Menattha tho dengulata sukamm 2

ఒరేయ్ త్వరగా పదరా నేన్ను వంట చేయాలి అంది… Menattha tho dengulata అత్తా ఎం అవసరం లేదు ఈరోజు బయటనే తిందాం అన్నను.. మరి నా కూతురుకి అంది. దానికి పార్సెల్ తీసుకుందాం లే అన్నను.. ఇంకా నేను అత్తను మంచి రెస్టారెంట్ కు తెసుకేలను…. అత్త ఒరేయ్ అల్లుడు ఈ హోటల్ ఎంత బాగుంది రా అంది….

Ee story 8 parts matrame unai full story ledu meku interest untene chadavandi Thanks

Menattha tho dengulata sukamm

అత్త ఎం తింటావు అన్నను. నాకేం తెలుసు రా ఇక్కడ నేను బయట తినడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అంది. నాకూ పెళ్లైన తరువాత నన్ను వంటగదికే పరిమితం చేసాడు మి మామయ్య… సరే అత్తా బిర్యానీ తింటావా అన్నను..తింటాను అంది. ఇక అత్తకు మట్టను బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను…. ఇంకా అత్త బిర్యానీ తినడం మొదలు పెటింది… ఒరేయ్ అల్లుడు ఎంత రుచిగా ఉందిరా ఈ బిర్యానీ అని మొత్తం తినేసింది. తరువాత జ్యూస్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను ఇద్దరం తగి బయటకు వచ్చి ఇంటికి బయలుదేరాము….

ఇంటికి రాగానే నా అత్త కూతురు ఎదురు వచ్చింది.. ఒసేయ్ అమ్మ నీ కొడుకు వయస్సు వాడితో సినిమాకు వెళ్ళడానికి సిగ్గు లేదా అని అత్తను తిడుతుంది….. ఒసేయ్ బలిసిందా నీకు నా అత్తను ఎందుకు తిడుతున్నావు. అంటే జీవితాంతం నీకు మి నాన్నకు మా అత్త సేవ చేస్తూ ఉండలా. నా అత్తకు కోరికలు ఉండవా.. ఐన నువ్వు మి నాన్న నా అత్తను ఎపుడైన పటించుకున్నారా.. నీకేమో చదువు. మి నాన్నకు డబ్బు పిచ్చి వుంది.. అసలు మి మొహాలకు ఎంజాయ్ చేయడం తెలుసా..

ఇంకోసారి నా ముందు అత్తను తిట్టావంటే మొహం పగలకొడతా అన్నను ఇంకా వేళ్లు ఇది తిని పడుకో అని కోపంగా చెప్పాను.. ఇంకా నేను అత్త తన రూమ్ కి వెళ్ళాము.. సరే అత్త నేనింకా వెళ్తాను అన్నను. ఒరేయ్ అల్లుడు ఇక్కడే పడుకో అంది అత్తా.. సరే అత్త కానీ నేన్ను నీ పైన పడుకుంటా అన్నను. ఒరేయ్ నా పక్కన ఇంత ప్లేస్ ఖాళీగా వుందిగా ఐన నిన్ను రాత్రి మొత్తం మోయాలంటే నా వల్ల కాదు బాబు అంది. సరే అత్తా ఐతే నేన్ను వెళ్తాను అన్నను ఒరేయ్ అగర సరే నే ఇష్టం అంది.. ఇంకా నేను షార్ట్ విపన్ను అత్తా నాకు లుంగీ ఇచ్చింది..

ఇంకా అత్తపై పడ్డాను ఒరేయ్ మెల్లిగా రా అంది.. ఒసేయ్ అత్త చూసావా నీ వొళ్లు ఎంత స్మూత్ గా ఉందొ అన్నను.. ఒరేయ్ అల్లుడు అని నా జుట్టును నిమురుతూ ఎరా అల్లుడు నా కూతురు నన్ను తిడితే నీకు అంత కోపం వచింది అంది. మరి రాదా నా అత్తను తిడితే ఊరుకుంటానా అన్నను.. ఐన ఇపుడు కాదు దాని పెళ్లిచేసుకున్నాక చెప్తా దాని సంగతి అన్నను. ఇంకా అత్తను గట్టిగా కౌగిలించుకొని పడుకొన్నాము…. అలా వారం రోజులు గడిచాయి ఇంకా నేను లేచి ఆఫీస్ కు వెళ్ళాను….

సాయంత్రం అవగానే అత్తా ఇంటికి వెళ్ళాను.. అత్తను కౌగిలించుకోబోతే ఒరేయ్ అగర నాకూ చాలా పని వుంది నన్ను ఈరోజు వదిలేయ్ అంది. సరే అని నేను బయటకు వచ్చాను. అపుడే నా అత్తా కూతురు స్నానం చేసి తల తుడుచుకుంటూ. తన రూమ్ కి వెళ్ళింది.. నేను వెంటనే తన రూమ్ కి వెళ్లి గట్టిగా వాటేసుకొని ముద్దు పెట్టుకున..

వెంటనే అది నన్ను కింద పడేసి నన్ను కొట్టడం మొదలు పెటింది ఒరేయ్ ఏని సార్లు చెప్పాలి రా నీకు పెళ్లి కాకముందు నన్ను ముట్టుకోవడాని. అని నన్ను కొడుతోంది.. అత్తా అత్తా నన్ను కాపాడు నీ కూతురు నన్ను చంపేస్తుంది అని అరుస్తున్నాను.. అత్త వెంటనే లోపలి వచ్చి ఒసేయ్ ఏమొచ్చిందే నీకు నా అల్లుని ఎందుకు కొడుతున్నావు అని నన్ను లాకుంది నేన్ను అత్త నడుము పట్టుకొని వెనక నించునన్ను….

ఎందుకు కొడుతున్నవే నా అల్లుని చూడమ్మా
విడు నన్ను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు అంది. పెట్టుకుంటే ఏమైంది నువేమైనా అరిగి పోతావా. నిన్ను పెళ్లి చూసుకొనేవాడే కదా అని అత్త తన కూతురుని తిడుతుంది.. అత్త నాకేమీ కాలేదులే దాని తిట్టాకే అన్నను.. చూసావనే నువ్వు వాణి ఎంత కొట్టిన నిన్ను తిట్టొద్దు అంటున్నాడు రోజు విడి సంక నాకు నీకు బుద్ఫివస్తుంది అని నన్ను బయటకు తెసుకేలింది.. ఏంట్రా ఇది వాతలు పడేలా కోటింది మరి నొప్పి లేదు అంటావు….

వేళ్ళు నా రూమ్ లో వుండు నేన్ను కాపురం పెడతాను అని అత్త వేడి నీళ్ల కోసం కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది…. ఒరేయ్ అల్లుడు షార్ట్ విప్పారా అంది నేన్ను విప్పి పడుకొన్నాను.. ఒరేయ్ ఏంట్రా ఇది వత్తలు పడేలా కోటింది దొంగ ముండ అని నేన్ను కూడా నిన్ను ఒకసారి కూడా కొట్టలేదు అని అత్తా ఏడుస్తుంది.. అత్తా ఇప్పుడు ఏమైంది నాకేం కాలేదులే అని అత్తా కళ్లు తుడిచాను….. ఒరేయ్ అల్లుడు నీకు వేరే సంబంధం చూస్తానులే..

ఈ దయ్యాన్ని నీకిచ్చి పెళ్లి చేసి నీ జీవితాన్ని నాశనం చేయను అంది.. ఒసేయ్ అత్తా అంత పని మాత్రం చేయకు నేను నీ కూతురునీ. తప్ప ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకోను… అదేంట్రా నిన్ను ఇంతలా కొట్టిన ఇంకా దాని పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నావు.. అవును అత్తా ఎందుకంటే నేను దాని పెళ్లి చేసుకుంటా అని తెలిసికూడా పెళ్లి కాకా ముందు దాని వొంటిపై చే వేశానని కొట్టింది.. ఇంకా దానిపై ఎవడైనా చేయి వేస్తె వాణి అక్కడే చంపేస్తుంది..

ఇంత కన్నా మంచిది నాకూ ఎక్కడ దొరుముతుంది అన్నను… అదంటే నాకూ చాలా ఇష్టం. ఐన నీకు తెలుసు కదా అత్తా నేను దాని నీకోసం చేసుకుంటానని.. నాకూ తెలుసులేరా నాకోసమే దాని చేసుకుంటున్నావు అని…. సరే లే మొహం అంత ఎర్రగా ఎలా అయిందో అని మొహం పై అయింటుమెంట్ రాస్తుంది.. అత్త మొహం నా మొహం చాలా దగ్గరగా వుంది.. అత్త ఊపిరి నేన్ను పిలుస్తునన్ను అత్త ఊపిరి నాకు పిచ్చెక్కిస్తుంది.

అత్త పెదాలు నా పేదలకు దగ్గరగా వున్నాయి.. అత్త మాట్లాడుతూనే వుంది కానీ నాకు అత్త పెదాలు తప్ప ఇంకేమీ కనిపించడం వినిపించడం లేదు.. ఎంత కంట్రోల్ చేసుకున్న నా వళ్ళ కావడం లేదు.. ఇంకా నేను అత్త పెదాలను గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకున్న…. అత్తకు కోపం వచ్చింది అనుకుంట లేచి రూమ్ మూసి గడియ పెటింది.. నాకూ కొడుతుందని భయం వేసింది కానీ అత్తా నన్ను మంచంపై పడుకోబెట్టి.. నా పైన కూర్చుంది..

వెంటనే నా పెదాలను ముద్దు పెట్టుకుంది కసిగా నా పెదాలను కొరుకుతూ నా ఎంగిలి మొత్తం తన నోట్లోకి పీల్చుకుంటుంది.. నాకైతే స్వర్గంలో ఉన్నట్టు వుంది.. ఇంకా అత్త నన్ను వదలకుండా నా పెదాలను కొరుకుతూ నా నాలుకను చీకడం మొదలు పెటింది..

నా నాలుక బాగా నచ్చినట్టు వుంది వదలడం లేదు.. ఇంకా తన నాలుకను నా నోట్లోకి తోసింది నేన్ను కూడా అత్తా నాలుకను చెకుతూనన్ను…. నిజంగా చాలా టెస్టు గా వుంది అత్త పెదాలు నాలుక.. ఇంకా నేన్ను కూడా అత్త పెదాలను వదలకుండా కింది పెదవిని కోరుకుతున.. ఇంకా అత్త నాకు ఊపిరి ఆడడం లేదు అన్నను ఐన వదలడం లేదు. నా కింది పెదవిని గట్టిగా కొరికింది రక్తం వస్తుంది.. నా రక్తాన్ని మొత్తం నాకేసింది.. అత్త తన నాలుకతో నా పెదాలను నాకుతుంది.. ఒరేయ్ అల్లుడు ఎంత బాగున్నాయి రా నీ పెదాలు అని నాకుతుంది.. ఇంకా మెల్లిగా అత్త నా చేయి తీసుకొని తన సల్లపై ఉంచి పిసకరా అని సైగ చేసింది..

ఇంకా ఈరోజు నా అదృష్టం బాగుందని అత్త సళ్లను గట్టిగా పిసుకుతున్న.. నా ఇష్టం వాచినట్టు సళ్ళను పిసుకుతునానను.. అలా నేను అత్త ముద్దుల్లో మునిగిపోయాం.. ఇంకా అత్త నన్ను వదిలేసింది… సారీ రా అల్లుడు నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోయాను అంది… ఎందుకు అత్త సారీ చెబుతున్నావు అని అత్తను నాపై లేకున్నా..

ఏరా అల్లుడు నీకు బాగా నచినట్టు వుండే అంది అవును అత్తా అని తన పెదాలను మల్లి ముద్గు పెట్టుకుని అత్తకూడా నాకు సపోర్టు చేస్తుంది….. నేను వెంటనే అత్త సళ్ళను నా నోట్లోకి జాకెట్ పై నుండే చీకడం మొదలు పెట్టాను… ఏరా అల్లుడు జాకెట్ విప్పే దాక కూడా ఆగవ అంది.. ఇంకా అత్త తన జాకెట్ విపెసింది… నాకూ అత్త సళ్ళను చూడగానే నోరూరుంది..

వెంటనే అత్త సల్లపై చేయి వేసి గట్టిగా పిసికాను.. అలా పిసగానే అత్త సళ్ళనుండి.. పాలు కారి నా మోహం పై పడ్డాయి.. అత్త వెంటనే ఒరేయ్ మెల్లిగా పిసకరా అంది.. అత్త నా మొహంపై వున్నా తన పాలను మొత్తం నాకేస్తుంది.. మల్లి తన సళ్ళను నా మొహంపై పిండి నా మొహం లోఉన్న తన పాలను నాకుతుంది.. ఇంకా అత్తా నన్ను లేపి తన వొళ్ళో పడుకోబెట్టుకొని.. తన సన్నుని. నా నోటికి అందించింది..

నేను కూడా చిన పిల్లాడిలా.. అత్త సళ్ళు చీకుతూ తన పాలు మొత్తం తాగుతున్న.. ఇంకో చేత్తో ఇంకో సన్ను పిసుకుతున్న… ఒరేయ్ అల్లుడు నా సల్లపై మగాడి చేయి పడక చాల రోజులు అయింది. పిసకరా ఇంకా ఘాటుగా పిసుకు.. నా సళ్ళను కొరికెయ్ అని అత్తా ములుగుతుంది.. ఉం ఉం ఉం యం అంటూ అత్తా తన పెదవిని కోరుకుంటుంది…

ఊహ్హ్ ఊహ్హ్హ్ ఉహుహ్హ్ అల్లుడు ఇంకా గట్టిగా కొరకర నా సళ్ళ నుండి రక్తం రవళి పిసుకు. ఉం ఉన్ ఉం ఉహ్ ఉహు హ హ హ్హహా అల్లుడు పేచీకిడ్తున్నావునా….. అని మల్లి నాపై ఏకింది.. మళ్లీ నా పెదాలను చీకడం మొదలు పెట్టింది… అలా పది నిమిషాల పాటు నా పెదాలను కొరికి వదిలింది… ఒరేయ్ అల్లుడు నిజంగా నీ పెదాలు చాల రుచిగా వున్నాయి రా అసలు వదలబుద్ధి కావడం లేదు అంది… ఇంకా అత్తా నాపై న్నుండి లేచింది..

ఒసేయ్ అత్తా ఎంటే ఇది నా పైన వుచ్చ పొసావు అన్నను…. దానికి అత్తా నవ్వి వెదవ అది ఉచ్చ కాదురా.. నీ అత్తా పాయసం అంది…. అవును అత్తా అని దాని నా చేత్తో తీసుకొని వాసనా చూసాను.. అత్త ఇంతే ఇది ఇలా వుంది వాసనా అన్నను.. అలాగే ఉంటుంది.. దాని నోట్లో పెట్టుకోర అంది నేను మొతం నాకేసాను.. అత్త చాల రుచిగా ఉందే అని నా పైన వున్న.. పాయసం మొత్తం నాకేసాను. ఎరా అంత బాగా నచ్చిందా నా పాయసం అంది…. అవును అత్తా నాకు రోజు ఇస్తావా అన్నను…..

.మరి నాకు నీ పెదాలు ఇస్తావా అంది అత్తా సరే అత్తా నానుండి నీకేంకావాలో తీసుకో కానీ నాకు రోజు పాయసం కావాలి అన్నను….. ఇంకా నేను ఇంటికి వెళ్లి పడుకున్నాను… పొద్దునే అత్త ఇంటికి వెళ్ళగానే అత్తను గట్టిగా కౌగిలించుకొని సళ్ళు పిసికాను ఒరేయ్ మెలిగే పిసకరా పాలు కారుతున్నాయి అంది…. ఇంకా అత్తా వెంటనే నన్ను తన గదికి లాకేలింది.. నాకూ కావలసిన సళ్ళు నాకిచ్చి తనకు కావలసిన నా పెదాలను చీకడం మొదలు పెటింది.. ఇంకా నా నాలుకను తన నోట్లోకి తీసుకొని చీకుతుంది.

నేను అత్తా సళ్ళను గట్టిగా పిసుకుతున్న అత్త పాలు మొత్తం నా వొంటిపై పడుతున్నాయి.. అత్త నా తల నుండి నా నడుము వరకు తన పాలను నాకుతుంది….. ఇంకా నేను అత్త పైకి ఎక్కి సళ్ళను పిసికి పలు తాగుతునాన్ను.. అలా నేను కొంచెం తగి అత్త నోట్లోకి పోస్తున్నాను… అత్తకూడా తన పాలను నా నొట్లొనుండి తాగుతుంది అలాగే నా పెదాలను కొరుకుతోంది… ఇలా రోజు నేను అత్త కసిగా మా కోరికలు తీర్చుకుంటున్నాము…..

ఇంకా నేను అత్తకు కిచెన్ లో సహాయం చేస్తున్నాను… కానీ మా అమ్మ ఎపుడు వచ్చిందో ఏమో నా వెనకాలే నిలబడింది…. నా తలపై ఒకటి మొట్టికాయ వేసి వెదవ నాకు ఇంట్లో సహాయం చేయవుగాని. నీ అత్తకు ఇంత సాయం చేస్తున్నావు అని కోపడింది.. వేళ్లు ఇంటికి అని నన్ను కసురుకుంది.. ఇంకా నేను ఇంటికి వెళ్లి పడుకున్నాను….

అమ్మ: ఒసేయ్ లతా ఇలా రావే నీతో మాట్లాడాలి అంది.
అత్త: అలాగే వదిన కాసేపు కూర్చో. వస్తున్నాను.

అమ్మ : నా కొడుకును ఎం చేసావే ఎపుడు నీ కొంగు పట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు… ఆ రహస్యాన్ని నాకూ చెప్పవే నేను కూడా నా కొడుకునీ నా కొంగున కటేసుకుంటా..

అత్త : అదేం లేదు వదిన నాతో ఉండడం వాడికి ఇష్టం అంతే

అమ్మ : మరి నాతో ఎందుకు అలా వుండడు.. నను చూస్తేనే పారిపోతున్నాడు. నాకూ భయంగా వుందే. నా కొడుకు నన్ను పూర్తిగా వదిలేస్తాడు అని. వాడికి నేనంటే ఇష్టం లేదు అనుకుంటా

అత్త : వదిన వాడు అలా కావడానికి నువ్వే కారణం..

అమ్మ : ఎంటే నువ్వు అనేది.

అత్త : వాడు నీతో ఎపుడు ప్రేమగా ఉందాం అనుకుంటాడు కానీ నువ్వు రోజూ వాణి కోటిదానివి… నువ్వు కొట్టినపుడల. నాతో వచ్చి ఏడిచేవాడు…

అమ్మ : అదేంటే అలా అంటావు. నాకు వాణి కొట్టడం ఏమైనా సరదాన.. వాణి కొంచెం కంట్రోల్ పెడదాం అనుకున్న.. అందుకే అప్పుడప్పుడు కొట్టే దాని..

అత్త :చూడు వదిన పిల్లలను ప్రేమగా పెంచాలి కానీ . కంట్రోల్ చేయకూడదు……వాడికి ణువంటే చాలా ఇష్టం… కానీ నువ్వు ఏ రోజు వాడికి అమ్మలా లేవు.. ఒక టీచర్ లాగా కంట్రోల్ చేసేదానివి…. వాడికి నీలో అమ్మ ప్రేమ దొరకడం లేదు. అందుకని… వాడు నాలో అమ్మను చూసుకుతునాడు….. నిజం చెప్పనా వదిన వాడు నీ మీద చూపించే ప్రేమ నాపైన చూపిస్తున్నాడు.. అప్పుడే నాకు అర్థం ఐంది.. వాడికి ణువంటే ఎంత ఇష్టమో….. వాడు ప్రతి రోజూ నాతో ప్రేమగా మాట్లాడుతాడు.. నిజం చెప్పనా వదిన నాకూడా నా అల్లుడు లాంటి కొడుకు ఉంటే బాగుంటుంది అని చాలా సార్లు అనుకున్న…. ఐన వాడు మాట్లాడే మాటలో సగం నీ గురించే మాట్లాడేవాడు.. ఇంకా నీవు ఇలాగె ఉంటే.. నీ కొడుకు నీకు శాశ్వతంగా దూరం అయిపోతాడు.

అమ్మ : ఒసేయ్ అలా అనకే నాకు ఇప్పుడే ఏడుపు వచేలావుంది… నిజంగా నా కొడుకు కు నేనంటే అంత ఇష్టంమా….

అత్త : అవును వదిన. ఇంకా వాణి కొట్టకుండా. ప్రేమగా.. చూసుకో.. కానీ వదిన. నువ్వు కోటీ కొట్టుడికి వేరే పిల్లలైతే. చాల మొండిగా తయారు అయేవాళ్లు. ఇంకా చేదు అలవాట్లు చేసుకునే వాడు… కానీ మా వాడు అలా కాదు బుద్ధిగా చదువుకొని.. మంచి జాబ్ చేస్తున్నాడు…..

అమ్మ :కానీ వాడు ఈ మధ్య నాతో తేడాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు.. నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని. నా సళ్ళను టఫ్ చేస్తున్నాడు.. అదే భయంగా వుంది.
అందుకే వాణి కొడుతున్నాను

అత్త : వదిన అది వాడి తప్పు కాదు.. వాడి వయస్సు చేసే పని.. ఐతే ఏమైంది వదిన.. వాడు బయటవాలకు. అలవాటు కాకుండా. వాడు అమ్మనే కోరుకుంటున్నాడు.. ఐన వదిన నిన్ను చుస్తే ఆడదాని నాకే ముడ్ వస్తుంది.. ఇంకా నీ కొడుకెంత..

అమ్మ : కానీ నేన్ను వాడి అమ్మను.. ననెందుకు కోరుకుంటున్నాడు… ఐనా నేనెలా వాడితో సంబంధం పెట్టుకొను… నేను వాడి అమ్మను.

అత్తా :వదిన ఈ వరుసలు అనేవి మనం పెట్టుకున్నాము.. కానీ శరీరాలకు అలాంటివి ఎం వుండవు…… నిజం చూపు వదిన నీకు వాడంటే ఇష్టం లేదా…

అమ్మ : ఒసేయ్ వాడంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నా ప్రాణం వాడు.. నాకింకా వాడు తప్ప ఇంకెవరు వున్నారు.. మి అన్నయ్య గురించి తెలిసిందే కదా నీకు నన్ను అసలు పట్టించుకోలేదు కానీ నా కొడుకు నాకూ కావాలి.. వాడికోసం ఏమైనా చేస్తా..

అత్త.: నీకు ఒకమాట చెప్తా కానీ కోపడకూడదు.. అలా చేస్తే. నీ కొడుకు నిన్ను వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు…

అమ్మ : అదెంతో చెప్పే. నాకూ నా కొడుకు కావాలి..

అత్త : వదిన. నీ కొడుకు నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు

అమ్మ : అంటే ఏంటే నువ్వు మాట్లాడేది.. నాకు అర్థం కావటం లేదు..

అత్తా :.. నీ కొడుకు నేన్ను దెంగాలి అనుకుంటున్నాడు

అమ్మ : ఏంటే నువ్వు మాట్లాడేది.. వాడు నన్ను దెంగడం ఏంటే నేన్ను వాడి అమ్మను….

అత్తా : నువ్వే చెప్పావుగా వదిన నీ కొడుకో కోసం ఏమైనా చేస్తా అన్నావు…. మరి వాడితో
పడుకోడానికి ఏమైంది.

అమ్మ : వాడి కోసం ఏమైనా చేస్తా కానీ నా కొడుకు తో నేన్ను పడుకోలేను.

అత్తా: వదిన ఒక మాట చెప్తా విను.. చూడు వదిన మా అన్న వళ్ళ నీకు ఎపుడు సంతోషం లేదు మా ఆయనతో నాకూ ఏలాంటి సుఖం లేదు…. వాళ్లకు డబ్బే ప్రపంచం.. అది నీకూడా తెలుసు….

అమ్మ :అవునే నువ్వు చెపింది నిజమే.. వాళ్లకు డబ్బు తప్ప పెళ్లాం ఎలా ఉందొ పాటించుకొనే అలవాటు లేదు.. నెలకు డబ్బులు పంపిస్తే సరిపోతుందా.. మన కోరికలు తీర్చరా..

అత్తా : నిజం వదిన రోజు పూకులో క్యారెట్ పెట్టుకోలేక పోతున్నాను.. కానీ ఎన్ని క్యారెట్లు పెట్టుకున. ఒక మొడ్డకు సాటి ఏది రాదు.. అందుకే నీ కొడుకుతో దెంగిచుకొని నీ కోరికలను తీర్చుకో… కానీ వదిన నీ కొడుకు మొడ్డ ఎపుడైనా చూసావా.. చాల లావుగా పెద్దగా ఉంటుంది.. మన పూకులో పెడితే పూకు నిండా సరిపోతుంది…. చూసావా వదిన నీ కొడుకు మొడ్డ గురించి మాట్లాడగానే.. మన ఇద్దరి పూకులో జిల మొదలు అయింది..

అమ్మ : అవునే నాకూడా జిల మొదలు ఐంది.. నిజంగా నా కొడుకు మొడ్డ చాల పెద్దగా వుంటుందా.

అత్తా : చూడు వదిన మన మొగుళ్లు ఇంకా మనల్ని ఏపటికి సుఖ పెట్టలేరు.. కానీ మనకు ఆలా కాదు.. కానీ నీ కోడుకు మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు.. చూడు వదిన మనకు అందం వునంత వరకే. ఈ మగాళ్లు మన వెంట పడతారు….. మహా అయితే మన అందం. ఇంకా 15 సంవత్సరాలు మాత్రమే అందంగా ఉంటాము..

అమ్మ :అవునే నువ్వు చెప్పేది నిజమే..

అత్త : ఐన వదిన ఇంక ఎన్నాళ్లు ఇలా పుకులో క్యారెట్స్ పెట్టుకోని గడుపుదాము చూడు వదిన నీ కొడుకు మనల్ని సుఖ పెడదాము అనుకుంటున్నాడు.. ఈ అవకాశాన్ని మన వదులుకోకూడధు . ఐన వదిన నీ కొడుకు లేత మొడ్డ నీ పూకులో దిగితే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించు…

అమ్మ :అవునే నువ్వు చెప్పేది నిజమే.. ఇంకా ఎన్నాళ్లు ఇలా కష్ట పడతాం.. ఇంకా ఆ అవసరం లేదు. మనం ఇంకా సుఖ పడదాం…. నా కొడుకు నన్ను సుఖ పెడదాం అనుకుంటున్నడు.. ఇంకా వాడి కోరికను నేన్ను తెరుస్తా నా కోరికలని వాడితో తీర్చుకుంటా… ఐన నాకు ఒక విషయం చెప్పే. నా కొడుకు నిన్ను దెంగుతున్నాడా..

అత్తా : అదేం లేదు వదిన ఇంక అంత దూరం వెళ్లలేదు.. ప్రస్తుతానికి. ముద్దులు సళ్ళను పిసుకుతున్నాడు.. నాకూ తెలిసి ఇంకో నెల రోజులు పడుతుంది నా అల్లుడు నన్ను దెంగడానికి..

అమ్మ : అందుకేనా వెదవ అత్తా అత్తా అంటూ నీ వెనకాలే తిరుగుతున్నాడు.. ఒసేయ్ ఎదో ఒక ఐడియా ఇవవ్వే నువ్బు నా కొడుకు మొడ్డ గురించి చెప్పి నా పూకులో జిల లేపావు. ఇంకా వాడితో దెంగించుకోక ఉండలేను..

అత్తా: అయో వదిన నువ్వు పెద్దగా కష్ట పడాల్సిన అవసరం లేదు…. వాడే నిన్ను తగులుకుంటాడు.. కానీ నువ్వు వాడు నీ సళ్ళు పిసికినపుడు ఎం అనకు.ప్రేమగా వొళ్ళో పడుకోబెట్టుకో.. వాడికి తినిపించు.. వాడికి సళ్ళు అంటే పిచ్చి.. వాడి ముందు నీ సళ్ళను ఎక్సపోజ్ చేయి.. వాడికి ఎపుడు నీ సళ్ళు తగిలేలా వుండు.. ఇలా చేశావంటే వాడు ఇంకా నన్ను వదిలి అమ్మ అమ్మ అంటూ నీ వెనకాలే తిరుగుతాడు.. కానీ వదిన నన్ను మర్చిపోకు నా అల్లుని నమ్ముకొని వున్నా.. నీ పని అయిపోగానే నా దాగరకు పంపు..

అమ్మ : సరే లేవే నువ్వు చేపినతే చేస్తాను.

అత్త : కానీ వదిన నువంటె వాడు చాలా భయ పడుతున్నాడు.. ముందు నీకు వాడంటే అంత ప్రేమో చూపించు…. తరువాత మెల్లిగా ట్రై చేయి సరేనా..

అమ్మ : సరేనే నేన్ను వెళ్తా నా కొడుకుని ముగ్గులో దింపడానికి…

అమ్మ ఇంటికి వచ్చింది.. వీడు ఏంచేస్తునాడు.. అని అమ్మ నన్ను లేపింది.

అమ్మ : ఒరేయ్ నాన్న లేవరా. నేను ఉలికి పడి లేచాను… ఎందుకు రా నన్ను చూసి బాయ పడుతున్నావు. నేను నిన్ను ఎం అన్నాను లే.. సరే అమ్మ ఏంటి. ఇదిగో టీ తగు… అని నాకొడుకి టీ ఇచ్చాను.. నిజమే విడు నన్ను చూసి చాలా భయ పడుతున్నాడు.. వీని ఎలాగైనా నా దార్లోకి తెచ్చుకోవాలి. లేకపోతే వీడు నాకూ దాఁకెలా లేడు… ఇంకా నేను టీవీ చూస్తునాను.. ఒరేయ్ ఎక్కడి వెళ్తున్నావు.. అత్త దాగరకు అమ్మ.. ఎపుడు అత్తేన మి అమ్మతో మాట్లాడవా.. అదేం లేదు అమ్మ.. సరే ఇలారా నా పక్కన కూర్చో.. సరే అమ్మ. అదేంట్రా అంత దూరం కూర్చున్నావు ఎదో పరాయి వాళ్ళలాగా….. ఏరా నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదా. నా మీద కోపమా నీకు అని అమ్మ ఏడుస్తుంది.. అమ్మ ను ఓదార్చడానికి దాగరకు వేళ్ళను అమ్మ నన్ను గట్టిగా వాటేసుకొని ఏడుస్తుంది..

ఒరేయ్ మీ నాన్న నన్ను ఎలాగూ పటించుకోదు .. నువ్వు కూడా నన్ను పాటించుకోకపోతే నా గతెం కాను…… ఏరా నిన్ను కోటనని నాపైన కోపమా నీకు.. ఒరేయ్ నాన్న ణువంటే నాకు చాలా ఇష్టం రా నా ప్రాణం నువ్వు.. నువ్వు దారితపుతావని నిన్ను కోటదని తప్ప. నీ మీద నాకు ఎం కోపం లేదు.. ఐన నువ్వు నన్ను వదిలేస్తావని నాకు భయంగా వుంది.. ఒరేయ్ నన్ను వదిలి ఎక్కడికి వేళ్లకు రా నిన్ను వదలి ఉండలేను…

అని అమ్మ ఏడుస్తుంది….. ఆయా అమ్మ ఏడవకు ణువంటే నాకు ఎపుడు ఇష్టమే.. ణువంటే నాకు చాలా ఇష్టం.. కానీ నువ్వు కొడతావిని కొంచెం భయం కానీ. నిన్ను చూడకుండా ఉండలేను అమ్మ.. నాకు నీవంటే పిచ్చి.. నీ కోసం ఏమైనా చేసేంత పిచ్చి.. అమ్మ ఇంకా ఏడవకు నిన్ను వదిలి నేనెక్కడ పొంతనే. అన్నను.. అలా అనేసరికి అమ్మ నాన్ము మొహం అంత ముద్దులు పెట్టుకుంది……..

ఇంకా నా రూమ్ లోకి వేళ్లను.. నాకు నిజ0గా చాల సంతోషంగా. వుంది మా అమ్మ కు నేనంటే ఇంత ఇష్టమా…. అని నాకు చాల సంతోషంగా ఉంది..నాన్న తినడానికి రా అని అమ్మ పిలిచింది.. ఒరేయ్ అగర నేన్ను తినిపిస్తా అని అమ్మ తినిపిస్తుంది. ఇంకా రోజు నేనే నీకు తినిపిస్త సరేనా అలాగే అమ్మ అనను…. ఇంకా నేను రూమ్ కి వెళ్లి పడుకున్న అమ్మ వచ్చి ఒరేయ్ రారా వచ్చి నాతో పడుకో అంది..

వాడు అమ్మ నేను ఇక్కడే పడుకొంటా అన్నాను నేను నిద్రలో కళ్లు చేతులు వేస్తాను…. నీ మీద చేయి వేస్తె కొడతావు కదా అందుకే నేను ఇక్కడే పడుకుంటా.. ఒరేయ్ నీకు చెప్పాను కదా ఇంకా కొట్టానని… సరే ఒక పని చేదాం అని అమ్మ తన రూంకి తెసుకేలింది….. నన్ను తనపై పడుకో బెట్టుకుంది.. ఎనలైంది రా నిన్ను నా వొళ్ళో పడ్డుకోబెట్టుకొని అని నా తలపై జుట్టు ను నిమురుతుంది… అమ్మ నీకు వొంట్లో బాగానే వుందా ఈరోజు ఎమైంది నీకు.. నన్ను చూస్తేనే కాసురుకునే దానివి ఈరోజు ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నావు…

కానీ అమ్మ నాకు నీతో రోజు ఇలాగె వుండాలనిపించేది.. కానీ ఈరోజు నువ్వు ఇలా చేస్తుంటే నాకూ చాలా సంతోషంగా వుంది అన్నను.. సారీ నాన్న నిన్ను ఇన్ని రోజులు కష్ట పెట్టినందుకు.. అమ్మ నాకూ సారీ చెప్పాకు నన్ను కోటే అధికారం నీకు వుంది…. ఒరేయ్ నాన్న ఇంకా నీ ఇష్టం నాతో ఎలా వుండకనుకుంటే ఆలా వుండు. నాకూ నువ్వు సంతోషంగా వుంటే అంతే చాలు అని అమ్మ ముద్దు పెట్టుకుంది..

అమ్మ నాకూడా నిన్ను ముద్దు పెట్టుకోవాలని వుంది.. పెట్టుకోరు నేన్ను నీ అమ్మను.. అంది.. అమ్మ నాకు నీ పెదాలు అంటే చాలా ఇష్టం. నీ పెదాలను ముద్దు పెట్టుకోవచ్చా అన్నను.. ఏరా నీకు నా పెదాలంటే అంత ఇష్టమా అవును అమ్మ

మరి పెట్టుకోర అంది అమ్మ ఇంకా అమ్మ పెదాలను ముద్దు పెట్టుకుని.. అమ్మ పెదాలను చీకుతూ కొరుకుతు అమ్మ ఎంగిలి మొత్తం నాకేస్తున్న.. అమ్మ నాలుకను నా నోట్లోకి తీసుకోని చీకుతున్నాను. అమ్మ కూడా నా పెదాలను కొరుకుతూ౦ది …అమ్మ పెదాలు చాల రుచిగా వున్నాయి.. ఇంకా నా నాలుకను అమ్మ నోట్లోకి తోసాను అమ్మకూడా నా నాలుకను చీకుతూ వుంది అమ్మకుకూడా బాగా నచ్చినట్టు వుంది… నన్ను వదలడం లేదు… ఒరేయ్ నాన్న కాస్త అగర నాకు ఊపిరి ఆడడం లేదు అంది…

ఒరేయ్ ఎక్కడ నేర్చావురా ఇంత బాగా ముద్దు పెడుతున్నావు.. నీకు గర్ల్ఫ్రెండ్ వుందా అని అమ్మ అడిగింది.. నాకూ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేరమ్మ…. అన్నను.. ఐన అత్త కూతురిని నాకు పెళ్లి చేస్తారు అన్నారుగా. అందుకే ఎవరిని ప్రేమించలేదు….. ఐన నీకంటే ఇష్టమైన వాళ్లు నాకెవరు లేరు.. ణువంటే నాకు అంత ఇష్టం…. అని అమ్మ ను మళ్లీ ముద్దు పెటుకునాన్ను…. అమ్మ నిన్ను ఇలా రోజు ముద్దు పెట్టుకోవచ్చా అన్నాను..

ఒరేయి నువ్వు నన్ను ముద్దు పెట్టుకోకున్నా. నేను వచ్చి నిన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటాను.. నిజంగా రా నువ్వు చాల బాగా ముద్దు పెడుతున్నావు.. నీ ఇష్టం నేనెపుడైన ముద్దు పెట్టుకో అని అమ్మ అంది.. ఇంకా నేను అమ్మ గంట సేపు ముద్దులో మునిగి తేలుతున్నాము… ఇంకా నేను అమ్మ పడుకొన్నాము