నా నగ్న అందాలను చూసుకొని మురిసిపోయాను

నా పేరు మౌనిక నేను రోజు Moredesi.com లో వచ్చే సెక్స్ stories చదువుతాను i am a daily reader అవన్ని చదివిన తరువాత నా కథ కూడా ఇక్కడ పెట్టాలని పించింది నేను నా feelings ఇక్కడ తెలుపుతున్నాను
last year అప్పుడు జరిగిన సంఘటన ఇది నాకు బాగా గుర్తుంది. ఆ రోజు మౌని కా! మౌని ! ఎంత సేపు అంటు కేకలు వేస్తున్న మా అమ్మ మాటలు వినిపించడం తో అయి పోయింది అమ్మా అంటు బాత్రూం లోనించి అరిచాను.

నేను మాధవ్ (మా డడీ] రాజి [ మా మమ్మీ) ల గారాల కూతురుని. నేను పుష్పవతి అయ్యి ఇంకా నెల కూడా కాలేదు అప్పటి కె నాకు సెక్స్ కోరికలు కలగడం మొదలైన వి నేను బాత్రూం లోనించి బయట కు ఒక చిన్న పల్చటి టవల్ కప్పుకొని వచ్చి అద్దం ముందు నుంచొని నా నగ్న అందాలను నేనే చూసుకొని మురిసిపోయాను.

రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న నా చళ్ళను చూసుకొని వాటిని అదు ముకుంటు పక్కన ఉన్న దిండు తీసుకొని గట్టి గా , కౌగిలించు కొని కాసేపు అలా స్వర్గం లో విహరి స్తుంటే మళ్ళీ అమ్మ కేక వేయడంతొ గబ గబా స్కూల్ ఫ్రాక్ వేసుకొని underwear వేసుకోవడం మరచి పోయాను. కిందకు వచ్చి చూడ గానే నాకు మా అత్త కూతురు నవీన నా చిన్ననాటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కనిపించింది. న వీన చాలా మారి పోయినట్లు కనిపించి నా మొదటి సారే లంగా ఓణి లో కనిపిస్తోంది. పెద్ద వాళ్ళు మాట్లాడు కుంతుంటే మేమిద్దరం ఒకే దగ్గర కూర్చున్నాము.

” మౌనిక తో పాటు చదువు కుంతుంది అన్న ఆశ తో తీసుకు వచ్చాను. మా ఇంటి దగ్గర స్కూల్ అంత బా గాలే వు” అని చెబుతోంది మ అత్తయ్య. మౌని ఈ రోజు న వీన కు కావలసిన వి ఇప్పించు స్కూల్కు వద్దులే మీరిద్దరు పైకి వెళ్ళండి అనడం తో మేమిద్దరం నా రూం కి పరిగెత్తాం. మేము ఇద్దరం నా రూంలో కి వెళ్ళి కూర్చున్నాం. తను ఉన్న పాత స్కూలు, సెక్స్ గురించి అన్ని చెడ్డ విషయలు చెబుతోంది న వీన.
నేను మంచం ఎక్కి కూర్చున్నా, తను ఎదురు గా ఉన్న study chair లో కుర్చుంతుంది న వీన

మే మిద్దరం మాట్లాడు కుంటుంటే నేను underwear వేసుకోక పోవడం, గ మనించి. నన్ను డోర్ గొళ్ళెం పెట్టి రమ్మంది న వీన. తను చెప్పినట్టు చేసి వచ్చి మంచం మీద కూర్చున్నాను. న వీన చైర్ లో నుంచి లేచి నా పక్కన కూర్చుని
మెల్ల గా తొడల మీద చేయ్యి వేసి మాట్లాడుతున్నట్టు నటిస్తుంది నవీన. casual అని వదిలేసాను, తరువాత తొడల దగ్గరి స్కర్ట్ అంచు లేపి పావడా వేసుకోలేద అని అడుగుతున్నట్టు గా తొడల ను చేత్తో మాసాజ్ చేస్తుంది. ఏం తెలియని దాని లా ఎమిటె ఇది ఇలా మత్తు గా గమ్మత్తు గా ఉంది అని అడిగితే ఇప్పుడే ఏముంది ముందుంది ముసళ్ళ పండగ అని పూకు ను అరచేతి తో మెల్ల గా కొట్టి జవాబు ఇచ్చింది న వీన. మెల్ల గా పూకులో కి వేలు పెడుతున్న న వీనను ఆపి తప్పు అని చెప్పి పక్కకు తప్పుకుంటే ఎలాగు స్కూల్ లేదు గా ఈ పని కి మాలిన డ్రెస్సు ఎందుకు అంది న వీన. నేను పక్కకు జరిగి బట్టలు మార్చుకొంటుంటే న వీన పక్కకు వచ్చి నా నగ్న అందాల ను చూస్తు మురిసిపోతు పెదాలు కొరుక్కుంటోంది. ఆగలేక ఏయ్ మౌని నువ్వు ఎప్పుడు పుష్పవతి వయ్యా వు అని ఓ comment విసిరింది న వీన.
డ్రెస్ మార్చుకుని నేను మంచం దగ్గరకు వస్తుంటే ఇంతలో బాత్రూం లో జారి పడి పోయింది న వీన. దెబ్బలు ఏమి తగల్లేదు కాని తగిలి నట్టు అ మ్మా నొప్పి, అమ్మా నొప్పి అంటు నటిస్తోంది నవీన. నేను కంగారు గా పరిగెత్తి వేళ్ళి చెయ్యి అందించి మెల్లి గా లేపి బుజం మీద చెయ్యి వేసుకుంటో దాన్ని ఆసరాగ తీసుకొని నా

చళ్ళకు తగిలేట్టు గా అరచెత్తో మెల్ల గా కొట్టి నట్టు గా చేయి ఊపింది. నడుము నొప్పిగా ఉంది జండూ బాం రాస్తావ అని మంచం మీద కుర్చో బెడుతుంటే అడిగింది నవీన అలాగె అని జవబు ఇచ్చి జండూ బాం తీసుకు వచ్చాను. అప్పటి కి నవీన ఇంకా లంగా ఓణిలోనే ఉంది.
జండుబాం తెస్తుంటె కదులుతున్న నా చళ్ళు చుస్తూ ఆగ లేక పోయింది న వీన. జండుబాం రాయబోతుంటే ఓణి తిసేస్తుంది న వీన. లావు గా దొస కాయల్లా ఉన్న దాని చళ్ళు చూస్తుంటే నాకె అసూయ వేసి వాటిని ఒక సరైన పిసకాలని పించింది. నేను జండు బాం రాస్తుంటే అవి కదులుతూ క నులకు విందు పెట్టి నట్టు అని పించింది.
జండు బాం రాస్తుంటే నడుము దగ్గర గట్టి గా ఉంటె లంగా లో చెయి పెట్టి తీస్తుంటే న వీన కు జివ్వు మని మత్తు కలుగుతోంది అను కుంట అ మ్మా హ హ…. ఆబ్బ అబ్బబ్బా… అంటు మెల్ల గా ములిగింది. నవీన ను నేను అటు పక్కకు తిప్పి జండు బాం తో మాసేజ్ చేస్తుంటే ఆ నల్ల జాకెట్ వేనుక తెల్ల బ్రా చూసి ఏమిటే ఈ బా అని అడి గా. అసలు ఈ బాలు ఎలా వేసుకుంటారు అప్పుడే
బ్రా లు వేసుకునే అంత పెద్ద దనివి అయిపోయావ అంటు అడిగా. న వీన ఓ
పిచ్చి దాన ఈ బా వేసుకోవడం వల్లే మనం సెక్సీ గా కనబడతాం అని చెప్పింది. అసలు ఈ బా ఎలా తొడు కుంటరు అంటు తెల్ల మొహం వేసు కొంటె. నీకు చాలా చెప్పేవి ఉన్నయి లే

వాటి తొ పటే బా డిటైల్స్ నీకు సాయంత్రం చెబుతాను లే ముందు కాస్త ఆ పని కానివ్వు అంటు మూలుగుతోంది నవీన.
సాయంత్రం ఇద్దరం వెళ్ళి బా లు underwears అన్ని తెచ్చుకున్నాం . మంచి transperent nighty లు కూడా తెచ్చుకున్నాం. ఇంటి కి వచ్చే సరకి రాత్రి ఎనిమిది ఐంది ఇంటి కి వచ్చాక నేను బాత్రూం లోకి వెళ్ళాను బయట కు వచ్చి చూస్తే నవీన నా ముందు అర్ధ నగ్నం గా నుంచుంది నేను ఆమె అందాన్ని చూసి ఆగ లేక పోయాను. మౌని కాస్త ఈ బా హుక్స్ తీయవ అని మూలుగుతు అడిగింది. నేను దగ్గరకు వెళ్ళాను. ఆమె వెనక్కు తిరిగి నుంచుంది. అది చాలా టైట్ గా ఉంది. నేను
కొంచం గట్టి గా వెనక్కు లాగి తీసివేయబోయాను. ఆ stroke కు నవీన అమ్మా… ఆ అహ్ అహ్ అ.. అని మూల్గింది.
బా తీసిన తరు వాత నన్ను గట్టి గా పట్టు కొని ముద్దు పెట్టింది. అప్పుడప్పుడు నేను english cinemas లో చూసినట్టు గా నోట్లో నోరు పెట్టి గట్టి గా ముద్దాడింది. మెల్లి గా నా బాట్టలు ఒకోటి తీసింది. నన్ను న గ్నంగ మార్చింది. ఆతులు shaving చేసు కోవా అని అడిగింది నన్ను న వీన. నేను అప్పటి కి shaving మాటే ఎరుగ ను అంటే తను చేసే అల్లర్ల కు ఆగలేక అహా…… అని మూలిగాను. ఆమె ఇంకా అర్ధ నగ్నంగ ఉంది. తన drawer తీసివేయ మంది. తను చెప్పినట్టు చేసాను. తను

complete shaving చేసుకుంది. ఒక్క సారి అక్కడ చేత్తో మాసాజ్ చేయ మంది.
ఒక సారి తన పూకు నాక మంది. పూకు లో వేలు పెట్టి ఫింగ రింగ్ చేయ మంది. నగ్నం గా ఉన్న నన్ను లేపి మంచం మిద కు తోసి నా వళ్ళంత ముద్దుల వర్షం కురిపించింది. పూకు లో వేలు పెట్టి ఫింగ రింగ్ చేస్తు చేతులతో చళ్ళను నలిపి పారే సింది. ఆ ధాటి కి తట్టుకో లేక బాధ తో అరుస్తుంటే ఓ english kiss పెట్టి శాంత పరిచింది. తను చేసి నట్టు ఫింగ రింగ్ చేయ మంది. నన్ను తన వళ్ళో వెనకవైపు అంటే నా
వీపు ఆమె మొహం వైపు facing అన్నమాట. స్పీడ్ పెంచాను దాని కి ఆగలేక నా వీపు గట్టి గా హత్తు కుంది. ఆ
రాత్రి ఇద్దరం నగ్నం గా enjoy చేసాము.
మరునాడు ఇద్ద రం, స్కూల్ కి వెళ్ళాము. నేను, న పీన ఒకె దగ్గర కుర్చున్నాము teacer class చెబుతుంటే న వీన నా పూకు లో వేలు పెట్టి కెలక సాగింది. నేను ఆగలేక పోయాను. ఆమె స్కర్ట్ లేపి నేను ఆమెకు సెక్స్ కోరిక కలిగేల చేసాను. మేము లాస్ట్ బెంచ్ లో మూల కు కూ ర్చోడం వల్ల మమ్మలి ని ఎవరు గమనించలేదు. | |తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !

interval లో అమ్మాయిలు ఇద్ద రు లేక ముగ్గురు ఒకే బాత్రూం లో toilet కి వెళ్ళి వస్తారు ఎందుకంటే బాత్రూంస్ చాలా తక్కువ.

మే మిద్దరం ఒకే బాతూం లో కి వెళ్ళాము. అక్కడ తను మౌని కొంచం సెక్స్ చెయ్యాలని ఉందని అడిగింది. ఏం పరవాలేదు next period leisure మన ము enjoy చెయ్య వచ్చు అని చెప్పాను. ఆమె drawer తీసి స్కర్ట్ నడుము దగ్గర ఉన్న బెల్ట్ లో దోపుకుంది. నన్ను అలాగే చే సింది. నా తొడల మధ్య తన కాలు పెట్టి మోకాలి తో మెల్ల గా పూకు ను కొట్టింది న వీన. అలాగే ఉచ్చ పొశేయ మంది. అలాగే చేసాను. ఊచ్చ పోసిన తరువాత తనకు నేను నాకు తను కడిగింది. ఇద్దరం అలాగే గోడను ఆసరా గా చేసుకొని ముద్దు లాడు కున్నాము. ఎంతో తీయగ ఉన్నాయి ఆ ముద్దులు. ముద్దులు పెడుతు ఆపలేదు చెత్తో పూకు లో కెలుకుతోంది. ఆగ లేక పోయాను తన బుగ్గలను గట్టిగా కొరికాను. తను అర వబోతే ఒ english kiss పెట్టి చెవిలో ఎవరైనా వింటరని గొణి గాను. తను పగ తీర్చుకోవడం కోసం కింద కు వంగి పూకు పెదాల ను గట్టిగా కొరికింది.
అలా enjoy చేసే వాళ్ళం . అలా Saturday వచ్చింది అ రోజు TV చూస్తు సడెన్ గా midnight masala వస్తే ఆ పో గాం పెట్టింది. మా పక్కింట్లో ఓ uncle aunty ఉంటారు. వాళ్ళ కిటికి మా రూం కిటి కి ఒకే హైట్ లో ఉంటై. ఆ రోజు వాళ్ళు లైట్స్ ఆఫ్ చెయ్యడం మరచి పోయారు. అది గ మనించిన నవీన నాకు చెప్పింది ఆంటి బెడ్ మీద పడుకుంటే uncle ఆంటి పడుకున్న బెడ్ ముందు కూర్చొని TV చూస్తున్నాడు. సడెంగా ఆంటి నైటి కదలడం తో uncle ఆంటీ ని లేపి లుంగి తీసేసి ఆంటీ నైటీ ఎత్తి

పావడా చింపి తన మొడ్డ ని ఆంటీ పూకు లోకి ప్రయోగించాడు కాసేపు ఆగి ఆంటి uncle సుల్ల ని నోట్లో పెట్టు కుంటె uncle దాన్ని బాగా ముందు కి వెనక్కు ఊపాడు. ఆంటి దాన్ని ఓ కొరుకు కొరికింది. వాళ్ళు పడుకున్న తరు వాత నవీన కేరట్ తెచ్చి తన పూకు లో పెట్టించుకుంది. నవీన నా కాళ్ళ దగ్గర తల పెట్టి పడుకుంది నేను ఆమె పూకు లో కేరట్ పెడితే ఆమె నా పూకు లో నాలిక ముంచి నాకుతోంది. అలా ఎన్నో రోజులు మేము enjoy చేసాము..

Categorized in: