Home » తెలుగు సెక్స్ కథలు » మరదలిని పెళ్ళాన్ని కలిపి దెంగేసా

మరదలిని పెళ్ళాన్ని కలిపి దెంగేసా

మాఆవిడ ఐదో నెల కడుపుతోఉండగా మేము ఇల్లు మారాల్సినఅవసరం వచ్చింది.  నాతోపని చేసే గుర్నాధం వాళ్ళింట్లోపక్కపోర్షన్ ఖాళీగా ఉంది వచ్చి ఉండమన్నాడు.  వెంటనేనేను నా పెళ్ళాం హారతికొత్త ఇంట్లో చేరిపోయాం.
ఆఇంటావిడ అన్నపూర్ణ చాలా మంచావిడ. వాళ్ళకిముగ్గురు కూతుళ్ళు.  పెద్దదిమాలతీ  మాఆవిడ  కంటేమూడేళ్ళు చిన్న.  మాంచిఎర్రగా బుర్రగా ఉంది. రెండోపిల్ల మూడో పిల్ల  పిడతలు పగిలినా సన్నగా పీలగా ఉంటారు. పెద్దదిమాత్రం మంచి సెక్సీగా  ఉంటుంది. రావోయ్ అల్లుడు  అంటూఅన్నపూర్ణ ఆహ్వాన్నించి నా పెళ్ళాం హారతిచెయ్యి పట్టుకొని రా అమ్మా అంటూలోపలి కి తీసి కెళ్ళింది. ఆ పోర్షన్లోబాగా సెట్  అయ్యాం.  వాళ్లేఅన్ని ఏర్పాట్లు చేసి పెట్టారు. రెండుపక్క పక్క పోర్షన్లు మధ్యగదిలోంచి తలుపు ఉంది అదిరాత్రి కితప్ప ఎప్పుడుతెరిచే ఉంటుంది.
మాకింకామంచం లేదు కాబట్టి రాత్రిహారతిని వంటింటి గట్టు మీద కూచోబెట్టి  కిందకూచొని నా పెళ్ళాం పూకునాకే వాణ్ణి. కాసేపుపూకు నాకిన్ తర్వాత నిగిడిన మొడ్డను గట్టు అంచు మీదికిపూకు వచ్చేలా అడ్జస్ట్ చేసి పొట్ట మీదబరువు పడకుండా కుతితీర దెంగేవాణ్ణి.  హారతికూడా మాంచి  కుతిగాదె౦గించు  కొనేది. అలా బాగా అలవాటు ఐంది.  ఓరోజు వంటింటి కిటికీ దగ్గర ఏదోచప్పుడుఅవుతున్నట్టుగా నాకు డౌటు వచ్చిదెంగడం ఆపి నా పెళ్ళానిదెంగించు కుంటునట్టుగా మూలగవే అని పక్క తలుపులోంచిబయటికి వెళ్లి చూసా గుర్నాధం పెద్దకూతురు రాజ్యహారతి కిటికీ దగ్గర నక్కి రెక్కలసందులోనుంచి లోపల మా దెంగులాటచూస్తూతన చెయ్యి తొడలమధ్య లోకి పోనిచ్చి పూకురుద్దు కొంటోంది నే మెల్లిగా వెళ్లివెనక నుండీ మాలతీని  కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టాను.ఉలిక్కి పడ్డ మాలతీ  బిత్తర పోయి బిగుసుకు పోయింది.  వెనక్కితిరిగి చూసి బావా నువ్వాఅంది. ఏం చూస్తున్నావే  మరదలాఅంటూ దాని సళ్ళుపిసికాను.  ఫోబావా అంటూ మాలతీ  తుర్ర్రున వాళ్ళ పోర్శన్లోకి పరిగెత్తింది.
