అత్తతో మాది ఒక కుగ్రామం. మా మేనమామ పెద్ద మోతుబరి. పెద్ద పొలం, పాలేరులు, మంచి ఆవులు ఒక డాబా ఇల్లు, చక్కటి భార్య, అంతకటే చక్కటి కూతురు.  ఆవూరు మొత్తం మీద మా మేనమామ ఇల్లే డాబా ఇల్లు. చుట్టుపక్కల ఇళ్ళన్నీ గుడిసెలు. మా డాబా మీదికెక్కి చుట్టూ చూస్తే అన్నీ గుడిసెలే. డాబా మీద నుంచుంటే అందరి గుడిసెలూ కనిపిస్తాయి, కాని  డాబా మధ్యలో కూరుచున్నా నుంచున్నా ఎవ్వరికీ కనపడం. పైగా మా ఇంటి చుట్టు బాగా ఎదిగిన కొబ్బరి చెట్లు.
మా మామయ్యకు 50 వయసు. మా అత్త కి 35. మా మరదలికి 16. పెద్ద మోతుబరి అని మా అత్తయ్య తల్లిదండ్రులు వయసు తేడా చూడకుండా పెళ్ళిచేసారు. మా అత్తకి 19 ఏటే పెళ్ళి ఐంది, 20 ఏట కూతురు పుట్టింది. తర్వాత మా అత్త దగ్గరనుంచి ఏమీ ఖబురు లేదు. మా మామ ప్రొద్దున్నే పొలానికి వెళ్ళి చీకటి పడ్డాక వస్తాడు. అత్త వంట చేసి టిఫ్ఫిన్లో పెట్టి పాలేరు తో పొలానింకి పంపుతుంది. ఆయన అక్కడే తిని తనపని తను చూసుకుంటాడు. ఆయన అక్కడే ఉన్న రెస్ట్ హౌసె లో తన పాలేళ్ళ భార్యలను, పనికి వచ్చే అమ్మాయిలనూ వాడుకుంటాడని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు గుసగుస లాడుకుంటారు.

మా అత్తయ్యకు చిన్న వయసులోనే మోకాళ్ళ నొప్పులు మొదలైనై. తొడలదగ్గరనుంచి నరాలు పొంగి ఎర్రగా బైటికి కనిపిస్తాయి.  పట్నంలో చాలా మంది డాక్టర్ల దగ్గిర వైద్యం చేయించారు. కానీ ఏమీ ఫలితం లేకపోయింది.  ఈ మధ్యనే ఒక ఆయుర్వెదం డాకటర్ మా వూళ్ళో ప్రాక్టిస్ మొదలెట్టాడు. ఒకరోజు మా అత్త, ” ఒరే రామీ, ఒక్కసారి ఆ కొత్త డాక్టర్ దగ్గర్కి వెళ్ళి నా కాళ్ళ నొప్పులకీ, ఈ ఉబ్బిన నరాలకీ ఏమైనా మందులిస్తాడేమో కనుక్కుందాము. నాకు తోడు వస్తావా?”
“భలేదానివి అత్తా! నేనేమైనా నిన్ను ఎత్తుకుని తీసుకెళ్ళాళా ఏమిటీ? నువ్వెప్పుడంటే అప్పుడే వెళ్దాం” అన్నా. నెక్స్ట్ రోజు ఆ వైద్యుడిదగ్గరకు వెళ్ళాము. వైద్యుదు చిన్నవాడే. మా అత్తను చూచేప్పటికి వాడికి నోరూరింది. ఏవో ప్రశనలడిగాడు. మోకాళ్ళదాకా చీర జరిపి ముట్టుకొని చూచాడు. తరవాత టేబిల్ మీద పడుకోమన్నాడు. చీర మోకాళ్ళనుంచి పైకి జరపబోయాడు. ఆమిడ చేతులడ్డంపెట్టి “తొడలమీద కూడా ఇలానే ఉంటుంది” అని డాక్టర్ చెయ్యిని తోసేసింది. స్టెథెస్కోప్ అత్త గుండెల మీద పెడుతుంటే, “ఆయుర్వేదం డాక్టర్లు నాడి చూస్తారుకదా ?నీవేమిటి ఇక్కడ ముట్టుకుంటున్నావు?” అని గదమాయించింది. చెకప్ ఐనతర్వాత ఆయన ఏవో మందులు రాసి ” అమ్మగారూ, మీకాళ్ళ నొప్పులకి మందురాశాను. ఇక ఈ నరాల పొంగులంటారా, దీనికి రోజు మీ నరాలమీద తైలం రాసి మాలిష్ చెయ్యాలి. రోజూ ప్రొద్దున్నే రండి. నూనె రాసి మాలిష్ చేస్తాను.” అన్నాడు. “ఆ నూనె నాకివ్వు. నెనే ఇంటిదగ్గర మా పనిమనిషితో చేయించుకుంటాను” అని మందుకి దబ్బులిచ్చి నూనె తీసుకుంది.

దారిలో, “ఒరే రామీ, ఈ డాక్టర్ సరీగా అనిపించలేదురా! నన్ను ముట్టుకోటానికి అన్నివిధాలా ప్రయత్నం చేసాడురా! నూనె మాలిష్ నెపంతో నా తొడలదాకా ముట్టుకోటానికి వేషాలేస్తున్నాడు.” అన్నది.
నెను ” వాడి తప్పేమిలేదు అత్తా! నిన్ను చూస్తే ఎవడికైనా అలానే అనిపిస్తుంది!” అని జోకేసాను. కాని మా అత్త నావైపు చురుక్కని చూచింది. ఆమె మొహంలో ఒకరకమైన సంతోషం కనిపించింది.
నెక్స్ట్ రోజు వాళ్ళమ్మాయి జూనియర్ కాల్ ఎజీకి వెళ్ళింది. మామ తన పొలానికెళ్ళాడు. పనిమనిషి పనులు ముగించి వెళ్ళింది. మా అత్త నన్ను కేకేసింది. నేను వెళ్ళి “ఏంటత్తా?” అన్నాను.
“ఒరే రామి, నీకు ఆ మాలిష్ చెయ్యటం వచ్చురా? ఆ వెధవ వైద్యుడి చేత రుద్దిచుకునేబదులు నీవే ఆ నూనె రాసి రుద్దరాదూ?” అన్నది. నేను కొంచెం హెసిటేట్ చేసాను. ఆవిడ ” ఆ పరాయి వైద్యుడికంటే నువ్వే బెటర్ కదరా? ఏంపర్వాలేదు. మొదలుపెట్టు నెమ్మదిగా అలవాటౌతుంది.” అన్నది. నేను కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకొని, “సరే ట్రై చేస్తాను.ఏమైనా తప్పు జరిగితే నన్నేమనకూడదు!” అన్నాను.

మా అత్తా నులక మంచం మీద పడుకున్నది. నేను ” అత్తా ఈ నులక మంచం కిందిగా ఉంటుంది. ఆ బల్ల మంచమ్మీద పడుకుంటే నేను నుంచోని నూనె రాయటానికి కుదురుగా ఉంటుంది.” అన్నాను. “సరే” అంటూ ఆమె పట్టెమంచమ్మీదికి షిఫ్ట్ ఐంది. కాళ్ళనొప్పులవల్ల కాళ్ళుపైకి లేపటానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంటే, నేను ఆమె మోకాళ్ళదగ్గరనుచి పైకెత్తి పడుకోబెట్టాను. నూనె చేతిమీద వేసుకొని ఆమె చీర పైకి ఎలా లేపాలా అని హెసిటేట్ చేస్తుటే ఆమే చీరను మోకాళ్ళదాకా లాక్కొని మోకాళ్ళదగ్గరనుంచి కాళు మడిచి “ఊ పైనుంచి కిందికి రాయి” అన్నది. ఆమె కాళ్ళ రంగుచూచి నాకు మతిపోయింది. నెమ్మదిగా ముట్టుకొని పైపైన రాయటం మొదలుపెట్టాను. “ఇంకొంచెం గట్టిగా రాయరా. మరీ ఆడపిల్లలా అంత నాజూకుగా రాస్తే ఎలా?”

