మేడం నేను ఉమ చెప్పిన విషయాలు చెప్పబోయే విషయాలు దయ చేసి ఎక్కడ బయట పెట్టకండి, మా జీవితాలు నవ్వుల పాలవుతుంది అంది దీనంగా మాధవి విమలను చూసి,మీరు బయపడాల్సిన పనేమీ లేదు
మాధవి,అంటూ ఆమె భుజం మీద చేయెసి చెప్పింది ఆమెకు భరోసాగా….!
వర్షం ఎక్కువై పొయింది , ఇంకా లాభం లేదనుకొని తడుచుకుంటూ వెళ్ళాల్సిందే అనుకుంటూ ఒక అడుగు వేసే లోపల ‘ శీను గాడి గది నుండి మాధవి అన్న పేరు వినపడడంతో ఆగి వెనకి తిరిగి చూసింది. తలుపు ముసేవుంది , లోపల శీను గాడి మాటలు వినిపిస్తోంది, ఎందుకో డౌట్ వచ్చి చుట్టూ చూసింది ఒక కిటికీ తెరిచే ఉంది, మాములుగా శీను గాడి అవుట్ హౌస్ కి ఎవరు రారు పైగా ఎప్పుడు కాలిగానేగా ఉంటుంది ఆ కాంపౌండ్ అంత, ఆ ధైర్యం తోనే శీనుగాడు ఎప్పుడు కిటికీలు తలుపులు లాక్ చేయడంలో కేర్ లెస్సగా ఉంటాడు. కిటికినుండి లోపలి చూసింది మాధవి , లోపల సీనుగాడు ఎవరో ఒక ఆవిడతో ఫోనులో మాట్లాడుతున్నాడు, లౌడ్ స్పీకర్ ఆన్ చేసి , లుంగీ కట్టుకొని. సరేలే ఏదో ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నాడు, అనుకోని వెనకి తిరగబోతున్న మాధవికి వాడు ఏమి మాట్లాడుతున్నాడు, పైగా తన పేరు వాడుతున్నాడు మధ్య మధ్యలో అన్న సందేహం తో మళ్ళి వినడం మొదలెట్టింది.
శీను గాడు ‘ ఒసే సరోజ అర్జెంటుగా దెంగాలె నిన్ను , రమ్మంటావా ? నీ మొగుడు ఎప్పుడు వేల్తాడే నైట్ డ్యూటీ కి ‘ అమ్మో ఒక వారం వరకు కుదరదు , మా చుట్టాలు వచ్చారు ఇంటికి , అయిన ఎప్పుడు లేనిదీ ఇప్పుడు ఏంటో అంత ఆరాటం ‘అంది అవతల వ్యక్తి ఫోనులో. చెప్పను కదే ఈరోజు చూసాను మా ఇంజనీర్ గారి భార్యను , ఆవిడ వదినను, అసలు ఏమ్మున్నారే లంజలు ఇద్దరు, పైగా మాధవి మేడంని చుసినకాడనుండి నా బుజ్జిగాడు నిలబడే ఉన్నాడే, అసలు ఆగలేక పోతున్నానే, అంటూ లుంగీ తీసి పక్కన పడేసి చైర్ లో కూర్చున్నాడు. మాధవి కి అతని మొడ్డ చూడంగానే కళ్ళు మెరిసాయి,8 ఇంచుల కడ్డి , నల్లగా బుసలు కొడుతోంది సీనుగాడి మొడ్డ. ‘ ఏంటి అంత బావుంటుందా అది ,అంది కొద్దిగా కోపం నటిస్తూ అవతల మనిషి ఫోనులో. మాములుగా అంటావ్ ఎంటే అసలు మాధవిని వెనుక నుండి చూస్తే అబ్బ చెప్పలేనే ఆఅ అందాని, దాని కలరు , సల్లు , బొద్దు కింద చీర , గుద్ద అబ్బా తలుచుకుంటేనే వేడెక్కిపోతోందే , అసలు పొద్దున కింద పడ్డ పేపర్లు ఒంగొని తీస్తుంటే చూసానే దాని గుద్ద , అలాగే దోపెయలనిపించిదే, అంత కసి గుడ్దనే దానిది. ఐతే పోయి