This Story is part 41 of 41 in the series ఒక్కసారి అలుసిస్తే

అక్కడ ఒక పాన్ డబ్బా పక్కన నిలబడి శీనుగాడు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు. వాడిని చూసి కవిత, “కరెక్ట్ తైంకి దొరికాడే నీకూ..” అంది. “నాకు ఒక్కదానికే కాదు, మన ఇద్దరికీ..” అని కరెక్ట్ చేసింది. “వాడు మన పిల్లల కంటే సంవత్సరం చిన్నోడు అనుకుంటా..ఇద్దరికీ సరిపెట్టగలడా!?” అంటూ అనుమానం వ్యక్తం చేసింది కవిత. “అమ్మో వాడి సంగతి నీకు తెలీదు. నొక్కుడుతోనే సగం కార్పించేస్తాడు.” అంది ప్రమీల. “అయినా వాడు భయపడ్డాడు అన్నావు కదే. మరి దారిలోకి వస్తాడా!” అడిగింది కవిత. “ఎలాగైనా దారిలోకి తెచ్చుకోవాలి. అసలే ఒళ్ళంతా కాలిపోతుంది. సరైన దెబ్బపడకపోతే ప్రాణం ఉండేట్టులేదు.” అంది ప్రమీల వేడి నిట్టూర్పులు విడుస్తూ. కవిత కూడా నిట్టూర్చి, “సరే, తొందరగా కానీయ్..” అంది. ఆమె అలా అంటూ ఉండగా శీను వాళ్ళని యధాలాపంగా చూసాడు.

ప్రమీలను చూడగానే వాడు గబుక్కున సిగరెట్ ను కిందకి పారేసాడు. ప్రమీల వాడిని దగ్గరకు రమ్మన్నట్టు తలతో సైగ చేసింది. ఆమె సైగ చేయగానే వాడు బుద్దిగా ఆమె దగ్గరకి వచ్చాడు. “ఏరా! సిగరెట్లు కూడా కాలుస్తావా?” అడిగింది ప్రమీల దబాయింపుగా. వాడు ఏమీ మాట్లాడకుండా తలవంచుకున్నాడు. “సర్లే, భయపడకు, ఎవరికీ చెప్పనులే.” అంది ప్రమీల. ఆమె అలా అనగానే, వాడికి కాస్త ధైర్యం వచ్చి, ఆమె వైపు చూసాడు. “టైం ఎంతయ్యిందీ!?” అడిగింది వాడిని. వాడు సెల్ లో చూసి, “పదకొండు..” అని చెప్పాడు. “మ్..మా ఇంటికి వెళదామా?” అడిగింది ఆమె. వాడు ఆశ్చర్యంగా ఆమెను చూసాడు. “అదే నువ్వు ఖాళీగా ఉంటేనే! చిన్న పని ఉంది.” అంది ఆమె. వాడు ‘సరే’ అన్నట్టు తల ఊపాడు. ప్రమీల తన పక్కన ఉన్న కవితను చూపించి, “ఇదెవరో తెలుసా నీకూ?” అంది.

వాడు తెలుసన్నట్టు తల ఊపాడు. “సరే, ఆటోని పిలు..” ఆర్డర్ వేసింది ప్రమీల. వాడు అటువైపు పోతున్న ఒక ఆటోని ఆపి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్పిన తరవాత, ప్రమీల లోపలకి ఎక్కి, వాడిని రమ్మన్నట్టు సైగ చేసింది. వాడు ఆమె పక్కన కూర్చోగానే, కవిత ఎక్కి వాడి పక్కన కూర్చుంది. ఇద్దరి మధ్యా ఇరుక్కుపోతూ కూర్చున్నాడు. మెత్తగా వాళ్ళ తొడలు తగులుతుంటే, వాడికి స్వర్గంలో తేలిపోతున్నట్టు ఉంది. వాడు అలా తేలిపోతూ ఉండగానే, ఆటో ప్రమీల ఇంటికి చేరుకుంది. ముగ్గురూ లోపలకి చేరుకున్నాక, ప్రమీల మెయిన్ డోర్ బోల్ట్ పెట్టేసి, “రా..” అంటూ శీను గాడిని బెడ్ రూంలోకి తీసుకుపోయింది. వాడికి ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కావడం లేదు.

“కూర్చో..” అంది ప్రమీల. వాడు అటూఇటూ చూసాడు. మంచం తప్ప ఏమీలేదు అక్కడ కూర్చోడానికి. “కూర్చోరా..” అంటూ, వాడి భుజాలు పట్టుకొని, మంచంపై కూర్చోబెట్టి, “మా ఇద్దరికీ ఒక సమస్య వచ్చింది. నువ్వే తీర్చాలి.” అంది ప్రమీల. “ఏంటి ఆంటీ!?” అన్నాడు వాడు. “మా ఇద్దరిలో ఎవరి సైజులు పెద్దవో చెప్పాలి.” అంది ఆమె నవ్వుతూ. ఆమె అలా అనగానే, వాడికి ఒక్కసారిగా జిమ్ అంది. “ఆ..ఆంటీ..” అన్నాడు వాడు తడబడుతూ. “చెప్పగలవా, లేదా!?” అంది ప్రమీల. వాడు అయోమయంగా సరే అన్నట్టు తల ఊపాడు. “గుడ్…మరి పట్టుకొని చెప్తావా! లేక చూసి చెబుతావా!” అంది ప్రమీల. “చూసి ఏం చెబుతాడే! పట్టుకుంటేనే కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది వాడికి.” అంది కవిత. వెంటనే ప్రమీల, “అబ్బా! ఇప్పుడు అన్నీ విప్పాలంటే సిగ్గుగా ఉందే..” అంది. “తప్పదుకదా మరీ…అంతేకదా శీనూ..” అంది కవిత.

వాడు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని, అలానే చూస్తున్నాడు ఇద్దరినీ. “మ్..సరే, విప్పేద్దాం..” అని, శీనుతో “మరి మేము విప్పితే నువ్వు అలానే ఉంటావా! నువ్వు కూడా విప్పేయ్..” అంది ప్రమీల. వీళ్ళ మాటలకి శీనుకి ఫుల్లుగా లేచిపోయింది. అయినా బెరుకుగా చూస్తూ ఉన్నాడు. వాడి చూపులు చూసి, “పాపం, చిన్న పిల్లాడు కదే..వాడేం విప్పుకుంటాడూ!? మనం హెల్ప్ చేద్దాం..” అంది కవిత. “అంతేనంటావా!” అని, ప్రమీల శీనుతో “పైకి లేవరా…” అంది. వాడు బుద్దిగా లేచి నిలబడ్డాడు. ప్రమీల వాడి దగ్గరకి వెళ్ళి, నెమ్మదిగా వాడి షర్ట్ విప్పేసి, వాడి ఫేంట్ పై చేయి వేసింది. వాడిలో సన్నటి వణుకు మొదలయ్యింది. ఆమె వాడి ఫేంట్ బటన్ తీసి, జిప్ ను మెల్లగా కిందకి లాగింది. అలా లాగడంలో ఆమె వేళ్ళు అతని అంగాన్ని అండర్ వేర్ మీదనుండే పలకరించాయి. ఆమె వేళ్ళు తాకగానే వాడు “స్..” అన్నాడు.

ఆమె నవ్వుతూ, వాడి ఫేంట్ ని కిందకి లాగేసింది. ఇద్దరు ఆంటీల ముందు అలా వట్టి అండర్ వేర్ తో నిలబడే సరికి వాడికి సిగ్గుగా అనిపించి, తల దించుకున్నాడు. “వీడేంటే సిగ్గు పడుతున్నాడూ!?” అంది కవిత. “మ్..ఆ అండర్ వేర్ ఉంచినందుకేమో!” అంది ప్రమీల. “మ్..అలాగా!” అంటూ, కవిత వాడి దగ్గరకి వెళ్ళి, అండర్ వేర్ ని నెమ్మదిగా కిందకి లాగసాగింది. ఆమె కాస్త కిందకి లాగగానే, వాడి అంగం స్ప్రింగ్ లా బయటకి తన్నింది. ఊగుతున్న వాడి అంగాన్ని చూసి, కవిత “అబ్బో! చాలా పెద్దది ఉందే వీడిదీ!” అంటూ, వేళ్ళతో దాని మీద కొట్టి, అండర్ వేర్ ని పూర్తిగా లాగేసింది. వాళ్ళు చేస్తున్న పనులకి వాడికి టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది. పూర్తి నగ్నంగా ఉన్న వాడిని చూస్తూ, ప్రమీల “మ్..ఆ రోజు చీకట్లో పట్టుకోవడమే తప్పా, చూడలేదు. బావుందిరా…” అంటూ, వాడి అంగాన్ని పట్టుకోబోతుంటే, కవిత “ఏయ్, ఆగవే..” అంది. “ఏంటే!?” అంది ప్రమీల. “వాడివి పూర్తిగా విప్పేసి, మనం కట్టుకొని ఉండడం బాగోలేదే..” అంది కవిత. “మ్…మనం వాడిది విప్పాము. వాడు మన బట్టలు విప్పాలీ..అదేకదా న్యాయం..” అంది ప్రమీల. “వాడు విప్పగలడా!?” అంది కవిత. “వాడు అందులో ఎక్స్ పర్ట్..” అని, వాడితో “అంతేకదరా!” అంది. వాడు మొహమాటంగా నవ్వాడు. అది చూసి కవిత “పిల్లాడు మొహమాట పడుతున్నట్టున్నాడే…మనమే విప్పేద్దాం…” అంది. ప్రమీల చిన్నగా నిట్టూర్చి, “సరే..” అంది.

వాడిని అలాగే మంచంపై కుర్చోబెట్టి, ఇద్దరూ తమ బట్టలను ఒక్కొక్కటే తీయసాగారు. వాళ్ళ అందాలు ఒక్కొక్కటే బయటపడుతుంటే, వాడికి గొంతు తడి ఆరిపోతుంది. మొదటగా పైట తొలగించి, జాకెట్ లు తీసేసి, బ్రాతో నిలబడి, వాడితో “కాస్త దీని హుక్ తీయరా..” అంటూ వెనక్కి తిరిగారు. వాడికి అడుగు పడడం లేదు. వాళ్ళు తల వెనక్కి తిప్పి, “తొందరగా రారా…” అన్నారు ఘాటుగా. వాడు గబుక్కున పైకి లేచి, ప్రమీల దగ్గరకి వచ్చి, బ్రా హుక్ పై చేయి వేస్తుంటే, “ముందు దానికి విప్పు…నాది ఇంతకుముందే ఒకసారి విప్పావుగా..” అంది ప్రమీల. వాడు కవిత దగ్గరకి వెళ్ళి, వణుకుతున్న వేళ్ళతో నెమ్మదిగా హుక్ విప్పేసాడు. ఒక్కసారిగా స్ట్రేప్ విడిపోగానే, ఆమె బంతులు బుస్సుమటూ ముందుకు తన్నాయి. వాటిని చూస్తుంటే, వాడికి చేతులు దురదపుట్టసాగాయి.

కంట్రోల్ చేసుకొని, ప్రమీల హుక్ తొలగించాడు. వాడు హుక్ తీయగానే, ప్రమీల “హుమ్..” అని నిట్టూర్చింది. కవిత బ్రాను తీసి పక్కన పడేస్తూ, “ఏరా! మరి ఎంత ఉన్నాయో చూడవా!?” అంటూ వాడి వైపుకు తిరిగింది. వాడు కళ్ళార్పకుండా ఆమె స్థనాలనే చూస్తున్నాడు. “మ్..చూపులతోనే కొలుస్తావా!” అంది కవిత. “చేతులతో కొలవరా, కరెక్ట్ గా తెలుస్తుందీ..” అంటూ ప్రమీల తన బ్రాని తీసి పక్కన పడేసింది. మొత్తం నాలుగు స్తనాలు వాడిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేస్తున్నాయి. వేటిని ముందు పట్టుకోవాలో అర్ధం కావడం లేదు వాడికి. వాడి అవస్థ గమనించి, కవిత వాడి చేతులను అందుకొని తన స్థనాలపై వేసుకొని, “మ్..కానీయ్..” అంది.

వాడు ఆమె స్థనాలను చిన్నగా వేళ్ళతో నొక్కాడు. “మ్..” అంది కవిత తమకంగా కళ్ళుమూసుకుంటూ. ఒక్కసారి వాటిని పట్టుకొనేసరికి వాడికి అప్పటివరకూ ఉన్న బెరుకు పోయింది. దాంతో ఒక్కసారిగా గట్టిగా పిసకసాగాడు. వాడి పిసుకుడుకి ఆమె మెలికలు తిరిగిపోతూ, “స్..ఏం పిసుకుతున్నావురా కుర్రోడా…మొత్తం రసం వచ్చేసేటట్టు ఉంది..” అంది. “మ్..మరి నావి పిసకవా!” అంది ప్రమీల వాడి దగ్గరకి వచ్చి. ఆమె కూడా తన బ్రా పక్కన పడేసింది. వాడు కవిత స్థనాల మీద నుండి చేతులు తీసి, ప్రమీల స్థనాలపై వేసి చిన్నగా నిమిరాడు. ఆమె “స్..స్స్..” అంటూ, “నిమురుతుంటేనే రసాలు వచ్చేస్తున్నాయిరా..” అంది తమకంగా.

ఆమె అలా అనగానే, ఆమె స్థనాలను కూడా కసిగా పిసికేసాడు. వాడి పిసుకుడుకి ఆమె తమకంగా “మ్..స్..” అని మూలిగింది. ఆమె మూలుగులు విన్న కవిత, “మరి నావి పిసకవా!” అంది. “కాదు నావే పిసుకు..” అంది ప్రమీల. కవిత గబుక్కున వాడి చేతిని లాక్కొని తన స్థనాలపై వేసుకుంది. దాంతో వాడు, ఒక చేతో ప్రమీల స్థనాలనూ, మరో చేత్తో కవిత స్థనాలనూ కసిగా పిసకసాగాడు. ఇద్దరూ కసెక్కిపోతూ, వాడి అంగాన్ని పట్టుకున్నారు. వాళ్ళు పట్టుకోగానే వాడు తమకంగా “అబ్బా! ఆంటీ..” అంటూ సణగసాగాడు. “చూసావా! ఎంత పదునుగా ఉందో..దిగితే చిరిగిపోవాల్సిందే..” అంటూ, ప్రమీల వాడిని మంచం మీదకి తోసింది. వాడు అలా పడగానే ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఊగుతున్న వాడి అంగాన్ని పెదవులు తడుపుకుంటూ చూస్తూ, “వీడు ముందుగా ఎవరిని ఎక్కుతాడో చూద్దాం…” అంటూ, గబగబా తన మిగిలిన బట్టలు తీసేసింది కవిత. ప్రమీల కూడా అదే స్పీడ్ తో తన బట్టలు విప్పేసింది.

ఇద్దరూ వాడికి చెరోవైపునా పడుకొని, వాడి గుండెలపై చేతులతో రాస్తూ, “మ్..శీనూ! ఎవరిని ఎక్కుతావురా ముందు?” అన్నారు. వాళ్ళు అలా నగ్నంగా తన పక్కన పడుకుంటే, వాడికి స్వర్గంలో తేలుతున్నట్టు ఉంది. ఇద్దరినీ ఒకేసారి ఎక్కేయాలని ఉంది. అది కుదరక, వాళ్ళ భుజాల చుట్టూ చెరో చేయివేసి దగ్గరకి లాక్కున్నాడు. వాడు అలా లాగగానే, వాళ్ళు “మ్…” అని మూలుగుతూ, వాడి మీద పడ్డారు. వాళ్ళ స్థనాలు వాడికి మెత్తగా ఒత్తుకుపోతున్నాయి. వాటి మెత్తదనానికి మరింత పిచ్చెక్కిపోతూ, వాళ్ళ వీపుమీద నిమురుతూ, “ఎవరిని ఎక్కమంటారు ఆంటీలూ!?” అన్నాడు. ప్రమీల వాడి మీద కాలు వేసి, తన పువ్వుతో వాడి తొడమీద నొక్కుతూ, “నీ మొదటి ప్రియురాఇని నేనే కదా, నన్నే ఎక్కు..” అంది. కవిత కాస్త పైకి జరిగి, “ఈలోగా నావి కాస్త చీకు..” అంటూ, తన స్థనాన్ని వాడి నోటిలో కుక్కింది. వాడు “మ్..” అంటూ ఆమె స్థనాన్ని చప్పరించసాగాడు. వాడు చప్పరించే చప్పుడుకి, ప్రమీల మరింత కైపెక్కిపోతూ, “ఈ పొజిషన్ లో వడేం ఎక్కుతాడే!?” అంటూ, తనే వాడి మీదకు ఎక్కి, వాడి అంగాన్ని మెత్తగా తన పువ్వులోకి దించుకుంది.

అసలే వేడెక్కిపోయి ఉందేమో, వాడి అంగాన్ని దించుకోగానే, ఆమెకి పూర్తిగా తడిసిపోయింది. తన స్థనాన్ని వాడి నోటిలోకి మరింత కుక్కుతూ, ప్రమీలతో “ఎలా ఉందే వాడి దండం!?” అంది కవిత. “మ్…వెచ్చగా…గట్టిగా..స్..స్..పదునుగా ఉందే..” అంటూ, నెమ్మదిగా పైకీకిందకీ ఊగసాగింది ప్రమీల. కవిత “మ్..” అని మూలిగి, “స్..అబ్బా..త్వరగా కానీయవే..నాకూ లోపల దురదెక్కిపోతుందీ…” అంటూ ఉండగా, వాడు తన చేతిని ఆమె తొడల మధ్యకు తెచ్చి, ఆమె పువ్వును నిమిరాడు. వాడి చెయ్యి తన పువ్వుమీద తగలగానే, ఆమె “స్..మ్..” అంటూ తన పువ్వును తెరిచింది. వాడు నెమ్మదిగా తన వేలిని లోపలకి తోసాడు. ఆమె “స్..స్స్..” అంటూ, “అక్కడ కాదు..” అంటూ, వాడి వేలిని బయటకు తీసి, కాస్త పైకి జరిపి, తన మదన కీలపై పెట్టుకొని, “ఇక్కడ నెమ్మదిగా రాయి..” అంది మత్తుగా. వాడు నెమ్మదిగా అక్కడ సున్నాలు చుట్టసాగాడు. ఆమె “మ్మ్మ్..” అని మెలికలు తిరుగుతూ, “ఆహ్..అలా..గే..స్..స్..మ్..”

అంటూ మూలగసాగింది. కవిత మూలుగులకు ప్రమీల మరింత వెర్రెక్కిపోతూ, వాడి మీద కసిగా ఊగసాగింది. ఆమె అలా ఊగుతుంటే వాడు, “మ్..ఆంటీ…సూపర్ ఆంటీ..” అంటూ తన రెండో చేతితో ఆమె స్థనాలు పిసకసాగాడు. వాడి పిసుకుడుకి ఆమె మరింత వేగాన్ని పెంచింది. వాడి అన్ని అంగాలూ ఆంటీల సేవలో సొమ్మసిల్లిపోసాగాయి. నోటితో కవిత స్థనాలను పీల్చేస్తూ, ఒక చేతితోకవిత పువ్వును కెలికేస్తూ, మరో చేత్తో ప్రమీల స్థనాలను పిసికేస్తూ, తన అంగంతో ప్రమీల పూ..లోతులను కొలుస్తూ….కలలో కూడా ఊహించని సుఖాలను జుర్రుకుంటూ…తమకంతో, లోపల మొట్టం వేడి కరిగిపోతూ ఉండగా…తన రసాలను ప్రమీల పువ్వులోకి జివ్వున చిమ్మేసాడు.వాడి రసాలు తన పువ్వుని తడపగానే, అప్పటివరకూ ఉన్న వేడి చల్లారుతూ ఉండగా, “హ్మ్..మ్..” అని సేదతీరుతూ, తను ఊగే వేగాన్ని క్రమేపీ తగ్గించి, ఆగిపోయింది. ఆమె ఆగిపోవడం గమనించిన కవిత, “హా..అయ్యిందా..నా పొజిషన్ కి రా..” అంటూ, ఆమె పక్కకి జరిగింది. ఈసారి ఇద్దరూ పొజిషన్స్ మార్చుకున్నారు. ప్రమీల తన పువ్వుని వాడి చేతికి అప్పజెప్పి, తన స్థనాన్ని వాడి నోటికి అందించింది.

వాడు కమ్మగా ఆమె స్థనాన్ని చీకుతూ, కవిత నేర్పిన పాఠాన్ని ప్రమీల పువ్వు మీద ప్రయోగించసాగాడు. వాడు తన మదనకీలను అలా కెలుకుతూ ఉంటే, ఆమె “స్..స్..” అని మెలికలు తిరుగుతూ, “దెంగుడు కంటే ఈ కెలుకుడు ఇంకా బావుందిరా…” అంటుంది. ఈలోగా కవిత వాడి అంగాన్ని సవరదీయసాగింది. ఆమె అలా సవరదీయడం మొదలెట్టగానే, వాడిది సర్ మంటూ మళ్ళీ లేచి ఊగసాగింది. ఆ ఊపుడు చూసి, “మ్..కుర్ర మొడ్డ అంటే ఇలా ఉండాలి..” అని మురిపెంగా అంటూ, వాడి మీదకి ఎక్కి, వాడి అంగాన్ని తన పువ్వులోకి దించుకుంది. ఆమె దింపుడుకి వాడు ప్రమీల స్థనాన్ని గట్టిగా కొరికేసాడు. ప్రమీల కెవ్వున అరిచి, “కాస్త నెమ్మదిగా దింపుకోవే బాబూ..వీడు నా సళ్ళను కొరికేస్తున్నాడు.” అంది. “వీడి పదును చూస్తుంటే, నెమ్మదిగా దించుకోవాలి లేదే..” అంటూ కసిగా ఊగసాగింది కవిత.

ఆమె అలా ఊగుతుంటే, వాడు ప్రమీల స్థనాన్ని కసిగా చీకుతూ, ఆమె పువ్వుని పాకం చేసేయ సాగాడు. ముగ్గురూ అలా రెచ్చిపోతూ ఉండగా, వాడు మళ్ళీ తన రసాలను కవితలోకి చిమ్మేసాడు. ఆమె పువ్వుకి కూడా దాహం తీరడంతో, ఆమె తృప్తిగా నిట్టూర్చి, పైకి లేచిపోయింది. అప్పటికే ప్రమీల దూల కూడా తీరిపోవడంతో, ఆమె కూడా పక్కకి జరిగింది. తరవాత ఇద్దరూ వాడి భుజాలపై తలలు పెట్టి, చెరో పక్కనా పడుకొని, “శీనూ…ఈ ఆంటీలు నచ్చారా!?” అన్నారు. “ఆంటీలూ! మీరు సూపర్ ఆంటీలూ..” అన్నాడు వాడు తమకంగా. “అయితే, ఇక పిలిచినప్పుడలా వచ్చి వాయించి వెళ్ళిపో..ఓకేనా!” అన్నారు వాళ్ళు. “అలాగే ఆంటీ..” అని వాడు అంటూ ఉండగా…బయట డోర్ బెల్ మోగింది. ఆ శబ్ధానికి ముగ్గురూ ఉలిక్కిపడ్డారు. ఆడాళ్ళిద్దరూ గబుక్కున పైకి లేచి, ఒకరిమొహాలు ఒకరు చూసుకుంటూ, “ఎవరై ఉంటారే!?” అన్నారు ఒకేసారి. అంతలో మళ్ళీ బెల్ మోగడంతో, వాళ్ళు శీనుతో “ఒరేయ్! బట్టలు వేసుకొని ఇక్కడే ఉండు..” అని వాళ్ళు గబగబా, షెల్ప్ లోంచి నైటీలు తీసుకొని వేసుకొని బయటకు వచ్చి, ఆ గదికి గొళ్ళేం వేస్తుండగా, మళ్ళీ మూడోసారి బెల్ మోగింది. ప్రమీల పరుగెత్తుకెళ్ళి డోర్ తీసేసరికి పుత్ర రత్నాలు నవ్వుతూ కనిపించారు. కవిత కూడా అక్కడకి చేరుకుంది. వాళ్ళని చూడగానే ఆడాళ్ళిద్దరూ నవ్వుకొని, “ఇక పండగ మళ్ళీ మొదలే..” అని, వాళ్ళని లోపలకు లాగి తలుపు బోల్ట్ పెట్టారు.

ఇక ఇక్కడినుండి చెప్పడానికి ఏం లేదు. రెండో గదిలోకి కొడుకులను పంపించి, శీనుని బయటకు పంపించి, మళ్ళీ శృంగార సామ్రాజ్యంలోకి అడుగుపెట్టేసారు వాళ్ళు. ఇక అక్కడ నుండి, అసలు ప్రియుల తోనూ, రంకు ప్రియుడి తోనూ, ఆ ఆడవాళ్ళ కామ కలాపాలు నిరంతరం గేప్ లేకుండా అలా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.

(అయిపోయింది)

 

3.8 6 votes
Article Rating

Series Navigation
<< ఒక్కసారి అలుసిస్తే Part 40

Tagged in: