Menattha tho dengulata sukamm 7

చెప్పండి డాక్టర్.. నాకూ ప్రెగ్నన్సీ వస్తుందా.. Menattha tho dengulata సరిత గారు మీకు ప్రెగ్నన్సీ వస్తుంది కానీ మి వారి వీర్యం తో రాదు.. అందుకని మి వారు వేరే వాళ్ళ వీర్యం మిల్లో ఇంజెక్ట్ చేయమన్నారూ.. అంటే నా గర్భంలో వేరే వాళ్ళ వీర్యం వేస్తారా. చి చి వద్దు డాక్టర్.. నాకూ ఇష్టం లేదు.. సంబంధం లేని వాళ్ల పిల్లలను. నేను మొయ్యలేను.. నాకూ ఇష్టం లేదు.. కానీ మీ ఆయన కచ్చితంగా చేయమన్నారు.

Menattha tho dengulata sukamm 6

ఆయనకు పిల్లలు కావాలంట ….. కానీ డాక్టర్ నాకూ ఇష్టమైన వాళ్లతో ప్రెగ్నన్సీ తెచ్చుకోవచ్చు కదా.. Um తెచ్చుకోవచ్చు సరిత గారు… కానీ డాక్టర్ మా ఆయనకు మాత్రం. ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పండి….. ఏంటి సరిత గారు ఇందాక మీతో వచ్చిన అబ్బాయి మీకు నచ్చాడా….

అవును డాక్టర్ వాడితోనే.. కడుపు తెచ్చుకుంట….. అవును లెండి.. ఇష్టం లేని వలకంటే ఇష్టమైన వాళ్ళతో కడుపు తెచోకోవడం తప్పు లేదు.. నేను మి ఆయనకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న అని చెప్తాను.. Thank యు డాక్టర్… ఆ సరిత గారు ఒక నిమిషం.

ఆ అబ్బాయి ఎవరు.. అది అది డాక్టర్ ఫరవాలేదు చెప్పండి నేను ఏమి అనుకోను.. అది డాక్టర్ నా తమ్ముడు. మా పిన్ని కొడుకు . వాట్ మీ తమ్ముడా?? అవును డాక్టర్.. ఉమ్మ్ అంత అందమైన తమ్ముడు ఉంటే ఎవరూ ఊరుకుంటారు పండుగ చేసుకోండి.. అల్ the బెస్ట్. థాంక్స్ డాక్టర్… ఇంకా నేను వెళ్తాను.. ఇంకా అక్క బయటకు వచ్చింది.. అక్క ఏమైంది అక్క అన్నను..

తమ్ముడు ఇంటికి వెల్కక చెప్తాను పదరా ఇంటికి నాకూ ఆకలిగా వుంది… అక్క సినిమాకూ వెళ్దామా నువ్వు నేను సినిమా చూసి చాలా రోజుల అయింది… అవును రా తమ్ముడు బయటనే తినేసి సినిమాకు వెళ్దాం.. అని ఇంకా నేను అక్క సినిమా చూసి ఇంటికి సాయంత్రం వచ్చాము…. ఇంకా రాత్రి అందరం తినేసి. నేను అమ్మ రూమ్ లోకి వెలను.. ఒరేయ్ నాన్న అగర ఎక్కడి వస్తున్నావు..

అదేంటి అమ్మ నీతో పడుకోడానికి వచ్చాను.. ఒరేయ్ మీ పెద్దమ్మ. రూమ్లో నే వుంది. ఈరోజు వదు వెళ్లి నీ రూమ్ లో పడుకో నువ్వు కూడా రా అమ్మ.. ఒరేయ్ నాన్న ఈ ఒకరోజు వదిలేయ్ రా మి పెద్దమ్మకు మన విషయం తెలిసిందoటే.. మనల్ని చంపేస్తుంది…

సరే అమ్మ అని ఒక ముద్దు పెట్టుకొని నా రూమ్ కి వెల్కను.. ఒ అక్క వుందిగా. కనీసం అక్క సళ్ళన్నా పిసికి పడుకుందాం.. అని అక్క రూమ్ కి వెళ్ళాను.. ఏంట్రా ఇక్కడికి వచ్చావు.. అక్క నీతోనే పడుకుంటా ఈరోజు. సరే రా ఏరా నా జాకెట్ విఫల.. విప్పు అక్క అడగాలా నన్ను.

ఇంకా అక్క సళ్లను నా నోటికి అందించింది నేను చీకుతూ అలాగే పడుకున్న… ఇంకా పొద్దున లేవగానే అమ్మ దగ్గరకు వెళ్లి అమ్మ అమ్మ పెద్దమ్మ ఈరోజు వెళ్లి పోతుందా అని అడిగా.. లేదు రా వారం రోజుల తరువాత వెళుతుంది అంట రాత్రి చెపింది.. అంటే వారం దాంక మనకు దెంగుడు లేదా.. అమ్మ నిన్ను దెంగకుండా ఉండలేను..

ఒరేయ్ నాన్న నీకంటే ఎక్కువగా నాకే ఆశగా వుంది రా రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా నన్ను దేన్గావు కదా.. ఇంకా నా పరిస్థితి ఎలా వుంటుందో ఆలోచించు… ఐన నీకు అత్త వుంది కదరా దాని దెంగు.. లేదమ్మా.. అత్త కూడా నన్ను దెంగనివ్వడం లేదు.. దాని కూతురుకి హాలీడేస్ వున్నాయి అంట.. అది ఇంట్లోనే వుంటుంది అంట
బయటకు వెళదాం లేదంట .. అత్త దాని కూతురు బయటకు వెళ్లిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తా అంది.

. ఇంకా నాకూ ఎం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు.. ఒరేయ్ బాత్ రూమ్ కి వెళ్లి కొట్టుకొని పడుకోరా…. సరే ఇంకేం చేస్తాం అని కొట్టుకొని పడుకున్న.. ఇంకా రెండు రోజులుగా నాకూ అమ్మకు అత్తకు దెంగుడు లేదు. మా పరిస్థితి చాలా అధ్వానంగా ఉంది.. ఒరేయ్ నాన్న లే నేను బజార్కు ఎల్తున్న రావడానికి సాయంత్రం పడుతుంది. మద్యాహ్నం తినేసే సరైన.. ఒరేయ్ ఏంట్రా ఈ డ్రాయర్ కూడా తడిపేసావు.

అయ్యో నా కొడుకుకు ఎంత కష్టం వచ్చింది నా పూకులో కార్చాల్సింది.. డ్రాయర్లో కరుస్తున్నాడు.. నాన్న నువ్వు వేసుకోడనికి బట్టలు లేవు అని ఉతకడానికి వేసాను ..ఇంకా ఆ డ్రాయర్ విప్పేసి టవల్ కట్టుకో అని ఒక ముద్దు ఇచ్చి వెళ్ళింది. ఇంకా నేను డ్రాయర్ విప్పి టవల్ కట్టుకున్న.. కాసేపు టీవీ చుదాం. అని హాల్కి.. వేల్లా ఉహ్ ఉహ్ ఉహ్ ఉహ్ ఉహ్ ఏంటి ఏవో మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయి..

అక్క రూమ్ నుండి ములుగు వస్తుంది. మెల్లిగా డోర్ ఓపెన్ చేశా.. అక్క పూకులో వేళ్లు పెట్టుకొని కొట్టుకుంటుంది… అభ ఎంత బాగుంది అక్క పూకు ఇనాలు నాకూ చూపించలేదు. ఈరోజు నా అదృష్టం బాగుంది.. ఇంకా అక్కను చూస్తూ నేను నా మొడ్డను వుపుతునాన్ను …

ఉహ్ ఉహు ఉహు అక్క.. అక్క.. నేను ఎవరో వచినట్టు వున్నారు అని వెనకు తిరిగి చూసా పెద్దమ్మ.. వెదవ అక్కను బట్టలు లేకుండా చూస్తావా అని నా చెవులు తిప్పి లాకుంటూ గదికి తెసుకేలింది.. ఇందాక నా వొంటిపై ఒక టవల్ మాత్రమే వుంది డ్రాయర్ లేదు పెద్దమ్మ లాకెలే సరికి టవల్ కూడా ఊడిపోయింది. పెద్దమ్మ నన్ను గదిలోకి తీసుకెళ్లి గడియ పెటింది.. ఇప్పుడు నా వొంటిపై ఏమి లెవ్వు..

వెదవ అక్కను బట్టలు లేకుండా చూస్తావా అని పెద్దమ్మ మంచంపై కూర్చొని తన తొడలపై పడుకోబెట్టి.. నా పిర్రలను వాయించేస్తుంది.. అబ్బ అబ్బ పెద్దమ్మ కొట్టవద్దు పెద్దమ్మ ప్లీజ్ చాల నొపిగా వుంది ఇంకెప్పుడు అక్కను అలా చూడను.. పెద్దమ్మ కొట్టే కొట్టుడికి నా పిర్రలు ఎర్రగా అయ్యాయి. నా పిర్రలను కొడుతుంట. రూమ్ మొత్తం సౌండ్స్ వస్తున్నాయి

.ఇంకా నేను తట్టుకోలేక పెద్దమ్మను తోసేసి పారిపోతున్న.. పెద్దమ్మ నా చేయి పట్టి లాగింది. నేను పెద్దమ్మ ఇపుడు మంచంపై వున్నాము.. నేను పెద్దమ్మ పైన వున్న నేను కదలకుండా నా నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి నేను పారిపోకుండా నన్ను గట్టిగా పట్టుకుంది నేను అసలు కదలలేక పోతున్నా ఏరా వెదవ నా నుండే తపించుకుంటావా.. నీకు అంత బలం వుందా..ఇంకొకసారి అలా ఎవరినీ చూడకుండా నీకు బుద్ధి చెప్తా అని నన్ను గట్టిగా పట్టుకుంది..పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ.

ప్లీజ్ పెద్దమ్మ ఇంకోసారి అలా చేయను అంటూ మెల్లిగా విడిపించుకోడానికి. కదులుతున్న.ఒరేయ్ నా చేతులనుంచి ఇప్పటి వరకూ ఎవరూ తపించుకోలేరు .. బచ్చ గాడివి నువేంత రా.. అంది నేన్ను కదులుతూనే వున్న కానీ నేను కదిలే కదులుడుకి.. పెద్దమ్మ చీర కొంచెం కొంచెం పైకి లేస్తూoది ఇపుడు పెద్దమ్మ చీర మోకాళ్ల దాక లేచింది. కానీ పెద్దమ్మ పటించుకోవడం లేదు నేన్ను పారిపోకుండా చూస్తుంది…

ఇంకా నేను కదులుతూనే వున్న. ఇప్పుడు పెద్దమ్మ చీర పొత్తికడుపు వరకు లేచింది.. నేను కిందకు చూసాను పెద్దమ్మ ప్యాంటీ వేసుకోలేదు.. పెద్దమ్మ పూకు నాకూ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది.. నేను కదిలే కదులుడికి నా మొడ్డ పెద్దమ్మ పూకు చీలిక పై రాసుకుంటుంది ….

ఇంకా నాకూ పిచ్చి ఎకింది. రెండు రోజులుగా దెంగుడు లేదు.. ఇంకా ఏమైనా కానీ అని నా నడుమును కొంచెం లెప్పి ఒకేఒక తోపు నా మొడ్డను పెద్దమ్మ పూకులో తోసాను.. నా మొడ్డ పెద్దమ్మ పూకు కండరాలను చీల్చుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళింది నా మొడ్డ పెద్దమ్మ పూకులో మొత్తం దిగి లోపల గర్భాశయం వరకు వేలింది. నా మొడ్డ దిగేసరికి పెద్దమా గట్టిగా అరుస్తూ నన్ను వదిలేసిoది.

పెద్దమ్మ కళ్లలో నీళ్లు వస్తున్నాయి. ఇంకా కింద చూసాను పెద్దమ్మ పూకు నుండి రక్తం వస్తుంది పాపం నిజంగానే గట్టిగా తోసాను.. ఇంకా నా మొడ్డ పెద్దమ్మ పూకును మెల్లిగా ఊగడం స్టార్ట్ చేసాను . పెద్దమ్మ నన్ను తోసేసింది. ఇంకా పూకును దెంగకుండా ఉండడం నా వల్ల కాదు..

పెద్దమ్మ లేస్తుంట్టే. పెద్దమ్మను అలాగే తోసాను. ఇంకా పెద్దమ్మ కదలకుండా గట్టిగా పట్టుకొన్న.. నా మొడ్డ ఇంకా పూకులోనే వుంది.. ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగడం మొదలు పెట్టాను.. ఒరేయ్ ఒరేయ్ వెదవ. నేను నీకు పెద్దమ్మను రా మనం ఇలా చేసుకోకూడదు పాపం రా నన్ను వదిలేయ్ రా అంటూ ఏడుస్తూ అరుస్తూ వుంది.. ఇంకా నేను వినిపించుకునే పరిస్థితిలో లేను.. రెండు రోజులుగా దెంగుడు లేదు ఆ రెండు రోజుల కసి మొత్తం. పెద్దమ్మ పూకుపై చూపిస్తున్న.. కానీ పెద్దమ్మ తపించుకోని ప్రయత్నిస్తుంది..

కానీ తన వల్ల కావడం లేదు. నేను పెద్దమ్మ కదలకుండా గట్టిగా పట్టుకొని.. పూకును దేన్గుతూనే వున్నా.. స్పీడ్ గా.. కాసేపు ఆగక ఇంకా పెద్దమ్మ తపించుకోలేక. నాకూ లొంగి పోయింది.. ఇంకా కదలడం లేదు మంచాని గట్టిగా పట్టుకొని పళ్లు బిగబట్టి.. నా దెంగుడికి సహకరిస్తూ౦థి.. ఇంకా నేను పెద్దమ్మ జాకెట్ చించేసి పెద్దమ్మ సళ్ళను పిసుకుతున్న.. జిమ్ బాడీ కనుక సళ్ళు గట్టిగా వున్నాయి.. నా బలం మొత్తం వాడి సళ్ళను కసిగా పిసుకుతూ.. పూకును దెంగుతున్నా..

నా పిసుకుడికి పెద్దమ్మ సళ్ళు లూస్ అయ్యాయి ఇంకా పెదాలను కూడా ముద్దు పెట్టుకుని కింది పెదవిని కొరుకుతూ పెద్దమ్మ నోట్లోకి నా నాలుకను తోసి తన ఎంగిలి మొత్తం ఇంకా నాలుకను చీకుతున్నా.. పెద్దమ్మ నాలుక చాల రుచిగా వుంది… ఇంకా పెద్దమ్మ గట్టిగా అరుస్తూ వుంది.

రూమ్ మొత్తం పెద్దమ్మ అరుపులతో మూలుగులతో సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. పెద్దమ్మకు ఇదే శోభనం అన్నట్టు కన్నె పిల్లల గింజుకుంటుంది ఒరేయ్ అపార నా వల్ల కాదు అంటూ ఆయాస పడుతుంది పెద్దమ్మ. ఆమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బ అహ్హ్ అహ్హ్ అబ్బ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అబ్బ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అలాగే అలా ఆమ్మ్ఇంకా పెద్దమ్మను చూస్తే జాలేసింది ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగి నా మొడ్డ లో నుండి వీర్యం మొత్తం పెద్దమ్మ పూకులోకి చిమ్మింది. పెద్దమ్మ పూకు నిండా నా మొడ్డ రసం కారింది.. ఇంకా పెద్దమ్మ పూకులో నుండి నా మొడ్డను బయటకు తీసాను నా మొడ్డ మొత్తం పెద్దమ్మ పూకు రక్తం ఇంకా రసాలతో తడిచిపోయింది..

పెద్దమ్మా పుకులోనుండి రక్తం ఇంక నా వీర్యం మొత్తం బయటకు వస్తుంది ఇంకా పెద్దమ్మా లేచి నన్ను చెంపపై గట్టిగా కొట్టి బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది నేను కూడా లేచి నా రూమ్ లోకి వెళ్లి పడుకున్నా… ఎంత సేపు పడుకునాన్నో నాకు తెలియదు. అమ్మ వచ్చి లేపి టీ ఇచ్చింది.

ఇంకా నేను fresh ఐ అమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళాను అమ్మ కిచెన్ లో వుంది. అమ్మను వాటేసుకొని అమ్మ పెద్దమ్మ ఎక్కడవుంది కనిపించడం లేదు అన్నను.. మి పెద్దమ్మ వెళ్ళిపోయింది రా ఏదో పని వుంది అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. అదేంట్టే వారం రోజులు ఉంటుంది అనువుగా ఏమో రా నాకూ తెలియదు వెళ్ళిపోయింది.. నాకూ బాధగా వుంది పెద్దమ్మను బలవంతంగా దెంగాను అందుకే మొహం చూపించలేక వెళ్ళిపోయింది… ఇంకా రాత్రికి అమ్మను దెంగుతున్నా కానీ నాకు పెద్దమ్మే గుర్తుకు వస్తుంది అమ్మను ఒకేసారి దెంగి పడుకున్న….. ఇంకా నాకూ మార్చిపోడానికి రెండు మూడు రోజులు పట్టింది…

ఒరేయ్ నాన్న నేను అత్త వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్న వస్తావా లేదు అమ్మ ఇంట్లో అక్క ఒక్కతే ఉందిగా నేన్ను అక్క దగారే వుంటా సరే రా నీ ఇష్టం… ఇంకా అక్క రూమ్ లోకి వేళ్ళను రారా తమ్ముడు నేనే పిలుదాం అనుకున్న గడియ పెట్టారా.. రా ఇలా వచ్చి కూర్చో అని నన్ను మంచంపై కూర్చోబెట్టి.. నా పైన కూర్చుంది

అక్క మొహం నా మొహం దగ్గరగా వున్నాయి అక్క పేదాలను గట్టిగా కోరికను ఒరేయ్ ఇచ్చే దాక ఆగవ చూడు ఎలా కోరికవో.. ఒరేయ్ తమ్ముడు నీకు కావలసింది ఎదో ఒకరోజు ఇస్తా అన్నగా అవును అక్క ఏ రోజు కోసమే ఎదురు చూస్తున్న.. ఇంకా ఆ అవసరం లేదు రా. ఇప్పుడే ఇస్తా తీసుకో నిజగాన అక్క అవును రా నీకు కావలసింది నివ్వడానికే నేను ఇక్కడి వచ్చింది.

ఎంటే అక్క నువ్వు అనేది.. ఒరేయ్ తమ్ముడు అంటూ. డాక్టర్ అక్క మాట్లాడుకున్నది మొత్తం చెపింది.. అవును రా తమ్ముడు వేరే వాళ్ళ పిల్లలు మోయడం కంటే నా ముద్దుల తమ్ముడి పిల్లలను మోయడం నాకూ ఇష్టం ..మరి నాకూ కడుపు చేసి నాతో పిల్లలను కంటావా.. ఒసేయ్ అక్క నీ పూకును దెంగాలని రోజు కలలు కంటున్న. కానీ నువ్వే ఒరేయ్ తమ్ముడు నాకూ కడుపు చేయరా అంటే నేనెందుకు వద్దంట్టాను. కానీ తమ్ముడు ఈ విషయం మన ఇద్దరి మధ్యనే ఉండాలి అని అక్క నేను బట్టలు మొత్తం విపి అక్క నన్ను మంచంపై తోసి. నా మొహంపై తన పూకును ఉంచింది..

ఒరేయ్ తమ్ముడు పూకు చూడాలి పూకు చూడాలి అని నన్ను చంపేవాడివి కదరా చూడు నా పూకు అక్క పూకు నా కళ్ల ముందు వుంది. ఇంకా అక్క పూకును నా మొహం మొత్తం రాస్తుంది.. ఒరేయ్ తమ్ముడు నాలుక బయట పెట్టారా.. నేను నాలుకను బయట పెట్టాను.. అక్క పూకులో మొడ్డ దూర్చుకున్నట్టు నా నాలుకను పూకులో దూర్చుకుంది.. ఇంకా పైకి కిందకు ఊగుతుంది.

నా నాలుక అక్క పూకును దెంగుతుంది.. నాకూ ఇది బాగా నచ్చింది.. అక్క పూకులోనుండి రసాలు డైరెక్ట్ గా నా నోట్లోకి పడుతున్నాయి.. రసాలను మొత్తం తాగుతున్న.. ఇంకా అక్క అలాగే తిరిగి 69 పోసిషన్ లో నా మొడ్డను పట్టుకుంది వామో ఏంట్రా ఇది నీ మొడ్డ ఇంత వుంది ఎం పోసి పెంచావురా… అని నోట్లో పెట్టుకొని చీకడం మొదలు పెటింది నేను అక్క పూకు నాకుతున్న…
To be continue