సౌమ్య నిర్ణయం:
(సౌమ్య ఉన్న సిటీ లోనే హాస్టల్ లో ఉంటూ బి ఎస్ సి ఫైనల్ ఇయర్ చదువు తుంది,ఇంటి
దగ్గర అమ్మ నాన్న ఇద్దరే ఉంటారు,నాన్నకు ఆఫీస్ పని ఉండుట వాళ్ళ,వూల్లో ఉన్న ప్రాపర్టీ వ్యవహారాలను
చూడటానికి అమ్మనే వెళ్లి వస్తుంటాడు, అక్కడ బాబాయే అన్ని చూస్తూ ఉంటాడు,ఈసారి మాత్రం బాబాయ్ కి
పెళ్ళికి పిల్లను చూసే విషయమై 4 నెలల క్రితం వెళ్లి ఇంకా రాలేదు,నాన్న ఒక్కడే ఇంట్లో ఉంటున్నాడు,ఒక
వారం రోజులనుండి నాలుగు సార్లయినా ఒక సారి ఇంటికి వచ్చి పొమ్మని ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నాడు,తనకు వీలు
పడదని,రేపు రేపంటూ దాటవేస్తూ వచ్చింది, ఏమి తోచని గందరగోళం లో అమ్మతో మాట్లాడడం
అనుకొనియామ్మకు ఫోన్ చేసింది),

సౌమ్య: అమ్మా ఎలా ఉన్నావ్,ఇంటికెప్పుడు వస్తున్నావ్, నాన్న పదే పదే ఒకసారి వచ్చి పోమ్మా,అమ్మ ఇంకా రాలేదు,లోన్లీ
ఫీల్ అవుతున్నాను నిన్ను చూడాలని ఉంది అంటూ ఫోన్ చేస్తున్నాడు,
అమ్మా:ఇక్కడ నాన్నకు ప్రాక్సీ గ,బాబాయ్ వెంట కోర్ట్ ల చుట్టూ తిరగాల్సొస్తుంది ,నాకిప్పుడే రావడం కుదరదేమోనమ్మా,
నిజంగా ఒంట్లో బాగుండుట లెదోనేమో ఒక రోజు వెళ్లిరామ్మా ,
సౌమ్య: 2 మంత్స్ బ్యాక్ ఇలానే ఫోన్ చేస్తే,౨ డేస్ ఉండి వద్దామని వెళ్లాను, ఆ రోజు నాన్న రాత్రి 8 గంటల వేళ్ళకు
బిరియాని ప్యాక్ తో వచ్చి ,డైనింగ్ టేబుల్ పై విస్కీ బిరియాని ఇద్దరికీ ఆరెంజ్ చెయ్యమంటే, నేను హాస్టల్ లో తిని
వచ్చాను నాన్న అన్నాను, నాన్న తాను డిన్నర్ అయినా తరువాత తన బెదురూమ్ లో పడుకున్నాడు,నేనేమో లేట్
హౌర్స్ వరకు చదువుకొని నీ బెడ్ రూమ్ లో పడుకున్నాను, సుమారు రాత్రి రెండు గంటల సమయంలో,నా రూమ్
లోకి వచ్చి,పక్కన పడుకొని చేతులను తొడలను,చెంపలను తడుమాసాగాడు,నేను భయ పడుతూ లేచి బిక్కు బిక్కు
మంటూ వెళ్లి హాల్లో కూర్చున్నాను, నాన్న నిదుర లేచిన వాడిలా నటిస్తూ, సారీ సౌమ్య అమ్మ అనుకున్నాను, వెళ్లి నీ
రూమ్ లో పాడుకొమ్మ, నేను నా రూమ్ లో పడుకుంటాను అంటే, నేను వెళ్లి పోతాను నాన్న,నాకు భయంగా
ఉంది,అమ్మ వచ్చిన తరువాత వస్తాను అంటే, ఇంకేమి కాదు,నీకిష్టం లేకుండా ఏమి జరగదు,నన్ను నమ్ము
అంటూ నా రూంలోకి తోలాడు ,బెడ్రోమ్ లో లోపలి నుండి బోల్ట్ వేసుకొని బాత్రూం లో కెళ్ళి చూద్దును కదా తొడల
మీద,అండర్వేర్ మీద తడి తడిగా జిగురుగా ఉంది , అండర్వేర్ ను బాత్ రూమ్ లోనే పిండి ఆరవేసి ,ఎప్పుడు
తెల్లవారుతుందా అని ఎదురు చూస్తూ,హాస్టల్ నుండి కాల్ వచ్చిందంటూ నాన్నకు మెసేజ్ పెట్టి హాస్టల్ కు వచ్చాను,
అమ్మ: సారీ సౌమ్య, నీ ఈ కష్టానికి నేను కూడా బాద్యురాలినే,వయసులో వున్నా ఆడ పిల్లలను చూస్తే మగ మృగాలు వావి
వరసలు కూడా మారుస్తారు, నేను నిస్సహాయురాలిని ,నేనిప్పట్లో రాలేను, కారణాలు కూడా చెప్పుకోలేని పరిస్థితి,
నీకు నమ్మకస్థుడయినా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరయినా ఉంటె అతనిని పెళ్లి చేసుకొని ఇంట్లోనుండి వెళ్లి పో, మనము
మంచి ఆస్తి పరులమే గాని అవి మన చేతికి రావడానికి ఇంకా నాలుగయిదు సంవత్సరాలు
పట్టవచ్చు,అవసరమనుకుంటే నేనతనికి నమ్మకం కుదిరేలా ఫోన్ ద్వారా చెబుతాను,
సౌమ్య :నాకంత కన్ఫ్యూషన్ గ ఉందమ్మా, నువ్వే ఏదో ప్రోబ్ల్మ్స్ లో ఇరుక్కున్నట్లనిపిస్తుంది, నువ్వెప్పుడూ వూరికెళ్ళినా
కూడా, రెండు రోజుల్లో తిరిగి వస్తుందే దానివి, వెళ్లి నాలుగు నెలలయింది,ఇల్లును భర్తను,కూతురును వదలి ఎలా
ఉండగలుగు తున్నావమ్మా, బాబాయ్ కి పిల్లను చూడటానికి వెళ్ళావ్ గదా, ఏమైంది, నన్ను ఇంట్లోనుండి వెళ్లి
పొమ్మంటున్నావెందుకు, నాన్న ఎందుకు ఇలాంటి పాపపు పనులకు ఒడిగడుతున్నారు, ఇంకా ఒక సంవత్సరం
అయితే గాని, నా చదువు అయిపోదు , ఇప్పుడు నాకు ఫైనల్ ఇయర్ ఫీజు కట్టే సమయం,నువ్వు లేకుండా ఇంటికి
పోవాలన్నా,నాన్నను డబ్బు అడగాలన్నా భయమేస్తుంది, మీరు నా గురించి ఏమయినా ఆలోచిస్తున్నారా ,తల్లి
తండ్రులు పట్టించుకోని పిల్లల బ్రతుకులు ఎలా మారుతాయో నేను మీకు చెప్పాలా,ఇలాంటి మా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు
వేశ్య గృహాలతో లింకులు పెట్టుకొని బ్రతుకు వెళ్ళ దీస్తున్నారు, అందరు ఉంది అనాధ లాగ ఫీల్ అవుతున్నాను,
చాలా అవమానంగా ఉందమ్మా,నాకు చచ్చి పోవాలనుంది,
అమ్మ:అలాంటి ఆలోచనలు దరి రానీకమ్మా, భగవంతడిచిన బ్రతుకు పై మనకెలాంటి అధికారముండదు ,అవి తప్పుడు
ఆలోచనలు,పాపపు ఆలోచనలు, ఎలాంటి పరిస్థితులనయినా ఎదుర్కొని చివరి వరకు జీవించాలి, ఎలాంటి బ్రతుకు
లో నయినా ఆనందం పొందే అవకాశం ఇచ్చాడు, నాన్న మంచి మగాడు, నాన్న మగతనాన్ని ఏ..hallo ఆడాడయినా రుచి
చూసిందంటే నాన్న నొదలదు, నేను మళ్ళి తరువాత మాట్లాడతాను,జాగ్రత్త …,
సౌమ్య: అమ్మా.. అమ్మా.. హలో .. హాల్లో..,( అమ్మ ఫోన్ పెట్టేసింది, అమ్మ ఏదో చిక్కుల్లో ఉందనిపిస్తోంది, అమ్మ మాట్లాడే
వింత ధోరణి కూడా అర్థం కాకుండ ఉంది , ఒకసారి వెళ్ళొస్తే…బాగ్ లో బట్టలు సర్దుకొని బయలు దేరింది,)

( ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రితం వచ్చినట్లు గుర్తు, ఊరంతా మారిపోయింది, చెట్లు , గట్లు ,వాగులు, వంకలు ,పొలాలు,
పచ్చిక బయళ్లు,చల్లటి గాలి ,ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ,10 నిముషాలు నడచి ఇల్లు చేరుకునేవరకు
నానమ్మ ఎదురొచ్చి,కౌగిలించుకొని,వొళ్ళంతా తడిమి,బుగ్గల పై ముద్దులు పెడుతూ,బాగున్నావా తల్లి అని ఎంతో
ఆప్యాయంగా చేరదీసింది , భోజనం చేస్తూ..)

సౌమ్య:అమ్మ కనపడదే,
నానమ్మ:పొలం దగ్గర పనులు జరుగు తున్నవి,వచ్చే వరకు సాయంత్రం ఆరు అవుతది,
సౌమ్య: బాబాయ్ పెళ్లి ఇంతదాకా వచ్చింది, ఈ సారయినా పిల్ల నచ్చిందా ,పెళ్లి ఎప్పుడు పెట్టు కున్నారు,
నానమ్మ: ఏం చెప్పనమ్మా,అదొక వింత కథ,బాబాయ్ కిప్పుడు 35 ఏళ్ళు ,వాడెక్కువగా చదువుకోలేదు కాబట్టి ఇంటిపట్టునే
ఉంటూ ,తాతయ్య చూసే ఈ వ్యవహారాలన్నీ వాడే చూస్తున్నాడు, నాన్న పెళ్లయిన మరుసటి సంవత్సరం నుండే
సంబంధాలు చూస్తున్నాం, ఆ రోజుల్లో మీ అమ్మ-నాన్న తరచుగా వస్తా పోతుండే వాళ్ళు, గడచినా 15 ఏళ్లలో పది
సంబంధాలయిన చూసాం, చూసిన వన్నీ మంచి సంబంధాలే,అమ్మాయిలు చక్కనయినా వాళ్ళే,అయినా నాకు
నచ్చలేదు అనేవాడు , ఇంకా ఎన్ని చూస్తావురా, చుట్టూ పక్కల వారందరికీ,నీ ధోరణి తెలిసి పోయింది, నీ
వయసు కూడా ముదిరి పోతుంది ,ఇప్పుడు చూసిన అమ్మాయి బాగానే ఉంది,ఒప్పుకోరా అని నేను తాతయ్య,మీ
అమ్మ కొంచం ఒత్తిడి చేసినట్లుగా మాట్లాడాం, వాడు విసుగు చెందిన వాడై నేనింకే అమ్మాయిని చూడను,నాకు
వదిన లాంటి చక్కనయినా అమ్మాయి తారస పడితే చేసుకుంటే పెళ్లి ,లేదంటే నేను జీవితమంతా బ్రహ్మచారి
గానే ఉంటాను అంటూ కోపంగా లేచి పోయాడమ్మా, అది మొదలు మీ అమ్మ నడకలో,నడవడి లో మార్పు ,ఆచి
తూచి మాట్లాడటం,ఇంకా మూడు రోజుల్లో కోర్ట్ లో కేసు విచారణ, వచ్చిన పని ఎలాగూ తెగలేదు మనకింకా కొంత
డబ్బు వచ్చేదుంది, అది రెండు రోజుల్లో ఏర్పాటు చేయిస్తాను, మీ బాగానికొచ్చే సొమ్ము తీసుకొని వెళ్ళమ్మా అని
నేను మీ తాతయ్య,అమ్మతో చెప్పాము, రేపు పొతాదనగా,ఆ రోజు సాయంత్రం,పొలం పనులన్నీ అయిపోయి
కూలి మనుషులంతా వెళ్లి పోయిన తరువాత,పని ముట్లన్ని అమ్మ బాబాయి రూమ్ లో సరిది,బయలు
దేరుదామనుకున్న సమయం లో వర్షం, అరగంట సేపు ఎదురెదురుగా అదే రూమ్ లో,ఒకరినొకరు చూస్తూ
కూర్చోవలసి వచ్చిన పరిస్థితి, బాబాయి భక్తి చూపులు అమ్మ బెదురూ చూపులతో ముడి పడుతున్నాయి, బాబాయే
ముందుగా నన్ను క్షమిస్తావా వదిన అంటూ అడుగు ముందుకు జరిగి అమ్మ రెండు భుజాలను
పట్టుకున్నాడట,అమ్మ భయం తో, సిగ్గు తో,వూ..అంటూ బాబాయ్ వొడిలో వాలిందట,ఉరుములు మెరుపులు
పెళ-పెళ మోగుతూ వర్షం పెద్దదయి,ఆ రాత్రంతా ఆ జంటకు సహకరించిందట, తెల్లవారిన తరువాత నేను మీ
తాతయ్య వెళ్లి చూద్దుము కదా,వొంటి పై బట్టలు లేకుండా అలిసి పోయిన నిదురలో వున్నారు,అలికిడి విని
అమ్మ అదర బాదరగా బట్టలు వేసుకొని,నన్నుపై పడి బోరున ఏడవ సాగింది, అదుపు తప్పను అత్తయ్య..నన్ను
దేవతలా ఆరాధించే భక్తుడి కౌగిలిలో ఒడి పోయాను, నాకు బ్రతికే హక్కు లేదు నేను చస్తాను అంటూ తల
బాదుకో సాగింది,నేనింకా హైదరాబాద్ కు పోలేను అంటూ ఏడుస్తూ ఉంటె ,అమ్మను ఓదార్చటం చాలా
కష్టమైంది, పిచ్చిదానిలా రోజు వాడి వెంట పొలం దగ్గరకు పోతు వస్తుంది, తరువాత నెల రోజులకు నెల
తప్పింది,ఇప్పుడు మీ అమ్మకు నాలుగవ నెల, ఈ విషయం మీ నాన్నకు ఎలా చెప్పాలో ఏమి తోచక
సతమతమవుతున్నాం,

సౌమ్య: ఇంకేమి చెప్పకు నానమ్మా,నేను వెళ్లి పోతున్నాను,నేను వచ్చి వెళ్లనట్లుగా అమ్మకు చెప్పకు, ఈ సమస్య
పరిష్కరణ కాలానికే వదిలేద్దాం అంటూ బయలుదేరి బస్సు ఎక్కింది ,

(తను హాస్టల్ కు చేరుకునే వరకు ఉదయం 7 అవుతుంది, తోటి ప్రయాణికులంతా హాయిగా నిదుర పోతున్నారు,
తనకు నిన్నటి రాత్రి నిదుర లేకున్నా కూడా,కునుకుపాటు జాడ లేదు,తన సమస్య అమ్మకు చెప్పి,అమ్మ ఒడిలో
సేద తీర్చుకుందామనుకుంటే, మరో నాలుగు సమస్యలు తోడయినవి, అమ్మ బాబాయ్ ల వివాహేతర బంధం
నాన్నకు తెలిసి ఉండదు , ఆస్తి,కోర్ట్ వ్యవహారాల విషయం లోనే అమ్మ ఇక్కడ ఉన్నట్లు భావిస్తున్నాడు, తాతయ్య/
నానమ్మ/ బాబాయ్/అమ్మ కూడా అలాగే బొంకి వుంటారు ,అన్ని సున్నితమయిన సొంత కుటుంబ
వ్యవహారాలే,ఈ ముడి బట్టబయలు అయితే, ఎవరి స్థితిగతులు ఎలా ఉంటాయో గాని విషయమంతా వెల్లువై
తలెత్తుకోలేని పరిస్థితులు, నాన్నకు తెలియకుండా ఈ రహస్యాన్ని ఎంత కాలం దాచ గలం, నాన్న ఒంటరి
పరిస్థితి ని అప్పుడే అమ్మ అలెర్ట్ చేసింది, ఈ ఎడబాటు వల్లనే నాన్న నా పై కోరిక పెంచుకున్నాడేమో,
ఇప్పుడు నాన్న దగ్గరకు పోలేని పరిస్థితి, నాన్న గూటిలోని చిలక ఎగిరి పోయిందనుకుంటే కాలేజీ లో నా ఫైనల్
ఇయర్ ఎలా ముగుస్తుంది,లతా,మాధురి లాగ,వేశ్య గృహాలతో లింక్ పెట్టుకునే దుస్థితి కళ్ళల్లో మెదులుతుంది,ఆ
నిశ్చయం ప్రమాదమైందే గాని కొంత కాలం గడుస్తుంది…, కండెక్టర్ దిగండి.. దిగండి..అన్న అరుపులతో తెలివి
లోకి వచ్స్స దిగి ,హాస్టల్ గేట్ తెరుచుకొని లోనికి వెలుతుండగానే,వరండాలో లత ఎదురై …),

లత: ఒక్క మాటయినా చెప్పకుండా ఎక్కడికెళ్ళావే,
సౌమ్య: నా సమస్య ఒక్క మాటతో పోయేదేమీ కాదు గాని, నా చదువు ఆగిపోయేలా ఉంది, అర్జెంటు గ నువ్వు సపోర్ట్
తీసుకుంటున్న ఆసరా వేశ్య గృహానికి వెళదాం,రెడీ గ ఉండు,
లత: ఆ దారి నా లాంటి దిక్కు లేని వాళ్లకు ,నీ కేంటే ఉద్యోగమున్న నాన్న,అమ్మ,వూర్లో ఆస్తులు. నిన్న మీ
నాన్నగారొచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫీ పే చేసి వెళ్లారు,
సౌమ్య: ఏంటే… నిన్న నాన్నొచ్చారా ,నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా అంటూ నోటీసు బోర్డు దగ్గరకెళ్ళి, ఫీ పే చెయ్యని వాళ్ళ లిస్ట్
లో తన పేరు లేకపోవడం తో,లతను కౌగిలించుకొని,ఎంత మంచి వార్త చెప్పావే,నేను మల్లి వచ్చి కలుస్తానే అంటూ
రూమ్ కెళ్ళి కాల కృత్యాలు ముగించుకొని నాన్నకు ఫోన్ చేసింది, (మూడు సార్లు ఫోన్ చేసినా రింగ్ అవుతుంది
తప్ప ఫోన్ ఎట్టకపోయే సరికి….ఏంటి ఈయన గారికి కోపమా, అలకన్నా లేక ఇంట్లో ఎవతయినా తిష్ట వేసిందా,
అనుకుంటూ ఇంటికెళ్లి మూడు సార్లు బెల్ కొడితేనే గాని తలుపు తెరుచు కోలేదు, నిండా దుప్పటి తలకు ముఫ్లర్
ఎవరూ..సౌమ్యా నువ్వా.. అంటూ మళ్ళీ బెడ్ పై వాలాడు),

సౌమ్య: ఒళ్ళు సల-సల కాగి పోతుంది,ఇంత జ్వరం పెట్టుకొని నాకు గాని కాలేజీ కు గాని ఎందుకు ఫోన్ చెయ్యలేదు,
అంటూ డాక్టర్ దగ్గరకు తీసికెళ్ళి, మెడిసిన్ ఇంకా పరిచర్యల సలహా తీసుకొని ఇంటికి వచ్చి తడి గుడ్డతో వొళ్ళంతా
తుడిచి, కాఫీ ఇచ్చి,రెస్ట్ తీసుకోండి,నేనిప్పుడు రాకున్నట్లయితే హై ఫీవర్ తో ప్రాణం పోయేది,

నాన్న: ప్రాణం పోతే నాకు సరిఅయిన శిక్ష అనుకునే వాడిని, నేను పాపిని సౌమ్య,నాలాంటి పాపాత్ములు ఈ భూమి పై
ఉండకూడదు,సమయానికి వచ్చి తప్పు చేశావమ్మా,

సౌమ్య: ఏం నాన్న ఏం మాట్లాడుతున్నావ్,నీ పశ్చాత్తాప మాటల తో మనిద్దరి మధ్యనున్న పాపాన్ని బట్టబయలు
చేయకండి, ఇది ఏమంత తప్పు పని,ఆకలి వేసి నపుడు ఏది అందుబాటులో ఉంటె అది తింటాం, దాహంఏస్తే
నీల్లెలాంటివాయన తాగుతాం, పెళ్ళాం ఎడబాటు కూడా ఒక ఆకలి లాంటిది, ఇవేమి మనసులో పెట్టుకోకు,యు అర్
వీరి సెన్సిటివ్, ఇట్ మే హార్మఫుల్ టు హెల్త్,

నాన్న: సరేనమ్మా నన్ను నువ్వు క్షమించావ్ నాకది చాలు, నేనెన్ని సార్లు ఫోన్ చేసిన అమ్మ ఫోన్ ఎత్తుట లేదు, అమ్మకు
ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పు సౌమ్య,

సౌమ్య : చెప్తాను లేదంటే వెళ్లి తీసుకొస్తాను, అమ్మ అక్కడకు ఎందుకు వెళ్ళింది,బాబాయ్ పెళ్లి,మీకు కోర్ట్ లో ప్రాక్సీ గ ,
ఎవరికీ వొంట్లో బాగా లేకున్నా ఆమెదే బాధ్యత అవుతుంది గదా.. , నువ్వేమి కంగారు పడకు,మీరు పూర్తిగా నార్మల్
అయ్యేవరకు నేను ఇక్కడే ఉంటాను అంటూ చిందర వందరగా ఉన్న ఇల్లంతా సదిరి,శుభ్రం చేస్తుంటే…

నాన్న:నువ్వు ఇంట్లో ఇలా ఉపచర్యలు ఇంటిపనులు చేస్తుంటే,ఎన్నో రోజుల తరువాత అమ్మే ఇంట్లో
తిరుగుతున్నట్లనిపిస్తుంది సౌమ్య,

సౌమ్య: అవును నేను అమ్మనే అనుకో…,

( ఆ మాటతో నాన్నకు పాశ్చాత్తాపం, సాయంత్రం ఆరింటికల్లా నాన్నకు కుదుట పెద్దది,నాన్న మళ్ళీ అమ్మకు ఫోన్
చేయబోతే,నేను రేపు వెళ్లి అన్ని విషయాలు తెలుసుకొని వస్తాను,మీరు ఇంట్లోనే ఉండి రెస్ట్ తీసుకోండి, నేను
టెంపుల్ కు వెళ్లి వస్తాను అంటూ బాత్రూం కి వెళ్లి స్నానం చేసి,అమ్మది మెరూన్ కలర్ సారీ కట్టుకొని బ్లౌజ్
వేసుకుంటుంటే మధ్య హుక్స్ అందక పోవడం తో,నాన్న ఒకసారిలా రండి అని బ్యాక్ చూపిస్తే, హుక్స్ ను లాగి
పెడుతూ)
నాన్న: అమ్మకు లూస్ గ ఉండే ఈ బ్లౌజ్ నీకు టైట్ ,

సౌమ్య:హూ..,అమ్మకు లూస్ అమ్మాయికి టైట్ (మనసులో అనుకుంటున్న మాట బయటకు అనేసి నవ్వుతు
నాలిక్కరుచుకుంది,)

నాన్న: ఏంటి సౌమ్య నాలిక్కరుచుకున్నావ్,

సౌమ్య :ఏమి లేదు నాన్న,అదేదో సినిమా టైటిల్ ల ఉందని నవ్వొచ్చింది,

నాన్న:ఈ గెట్ అప్ లో కొత్తగా పెళ్లయిన అమ్మాయిల ఉన్నావ్ సౌమ్య,ఒంటరిగా వెళితే పోకిరీల కళ్లన్నీ నీమీదే,దిష్టి
తగులుతుందేమో,నేను తోడుగా వస్తా సౌమ్య,kaani చూసే వాళ్ళందరూ మనం బార్యభర్తలమనుకుంటారేమో ,

సౌమ్య: లోకులు కాకులు,వాళ్ళ సరదా కోసం ఒకటికి రెండు చేసి చెప్పుకుంటారు, ఏదయినా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఎవరూ హెల్ప్
చేయరు ,ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నే కథలుగా చెప్పుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు, అవేమి ఆలోచించకుండా రండి, స్కూటర్
మీద వెళదాం, మీరు నీరసంగా ఉన్నారు నేనే డ్రైవ్ చేస్తాను ,

నాన్న: నీరసం లేదు ,ఇప్పుడు బాగానే ఉంది నేనే డ్రైవ్ చేస్తాను,

సౌమ్య: సరే ,నాన్న వెనక పిలియన్ గ కూర్చొని రైట్..రైట్..,

( నాన్నలో నెమ్మదిగా ఉషారు పెరుగుతుంది,అమ్మ గురించి మరచిపోయేలా చేయాలి, గుడిలో దర్శనం
తరువాత,తిరిగి వస్తూ,మెడికల్ షాప్ దగ్గర ఆపి నాన్న కోసం క్రోసిన్ టాబ్లెట్స్ ఇంకా తనకోసం బ్యాండ్ ఎయిడ్స్
తీసుకొని ఇంటికి బయలు దేరుతుంటే నాన్న హోటల్ ప్రొపొసె చేస్తే, హోటల్ తరువాత ,చాతి పై ఒక బాయిల్
ఉంది,నొప్పి వల్ల నిదుర ఉండుట లేదు ,ఈ రాత్రికి దాన్ని చితక్కొట్టాలి ,డిన్నర్ తరువాత,ఇల్లంతా సదిరి నైటీ
వేసుకొని తన బెడఁరూంలోకెళ్ళి …)

సౌమ్య: నాన్న మీరు టాబ్లెట్స్ వేసుకొని నా రూమ్ లోకి రండి, బాయిల్ చితక్కొట్టాలి,

నాన్న: సుత్తి లాంటిదేదయినా తేవాలా,

సౌమ్య: మీరు రండి చాలు ,ప్రొసీజర్ నేను చెబుతాను, ( కుడి రొమ్ముకు చంకకు మధ్యలో నున్న బాయిల్ చూపిస్తూ
బాయిల్ చుట్టూ నెమ్మదిగా మసాజ్ 5 నిముషాల పాటు చెయ్యాలి,తరువాత నెమ్మదిగా ప్రెస్ చేస్తుంటే కొంచం
కొంచం గ పస్ బయటకు వస్తుంది, టిష్యూ పేపర్ తో నెమ్మదిగా క్లీన్ చేసి ఈ బ్యాండ్ ఎయిడ్ స్టిక్ చేయాలి)
నాన్న: 5 మినిట్స్ మస్సాజ్ సరిపోతుందా మేడం,

సౌమ్య: 5 మినిట్స్ కాకుంటే 10 మినిట్స్ చేయాలి, సౌమ్య నైటీ లూస్ చేసి స్పాట్ చూపి వెల్లికల పడుకుంది,(నాన్న
మసాజ్ చేస్తుంటే నొప్పిగా ఉంది నాన్న నెమ్మదిగా చేయండి ,చేస్తూ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు చనుగుబ్బను కూడా
వత్తసాగాడు, ఆ తరువాత నెమ్మదిగా బాయిల్ ను వొత్తసాగాడు,పస్ అంత క్లీన్ చేసి స్టికర్ అతికించాడు ,)

నాన్న: ఎలా వుంది సౌమ్య,

సౌమ్య: బాయిల్ ను వొత్తు తుంటే నొప్పిగా వుంది ,చను గుబ్బను వాత్ తుంటే సమ్మగా హాయిగా వుంది , ఇప్పుడు రెడోది,

నాన్న: అక్కడ బాయిల్ లేదుగా ,

సౌమ్య: చనుగుబ్బ ఉందిగా ,అది బాధపడదా,

నాన్న: సరే,(అది కూడా వత్తుతు..అమ్మకు తక్కువేం కాదు,)

సౌమ్య: ఇంక మీకు నిదుర వస్తే పడుకోండి, లేదంటే కబుర్లు చెప్పుకుందాం ,నాకు బాయిల్ దగ్గర నొప్పిగా ఉంటుంది
కాబట్టి తొందరగా నిదుర పట్టదు , ఇంట్లో పెయిన్ కిల్లర్స్ ఏమయినా ఉన్నాయా,

నాన్న: విస్కీ ఉంది సౌమ్య రెండు పెగ్స్ వేసుకున్నావంటే హాయిగా నిదుర పడుతుంది,

సౌమ్య:ఇద్దరం తాగుదాం,

నాన్న: సరే అప్పుడు ఫ్రీ గ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు,

సౌమ్య: ఫ్రీగా అంటే..లేకుంటే మాట్లాడుకోవటానికి కూడా టికెట్ ఉంటుందా ,

నాన్న:చమత్కారివే…,,పెగ్ అయిపోయిందా హౌ డు యు ఫీల్ ,

సౌమ్య:ఫస్ట్ టైం కదా, చేదు ఘాటు అనిపిస్తుంది, కొంచెం మత్తుగా హాయిని తలపిస్తుంది,ఇంకొక పెగ్ కలపండి ,

నాన్న:(రెండవ పెగ్ తాగుతూ సౌమ్యకు కూడా తాపిస్తూ) సిప్ కు సిప్ గ్యాప్ ఇస్తూ తాగాలి,

సౌమ్య:మరి ఆ గ్యాప్ లో ఏం చేయాలి,

నాన్న: ఏవయినా eatables లైక్ చికెన్ ,ఆమ్లెట్ తింటుండాలి,

సౌమ్య: ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు నాకు కావాలనిపిస్తుంది,నాకు చాలా మత్తుగా ఉంది,

నాన్న:ఇంకొక ఫస్ట్ రుచి చూద్దామా,ఇది విస్కీ కన్నా మత్తుగా ఉంటుంది,

సౌమ్య: నాకు మత్తుగా ఏదోలా ఉండి ఇంకో ఫస్ట్ ధీ కావాలి ,

నాన్న:సౌమ్యను తనవుడి లోకి లాక్కొని ఆమె అధరామృతాన్ని నిముషం పాటు జుర్రుకొని సడలించాడు,ఇది మనిద్దరి
మధ్య మొదటి అనుభవం, ఎలా అనిపించింది,

సౌమ్య: ఉప్పు, కారం,మసాలా లేని పెదవికి ఇంత రుచినా, అలాగే మత్తుగా నాన్న ముఖం లోకి చూస్తూ ,ఇంకా ఇంకా
కావాలనిపించే రుచి,ఇంకా ఏదయినా చెయ్యండి, నాకు నిదుర వచ్చేవరకు ఏమయిన చెప్పండి,

నాన్న: నువ్వు పాపగా ఉన్నప్పుడు, అమ్మ నేను నీకు స్నానం చేయించేవాళ్ళం,అప్పుడు నేను నీ కుడిపూకు పెదవి
పైన ఆవ గింజంత పుట్టుమచ్చను గమనించి ఇప్పటి వరకు గుర్తుంచుకున్నాను, నీ శరీరం తో పాటు దాని సైజు
కూడా పెద్దగయి ఉంటుంది, అది చూడాలని ఎంతో ఆశగా ఉంది, ఈ విషయం అమ్మకు కూడా తెలియనిది,

సౌమ్య: ఇది నాకు కూడా తెలియని విషయం, మీ ఆశను ఆసక్తిని అభినందిస్తున్న,ఇప్పుడు ఆ మచ్చ వెంట్రుకల చేత
కప్పబడి ఉంటుంది, దాన్ని ట్రేస్ చేసి కెమెరాలో పట్టి చూపించండి అని సౌమ్య మత్తుగా వెల్లికిలా పడుకొని రెండు
కాళ్ళను v లాగ బెండ్ చేసి స్వాగతం చూపింది , (నాన్న బోర్లా పడుకొని సెల్ ఫోన్ లో లైట్ ఆన్ చేసి పూకుకు
చేరువగా వెళ్లి వెంట్రుకులను ఎడబాపుతూ,మచ్చను ఫోటో లో క్యాచ్ చేయ గలిగాడు,ఇప్పుడది కంది పప్పంతా
సైజు లో ఉంది, ఆ పూకు పెదవులతో చప్పరిస్తుంటే, పూకులోపల బాగా గులగా ఉంది,నాలికతో నాకి గుల
తగ్గించండి,నాన్న నాలికను లోనికి పోనిచ్చి మూల మూలన గెలిగిస్తుంటే సౌమ్య నోటా వచ్చే హాయి శబ్దాలు
విని,నాన్న మడ్డ నుండి కారిన రసాన్ని చేతికందినంతగా పట్టి సౌమ్య పెదాలకు ముఖం పై పూసి ఒడి పోయిన
వాడిలా ఒరుగుతూ సౌమ్య పై వాలి సెల్ ఫోన్ లో క్యాచ్ చేసిన మచ్చను చూపాడు,)

సౌమ్య: (మడ్డలోనుంచి వచ్చిన రసాన్ని అందినంతగా నాకి, పుట్టు మచ్చను చూసి,పుట్టలోంచి తెచ్చిన మున్నాగు మణిలా
తలచి నాన్న నుదుటి పై పెదవుల పై ముద్దాడి ,నాన్న ముఖాన్ని రెండు చేతులతో పట్టుకొని,కళ్ళలోకి
అభినందనలతో చూస్తూ) ఎందుకు ఆపావ్ అంది, క్లోజ్ చేద్దామా…,

నాన్న:అలసి పోయాను,నాలిక నొప్పి,రెస్ట్ కావాలి,మళ్ళి చేస్తాను,

సౌమ్య:తొడలను వొంచుట వల్ల నాకు నొప్పి,కానీ పూకు నాకే చర్యలో హాయి వల్ల కాళ్ళ నొప్పులను భరించాను, పూకు
నుండి రసం రిలీజ్ అయ్యేవరకు భరిద్దామనుకున్నాను, బాత్రూములో మూత్రం పోసుకొని వస్తాను,ప్రెషర్
ఎక్కువయింది, ఇక్కడే బెడ్ పై పడేటట్టు అనిపిస్తుంది,

నాన్న:వద్దు సౌమ్య, లేచామంటే చల్లబడి పోతాం, మూత్రం ప్రెషర్ వల్లనే పూకు రసం రిలీజ్ కు ఆటంకమేమో,
నేను వెల్లికల పడుకుంటా,నా తలకు ఆటొక్క కాలు ఇటొక్క కాలు మోకాళ్ళ పై కూర్చొని పూకును నా నోటి దగ్గరకు
తెచ్చి విసర్జించు, పెళ్లయిన కొత్తలో అమ్మ అలా చేసేది, డైరెక్ట్ గా తాగటం ఒక అరుదయిన సంభవం,

సౌమ్య: అలా చేయడం అగౌరవం,అసహ్యం,పాపం అనిపిస్తుంది, అమ్మ పెళ్ళాం కాబట్టి,అమ్మకు ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది,

నాన్న: అదేం కుదరదు,నాకు డైరెక్ట్ గ కావాలి,నువ్వు నన్ను అమ్మనే అనుకో అన్నావ్,కావాలంటే పెళ్లి చేసుకుందాం,
నాన్న పోసిషన్ లో పడుకున్నాడు,తప్పేది లేదు అనుకుంటూ సౌమ్య కూడా పోసిషన్ లో కొచ్చి విసర్జించే
ప్రయత్నం లో ఉంది,రెండు నిమిషాలు ట్రై చేసిన ఇలా చేయడం అలవాటు లేదు కాబట్టి, రావడం లేదు, వేరే
పాత్రలో పట్టి తెస్తాను అంటే లేదు కుదరదు,ట్రై చెయ్ , అది గంగ జలం లాంటిది, తపస్సుకుండే ఓర్పు,దీక్ష
కావాలి అంటూ (రెండు పిర్రలను పిసుకుతూ,పూకులో నాలికతో గెలిగిస్తుంటే, ఆ..వస్తుంది ..వస్తుంది అంటూ రెండు
చేతులతో తలను పట్టుకొని,పూకును తెరిచి ఉన్న నోట్లో పెట్టి bladder లో ఉన్న మూత్రమంతా విసర్జించింది, అటు
కొంత ఇటు కొంత నాన్న ముక్కు లోకి ఇంకా ముఖం పై పొర్లి పడింది , అలసట తీరిన వాళ్ల ల అటక్కరు ఇటొక్కరు
అక్కడే నిదుర ఒడిలోకి జారుకున్నారు,) ( ఉదయం సమయం తొమ్మిదయింది ,సౌమ్య కే మొదట మెలుకువ
వచ్చింది, రూంలో-ఇంకా బెడ్ పై ఉన్న చిందర వందరనంత సరిది కాలకృత్యాలు ముగించుకొని, తెల్ల చీర
మాచింగ్ బ్లౌజ్,నుదుట బొట్టు,తలలో పూలు,కాఫీ కప్పు తో..),

సౌమ్య: నాన్న… నాన్న…ఇంకా లేవండి, (సౌమ్య గెట్ అప్ ను చూసి ఆశ్చర్యం తో),

నాన్న: రతి దేవి లా వున్నావ్ సౌమ్య, (కాఫీ పక్కన పెడుతూ ) లేచి మంచం పై కూర్చొని, సౌమ్య ను పక్కన కూర్చో
బెట్టుకొని,నుదుట కుంకుమ మీదుగా ముద్దాడి ,రాత్రి అనుభవం ఎలా అనిపించింది, ప్లీజ్ షేర్, నీ నోటి ద్వారా
వింటే అది మరొక ఆనందం,

సౌమ్య: చెప్పాలంటే సిగ్గుగా ఉంది నాన్న,పగటి వేళ,ఎదురుగా మీరు, రెండు చేతులతో ముఖం దాచు కొని,మీరు ఆఫీస్ లో
ఉన్నప్పుడు,ఫోన్ చేయండి చెబుతాను,

నాన్న:రాత్రి దంత ఒక ఎత్తు, ఇప్పుడు నువ్వచెప్ప బోయేది ఒక ఎత్తు,ఇప్పుడే కావాలి అంటూ తాను వెల్లికలా పడుకొని
సౌమ్య ను చీర పట్టుకొని తన మీదకు లాక్కున్నాడు,( ఇప్పుడు నాన్న చాతి పై మోచేతులతో బోర్లా పడి కళ్ళల్లో
కళ్ళు, ఎద పొంగు, నాన్న రెండు చేతులు పిరుదులను నిమురు తుంటే..),

సౌమ్య: మీరు బాయిల్ చితక్కొట్టే చర్యలో నొప్పి హాయి ల సమ్మేళనాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేసాను, అందుకే రెండో గుబ్బ పై
కూడా కావాలన్నాను, ఇది నా చనుగుబ్బలు తాకిన మొదటి మగ చెయ్యి ,
విస్కీ తాగుతూ,మీకిచ్చిన కంపెనీ లో లిప్ కిస్ కూడా మొదటిదే బాగా ఎంజాయ్ చేసాను,
నా ప్రైవేట్ పార్ట్ పై ఉన్న పుట్టు మచ్చను నాకు చూపిన తీరు ఎప్పటికి మరువ లేనిదీ,
ఆ ప్రయత్నం లోనే,మీరు పూకు నాకి గుల తగ్గించారు,ఇది నేను హస్త ప్రయోగం ద్వారా రిలీఫ్ పొందే దాన్ని,
మీ నోట్లో మూత్ర విసర్జన కష్టమయిన చర్యగా తోచింది, నాకు పూకులోనుండి రసం రిలీజ్ కాకుండానే క్లోజ్
అయినతీరు కొరతగా ఉంది, ఫస్ట్ నైట్ ను తలపించే ఈ అనుభవం నాన్న ద్వారా పొందటం అరుదయిన
సంభవం,

నాన్న:థాంక్ యు సౌమ్య ఫర్ షేరింగ్,రాత్రి కన్నా ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసాను,ఇకనుంచి నీ దాసుడను,

సౌమ్య: రాత్రి మొగుడవుతానన్నావ్,ఒక రోజులోనే మాట మార్పు,

నాన్న: చమత్కరించుటలో నేనెప్పుడూ నీ కిందనే,

సౌమ్య:రాత్రి పనుల్లో మాత్రం నా మీద, అవునా…

నాన్న:రతి క్రీడలో తన తృప్తి కన్నా సహచరిణి తృప్తి ముఖ్యం, రాత్రి నీ మనసులో మిగిలిన కొరతను రూపు మాపుదాం,

సౌమ్య: ఈ రోజు నేను అమ్మ దగ్గరకు వెళదామనుకున్నానే,రాత్రి వరకు రాలేనేమో,

నాన్న:ఇప్పుడు అమ్మకు తొందరేమీ, ఆమెకక్కడ ఎన్ని పనుల్లో ఏమో,అన్ని చక్క బడిన తరువాత ఆమెనే
వస్తుందలే,ఇప్పుడు నువ్వు కాలేజీ కు వెళ్లి రా,నేను ఆఫీస్ కు వెళ్లి వస్తాను,రాత్రికి మన మిగిలిన పని పూర్తి
చేసుకుందాం,ఆ తరువాత ప్రతి సాటర్డే సాయంత్రం వస్తున్నావ్ మళ్ళి మండే మార్నింగ్ వెళుతున్నావ్,సరేనా..

సౌమ్య: మౌనం

నాన్న: చెప్పు సౌమ్య…వూ అను సౌమ్య,

సౌమ్య:పిచ్చి నాన్న…సరే, హ్యాపీనా ,

5 3 votes
Article Rating