దానే దెంగుకొరా , మధ్యలో నేను ఎందుకు , సచ్చినోడ అని తిట్టేసి ఫోన్ పెట్టేసింది సరోజ. పాపం ఈడీ పిచ్చి కాకపోతే ఒక ఆడదాని గురించి ఇంకో ఆడదాని దగ్గర పొగిడితే , ఏ ఆడది ఒప్పుకుంటుంది , అది భార్య అయినా ,లంజ అయినా . వెంటనే ఒక రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేసాడు సీనుగాడు ఆమెకి , ఆమె ఫోన్ కట్ చేయడంతో , ఇంకా తప్పదు అన్నటు మాధవి మాధవి అంటూ అతని మొడ్దని కొట్టుకోడం మొదలెట్టాడు. వాడిని అలా చూస్తుంటే మాధవికి ఒళ్ళు వేడెక్కిపోతోంది. అసలే వర్షం పైగా తడిచిన బట్టలు, అసలు ఆమె గురించి శీనుగాడు అలా పచ్చిగా మాట్లాడుతుంటే కోపం రావాల్సింది పోయి , ఆమెకు కసేక్కిపోతోంది. వెంటనే వెళ్లి వాడి మొడ్దని పట్టుకొని చీకలి అనేంతగా ఎక్కింది దూల మాధవికి. అతికష్టం మీద నియంత్రించుకొని చూస్తోంది. ఒసేయ్ మాధవి నీ గుడ్దని దేంగా , నీ పూకుని దెంగా అంటూ జోరు పెంచాడు. మాధవి ఇంక తట్టు లేక వెనుకకు తిరిగింది, అసలే బురద బురధగా ఉండడంతో కాలు జారి కింద పడింది బురదలో….!
కింద పడ్డ దెబ్బలు ఏమి తగలక పోవడంతో , ఆమె పక్కనే ఉన్న సీనుగాడి సైకిల్ ను పట్టుకొని మెల్లగా సౌండ్ లేకుండ లేవడానికి ట్రై చేసింది, మళ్ళి కాలు జారడంతో ఈ సారి సైకిల్ తో పాటు కింద పడింది. సైకిల్ కింద పడడం తో శీనుగాడు , ఏదో గాలి వాన కి పడింది అనుకుంటూ కొట్టుకోడం ఆపేసి , టవల్ కట్టుకొని టార్చ్ లైట్ తీసుకొని , సైకిల్ లోపల పెడదాం అని బయటకు వచ్చాడు,బయట మొత్తం చీకటి , టార్చ్ లైట్ ఆన్ చేసుకొని సైకిల్ దగ్గరికి వచ్చాడు శీను. ఒక్క నిమిషం అతని గుండె ఆగినంత పనైంది,సైకిల్ పట్టుకొని మాధవి లేవడానికి ట్రై చేస్తోంది. ఆ టార్చ్ లైట్ వెలుగు లో శృంగార దేవతలా ఉంది తను. మాధవిని అలా చూడంగానే శీనుగాడి మొడ్డ తొంబై డిగ్రీలు లేచ్చి నిలబడింది. అయ్యో మేడం మీరేం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అంటూ ఆమెను లేపడానికి ముందుకొచ్చాడు , వాకింగ్ చేస్తుంటే వర్షం పడింది, తదిసిపోతను అని ఇక్కడికి వస్తుంటే కాలు జారి పడిపోయాను శీను అని మళ్ళి కిందపడింది మాధవి. ఆమెను లేపడానికి ముందుకొచ్చిన శీను కూడా కాలు జారి ఆమెపై పడాడు. సారీ మేడం కాలు జారింది అంటూ ఆమె పై నుండి లేవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు శీను. అలా ట్రై చేస్తుంటే ఆమె సల్లను , నడుమును పొరబాటున పట్టుకున్నాడు ఒక రెండు మూడు సార్లు , అలా ఆమె స్థానాలను పట్టుకున్న శీనుకి కింద మొడ్డ గునపం లా తయారైంది, అతను ఆమె మీద పడ్డ ప్రతిసారి అతని మొడ్డ నేరుగా ఆమె బొడ్డుకి గుచ్చుకోసాగింది,మెల్లగా ఎలాగో ఆమెను పట్టుకొని పైకి లేసి ఆమెను పైకి లేపాడు. రండి మేడం వర్షం తగ్గక వెళ్ళండి అని అతని ఇంటివైపు కదిలాడు. ఇంకా తప్పదు అనుకోని అతని వెనుకే మెల్లగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ కదిలింది మాధవి. కరెక్ట్ గా అతని గుమ్మంలోకి వెళ్ళే సమయానికి మళ్ళి మట్టిలో అడుగులు తడబడంతో పట్టుకోసం శీనుని పట్టుకోడానికి ట్రై చేసింది మాధవి , మళ్ళి జారడంతో శీను అని పిలిచేసరికి వేనేకి తిరిగాడు శీను, అంతే ఒక సారి అతని చేతిని పట్టుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ అతని మొడ్డను పట్టుకుంది టవల్ మీద నుండే పొరపాటున. కరెంటు షాక్ కొట్టిన కాకిలా తయారైంది శీనుగాడి పరిస్థితి ఆమె చేసిన పనికి.
బాలన్స్ పూర్తిగా తప్పడం తో అతని టవల్ పట్టుకొని కింద పడింది మాధవి. తను పడడం తో పాటుగా అతని టవల్ కూడా లాగేసింది పోరాపాట్టున. ఆమె అలా లాగడంతో శీను కూడా ఆమె మీద పడాడు. అలా ఒక నిమిషం పాటుగా అలాగే వున్నారు ఇద్దరు. సీనుగాడి మొడ్డ ఆమె తొడలను పలకరిస్తోంది చీర మీదనుండే,మాధవి తేరుకొని శీనులే ,అని చెప్పి ఇద్దరు మెల్లగా లేసారు , అతని టవల్ ఆ చీకటిలో ఎక్కడుందో కనపడట్లేదు. అతని మొడ్దేమో నిగిడిపోయ్ బుసలు కొడుతోంది, అతని వైపు చూడాలంటే సిగ్గుగా వుండడం తో మెల్లగా అతని తలుపు వైపు అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ అవుట్ హౌస్ లోకి వెళ్లిపోయింది మాధవి. సీనుగాడు ఆ చీకటిలో ఒక రెండు నిముషాలు వెతికి అతని టవల్ టార్చ్ రెండు కనపడక పోవడంతో అలా నగ్నంగా తప్పదు అన్నట్టు తన ఇంటి వైపు కదిలాడు. ఇంతలో వర్షం ఇంకా ఎక్కువైంది,మెల్లగా శీను తలుపు తోసుకొని లోపాలకి వెళ్ళాడు. వాడి అదృష్టమో దురుద్రుష్టమో కాని కరెక్ట్ గా లోపాలకి అడుగు పెట్టాడో లేదో కరెంటు పొయింది . మాధవిని అలా తడి బట్టలో చూసే ఛాన్స్ పోయింది అని మనసులో తిటుకుంటూ, లోపాలకి వెళ్లి తలుపు మూసాడు శీను. మొత్తం చీకటి అసలు ఏమి కనపడట్లేదు , మేడం మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, అంటూ మెల్లగా రూం లోని అలమార వైపుగా అడుగులేసాడు శీను. ఇక్కడే ఉన్న శీను అంటూ అలమార పక్కనే నిలబడి చలికి ఒణుకుతూ అంది మాధవి.
మసక మసకగా కనపడుతోంది మాధవి , ఇంత సేపు ఎవరినైతే ఊహించుకొని మొడ్డ కొట్టుకునాడో తనే ఇప్పుడు తన ముందు వుంది అన్న భావన రావడంతోనే అతని మొడ్డ నిగిడి జండామానులా తయారైంది. మెల్లగా మాధవి దగ్గరగా కదిలాడు శీను, మేడం ఇక్కడే ఎక్కడో కోవోత్తి పెట్టాను , ఆగండి చూస్తా అంటూ వేతుకుతున్నటు ఆమె దగ్గరికి చేరాడు, నేను చూస్తాను ఆగు శీను అంటూ మాధవి కూడా చీకట్లో పక్కనే ఉన్న టేబుల్ పైన తడుముతూ వెతకడం మొదలెట్టింది. శీను ఆమెకు ఇంకా దగ్గరిగా జరిగాడు. ఆమె చీకట్లో అల తడుముతుంటే ఏదో కడ్డిలా తగిలింది ఆమె చేతికి. కాండెల్ దొరికినటు వుంది అనుకోని , శీను కాండెల్ దొరికింది అని ఆ కడ్డిని పట్టుకొని లాగింది.’ అబాఆఆఆ అంటూ సీనుగాడి ముగిలాడు , అప్పటికి కాని అర్థం కాలేదు తను పట్టుకున్నది ఏమిటో.
వేడిగా కొలిమి నుండి తీసిన ఇనప కడ్డిలా కాలిపోతోంది వాడి ఆయుధం, అసలే బయట వాతావరణం , ఇందాక సీనుగాడు తన గురించి మాట్లాడిన మాటలకు బూతులకు కాసుకి పోయి ఉన్న మాధవి , ఎం చేయాలో అర్థం కాక ఒక నిమిషం ఆలానే ఉలుకు పలుకు లేకుండా బొమ్మ లాగ నిలబడి పొయింది. ఇంతలో సీనుగాడి మొడ్డ ఆమె చేతిలో సైజు పెరగడం గమనించి వెంటనే వాడి మొడ్డ వదిలేసి టక్కున అటువైపుగా తిరిగింది,తన వీపును , వాటికింద ఉన్న ఆమె బంగారు గుద్దను. చిలక లైన్ లో పడింది అని తెలుసుకోడానికి పెద్దగా టైం పట్టలేదు సీనుగాడికి. మెల్లగా అడుగులో అడుగువేసుకుంటూ ఆమె వెనుక చేరాడు, అతని మొడ్దని ఆమె గుద్దకు తగిలేలా. వాడి చేష్టలకు ఆమెలోని కామం పురివిప్పుకుంది. ఏంటి మేడం అటువైపు తిరుకున్నారు ? అల పట్టుకొని ఇలా వదిలేసారు. పాపం చుడండి నా తమ్ముడి పరిస్థితి , అని మెల్లగా ఆమె గుద్దని తడుముతూ అలా మెల్లగా ఆమె వీపు పై వేళ్ళతో ఒక రెండు ముగ్గులు ముగ్గులేసి , ఆమె నడుము ఓంపుని ఒడిసి పట్టుకున్నాడు శీను, ‘ ఆఆఆ’ అన్న శబ్దం తప్ప ఇంకేం రెస్పాన్స్ లేదు మాధవి నుండి. అక్కడికి తన లైన్ క్లియర్ అని ఫిక్స్ చేసుకొని మెల్లగా ఆమె నడుము ఒంపులు వదిలి ఆమె చేతికి తన మొడ్డను అందించాడు. ఆమె పట్టుకొని గట్టిగ నలిపి వదిలింది. మేడం ఏంటి ఇంత గుల వుందా మీలో అని ఆమెను తన వైపు తిప్పుకొని గట్టిగ కౌగిలించుకుని, ఆమె మెడ ఓంపులో సుకుమారంగా ఒక ముద్దు పెట్టాడు. వాడి చేష్టలకు పిచేక్కుతోంది మాధవికి. ఆమెను అలా కౌగిలిలొ బిగించి చీకట్లో మెల్లగా అడుగులు వేసుకుంటూ చైర్ దగ్గరకి తీసుకెళ్ళి ఆమెను కుర్చోపెట్టాడు.
నెమ్మదిగా ఆమెను చైర్ లో అలా వెనుకు వాల్చి ఆమె కాలు రెండు తన భుజాల పై వేసుకొని ఆమె చీరను పైకి తోసాడు, ఆమెనుండి ఎలాంటి ప్రతిగటన లేదు, మెల్లగా ఆమె తొడలను రుదుతూ, నాలుకతో అలా ఆమె తొడలను నాకుతూ ఆమె మదన మందిరానికి చేరుకున్నాడు శీను. ఆ చీకట్లో ఎం కనపడకున్న ఏదో గుడ్డిలో మెల్ల లాగ ఆమె పూకు దగ్గరగా తన మొఖాని తీసుకొచ్చి , ఆమె నిలువు పెదాలపై ఒక ఘాటైన ముద్దు ఇచ్చి, ఆలానే ఆమె నిలువు పెద్దలను సప్పరించడం మొదలెట్టాడు శీను. మాధవికి ఇదంతా ఒక కలలాగ ఉంది. ఆమె మొగుడు ఆమెను చివరిగా 6 నెలలు కిందట తనివితీరా వాయించి దుబాయ్ చేకేసాడు. ఆ తర్వాత రోజు ఎవడో ఒక్కడు ఆమెను కవ్వించడానికి ట్రై చేయడం , రాత్రికి కరట్లతోనో , వెళ్ళతోనో సరిపెట్టుకోవడం మాములైపోయంది తనకు. పాత ఇంటి దగ్గరైతే తన గురించి అందరికి మంచి అభిప్రాయం,పైగా తను ఎప్పుడైనా అదుపు తప్పుదాం అనుకున్న ఎవరో ఒక్కరు చూస్తారు అనే బయం , ఇక్కడ ఆ భయం ఎంలేదు. కిందేమో సీనుగాడు అరగాదీస్తున్నాడు ఆమె పుకుని , ఇంకా ఆపుకోవడం కుదరట్లేదు మాధవకి , ఆమె రెండు కాళ్ళు. శీను గాడి తల చుట్టూ బిగించి , ఆమె పూరసాలను సీనుగాడి నోట్లోకి వదిలేసింది, మాధవి.
ఆమెకు ఐపోయింది అన్న విషయం సీనుగాడికి ఆమె పూకు నుండి కారివస్తున్న రసాల రుచి అతనకి చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. ఆమెను పుకుకి ఒక ఘాటైన ముద్దుఒక్కటిచ్చి ఆమె రసాలను పిల్చుకొని , ఆమెను వదిలి పైకి లేచి మాధవిని ఆక్రమించడానికి రెడీ ఐపోయాడు శీను, ఆమెను మెల్లగా లేపి , పక్కనే ఉన్న తన మంచం మీద పడుకోబెట్టాడు శీను, ఆమె చీర పైకి లేపి ఆమె తొడలను వెడల్పు చేసి, మధ్యలో చేరి ఆమెపై పడుకొని ఆమె పెదాలను అందుకొని ముద్దులు కురిపిస్తున్నాడు,ఒక రెండు నిముషాలు అలా ఆమెను ముద్దాడి, ఆమె పూకుని తడిమి ఆమె మానానికి మార్గం కనుకున్నాడు,ఇంకో సెకను లో అతను తన ఆయుధాన్ని ఆమె ఆడతనంలోకి దింపేసేవాడే,కాని ఇంతలో కరెంటు వచ్చింది , ఆ వెలుగులో శీను గాడి ముఖం , తన చేస్తున్న తప్పు మాధవికి సృష్టంగా అర్థమైంది, అంతే మాధవిలోని భారతీయ నారి నిడురలేచింది , వెంటనే సీనుగాడిని పక్కకు తోసేసి, తన చీర సర్దుకొని , అక్కడనుండి బయటకు వచ్చి వర్షంలోనే తడుచుకుంటూ, పరుగు లాంటి నడకతో అక్కడనుండి తన ఇంటికి పారిపోయింది మాధవి.

0 0 votes
Article Rating