Aunty ni fb lo paricheyam cheskoni puku pagala denganu

హలో ఫ్రెండ్స్ నా పెరు చిన్న, వయసు 26, నేను అండెడి హైదరాబాద్, అక్కాడ మణికొండ లో ఓకా కంపెనీ లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చెస్తునాను. ఇప్డు రాయబోయ్ కథ నిజాం గా జారిగినా కథ. నేను మ. టెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చాడివ్ రోజులో జారిగినాడి.

ఇప్పటికే నేను ఓకా స్టోరీ రసాను ”నా మోడతి అనుభం విత్ ఎఫ్ బి ఆంటీ అని” చలా మంచి స్పందన ఓచిండి. అండారు మెయిల్స్ పంపారు బాగుండి అని, కొండారు నంబర్లు కుడాడిగరు వల్లకు ఇవను అని అని కుడా చెపడం జరిగిండి. మి కోసం నా నిజా జీవితం లో జార్జినా 2 వ కథ రాస్తునాను ఇండూలో కాలిపాతం ఎమి లెడు జస్ట్ హెరియోన్ పేరు ఓకేట్ మార్పు.

ఇక స్టోరీ కి వెల్దాము ఇందు ఉండేది దిల్సుఖ్నగర్ lo అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉంటారు ఫామిలీ , తనని నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఫేస్బుక్ లో కలిసాను . తనూ చలా మంచిది చలా బాగా మట్లదేది.

నేను చాడుకునే సమయం లో నాకు చాలా బోరింగ్ ఉండే నేను ఓకా విశ్వవిద్యాలయం లో చాడుకునేవాడ్ని. కాబట్టి, న రూమ్ లో వాళ్లంతా నార్త్ వల్లే ఉంటారు . నేను ఫంబు లో తనకు రిక్వెస్ట్ పెడితే అంగీకరించును .

అలా కొన్నీ రోజులు చాట్ చెసాకా తానా పిక్ చుడలి ఉండి అన్నను తనూ పిక్ పంపను, పూర్వ వీడియో కాల్ చెయి ఆండి. నేను వీడియో కాల్ చెసాను తనూ అప్డు ఫ్రొక్ రకం వైట్ నైటీ లో ఉండి ఆది చుడా గనే నా చిన్నోడు అసలు తానా ఏజ్ మార్చిపోయ్ లేచి కుచునాడు

చేపలేడు కడు తానా వయసు 36, ఫిగర్ “34 30 36” ఐవి తను నాకు చెప్పినా సైజులు కానీ నా అంచనా ప్రకారం ప్రతిస్తి దానికి +2 చెస్కోచును జోడించండి. తనూ చాలా ఫెయిర్ మరియు చుడాతంకి అదే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ మూవీ లో ప్రగతి ఆంటీ లా ఉంటాడి.

కాబట్టి, అప్పతి నూండి రోజు తనాని ఆకట్టుకునే చెయడంకి చలా పులిహోరా కలిపాను. తనకి పెల్లి అయి ఓకా పిల్లాడు ఉన్నదువాడ్కి 12 ఏళ్ళు. ఇంకా ఓకా డే తనటో నేను డే కి వెల్దాము అన్నను తనూ సారే అని చైతన్యపురి లో మాక్డ్ లో కలిసము తనూ స్కూటీ పెయినా ఓచిండి సాయంత్రం 7

కల్సి అలా కాసేపు అక్కాడా మాట్లడుకోని వెల్లెప్డు ​​అన్నాను మి హబ్బీ చాలా లక్కీ అని తనూ అవూనా ఎంటా లక్కీ ఓహ్ నేను హోమ్ కి వెలకా టెక్స్ట్ చెస్టాను ఆండి. ఇంకా వెళ్లే అప్పడు చూసాను తన గుడ్డ మాములుగా ఉండదు .

తను వెసుకున చీర లో నుండి బైతాపుడుపద్దన అన్నాటు ఉగిపోతుండి తను నాడుస్తుంటే. కానీ తీవ్రంగా పిచి పిచిగా నాచిండి హ గుడ్డా నాకు. దెంగితే పూకు కన్నా ముందు ఈ గుడ్డ దెంగాలి అని ఫిక్స్ అయ్యాను . ఇకా హోమ్ కి రాగనే నిగ్ట్ 10 కి తను ఎంఎస్జి చెసిండి ఇలా.

ఆంటీ: ఉన్నవ, వెడియో కాల్ లో బాగునానా లేకాపోథే రియల్ గా కలుస్టే బాగునానా నిజాం చెప్పు ఓయ్.
నేను: వీడియో కాల్ లో రియాలిటీ లో రెండిట్లో సూపర్ ఉన్నవ్ అసలు హ ఫిగర్ ఎంటి బాబోయి అనను.
ఆంటీ: ఓయ్ సరిగ్గా మాట్లాడు .
నేను: క్షమించండి కాని నిజాం గా చలా బాగున్నవ్ అండూక్ నోట్లొనుండి ఓచేసే నిజాలు.
ఆంటీ: ఇందాకా హబ్బీ లక్కీ అన్నవ్ ఎంధూకు.
నేను: నువ్వు ఎమానాను పూర్వం చెప్తా లేకాపోటే లెడు.

ఆంటీ: సారే అన్నను చెప్పు.
నేను: నిజానికి చలా మంచి ఫిజిక్ నిడి బాగా ఎంజాయ్ చెసి ఉందాడు హబ్బీ, నాకు టెల్సు రోజువారీ నైటో నైట్ వార్ చెస్టారు వేననుండి అనను.
ఆంటీ: హహాహా నికు అలా అనిపించిందా, అంతలేడు లే నా లైఫ్ అంతా రివర్స్ ఆండి.
నేను: డెనికి అలా అంటునావ్.
ఆంటీ: మా అయ్యనా స్టార్టింగ్ లో బాగనే చేసారు, తార్వాట నేను బోర్ కొట్టేసాను అంటా.
నేను: నేను మి హబ్బీ అయి అన్టే వెరే లా అయి ఉండేడి.

ఆంటీ: అభ అవూనా, ఎమ్చెసేవాడివి నాలో హాఫ్ లెవు కని చెస్టాడు అంటా ఎడో అని కొంటెగా ఆండి.
నేను: అవకాశం ఇచి చుడు ఎంటా డ్యామేజ్ చెస్టానో నా లిటిల్ పాకెట్ డైనమో థో అన్నాను.
ఆంటీ: మెలిగా సెక్స్ ట్రాక్ లోకి దింపుతునావ్ నాను, నేను నికు అంతా నాచనా?
నేను: చాల పూర్వ చలా, నా చిన్నోడు మిమాలిని చుడగనే లేచాడు
ఆంటీ: అభూ ని చినోదికి నేను నాచనా? మారి బుజ్జమా కి నాచాడమ్ పణిలేద.

నేను: దానికి నాచేస్తాను బుజ్జము ముద్ద్దు పెట్టుకుంటే అన్నాను .
ఆంటీ: రే ఎడో ఐపోతుండి రా అక్కడ ముదు అన్నేసరికి. నకు చాల యర్స్ అండి రా మా వరు నాన్న దేంగి. ఎమాడ్యా టాటుకోలకా ఆన్‌లైన్ వైబ్రాటర్ థో సరిపెతుకుంటునా, ఇప్డు నిన్ను ని మాతలు వింటే నిథో నా పుకు కి పూర్తి భోజనం డోర్కినాట్టే ఆండీ.
నేను: బాగా మూడ్ ఓస్తుండే నువ్వు అలా పచిగా అంటుంటే, అవకాశం ఓస్టే ఇప్పుడే డెంగాలీ అని ఉండే.
ఆంటీ: వీడియో కాల్ చెయి మా అయ్యానా లెడు రూమ్ లో నేను పదుకునాను ఆండీ.

నేను వేడియో కాల్ చెయగానే తను వెస్కునా నైటీ ఆంథా విప్పీ తానా 2 కాళ్ళు చాపి తానా పుకు దగ్గరా మొబైల్ పెట్టి తానా ఫింగర్ థో గుచుకుంటుండి పుకు లో మెలిగా, అలా గుచుకుంటు అరుస్తుండి నాకు ని చోకి కవాలి రా, చికాలి అనీ డగల్. అంతు పుకు రస్తుండి.

నేను: అప్పూకోలకాపోయి బాత్రూమ్ కి వెల్లి నా మడ్డా తనాకి చుపిస్తు వీడియో కాల్ లో కోటుకునం ఇడారం, తనకి త్వరాగ కరిపోయిండి నాడి హార్డ్ గా అలనే ఉండి.
ఆంటీ: ఎంట్రా చోకీ అలా లేచియుండి కరాడు ఎంటి.
నేను: డానికి చాల సమయం పటుడిడి.
ఆంటీ: రెపు రారా నా దగ్గారకు ని చోకి సనగ్తి చుస్తను. ఉదయం 11 కి రా మావరు వెలిపోటాడు ఆండి.
నేను: 10. 30 కి దిల్సుఖ్‌నగర్ వెలాను, తనూ లొకేషన్ పంపండి, కాస్త కాపలాదారు కి అబ్బాడం చెపి పైకి ఓచెస్కి. హా ఫ్లాట్ కి వెలగనే డోర్ ఓపెన్ అయినాయ్ చుస్టే ఓకా ఆంటీ ఓచిండి పానిమణిషి. నాను చుసి లోపాల ఇంధు ని పిలిచిండి.

ఆంటీ: హాయ్ రా చిన్న ఎలా ఉన్నవ్ అమ్మ నాన్న ఎలా ఉనారు ఇప్డు కుద్రింద ఎంటి. గేట్ కోర్సు లో జాయిన్ అయ్యి ఇప్డు ఓచవా కలవదంకి మి పిన్నీ ని అని పానిమన్షి ని డైవర్ట్ చెసిండి. తనూ వెల్లిపోయిండి. నాన్ను లోపాలికి ఇడు పిలిచిండి
ఆంటీ: ఎంట్రా అగాటం లీడా మడ్డా 11 కి రా యాంటె 10. 45 కే ఓచెసావ్ ఆండీ మూడ్ లో.
నేను: నేను అగినా నా మడ్డా మాట్రామ్ ని పుకు రుచి చుసి పచాడి చెయాలి అని నన్నూ రాపిన్చుకుండి ని డాగ్రకు ఫాస్ట్ గా అన్నాను.
ఆంటీ: వేచి ఉండండి ఇప్పుడే వస్తా అని సారీ నుండి ఎదో బాట్హ్ వెళ్లే సూట్ వెస్కొని వొచింది .
నేను: స్నానం చేయాలా ఎన్టీ ఇప్పడు నేను రానా బాగ కడుగుతును బాడీ ని .

ఆంటీ: మొదటి చోకీ గాడి పానియోపోయికా నే పానీ అని హ్యాండ్ నా పంత్ లో పెట్టి, మెల్లింగా పైకి కిండాకి అంటుండి. ఇప్పటికే నా మద్దపైనా కొంచెమ్ జిగురు తానా హ్యాండ్ కి టచ్ ఐండి.
నేను: బాగా కాసిపైనా ఉన్నే లంజా అన్నాను.
ఆంటీ: షాక్ అయ్, అభ నువ్ టిడుతుంటే ఇం బగుండి రా. నా ర్యాంకు మొగుడా ఆండి.
నేను: సూట్ కి ఉన్నా ముడి విప్పెసాను, అసలు లోపాల ఓకా వస్త్రం లేడు అంతా న్యూడ్. నా మడ్డా లేచి గట్టిగా ఐపోయిండి, తనూ మెలిగా ములుగుతు చోకి కవాలి రా నకు రారా. రా అనుతు తానా కళ్ళు లోబాగ మత్తు కనపదిండి

