రాగిణి పెద్ద కూతురిపేరు రమ్య. చూపులకు చాలా రమ్యంగా ఉంటుంది. బికాం కి ప్రివేట్గా కట్టింది కానీ ప్రైవేట్ కాలేజీలో చేరింది. పదినుంచి నాలుగింటివరకూ క్లాసులు. అందుకని నాకూ రాగిణికీ మధ్య ఏమీ ఆటంకం కాదు. రమ్య ఇంటికివచ్చేప్పటికి నేను రాగిణి ఒకటో రెండో రౌండ్లు వేసుకుంటాము. ఈమధ్య నా చదువుకూడా కొంచెం వెంకబడింది. అది రాత్రిళ్ళు కవర్ చేసుకుంటున్నాను.
ఆమధ్య రమ్య చదువుతున్న ప్రైవేట్  కాలేజీ ప్రించిపాల్ చనిపోయాడు. అందువల్ల పదిరోజులు కాలేజీ మూసేసారు. రమ్య ఇంట్లోనే ఉంటున్నది. తనకి కావాల్సిన కామర్స్ సబ్జెక్ట్ల లో నేను సహాయం చేస్తూనే ఉన్నాను. పిల్ల చక్కగా ఉంటుంది. మంచి ఫిగర్. మనసు ఎంత కంట్రోల్ లో ఉంచుకున్నా, మనసు కోతే గదా! రమ్య వోణి కొంచెం జరిగినా, కూర్చోటం లో కొంచెం అటూ ఇటూ ఐనా నా చూపు అక్కడికే పోయేది. రమ్య కూడా ఏమీ చిన్నపిల్ల కాదుగదా! ఎవరన్నా తనను మెచ్చుకోలుగా చూస్తున్నారంటే లోపల సంతోషంగానే ఉంటుంది. నేను సమయానుకూలంగా రమ్య ను మెచ్చుకొన్టునే ఉంటాను. అందుకని నాతో చాలా ఫ్రీ గా నే ఉంటుంది. సెలవలలో ప్రొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత వచ్చిన పిల్ల మళ్ళీ లంచ్ కి కేక వచ్చిందాకా నా గదిలోనే కూర్చునేది.

వాళ్ళమ్మకూడా తెలివిగా పనిమనిషి చందాని నెమ్మదిగా పైకి పంపించి రమ్య ఏమిచేసుతుందో చూచి రమ్మని పంపించేది. ఈ విషయం నేను చదాని దెంగటం మొదలుపెట్టింతర్వాత ఒకరోజు చందానే చెప్పింది. నేను రమ్య ని వాయించాలని కోరికను కొంచెం కంట్రోల్ లో పెట్టుకొని వాళ్ళమ్మ రాగిణి తోనే సరిపుచ్చుకుంటున్నాను. అదిగాక బోనస్ గా పనిమనిషి చందా కూడా దొరికిందాయె. అందుకని ఎక్కువ రమ్య గురించి ట్రై చెయ్యలేదు.  కానీ టైం కలిసొస్తే అన్నీ తనంతటవే జరిగిపోతై.
ఈ సెలవరోజులలో జరిగిన్ ఘటన ఇది.

నేను స్నానం చేస్తున్నాను. రమ్య చదువుకోటానికి వచ్చింది. నేను స్నానం ముగించుకొని లుంగీ చుట్టుకొని గదిలోకొస్తే రమ్య లేదు. ఎక్కడికెళ్ళిందా అని కిటికీలోనుంచి చూసాను. రమ్య పిట్టగోడదగ్గర కొంచెం నక్కి నక్కి బైటికి చూస్తున్నది. నాకు అనుమానం వొచ్చింది. నెమ్మదిగా చప్పుడుకాకుండా రమ్య వెనక్కి వెళ్ళి కిందికి చూచాను. అక్కడ పాలేరు బర్రెమీదికి దున్నను ఎక్కించటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. చందా ఒక కర్ర పట్టుకొని దున్న దగ్గర నుంచుంది. దున్న బర్రె పూకు వాసన చూసి తల పైకీ కిందికీ ఆడిస్తున్నది. ఆగి ఆగి బర్రె పూకు నాకుతున్నది. బర్రె తోకను అటుఈటూ ఆడిస్తూ కొంచెం కొంచెం ఉచ్చపోస్తున్నది. దున్న నాలికతో బర్రె ఉచ్చని నాకుతూ తలపైకెత్తి గాలిలో స్వాశ పీలుస్తున్నది. అలా కొంచెం సేపు చూచి సడెన్ గా బర్రె మీదికి ఎగిరి ముందరి రెండుకాళ్ళూ పెట్టి ఎక్కింది. దున్న మొడ్డ కలిమిలోనుంచి తీసిన ఇనపరాడ్లాగా ఎర్రగా బైటికొచ్చింది దున్న కొంచెం అటూఇటు చేసి బర్రె పూకులో దూర్చింది. ముందుముందుకు జరిగి దాదాపు అడుగున్నర మోయన ఉన్న మొడ్డని పూర్తిగా బర్రె పూకులోకి తోసింది.

అలా కొంచెం సేపు బర్రె మీద నిలబడి కొన్ని ఊపులు ఊపి కిందికి దిగిపోయింది. చందా మొగుడు చందాతో “ఏమే ఈసారి పూర్తిగా పోయిందా ?” అన్నాడు చందా ఒకచేత్తో తన పూకుమీద చీరతో అద్దుకుంటూ, “ఆ పోయింది. పూర్తిగా బర్రెలో దిగింది. ఇక తిసుకేల్లి బర్రె నూ దున్ననూ కట్టై” అన్నది. ఉన్నట్లుంది చందా డాబావైపు చూచింది.నేను అక్కడ నిలబది చూడటం దాని కంటబదింది. ఈలోపలే రమ్యకు అనుమానం వచ్చి వెనక్కి తిరిగింది. నేను అక్కడె నుంచోటం చూచి లంగా మీదనుంచి తన పూకుని అద్దుకుంటూ గదిలోకి వెళ్ళింది. నాకు కూడా ఆ దున్న దెంగుడు చూచి లుంగీలో మొడ్డ నిలబడింది. నెను కూడా నెమ్మదిగా గదిలోకి వచ్చాను. రమ్య “నెను ఒక్కసారి బాత్రూం కి వెళ్లివస్తాను” అని వెళ్ళబోతుంటే, “మళ్ళీ కిందికేమి వెళ్తావు, నా బాథ్రూంలో నే వెళ్ళు. అక్కడే నీళ్ళుకూడా ఉన్నై.” అన్నాను. తను నా బాత్రూంలోకి వెళ్ళి రెండునిమిషాలలో మళ్ళీ లంగాని పూకుమీద తడివొత్తుకుంటూ బైటికొచ్చింది.
రమ్య మొహం చూస్తే అది బాగా ఎగ్జైట్ ఐనట్లు కనపడుతుంది. “ఎందుకు రమ్యా అలా ఉన్నావు?” అన్నాను.
“ఆ ఏమీకాలేదు. బానే ఉన్నాను.” అన్నది.
“బర్రె, దున్నల ప్రోగ్రాం అంతా చూచావా? బర్రె వేడిమీద ఉన్నది. అందుకని పాలేరుగాడు దున్నని దానిమీదికి ఎక్కించాడు. ఇంతకుముదు ఎప్పుడూ చూడలేదా. ఈ బర్రెలు మీ ఇంట్లోనే ఉంటై కదా! అందుట్లో నాలుగు బర్రెలు ఉన్నై కదా!” అన్నాను.
“ఏమో ఎప్పుడూ చూడలేదు. మేము ఇంట్లో లేనప్పుడు కలుపుతారేమో!” అన్నది.

” నీవు కొంచెం ఎగ్జైట్ ఐనట్లున్నావు. మజా వొచ్చిందా? నాకైతే మజా వొచ్చింది” అన్నాను.
రమ్య తలవొంచుకొని “అలా ఏమీలేదు” అన్నది. “నువ్వు అబధ్ధం చెప్తున్నావు. నాకు మజా వొచ్చినప్పుడు నీకెందుకురాదు? నేను చెప్పాను నువ్వు చెప్పటంలేదు. మజా రావటంలో ఏమీ తప్పులేదుకదా. అది అందరిలో జరిగే పనే” అన్నాను.
రమ్య తలొంచుకొని పుస్తకం తెరిచింది. ఒకలెక్క అన్నీ తప్పులు చేసింది. “రమ్యా, నీధ్యాస ఇవ్వాళ చదువుమీద లేదు. బర్రె-దున్నల చుట్టూ తిరుగుతున్నది. నాకు తెలుసు!”  రమ్య తలదించుకొనే “ఏంకాదు” అన్నది.
నేను రమ్యా పక్కన కూర్చోని దాని గెడ్డం మీద చెయ్యిపెట్టి తలకొంచెం పైకెత్తి “నిజం చెప్పు, నీమనసు ఇక్కడలేదుకదా?” అన్నాను.

అది కళ్ళు మూసుకొని, తల అడ్డంగా తిప్పటానికి ట్రై చేస్తున్నది. నేను దాని బుగ్గలను గట్టిగా పట్టుకొని “నిజంగానా? ఈటు చూడు” అంటూ దానిని దగ్గరకు లాక్కున్నాను. అది ఏమనకుండా నా వొడిలో అణిగి పోయింది. నేను దాని తలను కొంచెం పైకెత్తి, దాని పెదిమల మీద నా పెదిమలు ఉంచి చిన్న ముద్దు పెట్టుకున్నాను. రమ్య తన చేత్తో పెదిమలు తుడుచుకుంటూ ” తప్పు” అన్నది కాని నన్ను విడిపించుకొనలేదు. నేను రమ్యను మళ్ళీ ఇంకొంచెం గట్టిగా బిగించి దాని సన్ను మీద తగిలేట్టు నా చెయ్యి పెట్టి దాని పెదిమల మీద నా పెదిమలు పెట్టి కొంచెం గట్టిగా నా నాలిక దాని నోట్లోకి తోసాను. ఇప్పుడది కొంచెం గింజుకొని కొంచెం దూరం జరిగింది. రమ్యా నువ్వు చాలా చక్కగా ఉంటావు తెలుసా!” అన్నాను. “నిజమా? ఎన్నాళ్ళకు తెలుసుకున్నావు? నాకెప్పుడో టెలుసు” అన్నది.

“నాకూ ఎప్పుడో తెలుసు. మీ ఇంటికి అద్దెకొచ్చినప్పుడే నీ అందానికి పడిపోయాను. నా అద్దెగది గురించి ఆలోచించి ఇంతవరకూ చెప్పలేక పోయాను. నీవంటే నాకు నిజంగా చాలా ఇష్టం.” అని నేను దాని పక్కకు జరిగి మళ్ళీ దానిని కావలించుకొని గట్టిగా లిప్లాక్ చేసాను. అది ఈసారి ఎక్కువ రెసిస్ట్ చెయ్యలేదు. బర్రెల దెంగుడు కూడా రమ్య మెత్తబడటానికి హెల్ప్ చేసింది. ఒక్క నిమిషం ఇద్దరం అలా అతుక్కుపోయాము. అది విడిపించుకొని, కింద అమ్మ ఉన్నది. ఎవరన్నా చూస్తే ఇద్దరం చస్తాము.” అన్నది.
“అదా నీ భయం? మీ అమ్మ వంటలో ఉంటుంది, చందా పనిలో ఉంటుంది. చందా నా గదికూడా ప్రొద్దుటే క్లీన్ చేసి పోయింది. ఇంక ఇప్పుడు పైకి రాదు. ఏమీ భయం లేదులే” అంటూ దానిని మళ్ళీ దగ్గరకు లాక్కొని లిప్లాక్ చేసి నెమ్మది గా దాని సళ్ళు నిమిరాను. దానిని కైపు ఎక్కటం మొదలైంది. నేను చాన్స్ వొదలకుందా, ఇంకా గట్టిగా కావలించుకొని, దాని సళ్ళమీద ప్రెజర్ పెంచి నొక్క సాగేను. లుంగీలో నా మొడ్డ ఎగిరెగిరి గంతులేస్తున్నది. రమ్య చెయ్యి పట్టుకొని నా లుంగీలో ఉన్న మొడ్డ్మీద పెట్టాను. రమ్య సడెన్ గా చెయ్యి వెనక్కి లాక్కొని నన్ను తోసి నిలబడింది. నేను రమ్య చెయ్యి పట్టుకొని “ఓకే ఓకే! పట్టుకోవొద్దులే, కొంచెం సేపు దగ్గరగా కూర్చుందాము.” అని గట్టిగా నావైపు లాగేను. అది ఒక్క ఊపుతో వొచ్చి నా వొళ్ళో పడింది.

నేను దానిని మళ్ళీ గట్టిగా కావలించుకొని దాని మెడమీద చెవుల కింద ముద్దులుపెడుతూ దాని పిర్రలను నిమరసాగేను. అది ఏమనలేదు. అలానే చాలా సేపు కఔగిలిలోనే ఉన్నాము. నేను దాని సళ్లు పిసకటం మానూలేదు. నేను నొక్కుతున్నకొద్దీ రమ్య సల్లు బిగుసుకుంటున్నై. దానికి మంచి మూడ్ వచ్చింది. ఇంతలో సడెన్ గా చందా “అమ్మాయిగోరూ, అమ్మగారు పిలుస్తుండారు. ఓక్కసారికి కిందికి రండి” అని కేకేసింది. రమ్య నన్ను వొదిలించుకొని నుంచోని లంగా మీదినుంచి పూకు అద్దుకొని, “చూచావా, చందా  పైకొచ్చినట్లైతే చిక్కి ఉండే వాళ్లము” అన్నది. “నేను కిందికెళ్తున్నాను” అంటూ బయలుదేరింది. నేను దాని చెయ్యి పట్టుకొని, “కింద పనైపోంగానే మళ్ళీ చదువుకోవాలని చెప్పి పైకి రా. నేను వైట్ చేస్తుంటాను.” అన్నాను. చందా రాను అనలేదు.”చూద్దాం” అని వెళ్ళింది. అదే నాకు కావాల్సిన కంఫర్మేషన్! ఓక పదినిమిషాల తర్వాత నేను కిందికేళ్ళాను. రాగిణి వంటలో బిజీగా ఉన్నది.  ఓ గ్లాసెడు నీళ్ళుతాగి, రాగిణీకి వినపడేట్లు, “రమ్యా, ఏమైపోయావు? సొగం చేసిన లెక్క పూర్తిచెయ్యవా? ఇలా చేస్తే మార్కులెలా వొస్తాయి? నీ పనైపోతే పైకొచ్చి ఆ పని పూర్తి చై!” అన్నాను. రాగిణి, “రమ్యా ఆ పని చందా చేస్తుందిలే, నువ్వెళ్ళి చదువుకో!” అన్నది. నేను పైకెళ్ళాను. వెనక రమ్య వచ్చింది. “భలే ప్లాట్ వేసావు!” అన్నది. “మరి రంభలాంటి రమ్య కావాలంటే ఏదో చెయ్యాలిగదా?” అని దానిని మళ్ళీ గట్టిగా కావలించుకొని మంచం దగ్గరకు తిసుకేల్లి కూర్చోబెట్టాను. దానిని వొంగి ముద్దులు పెడుతూ దాని నడుము మీద పొట్టమీద ముద్దులు కురిపించాను. అది నా తల మీద చేతులేసి గట్టిగా తన రొమ్ముల మీద నొక్కుకొని బాగా వొత్తుకుంది.

నేను పక్కనుంచి దాని సళ్ళు పిసుకుతూ దానిని మళ్ళీ గట్తిగా లిప్లాక్ చేసాను, ఈసారి అది నా తల రెండుపక్కలా పట్టుకొని గట్టిగా తన నాలిక నా నోట్లోకి పెట్టి కలయ బొడవసాగింది. ఈ నొక్కుళ్ళూ తోపుళ్ళలో రమ్య మంచం మీదికి వొరిగింది. ఒక దిండు దాని తలకింద తోసి నేను దాని మీద పడుకొని ఒకచేత్తో సన్ను పిసుకుతూ దాని బుగ్గలు నాలికతో నాకసాగేను. దానికి బాగా ఆవేసం వొచ్చింది. నేను దాని కాళ్ళురెండూ కొంచెం వెడం చేసి నా మొడ్డ దాని పూకు మీద నొక్కిపెట్టి దానిని గట్టిగా కావలించుకొని పిసక సాగేను. నేనొక విషయం నోట్ చేసాను. ఆడపిల్ల మొదట్లో పూకుమీద  చెయ్యి పెట్టనివ్వదుకానీ, మొడ్డతో గట్టిగా నొక్కితే బాగా ఎగ్జైట్ ఔతుంది. నా మొడ్డని దాని పూకు మీద గట్టిగా నొక్కుతుంటే అది తల పైకెత్తి కళ్ళుమూసుకుని నన్ను ఇంకా గట్టిగా కావలించుకున్నది. నేను నెమ్మదిగా దాని రెవికలో చెయ్యి పెట్టటానికి ట్రై చేసాను. రెవిక హుక్కులు టైట్ గా ఉన్నై. విప్పబోతే, అది సడెన్ గా నన్ను తోసి, “ఇంతవరకు చాలు. అమ్మకుతెలుస్తే చంపేస్తుంది. ” అన్నది.
“సరే ఒకపని చెయ్యి. సాయంత్రం మళ్ళీ చదువుకోటానికి రా. ఈసారి లూజ్ గా ఉన్న రెవిక వేసుకురా. అప్పుడు ఎక్కువ కష్టంగా ఉండదు. ఇలానే లంగా వోణిలో రా. దీంట్లో నువ్వు రంభలాగున్నావు.

సరే ఇప్పుడు ఇంక చదువు ఏమీ తలకెక్కదు. కిందికెళ్ళి మీ అమ్మకు కొంచెం సహాయం చేసి అన్నంతిని పడుకొని మూడు ప్రాంతంలో రా. అప్పుడు మీ అమ్మ కూడా నిద్రపోతుంది కదా. నేను ఎదురుచూస్తుంటాను.” అన్నాను. అది పుస్తకాలు సర్దుకుంటుంటే, నేను” మళ్ళీ రావాలికదా, వీటిని ఇక్కడే ఉండనీ” అన్నాను. “సరేనా?” అన్నాను. రమ్య్ తల వొంచుకొని “చూద్దాం!” అన్నది. “చూద్దం లేదూ గీద్దం లేదు. నేను నా రంభ కోసరం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురుచూస్తుంటాను. తప్పకుండా రా” అన్నాను. “సరే” అని మెట్లుదిగి వెళ్లింది.
ఏబౌట్ రెండున్నర ప్రాంతం లో రమ్య చప్పుడు కాకుండా అడుగులో అడుగేసుకుంటూ పైకి వచ్చింది. నేను చాలా ఎగ్జైటెడ్ గా రమ్య కోసరం వైట్ చేస్తున్నాను. రమ్య గదిలోకి వచ్చి తలుపు వెయ్య బోయింది. నేను రమ్యను ఆపి ” తలుపు వెయ్యవాకు రమ్యా! తలుపు పూర్తిగా తెరుచుకోకుండా ఏదైనా అడ్డుపెడదాము. పూర్తిగా గడియ పెడితే అనుమానం వొస్తుంది.” అని అక్కడున్న ఒక కుర్చీని తలుపు దగ్గరకులాగి అడ్డం పెట్టాను.

వెంక్కి తిరిగి రమ్య నడుము మీద రెండుచేతులేసి దగ్గరకు లాక్కొని కావలించుకున్నాను. రమ్య ఏమీ రెసిస్ట్ చెయ్యకుండానే దగ్గరకు వొచ్చింది. నేను దాని ని గట్టిగా కావలించుకొని, దాని చెవులకింద మెడమీద నా పెదిమలతో టచ్ చేస్తుంటే అది నావెనుక రెండుచేతులేసి కావలించుకున్నది. నేను దాని బుగ్గలు నా పెదిమలతో రుద్దుతూ నెమ్మదిగా దాని పెదిమలమీదకు తెచ్చాను. అది కళ్ళుమూసుకొని తన తలను వెనక్కి చేసింది. నేను ఒకచెయ్యి దాని తలవెనుకపెట్టి ముందుకుచేసి, నా పెదిమలు దాని పెదిమల మీద పెట్టి దాని కిందపెదిమ నా పెదిమలమధ్యకు లాక్కొని కొంచెం చప్పరించాను. అది నన్ను ఇంకొంచెం గట్టిగా బిగించింది. నేను ఒక చెయ్యి దాని నడుము కిందగా పెట్టి, దాని పిర్రలను నా వైపు నొక్కుకొని దాని నోట్లో కి నా నాలిక చొప్పించి దాని నాలికను మెలేసాను. ఇదంటా నుంచొనే జరిగిపోయింది. నేను నెమ్మదిగా రమ్యను మంచం దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి, రమ్యను మంచం పట్టెమీద కూర్చోబెట్టి నా లిప్లాక్ వొదలకుండా నే నెమ్మదిగా వెనక్కి తోసాను. రమ్య వెనక్కి వాలింది. నేను దాని తలకిందికి ఒక దిండు పెట్టి దాని మీదికి వొరిగి దాని సళ్ళమీదికి నా చెస్ట్తో బట్టిగా నొక్కాను. రమ్య థన్ చేతులు నా నడుముమీదనుంచిన్ పైకి జరిపి నా తల రెండువైపులా పట్టుకొని గట్టిగా తన నోటిమీదకు నొక్కుకుంది. రమ్య ఆవేశం చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తున్నది.  నేను మళ్ళీ దాని మెడమీద చెయ్వుల క్రిందా నాలికతో నాకుతూ ముద్దులు పెడుతూ దాని మెడకిందికి వొచ్చి దానిరెవిక మీదకుండాని నా పెదిమలతో దాని సళ్ళను రుద్దేను. నేను చెప్పినట్లు రమ్య రెవికకింద ఏమీలెకుండానే వచ్చింది. నేను దాని సళ్ళ వేడి, గట్టితనం క్లియర్ గా ఫీల్ ఐనాను. ఒకచేయ్యి దాని సన్ను మీద పెట్టి నెమ్మది నెమ్మదిగా నొక్కుతూ దాని హుక్కుల మీదికి తెచ్చాను.

పైహుక్కు ఊడదీసి నా పెదిమలతో దాని సన్ను మీద ముద్దు పెడుతూ ఇంకొంచెంకిందికి తోసాను. రమ్య ఏమీ రెసిస్ట్ చెయ్యలేదు. నా చేత్తో కింద హుక్కులు నెమ్మదిగా విప్పాను. దాని సళ్ళ సైజ్ అంత పెద్దవి కాకపోయినా బాగా టైట్గా ఉన్నై. నా నోటితో దాని సళ్ళమీద ప్రహారం చేస్తూ, ఒకచేతి వేళ్ళతో దాని రెండో సన్ను బుడిపెను నెమ్మదిగా నొక్కాను. దాని బుడిపె బాగా గట్టిబడి ఎరెక్ట్ ఐంది. ఇప్పుడు దాని రెండు సళ్ళూ పిసుకుతూ దాని బుడిపలను నాకుతుంటే అది ఇంకోలోకంలోకి పోయింది. నేను రెండుసళ్లమధ్యలోనుంచి దాని బడ్డుదాకా నాకుతూ దాని బొడ్డు చుట్టూ నాకుతుంటే రమ్య తారస్థాయికి వెళ్ళింది. నేను తల ఎత్తకుండా కళ్ళు పైకి చేసి చూచాను. రమ్య తన రెండుచేతి వేళ్ళ్తో దిండును బిగించి తలఒక పక్కకి పెట్టింది.  నేను అలానే నా తలను దాని లంగామీదనుంచి దాని పూకు దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి నా పెదిమలతో దాని పూకుని బాగా తడిమాను. రమ్య కొంచెం గింజుక్న్నట్లు తన రెండుకాళ్ళు దగ్గరకు చేస్తూ మళ్ళీ వెడం చేస్తూ అయోమయం స్తితిలోకి వెళ్ళింది. నేను నా చెయ్యిని లంగాలోపలకు పెట్టి దాని లంగా నాడా పట్టుకొని లాగుతుంటే అది నా చేతిమీద తనచెయ్యి పెట్టి, “ప్లీజ్ లంగా విప్పద్దు. ఎవరన్న వొస్తే పూర్తిగా చిక్కిపోతాము.” అన్నది.

“సరేలే” అని, నేను దాని పాదాల దగ్గరనుంచి దాని లంగాను తొడలదాక లేపాను. దానికి రమ్య అడ్డుచెప్పలేదు. దాని తొడల మీద ముద్దులు పెడుతూ నేను నా తలని నెమ్మదిగా దాని పూకు దగ్గరకు తీసుకెళ్ళాను. అది చెయ్యి అడ్డం పెట్ట్,” ఇంక చాలు, ఇక్కడతో ఆపేద్దాము.” అన్నది. నేనుదాని చెయ్యిని నెమ్మది గా పక్కకు తోసి ఒక్క ఊపుతో దాని పూకు మీద నా పెదిమలు పెట్టి నా నాలికతో దాని కోవా బిళ్ళ లాంటి పూకును నాకేను. రమ్య తన రెండుకాళ్ళను మోకాళ్ళదగ్గరనుంచి పైకెత్తి నా తలను గట్టిగా పూకుమీద అదుముకుంది. అప్పటికే దాని పూకు జిగురు కారి బైటికొచ్చింది. నేను పట్టుసడలనీయకుండా దాని పూకును నాకుతూ నా నాలికను నెమ్మదిగా దాని పూరెమ్మల మధ్య్కు తోసాను. అది కాళ్ళు కొంచెం వ్డం చేసి నాకు ఇంకొంచెం దారి యిచ్చింది. నా నాలిక ఇంకొంచెం లోపలికి దూరిపోయింది. దాని పొత్తికడుపు తొడల కండరాలు వొణికిపోయినై. రమ్య ఒక్కసారి లేచి, “ఇంక ఆపేద్దాము, నాకు చాలా భయంగా ఉన్నది. ఇంకోసారి చూద్దాము.” అన్నది. “రమ్య డియర్, ఎప్పుడైనా మొదటిసారే ఔతుంది కదా. ఇంత దూరం వచ్చి ఆగిపోతే   చాలా అన్సేటిస్ఫేక్టరీ గా ఉంటుంది. నాకు ఇది మొదటిసారి. నీకూ మొదటిసారి అనుకుంటా. లెట్ ఉస్ బోథ్ ఎంజాయ్ థె ఫస్ట్ తిమె. ప్లీజ్ వొద్దనవాక.” అంటూ నా షార్ట్ ని కిందికి లాగి నా మొడ్డని బైటికి తీసి దాని పూకు మీద తగిలించి దాని గొల్లిని నా మొడ్డతో గట్టిగా పామేను. రమ్య రెండుకాళ్ళూ కొంచెం వెడంచేసి నాకు ఇంకొంచెం దారి ఇచ్చింది.

నేను నా మొడ్డతో దాని పూకు పెదాల మీద పైకీ కిందికీ రుద్దుతూ నెమ్మది గా నా వేళ్ళతో దాని పూకు పెదాలు విడదీసి, కొంచెంగా లోపలకి తోసాను. రమ్యాకు కావాలని, వొద్దని రెండు కోరికలూ ప్రబలంగా ఉన్నై. నేను నా మొడ్డని అలానే దాని పూకు పెదాల మధ్య ఉంచి రమ్య మీదికి వొంగి, ” రమ్య డార్లింగ్, నీకు ఇది మొదటిసారైతే నీ కన్నె పొర కొంచెం చిరిగి కొంచెం నొప్పి మంట పుడుతుందని పుస్తకంలో రాసి ఉన్నది. అందుకని నేనుఇంకొంచెం లోపలికి తోస్తే ఆ పొర చినిగి కొంచెం నొప్పి కలగచ్చు. నువ్వు కొంచెం వోర్చుకో! ఇది ఎప్పుడైనా తప్పదుకదా. మనం ఇంత దూరం వొచ్చి ఆ అడ్డంకి వొక్కటీ తీసేసుకుంటే ఇంక మొత్తం మజానే మజా. సో కొంచెం బిగబట్టి నొప్పి వోర్చుకో, ఇదిగో నేను తోస్తున్నాను.” అంటూ దాని సమాధానం కోసరం ఆగకుండా ఒక్క జెర్క్ తో నా మొడ్డని రమ్య పూకులో కి తోసాను. అది అమ్మా అని అరిచేలోపల దాని నోటిమీద చెయ్యి పెట్టి సౌండ్ బైటికి రాకుండా నొక్కేసాను. నా మొడ్డ దాదాపు మూడొంతులు రమ్య పూకులోకి వెళ్ళింది. నేను అలానే ఒక్క నిమిషం కదలకుండా ఉండి, దాని కళ్ళు తుడిచి, నెమ్మదిగా నా మొడ్డని బైటికి లాగేను. నా మొడ్డ గుండు మీద రెండు చుక్కల నెత్తురు మరకలు   కనిపించినై.

అది రమ్యకు చూపి, “ఇదిగో నీ కన్యరికపు మరకలు! ఇంక నువ్వు ఇప్పుడు మొత్తం స్త్రీవి  ఐయ్యావు. ఇంక నొప్పి ఉండదు. ముందంతా స్వర్గమే” అంటూ మళ్ళీ నెమ్మదిగా నా మొడ్డని రమ్య పూకులోకి తోసాను. నెమ్మదిగా ముందుకీ వెనక్కీ చెస్తుంటే దానికి మజా రావటం మొదలైంది. రమ్య నా నడుము చుట్టు చేతులేసి నన్ను గట్టిగా కావలించుకొని తన రెండుకాళ్ళు పైకెత్తె వెడంచేసి నాకు బాగా దారి ఇచ్చింది. నేను నెమ్మదిగా స్పీడ్ పెంచుతుంటే దానికి విపరీతమైన ఎగ్జైట్మెంట్ వొచ్చింది. నేను మధ్య మధ్యలో ఆపుతూ రమ్య సళ్ళని నిమురుతూ దానికి లిప్లాక్ ఇస్తూ  దెంగసాగేను. ఓ పదినిమిషాలలో దానికి దగ్గరపడింది. నేను “రమ్యా నేను నీలోపలే కార్చేస్తాను. నీకేమీ అవ్వకుండా నేను ఉపాయం చేసాను. నాకు ఐపోయేట్లుంది. నీకు కూడా ఐపోతుందేమో. పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ కార్చేసుకో! కమాన్, నాకు ఐ పో తూ న్ దీ, నీవుకూడా కా ర్చుకో! అబ్బా, ఎంతబాగా ఇచ్చావు డియర్ రమ్యా నెనెప్పటికీ మర్చిపోలేను.” అంటూ నెమ్మదిగా నా మొడ్డని రమ్య పూకులోనుంచి బైటిలిలాగి దాని లంగాని కిందకు చేసాను. రమ్య లేచి కూర్చొని రెవిక హుక్స్ పెట్టుకుంటూ,” నన్ను చెడగొట్టావు. ఇంక మళ్ళీ ఎప్పుడూ నన్ను టెంప్ట్ చెయ్యవాకు.” అని హుక్స్ పెట్టుకొని లంగా పూకుకు అడ్డంపెట్టుకొని బాత్రూమికి నడిచింది.

అది కడుక్కొని వొచ్చింతర్వాత రమ్య ను కావలించుకొని, “రమ్య, ఈ సుఖం ఎలాంటిదంటే, ఒక్కసారితో ఎవ్వరూ ఆగలేదు, నేను ఆగలేను, నువ్వూ ఆగలేవు. ఐతే నీకు ఏమీ కాకుండా నేను ముందరే నీకోసరం ఈ పిల్ల్స్ తెచ్చాను. ఇవి రోజు వేసుకుంటే నీకు కావాలనుకున్నత వరకూ కడుపు రాదు. హాయిగా ఎంజాయ్ చెయ్యొచ్చు. ఈ మిగిలిన సెలవలఓ బాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం. తరవాత కాలేజీ చదువూ ఎలాగూ ఇంత ఫ్రీ టైం దొరకదు. మూడున్నర ఐంది. అమ్మ లేచిందేమో. కిందికెళ్ళిరా. పైకొస్తే కొంచెం సేపు చదువుకుందువుగాని. కాని నీకు చాలా థేంక్స్ దేర్ రమ్యా! ఇవ్వాళ నా మరపురాని రోజు! థేంక్ యూ సో మచ్! అని మళ్ళీ దానిని కావలించుకొని ముద్దుపెట్టుకున్నాను.
ఇదీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ రమ్య తో. నేను వాళ్ళింట్లో రెండేళ్లు ఉన్నాను. రాగిణి, చందా, రమ్యాలతో ముగ్గురితో రెడేళ్ళపాటు బాగా ఎంజాయ్ చేసాను. రమ్య చెల్లెలిని దెంగటానికి నేను ట్రై చెయ్యలేదు

5 2 votes
Article Rating