అన్నది. నేను కొంచెం గట్టిగా పైనుంచి కిందికి రుద్దుతున్నాను. ఆమె చీర మోకాళ్ళమీదనుంచి జారి తొడలమీదికి జరిగింది. కాళ్ళూ ఎత్తి పెట్టినప్పుడు కిందనుంచి నాకు కొంచెం లోపలిదాకా దర్సనమైంది. ఓ పది నిమిషాల తర్వాత ఆమె  చీరను బాగా పైకి లాక్కొని, “ఒరే రామీ, పైదాకా రాస్తావా?” అన్నది. “నువ్వు రాయమంటే రాస్తాను” అన్నాను. ఆమెడ చీరను బాగా పైదాకా లాగి చిర కాళ్ళమధ్య్లోనుంచి గోచీలాగా లాక్కొని బొడ్డులో దోపుకుని నాకు కాళ్ళు రెండూ అప్పగించింది. ఆమె బంగినపల్లి లాంటి తొడలు చూచి నానెత్తుదు వేడెక్కటం మొదలైంది. అలానే తొడల దగ్గరనుంచి కిందిదాకా రాస్తున్నాను. మా అత్త కాళ్ళు రెండూ వెడం చేసి “తొడల లోపలిదాకా రాయరా.  చూడు అక్కడకూడా నరాలు ఉబ్బినై” అన్నది.ఆమిడ్ అసలు భాగం తప్ప మిగతా అంతా దర్శనమిచ్చింది.  ఆరోజూ ఎలాగో గడిపేసాను. ఆరోజంతా అత్త మొత్త, తొడలే బుర్రలో తిరుగుతున్నై. నెక్స్ట్రోజు అత్త మళ్ళీ అదే టైంకి కేకేసింది.  నేను లుంగీలో ఉన్నాను. “ఏంటత్తా?” అంటూ వెళ్ళాను. అత్త బల్ల మంచమ్మీద కాళ్ళెత్తుకొని చీర పైదాకాలాక్కొని దర్శనమిచ్చింది. “ఏంట్రా బతిమిలాడాలా?” అన్నది. “లేదత్తా, నెను పేంట్వేసుకొస్తాను.”అని వెనక్కి తిరిగా. “నీ మొహం. నాదగ్గరకే కదరా. అలానే చెయ్యి.రా రా” అని తొందర పెట్టింది. నాకు కొంచెం భయమేసింది. లోపల అండర్వేర్ కూడా వేసుకోలేదు. మొడ్డ లేస్తే ఏమౌతుంది? అని ఆలోచిస్తున్నాను. అత్త నావైపు చూచి, “నీకేదొ అనుమానంగా ఉంది. ఎమిటాలోచిస్తున్నావు? రా, అదిగో నూనె అక్కడే ఉనంది. వొచ్చి పని మొదలుపెట్టు.” అన్నది. అత్త  ముదు వెల్లకిలా పదుకొని నిన్నటిలా కాకుండా చీర పైదాకా లాక్కొని ఒక్క పూకుని కవర్చేసి మిగతా అంతా పైకి లాక్కుంది. నెను నూనె చేతిలోవేసుకొని పైనుంచి కిందిదాకా రాశాను. ఆమె ను ముట్టుకోంగానె నా గురుడు కదలటం మొదలెట్టాడు. రాశి రుద్దుతున్నకొద్దీ బాగా లేచిపోయాడు. అత్త పైన తిరుగుతున్న ఫేన్ ని చూస్తున్నది. అత్త తొడల జాఇంట్మీద చెయ్యె పెట్టేపాటికి ఆమె తలెత్తి నన్ను చూచింది. నా గురుడు ఆమెకు శెల్యూట్ చేస్తున్నట్లు లుంఘీలోనుంచి లేచి పైకీకిందికీ కదులుతున్నాదు. ఆమె దృష్టి దాని మీద పడింది. ఏమీ తెలియనిదానిలాగా చేతులుజాపింది. ఆమె చెయ్యి సరీగ్గా నా మొడ్డ మీద తగిలింది. ఏదో చేతికి తగిలినట్లు పిడికిలితో నా మొడ్డ ని పట్టుకుంది. “ఏరా ఏంటిది? ఇంత లేచిపోయింది?” అన్నది. నేను ఏమీ మాట్లాడలేదు.

ఆమే” ఓహో కుర్రాడివికదా! అందుకని లెచిందిలే” అన్నది.ఆమె సడెంగా వెనక్కితిరిగి చీరని పిర్రల్పైగా లాక్కొని “ఒరే రామీ, నిన్న కాళ్ళు ముందుభాగమే మాలిష్ చేసావురా. ఇవ్వాళ్ల వెనక భాగం కూడా చెయ్యి. చూడు అక్కడకూడా నరాలు ఉబ్బినై కదా?” అన్నది. నేను ఆమె పిర్రలమీద నూనె వేసి బాగా రుద్దాను. నూనె కారి ఆమె పూకు వైపు జారింది. నేను నూనె తుడవటానికి చెయ్యి కిందకి పెట్టాను. అక్కడ కొంచెం బొచ్చు, మెత్త మెత్తగా ఉన్న ఆమె పూకు వేలికి తగిలింది. ఆమె చేతులురెండు జాపి మంచం పట్టెమీద పెట్టింది. ఇంక నేను ఏమైతే అదౌటుంది అని ధైర్యం తెచ్చుకొని నా మొడ్డని ఆమె చేతికి తగిలేట్టు పెట్టి పిర్రలు పిసకటం మొదలేట్టాని. ఆమె ఒక్కనిమిషం ఆగి నా మొడ్డని అరచేతిలో బిగించింది. నెమ్మదిగా ఆడించటం మొదలెట్టింది. నేను అదే అదనుగా నా వేళ్ళు ఆమె పిర్రల మధ్యకుండా ఆమె పూకు దగ్గరక్ జార్చి వేలితో ఆమె గొల్లిని కొంచెం నొక్కాను. అక్కడ కొంచెం తడి తగిలింది. నేనింత వరకూ ఎవ్వరి పూకు చూడలేదుకదా మీద చెయ్యి పెట్టలేదు. అత్త ఒక్కసారి లేచి నా నడుముమీద చెయ్యేసి దగ్గరకు లాక్కొని కావలించుకున్నది. నా మొడ్డ ఆమె సళ్ళ మీద నొక్కుడు పోయింది. “ఒరే రామూ, నువ్వు ఎవ్వరైనా అమ్మాయిని ఎప్పుడైనా చేసావా?” అని అడిగింది.

“నేనేమీ చెయ్యలేదత్తా! నాకెవ్వరూ ఫ్రెండ్లు లేరు!” అన్నాను. “ఒరే రామీ, నువ్వెవ్వరితో మాట్లాడవాకు. నీకొకటిస్తా.” అని నన్ను మంచం మీదికి లాక్కొని గట్టిగా కావలించుకుంది. ఆమె చీర అలానే పిర్రల పైకి ఉన్నది. నన్ను పైకి లాక్కొని వెల్లకిలా తిరిగేప్పటికి చీరకూడా ఆమె పొట్టమీదికి వచ్చి కింద పోర్షన్ అంతా బట్టబైలైంది. ఆమె నన్ను కావలించుకొని నా నోట్లో నోరుపెట్టి నా నాలిక తో తననాలిక మెలేబెట్టి నన్ను గట్టిగా తన రొమ్ము మీద నొక్కుకుంది. ఆమె సళ్ళు నా చాతీ మీద నొక్కుకుంటుంటే నాకు విపరీతమైన ఆవేసం వచ్చింది. నా రెండుచేతులూ ఆమె రెండు సళ్ళమీద వేసి పిచ్చిగా పిసికాను. ఆమెకు తమకం బాగా ఎక్కువైంది. తన రెవిక ముడివిప్పి  రెండుసళ్ళూ బైటికితీసింది. నా తలను తన సన్నుమీద నొక్కుకుంది. నెను నోరుతెరిచి సన్ను బుడిపెను నోట్లోకి లాక్కొని నా నాలికతో బుడిపె చుట్టూ కెలికాను. ” అబ్బా రామీ, మళ్ళీ అలా చెయ్యరా” అంటూ రెండోసన్నుమీదికి నా తలకాయను మార్చింది.నేను నా నోట్లోకి ఆమె రెండొ సన్ను పీల్చుకొని నాలికతో బుడిపెను కెలకసాగేను. ఆమె కు విపరీతమైన ఆవేసం వచ్చింది. నా తలను పైకి లాక్కొని నా నోట్లో తన నాలిక పెట్టి విపరీతంగా మూలుగుతూ నా నోరంతా కుళ్లబొడిచింది. “ఒరే రామీ, భలేగున్నదిరా! నీకేమనిపించటం లెదా?” అన్నది. “అనిపించటమా? నాకు మొదటిసారి స్వర్గం లో ఉన్నట్లున్నది. నీ సళ్లు యమగా ఉన్నై అత్తా. ఎంత పిసికినా ఎంత చీకినా ఇంకా చీకాలనిపిస్తున్నది. నాకు వొంట్లో ఏదో అనిపిస్తున్నది.” అన్నాను.

“చీకరా చీకు, నీకెంత కావాలంటే అంత చీకు. ఊండు, చీర అడ్డమొస్తున్నది. పూర్తిగా విప్పేస్తాను. అని నన్ను పక్కకి తోసి చీర రెవిక మొత్తాం తీసి కుప్పగా పారేసింది. ఆమె నగ్న శరీరం, అంగ సౌశ్టవం చుస్తుంటె నాకు రెండుకళ్ళు చాలలేదు. “ఏంటిరా అలా చుస్తున్నావు? ఎప్పుడూ ఎవ్వరినీ ఇలా చూడలేదా?” అంటూ నన్ను దగ్గరకు లాక్కొని నాకు ఊపిరాడనంత గట్టిగా కావలించుకున్నది. నా సుల్లకాయ గడకర్రలా గట్టిబడి ఆమ్య్ పొత్తికడుపుమీద వొత్తుకుంటున్నది. ఒకచెయ్యి మధ్యలోదూర్చి నా మొడ్డని తడిమి పట్టుకుంది. “అబ్బా ఎంఏసి పెంచావురా? ఎంట వేడిగా ఉన్నదో చూడు, నా చెయ్యి కాలిపోతున్నది!” అంటూ నా మొడ్డని గట్టిగా పట్టుకొని ముందుకూవెనక్కూ ఆడించింది. “ఒరే రామీ, కొంచెం కిందికి రారా” నా తలను తన మొత్తవైపు తోసింది. తనమొత్తను నా నోటిదగ్గర పెట్టి “ఒరే రామి అక్కడ ఒక్క ముద్దుపెట్టరా. చాలా ఏండలింది. మీ మామ అస్సలు పట్టించుకోటంలా. ఒక్క ముద్దుపెట్టరా!”అంటూ నా తలను గట్టిగా తన పూకు మీదకి నొక్కుకున్నది. నేను నాకు తెలియకుండానే ఆమె పూకు పెదాలమీద నాలిక పెట్టి నాకేను. “అబ్బా రామీ భలేచేస్తున్నావురా, ఇంకొంచెం లోపలికి నాలికను తొయ్యి. నెను చచ్చి పోతున్ననురా, అబ్బా ఊఊ కానీ, ఇంకొక్కసారి అలా నాకరా!’ అంటూ నాకు ఊపిరాడనంత గట్టిగా నా తలను తన పూకుమీద వేసి నొక్కుకున్నది. అలా ఎంతటైం ఉన్నానో నాకెతెలియదు. అప్పుదు మా అత్త నన్ను చకలకింద చేతులేసి పైకి రమ్మని లాగింది.  ” ఒరే రామీ, నువ్వు నిజంగా ఎవ్వరినీ ఇంతవరకూ దెంగలేదా? కానీ భలే చీకావురా! ఇంక లోపల పెట్టై!” అని తన చేత్తో నా మొడ్డని పట్టుకొని, పూకుమిద నాలుగుసార్లు రుద్దుకొని రెడుకాళ్ళు పైకెత్తి పూకు చిల్లిలో మొడ్డ గుండు పెట్టి చెయ్యి బైటికి తీసి నా పిర్రలమీద వేసి గట్టిగా నొక్కుకున్నది. అంటే నా మొడ్డ అత్త పూకులోకి సగం వెళ్ళిపోయింది.

నా మొడ్డ అనుభవిస్తున్న సుఖం నేను మాటలలో చెప్పలెను. మా అత్త కొంచెం సర్దుకొని, కాళ్లురెండూ ఇంకొంచెం విడిచేసి, ” ఆఆ పూర్తిగా లోపలికి తొయ్యరా రామీ” అని ఎదురొత్తి తన రెండుచేతులూ నా పిర్రలమీద వేసి గట్టిగా నొక్కుకున్నది. నా మొడ్డ చివరంటా దూసుకుపోయింది. నా మొత్త ఆమె మొత్త ని గట్టిగా ఢీ కొన్నది. అత్త నా వీపుమీద చేతులెసి నన్ను గట్టిగా బిగించి “రామీ భలేగున్నదిరా. ఇంక దంచు.: అని మొత్తని కొంచెం పైకెత్తి, దించింది. నాకు మొదటిసారైనా, నా ప్రయత్నం లేకుండానే జోరుగా ముందుకూవెనకీ ఆడిస్తూ తొస్తున్నాను. అలా ఎంతసేపు చేసానో నాకే తెలియదు. అత్త మటుకూ చాలా ఆవేసంతో మొత్తతో ఎదురొత్తులిస్తూ నోట్లో నాలిక పెట్టి నా నాలికతో కుస్తీ పడుతూ ఒకరకమైన సౌండ్లు చేస్తూ కళ్ళు తేలేస్తున్నది. ” అబ్బా రామిగా, కొట్టరా, దంచరా, నీ బలమతా వాడి దంచరా, అమ్మా ఇంకా గట్టిగా ..ఇంకా గట్టిగా” అంటూ పలవరిస్తున్నది. అలా కొంచెంసేపు తర్వాత నా మొడ్డని ఆమె పూకు మొత్తం లోపలికి బిగించి లాక్కున్నట్లు అనిపించింది. ” అత్తా ఏమిటే నీ పూకు ఇంత బిగిసింది?” అన్నాను. “ఒరే రామిగా నాకు ఐపోతున్నదిరా, నువ్వుకూడా ఇంకా గట్టిగా దెంగరా…కార్చేసుకో” అని అని నన్ను ఇంకా గట్టిగా బలంగా కావలించుకున్నది. ఆమె మొత్త ఎగిరెగిరిపడి ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. నాకు ఇంకా ఏమీ కారలేదు. “అత్తా నాకుఇంకా కారలేదే” అన్నాను. “ఒక్క నిమిషం ఆగు” అని నా మొడ్డని బైటికి తీసి, తన లంగా గుడ్డతో తన పూకు నా మొడ్డకున్న తడి తుడిచి మళ్ళి నా మొడ్డని తన పూకులో దించుకొని, ” ఇప్పుదు మళ్ళి దెంగు, ఇప్పుదు ఐపోతుంది” అని నన్ను ఎంకరేజ్ చేసింది. ఓ రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత నాకు ఎదో ఔతున్నట్లు నైపించి, ” అత్తా నాకేదో ఔతున్నదే!” అన్నాను. “అవ్వనీ మొత్తం ఐపోనీ! కార్చెసుకో! కొట్టు, ఇంకా గట్టిగా కొట్టు!” అంటూ ఎంకరేజ్ చేసింది. నాకు నా మొడ్డలోనుంచి రసం కారటం భలే అనుభూతినిచ్చింది. నాకు మొత్తం కారిపోయినతర్వాత నన్ను పక్కకి తోసి అత్త మంచం దిగి లంగా పూకుకి అడ్డం పెట్టుకొని బాథ్రూంవైపు నడిచింది. ఆమె పిర్రల స్వింగ్ చుచి నాకు భలే మజా వచ్చింది. ” అత్తా, నెను కూడా వస్తానే, నేనూ కదుక్కోవాలికదా? ప్లీజ్ అత్తా!” అన్నాను.

అత్త ఏమీ అనలేదుకాని చిన్న స్మైల్ ఇచ్చింది. నేను ఒక్క ఉరుకున లెచి అత్త నడుమ్మీద రెండుచేతులేసి నా మొడ్డని అత్త పిర్రలకు ఆనించి ఆమెతో బాథ్రూంలోకి వెళ్ళాను. ఆమె కమ్మోడ్మీద కూర్చొని “ఒరే రామిగా అటుచూడు” అంటూ చెంబుతోనీళ్ళు చేతిలోపోసుకొని తన పూకులో చల్లుకొని కడుక్కోవటం మొదలెట్టింది. ” అత్తా నువ్వు వొంగోవే నేను నీళ్ళుపోసి కదుగుతాను” అన్నాను. “చీపో వెధవా, ఇప్పుదుకాదు. మరోసారి కదుగుదువులే” అన్నది. నా మనస్సుకి భలే ఆనందమేసింది అత్త అడ్వాన్స్ బూకింగ్ ఇచ్చినందుకు. ఈలోపల అత్త నుంచొని, చెంబుతోనీళ్ళు తీసుకొని నా మొడ్డమీద పోసి చేత్తో శుభ్రంగా కడిగి
తన లంగా గుడ్డతో తడీద్ది,” ఒరే రామిగా, మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. భలెగా చెసావురా. నీవు ఇంతవరకూ ఎవ్వరినీ దెంగలేదంటే నమ్మబుద్ధి అవ్వటంలేదురా. మీ మామయ్య ఇంతసెఏపు ఇంత గట్టిగా చెయ్యలేడురా. ఏదో ఐదునిమిషాలు ఊపి కార్చుని నిద్రపోతాడురా.ఈ మధ్య నాకు మరీ నరకం లాగున్నది. ఈవ్వాళ్టికి నువ్వు దొరికావు. కానీ ఈవిషయం ఎవ్వరితో అనవాకు. కొంపలంటుకుంతై” అన్ నాను కావలించుకొని ముద్దుపెట్టుకున్నదు. ఇద్దరం బైటికొచ్చేప్పుడు నేను ఆమె పిర్రల మధ్య్ వేలు పెట్టి ” అత్తా నీ పిర్రలు యమగా ఉన్నైయ్యే. ఎంతటైట్గా ఉన్నయ్యొ! నా అద్రుష్టం బాగుండి ఆ వైద్యుడు నూనె మాలిష్ కి ఇచ్చాడు, లేకపోతే నేను మామూలుగా లొట్టలేసుకుంటూ ఉండిపోయేవాడిని”
“నీకు నిజంగా నా మీద మనస్సైందిరా?”

“మనస్సైందా అని అడుగుతావా? నేను నిన్ను తల్చుకొని ఎన్నిసార్లు చేత్తోనే సంత్రుప్తి పొందానో నీకు తెలియదు. ఇవ్వాళ్టికి నా అద్రుష్టం పండింది. కానీ అత్తా నువ్వు మంచి కొబ్బరి ముక్కలాగా భలేగుంటావులే! నేనె మామయ్యనై ఉంటే నిన్ను రోజుకు మూడుసార్లు కనీసం దెంగేవాడిని.”
“ఏడిసావు గాని, ఇప్పుదు చూద్దాము ఎలా చేస్తావో! అని లంగా తొడుక్కోవటానికి వొంగున్నది. అదే అదనుగా నేను నా రెండుచేతులూ అత్త నడుమ్మీద గట్టిగా బిగించి దాని పిర్రల్ మధ్య నా మొడ్డని రుద్దాను. నెమ్మదిగా చేతులు ముందుకు జరిపి దాని సళ్ళు పట్టుకొని పిసికాను. నా మొడ్డలో అలజడి మొదలైంది. “అత్త, ఇంకొక సారి దెంగుకుందామా?” అన్నాను. “ఇప్పుడేగా ఐంది” అన్నది.  కొంచెంసేపు ఆగు, కొద్దిగా టిఫ్ఫిన్ చేసి ఆలోచిద్దాము” అని లేచి నుంచొని లంగా రెవిక చీర కట్టుకొని, ” నా బంగారంగా, కొంచెం సేపు ఆగు, మళ్ళీ మూడొస్తే చేసుకుందాము. ఈ లోపల మామయ్యకు బాక్స్ పెట్టాలి. పాలేరు వస్తాడు. వాడు వెళ్లింతర్వాత చూద్దాము” అన్నది.  పాలేరు వెళ్ళింతర్వాత ఇంకొక రౌంద్ వేసుకున్నాము. అప్పటికి దాదాపు నాలుగైంది. మా మరదలు కాలేజీనుంచి వొచ్చే టైం ఐంది. “ఒరే రామిగా, అమ్మాయి ఎదురుగా ఏమీ వేషాలెయ్యవాకు. ఏమైనా వేషాలేసావా, ఇంక రేపటినుంచి
ఏమీ దొరకదు. జ్యాగ్రత్త.”

“నువ్వు చెప్పాలా అత్తా.” అని ఆమెను గట్టిగా కావలించుకొని సల్లు పిసికి గట్టిగా ముద్దుపెట్టి వొదిలేసాను.

తరువాత పార్ట్ 2