అత్తతో అనుభవం -1

నా పేరు కిరణ్ నా వయసు 15. మా అత్త వాళ్ళు మా వీధి చివర ఉంటారు.అప్పుడప్పుడు వెళ్ళొస్తాను మా మామయ్య దుబాయ్ లో ఉంటాడు.ఒకరోజు నేను అత్త వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ అత్త బట్టలు ఉతుకుతు ఉంది చీర పైకి కట్టుకోనీ. అత్త ను ఆలా చూసేసరికి ఇంకా చూడాలనిపిస్తుంది.ఎరా ఆలా చూస్తున్నావ్.ఎం లేదు అత్త అన్న.

అత్త నేను కూడా సాయం చేస్తా అని అత్త ఉతికిన బట్టలు ఒక్కొక్కటి అరెస్తున్నాం. మధ్యలో అత్త బ్రా వచ్చింది. అది చూసి నేను అత్త ఇది ఏంటి అని. అది చూసి అత్త నవ్వి అది బ్రా అంటారు జాకెట్ లో వేసుకుంటారు అంది.

నేను : ఎందుకు అత్త జాకెట్ లో వేసుకుంటారు
అత్త : నువ్వు ప్యాంటు వేసుకొని డ్రాయేర్ ఎందుకు వేసుకుంటున్నావ్?
నేను : అమ్మ వేసుకోమంది అందుకే వేసుకుంటున్న.
అత్త : నాకు కూడా మా అమ్మ చెప్పింది వేసుకోమని… అని నవ్వింది…
నేను : ఎందుకు అత్త నవ్వుతున్నావ్…

అత్త : ఊరికే రా… అయినా నీకు ఎం తెలియదు. అమాయకుడివిరా నువ్వు.
ఏమో అత్త నాకు తెలియదు అన్న.. బట్టలు ఆరేశాక
ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నాం ఇద్దరం అప్పుడు బికినీ లో హీరోయిన్ డాన్స్ చేస్తుంటే నాకు ఏదోలా ఉంది. అత్త నన్ను గమనించి ఎరా ఏమైంది ఆలా చూస్తున్నావ్ హీరోయిన్ బ్రా, డ్రాయేర్ లో అందంగా ఉందా అని అడిగింది. అవును అత్త అన్న. తాను నవ్వి…
అత్త : నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆడోల్లని బట్టలు లేకుండా చూసావా
నేను : లేదు అత్త తప్పు అన్న.
అత్త : అవునా… మరి డ్రాయేర్ లో హీరోయిన్ నీ ఆలా చూస్తున్నావ్… ఇది తప్పు కాదా…

నేను : అంటే టీవీ లో వచ్చింది కదా. కావాలని చూడలేదు అన్న.
చిన్నగా నవ్వి నా ప్యాంటు వైపు చూసింది. నా మొడ్డ లేచి ఉంది
నా అవస్థను గమనించి..
అత్త : చుస్తే తప్పు కాదురా.. కానీ ఎవ్వరికి తెలియకూడదు.
నేను : ఎం కాదా…
అత్త :ఎం కాదు కానీ డైరెక్ట్ గా చుస్తే నువ్వు చూసేవాళ్ళకి ఇష్టం ఉండాలి.
నేను : ఆలా ఎవరన్నా చూపిస్తారా తిడతారు…
అత్త : అంటే…. నీకు చూడాలని ఉందారా.
నేను :అదేం లేదు అత్త..

అత్త :, నా దగ్గర సిగ్గెందుకు రా. చెప్పు…
నేను : ఏమో అత్త చుస్తే నాకు హాయిగా అనిపిస్తుంది.
అత్త : అందుకేనారా.. నేను బట్టలు ఉతుకుతుంటే నా తొడలను ఆలా చూసావ్ అంది చిన్నగా నవ్వి
నేను : అంటే… అది… అత్త… తెల్లగా కనపడ్డాయి… ఎందుకో చూడాలనిపించింది అందుకే చూసా…
సారీ అత్త…

అత్త : సారీ ఎందుకురా…పెళ్లయ్యాక మీ మామయ్య నన్ను బట్టలు లేకుండా చూసాడు… తర్వాత నువ్వు నా తొడలు చూసావ్…
నేను : మామయ్య నిన్ను బట్టలు లేకుండా చూసాడా..?
అత్త : అవును… చూస్తా అన్నాడు చూపించాను… నా ఇష్టం తోనే చూపించాను…
నేను : అవునా……. అత్త మరి నేను కూడా….
అత్త : నువ్వు కూడా చూస్తవారా… అని నవ్వింది…
నేను : అవును అని సిగ్గు పడ్తున్నా…