ఇంజనీరింగ్ అమ్మాయి తో కార్ లో సెక్స్

హాయ్ నేను మీ విక్రమ్ ఫ్రొము నెల్లూరు నేను ఇంకో కథ తో మీముందుకు వచ్చాను ఈ కథ లో ఇంజినీరింగ్ చదువై లహరీ(నేమ్ చంగెడ్ )తో ఎలా సెక్స్ ఛైసానొ చెప్ప బోతున్నాను
లహరి మా ఇంటి పక్క వీధి లో ఉంటుంది తాను చాల అందం గా వుంటుంది యంతలా అంటే తన ఫిగర్ రాశి కన్నా లాగా బొదుగ అండ్ స్పెట్క్స్ తొ గుండ్రటి పేస్ 5’4 హైట్ తొ చూడం గానీ దెంగాలి అన్న అంత కసిగా వుంటుంది మొదటి లో నేను తనను పాటించు కో లేదు కానీ ఒక రోజు మా స్ట్రీట్ లో ఒక ఫంక్షన్ కి హాఫ్ సారీ లో వచింది అప్పడు చూసా తనని యంత అందం గ ఉంది అంటే ఏంజెల్ ల ఉంది మా మద్య సంభాషణ
లహరి ;హాయ్ విక్రమ్

విక్రమ్ :హాయ్ లహరి
లహరి :ఎలా ఉన్నావు ఈ మద్య కనిపించడం లేదు
వి :బాగున్నాను ఆఫీస్ లో కొచం బిజీ గా ఉన్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు
ల : నేను బాగానే ఉన్నాను ఇంకేటి విషయాలు
వి :లహరి అసలు నువ్వు ఈ డ్రెస్ లో యంత అందం గ ఉన్నవో తెలుసా నేను ఎలా చూస్తుంటాయ్ ఒక కిస్ చెయాలి అని ఉంది
ల :యామి మాటలాడుతున్నావు విక్రమ్ నువ్వు ఇలాంటి వాడివి అనుకో లేదు నేను
వి :యందుకు ఆలా సీరియస్ అవుతావు నేను నా ఫీలింగ్ చెప్పాను
ల :ఓకే కానీ అంత ఓపెన్ గ న
వి :నాకు అనిపేంచింది చెప్పాను
ల :ఓకే ఇంకా యామి అనిపేంచిందీ
వి :ఎన్నో అనుకుంటాం అన్ని చెప్పుతామ ఏంటి
ల :మరి ఇప్పుడు చెప్పావు కదా కిస్ చెయాలి అని ఉంది అని అల్లగేయ్ చెప్పు
వి :ఎక్కడ కాదు గని మోబైల్ నెంబర్ చెప్ప ఫోనె నెంబర్ చెప్ప నేను చాట్ లో చెప్ప తాను
ల :అలా వద్దు ఇప్పుడే చెప్ప
వి :నీకు నేచితై నెంబర్ చెప్ప లేక పోతాయ్ లేదు
ల :ఆఅ………… ఓకే

అలా నంబర్స్ ఎక్స్చేంజి ఛైసుకున్న తరువాత ఆ రోజు నైట్ మస్సాజ్ ఛైసింది పడుకున్నావా లేదు చెప్ప విక్రమ్ యామి అనిపించింది చెప్పుతాను బట్ నువ్వు యామి అనుకో కూడదు ఓకే నా ఓకే విక్రమ్ యామి అనుకోను చెప్ప నాకు నీ తొ… ఆ నాతొ. చెప్పుతావా లేదా నాకు నీ తొ సెక్స్ చేయాలని ఉంది అంతేయ్ తాను ఆఫ్ లైన్ లో కి వెళ్ళింది 2డేస్ నో మస్సాజ్ నేను లైట్ తీసుకున్న కానీ 2డేస్ తరువాత నాకు మస్సాజ్ ఛైసింది ఏంటీ మరి అంత డైరెక్టు గా అడుగు తార చూడు లహరి నువ్వు నాకు నచ్చవు అందుకే చెప్పాను నాకు సెక్స్ వద్దు ఫ్రిండ్స్ ఏతాయి ఓకే నాకు నువ్వు ఫ్రిన్డ్ గా వద్దు లహరి నువ్వు నాకు కీప్ గ కావాలి నీకు ఓకే యితయ్ మస్జ్ చాయ్ లేక పోతాయ్ వద్దు కీప్ గ న నేను యమన్న నీ లంజ ను అనుకున్నావా అవును లంజవి అనుకుకున్నాను కాబట్టాయి అడుగుతున్నాను ఓకే యితయ్ చెప్ప లేక పోతాయ్ వదిలేయ్ నాకు నువ్వు యాంటీ రా ఇలా తగులుకున్నావు నాకు కొచం టైమ్ కావాలి ఓకే నీకు కావలసిన అంత టైమ్ తీసుకొ
నాకు వన్ డే తరువాత మస్సాజ్ వచ్చింది ఎక్కడ ఉన్నావు జాబ్ లో ఫోన్ ఛైస్తాయ్ పిక్ చేయడం లేదు కొచం బిజీ గా ఉన్నాను చెప్ప నీతో కొచం మాట్లాడాలి ఇప్పుడా కదూ నైట్ ఎక్కడ మా ఇంట్లో మీ ఇంట్లో నా మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా లేదు నైట్ వాళ్ళు మఱజ్ కి వేళ్ళు తున్నారు నేను మస్సాజ్ ఛైస్తాను నువ్వు రా ఓకే వస్తాను

నేను నైట్ రడ్డి యి తన మస్సాజ్ కోసం వైట్ చయస్తునాను తాను మస్సాజ్ ఛైసింది ఇంకా ర వాళ్ళు వెళ్లి పోయారు అని ఓకే వస్తున్నాను
నేను వెళ్లి డోర్ బెల్ కొట్టం గానే తను వచ్చి డోర్ ఓపెన్ ఛైసింది తను నైటి లో ఉంది నేను లో పాలకి వెళ్లి డోర్ లాక్ ఛైసాను తను నా షార్ట్ పట్టుకొని వెళ్లి శోప లో కూర్చో పేంటీ న ఫై న ఆటో కాలు ఇటో కాలు వేసి ఇప్పుడు చెప్ప బే నేను నీకు లంజా న లేక లవర్ నా నీ ఇష్టం నీకు ఎలా ఉండాలి అనుకుంటయ్ అలా ఉండు అని చెప్ప గానే తను నాకు డీప్ గ లేప్ప్ తో లిప్ కిస్ ఇచ్చింది నేను ఇంకా ఫుల్ హ్యాపీ గా తనకు co oparate చయస్తున్నాను తన బూబ్స్ ని గట్టిగ ప్రెస్ చయస్తున్నాను తను ఫుల్ మూడ్ కి వస్తుంది తను ఎప్పడు కౌ గర్ల్ పొజిషన్ లో నా పైన ఉంది తను ములుగు తు ఆ…………………

అల్లా గే పిసుకు విక్రమ్ ఆ………… ఆల్లా గే అంటూ ములుగుతుందు కొచం సైపు యియక ఎవరో పిలిచేనా సౌండ్ వచ్చింది నేను మాములు ఐయామ్ ఇదంరామ్ బట్ డోర్ ఓపేన్ ఛాయ లేదు కొచం సైపు వుంది నేను వచ్చాయ్ సాను తనకు మస్సాజ్ ఛైసాను రేపు మార్నింగ్ కాలేజ్ కి నేను డ్రాప్ ఛైస్తాను అని తను ఓకే అని చెప్పింది మార్నింగ్ తనని కార్ లో పిక్ ఛైసుకొని ఒక రిమోట్ ఏరియా కి వాళ్ళను తను ఇప్పుడు వద్దు మల్లి ఎప్పుడు అన్న చూదాం అనిచెప్పింది కానీ నేను వినకుండా తాను కు డీప్ కిస్ ఛైస్తూ బోయుబ్స్ ప్రెస్ చయస్తున్నాను
ఇంకా నేను తనకి గట్టిగా ముద్దు పెట్టిన తాను కూడా మంచి సహకారం ఇచ్చింది .

నేను తన డ్రెస్ మొత్తం తీసిన తాను కేవలం బ్రా ఇంకా ప్యాంటీ లో ఉంది . నేను ఇంకా తన రెండు చేతులు పైకి లేపి తన రెండు సంకలు లిక్ చేస్తున్న . ఇంకా నేను తన బ్రా మీద నా రెండు చేతులు వేసి తన సళ్ళను ఒత్తుతూ బాడీ మొత్తం కిస్ చేస్తు లిక్ చేస్తూ చిన్నగా తన నావెల్ కాడికి వచ్చి నా నాలుకతో తన బొడ్డు చుట్టూ తిప్పుతూ తన బొడ్డును నాకి చిన్నగా తన పాదాల కాడికి పోయి అక్కడ్నుంచి ముద్దులు పెడ్తూ తన తొడల కాడికి వచ్చి తన తొడలని ఒక చేతి తో వత్తుతు ఇంకో తొడను ముదులు పెడ్తున్న . తన నా తలని తన కాల మధ్యలో వత్తుతుంది . ఇంకా నేను తన పూకు కాడికి పోయి తన ప్యాంటీ మీద ముందు పెట్ట తాను వెంటనే ఎగిరి పడింది .

ఇంకా నేను తనని నా సుల్లి చీకమని చూపిన తాను లేచి నా డ్రాయర్ తీసి నా మొడ్డ టిప్ ని ముద్దు పెట్టుకొని తర్వాత మొత్తం నోట్లో పెట్టుకొని ఒక ప్రో లేక చీకుతుంది మధ్య మధ్య లో నా మొడ్డ ని కిందికి మీదికి ఊపుతూ తన ఉమ్ము ని నా మొడ్డ పై ఉంచుతూ బాగా చీకుతుంది నాకు అయితే స్వర్గం లో తేలుతున్నట్టు ఉంది . ఇంకా కొంచెం సేపటికి నాకు అవుట్ అయింది తాను మొత్తం వేస్ట్ చేయకుండా తాగింది .
ఇంకా నేను తన బ్రా ఇంకా ప్యాంటీ తీసేసి తన రెండు సళ్ళను నోట్లో పెట్టుకొని మర్చి మర్చి చీకుతూ నలుపుతూ పిపి చేస్తున్న తాను మాత్రం ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తుంది మత్తుగా మూల్గుతుంది . అట్లా ఒక అర్ధగంట చీకి చిన్నగా తన పూకు కాడికి పోయిన తన పూకు దెగర స్మెల్ మంచిగా వుంది మథు ఎక్కిస్తుంది . నేను చేసిన రొమాన్స్ కి తనకి రెండు సార్లు అవుట్ అయింది .

ఇంకా నేను తన పూకు పేదల పై ముద్దు పెట్టిన తాను జివ్వుమని ఎగిరింది తనది లేత వర్జిన్ పూకు . ఇంకా నేను నాలుకని తన పూకు లో పెట్టి బాగా నాకడం మొదలుపెట్టిన తాను నా తలని తన పూకుకి వత్తుకుంటుంది . ఇంకా అట్లా నాకి నాకి పెట్టిన తాను మొత్తం నా నోట్లో అవుట్ చేసింది నేను కొంచం కూడా వేస్ట్ కాకుండా మొత్తం తాగి నాకిన చాలా రుచిగా ఉంది తన పూకు రసం. ఇంకా తాను నేను తట్టుకోలేను నా వల కాదు నా పూకు ని చించేయి దా నీ మొడ్డని నా పూకు లో పెట్టు అని మొత్తుకుంటుంది నేను ఇంకా నా మొడ్డ తన పూకు పై పెట్టి కిందికి మీదికి రుద్దుతూ మెల్లగా తన పూకులోకి పెట్టిన కొంచెం పోయింది ఇంకా నేను గట్టిగా తోపు తోసా ఇంకా అంతే నా మొడ్డ తన పూకుని చీల్చుకుంటూ లోపలి దూరింది .తాను నోపి తో గట్టిగా మొత్తుకుంది నేను తన నోరుని నా నోరు తో మూసి ఒక రెండు నిముషాలు నా మొడ్డ తన పూకులో ఉంచిన .

తర్వాత తీసి తన పూకు అంత క్లీన్ చేసి మల్లి పెట్టి చిన్నగా స్ట్రోక్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టిన కాసేపటికి తాను కూడా ఎంజాయ్ చేయడం మొదలు పెటింది . నేను ఇంకా స్పీడ్ పెంచిన గట్టిగా దేన్గుతూనే ఉన్న కాసేపటికి తనకి అవుట్ అయింది కానీ నేను అట్లనే దెంగుతున్నా నాకు కూడా అవుట్ అవుతుంది అంటే తాను లోపల్నే వదిలేయ్ నేను చూసుకుంటా అంది నేను ఇంకా గట్టిగా ఒక ట్వంటీ స్ట్రోక్స్ ఇచ్చి తన పూకులో నా రసాలు వదిలేసిన తని కాలేజ్ లో డ్రాప్ ఛైసి నేను వచ్చాయ్సాను
Feedbach:[email protected]

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: