్….వొద్దు…..నన్నేమి చేయకు….” అంది ముద్ద ముద్ద గా. నేను తన కళ్ళలోకి చూస్తూ కింది పెదవిని అందుకున్నాను నా పెదాలతో. మెల్లిగా రెండు పెదవుల మధ్య పెట్టుకొని చప్పరించాను తన పెదవిని. తను రెండు చేతులు తీసి నా బుజాల మీద వేసింది. నేను పేస్ మొత్తం పట్టుకొని పెదవిని మొత్తం నోట్లోకి లాక్కొని చికడం స్టార్ట్ చేశాను. తను మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంది. తనను లేపి అలాగే పైన కుర్చోపెట్టుకున్నాను మోకాళ్ళ మీద.  telugu sex stories
కింది పెదవి వొదిలి పై పెదవిని తీస్కొని గట్టిగ చికాను. తను నా మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి గట్టిగ పట్టుకుంది. రెండు పెదవులు కలిపి గట్టిగ చికాను. తను వొదిలించుకొని గట్టిగ ఊపిరి తీస్తూ “స్స్స్స్…..అబ్బ ఇంత గట్టిగాన…..” అంది. “అక్క సూపర్ గా ఉంది సీన్….కంటిన్యూ చేయండి….” అంది మత్తుగా భారతి. ప్రవల్లిక ఏదో మాట్లదేలోపు నేను తన పెదాలను అందుకొని గట్టిగ కిస్ చేస్తూ చీకాను. నాలుకను తన నోట్లోకి దూర్చాను. గట్టిగ పట్టుకుంది నన్ను తమకంతో ప్రవల్లిక. నేను వీపు మొత్తం పిసుకుతూ గట్టిగ కేలుకుతున్నాను తన నోట్లో నా నాలుకతో. తను గట్టిగ అదిమింది తన సల్లను నా కేసి, నేను వీపు మీద నుండి తెచ్చి చేతులు సల్ల మీద వేసి మెత్తగా నొక్కుతూ, పేదలను జుర్రుకున్తున్నాను. telugu sex stories
తను కూడా తన వొంతు సహకారం అందిస్తూ, గట్టిగ పట్టుకుంది నన్ను. తన నాలుకని నా నోట్లోకి తీస్కొని గట్టిగ చికాను రెండు సల్లు గట్టిగ నలుపుతూ. జాకెట్ హుక్స్ తీస్కుంటే వొదిలించుకొని “ప్లీజ్ వొద్దు అంది….” వోగార్చుతూ. “హా…నువ్వు ప్లీజ్ అంటె వోదులుతాడ…..వాడు చేయాల్సింది అంత చేసి కాని వదలడు….”అంది మత్తుగా వర్దిని. నేను కసిగా ప్రవల్లిక కళ్ళలోకి చూస్తూ, జాకెట్ మీద చేయి వేసాను. తప్పదా అన్నట్టుగా చూసింది. ఉహు అన్నట్టుగా చూసాను. తను కళ్ళు మూసుకుంది. నేను ఒక్కక్కటే జాకెట్ హుక్స్ విప్పుతుంటే భారతి, వర్దిని ఆత్రుతగా చూస్తున్నారు. జాకెట్ హుక్స్ మొత్తం విప్పి, బ్రా మీద నుండి వేళ్ళతో మెల్లిగా నొక్కాను సల్లని. “స్స్స్…..” అంది మత్తుగా కళ్ళు గట్టిగ ముస్కోని ప్రవల్లిక. నేను సల్ల మీద ముఖం పెట్టి గట్టిగ రుద్దాను. telugu sex stories
తను నా తల మీద చేతులు పెట్టి జుట్టు ని గట్టిగ పట్టి “స్స్స్….మెల్లిగా….”అంది మత్తుగా. పళ్ళతో గట్టిగ పట్టి పైకి లాగాను bra ని. బ్ర ఒక సన్ను మీద నుండి తొలగిపోయింది. దోర జామకాయల ఉంది సన్ను. బ్ర ని వొదిలి మెల్లిగా కిస్ చేశాను సన్ను మీద. “స్స్స్..అబ్బ….” అంటూ గట్టిగ పట్టుకుంది తలను. మెల్లిగా నాలుకతో చనుమొన మీద రాసాను. “స్స్స్….అబ్బ….చంపేస్తున్నావు…..” అంది తమకంగా. రెండు పెదాల మధ్య పెట్టి నొక్కాను చనుమొనని. “స్స్స్.హాఆఆ…….” అంది మత్తు మత్తుగా. మెల్లిగా నోట్లోకి తీస్కొని చికుతునన్ను సన్ను ని, ఇంకో సన్ను ని బ్రా మీద నుండి నొక్కుతూ. “స్స్స్…..స్స్స్స్……..హ……మెల్లిగా…స్స్స్…హా…”అంటూ గట్టిగ నలుపుతుంది నా తలను. “అక్క తిక్క..రేగి పోతుందా…..” అంది మత్తుగా భారతి పక్క నుండి. telugu sex stories
“స్స్స్..హా……చంపేస్తున్నాడు…..ఇంత హాయి ఉంటుందని ఇప్పుడే తెలిసింది….స్స్స్స్…అబ్బ….కొరకకు అల…..మెల్లిగా చికు….వొద్దంటే వినవా…..మెల్లిగా కొరుకు…హ…..స్స్స్.హ్హా….అల చికు….అబ్బ…..స్స్స్..” అంటుంది మత్తుగా ప్రవల్లిక. మొత్తం బ్రా ని పైకి అన్నాను. భారతి ప్రవల్లిక వెనక చేతులు పెట్టి బ్రా స్ట్రిప్ ని వొదిలేసింది. బ్రా మొత్తం పైకి అని , గట్టిగ పట్టాను రెండు సల్లు. చిన్న సల్లు, రెండు చేతుల్లో ఇమిడి పోయాయి. “మీకంటే చిన్నగా ఉన్నాయి ….”అన్నాను భారతి వైపు చూస్తూ. “మావి ఫస్ట్ చిన్నవే లే …..నువ్వే వాటిని పెద్దగ చేసావు….” అంది మత్తుగా నా వైపు చూస్తూ భారతి. “అవునే…..నేను కూడా వీడి దెబ్బకు…ఒక నెంబర్ సైజు ఎక్కువవి కొనుక్కోవలసి వొస్తుంది…వారం లోనే పెంచేసాడు సైజు ….కింద…. పైన……” అంది వర్దిని తమకంగా.  telugu sex stories
“కింద అంటె గుర్తొచింది….నాకు కూడా అలాగే అన్పిస్తుందే కింద… పెద్దగా అయినట్టుగా….” అంది కసిగా భారతి. “అన్నింటిని పెద్దగ చేసి గాని వోదలడు….బండోడు….” అంది మత్తుగా వర్దిని. “నా పరిస్తితి కూడా అంతే నా…..” అంది నన్ను గట్టిగ అదుముకుంటూ మత్తుగా ప్రవల్లిక. “నువ్వేమైన స్పెషల్ ఆ…..అక్కడ మమ్మీ పిన్నిలకే దిక్కులేదు…నువ్వొక లెక్క ..వాడికి….” అంది కసిగా వర్దిని. నేను ప్రవల్లిక కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ, తన ఒక చేతిని పట్టుకొని మొడ్డ మీద పెట్టించాను. “చీఇ….” అంటూ తీసేసింది చేతిని ఫాస్ట్ గా. “అబ్బో…దీని యెసాలో…..”అన్నారు భారతి, వర్దిని ఒకేసారి మహేష్ బాబు స్టైల్ లో. “మీరు బాగా ముదిరి పోయారు….” అంది మత్తుగా వాళ్ళను చూస్తూ ప్రవల్లిక. నేను మళ్లి చేతిని పట్టి మొడ్డ మీద వేయించాను. telugu sex stories
మత్తుగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ ” వొద్దు….”అంది చేతి అలాగే ఉంచి. “నీకు వొద్దు ఐతే చెప్పు…ఇక్కడ ఇద్దరం చకోర పక్షుల్ల వెయిట్ చేస్తున్నాము….” అంది భారతి మత్తుగా, మడ్డ మీద పెట్టిన ప్రవల్లిక చేతిని చూస్తూ. మెల్లిగా నొక్కింది వేళ్ళతో ప్రవల్లిక నా కళ్ళలోకి చూస్తూ మడ్డని. నేను మత్తుగా తన కళ్ళలోకి చూస్తూ “జిప్ లాగి బయటకు తియ్యి….”అన్నాను. “ఛి..ఉహు….నేను తీయను….” అంది సిగ్గుపడుతూ. ప్లీజ్ అన్నట్టుగా చూసాను. తను వర్దిని, భారతి వైపు చూసింది. “హ….తప్పదు అక్క…వోద్దన్న వినదు….proceed ….”అంది భారతి. telugu sex stories
నా కళ్ళలోకి చూస్తూ జిప్ ని లాగింది మెల్లిగా. లోపల చేయి పెట్టింది. బ్రీఫ్ పై నుండి మడ్డను తడిమింది. “ఎలా…తీయాలి…..” అంది మత్తుగా నావైపు చూస్తూ ప్రవల్లిక. “ఆస్కార్ లెవల్లో acting చేస్తున్నావు అక్క.. బ్రీఫ్ ని పక్కకు అని బయటకు తీయి….వాడి మొడ్డను…..” అంది మత్తుగా భారతి, ఎపుడు బయటకు తీస్తుందా అని ఆత్రుతగా చూస్తూ. “ఛి… ఎంటా…..లాంగ్వేజ్….చీప్ గా….” అంది భారతి వైపు చూస్తూ. “అబ్బో…..దీని ఎశాలో…..”అంటూ ఇద్దరు తల పట్టుకున్నారు మళ్లి. “దీనికి వొద్దు ఐతే …మనం తగులుకున్డమే…..” అంది మత్తుగా వర్దిని వైపు చూస్తూ భారతి. “అవునే…..నాకు కూడా పూకు మొత్తం తడి తడి అయ్యింది ..ఇద్దర్ని అల చూస్తుంటే…..” అంది పూకు మీద చేతిని పెట్టుకొని నొక్కుకుంటూ వర్దిని. telugu sex stories
“ఎక్కడ నేర్చారు ఇన్ని బూతులు….” అంది విస్మయంగా వాళ్ళని చూస్తూ ప్రవల్లిక. “this part of program brought to you by the great chandu …..చందు నా మజాకా…..”అన్నారు ఇద్దరు ఒకేసారి advertisement లెవెల్ లో. వాళ్ళ మాటలకు నవ్వు ఆపుకోలేక అందరం హాయిగా నవ్వుకున్నాము కాసేపు. “మాటలు బాగా నేర్చారు….” అంది నవ్వును ఆపుకుంటూ ప్రవల్లిక. “మాటలు ఒక్కటే కాదు అక్క….చేతలు కూడా….” అంది మత్తుగా భారతి. నేను ప్రవల్లిక కళ్ళలోకి కసిగా చూసాను. తనకు అర్ధం అయి, చేతిని ప్యాంటు లోపల పెట్టి, బ్రీఫ్ ని పక్కకు అని, మడ్డను పట్టుకుంది. “స్స్స్…ఎంత వేడిగా ఉంది….” అంది మత్తుగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ. తన చేతి వెల్ల స్పర్శను ఎంజాయ్ చేస్తూ “బయటకు తీయి…..”అన్నాను మత్తుగా. “ఊఊ……”అని నీరసంగా అంటూ బయటకు లాగింది మొడ్దని. “అమ్మో ఏంటిది…ఇంత ఉంది….”అంది చేతిని వొదిలేసి గుటకలు మింగుతూ ప్రవల్లిక. “హ్మ్మ్….నీ పూకు కోసం తపించి, అల అయ్యింది …” అన్నాను కసిగా తన సల్లు పట్టి. “స్స్స్….హ…..ఇంత పెద్దది పడుతుందా….ఆ చిన్ని….” అంటూ ఆపేసింది మత్తుగా అడమోద్పు కన్నులతో. telugu sex stories
“ఫస్ట్ పట్టకపోయినా ..ఎలాగోలా ఇరికించి పెడతారు అక్క…ఈ పాడు మగాళ్ళు….” అంది చేతితో తన పుకుని రుద్దుకుంటూ భారతి. “హ..అల ఇరికించి పెట్టడంలో మాస్టర్…చందు….”అంది మత్తుగా వర్దిని. నేను డ్రెస్ పైనుండి ప్రవల్లిక పూకు ని నొక్కాను. “స్స్స్స్….హా…..”అంది మత్తుగా. “మడ్డని పట్టుకో….”అంటూ ఆర్డర్ వేసాను. నా కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ మడ్డని పట్టుకుంది. “చాల వేడిగా ఉంది…..” అంది మత్తు మత్తుగా మడ్డని మెల్లిగా నలుపుతూ. “ఎం వేడిగా ఉంది…”అన్నాను మత్తుగా సవాలు చేస్తున్న తన సల్ల వైపు చూస్తూ. “నీ…….నీ……..నీ… మొ…డ్డ…..” అంది ఒక్కో అక్షరం వొత్తి పలుకుతూ వొనుకుతున్న గొంతుతో. “ఆరు నెలలు సహవాసం చేస్తే వాళ్ళు వీళ్ళు అవుతారు అంటె ఇదే….”అంది మత్తుగా వర్దిని. “చీకు…..”అన్నాను నేను కూడా వొనుకుతున్న గొంతుతో. “ఛి….వొద్దు….”అంది గోముగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ ప్రవల్లిక. telugu sex stories
” మా నాలుకలు తడారి పోతున్నాయి…నువ్వు చేస్తావ మమ్మల్ని చేయమంటావా….” అంది భారతి నాలుకని తడుపుకుంటూ మడ్డ వైపు కసిగా చూస్తూ. “ఏమి కాదు …పెట్టుకో…..”అన్నాను. వాళ్ళ వైపు చూసింది. వాళ్ళు పెట్టుకో ఎం పరవాలేదు అన్నట్టుగా చూసారు. “మోకాళ్ళ మీద వాడి మొడ్డ ముందు కూర్చొని పెట్టుకో …అక్క…..”అంది కసేక్కిపోతుంటే వర్దిని. నా కళ్ళలోకి చూస్తూ, నా ముందు మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని, నా కల్లోలోకే చూస్తూ నోరు మెల్లిగా తెరిచి మొడ్డ కొనని మెల్లిగా పెదాలకు అనిన్చుకుంది. “స్స్స్….అబ్బ……పెట్టుకో…..” అన్నాను నాకు కసేక్కిపోతుంటే. తను అలాగే నా కళ్ళలోకి ఆరాధన గా చూస్తూ నోరు ఇంకొంచెం పెద్దగ చేస్కొని, మెల్లిగా మొడ్డ కొనని నోట్లో దోపుకుంది. నేను ఇంకా ఆగలేక తన తలను పట్టుకొని నడుముని తన మొకం వైపు నెట్టాను. మడ్డ సగం వరకు నోట్లో దిగిపోయింది. తను కంగారుగా మొడ్దని నోట్లో నుండి తీసి వోగార్చుతూ telugu sex stories
“హ….ఏంటది…అంత పెట్టావు….నాకు ఊపిరి ఆగిపోయినంత పని అయింది….” అంది ఎగపోస్తూ. “ఫస్ట్ అలాగే ఉంటది అక్క….పోను పోను నువ్వే దూర్చి దూర్చి పెట్టుకుంటావు పైన కింద…..” అంది కసి కసిగా వర్దిని. “సరే నువ్వే పెట్టుకో…నీకు నచ్చినట్టుగా …”అంటూ బుద్దిగా కూర్చున్నాను. తను నా కళ్ళలోకి చూస్తూ మెల్లిగా సగం వరకు మొడ్దని నోట్లో పెట్టుకొని పీల్చడం స్టార్ట్ చేసింది. అల నా కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ పిల్చుతుంటే మడ్డ లోంచి ప్రాణాలు తన నోట్లోకి వెళ్తున్నట్టుగా ఉంది. కంట్రోల్ చేస్కుంటున్నాను కసిని. మెల్లిగా చికుతుంది మడ్డని. నేను మెల్లిగా నడుముని తన ముఖం వైపు తోస్తున్నాను. కాసేపు చీకాక, తలను పట్టుకున్నాను. నేను ఎందుకు తన తలను పట్టుకున్ననో అర్ధం అయి కసిగా చూసింది నా కళ్ళలోకి. నేను తన నోట్లో నుండి మొడ్దని కొంచెం బయటకు లాగి మళ్లి తోసాను సగం పైన. కొంచెం గింజుకుంది. అలాగే కాసేపు ఉంచి మళ్లి లాగి, నడుము ని గట్టిగ తోసాను తన ముకం వైపు. telugu sex stories
ఈ సరి మొడ్డ ఆల్మోస్ట్ తన నోట్లో ఇమిడి పోయింది. అలాగే కాసేపు ఉంచి లాగి మెల్లి మెల్లిగా తన నోటిని దేన్గుతున్నాను. తను నా నడుముని గట్టిగ పట్టుకుంది. నేను తన తలను నిమురుతూ కొంచెం కొంచెంగా స్పీడ్ పెంచాను. తన తలను పట్టుకొని గట్టిగ కిందకి మీదకు అంటున్నాను రెచ్చిపొతు. కాసేపు అయ్యాక, చాలు అన్నట్టుగా కళ్ళలోకి చూసింది. నేను ఆపేసాను. తను మొడ్డను నోట్లో నుండి బయటకు తీసి, కాసేపు దీర్గంగా ఊపిరి తీస్కొని మడ్డ కోన మీద ముద్దు పెట్టింది నా కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ. “అక్క…ఎం చేసావు అక్క….సూపర్…..చూస్తున్న మాకే చిత్తడి చిత్తడి అయ్యాయి పూకులు…నీకెలా ఉందొ…..”అంది మత్తుగా భారతి ప్రవల్లిక ని appreciate చేస్తూ. “స్స్స్….హా….నాకు కూడా….మీ బాషలో చెప్పాలి అంటె….వరద గోదారి అయ్యింది నా పూకు….” అంది మత్తుగా ప్రవల్లిక. “హే….అక్క కూడా మన రూట్ లోకి వొచ్చింది….”అంటూ చప్పట్లు కొట్టింది వర్దిని.  telugu sex stories
“మన రూట్ లోకి కాదే ….వాడి రూట్ లోకి తెచుకున్నాడు గంటలోనే….మాయల మరాటి జాదు గాడు….” అంది మత్తుగా నన్ను చూస్తూ భారతి. నేను భారతి వైపు చిలిపిగా చూసి కన్ను గీటాను. “అక్క…ఇపుడు నీ పూకు ని కూడా వాడితో ఇలాగె చేయించుకో…..” అంది మత్తుగా భారతి. “ఛి…ఏమి వొద్దు……ఇది చాలు …..కావాలంటే మీరు చేయించుకోండి మిగిలినవి అన్ని….” అంది సిగ్గుపడుతూ ప్రవల్లిక. “నీ సిగ్గు చిమడ….ఎం సిగ్గు పడుతున్నావు అక్క….కాదంటే అవునని, అవునంటే కాదని మన ఆడవాళ్ళ మాటలకి అర్దాలే వేరులే …అని మళ్లి నిరుపించావు….” అంది మత్తు మత్తుగా భారతి. “నువ్వు అల ..ఛి ..చ…అంటూ ఉన్న కూడా వాడు అన్ని చేసి గాని వోదలడు…..” అంది అటు నుండి వర్దిని. నేను ప్రవల్లిక కళ్ళలోకి చూసాను చేయనా అన్నట్టుగా. తను సిగ్గుతో కళ్ళను దించుకుంది. నేను తనను లేపి నిల్చోపెడితే, భారతి లేచి వొచ్చి, తన జాకెట్ బ్రా ని తీసేసింది. “ఎం చేస్తున్నావే….”అంది మత్తుగా భారతి వైపు చూస్తూ. “నీకు సహాయం చేస్తున్నాను అక్క…..” అంది బుద్దిగా భారతి. “నువ్వేనా సహాయం చేసేది..నేను కూడా అక్కకి సహాయం చేస్తాను….” అంటూ వర్దిని కూడా లేచి వొచ్చి, ప్రవల్లిక లంగా బొందు ని లాగేసింది. telugu sex stories
“హే …ఎం చేస్తున్నావు ” అని ప్రవల్లిక అనే లోపు నే లంగా కుప్పల కాళ్ళ దెగ్గర పడిపోయింది. “ఇంకా ఇదెందుకు అడ్డం…” అంటూ భారతి, ప్రవల్లిక లో లంగా బొందు ని లాగేసింది. అది కూడా కుప్పల కాళ్ళ దెగ్గర పడిపోయింది. ఛి అంటూ సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుంది ప్రవల్లిక. “అంత ఓపెన్ చేసి ఇచ్చాము ..మిగిలిన ఆ పాంటి ని ఎం చేస్కున్తవో ఏమో నీ ఇష్టం అంటూ వెళ్లి తమ తమ సీట్స్ లో కూర్చున్నారు ఇద్దరు. నేను నా బట్టలు మొత్తం విప్పి నగ్నంగా తన ముందు నిల్చున్నాను. తను కళ్ళు తెరిచి “ఛి….అంత విప్పెసవ….”అంది మత్తుగా నా బాడీ ని తదేకంగా చూస్తూ ప్రవల్లిక. ” ..విప్పు కోవాల్సినవి అన్ని విప్పుకొని, లేపు కోవాల్సినవి అన్ని బాగా లేపుకున్నాడు. ” అంది మత్తుగా మొడ్దని చూస్తూ వర్దిని. నేను చేతి వేళ్ళతో పాంటి పైనుండి పుకుని తడిమాను. “స్స్స్…హ….”అంది మత్తుగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ. తన కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ సర్రున లాగేసాను పాంటిని. ఛి అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది. తన పూకు ని కన్నులు ఆర్పకుండా చూస్తున్నాను. లేత గులాబీ రంగులో, రెండు దిమ్మలు పలచగా, కొంచెం విడిపోయి ఉన్నాయి. తను కళ్ళు తెరిచి telugu sex stories
“ఛి…ఎం చూస్తున్నావు అల….” అంటూ పూకు కి నా చూపుకి మధ్యలో చేతిని అడ్డంగా పెట్టింది. “చుసుకోనివ్వమ్మ….మాకు లేనిదేదో నీకు ఉన్నట్టుగా ఉంది…..” అంది కచ్చగా వర్దిని. తన చేతిని సుతి మెత్తగా పక్కకు జరిపి, తన కళ్ళలోకి ఒకసారి చూసి, వేళ్ళతో మెల్లిగా రాసాను పూకు దిమ్మల మీద. “స్స్స్..హా……హ్మ్మ్మం……”అంది మత్తుగా నా తల మీద చేయి పెట్టి. నేను మెల్లిగా తనను సోఫా లో కూర్చోపెట్టి, నడుము ని పట్టి లాగి , నేను మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని, మత్తుగా తనను చూస్తూ వొంగి పూకు మీద గట్టిగ సౌండ్ వొచ్చేట్టుగా ముద్దు పెట్టాను. “స్స్స్…అబ్బ…..”అంది మత్తుగా ప్రవల్లిక. “మూడు పూకులని ఒకేసారి ముద్దు పెట్టినట్టుగా ఉంది రా….” అంది మత్తుగా వర్దిని. “హ అవునే…” అంది భారతి కూడా.  telugu sex stories
మెల్లిగా నాలుక చివరతో పూకు పేదల మధ్య రాసాను తన తొడలు వెడల్పు చేసి. తను నా జుట్టు ని గట్టిగ పట్టుకొని “అబ్బ…వొద్దు….ప్లీజ్……” అంది మత్తు మత్తుగా. నాలుక మొత్తం వెడల్పు చేసి మొత్తం పూకు మీద రాసాను పైకి కిందకు. “స్స్స్..అబ్బ..చంపేస్తున్నావు…..” అంటూ గొనిగింది. ముని పంటి తో మెల్లిగా రెండు దిమ్మలు మార్చి మార్చికొరికాను . “స్స్స్..అబ్బ…ఎక్కడ నేర్చావు ఇవన్ని…..” మత్తుగా అంటూ గట్టిగ పట్టుకుంది నా తలను. “మమ్మీ, పిన్ని ల దెగ్గర…” అంది మత్తుగా వర్దిని. నాలుకను షార్ప్ చేసి పూ చిలికలో రాసాను తొడలు బాగా వెడల్పు చేసి పట్టుకొని.  telugu sex stories
“స్స్స్స్..హమ్మ…….స్స్స్స్…మెల్లిగా…..గట్టిగ రాయకు అల…”అంది వొనుకుతున్న గొంతుతో ప్రవల్లిక. “అక్క…..అలాగే రాయించుకో …సమ్మగా ఉంటది…. ” అంది అదురుతున్న గొంతుతో భారతి. “స్స్స్…అబ్బ…స్స్స్……రాయడం ఆపి, లోపల లోపల కెలుకుతూ ఉన్నాడే ..” అంది మత్తుగా ప్రవల్లిక. “స్స్స్…అబ్బ….అలా కెలుకుతుంటే భలే ఉంటది అక్క……” అంది మత్తుగా వర్దిని. బాగా కొరికి కొరికి కెలికి కెలికి ముద్దుల తో తడిపెసాను ప్రవల్లిక పూకు ని. “స్స్స్….అబ్బ…ఇంకా చాలు రా…తట్టుకోలేకపోతున్నాను…. telugu sex stories
.స్స్స్.హా……అలా పొడవకు నాలుకతో…..ఎలాగో ఉంది….అబ్బ….వొద్దు అంటె వినవా…..అలాగే పోడుస్తావా…. పొడువు గాని మెల్లిగా….అబ్బ విను ప్లీజ్…అలా గట్టి గట్టిగ పొడవకు…..అమ్మో……మెల్లిగా అంటె ఇంకా గట్టిగ పోడుస్తావేంటి అలా…స్స్స్..హ…అలా…..అలాగే….హ….అలా మెల్లి మెల్లిగా పొడువు….హా అది…..అలా….స్స్స్…..మమ్మీ, పిన్నిలు బాగా నేర్పిచినట్టుగా ఉన్నారు నీకు……స్స్స్..అబ్బ…గాలిలో తెలుతున్నట్టుగా ఉంది…..అమ్మ….అమ్మ……..అమ్మాఆఆఅ……..”అంటూ నా తలను తన పూకు కేసి గట్టిగ అదుముకొని విడతలు విడతలు గా రసాన్ని వొదిలేసింది ప్రవల్లిక.