ఓహోనా మొడ్డకేమి అదృష్టం పట్టింది అనుకొంటూమా పోర్శన్లోకి  వెళ్ళాను.  పూకువెడల్పు చేసి పెట్టిన నాపెళ్ళాం ఎక్కడికిపోయవురా గొల్లి గులగా ఉంటేను అంది.  వస్తున్ననేనా గుల లంజా నీపూకు పగల దెంగుతా నీగొల్లి తో బాటు నీచెల్లెలు పూకుకూడా దెంగుతాఅన్నా నా చెల్లెలా అదేవత్తేఅంది హారతి.  ఇంకెవరుఈ ఇంట్లో పూకు పగల దేన్గించుకోవడానికిసిద్ధంగా ఉన్నదిఒకత్తే అదే మాలతీ   అన్నా. పడిందీ  నీకామ కన్ను దాని మీద.  ఇప్పటిదాక నా చెల్లెళ్ళు శార్వాణిని, మంగను దెంగుతా అనేవాడివిఇప్పుడు మాలతీ  పూకుమీదికి పోయిందా నీ మొడ్డ మనసువాళ్ళని తర్వాత దెంగు ముందు విప్పలించిననా పూకు సంగతి చూడు. రాదెంగు అంటూ హారతి పూకెత్తిపెట్టింది. వెంటనే నే వంగి పూకులోకినాలిక పోనిచ్చి గొల్లి చీకుతూ హారతి పూకంతా నాకాను. నాలికతోనేనా  గొల్లికుతి తీర్చేట్టున్నావ్  నాకడంఆపి లవడా దిగేసి దెంగునా పూకు అంటూ నాతల చేత్తో పట్టుకొని పైకి లేపినోట్లోనోరు పెట్టి ముద్దిస్తూ కింద నా నిగిడినమొడ్డను తన పూకు పెదాల్లోకిసర్ది దెంగు బాగా గులగాఉంది దెంగరా నా లవడాగాడాఅంటూ చిన్న జెర్క్ ఇచ్చింది. దాంతో నాకు కుతెక్కువై మొడ్డసాంతం హారతి పూకులోకి దూర్చి దెంగాను. అహహ దెంగుఅలాగే దూర్చు నా గొల్లి చితికిపోవాలి దెంగు అంటూ ఎదురువత్తులు ఇచ్చింది హారతి. నాకు ఎంత కుతిగావున్నా స్ట్రోక్స్గాట్టిగా కొట్టకూడదు గనుక మెల్లిగా దెంగిమొడ్డ హారతి పూకులోకి నొక్కి పెట్టి నా వీర్యాన్ని దానిపూకు నిండి బయటికి ధారగా వచ్చేట్టుకార్చాను.   చూడవేఎంత మంది పిల్లలో ఎలావేస్ట్ గా పోతున్నారో.అన్నా.
ఇందాకఅన్న్నావ్ గా ఈ సారిమొడ్డ రసమంతా నీ కొత్త పూకుమాలతీ పూకులో కార్చు అంది హారతి.   ఆ అంటే నువ్వు మాలతీని దెంగడానికిఒప్పుకోన్నట్టేనా అన్నా ఆనందంగా.  కుతి తీరిన హారతినా గొల్లి గుల తీర్చి నంతవరకు నువ్వు మాలతీని  దెంగితేనాకుఓకే.  కానికడుపు చెయ్యకు యింక పెళ్లి కాలేదుదానికి అంది హారతి.  సరెలేవే అది ఒప్పుకోవద్దు దెంగిన్చుకోడానికి అన్నా. నేఉన్నాగా నాకా విషయం వొదిలెయ్  దాన్నిఒప్పించి దాని పూకులో నీమొడ్డ దూర్చే భారం నాది సరేనాఅంటూ నా మొడ్డసవరతీసి చీకడం మొదలుపెట్టింది హారతి.  ఆరోజు ఇక దెంగ బోయేమాలతీ పూకు ఊహిస్తూ హారతిపూకును మూడు సార్లుదెంగికార్చాను.
తర్వాతవారంలో మాలతీ వచ్చి నాపెళ్ళాం హారతి దగ్గర కూచొని కబుర్లుచెప్తూ ఓరగా నా కేసిచూస్తుండేది.  ఓరోజు హారతి దాన్ని దగ్గరగాలాగి చెవిలో ఏదోచెప్పింది ఫో అక్కా అంటూసిగ్గుపడ్తూ మాలతీ వాళ్ళ ఇంట్లోకిపరిగెత్తింది.  ఒరేయ్దగ్గర పడిందిరోయ్ నీ మొడ్డకిమాలతీపూకు విందు అంది హారతిరాత్రి దెంగుతున్నప్పుడు. ఎలా చెప్తున్నవే నాగుల లంజా అన్నా దెంగుతూ.  హారతి  దాన్నిఅడిగానిగిడిన మొడ్డ ఎప్పుడైనా చూసావానిలేదు అంది అది బావదగ్గరుండి చూస్తావా అన్నా సిగ్గు పడిపడి  పోయిందికానీ వద్దుఅనలేదు. చాన్స్కోసం వైట్ చేయి తొందర్లోనేనీకు కొత్త పూకు విందుఅంటూ నన్ను అల్లుకు పోయికార్చేసింది హారతి.  దానికుతితీరాక  నేనునా లవడా  హారతిపూకులోనుంచి లాగి నోట్లో పెట్టిరసం కార్చేసాన్.   గుళుక్కుమంటూ మింగింది నా మొడ్డరసమంతా.    ఆరాత్రంతా మాలతీ పూకు ఊహిస్తూహారతి పూకును దెంగి కార్చాను.
నేకన్న కలలు నిజమయ్యే రోజుదగ్గరపడింది.  పైవారంలోనే గురనాధంగారి   ఫ్యామిలీఅంతా ఏదో ఫంక్షన్కి వైజాగ్వెళ్ళాల్సివచ్చింది. కాని తన పెద్దకూతుర్లాంటి హారతి కి సాయంగా తనపెద్ద కూతురు రాజీని ఉంచి జాగ్రత్త అల్లుడువీల్లిద్దరికి   ఏంకావాలోనువ్వే స్వయంగా చూసుకో అని నా కార్లోవాళ్ళందర్నీ రైల్వే స్టేషన్లో దింపటానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పచెప్పి వెళ్లారు.  నేనుఅలాగేమామా అని చెప్పలేనంతఆనందంతో అన్నా. ఆఘమేఘాలమీద ఇంటికి వచ్చిపడ్డా.  అక్కాచేల్లెల్లిద్దరూ కూర్చొని కబుర్లుచెప్పుకుంటున్నారు. నేను కారు పార్క్చేసి ఇంట్లోకెల్లా మాలతీ లేచి సిగ్గుపడతు వాళ్ళ పోర్శన్లోకి పరిగెత్తింది.  ఏంమరదలాసందులోనుంచి నేను మీ అక్కాఆటలాడు కొంటుంటే  చూస్తున్నప్పుడులేని సిగ్గు ఇప్పుడేన్దుకే అంటూ నేను వెనకాలేవెళ్లి దాన్నిపొదివి పట్టుకొని మా బెడ్రూమ్లో హారతికూచొన్న చోటికి నడిపించుకొచ్చి పక్కనే రాజీని కూడా కూచోబెట్టా.  ఒరేయ్ మొగుడా మోటుగాచెయ్యకు కన్నెపిల్ల బెదిరి పోతుంది అని హారతి మాలతీచెయ్యి పట్టుకొని నువ్వేం భయపడకే నేన్నుగా అంది. ముగ్గురంభోజనంముగించి. వంటిల్లు సర్ది హారతి మాలతీలిద్దరువచ్చారు. అక్కా నేను మాఇంట్లోకి వెళ్తా అంది మాలతీ. మధ్యగదిలో తలుపుతెరుస్తూ.  ఎందుకే నువ్వు కూడా మాతోనే మాబెడ్ రూమ్లోనే పడుకో భయం లేకుండాఉంటుంది.అంది హారతి.  అవునవునుసందులోంచి కాక డైరెక్ట్గా  బ్లూఫిలిం చూడొచ్చు అన్నా నేను.   ష్ ఊరుకోరా మొగుడాఅది అసలే సిగ్గుపద్తుంటేను  అంది హారతి.మాలతీ తల వంచుకొని  ఏంమాట్లాడ లేదు   నువెళ్ళివాళ్ళింట్లో ఎక్ష్ట్రా  పరుపుపట్రా అంది హారతి. నేపరుపు తెచ్చి మా పరుపుపక్కనేవేసి కలిపి దెంగు లాటకిరంగం సిద్ధం చేశా.
నేనుబాత్ రూం కి వెళ్లిమొడ్డ శుభ్రం చేసుకొచ్చా హారతి బాత్రూమ్లోకి వెళ్తూ మాలతీ  చెయ్యిపట్టుకొని వెళ్లి ఉచ్చలు పోసుకొని పూకులుశుభ్రం  చేసుకొని  వచ్చింది.  నేనువాళ్ళిద్దరూ వచ్చేసరికి వీ సి ఆర్ఆన్ చేసి గ్రూప్   దెంగు లాట రెడీచేసి ఆన్ చేసి పెట్టా, నేలేచి వెళ్లి హారతిని కౌగిలించుకొని జాకెట్ హుక్స్ తీసి సళ్ళు పిసుకుతూచీకుతుంటే హారతి నా లుంగి  లాగేసి నా మొడ్డ సవరతీసిఆడించ సాగింది మాఇద్దరి కామాకేలి మాలతీ రెప్ప వేయకుండాచూస్తోంది  హారతిని నగ్నంగా చేసి పరుపు మీదవెల్లకిలా పడుకోబెట్టితొడలు వెడల్పు చేసినున్నగా ఆతులు గొరిగి ఉబ్బెత్తుగాఉన్న పూకుపెదాలు విడి వడి బాదాంగింజలా నిగిడిన గొల్లిని రాజీకిచూపిస్తూ చూడవే నీ ఆక్కగొల్లి సుఖమంతా దీన్ట్లోంచే ఊరోతుంది కావాలంటే నువ్వు కూడా చీకి చూడుఅంటూ హారతి గొల్లి నానోట్లోకి తీసుకొనిచప్పరించ సాగాను.  మాలతీకళ్ళు అప్పగించి నా నాలిక హారతిపూకులో ఆడ్తుంటే నోరు వెళ్ళబెట్టి చూస్తోంది. హారతిరాజీని తన దగ్గరికి రాఅంటూ పిల్చింది. మాలతీ తనకు తెలియకుండానేనా నిగిడిన మొడ్డ కేసి చూస్తూహారతి దగ్గరికి వచ్చింది. హారతినా చెయ్యి మాలతీసల్ల మీద వేసి ఇదుగోనీ కలల మరదలు నీఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగు అంది.
రాజీనిఏమే మరదలా దెంగనా అనడిగాఅది సిగ్గుతో తలవంచుకొంది చెప్పు దెంగనా  వద్దాఅని రెట్టించా ఊ అంది మాలతీ. ఊఅంటే దెంగ మనా వద్దనాఅన్నా.  ఊఅంటే దెంగు అనేరా అర్థంఅంది హారతి. అసలు దీనికి ఎలాదెంగుతారో చూపిస్తా అంటూహారతి తొడలుఇంకాస్త విడ తీసి మొడ్డదాని పూకు పెదాల పైఆనించి ఇటు చూడు అంటూమాలతీ నా వైపు లాక్కొనిదాని జాకెట్ చీర,లంగా లాగేశా. అది సిగ్గుతో ఒక చేతో సళ్ళుఒక చేత్తో తన పూకు కప్పుకొనిమెలికలు తిరిగి పోయింది. మాలతీ సళ్ళు మంచిఆపిలుపళ్ళలా ఉన్నాయ్. పల్చటి పొట్ట, లోతైన బొడ్డు, తెల్లటిఅరటి బొదేల్లాంటి తొడలు పూరీలా పొంగినపూకు పై బంగారురంగులోఉన్న రింగులు రింగులుగా వత్తుగా ఉన్న ఆతులు దర్శనమిచ్చాయి. చటుక్కున ఒక చన్ను నానోట్లోకి పట్టి చీకుతూఇంకోచేత్తో మరో చన్ను పిసుకుతూకింద విచ్చుకొన్న హారతి పూకులో నా మొడ్డ దిగేసిదెంగడం మొదలుపెట్టా  హారతితన చేత్తో మాలతీపూకు విడతీసిగొల్లి నలుపుతూ అహహ దెంగర మొగుడాదెంగు  అంది.  హారతిపూకులోకి స్ట్రోక్స్ మెల్లిగా కొడుతూ మాలతీ సళ్ళునలుపుతున్నా.
హారతిఒరేయ్ సళ్ళు పిసకటం చాలుగాని దాని పూకు నాకరాఅంది నన్ను మాలతీ సళ్ళువదిలి దాని హారతి తలదగ్గర మాలతీ పూకువచ్చేలాపడుకోబెట్టి హారతి పూకులో మొడ్డ దెబ్బ వేస్తూవిచ్చుకొన్న బంగారు గుహ లాంటి మాలతీపూకులో నాలుక దూర్చి, గొల్లిచీకుతూపూకంతా నాకాను. మాలతీ పూకులో  రసం మదవాసన గుప్పుమంది. ఆ వాసనకి నా మొడ్డ యింకనిగిడి గాట్టిగా దెంగా లక్షి పూకుని.   మాలతీకి గుల ఎక్కువై నాతల తన పూకుకేసి నొక్కుకుంటూఅహహ  బావుందిఅంటూ మూల్గసాగింది  హారతినా నడుం తనపూక్కేసినొక్కుకొని దెంగు బావా దెంగునా గొల్లికి ఏదో అవుతోది నీలవడా తగుల్తుంటే అహహ దెంగు  దెం…గు అలాఆగే  అహహదె…న్..గు   దె…..నగు  గాట్టిగాదెం.గూఉ అంటూ బోలుక్కుమనితన పూకు రసం కార్చేసింది. హారతి.
నేలటుక్కున హారతి పూకులోంచి నా నిగిడిన మొడ్డబయటకు లాగేసి దాని పూకులోంచి ఉబికివస్తున్న పూకు రసం నానోటితో పీల్చిలేచి  మాలతీపెదాలపై ముద్దు పెట్టి నా నాలుక దానినోట్లో చొప్పించి హారతి పూకు రసమంతా మాలతీనోట్లో పోశా .   కిందహారతి మాలతీనితన పక్కకు లాగి  వెల్లకిలాపడుకోబెట్టుకొని నన్ను ఒరేయ్ కుతిమొడ్డ గాడా రా రానీ ఫేవరైట్ మరదలు మాలతీ లంజపూకు కుతి తీరదెంగిదాని పూకు నిండా నీలవడా రసం కార్చి దానిగుల తీర్చు.  రాఓపెన్ చేయి ఈ కన్న్నేపూకు అంటూ మాలతీ తొడల్నివిడతీసిబంగారు రంగులో ఉన్న మాలతీ ఆతుల్నిసవరించి లేత కొబ్బరి లా ఉన్నమాలతీ పూకు పెదాల్ని రెండు  చేతులతో  విడతీసిందిహారతి. నేనుమోకాళ్ళ మీద సర్దుకొని నిగిడిననా మొడ్డ మాలతీ విచ్చుకొన్నపూకు పెదాల మధ్య ఆనించాను  అహహఏమి నా మొడ్డఅదృష్టంమొదటగా నా పెళ్ళాం హారతిపూకు సీల్ ఓపెన్ చేశాఅదెంత మాంచి ముహుర్తమో గాని.  హారతిపెద్ద చెల్లెలు శార్వాణిపూకు ఓపెన్ చేసేఅదృష్టం  దానితర్వాత దాని ఆఖరు చెల్లెలుమంగ పూకు ఓపెన్ చేసిదెంగే సౌభాగ్యం నా మొడ్డకి పట్టింది. నాలుగుఏళ్ళ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు మాలతీకన్నె పూకు సీల్ ఓపెన్చేసే లక్ నా లవడాకి కలిగింది. ఇంతకు  ముందుదెంగినమరదళ్ల పూకులన్ని నల్లగా, బాగా బలిసినవి.  ఇప్పుడు మాలతీ పూకు పెదాలుమాత్రం  లేతపనస తొనల్లా పసుపు రంగులోమాలతీపూకులో ఊరిన రసం తోబాగా మాగిన పనసు మదపువాసనతో నోరు ఉరిస్తున్నై. రింగులుగాఉన్న బంగారు రంగులోని మాలతీఆతులు పూకుఅందాన్ని రెండు రెట్లు చేసిమొడ్డ కసి పెంచుతున్నాయి.  పూకు పెదాల మధ్య సన్నటినిలువు చీలిక నుతోసుకొనిగొళ్ళెం జీడి పప్పు లాంటిమాలతీ గొల్లి బయటకు తొంగి చూస్తూఎక్కడ నా నిగిడిన మొడ్డఅంటోంది.  హారతినా మొడ్డ గుండునిమాలతీ గొల్లికి రుద్దుతూ తన వేళ్ళతో మాలతీపూకు పెదాలు వెడల్పు చేసి కొంచం నొప్పిగాఉంటుంది మొదట, తర్వాత నువ్వేఇంకాకావాలి   అనిఅంటావు  ఓకేరెడినా అంది మాలతీ ఊఅంది, అలా కాదు సరిగ్గాచెప్పు లేక పోతే బావాఅలా కూచొని ఉంది పోతాడు.సరిగాచెప్పు అంద్తి హారతి.  మాలతీసిగ్గు పడతు సరే బావాకాని అంది  కానిఅంటే కుదరదు సరిగ్గా చెప్పాలి అన్నా  అదిసిగ్గుతో దెంగుబావా  అంది ఏం దెంగమంటావే అన్నా సరిగ్గా చెప్పవేగుల లంజ అంది హారతివెల్లికిలా పడుకొని పూకు విడతీసి పెట్టిసిగ్గు పడ్తేఎలా.  కంచం దగ్గర మంచంమీద సిగ్గు పడ్తే అక్కడ కడుపు, ఇక్కడ పూకు మాడి పోతై.
సిగ్గువదిలి  బావకుసరిగ్గా చెప్పుకో అంది హారతి.  మాలతీ సిగ్గు వదిలేసిఅక్కా పూకును దెంగి నట్టు నీనిగిడిన మొడ్డ నా పూకులోదూర్చినా గొల్లి గులతీరేల దెంగి నీ లవడారసంతో నా పూకు నిమ్పేయిబావా, దెంగు దెంగు దెంగుఅంది మాలతీ.  దానిమాటలకు నాకు కుతిఎక్కువైమొడ్డ ఒక్క ఒపుతో మాలతీపూకులోకి దూర్చా,  దానికన్నె పోరా నా మొడ్డధాటికి తట్టుకోలేక కసుక్కున తెగి నా మొడ్డ5 అంగుళాలుమాలతీ పూకులోకి దూరింది. అది నొప్పితో అబ్బఆవ నొప్పి తీసీ తీసేయి నీమొడ్డ తీయి బావా అనిగోల పెట్టింది. హారతిమాత్రం ఒక్కసారే అట్లా ఉంటుందే ఇంకాఅంతా హాయే ఆపకు దెంగరమాలతీ పూకుని దెంగు అంటూ నానడుం మీద ఒక్కటిచరిచిందిహారతి. హారతి పూకులో రసంతో తడిసిన నామొడ్డ మాలతీ పూకులో ఆయిలింగ్అయినట్టుగా ఈజీగా లోపలి బయటికిఅడసాగింది.  మాలతీకూడా నొప్పి మర్చి ఆహా ఆహాబావుంది అలాగే దెంగు బావాదెంగు అంటూ పూకెత్తి ఎదురుఒతులు ఇస్తూ దెంగింది. నేను ముందుకు వంగి మాలతీ పెదాల్నిముద్దు పెటుతూ మాలతీ పూకులోకి నామొడ్డ స్ట్రోక్స్ కొడ్తూ దేన్గుతున్న.  హారతిమాలతీ సళ్ళనిచీకుతూ పిసికుతోంది నేను హారతి సళ్ళుపిసుకుతూ మాలతీ టైటు పూకులోకిమొడ్డ దూరుస్తూ దెంగుతూ  కన్నెపూకు సుఖంఅనుభవించాను  ఎలా  ఉందిరానీ కొత్త మరదలి పూకుఅంది హారతి ఓహో స్వర్గమే లంజామీ నెల్లూరు పూకుల్లోని మజాహైదరాబాదు పూకుల్ల్లోకూడా ఉందే దీని అక్కాపూకు ఎంత హాయిగా ఉండేమాలతీ పూకు దెంగుతా  దెంగుతా ఇంకా దెంగుతాఅంటూకస కస మాలతీ పూకులోకిస్ట్రోక్స్ కొడ్తూ దాని దెంగాను.
అప్పుడప్పుడుమొడ్డ పూకులోంచి పూర్తిగా బయటకు లాగి మాలతీగొల్లిని రుద్దుతూ దెంగాను.  మాలతీసుఖంతో మెలికలు తిరిగి పోయిఅహహ బావాదెంగు ఎంత హాయి నువ్వుదెంగుతుంటే దెంగు నన్నిలా ఎప్పుడుదెంగు బావా. నా ఈకన్నె పూకు నీకే రోజు  దెంగునాగొల్లి గుల తీర్చు.  అక్కా నీ కాళ్ళదగ్గర పడిఉంతానే వద్దనుకు బావా మొడ్డ పోటునాకు పూకులో రోజు కావాలి. వద్దనకేరోజు దెంగిన్చవే నా ఈ గొల్లిగుల బావ మొడ్డ తోనేతీర్చాలి. ఒప్పుకోవే నీకు దాసిలా పడిఉంటానే అక్కా ఒప్పుకోవే బావాతో దెంగిన్చుకోకుండా నా పూకు గులతట్టుకోలేనే  దెంగుబావా దెంగు అంటూ పూకుఇంకాస్త వెడల్పు చేసి పైకెత్తింది మాలతీ.  నేహారతి సళ్ళువదిలి మాలతీసళ్ళు పిసుకుతూ దాని పూకుని చిరిగేలదెంగాను. మూడు నిమిషాలు అలాదెంగే సరికి  మాలతీగొల్లి గుల తీరి బావా  నాకేదోఅవుతోంది… అటు నా  నడుం గాట్టిగా పట్టుకొనిగొల్లి నా మోద్దకేసి గాట్టిగానొక్కి బా…వా. ఐ…పో..యిన్…దీఅంటూ మొదటిసారిగొల్లి గుల తీరిన  మాలతీ తన పూకులోరసం బోళుక్కు బోళుక్కు మని వదిలేసింది.  నేను కూడా ఆపుకోలేక మాలతీగొల్లికి నా మొడ్డనొక్కిపెట్టి సరున రసమంతా మాలతీపూకులోకి పిచికారి కొట్టి మాలతీ మీద వాలినిద్ర ఆయను. అలా మాలతీకన్నె పూకు ఓపెన్ చేసివారంరోజులు   రోజుకు  ఫదిసార్ల చొప్పున మాలతీ పూకును దెంగి. రసమంతా  దానిపూకులోపల కార్చి సుఖ పడ్డాను.  నాకు తెలియకుండా హారతి టుడే వేజినల్ మాత్రలుమాలతీ పూకులో దెంగు లాటకి  ముందే పెట్టిందట.  దాంతో నే ఎన్ని సార్లునా లవడ రసంమాలతీపూకులో కార్చినా దానికి కడుపు రాలేదు. వారంరోజుల్లో మాలతీ దెంగడం లోఎక్ష్పర్తు అయింది. తర్వాత్  వారంరోజుల్లో మాలతీపైకెక్కి నామొడ్డ తన పూకులో దిగేసుకొనిదెంగింది.  నేరాజీని వంగోబెట్టి వెనక నుండీ విచ్చుకొన్నమాలతీ పూకు పెదల్లోకి నామొడ్డదూర్చి దెంగాను.  అట్లామాలతీ పూకుతో మజా మొదలై 15 ఏళ్ళతర్వాత్ కూడా  కొనసాగుతోంది. తరవాత దానికి పెళ్లిఐంది, దెంగలేనిమొగుడు పోనే పోయాడు.  మాలతీ పాపం విధవగాపుట్టిట్టింకి తిరిగి వచ్చింది.  ఇప్పుడుకన్నెగ ఉన్నప్పటికంటే అందంగామిసమిస లాడుతూ మొడ్డకి నోరుఊరిస్తోంది. మాలతీ గొల్లి లంజ.

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.