Part 1 కాజల్ కామ సహవాసం – Series *** Part 2 కాజల్ వదిన తో నా కసి దెంగుడు *** Part 3 కాజల్ వదిన ని నాకి దెంగిన *** Part 4 కాజల్ వదిన ని కసితీరా దెంగిన *** Part 5 కాజల్ ని దెంగుతూ నిషా కి దొరికిపోయా *** Part 6 కాజల్ నిషా త్రీసమ్ *** Part 7 అత్తయ్య విద్య తో దెంగుడు *** Part 8 నాకు నిషాతో పెళ్ళి కాకముందు 9 నెలల క్రితం *** Part 9 కాజల్ వదిన అన్నయ లేక మల్లి నా కోసం వొచింది

***

కొన్ని రోజుల తరువాత కాజల్ కూడా ఇంట్లో ఉండటం ఎందుకు అని ఒక job చూసుకుంది. నాకు ఆ విషయంతెలీగానే
నేను: వదిన నువు job చెయ్యాల్సిన అవసరం ఏం ఉంది, నువ్వు ఇంట్లోనే ఉందు మనం రోజూ నీ ఇష్టం ఉన్నట్టుenjoy చెయ్యొచ్చు.

కాజల్: వద్దు నేను ఆ రోజు ఎదో tempt అయ్యి నీతి చేశా కానీ వద్దు , మీ అన్నయ్య కి ఉన్న problem పోయింది, ఆయన treatment చేసుకున్నారు. నువ్వు నాతో ఇక ఇలా ఉండడం కుదరదు.

నేను disappoint అయ్యాను, ఇక కాజల్ job కి వెలింద్.

మరుసటి రోజు కాజల్ వల్ల అమ్మ వచ్చింది. ఆ రోజు నిషా కాజల్ లీవ్ పెట్టి మరి ఇంటివద్దే ఉన్నారు,

వాళ్ళు ముగ్గురు hall లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు.

నేను నిషా ని చూడటానికి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళినప్పుడు , కాజల్ నిషా వల్ల అమ్మ వీళ్ళ ముగ్గుర్నీ ఒక్క దగ్గర చూసి, “అబ్బా ఏమున్నరూ, ముగ్గురు కసిగా ఉన్నారు , తల్లి బిడ్డల్ని ఎస్కుంటే ” అని అనుకున్న.

[Image: 334-B8-CE9-1680-4-A4-D-9356-A67-B6-C9-D488-E.jpg]
[Image: 27934-A0-F-3-F0-C-4-C9-C-B25-F-82-DE626-D5721.jpg]

ఇవ్వాళ ఇలా చూశాక మళ్ళీ అలానే అనిపిస్తోంది.

అత్తయ్య నన్ను పిలిచింది.

అత్తయ్య : బాగున్నారా అల్లుడు గారు

నేను: బాగున్ననండ్డి.

అత్తయ్య: మరి మాకు ఈ సంవత్సరం అయిన మనవడ్ని ఇస్తున్నారా లేదా?

నేను: మీ నిషా నే అడగండి అత్తయ్య, వల్ల అక్క కి పిల్లలు పుట్టకే తను కంటుందంటా.

నేను అలా అన్నాక అత్తయ్య కొంచెం దిగులుగా అయింది, తనకు తెల్సు కాజల్ వల్ల నర్తకి problem ఉంది అని. ఆమె వెళ్లి కాజల్ ని అడిగింది, కాజల్ ఆమెకు అన్నయ్య treatment చేసుకున్నాడు , ఇక ఏ problem ఉండదుఅని చెప్పింది.

మేము భోజనం చేస్తుండగా నేను మద్యమద్యలో నిషా తో రొమాన్స్ చేస్తున్న, అవకాశం దొరికినప్పుల్లా తన నడుముగిల్లతు ఆటపట్టిస్తున్న. అత్తయ్య అది చూసి కాజల్ తో

అత్తయ్య: వీళ్ళు బలే సరదాగా ఉంటున్నరే, నువ్వు కూడా బాధ పడకు మీ ఆయన కూడా వస్తున్నడుగా ఇక నీకుబెంగ పోయినట్టే.

కానీ కాజల్ నాతో దెంగించుకున్న సంగతి అన్నయ్య కి తెలిస్తే ఎలా అని దిగులు పడుతుంది.

మరుసటి రోజు, కాజల్ నిషా job కి వెళ్ళారు, నేను అత్త ఇంట్లో ఉన్నాం,

అత్తయ్య స్నానం చేస్తాను అని వేడి నీళ్ళు పెట్టమంది, నేను పెట్టాను.

నాకు అత్తయ్య మీద కామం వస్తుంది, కానీ కంట్రోల్ చేస్కుంటున్నా.

అత్తయ్య స్నానానికి వెళ్తూ నన్ను కొంటెగా చూసింది, అలా ఎందుకు చూసిందో తెలీదు, నాకు మాత్రం అత్తని కూడాదెంగాలని కోరిక వస్తుంది.

అప్పుడు;

అత్తయ్య: బాబు కాస్త ఈ వేడి నీళ్లు బకెట్ లో పోస్తవా?

నేను: అయ్యో మీరు అడగాలా అత్తయ్య, మీకు ఈ మాత్రం పని చేసిపెట్టనా నేను.

నేను వేడి నెల్లు పోసి, bathroom లో పెట్టాను, అత్తయ్య స్నానం కి పోవాలి అని చూస్తుంది. కానీ ఎందుకో అక్కడేనిలబడి ఉంటుంది.

నేను వెళ్లి hall లో tv చూస్తున్న.

నాకు అనిపించింది, ఈ అవకాశం పోతే మళ్ళీ రాదు ఒక సారి try చేద్దాం పడితే పడుద్ది అనిపించింది ఇక నేనువెళ్లి అత్తయ్య దగ్గరకు పోయాను,

అత్తయ్య: ఎంటి బాబు ఇలా దగ్గరకి వస్తున్నావు నిన్ను చూస్తే నాకు ఎదో అనుమానంగా ఉంది.

నేను: నేను మామూలుగానే వస్తున్న, మీరే ఎదో అనుకుంటున్నారు , మీరు ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నారు?

అత్తయ్య: ఏమీ లేదు వేళ్ళు నేను స్నానం చెయ్యాలి.

నేను: ఏమీ లేకపోతే మికా అనుమానం ఎందుకు వస్తుంది

[Image: 6-C6-C9513-F509-4-DB1-BB91-32833366-EE0-F.gif]

[Image: 98-DEE3-B4-F116-4812-8172-FE7887827267.gif]

ఆమె వెనక్కి జరుగుతూ గిడదక వెళ్లి ఆగింది. నేను వెంటనే వెళ్ళి ఆమె మీద చెయ్యి వేసాను,

అత్తయ్య: వేళ్ళు బాబు నీ పని చేసుకోపో

నేను: సరే అత్తయ్య

ఆమె నన్ను పట్టుకొని ఆపింది, దగ్గరకు లాక్కుంది.

[Image: 3-E0-E5-B78-BB82-46-EE-AA91-5-BE13-C1-D9615.gif]

నేను మెల్లిగా నా మొహం ఆమె మొహం కి దగ్గరగా పెట్టి ముద్దు ఇవ్వ్వల వద్ద అని చూస్తున్న.

ఆమె నాకు ముద్దు పెట్టింది, నేను మెడలు ముద్దు పెట్టి నన్ను కోగిలించుకుంది.

[Image: B0-C203-D8-E3-AF-4-BD8-BA0-E-DACDF366-F92-A.gif]

[Image: A26-D4364-A2-F0-4-DB9-8-F91-A7-B997-F6563-A.gif]

అలా బెడ్ మీదకి వెళ్లి ఆమె చీర కొంగు పక్కకు జరిగి వెనకాల చెయ్యి వేసి జాకెట్ హుక్కులు విప్పి, ఆమెను చీర పైకిఎత్తి , నా మోడ్డ బయటకు తీసి పెట్టేసా,

అత్తయ్య: ఆహ్ అల్లుడు మెల్లిగా

[Image: 55-D09-B74-A4-EC-496-A-A4-D4-B774-FCA45648.gif]

నేను: ఇంత వయసులో కూడా ఇంత అందంగా ఎలా ఉన్నావు అత్తా.

అత్తయ్య: ఉమ్మ్ అల్లుడు మంచి కాక మీద ఉన్నవే మ్మ్

నేను: నీ ఇద్దరు కూతుళ్ళు అంత అందం గా ఎలా ఉన్నారు అనుకున్న, వాళ్ళు అలా ఉండడానికి కారణం నువ్వు

అలా నేను ఆమె దెంగిచ్చుకుని.

[Image: FD46551-C-4408-4331-A669-A675-E539-CABA.gif]

పడుకున్నాం, అరగంట తరువాత మళ్ళీ వెడు నీళ్ళు పెట్టుకొని ఆమె స్నాననికి వెళ్ళింది నేను నా రూం కివెళ్ళిపోయ.

To be continued….

Part 8 నాకు నిషాతో పెళ్ళి కాకముందు 9 నెలల క్రితం *** Part 9 కాజల్ వదిన అన్నయ లేక మల్లి నా కోసం వొచింది

***

Categorized in: