అదే ఫస్ట్ టైం నాలిఫ్ లో పుకూ ను చుడం అది ఆరోజు నేను నా పని గూర్చి వుక ఇంటికి వెళ్ళాను ఆక్ repair చేస్తున్నాను అనుకోకున a inti owner Pani meda bayathaki వెళ్ళారు owner gari భార్య కీ నా గూర్చి నీళ్లు తేమనను తను నీళ్లు ఈస్తు నా వైపు అదో రకంగా చూస్తూ బెడ్ రూం డోర్ క్లోజ్ చేసింది నా వైపు వస్తూ తన saree ni remove చేసింది నేను చాలా భయం గా చూస్తున నా దగ్గరకి వచ్చింది వచ్చి నాను నువ్వు సుకపెడితే నేకు కావలసిన డబ్బు ఇస్త అని ఆ ఆంటీ అడిగింది నేను నేకు ఇదే ఫస్ట్ టైం అని చెప్పాను తను నేర్పిస్తాను అని నా చేత్తో వున్న screw driver ni తీసి పక్కన పడేసింది నన్ను బెడ్ పైకి తీసి నా డ్రెస్ remove చేసింది తన dress remove చెయ్యమంది నేను వుక్కోటి గా remove చేశాను ఇంతలో call vachindi valla husband రావడానికి టైం పడుతుంది అని ఆ ఆంటీ నాను గట్టిగా అర్తుకుంది తన సొల్లు చాలా స్మూత్ గా వున్నాయి తను ఫస్ట్ తను నాకు లిప్ కిస్ ఇచ్చింది అల అవుతూ వునడగ నాది గట్టిగా అయ్యింది నది దగ్గర 7 ఇంచ్ వరకు పెరిగింది తను నాకు జాబ్ ఇస్తు వుంది నేను ఎంజాయ్ చేస్తున తన బూబ్స్ నీ press చేస్తూ లీక్ చేస్తూ కొరుకుతూ వున్న తన పుకూ అల వుంది అంటే చెప్పలేము లే ఇంకా నన్ను పుకూ నాకమంది నేను నాకుతూ వున్న అల 1 hour నాకుతూ వున్న తను ముర్గుతు వుంది మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్… Neku amm చెయ్యాలి అన్న తన పుకూ లో మోడ్డ పెట్టమంది తన పుకూ thighs ga vundi valla husband seal open chyyaledu anta మోడ్డ టైట్ గా తోసా slow ga vesthuna speed pencha తను అర్స్తు వుంది మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అల 30 minute అయ్యింది నాకు కారిపోతుంది amm చెయ్యాలి అని అడిగా విపేసా అల తను నాకు angles Ani చెప్తూ దెంగించుకుంది 69 ,డాగ్ ,… …..అల 3hours అయ్యింది నాకు amount ichindi auntie number ichindi తనకి మూడ్ vachinappudala నాతో సుకబడుతు వుంది మెలో avvarina ఇలా bàdha పడుతూ వుంటే చెప్పాడు మేమన్లి కూడా ఆంటీ నీ దెంగినటు డెంగీ పెడతా

Categorized in: