Part 1 కాజల్ కామ సహవాసం – Series *** Part 2 కాజల్ వదిన తో నా కసి దెంగుడు *** Part 3 కాజల్ వదిన ని నాకి దెంగిన *** Part 4 కాజల్ వదిన ని కసితీరా దెంగిన *** Part 5 కాజల్ ని దెంగుతూ నిషా కి దొరికిపోయా *** Part 6 కాజల్ నిషా త్రీసమ్ *** Part 7 అత్తయ్య విద్య తో దెంగుడు *** Part 8 నాకు నిషాతో పెళ్ళి కాకముందు 9 నెలల క్రితం *** Part 9 కాజల్ వదిన అన్నయ లేక మల్లి నా కోసం వొచింది

***

నిషా ఇంటి తలుపులు అన్నీ వేసేసి వచ్చి బట్టలూ విప్పేసి
నేను కాజల్ దేంగిచ్కుంటుంటే మా బెడ్ ఎక్కింది
కాజల్ రెస్ట్ తీసుకుంటుంటే నేను నిషా ని సల్లూ పిసుకుతూ కిస్ చేస్తున్నా.
అలా థాన పూకు నాకుతున్నా
నేను- హా వారం ఐందే నీ పూకు చూసి నిషా ఉమ్మ్
నిషా- ఆ ఉమ్మ్ ఏంటండి ల్లా నాకుతున్నారు
నేను- నీ అక్క దగ్గర నేర్చుకున్నాయే
ఇక నిషా మీదకి ఎక్కి మోడ్డ పెట్టి దెంగుతోంది
నిషా- ఆ యే ఉమ్మ్ దెంగండి ఆహ్ గట్టిగ దేంగండి.

[Image: 68-D08-A49-B618-4602-850-D-D6-F19-CD8-FEF9.jpg]<

నిషా ని కాసేపు దేంగాక కాజల్ ని లాగి పడక మీద పడేసా
కాజల్- ఆహ్ రేయ్ ఆగవా అలా లాక్కెళ్తున్నావ్
నేను- దావే నా రంకు పెళ్లామా నాకు నువ్వే కావాలి
నిషా- ధా అక్క ఎక్కువ నాకు నువ్వు నా మొగుడితో దేంగిచ్కుంటే చూడాలని ఉంది రా
ఇక నేను కాజల్ పూకులో ఉమ్ము వేసి మోడ్డ లోపల పెట్టేసా.

[Image: E0-D61842-8111-409-A-B002-EEE4-F223-B36-B.png]

కాజల్ దెంగుతోంది
కాజల్- ఆహ్ మెల్లిగారా రేయ్ ఇవ్వాలా కూడా అంత తొందర ఎందుకురా ఆహ్ స్లో గా డెంగు
నిషా- ఎంటక్క స్లో అంటావ్ శ్రీ నువ్ డెంగు స్పీడ్ పెంచు నా అక్కని కసిగా డెంగు
నేను- దెంగుతా మీ ఇద్దరిని తల్లులు అయ్యెదక నా కసితీర దెంగుతా
కాజల్- అబ్బా దెంగురా శ్రీ డెంగు నీ దెంగుడుకి నాకు కడుపు కావాలి
నేను- హా అబ్బా ష్ ఎమ్ పూకే కాజల్ నీది దెంగే కొంచెం దెంగాలనిపిస్తుంది
అలా నేను కాజల్ గట్టిగ దెంగుతోంది
నేను కాజల్ ని దెంగుతుంటే నిషా నాకు కిస్ పెడుతుంది.

[Image: 2-C5945-F6-40-D8-46-E7-B5-C7-607-B178-DA30-E.jpg]

నేను కాజల్ ని సైడ్ పొజిషన్ లో మార్పు చేసి పూకు దెంగుతున్నా
కాజల్- హా రేయ్ డెంగురా డెంగు అబ్బా నా పూకు పచ్చడి అవుతుందీ రా ఆహ్ హా ఉమ్మ్
తరవాత కాజల్ నా మీద ఎక్కి మోడ్డ పూకులో పెట్టుకోని నా మోడ్డ మీద అరుస్థూ ఊగుతుంది
నేను తానా నడుము పట్టుకొని గట్టిగ ఊపుతున్నా.

[Image: 93-AC373-E-8-D55-41-B5-BC8-E-660639-E7-BEDE.gif]

కాజల్ నా మీద చాలా స్పీడ్ గా ఊగుతుంది, దాని ఊగుడుకి బెడ్ మొత్తమ్ షేక్ అవుతోంది , అప్పుడు!
నిషా- “ఎంతకా అలా ఊగుతున్నావ్ బెడ్ మొత్తం షేక్ అవుతుడ్ని, అంత గట్టిగ కసిగా దెంగుతున్నావ్ ఏంటి?”
కాజల్- “నీకేం తేలుసే, నేను ఇన్ని రోజు మోడ్డ సుఖం లేక ఎంత బాధ పడ్డానో, ల్ల దెంగే వాడు లేక సుఖం.
లేదు నాకు, ఇప్పుడు నాకు మోడ్డ దొరికింది అందుకే నాకు ఆగట్లేదు, నా కాసి తీర్చుకుంటున్నా ఆహ్ ఉమ్మ్మ్”
కాజల్- “శ్రీ హా దెంగురా నడుము పాతుకో ఊపు నన్ను గట్టిగ పూకు లోపలకి పెట్టు ఇంకా హా డెంగురా దేంగు ఏంమొద్దా.
రా నీది నా రంకు మొగుడా….డెంగు నీ కాసి రంకు పెళ్ళాన్ని, కసితీర దెంగురా హ్హాఅ ఉఫ్ ష్”
కాజల్- ఉఫ్ కరుతుంది రా నాకు
నేను- కార్చావే నా మోడ్డ మీద కర్చు రంకు దాన
తరవాత కాజల్ కిందకి దిగి నా మోడ్డ పాటకొని ఊపుతోంది.

[Image: 26292348-A666-4-A04-B4-CC-BA65032-BEE84.jpg]

కాజల్ నా మోడ్డ ఊపుతుంటే నిషా కాజల్ పూకు నాకుతుంది
ఇక నేను నిల్చోని కాజల్ సల్ల మద్యలో నా మోడ్డ పెట్టి రుద్దుతున్న
నేను- అబ్బా నా రంకు పెళ్ళామా ఎం సళ్ళే నీవి హా ఊగవే ఊగు నా మోడ్డ రసం కారేధక ఊగు.

[Image: B8905-C76-5-DA9-49-EC-A8-D3-E086-B79244-B1.jpg]

ఇక నేను ధని నోట్లో మోడ్డ పెట్టి దెంగుతున్న నిషా ని కిస్ చేస్తుంది
కాజల్ నా మోడ్డ చెట్టో కొట్టుకుంటూ చీకుతుంది.

[Image: 8-CEDDB15-F18-C-40-C8-B0-FE-03-F164-F9-D628.jpg]

కాజల్ నోట్లో దెంగి దాని మొహం మీద కార్చేసా.

[Image: E6443-F46-FE59-4225-A947-0163-C56-B5-BD6.jpg]

అలా మేము ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరికితే అప్పుడు
నేను ఇద్దరినీ మార్చి మార్చి దెంగుతున్నా
బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం
మా అన్న లేనప్పుడల్లా మేము ముగ్గురం ఒకే గది రాత్రి అంతా పడుకోకుండా దెంగిచ్కుంటాం….

To be continued……..

ఎలా ఉంది?

Part 7 అత్తయ్య విద్య తో దెంగుడు *** Part 8 నాకు నిషాతో పెళ్ళి కాకముందు 9 నెలల క్రితం *** Part 9 కాజల్ వదిన అన్నయ లేక మల్లి నా కోసం వొచింది

***

Categorized in: