విశాఖపట్నం లో అత్త

విశాఖపట్నం లో అత్త బెంగుళూరు లో ట్రైనింగ్ పూర్తయాక విశాఖపట్నం లో పోస్టింగ్ . గెస్టుహౌస్ ఖాళీ చేసి వెళ్ళాలి. రూం కోసం చూస్తూ ఉంటే పేయింగ్ గెస్ట్ ఎకామెడేషన్ కనిపించింది. ఎడ్రస్ చూస్తే పదేళ్ళప్పుడు , నేను 5, 6 తరగతులు చదువుతున్నప్పుడు ఉన్న ఇంటి లా అనిపించింది .

ఆ ఎడ్రస్ చేరెసరికి , కింద పార్కింగ్ – మూడు అంతస్తులు భవనం ఉన్నాయి . వాచ్ మన్ మొదటి అంతస్తు కి పంపించాడు . బెల్ కొట్టగానే – 40 ఏళ్ళ అత్త – పెద్ద జుత్తు ముడితో , 38 సైజ్ సళ్ళతో పచ్చని చాయతో నీలం రంగు షిఫాన్ చీరతో దర్శనమిచ్చింది.

నాకు వెంటనే – అప్పటి మా ఇంటి ఓనర్స్ రజని అత్త పెద్ద జుత్తుని రెండు ముళ్ళు గా చుట్టుకొని , అవే తలగడగా పడుక్కోవడము-నేను ప్రసాద్ అత్తకి చేరో పక్క పేలు తీయడము-ప్రసాద్ మధ్యలో వదిలేస్తే-నేను తల దువ్వుతూ పేలు తీయడము , వరండాలో నిలబడి తల దువ్వుకోవడము గుర్తొచ్చింది. పరిచయం చేసుకొని , మీరు రజని గారు కదూ అన్నాను. అవును అంటూ నేను చెప్పినది విని –

రజని: ” ఓరి మధు నువ్వా , నా జుత్తులో పేలు బాగా తిసేవాడివి-ప్రసాద్ కన్నా ఓపికగా తల దువ్వుతూ పేలు కుక్కేవాడివి”
అంటూ గది చూపించి
రజని: ” వెళ్ళి సామాను తేచ్చీసుకో రా ”
మావయ్య అప్పటి లాగే ఇంకా నెలకి 3, 4 రోజులే ఉంటాడని చెప్పింది. కొడుకు ప్రసాద్ ఆస్ట్రేలియా లో ఉన్నాడని చప్పింది.

వెంటనే సామాను తో వెళ్ళి అత్త ఇచ్చిన గదిలోకి చేరిపోయాను.
గది సర్దుకొని , బర్ముడా టీషర్టు వేసుకొని వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాను . 10 నిమిషాల తరవాత అత్త బిగుతుగా ఉన్న నైటీ వేసుకొని , తలలో మూడు రకాల దువ్వెనలు పెట్టుకొని వచ్చింది. నా పక్కనే కూర్చుంటూ
రజని: ” ఏరా ఏమి విశేషాలు ”
మధు : “అత్తా , నీజుత్తు , అవీ అన్ని అలాగే ఉన్నాయి . ఏమి చేస్తున్నావు ఇలా ఉండడానికి ”
అని . అత్త తలలోని పేల్ దువ్వెన తీసి
మధు : ” ఏంటి పేలు పట్టాయా ” .

రజని: ” ఇన్నాళ్ళకి మళ్ళి దొరికావురా , తల దువ్వుతూ పేలు తీసిపెట్టరా మధూ”.
మధు :” అత్తా ఇప్పుడు పేలు తీయడమే కాదు, నూనె రాయడం , తలదువ్వి రక రకాల జడలు ముడులు కూడా వెయ్య గలను . నువ్వు ఒప్పుకుంటే నలుగుపెట్టి తలంటు కూడా పోస్తాను ”
రజని:: ” ప్రసాద్ అప్పుడప్పుడు పేలు ఎక్కువగా ఉంటే తీసి పెట్టేవాడు . వాడు వెళ్ళాక ,నాకు నేను తీసుకోవాలంటే , బద్ధకంగా ఉందిరా. ఇకమీదట ఈ అత్తకి అన్నీ చేసిపెట్టు. ”
మధు : ” రా అత్తా నేను చూస్తాను ”

అని అత్త ముడి లోని మిగిలిన దువ్వెనలు తీసి పక్కన పెట్టా.
అత్త తలని పట్టుకొని , చెవి మీద జుత్తులో చూస్తే పేలు కనుపించాయి . వాటిని కుక్కుతూ , అత్తని వెనక్కి తిప్పి , ముడి లో పిన్నులు తీసేసరికి , జడ జారి నా ఒళ్ళో పడింది . అలాగే కొంతసేపు తలలో పేలుతీసాను.
మధు : ” అత్తా జడ విప్పి తీస్తాను అన్నా ”
రజని:: ” అలాగే కానీ ”
అంటే , రజని చెవి రింగులు తీసేసి , మెళ్ళో గొలుసు కూడా తీసి పక్కన పెట్టాడు .
రజని: ” ఎందుకురా ఇవి తీసావు ”

మధు : “జుత్తుని దువ్వుతూ పేలు తీస్తున్నాఫ్ఫుదు చేవి రింగులు గొలుసుకి జుత్తు చిక్కుకోకుండా ఉంటుంది అత్తా ”
అంటూ రజని జడ విప్పే సరికి , జుత్తు వీపంతా పరుచుకొని , కింద వరకు జారింది. ఆ జుత్తుని చేతులోకి తీసుకొని

మధు : ” అత్తా ఇన్నాళ్ళకు నా కోరిక ఇలా తీరుతుందని ఎఫ్ఫుడూ అనుకోలేదు ”
అని రజని భుజాల మీద చేతులువేసి మెల్లిగా నొక్కాడు .
మధు అలా రజని జుత్తుని దువ్వుతూ-జుత్తుని విడదీసి పేలు చూస్తూ-పేలని జుత్తులోనే కుక్కుతూ-మధ్యలో పేల్ దువ్వేన తీసుకొని జుత్తుని దువ్వి-పేలని రజని చేతిలో పెడుతూ- ఒక గంట సేపు రజనికి తలదువ్వుతూ పేలు తీసాడు. మధ్యలో రజని నల్లని లావుగా ఉన్న పొడుగాటి జుత్తుతో మధు ఆడుకొంటూ ఉంటే
రజని : ” మధూ చాలా బాగా పేలు తీస్తున్నావురా , నాకు కింద తడిగా అయిపోతోంది,, ప్రసాద్ ఎఫ్ఫుడూ ఇంత బాగా తీయలేదు”

మధు రజని తల దువ్వి ,ముడు గా చుట్టి జారి పోకుండా పిన్నులు పెట్టి ,
మధు : ” ఎన్ని గంటల్కి తయ్యరు చెయ్యాలి అత్తా ”
రజని వెనక్కి తిరిగి మధు పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ
రజని : ” ఒరే , ఇంకా చాలా చేయించుకుంటా రా ”

అని తలని మధు గుండెల మీద పెట్టింది. మధు రజని చంకల లోంచి చేతులు దూర్చి వీపు పట్టుకొని దగ్గరగా లాక్కొని , సళ్ళని తగిలేటట్టు కౌగిలించుకుంటూ , చెవి కొరికి
మధు : “నీ పూకుని పగల దెంగాలని ఉందే రాజీ అత్తా ”
రజని : ” ఇవాళ రాత్రే మొదలెడదామురా, నాపూకులో భలే జిలగా ఉంది. తల దువ్వుతూ పేలు తీస్తూనే నాకు కార్పంచేసేవు కదరా, ఇంక ఈ అత్త పూకుని నీదేరా, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎక్కేసి-నా పూకుని నీకు నచ్చినట్టు దెంగి దెంగి వదులు రా మధు ”

అత్త పెదాలని మధు నోటితో మూసి ముద్దాడుతూ
మధు : ” నీ తల్లో పేలు కుక్కి దువ్వేసరికి , నా బుజ్జిగాడు చూడు ఎలా అల్లరి పెడుతున్నాడో ”
అని అత్త చేతిని మధు నిక్కర్లో దూర్చా . అల్లాగే రజని చేవి వెనుక ముద్దులుపెడుతూ , నైటీ తీసేసరికి -లోపల పిక్కల వరకు సన్నటి తాడుతో ఉన్న లోపలి నైటీ ఉంది.
మధు : ” ఓసి నా బంగారు అత్తా , ఏమున్నవే , ఇలా “
అని – రజని బలిసిన కొబ్బరి బోండాళ్ళలాంటి సళ్ళని పిసుకుతూ

మధు :” పదవే రాజీ – ఇప్పుడే దెంగుడు కార్యక్రమము మొదలెడదాము ” అంటూ రజని చంకలు ఎత్తితే , జుత్తుతో ఉంది . అలాగే దాని చంకలు నాకుతూ , రెండో చేత్తో దాని పూకుని నిమిరేసరికి – దట్టంగా జుత్తుతో చేతికి తగిలింది. అప్పటికే కార్చుకుందేమో , తడిగా ఉంది. రజని ని ఎత్తుకొని , మధు బెడ్రూం లోకి దూరాడు . విసాలమైన గది పెద్ద బెడ్డు , సోఫాలు , కుర్చీలతో బాగా ఉంది.
మధు : “అత్తా ఏమి ఉందే గది, అన్ని రకాలుగా నీ పూకుని పగల దెంగడానికి తయారు వేసావు గదే ”
అంటూ రజని లో నైటీ విప్పి దూరంగా విసిరేసేడు . అత్త పెదాలు జుర్రుకుంటూ , రజని ముడి పిన్నులు తీసి జుత్తు విప్పేసాడు .

మధు : “రాజీ నీ చంకలు దిమ్మ బాగా గీకాలే తరవాత”
అంటూ దాన్ని మంచం మీదకు తొసి , మీదెక్కి, సళ్ళు నోటితో చీకుతూ, చనుమొనలు కొరుకుతూ ఉంటే –
రజని ” ఓరి నా రంకు మొగుడా ”
అంటూ మధు బుజ్జిగాణ్ణి – పట్టుకొని దాని పూకులోకి దూర్చుకొని
రజని : ” నా పూకుని దెంగి దెంగి వదలరా నీ దూల నా దూల తిరేవరకు ”
మధు రజని పెద్ద జుత్తునిచేతికి చుట్టుకొని-రజని పూకులఒకి తన నిగిడిన మొడ్డని పూరెమ్మలు తీసి-లోపలికి తోసేసరికి-
రజని: ” అబ్బా ఇంత గట్టిగానా , మెల్లిగా దూర్చరా రంకుమొగుడా”
మధు: ” ఏం బిగుతుగా ఉండే నీ పూకు కన్నెపిల్ల పూకులాగా”
అంటూ మొడ్డని ఒక్క సారిగా తీసి- మళ్ళి రజని బొక్కలోకి కసక్కున దిగేసాడు మధు.
రజని: ” అబ్బా దెంగరా ఎన్నాళ్లైందిరా-ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు రాలేదురా ఈ అత్త పూకు దెంఘదానికి”
అంటూ కిందనుంచి మొత్త లేపి రజని ఎదురొత్తులు ఇస్తూ ఉంటే-మధు రజని పూకుని దెంగుతూ-బలిసిన సళ్ళని పిసుకుతూ-చంకలు నాకూఉ-పెదాలు బుగ్గలు ముద్దాడుతూ-చిన్నగా కొరుకుతూ ఉన్నాడు. అప్పటికే రజని మూడు సార్ళు కార్చుకొంది.

మధు:” రాజీ అత్తా , నాకు ఐపోవచ్చింది- నీ పూకులో కార్చీనా ”
రజని: ” కార్చీరా , పూకు నీదే కార్చీ ”
రజని కాళ్ళు రెండూ మధు నడుము చుట్టు వేయగానే- మధు మొడ్డని రజని పూకులోకి నొక్కి పెట్టి- పూర్తిగా కార్చేసి-రజని మీద వాలిపోయి-ముద్దడుతూ పడుక్కొనాడు.
రజని: ” అబ్బా మధు , పూకు ఇన్నాళ్లకి స్వర్గం చూసిందిరా ”
అంటూ మధుని ముద్దులాడుతోంది రజని జుత్తుని దాని మొహం మీద , భుజాల మీద పరచి , రాస్తూ ,
మధు: ” నా బంగారు రాజీ అత్తా , 12ఏళ్లకి , ఇలా నాకొరిక తీరింది గదే ”
అంటూ , మళ్ళి రజని పూకు లో దూర్చి దెంగడము మొదలెట్టాడు. –
అలా మధు రజని పూకుని ఇంకో 30 నిమిషాలు దెంగి ఇద్దరూ కార్చుకొన్నాక -ఇద్దర బాత్రూం లో దూరి- అత్త దిమ్మని కడుగుతూ

మధు: ” ఒసే రాజీ ఇక్కడ కూడా నూనె రాసి , చిన్న ముడులు రెండు పక్కలా చుట్టచే ”
అంటూ మూడు వేళ్ళు దాని బొక్కలో దూర్చి , ఆడిస్తూ ఉంటే
రజని : ” ఒరె , ఇప్పటి నించి ,నేను నీ దాన్నిరా , ఎక్కడ గీకాలో అక్కడ నున్నగా నీకు నచ్చినట్టు గొరుక్కో , రోజూ నన్ను రకరకాల ముడులతో – బట్టల్తో తయారు చేయి . ”
రజని ని గట్టిగా కౌగిలించుకొని –
మధు : ” ఇంక నేను ఎలా తయారు చేస్తే అలా నువ్వు ఉండాలే ”
అంటూ రజని ని అక్కడి గోడకి నిలబెట్టి – కాళ్ళు విడదీసి – దాని పూకులో పెట్టి మళ్ళీ మధు దూల తీరేవరకు , రజని కారే వరకు – దెంగి దెంగి వదిలి – శుభ్రంగా పూకుని కడిగి – వచ్చి అక్కడి సోఫాలో కూచొన్నాము.

 

Scroll to Top