ఆంటీ: రారా మొగుడా పుకు చుడు అసాలు డెంగుడు లెక్పోయి చికి పోయిండి, దానిని డెంగురా మొగుడా.
నేను: డెంగుటనే నా లంజా. ఇన్ని రోజులు నుండి ని గుడ్డా ని దేంగలి అనుకునా కానీ ఈ పుకు చుడగనే 1 స్ట పుకు డెంగలి అని ఫిక్స్ అయ్యను. 45రూపీస్ కామసూత్ర దొత్తెద్ లైన్ కండోమ్ తెచ్చుకున్న అది వేస్తుంటే ఒద్దు ర . జస్ట్ నా మొగుడే డెంగాడు ఇంకా ఎరు దేంగలేడు సో లెకుండా పుకు పగలా డెంగు రా,
ఆంటీ: నా మడ్డా పటుకోని ఎముండి రా ఈ రోజు ఇడి నాడే అని నోట్లో పెట్కోని బాగా చికుతుండి.
నేను: స్వర్గాం చుపిస్తునావే అని తానా జుట్టు పటుకుని చికిన్‌చుకుంటునా. చాల నోరు చలా పెద్ద అసాలు బాగా నిపుణుడు లా అనిపించిండి నోరు టెరిస్తే బాగా మోతం లోపాలకి గోంటు వర్కు పెట్కుండి.
ఆంటీ: రే రారా బెడ్ పైకి ఆండి అని తోసేస్నిడి

నేను: మెలిగా తానా సూట్ విప్పీ పాడేసి తానా ఫేస్ పెయినా ముద్దు చెసి తార్వాటా బుగ్గలు పెయినా తార్వాట ముక్కు తార్వాట తానా దిగువ పెదవి ని నా పెదవులు థో లగుతు జురు కున్నను పెదవులు ని నా నోట్లోకి. అలా ముద్దు చెస్తు నా చేతులు తో తానా బిగ్‌బుబ్స్ నలుతునాను, ఉరుగుజ్జులు బాగా ముదురు పింక్ ఉన్నాయి.

ఆహ్ ఉరుగుజ్జులు ని గట్టిగ గిచుతు హ్యాండ్ థో, నా పెదాలు థో తానా చెవులు కొరుకుతునాను. తనూ మూడ్ లో బాగా అరుస్తుండి రా రా ఉమ్మ్ చికారా ఉమ్మ్ హా రా రా నికోసమే రా ఐవి చికు. డెంగు బాగా అంటు అరుస్తుండి మూడ్ లో.

తార్వతా తానా వక్షోజాలు బాగా చేతులు థో గటిగా నలపాదం ప్రారంభం చేసాను తనూ అమ్మ అమ్మ అంతం ప్రారంభం చెసిండి. అలా అరుస్తు నా మడ్డా పైకి కిండాకి అంటుండి. తార్వాట తానా వక్షోజాలు బాగా నోట్లోపేట్కోని చకుతుంటే తను. తనూ మూడ్ లో టాగు రా నా పాలు ఓస్టాయి బాగా టాగు ని అకాలీ తిర్చుకోర మొగుడా అంటున్ ములుగుతుండి

ఆంటీ: రే పుకు కరుతుండి రా బాగా డానిస్నాగ్టి చుడు రా చోకీ కి పానీ పెట్టూ రా ప్ల్స్ రా దేంగా రా నన్నూ.
నేను: తానా మాటలు మార్చిపోయి బగా తానా బోడు లో నలుకపెట్టి చికుతునాను. అలా బోడు కిండాకి ఓచాను.

కడుపు పెయినా ప్రగానెన్సీ ఉన్నై అని సూచిస్తుంది కాని నాకు అవి బాగ నాచి బాగా పెదవులు థో కొరుకుతు ముద్దు చెస్తు తానాను బాగా అరువనిస్తునాను. తనూ రే మొగుడా ప్లీజ్ రా డెంగు అని బాతిమిలాదుత్తుడి.

అలా మెలిగా తానా పుకు దగ్గారకి ఓచాను, పుకు వైట్ గా ఉండి బైతా కొంచెమ్ నా వేళ్లు థో చాపితే పింక్ కలర్ లో ఫ్రెష్ గా ఉండి. నా నలుకా అండూలో పెట్టి చికుతునాను తనూ మూడ్ లో కాళ్ళు ని షేక్ చెస్ట్హుండి డెంగు రా ప్ల్స్ ఎవరైనా ఓచెసెలోపు నన్నూ డెంగు రా అపుకోలెను అంటు కాళ్ళు బాగా షేక్ చెస్తునా బాగా చికేసాను.

ఆంటీ: నా హెడ్ తానా పుకు కి వెసి రాస్తుండి తానా కాళ్ళు గటిగా నా హెడ్ కవర్ చెసిండి మూడ్ లో. ఇంకా అల చికి పుకు లో నా వేలు పెట్టి మెలిగా లోపాలికి బైతకు అంటునాను. తానా జిగురు అంత వేళ్లు కి మందపాటి గా అంకుంటుండి. తనూ ఉమ్ హా హా అమ్మా ప్లీజ్ డెంగువు ప్లీజ్ రాఆ అని బాగ అరుస్తు సాగా డిస్తుండి. అలా సాగా దియాడం వల్లా నాకు బాగా మూడ్ ఓచెండి.

బాగా మూడ్ ఓచి నేను కండోమ్ యూజ్ చెయకుంద మడ్డా లోపలికి పెడుతుంతే చాలా టైట్ ఉండి అప్డు అనిపించిండి. అసాలు సుకం లెడు అండూకే ఇంటాలా మూడ్ లోకియోచిండి అని. బాగా నోపి పుడుతుండి. నాకు కూడా మడ్డ పెడుతుంటే 2 వ సారి దెంగుతున్నా కూడా .

ఇంకా మోతాంకి పుకు లో పెట్టి మెలిగా బైటకు లోపాలికి అంటు స్పీడ్ పెంచను. గది మొత్తము తను హా అహ్హా అహ్హ్ మ్మ్ హా హా మొగుడా అంటు అరుస్తు ఉంది .
నేను డెంగుతుంటే నా గొట్టిలు తానా పుకు కి ట్యాప్ ట్యాప్ అన్నా శబ్దాలు థో రూం నిండి పోయిండి. అలా బాగా డెంగి మార్చిపోయి ఆండూలోన్ కార్చేసాను నోప్పికి టాటుకోలెకా.

ఆంటీ: రే నువ్వు నన్ను బాగా సుకపేటవ్ అని గట్టిగా హగ్ చెస్కోని న్యూడ్ గా రూమ్ లో 2 గంటలు పడు కునాము. అతర్వతా తను లేచి నా పుకు లో కర్చేసవ్ గా పిల్లాడు ఓకే నా అంటు నవుతు. డోంట్ వర్రీ ను దగ్గరా ఐపిల్స్ ఉన్నై మా భర్త డెంగి మార్చిపోటాడు అప్డు వెస్కుంతను అని నా ముండు వెస్కుండి.

వాష్‌రూమ్ లో తనూ నేను స్ననం చెసి రెడీ అయి ఓచెసాను. అప్పటినుండి ఇప్పటివర్కు 2 సార్లు కలిసము తానా హబ్బీ బెంగళూరు లో పానీ ఉన్నప్దుడల్లా రాత్రి నన్నూ పిలిచేడి. బాబు ని పదుకోబెట్టి మెము ఇంకో రూం లో డెంగిన్చుకునం ఓకా 2 సార్లు. ఇప్పుడు వల్లూ బెంగళూరు షిఫ్ట్ ఐపోయారు.

ఇడి నా జారిగినా కథ. ఎవరి కైనా కావాలి అనిపిస్తే సెక్స్ నాకు (flash2chinna@gmail.com) మెయిల్ లేదా హ్యాంగ్అవుట్స్ లో టెక్స్ట్ చెయాండి. నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటను మిరు మి రూమ్ లో లేదా ఫ్లాట్స్ లో ఒంటరిగ ఉన్నపుడు పిలావోచు.

మి ప్రైవసీ చాలా బద్రాంగా ఉంటుండి. నా కథను అభినందించినందుకు అబ్బైలు ధన్యవాదాలు మరియు దయచేసి నాకు నంబర్లు లేదా మెయిల్స్ అడగవద్దు. నేను మీతో భాగస్వామ్యం చేయను.

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.