పక్కింటి ఆంటీ తో అక్రమ సంబంధం

Hi ఫ్రెండ్స్ చాలా రోజుల తరువాత మళ్ళీ కథ రాస్తున్న ఏమన్నా తపులు వుంటే క్షమించండి ఒక్
ఎవరన్నా అమ్మాయిలు కానీ అంటిలుకాని వారికి సెక్స్ లో తృప్తి లేకపోయినా సెక్స్ కోరికలు అకువగ వున్న రొమాన్స్ చేయాలి అనుకున్నారు నాకు massage cheyandi na మెయిల్ ఐడీ devilromentic95156@gmail.com లేదా hungout లో massage చేయండి మీ విషియలు రహస్యంగా వుంచబడును రాజంపేట to tirupati మధ్యలో ఎవరన్నా వుంటే massage చేయండి only అమ్మాయిలు అండ్ అంటిస్ ఒక్ ఇంకా కథ లోకి వెళదాం

ఫ్రెండ్స్ ఈకథ మా పకిటి అంటి మీద వున్న కోరికను కల్పించి చెబుతున్న ఒక తన్నని అల దెంగాలి అనేదనిని కల్పించి చెబుతున్న
Hi నా పేరు జై నేను మా పక్కింట్లో ఒక అంటి వుంది స్వాతి (పేరు మార్చి) తన్న వయసు 35 వుంటుంది తను విహాల అందగా వుంటుంది నేను ఒకరోజు తను మా ఇంటికి వచ్చింది అపుడు మా ఇంట్లో నేను తప అవరు లేరు అపుడు నేను తనని ఎం అంటి అన్న స్వాతి అంటి అమిలేదు జై ఊరికినే వచ్చ అమ్ చేస్తున్నావ్ అని అపుడు నేను మొబైల్ లో సెక్స్ videos చూస్తున్న ఒకసారిగా మూలుగుతున్న సౌండ్ వచ్చింది అపుడు అంటి ఏంటి ఆ సౌండ్ అంది

ఏమి లేదు అన్న కానీ అంటి నా చేతిలోనుంచి మొబైల్ తీసుకొని చూసింది దాంట్లో ఒకడు అమ్మాయి పుక్కులో నాలుక పెటి నాకుతున్నాడు అది చూసి అంటి జై నువు ఎవి చూస్తావ అని అడిగింది కానీ న నోటినుచి అమట్ట రాలేదు కానీ అంటి నను అలానే చుస్తువుంది ఒక 5 నిమిషాలు తరువాత నా మొబైల్ నాకు ఇచ్చి జై అంది

నేను తల పెకి ఎతి చూసా అపుడు అంటి జై నాకు అదే విధంగా చేస్తావా అని అడిగింది నేను ఒక నిమిషం షాక్ లో కి వెలిపోయా అందుకు అన్నగా నేను సెక్స్ videos చూస్తున్న కదా ఇంట్లో వలకి చెబుతుందో అని బాయం తో వుంటే తను మాత్రం పుకూ నకుతవ అని అడిగింది నేను షాక్ లో నుచు తెలుకొని హా అని అన్న కానీ నాకు ఎంతవరకు నకడం చేతకాదు అన్న నేను నికు ఈరోజు నకాడం డెంగడాం అని నేర్పిస్తాను అని చేపించి నేను సరే అని నా బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళాము వెళ్ళగానే నాను తను లకొని లిప్ టు లిప్ కిస్ చేసింది నేను కూడా సహకరించ అల తను న నోరును జురుకుంది నేను తన నాలికను జురుకున్నం అల 10 నిమిషాలు చేశాం తరువాత నేను మెల్లిగా తన రాములు పిసుకుతున్న తను నబయలు విపుతుంది నేను బతల మిదనుచి పిసుకుతున్న నా బాయలు మొత్త విపేసింది నా మోడ్డ సెక్స్ videos చుస్తునదువలన ముందుగానే లేచి వుంది అది చూసి అంటి ఎంత వుంది అంది నేను మెల్లిగా తన్న చీర మేతం విపేసా జకిట్ అండ్ లంగా కూడా విపేశ

