నా పెళ్ళాం రసిక రాణి. రోజూ దెంగుకుంటాము. కానీ ఏదో తెలియని అసంతృప్తి. దానికి కారణం నా ఆవిడ చల్లు చిన్నగా వుండడము, ఎక్కువ కొవ్వు లేకుండా నాజూగ్గా వుండడమూ. నాకు పెద్ద సల్లు వున్న సినిమా ఏక్టరు దీప లాంటి కొవ్వు పట్టిన ఆడదాన్ని కసితీరా దెంగాలనే కోరిక. మా పక్క ఇంటిలో అద్దెకుంటున్న దీప్తి నా ఊహలకు సరిపోయే సైజులతో చీరలోనుండి కూడా తన్నుకొచ్చే షేపుతో కసిగా వుంటుంది. ఆమె గుద్ద వూపుకుంటూ నా ముందు నడుస్తూంటే నాకు ఆమెను దెంగాలనే కోరిక మరింత బలపడసాగింది.
మొదట్లో దీప్తి మా ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు ఆమె చల్ల సైజులని చీరలో నుండి, నెటీలోనుండి చూసి ఆనందించేవాడిని. ఆమె బ్రా వేస్తుందో లేదో నాకు తెలిసేది కాదు. ఎందుకంటే ఆమె నడుస్తుంటే పైకి తన్నుకొచ్చే తన

చల్లు లూజుగా ఎగురుతూ నన్ను కవ్వించేవి. ఈ మధ్య మా ఆవిడతో స్నేహం పెరిగి మా ఇంటికి ఎక్కువ రాసాగింది. ఇప్పుడు ఇద్దరూ బాగా క్లోజు ఫ్రెండ్స్ అయ్యిపోయారు. ఈ మధ్య నైటీ పై బటన్ ఊడి పోయినా ఆమె Q పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. అది నా కళ్ళకు విందుగా మారింది. ఆమె తెల్లని చల్లు సగం బయటికి క్లియర్ గా కనిపించేవి. లుంగీలో నా గురుడు గట్టిపడి పోయేవాడు.
ఒకరోజు మా ఆవిడ చపాతీలు చేస్తూంటే దీప్తి మా ఇంటికి వచ్చి నా ఆవిడకు సాయం చేసింది. నా ఆవిడ స్నానాని కిబాతురూంలోకి వెళ్ళింది. దీప్తి నేల మీద కూర్చుని చపాతీలు వత్తుతూంది. ఆమె వంగున్నప్పుడల్లా నాకు తన చల్ల షో చక్కగా వుంది. లయబద్ధంగా కదులుతున్న దీప్తి చల్లు, గుద్ద చూస్తూంటే అక్కడే నేల మీద పడేసి దెంగాలనిపించింది. నా మొడ్డ లేచి లుంగీ గుడారంలా తయారయ్యింది. నాకు సిగ్గు వేసి బెడ్ రూములోకి వెళ్ళిపోయాను.
ఒక రోజు నా ఆవిడ ఒక ఫ్రెండుకి ఆసుపత్రిలో సాయం చేయడానికి వెళ్ళి ఆ రోజు అక్కడే వుండిపోవలసి వచ్చింది. నేను ఆ రోజు దీప్తి చల్లు, గుద్ద షో వుండదని బాధపడుతూ వంట చేయడం మొదలు పెట్టాను. ఇంతలో

తలుపు కొట్టిన చప్పుడుకి వెళ్ళి తలుపు తీస్తే ఎదురుగా నా కలల రాణి దీప్తి. వాళ్ళింటికి భోజనానికి రమ్మని పిలిచింది. నా బుర్రలో ఎన్నో ఆలోచనలు. ఆమె మొగుడు ఎదురుగా ఆమె అందాలను చూస్తూంటే నాకూ, నా లుంగీలో గురుడుకీ ఎక్కడా కుదురు వుండదు. అది చాలా ఇబ్బంది గా వుంటుంది.
నేను వెంటనే ” నేను వంట వండడం మొదలు పెట్టేసాను” అని సున్నితంగా తిరస్కరించాను.
వెంటనే ఆమె ” మా ఆయన కూడా లేటుగా వస్తానన్నారు.
మీకు సాయం చేస్తానులే ” అంటూ లోపలికి వచ్చింది.
నేను: ” అలాగే నేను ఈ రోజు నాది రుచి చూపిస్తాను” అన్నాను.
దానికి ఆమె చివ్వున నా మొహంలోకి చూసింది. నాకు భయం వేసింది.
నేను: ” అదే నా వంట రుచి చూద్దురుగాని” అని ఆమె ముందునుండి వంటగదిలోకి నడిచాను.

నేను పైన బసియునుతో, క్రింద లుంగీతో ఉన్నాను. లోపల అండరువేరు వేసుకోలేదు. నా గూటం లోపల్ వూగడం మొదలు పెట్టింది – ఆమె చల్ల రుచి చూడడానికి. ఆమెకు నా దెబ్బ రుచి చూపించడానికి అదే మంచి స మయం అనుకొన్నాను. కానీ ఆమె దానికి ఒప్పుకుంటుందో, లేదో. ఎప్పటిలాగే ఆమె నైటీతో వచ్చింది. ఈసారి పై రెండు బటన్సు వదిలేసింది. వూరిన పాలకోవా బంతుల్లా ఆమె యవ్వన పొంగులు స్పష్టంగా నన్ను కవ్విస్తున్నాయి. వాటిని చూడడంతోనే గురుడు లోపల డాన్సు మొదలు పెట్టవాడు. వంటలో సాయం చేస్తూ ఆమె చేతులు నా చేతులకు తగలసాగాయి. కూరలో మసాలా వేస్తూ ఆమె నన్ను అడిగింది.
దీప్తి: ” ఈ మాత్రం మసాలా చాలా”
నేను: ” నాకు మసాలా బాగా ఉండాలి ”
దీప్తి: ” మసాలా ప్రియులన్న మాట”
తన చల్లు వూగాయి ఆమె నవ్వుతో.
నేను: ” మీ టేస్టు ఏమిటి ?”

దీప్తి: ” నేను మసాలా అమ్మాయిలా కనిపించడం లేదా?’
మళ్ళీ చల్ల వూపు తన నవ్వుతో.
” నేను: ” నన్ను చూడనియ్య నీ మసాలా ఎంతో” అంటూ ఆమె వెనక్కి వెళ్ళాను కూరలో వేస్తున్న మసాలా చూస్తున్న నెపంతో.
దీప్తి: “చూడండి” అని హఠాత్తుగా వెనక్కి తిరిగింది.
నేను ఆమె వెనకే వున్నాను. నా మొడ్డ ఆమె గుద్దకి రాసుకొంది. ఆమెను అలాగే బెడ్రూములోకి తీసుకొని వెళ్ళి నైటీ చింపేసి అరిచేంతవరకూ దెంగాలనిపించింది. ఆమెకు నా రాడ్ సంగతి తెలిసిందో లో. ఆమె పెదవుల మీద నవ్వు అర్ధం కాకుండా వుంది. అది ఆహ్వానమో, లేక మామూలుగా నవ్వుతూందో అర్థం కావడం లేదు. నాకు ముందుకి దూకడం మంచిది కాదు అనిపించింది.
వంట అయిపోయాకా ఆమె టేబులు మీద ప్లేట్లు పెడుతూంటే, వంగుతూ టేబులు సర్దుతూంటే లూజు నైటీలో చల్లు బయటి కి పడిపోయేటట్టు వూగుతున్నాయి. ఆమె

వేసుకోలేదని తెలుస్తూంది. నా లేచిన కనిపించకుండా ఆపడం చాలా ఇబ్బందిగా వుంది. మేము డిన్నర్ చేస్తూ మాట్లాడు కుంటున్నాము.
నేను: ” ఏమైనా సినిమాలు చూసారా ఈ మధ్య?”
దీప్తి: ” నిన్ననే కాసెట్ చూసాను. సినిమా పేరు పక్కింటి పెళ్ళాం. మీరు చూసారా?”
నేను: (నవ్వుతూ) ” రోజూ చూస్తున్నాను”
దీప్తి: (నవ్వుతూ) “ఏమి లాభం, మీరు సినిమా చూడాలి ”
నేను: అవును చూస్తూంటే ఏమి లాభం, ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి”
దీప్తి నవ్వింది. ఏమీ రియాక్షను లేదు. డిన్నరు అయిపోయింది. ఆమె చల్లు చీకే అవకాశం లేకపోయినా వాటిని కళ్ళతో అనుభవించే చాన్సు మరి కొంచెంసేపు వుంటే బాగుడును అని అనుకొన్నాను.

నేను : ఆడుదామా?” బోరు కొడుతూంద్ కదూ. ఒక ఆట
దీప్తి: ” ఏమి ఆట?”
నేను : ” ఈ కాయినును చేతిలో దాయాలి. ఏ చేతిలో ఉందో కనిపెట్టాలి. ఎవరు నెగ్గితే వాళ్ళు కాయినును దాయాలి”
దీప్తి: “ఇది చిన్న పిల్లల ఆట. అయినా నేను ఫస్ట్ దాస్తాను”
ఆమెకు పెద్దల ఆట కావాలే మో, అడ గ చ్చుకదా అనుకొన్నాను. ఆట మొదలు పెట్టాము. నా చేతులు ఆమె, ఆమె చేతులు నేను పట్టుకుంటున్నాము. ఇలా ఆడుతూ వుంటే బాగుండును అనుకొన్నాను. చేయి పట్టుకోవడం కోసం ఆమె వంగినప్పుడల్లా మొత్తం సరుకు కనిపిస్తూంది. నాకు పిచ్చెక్కిపోతూంది. నా చేతులు బదులు ఆమె నా మొడ్డ పట్టుకుంటే ఎంత బాగుండును ఆడుతూ ఒక సారి కాయనును అనుకున్నాను. అలా ఆడుతూ ఒక సారి వెనక వదిలేసి ఖాళీ గుప్పెట్లు ఆమె ముందు వుంచాను.

ఆమెకు కాయిను దొరక్కపోవడముతో వుడికి పోయి “మీరు మీ లుంగీలో దాచినట్టున్నారు. చూడనివ్వండి” అని నేను సర్దుకొనేలోపులో నా లుంగీ లాగసాగింది.
నేను లుంగీ గట్టిగా పట్టుకుని వెనక్కి వెళ్ళబోయాను. హడావిడిలో ఆమె ఒక చెయ్యి నా మొడ్డ మీద పడింది. అప్పటికే అది 90 డిగ్రీలు లేచి కూర్చుంది. గట్టిగా దుడ్డు కర్రలావున్న నా మొడ్డ ఆమె చేతిలో. నాకు భయం వేసింది – ఆమె ఏమి అనుకుంటుందో అని. ఆ
దీప్తి: “చీ మీకు సిగ్గు లేదా?” అంటూ లేచింది.
ఇంక అంతా అయిపోయింది. ఇంక ఆమె సల్ల షో ఉండదు. నేను మాటలకోసం వెదుక్కుంటున్నాను. ఇంతలో నా చెవులు నేనే నమ్మలేనట్టు అంది.
దీప్తి: నాది సిగ్గులేదా?” అంది. చూడకుండా మీది చూపించడానికి
నేను: ” ఏమిటీ ?” అన్నాను షాకుతో.

దీప్తి: అవును నేను మీదగ్గర చూడాలనుకున్నది చూసేసాను. మీకు ఏమీ చూడాలనిలేదా?” అంది.
అంతే నేను కప్పుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న నా లుంగీని క్రిందకు వదిలేసాను. ఆకాశానికి గురి పెట్టిన రాకెట్టులా నా మొడ్డ నిక్క పెట్టి ఉంది. ఆమె నైటీలో చేతులు పెట్టి చల్లను బయటికి పెట్టి నైటీని ముందునుండి వెనక్కి చింపేసాను. ఆమెకు బ్రా లేదు. పాంటీ లేదు. ఇద్దరం నగ్నంగా ఒకరినొకరు హత్తుకుంటూ. ఆమెను దగ్గరికి లాక్కుని నా కలల రాణి చల్లను దగ్గరనుండి నిండుగా చూసాను. నేను మాటల్లో చెప్పలేను వాతి అందం. బాగా ముగ్గిన పుచ్చకాయల్లా, మెత్తగా ఏమాత్రం జారకుండా, చివర్లో ద్రాక్ష పళ్ళల్లా నల్లని మచ్చికలతో….ఓ గాడ్….నేను ఆ చల్లను చీకుతూ దెంగుతూ ప్రాణాలైనా వదిలేస్తాను.
దీప్తి: ” ఏమిటి అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు? దీనితో ఏదో ఒకటి చేయండి” అని నా మొడ్డని నొక్కింది.
ఇంతలో ఫోను మోగింది. నా పెళ్ళాం ఏమో అనుకుంటూ విసుగ్గా అందుకున్నాను. అది దీప్తి మొగుడునుండి.

దీప్తి భ ర్త : ” నేను మా ఇంటికి ఫోను చేస్తే దీప్తి ఎత్తడం లేదు. బాతురూములో ఉందేమో. నేను ఈ రోజు రాత్రికి రాను. మీరు ఏమీ అనుకోకుండా ఆమెకు చెబుతారా”
నేను : “సరే” అని ఫోను పెట్టేసాను.
ఇంక నా ఎదురుగా నా కలల రాణి బెడ్ మీద పాల కలశాల్లాంటి చల్లు, మన్మధుడి చెరుకు పిల్లులా నడుము, అజంతా గుహల్లొ ఆమె బొడ్డు, పోతపోసిన మైనంలా ఆమె తొడలు…..నాకు ఇంతకంటే ఏమి కావాలి. ఆ రాత్రి నేనూ ఆ వూర కుక్కలా ఆమెను మళ్ళీ మళ్ళీ దెంగాను. నాకాను…చీ కాను. ఆమె ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకొనేలా దరువు వేసాను. ఇద్దరికీ తెల్లవారడం ఇష్టం లేదు. మధ్య మధ్యలో స్వీట్సు పళ్ళు …..దెంగుకోవడం…నా జీవితాని కి తినడం, రాత్రి చాలు
ఎప్పటికీ నెమరు వేసుకోవడానికి.
అయిపోయింది.
ఎవరైనా అమ్మాయిలు ఆంటీలు సెక్స్ కావాలంటే నా [email protected] మెయిల్ కి మెసేజ్ చేయండి మరియు మీ వివరాలు రహస్యం గా ఉంచుతాను

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: