పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 7

ఇంక ఆగలేక నా వేళ్ళతో నా పువ్వు గొల్లిని నలపడం మొదలెట్టాను అబ్బాహ్ అసలే మాంచి కాకమీద ఉన్నా పువ్వులో గొల్లి నలిపేసరికి తట్టుకోలెనంత దురద మొదలైయ్యింది నేను వెంటనే నా చూపుడు వేలు మద్యవేలు బొక్కలోకి తోసి ఆడించడం మొదలెట్టాను అలా అలా సీడ్ పెంచి కొట్టుకుంటుంటే టికు టికు టికు టికు టికు మని సౌండ్ వస్తుంది నా తడి పువ్వు బొక్కలోకి నా వేళ్ళు దూరి బయటకి వస్తున్నాప్పుడు ఆ రకమైన శబ్దాలు వస్తునాయి. నాకు వేళ్ళ తోపుడు సరిపోవడంలేదు అప్పుడు నేను తెచ్చుకున్నా వంకాయని నా బొక్కలో సర్ద్దుకుని లోపలికి నెట్టాను స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ అబహ్ ఆటైంలో అది అచ్చం మొడ్డ లాగానే సుఖాన్ని ఇచ్చింది నా పూ బొక్క గోడల్ని రుద్దుకుంటూ బొక్క నిండుగా అడుక్కి దూరేసరికి అమ్మామమ్మ్మ్మ అన్న మూలుగు నా నోటినుండీ దానంతట అదే వచ్చేసింది ఇంక నిదానంగా మొదలెట్టి వీరావేశంతో కొట్టుకుంటూ నాప్రయత్నం లేకుండానే నా కళ్ళు మూసుకుని రక రకాల మూలుగులు మూలుగుతున్నాను అచ్చం దెంగులాటలో మూలుగుతామే అలా నేను కళ్ళు మూసుకుంటే శ్రీనుగాడి లాగు ముదల భాగం ఉబ్బే కనిపిస్తుంది ఆ ఆవేశంలో వాడి లాగు ఊడదీసి నన్ను అక్కడే ఒంగోపెట్టి వెనుకనుండీ సమ్మగా దెంగి నా గులతీర్చినట్టుగా ఊహించుకుంటూ చేతి పని కానిచ్చేసి కార్చేసుకున్నాను కారిపోయాకా చీ నేనేంటి ఇలా అలోచించాను చీ అది తప్పు వాడు చిన్న పిల్లాడు వాడితో నేను చీ ఇంకెప్పుడూ ఇలా ఊహించ కూడదు అనుకుని నేలమీదకి కారిన నేను కార్చుకున్నా రసాలని పక్కనే ఉన్నా గోని సంచితో తుడిచేసి నా పువ్వు దిమ్మని దాని చీలికని నా లంగాతో తుడుచుకుని తలుపు తీశాను శ్రీనుగాడు ముందల గది చీపురుతో తుడుస్తున్నాడు అమ్మో వీడు ఇక్కడ ఉన్నాడేంటి అంటే ఇందాకడ నేను మూలిగిన మూలుగులన్ని వీడికి వినిపించే ఉంటాయిగా చీ ఐనా ఈ టైంలో ఈపనేంటి మరీ అంత బరితెగించిపోయానేంటి చీ చీ వాడు పనికి వచ్చాకా వాడీని ఇంటిలో పెట్టుకుని నేను దగిలో దూరి చేతిపని చేసుకోవడమా?? మరీ ఎంత దిగజారిపోయాను?? ” కామా తురాణాం న భయం న లజ్జ ” అన్నారు ఇందుకేనేమో గదిలోనుండీ వచ్చే శభ్దాలు విని వాడు ఏమనుకున్నాడో ఏమో అనుకుని సిగ్గుతో సచ్చిపోయాను వాడు వెళ్ళేవరకూ వాడికి దూరం దురంగా తిరిగాను.

ఆరోజు నుండీ వాడు నా అందాలని కళ్ళతో జుర్రుకునే ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు వాడు నన్ను అలా దొంగ చూపులతో తడిమేస్తుంటే ఏంటో నాకూడా బాగుంది. ఆయనేమో వారానికి ఒకసారికూడా మీదెక్కడం లేదు అందుకనో ఏమో వాడి చూపులు నాకు మరీ నచ్చుతున్నాయి అది అలా ఉండగా మా ఊరి గుడిలో కల్యాణం ప్రతీ సంవత్సరం చేస్తారు ఆయన ఊరికి పెద్ద అవడంతో పీటల మీద మా జంటే కుర్చుంటాం ఆరోజు మా ఇల్లు కళకళలాడిపోతుంది అలగే ఈ సంవత్సరం కూడా చేసుకోవాలని మా పిల్లల్ని అందరిని పిలిచాం కొడుకులు కూతుళ్ళతో ఇల్లాంతా సందడిగా ఉంది అరోజు రానే వచ్చింది నేను పెద్ద పట్టు చీర కట్టుకుని మెడలో పెద్ద నక్లేస్సు, చంద్రహారాల గొలుసు, కెంపుల హారం, కట్ల కాసులపేరు పెట్టుకుని చేతికి బండ బంగారు గాజులు వేసుకుని రెండు జబ్బలకి అరవంకీలు పెట్టుకుని చెవులకి బుట్టలు దిద్దులు, నడానికి వడ్డాణం అన్ని వేళ్ళకి ఉంగరాలు పెట్టుకుని నిలువద్దం లో చూసుకున్నాను నన్ను అలా చూసుకునే సరికి నన్ను నేనే ముద్దు పెట్టుకోవాలనిపించింది అటు ఇటూ చూశాను అక్కడ ఎవరూ లేకపోయేసరికి అద్దానికి ముద్దు పెట్టుకున్నాను పూజకి టైం అవుతుందని నా చిన్న కూతురు నా గదిలోకి వచ్చింది అమ్మా సూపర్గా ఉన్నావే అదరగొట్టావ్ అంది ఈలోపు నా పెద్ద కూతురు వచ్చి అమ్మోఓ అమ్మోఓ నీముందు మేము ఎందుకు పనికిరాముగా రోజు రోజుకీ నీ అందం పెరుగుతుందమ్మా అంది చీ పోవే నీ దిస్టే తగిలేలా ఉంది అన్నాను తన చెల్లితో సాయింత్రం అమ్మకి దిస్టి తీద్దాం గుర్తుంచుకో అంది నా పెద్ద కూతురు ఇంక ఆపుతారా?? అన్నాను ఏంటి గదిలొకి వెళ్ళిన వార్ళందరూ బయటకే రావడంలేదు అంటూ నా పెదళ్ళుడు చిన్నల్లుడూ వచ్చారు అత్తయ్య గారు మీరేనా?? ఏదన్నా హీరోఇన్ ని తీసుకొచ్చార మా మావగారు అన్నాడు మా పెద్దల్లుడు మన అత్తగారి అందంతో ఏ హీరోఇన్ సమానం అవుతుంది చెప్పూ అన్నాడు చిన్నాల్లుడు అవునవును నివ్వు చెప్పేది నిజమే మన అత్తగారి అందమే అందం అని మీరూ ఉనారు మీ అమ్మని చూసి నేర్చుకోండి అన్నాడు నా పెద్దళ్ళుడు వదిన గారికి దీనికి కూడా అత్తయ్యగారి అందం రాలేదు సోదరా అన్నాడు చిన్నల్లుడూ పూజ అయ్యేవరకూ గదిలోనుండీ బయటకి రాదలుచుకోలేదా అని ఒక పెద్ద కేక వేశారు ఆయన ఆ దెబ్బతో అందరం గబ గబా బయటకి వచ్చి గుడికి వెళ్ళాం గుడిలో అందరి దృష్టి నామీదే ఊరిలో ఏమాగాడు నామీద నుండీ కళ్ళు తిప్పుకోవడంలేదు ఆఖరికి మా ముగ్గురు పాలేళ్ళుకూడా అదే పనిగా చుస్తున్నారు ఇంక శ్రీనుగాడి సంగతి ఐతే చెప్పక్కరలేదు వాడు ఇంక దేన్ని చూడడం మానేసి నన్నే చుస్తున్నాడు పూజ చేసే టప్పుడు అది ఇది అదిస్తూ ఏదో ఒకరకంగా నన్ను ముట్టుకోవాలని చూస్తున్నాడు ఆవిషయం నాకు అర్దం అయ్యి వాడికి ఆ వకాశం రానివ్వకుండా జాగర్త పడ్డాను. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam latest telugu sex stories part-7

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.