ఈఇద్దరం పురితిగా నగ్నంగా వున్న అపుడు తన అంద చూసి దేన్గితే నినే దెంగాలి అని అన్న తనతో అపుడు ఐతే ఇంకెందుకు ఆలస్యం దేంగు అంది అపుడు నేను తనని మంచం మీద పడుకోబెట్టి నేను తన రాములు ఒక చేతో పిసుకుతూ ఇంకో రాముని నోటికి అందిచకున్న మరో చేతో తన పుకూ మీద నిమురుతున్నాను తను మెల్లిగా మూలగడం స్టార్ట్ చేసింది అపుడు నేను మెల్లిగా తను రాము వదిలేసి తన పుకూ తగరకు నా తల పేటి నాలికతో తన వుకులో పేట అపుడు ఇంకా అకువగా మూలిగింది నేను అలానే చేస్తున్న అర్ధగంట తరువాత న మొదని తన పుకులో పేట అపుడు స్వాతి అంటి జై బాగా దేను నేను దెంగించుకుని 4 year ఐఎంధి fast ga దేంగు అని అరుస్తుంది నేనుకూడ ఫస్ట్ గ దెంగుతున్న అల అర్ధ గంట dengan అప్యూటికి 2 time కార్చుకుంది నకు కుడ కరిపోంది అంటి లోపలే కర్చేయన్న అన్న కర్చి జై నకు పిల్లలు పుట్టకుండా అపరేశ చేశారు నేను కూడా లోపలే కర్చేసా నేను అలానే పడుకొని అంటి న దెంగుడు అలవుంది అని అడిగా బాగా దెంగావురా అంది అంటి మనకు విలు కుదిరినప్పుడ్లా దెంగించుకుందామని అని అన్న హా సరే జై నువు అపుడు కవలనెట్ అపుడు ఎవరు లేనపుడు నాను నువు దెంగచ్చు అంది నేను thanks అంటి అని తనకి లిప్ కిస్ ఇచ

ల కిస్ ఎచక తన పక్కనే పడుకొని తన రాములు పిసుకుతూనే వున్న ఒక గంట తరువాత తను చుర కటుకొని వెలిపొయిన్ది నేనుకూడ drass వేసుకొని బయటికి వెళ్లే తను నాను చూసి నవింది నేను కూడా నవ మలి అపుడు దెంగించుకుందామని అని ఆలోచనలో వున్న

స్వాతి నాను చూసినప్పుడల్లా సిగుపడుతువుంది one week తరువాత స్వాతి వల మొగుడు work మిధ 2weeks వేరే ఊరు వెలారు స్వాతి వచ్చి మా ఫ్యామిలీ ని జై నీ మకు తోడుగా పడుకోమంతర అని అడిగింది హా సరే నంది మవడు వస్తాడు అని చెప్పారు స్వాతి ఇపుడు ఇంట్లో స్వాతి అండ్ తన మిగురు పిల్లలు ఉన్నారు నిటే 8:30 ఐఎంది వలు తిని పడుకున్నారు నేనుకూడ మా ఇంట్లో తిని వాల ఇంటికి వెళ్ళాను స్వాతి ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు ఒక పాప మొబైల్ చూస్తుంది నేను వెళ్ళగానే స్వాతి అంటి am పాప ఇంకా పడుకోలేదు అన్న అపుడు స్వాతి పాప దగరనుచి ఫోన్ తీసుకొని పడుకో నాన్న పొద్దునే school కీ వెళ్ళాలి అని పడుకో బెట్టింది

అందరూ హల్ లో పడుకొని ఉన్నారు నేను కడ హాల్లో పడుకున్న ఒక అర్ధగంట తరువాత పపకుడ పడుకుంది అపుడు నేను మెల్లిగా లేచి స్వాతి అని అన్న హా అని అనింది ఎదరం లేచి మెల్లిగ బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళాము వెల్లినవెంతనే నేను స్వాతిని నడుము పట్టుకుని దగరకు లకోని లిప్ టు లిప్ కిస్ చేసాడు అల 10 నిమిషాలు ఒకరి నోరు మరొకరు జూరుకున్నం తరువాత తను తన బాయలు విపెసింది నేను కూడా విపేశా తనని మంచం పై పడేసి తను ఉములు పిసుకుతున్న ఒక రాము నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నది చాలా పేదవిగా వున్నాయి ఇన్న పటుకొని రాములు పిసుకుతూ చీకుతున్న తరువాత కొంచం కిందికి వచ్చి తన బొడు మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించారు అల 10 నిమిషాలు చేసి ఇంకోంచ కిందకు పోయా

మెన్న మేము ఇద్దరం దెంగించుకుటున్నాం కబయటి మలి అవకాశం వస్తుంది అని పుకూ చుతు వున్న ఆతులు అని తీసేసి నీతిగా పెతుకుంది అల నీతిగా వుండటం చూసి పుకి ముడుల వర్షం కురిపించి మెలిగా నవెలు పుకులో తెట్ట తను మెల్లిగా మూలుగుతుంది మెలినితిసి నా మోడ్డని తన పుకూ రాస్తున్న తను తాటుకొలేక దెంగురా నా తనకు ముగుడ అంది అమట వినగానే ఒకసారిగా నమోడ పుకులోకి దూరింది స్వాతి ఒకసారిగా అమ్మ అంటూ అరిచింది నేను తను అరిస్తే పిల్లలు లేస్తారు అని తన నోటిని నా నోటితో అపేసా కింద పుకూని దేన్గుతా మధ్య లో చేతో రాములు పిసుకుతున్న నోట్లో నోరుపెట్టి నా నోటిని తను తన నోటిని నేను జురుకుంటు అల దెంగుతూ వున్న స్వాతికి కి కరిపోంధి నకు అర్ధగంట తరువాత కరిపోయెంది అల మూడు రౌండ్స్ వేసుకున్నాం

నెక్స్ట్ డే morring నేను మా ఇంటికి వెల్ల మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఊరికి వెలలి అని నాతో అన్నారు నేను మాత్రం నకు పని వుంది ఏవో కారణాలు చేపి ఆగిపోతాయా స్వాతి కూడా పిల్లలను స్కూల్ కి పంపించింది ఇంకా మేము ఇద్దరం మాత్రమే వున్నం స్వాతి తో నువు పెళ్లి కుతిరిల తయారు అవ్వు నికు నకు సోబానం అన్న అలాగే రాడి ఇయింది నేను స్వాతి ఇంట్లోకి వెళ్లడం ఎదురింటి అంటి చూసింది నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే గడియ పేటకుండ వాకిలి వేసా నేను నేరుగా బెడ్రూంలోకి వెళ్ళా స్వాతి నాకోసం అంధగ తయారు ఐయింది తను తెలగ వుంటుంది నకు బ్లాక్ కలర్ అంటే ఇష్టం అని బ్లాక్ సరిలో వుంది నేను నకు నచ్చినట్లు వుండటం చూసి పిచేకిపోంది వెంటనే తనను లకొనీ మొహం మీద ముద్దులు పెడుతూనే వున్న

కొత్త సమయానికి లిప్ టు లిప్ కిస్ చేస్తున్న తన అందం మత్తులో am అర్థం కాలేదు ఎదురింటి అంటి వస్తుంది విల్లు వాకిలి వేసుకొని am చేసుకుంటున్నారు అని నేను గడియపేటడం మర్చిపోయా తను సరాసరి బెడ్రూమ్ దగరకువచి తొంగి చూస్తుంది నేను మాత్రం మనకు ముద్దులు అపేసి చీర పెనుచి తన రొమ్ములు ఒకచేత్తో పిసుకుతూ మరో చేతో తన పుకూ మీదా రఫ్ చేసున్న తను మాత్రం న మొహం మీద ముద్దుల వర్షం కురిపిస్తుంది మేము చేసేది అంత తన ఫోన్ లో రికార్డ్ చేస్తుంది నేను వెంటనే స్వాతి నీ కింద కూర్చోబెట్టి నా మోడ్డ బయటికి తీసి స్వాతి నోటికి అందించ స్వాతి లాలిపాప్ చికినట్లు చీకుతుంది నేను మెల్లిగా తనని బాటలు విపేసి మంచంమీద పడేసి 69 డిగ్రీస్ లో పడుకునం అంటే న మొడ తన నోటికడికి తన పుకూ నా నోటికి అందుకొని ఒకరిది ఒకరం నకున్మ ల అర్ధగంట తరువాత లేచి నా మోడ్డని తన పుకులో పెట్ట తను దెంగురా బాగా దేంగు అంటి రెచ్చగొట్టింది నేను తనని దెంగుతున్న తను ఫస్ట్ హా అని దేంగు తున్న ఎదురింటి అంటి మేము చేసేది అంత తన మొబైల్ లో రికార్డ్ చేస్తుంది మేము మాత్రం దెంగించుకుంటుంన్ వున్న ఎదరికి కారిపోంది ఇద్దరు అలాగే పడుకుండిపోయాం ఎదురింటి అంటి కూడా మమ్మల్ని చూసి తన పుకులోనుచికుడ రసాలు కరై

ఫ్రెండ్స్ కథ ఇంకా వుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ లో ఎదురింటి అంటి నాను black mail చేసి తన కమని తీర్చుకుంది ok ఫ్రెండ్స్ రాజంపేట నుంచి తిరుపతి మధ్యలో వున్న అమ్మాయిలు అండ్ ఆంటీ స్ వుంటే మీ కోరిక తీర్చుకోవాలి అనేటే నా మెయిల్ ఐడీ కి massage చేయండి మీ విశియలు బద్రంగ ఉంచబడతాయి ok
devilromentic95156@gmail.com పేరు జై
Hunout లో మెయిల్ ఐడీ కి massage cheyandi na whatsapp number m
పంపుత

 

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: