Hai friends napery Raju madeee West Godavari e kada jarege 5years avthdee tanu Peru ganga naku varsa ku అక్క కానీ నేను అటీ చాలా ఈస్తమ తను చాలా బాగుంతదీ తన భర్త తను తో చాలా మోర్తోడుల ఉటడు ఉడేవడు తాను కూడా అలాగే అలిసిపోయి వుడేదీ నేను రోజు వాల్ eteeki వెలువానీ అలామాకు బాగా కావాల్సిన త దగగరపడుతుండటంతో తాను తను తన భర్త నీదరపోయక నాకు కిస్స్ ముదట సారీ పెటేదే అలాగే కోనే రోజులు కిస్లు అయకా ఓ రోజు నను తను సానము చేస్తా ను యావరకి కంబడకొడా రా అని అడిగింది నేను సరే అని చెప్పి వేలను వాల ఇటీ దగర కోబర తోట ఊదీ అలా వెలీ తను సానం చత్త్నా వెలాను తాను సాణం చేస్త్దే అపుడు నేను చూసీ నను త్నాన్ మేదీకి లకుద్రీ తన వాటిమీద ఏమీ లేవు తాను అలా చూసీ నాకు న మొడ 90లోకి కరాల అయాదీ తాను చాలా బాగుంటుంది నాకు మొదట సారీ అలచూడటం తనకు కిస్స్పేటను సోలు పేశ్చేకను నా సులా తన పుకి లోపెటేనను ఒకేటీ దెంగుడు ఆపుడునుంసీ గంగ నాకు పెళం నా కు మొడ్ వచేనపుడల కుకాను దేగుంట్లు దేగువనీఅలాగ నాకు పెళళి అయాడక దెంగుతానే ఉన్నాను అలుమొస్ట్ 10 years దెంగుతునే ఉన్నాను నాకు పెళ్ మానేశాను తాను మాతరం బిజినెస్ మొదలు సర్ట్ చేసేదీ నకద పస్ట్ కద నచేదే అనుకుంటున్నాను
ఎవరైనా ఆంటీలు. అమ్మాయిలు మీకు దెంగులాట కోసం నా కు మెసేజ్ పంపిస్తే నేను వచ్చే దేగుత్నూ ok

0 0 votes
Article Rating