పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 4

రంగి వెంటనే దొడ్డిలోకి వెళ్ళిపోయింది నేను ఆయనతో విషయం చెప్పాను అది ఇష్టపడిన మాట పక్కన పెడితే మరి నీకు పరవాలేదా?? అన్నారు ఆయన సముద్రం లో నీళ్ళు ఒక చెంచాడు తీస్తే సముద్రం ఇంకి పోతుందా?? అన్నాను ఇంత మంచిదానివేంటే నువ్వు అని నన్ను దగరకి లాక్కుని ముద్దు పెట్టుకుని ఒకసారి దాన్ని రమ్మను అన్నారు నేను వెళ్ళి రంగమ్మని పిలిచాను వచ్చి ఆయన ముందు తలొంచుకుని నిలపడింది ఏంటే నామీద మోజు పడ్డవంట నా పెళ్ళాం చెప్పింది ఒక్కాసారి నాకింద నలిగితే చాలు అన్నావంట ఏంటే నాలో నీకు అంత నచ్చింది అన్నారు ఆయన నేను వెళ్ళి వంటపని చూస్తాను అన్నాను నువ్వు ఉండవే ఇది సిగ్గుపడుతుందిగా సిగ్గుపడుతున్నదానిని నేను ఏమి చేసుకోను అన్నారు సిగ్గు కాదు అయ్యగారు మీరంటే భయం అంది చిన్న గొంతుతో రంగమ్మ నేనంటే భయపడి చచ్చేదానివి మరి నాతో ఎలా పడుకుంటవే అన్నారు ఆయన ఒక్కసారి మీతో మంచం ఎక్కితే నాభయం పోతుంది కద అయ్యగారు అంది రంగి అబ్బా మాట కారివే దా మంచం ఎక్కు ఐతే అన్నారు ఆయన మంచం మీద కుర్చుకుని ఇంక నేను వెళ్ళనా అన్నాను ఉండవే ఇది ఎలా దెంగించుకుంటుందో చూడు ఒకవేళ సరిగ్గా దెంగించుకోకపోతే అలాకాదు ఇలా అని చెప్పలిగదా మరి అన్నారు ఈయనేంటి నా ముందే దీనిని దెగుదాం అనుకుంటునారు ఒకరకంగా అదీ మంచిదేలే నా మొగుడు పరాయి ఆడదాన్ని ఎలా దెంగుతున్నాడొ చూడోచ్చు అనుకుని అలాగే నుంచున్నాను రావే రంగి రా మంచం ఎక్కు అన్నారు ఆయన రంగి నిదానంగా వెళి ఆయన పక్కన కుర్చుంది ఆయన ఒక్కసరే దానిని కౌగిలించుకుని దాని మొఖమంతా ముద్దులు పెడతం మొదలెట్టారు అదేమో ఆఅమ్మామ్మమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మూముమంజ్మూఉము అంటూ మూలుగుతుంది ఆయన ఆవేశగా ముదులు పెడుతూనే దాని చీర విప్పేసి మంచం పక్కన పాడేసి దాని జాకీటు మీదకి వంగి జాకీటు మీదనుండీనే దాని రొమ్ములని కొరుకుతున్నారు అదేమో అయగారు అబ్బహహ్ ఏంటయ్యగారు నా సళ్ళు అంత నచ్చాయా జాకీటు విప్పుతాను ఉండండి అంటుంది ఆయనే దాని జాకీటు హుక్సులు దగ్గర పట్టుకుని బలవంతంగాలాగేసరికి హుక్సులు తెలిపోయి జాకీటు అంచులు విడిపోయాయి అంచులు పక్కకి తోసి దాని సల్ళు భలంగా పిసికేసి దాని లంగాని మొలవరకూ లేపేసి ఆయన లుంగీని ఊడతీసి ఆయన దాని పువ్వు మీద ఆయన చేతితో రుద్దారు నున్నగా గీసి ఉంచావేంటే అన్నారు దాని మొఖంలోకి చూస్తూ అవకాశం కుదిరినప్పుడు మిమల్ని ఎక్కించుకోవడానికి దానిని ముదుగానే సుబ్రంచేసి ఉంచాను అయ్యగారు అంది చూడవే దీనిని చుసి నేర్చుకో అన్నారు ఆయన నేను ఏమి మటలాడలేదు ఆయన దానిని చేత్తో పట్టుకుని దాని పూ గాడిలో పైకి కిందకీ రుద్ది సరిగా బొక్కలో పెట్టి లోపలికి నెట్టారు అయ్యాగారు అమ్మోఓ నా పువ్వు చిరిగిపోయేలా ఉందండీ అమ్మోఓ మీకులాగనే మీ మొడ్డకూడా తెగ బలిసినట్టునుందండి అమ్మోఓఓ ఇయ్యల నా పుకు చిరగడం కాయం అటుంది.

అబ్బ ఎంత కసి పురుగువే ఇన్నళ్ళనుండీ ఎందుకు చెప్పలేదే ఒకమాట చెపితే నీ పువ్వుని ఈపాటికే దున్నుకునేవాడినిగా అంటూ దరువు వేస్తున్నారు బాగా దెంగేశాకా అయ్యగారు నాకో కోరిక ఉందండి అంది ఏంటే చెప్పు అన్నారు ఆయన నేను మీ మీదకి ఎక్కి దెగుతానండీ అంది నువ్వు నన్నేమి దెంగగలవే అన్నారు ఏదో అండి నాకు వచ్చినట్టుగా చేసుకుంటాను కాదనకండయ్యా అంది రంగమ్మ సరే ఏదో ముచ్చట పడుతున్నావుగా కనీ అన్నారు ఆయన. ఆయన మంచమ్మీద పడుకుని ఊం ఎక్కు అన్నారు అది సరిగ్గా ఆయాన మొడ్డ దగ్గర ముగ్గేసేల కుర్చుని ఆయనదానిని చేత్తో పట్టుకుని సరిగ్గా దాని పూకులోకి పెట్టుకుని అది అయన మీద పడుకుని ఊపడం మొదలెట్టింది అలా అలా వేగాన్ని పెంచుతూ ఇరగ దెంగుడు దెంగింది అమ్మోఓ నువ్వు సామన్యరాలివి కాదే ఎమో అనుకున్నాను నాకే కొత్తరుచి చుపించావుగా అన్నారు ఆయన ఏదోలేడి అయ్యగారు మీమీద నాకోరిక ఇలా తీర్చుకునాను అంతే అని అప్పటికే దాని పూకులో కార్చేసిన ఆయన తడి మొడ్డని చటుక్కున దాని నోటిలో పెట్టేసుకుని అచ్చం ఐస్ చీకినట్టు సుబ్రంగా చీకింది అది అలాచేస్తుంటే ఆయన మెలికలు తిరిగిపోయారు అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏంటే చుక్కలు చూస్పిస్తున్నావుగా పైకి కనిపించడం లేదు గానీ మాంచి కసి పురుగువి అన్నారు ఆయన ఏదో మీదయ అయ్యగారు అంది రంగమ్మ. చూడవే చుసి నేర్చుకోవే ఈపనులు అన్నారు నాన్ను చూస్తూ. అయ్యగారు నాకోరిక తీర్చారండీ మీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేను అంది రంగమ్మ సిగ్గుపడుతూ ఆయన మొఖంలోకి చూస్తూ రుణం తీర్చుకోకపోతే ఎలా కుదురుతుంది ఊరిలో నీ సాకలి పని మనెయ్య్ మా యింటిలో మీ అమ్మగారికి పనిలో సాయం చేస్తూ నాకింద నలుగుతూ నా రుణం తీర్చుకో ఈపనులన్ని వూరికినే ఏమి చెయ్యొద్దులే జీతం కూదా ఇస్తాను అన్నారు ఆయన. అతకన్ననా అయ్యగారు ఏదో ఒకసారి మీకింద నలగాలి అనుకున్నా దానికి నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చారా అంది దెంగులాటలో నీ పట్టులు మీ అమ్మగారికి కూడా నేర్పించవే అన్నారు తప్పకుండా అయగారు అంది హొయలు ఒలకబోస్తూ అనవసరంగా నాకు ఒక సవితని తెచ్చిపెట్టుకున్నాను లాగా ఉంది అనుకున్నాను దానిని దని హొయలుని చూస్తూ ఆతరవత నాలుగు రోజులు నా ముందే ఆయన దానిని కుమ్ముకున్నారు ఇంక ఇలా వదిలేస్తేలాభం లేదని ఒకసారి దాని మొగుడిని పిలిపించి విషయం చెప్పాను ఆ దెబ్బతో దానిని తీసుకుని ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయాడు వాడు హమయ్య దాని అడ్డు తప్పించుకున్నాం అని ఊపిరి పీల్చుకున్నాను ఆయన దానికోసం చాలా రోజులు వెతికారు కాని వాళ్ళు దొరకలేదు హమయ్యా అనుకున్నాను. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam latest telugu sex stories part-4