పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 9

రవి నా బొడ్డు దగ్గర మళ్ళి గట్టిగా నొక్కాడు నాలో నిద్దర పోతున్నా కామ కోరికలు ఒక్కాసారే పురివిప్పాయి మ్మ్మ్మ్మ్మంస్స్స్స్ హహహ్హ్ అన్నాను ఏంటి ఇక్కడ నొక్కుతుంటే అలా అంటున్నారు అంటే ఇక్కడే ఏదో తేడా ఉంది అంటూ నా బొడ్డులోకి తన చుపుడూ వేలు తోకి బొడ్డు అడుగున తగిలించాడు నాకు జివ్వుమని ఆబాహ్భ్ అన్నాను మత్తుగా ఊమ్మ్ నాకు అర్దం అయ్యింది మీ బొడ్డులో ఏదో ఇంఫెక్షన్ వచ్చింది అదేంటో ఒకసారి సరిగ్గా చూడాలి అని తను మోకాళ్ళమీద నా మంచం పక్కనే కుర్చుని నా బొడ్డు దగ్గర మొఖం పెట్టి తన వేళ్లతో నా బొడుని వెడల్పు చేసి చూశాడు అప్పుడు మళ్ళి ఆమ్మమోఓఓఓ ఆహ్హ ష్ష్ష్హ్స్ష్ష్ష్ష్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అన్నాను ఇక్కడ తేడగా ఏమి లేదే అనుకుని ఒక్కోసారి పొత్తికడుపులో ఏమన్న తేడా వచ్చినా బొడ్డులో నొప్పెడుతుంది అంటూ నా చీర కుచ్చీళ్ళు లంగా కలిపి ఒక బెత్తెడు కిదకి లాగాడు నా కుచీళ్ళు నా పువ్వు మొదట్లో ఆగాయి కొంచెం ఉంటే రవికి నా ఆడతనం దరిశన అయ్యేది. అలా లాగి నా పొత్తి కడుపు మీద తన అరచేతిని పెట్టి నొక్కుతూ ఇప్పుడూ నొప్పి ఉందా అన్నాడు ఊమ్మ్మ్ అన్నాను నాకు అసలు నొప్పి పోయి కిందనొప్పి మొదలైయిందిగా ఆ ఉద్దేశంతో ఇక్కడా నొప్పి ఉందా?? ఇక్కడ కూడా బాగానే ఉందే ఐతే ఇంకొంచెం కిందకి చూడాలి అని నా చీర కుచ్చీళ్ళు పట్టుకుని లాగాడు ఇంకేముంది నల్లగా నిగనిగలాడుతూ రింగులు తిరిగిన నా ఆతులు బయట వాళ్లకి కనపడకుండా అవి కపెట్టిన నా ఆడతనం రవికి దరిశనం అయ్యింది ఇదేంటండీ ఇక్కడ అడివి ఉంది నాకు ఇప్పుడు అర్దం అయ్యింది మీకు కడుపులో నొపి ఎందుకు వస్తుందో మీరు ఇక్కడ అడువుల్ని పెంచితే ఎలా అందుకే ఇక్కడ ఇంఫెక్షన్ వచ్చి మీకు నొప్పెడుతుంది.

అంటూ అతను తెచ్చుకున్నా బ్యాగ్లోనుండీ రేజర్ తీసి ఒక్క పది నిముషాలు ఉండండి మీ అడివిని ఈరేజర్తో తొలగించి ఇంఫెక్షన్ ఏలా ఉందో చూసి దానికి ఏమందు వాడాలో అది రాసిస్తాను అంటూ రవి నా అతులు సుబ్రంగా గీసేశాడు నా పువ్వు రవికి తళ తళ లాడుతూ కనిపిస్తుంది నా పూకు దగ్గరకి మోకం పెట్టి చూసి అదేంటి ఇక్కడ కూడ అంతా బాగానే ఉందికదా మరి ఇంఫెక్షన్ ఎక్కడుందబ్బా అనుకుని ఒకసారి ఉండండి అని నా పువ్వు రెమ్మలు విడతీసి చూశాడు నా సపోట గింజ కనిపించింది ఇదేంటీ అంటూ తన బొటన వేలు చూపుడు వేలితో దానిని నలిపాడు రవి వేళ్ళు అక్కడ తగిలేసరికి నా పువ్వు లో ఊట పైకి తన్నుతుంది ఇది ఒకే బాగానే ఉంది ఇంకా అంటూ నా రెమ్మలు ఇంకా విడతీసి నా పూ బొక్కలోనుండీ కారుతున్నా రసాలని తన చేతి వేళ్ళతో తీసి ఒకసరి వసన చూసి రుచి చూశాడు అదీ సంగతి అసలైన ఇంఫెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది ఇది చూశారా ఎంత గాటుగా వాసన వస్తుందో ఉప్ప ఉప్పగా తియ్య తియ్యగా కూడా ఉంది ఇదులోనే తేడా ఉంది అంటూ తన చూపుడూ వేలు నా బొక్కలోకి తోసేశాడు నేను మ్మ్మంస్స్స్స్స్సంసంస్మ్హ్హొహొహొహూహూ రవీఈఈఈ అన్నాను ఆ ఒకసారి చూడనివ్వండి తేడా ఎక్కదో తెలిస్తే మందు రాస్తాను అంటూ తన మద్య వేలిని కూడా నా బొక్కలోకి తోసి లోపల కదపడం మొదలెట్టాడు అబ్బహ్ లోపలంతా జిగురు జిగురుగా జారుతుందండీ అసలిక్కడేమి తెలియడంలేదు ఇప్పుడెలా?? అనుకుని ఈ తడిని సుబ్రంగా తుడిచి చూస్తాను ఉండండి అని తన జేబులోనుండీ కర్చీఫ్ తీసి నేను కార్చిన రసాల్ని పూ గాడిని సుబ్రంగా తుడిచి ఆ ఇప్పుడు చుడండి ఎంత సుబ్రంగా ఉందో అంటూ తన మొఖం నా పూకు దగ్గరగా పెట్టి తన నాలుక తో నా గొలిని పొడిచాడు స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ష్ష్హ్హ్స్ష్ష్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్హ్హ్హూఊఊఊ అన్నాను మళ్ళి తన నాలికని నా పూ బొక్కలోకి పొడిచాడు పొడిచి అక్కడ కదపడం మొదలెట్టాడు అమ్మోఓ నా ప్రాణం జిల్లర్చుకుని పోతుంది తట్టుకోలేకపోతున్నాను నావల్ల కావడంలేదు ఇంక అపుకోలేక వదిలేశా నా రసాలు బళుక్కున వచ్చి రవిమొఖానికి చిమ్మాయి రవి వాటిని తన నాలుకతో నోటిలోకి లాక్కుని నాకేసి మళ్ళి నా పువ్వు మీద పడి నేను కార్చుకున్న రసాన్ని సుబ్రంగా నాకేసి పైకి లేచి తన ప్యాంటు డ్రాయర్ తీసేశాడు అమ్మో అతనిది నా మొగుడికంటే పెద్దది లావుగా కూడా ఉంది నేను దానిని అలా చూస్తూ ఉండిపోయా రవి ఒక్కసారే మంచం ఎక్కేసి నా మీద పడుకుని నా తొడలు వెడల్పు చేసి తన మదన ద్వజన్ని నా మదన మందిరంలోకి ప్రవేశపెట్టాడు రవి మొడ్డ నా పూకు గోడల్ని రుద్దుకుంటూ లోపల కామ కేంద్రాలని వత్తుతూ నా పూకులోపల పనిలేక బిగుసుకుని పోయిన కండరాలన్నిటిని సాగతీస్తూ నా పూకు అడుక్కి దిగపడిపోయింది రవి మొడ్డ. ఆమ్మోఓఓఓఓ అన్నాను రవి ఇంక కదలడం మొదలెట్టాడు ఊపుడు నిదానంగా మొదలెటి దంచి దంచి వదిలి పైకి లేచి నా కళ్ళు మొకాళ్ళగద్దర మడిచి మళ్ళి నాలోకి దిగబడ్డాడు మళ్ళీ అదర దెంగుడు దెంగి నా కాళ్ళు రవి భుజాలమీద వేసుకుని దెంగాడు అప్పుడు నా పూగోడలు బాగా ఒరిపిడి ఇచ్చేసరికి ఇద్దరం ఒకేసారి కర్చేసుకున్నాం వంటిలో వేడి దిగిపోయేసరికి రవి నా మీద తోటకూర కాడలాగా వాలిపోయాడు. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam latest telugu sex stories part-9