పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 5

రంగమ్మని పంపేసిన కాడ నుండీ ఆయనకి బాగా కుతిగా ఉన్నప్పుడు నాతో ఆయన దానిని చీకించుకునేవారు అలా చీకి చీకి నాకు అందులో రుచి బాగా నచ్చి ఆయన అడగడమే ఆలశ్యం ఆయనది కారేవరకూ చీకి పెట్టేదానిని ఆయన మాత్రం నాదానిని చేత్తో తడిమేవారు కానీ ఎప్పుడు అక్కడ నోరు పెట్టలేదు ఆయనదానిని చీకుతుంటే ఇంత మెలికలు తిరిగిపోతారు అలాగా నాది నాకించుకున్నా ఉంటుందా?? అంత బగుంటుందా?? ఒకసారి ఆ రుచి చుద్దాం అంటే ఈయనకి ఆ ద్యాసేలేదాయే మనకోరిక అడివి కాసిన వెన్నెలేనా?? అనుకున్నాను. మా ఆయన ఇంకో 30 ఎకరాలు కొన్నారు అది కొనడంతో మా పాలేరులు అందరూ పొలానికే పరిమితం అయ్యారు ఇంటికాడ నాకు పనిలో ఎవరూ సాయంలేక ఒకసారి మా సుబ్బయ్య ( పాలేరు ) తో అన్నాను ఎక్కడ అమ్మగారు పొలాన్నే పొద్దస్తమాను సరిపోతుంది ఇంక కాళి ఎక్కడమ్మగారు మీకేమో కష్టం అవుతుంది అంటున్నారు మీరు ఊం అంటే ఒకపని చేస్తాను అమ్మగారు నా కొడుకు ఎలాగు గాలికి తిరగడం అలవాటు పడ్డాడు అస్సలు ఇంటికడ ఉండటం లేదు నాకు సాయమూ చెయ్యడంలేదు వాడిని తీసుకొచ్చి మీదగ్గర పనిలో పెడతాను అమ్మగారు మీరే వాడిని కొంచెం దారిలో పెట్టాలి అన్నాడు రేపొకసారి రమ్మనరా పనికొస్తాడో లేదో చూద్దాం అన్నాను సరే అని ఆ తెల్లారి వాడిని దగ్గరుండి తీసుకొచాడు సుబ్బయ్య. కుర్రాడికి 16 లేక 17 ఏళ్ళు ఉంటాయి చామనచాయ రంగు వాడు లాగు వేసుకుని ఉన్నాడు లాగు పిక్కల్ని పట్టేసి ఉండడంతో వాడి తొడలు మాంచి భలంగా కనిపిస్తున్నాయి అలా వాడిని వాడి వంటిని పరిసీలించాకా. ఏరా నీ పేరేంటి అన్నాను శ్రీను అమ్మగారు అన్నాడు మీ అయ్య నాదగ్గర పనిలో పెడతాను అంటున్నాడు ఇక్కడుండి పనిచేసుకుంటావా?? అన్నాను మీ ఇష్టం అమ్మగారు అన్నాడు. సరే ఇవాళ ఎలాగు వచ్చావుగా దొడ్లో నూతి నీళ్ళు తోడి తొట్టిలో పొయ్యి అన్నాను. ఇంక నేను పొలానికి పొతాను అమ్మగారు అని సుబ్బయ్య వెళ్ళిపోయాడు. నేను వంటింటిలొ పని చేసుకుంటూ అప్పుడప్పుడూ ఈడు ఏమి చేస్తున్నాడా అని చూశాను.

వాడు చొక్కా తీసేసి జబ్బల బనేను తో నీళ్ళు తోడుతున్నాడు వాడి కండలు కనపడుతున్నాయి అబ్బో పిల్లాడు మాంచి వయసులో ఉన్నాడు అని నవ్వుకుని నాపని నేను చేసుకుంటున్నాను కొంచెం సేపటికి వాడు నా దగ్గరకి వచ్చి అమ్మగారు నీళ్ళు తోడేశాను అండి ఇంకేమి చెయ్య మంటారు అన్నాడు ఇప్పటివరకూ పని చేశావుగా కొంచెం సేపు కుర్చుని నాకు ఊరిలో విష్యాలు చెప్పు మళ్ళి ఏదన్న పని గుర్తొస్తే చెపుతాను అన్నాను సరే అండీ అని కబుర్లు మొదలెట్టాడు వాడి ఫ్రెండ్స్ గురించి వాళ్ళు ఆడుకునే ఆటలు గురించి చెపుతున్నాడు ఈలోపు ఆయన వచ్చారు ఈడెవడు అన్నారు మన సుబ్బయ్య కొడుకు నాకు పనిలో సాయంగా ఉంటాడని పనికి రమ్మన్నాను అన్నాను అవునా ఏరా అబ్బయ్య్ అమ్మగారు చెప్పిన పనులన్ని జాగ్రత్తగా చెయ్యి సరిగ్గా చెయ్యకపోతే తోలు వలిచేస్తాను జాగ్రత్త అన్నారు పిల్లాడిని అలా బయపెట్టేస్తారేంటి అన్నాను నీకు తెలియదు ఎవడికి ఇవ్వాల్సింది వాడికి ముందే ఇచ్చేస్తే అటు ఇటూ దిక్కులు చూడకుండా వాళ్ళపని వాళ్ళు చూసుకుంటారు అన్నాడు సర్లేండి మీరు మరీ బెదిరిస్తే వాడు పారిపోతాడు అన్నాను పారిపోతే రెండు కాళ్ళు విరకొట్టేయనూ ఆన్నరు ఆయన. ఆయన గట్టిగా కేకలు వేసే సరికి శ్రీను గాడు వణికిపోయాడు ఆయన అన్నం పెట్టు పక్క ఊరిలో పనుంది అన్నం తినేసి అటెల్లి వస్తా అన్నారు సరే అని ఆయనకి అన్నం పెట్టాను తినేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఉన్నంతసేపు వాడు నిలబడేఉన్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోయారులే కుర్చోరా అన్నాను అమ్మగారు మీకు పని ఏమి లేకపోతే కొంచెం సేపు ఇంటిదాకా వెళ్ళి వస్తానండీ అన్నాడు సరే పో సాయింత్రం తొందరగా వచ్చేయ్ అన్నాను సరే అని వాడు వెళ్ళాడు.

ఆరోజు నుండీ వాడి పనులు అయిపోయాకా నాకు ఊరిలో విష్యాలు చెప్పడం అలవాటైపోయింది. ఒకరోజు అలా వాడు ఏదో సోది కబుర్లు చెపుతుంటే నాకు ఒక అలోచన వచ్చింది వెంటనే ఒరేయ్య్ ఈ సోది ఎందుకు గాని నువ్వు మీ స్నేహితులు చేసే చిపిలి పనులు చెప్పరా అన్నాను వాడు ఏమి మాట్లాడలేదు ఏరా ఏమి చెప్పడం లేదు కొంపతీసి అందరూ బుద్దిమంతులేనా అన్నాను అది కాదు అమ్మగారు చిలిపి పనులు అంటే అన్నాడు అవేరా ఎవరన్నా ఆడ పిల్ల ఒంటరిగా కనిపిస్తే ఏడిపించడం రోడంటా పోయే టప్పుడు ఎవరి కొంగన్నా పట్టుకుని లాగడం ఆన్నాను. అవా అనేసి అమ్మగారు అవి మీతో చెప్పడం బాగోదేమో అండీ అన్నాడు ఏంటిరోయ్య్ నేను ఏమి చెపితే అది నువ్వు చెయ్యాలి అంతేగాని నాకు అది బాగుంటుంది ఇది బాగోదు అని చెప్పడానికి కాదు నిన్ను పనిలోపట్టుకున్నాది అర్దం అయ్యిందా?? అన్నాను.
సరే అమ్మగారు అని వాళ్ళు చేసే యదవ పనులు చెప్పడం మొదలెట్టాడు వీడితో పాటు ఇంకో నలుగురు ఉన్నారంట అందరూ కలిసి అడది ఒంటరిగా కనిపిస్తే చాలు దానికి చుక్కలు చూపించేవాళంట ఆ విష్యాలు అన్ని చెప్పాడు అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏంటిరా నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా నాదగ్గర కోతలు కోస్తున్నావా?? అన్నాను అయ్యబబోయ్ తల్లితోడమ్మగారు అన్నాడు. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam latest telugu sex stories part-5