బానేరుగట్ట గొరెల్లు కాచే ఆంటీ తో నా దెంగుడు, హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏళ్ల ఉన్నారు నేను మీ రాజు నీ నా లాస్ట్ స్టోరీ కి రిప్లై ఇచ్చిన లైక్ చేసినా మీ అందరికీ నా రుధయపుర్వక కృతజ్ఞతలు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే స్టోరీ రీసెంట్ గా జరిగిన నా దెంగుడు కథ అనుకోకుండా ఒక్క ఆంటీ నాకు పరిచయం కావటం ఆ పరిచయం కాస్త మా దెంగుడు కీ దారి తీసింది అదీ ఏలా అన్నది ఈ స్టోరీ చదివి ఎంజాయ్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు సలహాలు నా మెయిల్ ఐడీ కీ పంపండి మీ మను,నా మెయిల్ ఐడీ గూగుల్ చాట్ ఐడీ ఒక్కటే 👇
[email protected]
డియర్ ఆంటీస్ గర్ల్స్ నాతో ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే నా తో ఓపెన్ గా చాట్ చేయండి నాను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోండి తర్వాత కలుద్దాం నేను బెంగళూర్ లో ఉంటాను AP TS లో కూడా వచ్చి మీకు సుఖాని ఇవాగలను.
ఇంకా స్టోరీ లోకి వెళ్దాం

తన పేరు స్వర్ణ ఏజ్ సుమారు 36 నుండి 38 లోపు సైజస్ 34 32 34 తను నాకు అనుకోకుండా పరిచయం అయిన ఆంటీ అది ఎలా అంటే మీకు తెలుసుగా నేను చేసే వర్క్ మార్కెటింగ్ అందు వల్ల ఈ నెల్ల 4వా తేదీ నేను బానెరుగట్ట కి వెలవలసి వచ్చింది వెళ్లి నా వర్క్ ముగించుకొని రిటర్న్ వెళ్ళేప్పుడు నా లాస్ట్ స్టోరీ కి ఒక్క గూగుల్ చాట్ లో అంతకు ముందు నుండే ఒక్క ఆంటీ చాట్ లో ఉండేది తను call చేసి మను నేను ఫ్రీ గా ఉన్న నుడ్ కాల్ చేస్తా నువుకుడ నీ మడ్ద చుపెట్టు అందీ నేను సరే అని బానేరుగట్టా పోలీస్ స్టేషన్ ఒపోజెట్ రోడ్ లో వెళ్తే అక్కడ అడవి వస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్లి నా బైక్ పార్క్ చేసి కొంచం పోధలోకి వేలను అక్కడ ఎవరూ లేరు అంతలో online ఆంటీ కాల్ చేసింది నేను తన బాడీ చూస్తూ నా బెల్ట్ విపీ నా ప్యాంట్ కిందకు లాగి అప్పటికే బాగా లేచి ఉన్న మడ్ద నీ తీసి కొట్టుకుంటూ తనకి ఫోన్ లో చూపిస్తున్న తను కూడా తన బూబ్స్ పుకూ చూపిస్తూ నాను రెచ్చగొడుతూ ఉంది అలానే నేను నా మడ్ద కోతుకొని కర్చుకొనీ తెచ్చుకొన్న వాటర్ పాకెట్ తో కడ్డుకోని ప్యాంట్ సరి చేసుకొని నా బైక్ కాడికి వచ్చి చూసి నేను షాక్ ఒక్క ఆంటీ నా బైక్ మీద కూర్చొని ఫోన్ లో ఎదో చూస్తూ ఉంది

ఇక్కడి నుండి తనకు నాకు మధ్యన జరిగిన సంభాషణ మొత్తం కన్నడ లో జరిగినది నేను తెలుగు లో రాస్తున్న
నే.ఎవరండీ మీరు నా బైక్ మీద కూర్చొని ఉన్నారు
తను. ఏ కూర్చోకూడద
నే.నేను వెలాలి ముందు మీరు బైక్ మీద నుండి దిగండి
తను.వచ్చినా పని అంత తొరగా అయిపోయిందా
నే.ఎం పని
తను.ఇంత వరకూ నువు లోపల ఎం పని చేశావో నీకు తెలీదా
నే.షాక్ హ నేను ఎం చేశాను
తను. మరీ ఎందుకు పోధాలోకి వెలవు
నే.అది అది
తను.చిన్నగా నవ్వుతూ నేను మొత్తం చూసాను లే గానీ అయిన ఎం ఉంది నీ ఫోన్ చూస్తూ అంత గట్టిగా కోతుకొంటున్నవు అందీ హ మతక్కు నాకు గుండె జళ్ళుమంది
నే.నేమతిగా ఎం లేదు ఆంటీ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ వీడియో కాల్ చేసింది అని చెప్పేస
తను.హో అధ సంగతి అక్కడ అది ఇక్కడ నువు ఒక్కరిదీ ఒక్కరూ చూసుకొంటూ కర్చుకొనరణమట్ట అందీ తను అంత పచ్చిగా మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు కొంచం కంగారు తగి
నే.చినగ్గ అవును ఆంటీ అనా
తను.రే నీకు నేను ఆంటీ లా కనిపిస్తున్నానా నా పేరు స్వర్ణ అందీ
నే.సరే అండి

తను. అయినా ఫోన్ లో చూస్తూ కర్చుకొంటే ఎం వస్తుంది రా డైరెక్ట్ గా వెలచుగా తన కాడికి అందీ
నే.తను ఒప్పుకోదు నాకు ఏమో చేయాలి అని కోరిక ఎక్కువ అన ఎం తెలియని వాడిలా
తను.ఇప్పటివరకు ఎవరితోనూ చేయలేదా అందీ
నే.లేదు అండి డైరెక్ట్ గా ఇప్పటివరకు చేయలేదు
తాను.గట్టిగ నవ్వుతూ ఓరి నీ చేయకుండానే అంత గట్టిగా కోటుకొంటున్నవు ఇంకా నీకు ఛాన్స్ ఇస్తే ఎలా చేస్తవో అందీ
నే.ఇంతవరకు ఎవరూ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు
స్వ.ఛాన్స్ ఇస్తే ఎం చేస్తావు
నే.అందరూ మాటలతో ఛాన్స్ ఇచేవాలే డైరెక్ట్ గా ఇస్తే చేతలో చూపిస్తా
స్వ.సరేగాని నీ నంబర్ ఈవు
నే.ఎందుకు
స్వ.నీకు ఛాన్స్ కావాలా సమాధానం కావాలా
నే.డైరెక్ట్ గా ఛాన్స్ కావాలి
స్వ.అబ్బా ఇప్పుడే పరిచయం ఐ అప్పుడే నా కొన్ని రోజులు మాట్లాడి తర్వాత చెబుతా
నే.సరే అని నంబర్ ఇచ్చి ఇక వెళ్తా అని నా రూం కి వచ్చేస 3రోజులు చూసా కాల్ రాలేదు ఇంకా రాదు అనుకొనా హ రోజు నైట్ 11కి నాకు కాల్ వచ్చింది కాల్ పిక్ చేసి ఎవరు అన
స్వ.నేనే
నే.నేనే అంటే నీకు పేరు లేదా
స్వ.స్వర్ణ
నే.తెలుసులే చెప్పు
స్వ.తెలిసి ఎందుకు ఎవరు అనవు
నే.ఊరికే లే చెప్పు
స్వ.ఎం చేపలి
నే.ఎందుకు కాల్ చేశావో చెప్పు
స్వ. ఏ చేయకూడదా
నే.అల్ల అని కాదు కాల్ చేయవేమో అనుకొన్న
స్వ.అల్లా ఎందుకు అనుకొనవు
నే.నేను నీకు నంబర్ ఇచ్చి 3రోజులు అయింది ఇప్పటివరకు call చేయలేదు గా అందుకే అల అనుకొన్న
స్వ. కొంచ బిజీగా ఉండి చేయలేదు
నే.ఇంకేంటి
స్వ. చెపల్లి మీరే
స్వ.మీరు అనకు స్వర్ణ అని పిలువు
నే.మీరు నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు కదా
స్వ.రేపు ఛాన్స్ ఇస్తే నేను పెద్దదని అని ఎం చేయకుండా అంటావా మరీ
నే.ఎందుకు చేయకుండా ఉంటాను
స్వ.అల్ల నే పేరు పెట్టీ పిలువు
నే.సరే చెప్పు స్వర్ణ
స్వ.రే రాజు
నే.చెప్పు స్వర్ణ

స్వ.మొన్న నీను అల్ల చూసినప్పటి నుండి
నే. హ ఎలా చుసినపటినుంద్ది
స్వ. ఏ నీకు తెలీదా
నే.నీ నోటి నుండి విందాం అని
స్వ. చేపలా
నే.చెప్పు
స్వ.నీ మడ్ద చూసినప్పటి నుండి
నే.నా మడ్ద చూసినప్పటి నుండి
స్వ.అదే గుర్తుకు వస్తోంది రా
నే.అందుకు నాను ఎం చేయమంటావు
స్వ.మరీ నా మీద నీకు మనసు కాలేదా
నే.నీ మీద మనసు పడకపోతే నా నంబర్ అడిగినపుడు తప్పు నెంబర్ చెపి వచేసేవనిగా
స్వ.మరీ నీకు నేను గుర్తుకు రా లేదా
నే.చల్ల సార్లు గుర్తుకు వచ్చావు
స్వ.మరీ
నే.అంటే నీను నేను రార్మల్ గా చూసా గా అంతే
స్వ.అంటే
నే.నేను కూడా నీను డ్రస్ లేకుండా చూసి ఉంటే
స్వ. హ చూసి ఉంటే
నే.నాకు కూడా నీ లాంటి ఫీలింగ్స్ వచ్చేవి
అవును నీకు పెళ్లి అయింది గా
స్వ.అవును
నే.మరీ నీ మొగుడు చేయడ
స్వ.చేస్తాడు ఉంటే కానీ తాను లేదుగా
నే.లేదు అంటే
స్వ.తను దుబాయ్ లో ఉన్నాడు ఏడాదికి ఒక్కసారి వచ్చి 15రోజులు ఉండి వెళ్లిపోతాడు
నే. ఓ అవునా
స్వ.అవును
నే.మరీ పిల్లలు
స్వ.ఒక్క బాబు 8త్ class
నే.మరీ నాతో నీకు ఒకే నా
స్వ.ఒకే నే కానీ కొంచెం భయం గా ఉంది రా
నే.ఎందుకు భయం
స్వ.ఇప్పటివరకు నా మొగుడికి తప్ప నేను ఎవరికీ లొంగలేదు
నే.ఎవరైనా ట్రై చేశారా
స్వ.మా పకింటి ఆయన ట్రై చేశాడు ఒక్క సారి డైరెక్ట్ గా అదిగడుకుడా
నే.ఎం అని అడిగాడు
స్వ.మి వారు లేరుగా ఏమైనా కావాలా అనడు
నే.తర్వాత
స్వ.👠చూపించ అంతే
నే.😃😃😃ఓసి నీ
స్వ. పాకింటి వాడితో ఒక్కసారి కళ్ళు జారితే ఇంకా అంతే వడు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళాలి
నే.పోనీ నాతో చే

స్వ.చేపను గా భయం గా ఉంది అని
నే.అయితే మార్చి పో
స్వ.మర్చిపోయేలా ఉందా నీ గునపం
నే.మరీ అంత నచ్చిందా
స్వ.అందుకేగా అదిగుమరి నంబర్ తీసుకొన్న
నే. అయినా అక్కడ నువు ఎం చేస్తున్నావు పొదలో ఉన్న నాను ఎలా చూసావు
గమనిక:- మీకు డౌట్ రావచ్చు బనేరుగట్ట సిటీ కద గిరెలు ఎల్ల అని అవును అక్క ఇంకా వ్యవసాయం చేస్తారు నిజం.
స్వ. హ అడవి పక్కనే మా పొలం ఉంది నా టైమ్ పస్ కోసం గోరెలు పెట్టుకొన్న పొలం కడి నుండి వస్తు ఉంటే దొడి కోసం అని ఒక్క పొద పక్కన కూర్చొన్న అంతలో నువు బైక్ మీద వచ్చావు సాధారణం గా ఎవరు ఇటు పక్క రారు లేచి నేను అటు వెళ్తుంటే రాగానే తమారు ప్యాంట్ విప్పి మడ్ద కోరుకొంటున్నారు లేచినా నీ మడ్ద చూడగానే ఎన్నలనుండో మడ వాసన లేని నేను అలానే చూస్తున్న నువు ఇంకా గట్టిగా కోరుకొంటూ ఉంటే నేను తట్టుకోలేక అది చూస్తూ పుకూ రసాలు కర్చుకొన్న అప్పటికి నీకు కరలేదు నేను లేచి నీ బైక్ కాడికి వచ్చేశా అప్పుడే అనుకొన్న నీతో సెక్స్ చేయాలి అని అందీ నావుతు
నే.అంటే నీకు నాతో దెంగించుకోవటం ఇష్టమేనా
స్వ.అవును రా అప్పటినుండి నీ మడ నా మనసులో ఫిక్స్ అయింది
నే.మరీ ఎప్పుడు కలుద్దాం
స్వ.చెపుతా అగు
నే.నీ సల్లు సైజ్
స్వ.అవసరమా
నే.చెపువే
స్వ.ఎంటిరా ఒక్కసారిగా వే అంటున్నావు
నే. ఏ అల అనకుడదా
స్వ. అంతే లే పిలిచి పుకూ ఇస్తా అంటే ఎవడు మాత్రం అనకుండా ఉంటాడు
నే.మరీ చెప్పు వే
స్వ.34
నే.అబ్బా ఇంకా
స్వ.ఇంకా ఏంటి
నే.నీ నడుము నీ గుద్దలు సైజ్ చెప్పు
స్వ.చి నాకు సిగ్గు పోరా
నే. సిగ్గా రేపు దేంగే టపుడు కూడా సిగ్గు అంటావా
స్వ.అప్పుడు చెబుతా లే
నే.అప్పుడు నువు చెపడం ఏంటి అంత నేనే చూస్తా గా ఇప్పుడు చెప్పు నువు
స్వ.32 34 సరేనా
నే.మరీ నా సైజ్ అడగవా
స్వ.చెప్పు
నే.8ఇంచ్స్
స్వ.అమ్మో అంతన నా బొక్క లో పడుతుందా
నే.నేను పటిస్తగ

స్వ.ఏమో రా బాబు సైజ్ వినగానే గుండె జళ్ళుమంది ఇంకా దించితే ఎలా ఉంటుందో
నే.దించితే ఇంకా స్వర్గమే
స్వ.అవున్నా
నే.మరీ కదా
స్వ.అవును ఇంతవరకు ఎవరిని చేయలేదు అన్నావు ఇవాని నీకు ఎలా తెలుసు
నే.చేతిలో కోతుకొంటేనే ఇంత బాగుంటే ఇంకా డైరెక్ట్ గా దేన్గితే ఇంకా ఎంత సుఖం గా ఉంటుంది అని
స్వ.అబ్బో బాగానే తెలుతున్నవే హూహలో
నే.ఇప్పటివరకూ హూహలే నీవల్ల నిజం అవుతున్నాయి
స్వ.సరే సరే
నే.ఎప్పుడు కలుద్దాం
స్వ.నువు ఇటు వైపు ఎప్పుడు వస్తున్నావు
నే.నువు ఒకే అంటే రేపే వస్తా
స్వ.సరే అయితే
నే.ఎంత సేపుకు రావాలి ఎక్కడ కలుద్దాం
స్వ.11కి రా మా పొలం కడికే వచ్చేయ్
నే.ఎవరు ఉండరా
స్వ. ఏ నీకు అంత భయమా
నే.అలని కాదు నీకు ఎం ప్రాబ్లెమ్ రాదుగా అని
స్వ.ఎం పర్లేదు రా
నే.సరే వస్తా లే
స్వ.తిన్నావా
నే.తిన్న నువు
స్వ.తిన్న సరే పడుకో
నే.స్వర్ణ
స్వ.ఏంటి
నే.స్వర్ణ
స్వ. ఏంటో చెప్పు
నే.రేపు నువు చీరలో వస్తావా డ్రస్ లో నా
స్వ.నీకు నేను ఎల్ల రావాలి చెప్పు
నే.చీరలో రా
స్వ. ఏ రంగు చీరలో రావాలి
నే.నువు ఉన్న రంగుకి బ్లూ కలర్ చీరలో లో నెక్ జాకెట్ లో రా
స్వ.నా మొగుడు కూడా ఎప్పుడూ ఇంతలా నాను రెఢీ అవమని చేపలేదుర
నే.ఇంకా నీ ఇష్టం
స్వ.సరే లే నువు చేపినట్ వస్తా
నే.ఇంకేం లేదా
స్వ.ఇంకా ఎం కావాలి
నే.మడ బాగా లేచింది వే
స్వ.ఇప్పుడు నేను ఎం చేయాలి రా
నే.వీడియో కాల్ లో చేసుకుందామా
స్వ.చి నీ బుద్ధి చూపిస్తున్నావు
డైరెక్ట్ గా రారా అంటే
నే. ప్లీస్ వే కోతుకొంట

స్వ.ఎం అవసరం లేదు నీ రసం వేస్ట్ చేయకు ఒకే అది నాకు కావాలి పడుకో బై అంటూ call కట్ చేసింది ఇంకా చేసేది లేక నేనుకూడ పడుకొన్న మార్నింగ్ లేచి తోరాగా రెఢీ ఐ ఎ లాంటి ప్రాబ్లెమ్ ఉండకూడదు అని office కీ లీవ్ పెట్టీ బానేరుగాట్ట కి వెళ్ళాను అప్పటికే టైమ్ 10:30 స్వర్ణ కి కాల్ చేశా
స్వ.హాల్లో వస్తున్న ఇంకో 10నీ శాలో పొలం కడ ఉంట్ట నువు నేనా వచ్చినట్టే వచ్చి బైక్ ఆపిన కడ పక్కనే ఒక్క చిన్న దరి ఉంది అటు వచ్చి బైక్ అక్కడే పార్క్ చేసి ముందుకు రా అక్కడ ఒక్క చిన్న ఇల్లు ఉంది అదే మా పొలం అందీ
నే.బేకరి కి వెళ్లి స్వీట్స్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని తాను చేపినా చోటుకు వెళ్లి తనకి కాల్ చేశా
స్వ.రే డోర్ ఓపెన్ లోనే ఉంది లోపలికి రా అందీ
నే.లోపలికి వెలి చూస్తే ఒక్క చిన్న మంచం దాని ఎల్ల రెఢీ చేసింది అంటే మల్లెపూలు చల్లి బలేగా రెఢీ చేసింది ఎంటే ఇది అంత అన
స్వ.లైఫ్ లో మొదటి సరి అన్నావు గా అందుకే ఎదో ఇల్ల రెఢీ చేశా అందీ
నాకు ఎం చేపలో అర్థం కాలేదు ఎందుకు తనకు అపదం చెపన అనుకొన్న ఇపుడు నిజం చెబితే ఎక్కడ కాదు అంటుందో అని తన కాడికి వెళ్లి నేను తెచ్చిన స్వీట్స్ తనకి ఇచ్చాను

 

స్వ.నువు బాగానే తెచ్చావు అందీ తను ఎల్ల రెఢీ ఐ వచ్చింది అంతే బ్లూ చీరలో లో నెక్ జాకెట్ జడ నిండా మల్లెపూలు నేను తనని బెడ్ మీద కి తోసి తన మీద పడుకొని నుదిటి మీద ముద్దులు పెడుతూ తన మొహం మీద నాకుతూ తన బుగ్గలు కొరుకుతూ ఉంటే స్వర్ణ రే చిన్నగా ఉమ్మ్ అబ్బా మను రే చిన్నగా అంటూ ఉంటే నేను తన లిప్స్ నా లిప్స్ తో చీకుతూ చీర కొంగు పక్కకి తపించి జాకెట్ మీద నుంచే ఒక్క సను పిసుకుతూ ఉంటే స్వర్ణ హ్ హ్ ఉమ్మ్ హ్ స్ హ్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ స్ హ్ ఉమ్మ్ హ్ మ్మ్ స్ హ్ అబ్బా ఎన్ని రోజులు అయింది రా నా సల్ల మీద మగాడి చెయ్యి పడి హ అలాగే అలాగే పిసుకు అమ్మ రే హ అబ్బా ఎంత సుఖం గా ఉంది రా దేవుడా స్ స్ హ ఉమ్మ్ హ్ స్ మాను రెండు సళ్ళు పిసుకు రా అంటు నా ఇంకో చే కూడా తన సల్ల మీద వేసుకొంది నేను అలానే పిసుకుతూ జాకెట్ హుక్స్ తిసా బ్లాక్ బ్రా లో సగం కనిపిస్తున్న తన సళ్ళు నాను పిచొడిని చేస్తోంది నేను హ బ్రా నికుడా లాగి పరేసి పింక్ కాలేర్ లో ఉన్న ముచ్చికను నా నోటిలోకి తీసుకోని చీకుతూ మరో దాని స్లో గా పిసుకుతూ ఉంటే స్వర్ణ హ్ రే ఉమ్మ్ స్ హ్ అబ్బా హ్ ఉమ్మ్ హ్ స్ హ్ అబ్బా నా ప్రాణాలు తోదేస్తున్నవు రా నీ చికుడితో హ్ అంటూ నా జుట్టు లోకి తన వేళ్ళు దూర్చి ఇంకా నా మొహాన్ని తన సళ్ల కి అదుముకుంటూ ఇంకా గట్టిగా పిసుకు రా హ్ ఉమ్మ్ హ్ హ్ హ్ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ మ్మ్ స్ స్ స్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ అంటూ రే ఇంకా నేను తట్టుకోలేను రా తొరాగ నీ గునపం నా పుకులో దించు అంటూ నాను తన మీద నుండి లేపి నడుము కొంచం పైకి లేపి తన లంగా తో పాటు చీరను నడుము వరకూ లకొని ఇంకా దించరా అందీ ఇల్ల కదే అంటూ తన నీ లేపి చీర లంగా మొత్తం విపి తన ప్యాంటీ మీద నా చేతో రబ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పటికే తన కి కొంచం కారటం మొదలు అయింది నేను అల్లా రబ్ చేస్తూ ఉంటే తను రే రే ప్లీస్ రా అలా చేయకు నాకు మొత్తం కారేలా ఉంది తొరాగా దించు అంటూ ఉంటే నేను తన ప్యాంటీ కిందకు లాగి పరెసి స్వర్ణ తొడలు నిమురుతూ ఉంటే తాను పంగా చాపి నాను తన మీద కు లకొనీ ఒక్క చేతో నా మడ నీ పాటుకొని తన పుకూ కి అదుముకుంటూ ఎంత వెచగ్గ ఉందిరా అబ్బా దింపు ఇంకా అందీ అదే సమయానికి నేను నా నడుమును కొంచం పైకి లేపి ఫాస్ట్ గా నా మడ్ద నీ స్వర్ణ పుకూ లోకి తోసాను సగం వరకు తన పుకూ లోకి వెలాట్టం స్వర్ణ అమ్మ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ అరవటం రెండు ఒక్కె సారి జరిగాయి తను అబ్బా మంట గా ఉంది రా అంటూ ఉంటే నేను నా మడ్ద నీ కొంచం కొంచం లోపలికి తోస్తు ఒక్క సారి గా బయటికి లాగి అంతే ఫాస్ట్ గా మళ్ళీ తోసాను ఇప్పుడు నా మడ మొత్తం స్వర్ణ పుకూ లోకి దిగింది తను సచనురో అయ్యో హ హ హా హా అంటూ రే కొంచం స్లో గా చే చల్లా మంట గా ఉంది అంటున్న విన్నకుందా తాన రెండు సళ్ళు నా రెండు చేతులతో పట్టుకొని పిసుకుతూ నా నడుమును పైకి లేపి వేగం గా దెంగుతూ ఉంటే తను రే ఉమ్మ్ హ్ స్ హ్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ అబ్బా దిమరి నా కొడకా ఏంటి రా నీ దెంగుడు అమ్మ రే కొంచం స్లో గా చే హ్ హ్ హ్ హ్ ఉమ్మ్ హ్ స్ హ్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ హ్ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ మ్మ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ అబ్బా అంటూ నే కొంచం మంట తాగటం తో హ అది అలాగే ఉమ్మ్ దేంగు దేంగు రా ఉమ్మ్ హ్ స్ హ్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ మ్మ్ స్ హ్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ అంటూ మూలుగుతూ నే రే నీ దెంగుడు హ సళ్ళు పిసుకుడు చూస్తూ ఉంటే ఇది నీకు మొదటి సరి లా లేదే ఎంత మందిని దెంగితే వచ్చింది రా నీకు ఈ గురి అబ్బా ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ స్ గురి చూసి గుచ్చుతన్నావు కదరా నా రాంకు మొగుడా అయ్యు హ ఉమ్మ్ స్ హ హ్ స్ ఉమ్మ్ స్ హ్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ స్ రే ఎంత మందిని దేన్గావురా ఇంతవరకు ఇంత ఓపికగా ఇంత సుఖం గా దెంగుతున్నావు ఉమ్మ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్ ఉమ్మ్ హ్ హ హా హా హా హా హా అంటూ గట్టిగా మూలుగుతూ బెడ్ మీద మెలికలు తిరుగుతూ అబ్బా రే నాకు కారేలా ఉంది రా ఇంకా ఇంకా అలానే దేంగు దేంగు రా నా సులిగా ఉమ్మ్ హ్ స్ అది అది హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ అరుస్తూ స్వర్ణ తన పుకూ రసాలు కర్చుకొంటు అబ్బా ఎన్ని నెలలు అయింది రా ఇంత సుఖం గా కార్చుకొని అంటూ ఉంటే స్వర్ణ నాకు కారేలా ఉంది ఎక్కడ కార్చాను వే అన తను రే మొత్తం నా పుకూ లో నే కార్చు నీ రసం నా పుకులో కార్చి నా పుకూ వేడి చలర్చు అంటూ నాను ఇంకా రెచ్చగొడుతోంది నేను నా మడ్ద నీ తన పుకూ పేదల వరకు లాగి లాగి దెంగుతూ ఒసే లంజా బజ్జరు పుకూ ముండా అంటూ నా మడ నీ స్వర్ణ పుకూ లోతులోకి అదిమిపెట్టి నా మడ్ద రసం మొత్తం స్వర్ణ పుకూ లోతులో కార్చి అలా తాన సల్ల మీద వాలిపోయాను,
డియర్ ఆంటీస్ గర్ల్స్ సుఖం లేని వాళ్ళు నేను మీకు నచ్చితే నాతో ఎంజాయ్ చేయండి మీ మోగులతో సుఖం గా ఉన్నవాళ్లు నా స్టోరీ చదివి ఒక్క లైక్ కొట్టి బాగా మూడ్ వచ్చాక మి వారితో కుతీగ దేన్గించుకొండి నా mail id👇

[email protected] కీ రిప్లై చేయండి same I’d Google chat
అల్ల తన సల్ల మీద వాలిపోయిన నేను కొంతసేపటికి లేచి కడుకిని మంచం మీద కూర్చొని ఉన్న అంతలో స్వర్ణ కూడా కడుకోనీ వచ్చి నా పక్కన కూర్చొని
స్వ.రే ఇప్పుడు చెప్పు అంది
నే.ఎం చేపళ్లి
స్వ.నిజం చెప్పు ఇంతవరకు ఎంత మందిని దేన్గావు
నే.చెప్పాను గా నూవే మొదటి దనివీ
స్వ.రే అంతా లేదు లే గానీ నేను ఎం అనుకోను చెప్పు
నే.లేదు వే నిజం
స్వ.చూడు నువు నాతో నిజం చెబితే నేను నికో విషయం చెబుతా ఇంకా నీ ఇష్టం
నే. ఏంటో చెప్పు చెబుతా
స్వ.నీ మడ కి ఇంకో పుకూ నీ రెఢీ చేస్తా కానీ నువు నా కడ నిజం చెబితేనే ఇంకో పుకూ అన మట్ట వినగానే
నే.నిజం గా ఇంకో పుకూ నీ నా కోసం ఇస్తావా మరీ

స్వ.అది నువు చేపెదని బట్టి ఉంటుంది
నే.సరే అని నా లైఫ్ లో మొదటి దెంగుడు నుండి మన సెక్స్ స్టోరీస్ గురించి ఆ రోజు వీడియో కాల్ లో ఉన్న ఆంటీ గురించి మొత్తం చేపేసా అంత విన్న స్వర్ణ నా వీపు మీద కొడుతూ
స్వ.ఇన్ని పుకులు దెంగి దెంగి ఇంత వరకూ అసలు పుకే చూడలేదు అని ఎంత బాగా చెప్పావు రా
నే.మరీ మొత్తం నిజం చెప్పాను కదా ఎవరే కొత్త పుకూ
స్వ.తన పేరు మంజుల కొత్తగా పెళ్లి అయిన అమ్మయి దాని మొగుడు కూడా మా వారితోనే దుబాయ్ వెలాడు ఇంకో సంవత్సరం వరకు రాడు
నే.మరీ తను నాను ఏళ్ల ఒప్పుకుంటుంది
స్వ.దానికి నేను ఎం చెబితే అదే సరేనా
నే.అది ఎల్ల
స్వ.———- చేపిందీ విని నాకు మతి పోయింది
ఇంకా ఉంది

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: