పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 8

పూజ పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి వచ్చాకా ఇంక ఆపుకోలేక మా పాలేరులు అమ్మగారు మీరు ఈరోజు చాలా బాగున్నారండీ అన్నారు ఏరా రోజు చూస్తున్నారు కదరా నన్ను ఈరోజే ఎందుకు బాగున్నాను మీకు ఏ ఇవాళ నా నెత్తిమీద కొమ్ములు ఏమన్నా వచ్చాయా అన్నాను అందరూ పక్కున నవ్వి లేదమ్మగారు ఈరోజు రోజూలా లేరమ్మగారు అన్నారు ఊమ్మ్ సర్లే ఇంక వెళ్ళి పని చుసుకోండి అన్నాను వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు నా పెద్ద కుతురు సీత చిన్న కూతురు రమ్య ఇద్దరూ కలిసి నన్ను మా అయన్ని పక్క పక్కన నిలపెట్టి దిస్టితీసి ఇంటిలోకి రమ్మన్నారు. ఆరోజు రాత్రికి ఆయనకూడా వీరావేశంగా రెండు సార్లు దంచి దంచి వదిలారు నన్ను దెంగుతూ ఏమున్నావే ఈరోజు అదరగొట్టావనుకో ప్రతీ మగాడి దృష్టీ నీ మీదే ఇంత అందమైన పెళ్ళం నాకు ఉందని నన్ను చూసి కుళ్ళుకుని చచ్చారు వెదవలు అన్నారు చీ పోండి మీరు మరీను అని అయన కౌగిలిలో వదిగిపోయా ఆయన మళ్ళి ఇంకో వాఇంపుడూ వాయించి పడుకున్నరు ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడూ ఇలా వెంట వెంటనే రెండుసార్లు దెంగలేదు నన్ను అబ్బోఓ ఈయనకి ఇవాళ్ళ బగా టిమ టిమ లాడింది అనుకుని నవ్వుకుని పడుకున్నాను

ఆతరవాత రోజు నాకు జరం వచ్చింది వాళ్ళ ఊరుల్లో పనులు కుదరక పిల్లలు అందరూ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఉంటానన్న నేనే వాళ్ళని బలవంతంగా పంపించేశాను. ఒకరోజు అదే తగ్గిపోతుందిలే అని బిళ్ళలు వేసుకోలేదు జరం తగ్గలేదు సర్లే అని ఊరిలో డాక్టర్ రవి ని పిలిపించారు ఆయన రవి ఇంటికి వచ్చారు నా గదిలో పడుకున్నానేను లెగుస్తుంటే పర్లేదు పడుకోండి అని ఆయనే నా దగ్గరకి వచ్చి టెతస్కోప్ నా గుండెల మీద పెట్టి గట్టిగా గాలి పీల్చుకోమన్నారు అదేమో చల్లగా ఉండి నాకు జివ్వు మంటుంది నేను గాలి పీలిస్తే నా గుండెల మీద యడం వైపు కుడి వైపు పరీక్షించి కొంచెం పైకి లెగగలరా అన్నాడు నేను లెగుస్తున్నాప్పుడూ గబుక్కున పట్టు కుదరకపోతే ఆయనే నా జబ్బ పట్టుకుని లేపి కుర్చోపెట్టారు పరాయి మగాడు నా జబ్బ పట్టుకోవడం అదే మొదటిసారి మొన్నా గుడిలో సొల్లు కార్చుకున్నా వాళ్ళల్లో ఈ డాక్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు. ఆయన నా వీపు మీద కుడా టెతస్కోప్ తో చెక్ చేసి ఏమి పరలేదు కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ రాస్తాను అవి వేసుకోండి అన్నాడు. సరే అని ఆ ట్యాబ్లెట్స్ శ్రీను తో తెప్పించుకుని వేసుకున్నాను ఆయన శ్రీనుతో ఏరా అమ్మగారికి తగ్గేవరకూ నువ్వు అమ్మగారితోనే ఉండి ఏమికావలన్నా చూసుకో అన్నారు ఇంకేంటి వాడికి భలే అవకాశం దొరికింది చక్కగా నా గదిలోనే కుర్చుని నన్ను చూస్తూ నాకు ఏమన్న కావలంటే అందిస్తూ రెండు రోజులు గడిపేశాడు జరం తగ్గింది కాని నీరసం వల్లు నొప్పులు తగ్గలేదు అందుకని రవిని మళ్ళి పిలవమని శ్రీనుతో చెప్పాను అమ్మగారు రెండూ రోజులనుండీ ఇంటికి పోవడంలేదు కదమ్మా డాక్టర్గారిని పిలిచి ఒకసారి ఇంటికి పోయి వస్తాను అన్నాడు సరే పో అన్నాను.

రవి వచ్చాడు ఏంటడీ జరం ఎలా ఉంది అన్నాడు జరం తగ్గింది కాని వల్లు నొప్పులు తగ్గలేదు అన్నాను ఒకసారి ఉండండి అని మళ్ళి టెతస్కోప్ నా గుండెల మీద పెట్టి వత్తుతున్నాడు నా ఎదుర్రొమ్ముల మీద నా పైట ఉండేసరికి అతనికి అడ్డు తగులుతుంది అదుకని నా పైటేని పక్కకి తోసి నా ఎదుర్రొమ్ముల మీద టెతస్కోప్ పెట్టి నొక్కుతూ చూస్తున్నాడు అలా నొక్కేటప్పుడు రవి చిటికెన వేలు నా రొమ్ముల కి తగులుతుంది కావలనే చేస్తున్నాడా లేక అనుకోకుండా తగులుతుందా అని నాకు అర్దం కాలేదు ఒకసారి లేవండి అని నా జబ్బ గట్టిగా పట్టుకుని నొక్కుతూ నన్ను లేపాడు నా వీపు మీద చెక్చేసి ఒకసారి అలాగే ఉండండి అని నా జాకీటు లోపలికి టెతస్కోప్తో పాటు తన చేతిని కూడాతోసి అక్కడ తడిమి ఊమ్మ్ ఇంక పడుకోండి అన్నాడు ఏమైయ్యిందండి అని అడిగాను ఏమిలేదండి కొంచెం నీరసంగా ఉండి అలా అనిపిస్తుంది అంతే మీరు పర్ఫెక్ట్లీ అలరైట్ అన్నాడు నాకు కడుపులో నొప్పిగా కూడా ఉంటుందండీ అన్నాను అలాగా ఒకసారి చూస్తాను ఉండండి అని నన్ను పడుకోపెట్టి నా పొట్టమీద అడ్డుగా ఉన్నా పైట పక్కకి తోశాడు నేను నా లంగా ఎప్పుడూ నా బొడ్డు కిందకే కడతాను రవి నా పైట పక్కకి తోసేసరికి నా గుంట బొడ్డు రవికి దరిశన అయ్యింది రవి చూపు నా బొడ్డు గుంటలో చిక్కుకుని పోయింది నేను దగ్గు రాకపోయినా హుహుహ్ అన్నాను రవి కొంచెం తేరుకుని ఎక్కడ నొప్పి వస్తుంది అంటూ నా బొడ్డు దగ్గర నొక్కి ఇక్కడ లేక ఇక్కడా అంటూ నా బొడ్డు కిద నొక్కాడు కొంచెం పైనేనండీ అన్నాను ఐతే ఇక్కడేనా అని నా బొడ్డు దగ్గర మళ్ళి నొక్కాడు రవి వేళ్ళు అక్కడ తగిలేసరికి నాలో అగ్గి రాజుకుంటుంది రవి కావలనే తన వేళ్ళు నా బొడ్డులోపలికి తగిలేలా నొక్కుతున్నాడు నేను స్స్స్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అన్నాను రవి నా కళ్ళలోకి చూసి ఏమయ్యింది బాగా నొప్పి పెడుతుందా?? అన్నాడు నాకు ఇప్పుడూ ఎక్కడ నొప్పెడుతుందో నీకు ఇంకా తెలియదా అని మనసులో అనుకుని పైకి ఏమి మాట్లాడలేదు. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam latest telugu sex stories part-8