పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 10

త్యాంక్స్ అండీ మొన్న గుళ్ళొ మిమల్ని చూసినప్పటినుండీ నా మనసు మనసులో లేదు ఆరోజునుండీ పొద్దున్న వరకూ మిమల్నే ఊహించుకుంటూ చేతిపని కానిచ్చాను మీరు నాకు ఇంత ఆవకాశం ఇస్తారని నేను అస్సలు ఊహించలేదండీ నేను చేసేపనిని ఏదో ఒకటైంలో అడ్డు చెపుతారని అల చెపితే ఇంతవరకూ వచ్చి అసలు పని పూర్తవకుండ పోతుందేమో అని నేను ఎంత బయపడ్డానో మీకు తెలియదు అన్నాడు రవి మీరు అస్సలు అడ్డు చెప్పకపోగా నాకు కోపరేట్ చేశారంటే సుందరయ్యగారు మిమ్మల్ని అన్నాడు. డాక్టర్ గారు మీ కోరిక తీర్చుకున్నారుగా ఇంక వెళ్ళిరండి ఆన్నాను. సరే సరే మీరు నాకీ అవకాశం ఇవ్వడమే నాకు చాలా ఎక్కువ ఈ జన్మలో తీరుతుందనుకోని నా కోరిక తీర్చినందుకు చాలా త్యాంక్స్ అండీ అని రవి వెళ్ళిపోయాడు నేను లేచి నా పూకులో నేను రవి కార్చిన రసాలని సుబ్రంగా కడుక్కుని చీరని సరిచేసుకుని మళ్ళి పడుకున్నాను ఆ రవి నా ఒల్లు అంతా హూనం చేశాడు అ నొప్పులకి నాకు నిద్దర పట్టేసింది.

ఆ తరవాత రోజు ఆయన ఏదో పని మీద హైదరాబాద్ వెళుతూ ఒరేయ్య్ శ్రీను నేను తిరిగి రావడానికి మూడు నాలుగు రోజులు పడుతుంది నేను తిరిగి వచ్చేవరకూ అమ్మగారికి తోడుగా ఉండు రాత్రిపూట కూడా నువ్వు ఇక్కడే పడుకో సరేనా అన్నారు సరే అయ్యగారు అన్నాడు శ్రీను. ఆయన ఊరు వెళ్ళారు శ్రీను గాడికి నన్ను అప్పచెప్పి ఆయన ఊరు వెళ్ళారు నాకు మొన్న రవి చేసిన పని బాగా నచ్చింది ఎలాగు ఆయన ఊరిలో లేరుగా వీడిని వాడి ఇంటికి పంపి రవిని ఇంటికి పిలిస్తే ఈ మూడు రోజులు రవితో సుఖమే సుఖం అనుకుని ఏరా శ్రీను ఇంటికి పోతావా?? అన్నాను లేదమ్మగారు ఇక్కడే ఉంటాను అయ్యగరు మిమల్ని దగ్గరుండి చూసుకోమన్నారుగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను అన్నాడు. ఓర్నీ అనుకుని మరి ఇప్పుడెల అనుకుని ఒరేయ్య్ శ్రీను నడుం నొప్పిగా ఉంది ఒకసారి రవి గారినిని ఇంటికెళ్ళమని చెప్పి నువ్వు పక్క ఊరిలో పంచాయితి పెసిరెంటు గారి భార్య విశాలాక్షి అమ్మగారికి ఇదిగో ఈ సంచి ఇచ్చిరా అన్నాను సరే అమ్మగారు నేను తిరిగి వచ్చేవరకూ రవిగారిని ఇక్కడే ఉండమనండి మీకు తోడుగా లేకపోతే మిమల్ని ఒంటరిగా వదిలి పక్కూరు వెళ్ళానని తెలిస్తే అయ్యగారు నన్ను చంపేస్తారు అన్నాడు సరేలేరా రవిని నువొచ్చేవరకూ ఉండమంటానులే సరేనా?? అన్నాను ఐతే ఆ సంచి ఇటివ్వండి నేను డాక్టర్ గారికి చెప్పేసి అటునుండీ అటే మీరు చెప్పిన పని పూర్తిచేసుకుని తొందరగా వచ్చేస్తా అన్నాడు నువ్వు హడావిడిగా వెళ్ళి కింద మీద పడకు నిదానంగా వెళ్ళి ఆ అమ్మగారు ఏదన్న పని చెపితే చేసి మళ్ళి నిదానంగా రా ఎలాగు నాకు తోడుగా డాక్టర్ గారు ఉంటరుగా అన్నాను సరే ఐతే మీరు చెప్పినట్టే చేస్తా అని వాడు వెళ్ళాడు ఒక ఐది నిముషాల్లో రవి మా ఇంటికి వచ్చాడు ఏంటి నడుం నొప్పిగా ఉందా మీకు అన్నాడు రవి అదేమి లేదు మా ఆయన పని మీద హైదరాబాద్ వెళ్ళారు ఎలాగు ఆయన లేరుకదా?? ఆయన బదులు మీరు చేసిపెడతారని అన్నాను నేను విన్నాది నిజమేనా?? అన్నాడు ఏంటది అన్నాను అదే ఇప్పుడూ మీరు అన్నారుకదా?? అన్నాడు మీరు విన్నది నిజమే అన్నాను మీరు నాకు మళ్ళి అవకాశం ఇచ్చారా?? వావ్ నేను నమ్మలేకపోతున్నాను అన్నాడు శ్రీను గాడిని నాకు కాపలా పెట్టారు ఆయినా వాడిని పక్కూరు పంపాను వాడు వచ్చేలోగా మీరు పని పూర్తి చేసేస్తే బాగుంటుంది అన్నాను బలేవరే తప్పకుండా అని నామీద కి వాలి ఏమండీ మొన్నా ఏదో హడావిడిగా కానిచ్చేశాను ఈసారి కొంచెం నిదానంగా మీ అందాన్ని అణువణువూ జుర్రుకోవాలనిపిస్తుంది మీరేమంటారు అన్నడు రవి. ఆ శ్రీను గాడు లేకపోతే ఆయన వచ్చేవరకూ మీరు ఎన్ని సార్లు చేసినా ఎంత సేపు చేసినా నేను అడ్డు చెప్పేదానిని కాదు. కాని వాడు మనకి అడ్డుగా ఉన్నాడు అన్నాను మీరు నాకు ఇంత అవకాశం ఇవ్వడమే ఎక్కువ ఇంక వాడి సంగతి నాకు వదిలెయ్యండి నేను చూసుకుంటాను అని రవి పని మొదలెట్టాడు ఒక నా ఒల్లంతా మసాజ్ చేసేలోపే శ్రీనుగాడు వచ్చేశాడు ఈడు అప్పుడే వచ్చేశాడేంటి అనుకుని నేను రవి మా బట్టలు సరిచేసుకుని వెళ్ళి తలుపు తీసి ఏరా అపుడే వచ్చేశావే అన్నాను నేను పక్క ఊరు వెళుతుంటే నా ఫ్రెండ్ ఒకడు కనిపించి ఎక్కడికి అని అడిగాడు నేను పక్కూరి పెసిరెంటుగారింటికి అంటే వాళ్ళు పొద్దున్నా ఊరు వెళ్ళారని చెప్పడు వాడు వాళ్ళ ఇంటిలో పని చేస్తున్నాడంట అమ్మగారు అన్నాడు వాడు చెప్పడని నువ్వు ఊపుకుంటూ వచ్చేశావా?? ఒకవేళ ఊరు వెళితే విశాలాక్షి నాకు పోన్ చేసేది కదా?? అన్నాను నిజమే అమ్మగారు అన్నాడు ఏడిసినట్టే ఉంది నీ తెలివి అని వాడిని తిట్టాను మళ్ళి వెళ్ళమంటారా అమ్మగారు అన్నాడు అప్పుడే 5 ఐయ్యింది ఎప్పుడెల్లి ఎప్పుడొస్తావురా నువ్వు చేసే పనులన్నీ ఇంతే అన్నాను ఎందుకమ్మగారు రెండు గంటల్లో ఇక్కడుండనూ అన్నాడు వద్దులే రేపు వెళుదువుగాని విశాలకి నేను పోన్ చేసి చెపుతాను అన్నాను.ఈలోపు రవి నా నాదగ్గర నడుం నొప్పికి సంబందించి ఇంజెక్షన్ అయిపోయాయి ఒక ఆంట్మెంట్ ఉంది అది గంటకి ఒకసారి రాయాలి నేను ఇక్కడే ఉండి గంట గంటకి రాస్తాను ఈరోజుకి నువ్వు మీ ఇంటికి వెళ్ళి పడుకో అన్నాడు రవి. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam latest telugu sex stories part-10