నా జీవితమునా జీవితమును
హాయ్ నా పేరు నాని ఇదీ నా జీవితములో జరిగిన సంఘటనలు చిన్నపుడు నుండి ఎనో విడలుగా సెక్స్ చేశాను అవి వకా దాని తరువత చెపుతాను అదులో మేదటిది నాకు 12నేను మొదటిసారి సెక్స్ చేసింది నాకు 12 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేను ఆరో తరగతి చదువుతున్నాను అప్పుడు నేను మొదటిసారి సెక్స్ చేసిన అమ్మాయి పేరు శిరీషమీరందరూ అనుకోవచ్చు 12 సంవత్సరాల అన్నప్పుడు ఆరో తరగతి ఉన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి తో ఎలా సెక్స్ చేశాననినిజానికి అప్పుడు నాకు సెక్స్ అంటే పెద్దగా ఏదో మీకు తెలియదు కానీ సెక్స్ అంటే ఏంటో ఆ వయసులో కొత్త గొప్ప తెలిసింది అప్పుడు మా ఇంటి దగ్గరలో శిరీష అనే ఒక అమ్మాయి ఉండేది తన రోజు మా ఇంటికి టీవీ చూడ్డానికి వచ్చేదికారణం ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో టీవీ లేకపోవడం అప్పుడు మా ఇంట్లో కొత్త టీవీ కొన్నాము అందులో రోజు బొమ్మలు చూడటానికి వచ్చేది తన వయసు 9 సంవత్సరాలు మాత్రమే అలాగా అమ్మాయి మా ఇంట్లో టీవీలో పాటు చూడడానికి వచ్చేదినా సమయంలో అమ్మాయికి కాటన్స్ చూపించడానికి నేను తన పైన చేతులు వేస్తానని చెప్పను ఈ విషయం ఎవరితోనన్నా చెప్పితే తను ఎప్పుడు టీవీ చూడడానికి ఈ విషయం ఎవరితోనన్నా చెప్పితే తను ఎప్పుడో టీవీ చూడడానికి రానివ్వను అని చెప్పి బెదిరించాను దానికి నేను ఎవరికీ చెప్పను నేను ఒప్పుకున్నది అయితే నువ్వు రోజు టీవీ చూడడానికి రావచ్చు అని తనకు చెప్పాను ఈ విషయమైనా తను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది తర్వాత ఏం జరిగింది తనతో ఏమేమి పనులు చేశాను తర్వాత ఏం జరిగింది తనతో ఏమేమి పనులు చేశాను తర్వాతి భాగంలో చెప్తానునాకు ఏది మొదటి స్టోరీ కాబట్టి తప్పులు ఏమైనా ఉంటే క్షమించండిఓకే బాయ్ తర్వాత భాగంలో కలుద్దాం

0 0 votes
Article Rating