జయ సిగ్గు పది పైట సర్దుకొంది.”అట్టాగే వుండనియ్యండమ్మ గారూ,మామ వాటిని చూసి పిచ్చెక్కి పోయి నన్ను రెండు రాత్రుల నుంచి చితక్కొట్టేస్తున్నాడు.”అంది రంగి.నాకు నిక్కెసింది గట్టిగా.”ఫాంటు తీసేసుకోండి బాబు
గారు,ఈ టవల్ కట్టుకోండి,సుఖముగా వుంటాది”అని ఒక పల్చని టవల్ నాకిచ్చాడు వీరన్న.”ఫ్రీ గా మార్చుకోండి”అంది జయ.నిలబడి నడుము చుట్టూ వాడిచ్చిన టవల్ చుట్టుకొని ఫాంటు తీసేశాను.రంగి అందుకోంది..”చెడ్డీ కూడా తీసేసుకోండి,గాలి ఆడుతుంది ఫ్రీగా”అన్నాడు వీరన్న.కాదనలేక పోయాను.అండర్వేరుని కూడా రంగి అందుకొని ప్రక్కనే వున్న ధాన్యపు బస్తాల మీద వేసింది.నాది నిగిడి,టవల్ ని టెంటు లా నిలబెట్టింది.ఆ ముగ్గురూ చూశారు.”గిత్త దాటుడు చూసి బాబు గారు వేడెక్కినట్టున్నారు”అంది రంగి చిలిపిగా.”ఎడమ చేతిని టవల్ లోపల పెట్టి నా మొడ్డని సవ్వర తీసుకొన్నాను.”రంగితో చీకించుకొంటారా?సమ్మగా కుడుసుద్ది”అన్నాడు వీరన్న.”వొద్దులే”అన్నాను నసుగుతూ.”నీయమ్మ,పట్టుకొని చీకవే,బాబుగారు నిన్ను బ్రతిమలాడాలా ఏమిటి?ఆయన నిక్క బెట్టుకొని నించుంటే నీకు కనబడటము లేదా?లంజ టెక్కులు మాని,సమ్మగా కుడిసి బాబుగారిని సుఖ పెట్టు,నీకు చీరకి ఒక వెయ్యి ఇస్తారు మారాజు”అన్నాడు వీరన్న.వాడి బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్ కిఆశ్చర్యపోయాను.రంగి జయ వంక అనుమతి కోసమన్నట్లు చూసింది.”చీక్కోవే,వెయ్యెమిటి?బాగా చీకితే రెండు వేలిస్తారు”అంది జయ నవ్వుతూ.రంగి మంచము దగ్గిరకి చాప మీద కూర్చునే జరిగింది మెల్లిగా.నేను మంచము అంచున కూర్చున్నాను.టవల్ చెరగులు విడిపోయి నాది బయట పడింది పూర్తిగా.ఎందుకో నాకు చిన్నప్పటినుంచి నాదాన్ని ఇతరులకి చూపించడమన్నా,చూసినాకా వాళ్ళు చేసే కామెంట్లు వినటమన్నా విపరీతమైన ఇష్టము.”బాబు గారిది చిన్నది”అంది రంగి నాదాన్ని తన చేతి వ్రేళ్లతో పట్టుకొని.”ఆయనది చిన్నదంటున్నావు,ఎన్ని చూసావేమిటి?”అంది జయ .”అంత మాటన్నారెమిటమ్మగారు,బాబు గారితో పోలిస్తే,మావది గుర్రము మడ్డ,అందుకే దీన్నిబుజ్జిదన్నాను”అంది నా దాన్ని ప్రేమగా ముద్దు పెట్టుకొని.”అయినా బానే చేస్తారు నాకు తృప్తిగా”అంది జయ సిన్సియర్ గా.”అవునమ్మా,బారెడు మడ్డ వున్న బండోడికంటే,చిన్నదున్నా చురుకైన బుర్రున్నోడితో సుఖమెక్కువ అని మా ఆడొల్లు అనుకొంటాము ఇక్కడ”అంది రంగి నా దాన్ని నోట్లోకి తీసుకొంటూ.సమ్మగా వుంది.”నీ యమ్మ,పన్ను తగలకుండా చీకు లంజా,లేకపోతే రాత్రి అమ్మగారిని ఎక్కినప్పుడు బాబుగారికి మంటోస్తాది”.అన్నాడు వీరన్న. చీకుతూ సరేనని తల వూపింది రంగి.నాది చిన్నది కాబట్టి పూర్తిగా లోపలికి తీసుకొని ఆకలిగా వున్న లేగ దూడ ఆవు రొమ్ముని కుమ్మి కుమ్మి పాలు కుడిసినట్లు నా మొలని తన ముఖముతో గుద్ది గుద్ది కుడుస్తోంది రంగి. స్వర్గము కనిపిస్తోంది నాకు.”జాగ్రత్త,బాబుగారికి తొందరగా కారిపోతుంది,చెప్పకుండా నోట్లో కార్చేస్తారు”అంది జయ.అయినా రంగి వదల లేదు.నాకు భళుక్కున ఔట్ అయిపోయింది.ఒక్క చుక్క కూడా బయటికి కారకుండా మింగేసింది రంగి.”ఎక్కువ కారలేదమ్మగారూ,కొంచమే కారింది,కానీ రుచిగా వుంది బాబుగారి బలము”అంది రంగి.నాది వాడిపోయిన వంకాయ లాగా వాలిపోయింది,ఇంకా చిన్నగా ముడుచుకు పోయి.”చిట్టి మొడ్డ”అంది రంగి,నా వాలిపోయిన మొడ్డ నిప్రేమగా ముద్దు పెట్టుకొంటూ.”అన్నీ సార్లు ఈయనది చిన్నది అంటున్నావు,మీ మామది ఎంత పెద్దదేమిటి?”అంది జయ వుక్రోషముగా.”నిజముగా బడిత లాగా వుంటుందమ్మగారూ,చూపించు మామా,అమ్మగారు నమ్మటము లేదు”అంది రంగి రోషము గా.వీరన్న నా వంక అనుమతి కోసము చూశాడు.”మీ అమ్మగారు అంత ముచ్చట పడుతున్నారుగా,పోనీ చూపించు రా ఒక సారి”అన్నాను నవ్వుతూ.వాడు సిగ్గు పడుతూ నుంచున్నాడు.రంగి వాడి దగ్గిరకి మోకాళ్ళ మీదే జరిగింది.వాడి గోచీ పంచను వెనక నుంచి లాగింది.ఒక్క నిముషములో వాడిని నగ్నముగా చేసి వాడి విశ్వరూపాన్ని మా ఇద్దరికీ చూపించింది.నల్లగా,తుమ్మ మొద్దులా,జానేడు మించి పొడుగుతో,నిట్ట నిలువు తాడి చెట్టులా,వుక్కు కడ్డీ లా నిక్కి నీలుగుతున్నాడు.మొగాడిని,నాకే కసి వచ్చింది వాడి వాటమైన మడ్డని చూసి. వట్టలు నిండుగా సపోటా కాయల్లాగా సంచిలో వ్రేల్లాడుతున్నాయి కింద.”ఇప్పుడైనా నమ్ముతారా అమ్మగారు?”అంది రంగి పందెము గెలిచినట్లు.”అంత పెద్ద దానితో ఎలా కాపురము చేస్తున్నావే?”అంది జయ వాడి దాన్ని కన్నార్పకుండా చూస్తూ.”మొదటి నెల కష్టముగా అనిపించి రోజు రాత్రి ఎడిచానమ్మగారు,ఇప్పుడు వాడితో కుమ్మించుకొపోతే రాత్రి నిద్ర వుండదు,అలవాటయిపోయిందమ్మా”అంది రంగి తృప్తిగా.వాడి అంగాన్ని తన గుప్పిట్లో పట్టుకొని ముందుకీ వెనక్కి సెక్సీగా వూపింది.జిగురు గా వున్న ఎర్ర గుండు బయటికి లోపలికి కదిలి వెర్రెక్కిస్తోంది.జయ దాన్నే చూస్తోంది పెదాలు తడుపుకొని.”దగ్గిరనుంచి చూడండమ్మగారు,ముందుకి రా మావా,అమ్మగారు వివరము గా చూస్తారు నీదాన్ని”అంది రంగి గర్వముగా.వీరన్న రెండడుగులు ముందుకొచ్చినిలబడ్డాడు,జయకి దగ్గిరగా.వాడిది గట్టిగా నిక్కేసి,పైకి కిందకి వూగుతోంది పొగరుగా..”పట్టుకొని చూడు”అన్నాను వణుకుతున్న స్వరముతో.జయ జస్ట్ చూస్తోంది.”పట్టుకొండమ్మగారు,నిప్పు కడ్డీ లా గట్టిగా,వేడిగా వుంటాది”అంది రంగి కూడా.వణుకుతున్న వేళ్ళతో సున్నితముగా పట్టుకోంది జయ.”అమ్మా”అన్నాడు వాడు కళ్ళు మూసుకొని.తన చేతిని ముందుకి వెనక్కి కదిపింది జయ.టోపీ మీది చర్మము కదిలి గుండు తొంగి చూసింది ఎర్రగా.”నచ్చిందా అమ్మగారు?”అనడిగింది రంగి.జయ తల వూపింది.వాడి గుండు లో వున్న రంధ్రము లోనుంచి ఒక నీటి చుక్క లాగా ప్రీకమ్ జ్యూస్ బయటికి వచ్చింది.రంగి తన చూపుడు వేలితో ఆ చుక్కని ముట్టుకొని,దానిని వాడి గుండంతా పులిమింది.గుండు ఇంకా మెరిసింది.”అంత నచ్చితే ఒక్క ముద్దివ్వండమ్మగారు,కానీ కొంచము మదపు వాసన వస్తుంది,ఎన్ని సార్లు చెప్పినా సరిగ్గా సబ్బు పెట్టి కడుక్కోడు”అంది రంగి.జయ చలించలేదు.”పోనీ పంచతో ఒక సారి తుడవనా?వాసన రాదు మీకు”అంది రంగి.జయ తల అడ్డముగా వూపి,తన లేత పెదాలతో వాడి టిప్ ని ముద్దుపెట్టుకోంది సున్నితముగా.”హమ్మా”అని గట్టిగా మూలిగాడు వీరన్న సుఖముతో..”మీ అమ్మగారికి మగాడి మదపు వాసన అంటే చాలా ఇష్టము”అన్నాను రంగితో.”మరైతే చీక్కోండి కసిగా,చాలా రుచిగా వుంటాది,నేను రోజు చీకుతాను దాన్ని”అంది రంగి వుత్సాహము గా.జయ మళ్ళీ వాడి టిప్ ని ముద్దు పెట్టుకొంది ఇష్టముగా.వాడు కొంచము ధైర్యము చేసి జయ తలనితన రెండు చేతులతో సున్నితముగా పట్టుకొని,ముందుకి లాక్కున్నాడు.వాడి పెద్ద మొడ్డ జయ నోట్లోకి వెళ్లిపోవటము దగ్గిరనుంచి చూశాను.నా దానిలో మళ్ళీ చలనము మొదలయ్యింది.వాడు మెల్లిగా నడుముని ముందుకి వెనక్కి వూపటము మొదలు పెట్టాడు.జయ కుడవటము మొదలు పెట్టింది.రంగి జయ పాదాల దగ్గిరకి జరిగి కూర్చుంది.రెండు చేతులతో జయ తొడలని చీర పైనుంచే పామింది నైస్ గా.చేతులని మెల్లిగా పైకి జరిపి,బ్లౌస్ పైనుంచి రెండు సళ్ళనీ పట్టుకొని నోక్కింది కసిగా.ఎడమ చేతితో సన్నుని పిసుకుతూ,కుడి చేతిని జయ చీరలోపల పెట్టింది రంగి.రంగికి అనుగుణముగా జయ మంచము ఎడ్జ్ కి జరిగి,తొడలు విప్పి కూర్చుంది.రంగి చెయ్యి చీర లోపల కదులుతోంది.జయ కసిగా వీరన్న మడ్డ ని రెండు చేతులతో వట్టలని నలుపుతూ,కుడుస్తోంది సమ్మగా.రంగి చేతిని చీరలోనుంచి బయటికి తీసి నాకు చూపిస్తూ”బాగా జిగురు కారింది బాబుగారు,అమ్మగారు ఎదకొచ్చిన ఆవులా వున్నారు,ఒక సారి ఎక్కి తృప్తీ పరచండి”అంది. నా మడ్డ ఇంకా వాలిపోయి వుంది.చూసింది.
0 0 votes
Article Rating

Tagged in: