తెలుగు సెక్స్ కథలు

270   Articles
270

అక్క ముందా చెల్లి ముందా

87 Min Read

నెనెప్పటికి మర్చిపోలేను.’ అని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. దివ్య ‘సార్ అక్కకి తెలియనివ్వద్దు. అప్పుడప్పుడు ఇలా కలుద్దామూ అన్నది. ‘కలుద్దాము కాదు దెంగుకుందాము అనూ అంటు మరోసారి దానిని ముద్దు పెట్టుకొని ఇద్దరం బట్టలేసుకొని బైటికి వచ్చాము. నేను దివ్య తో ‘దివ్యా, మీ అక్క కూడా ఇలా అప్పుడప్పుడు దెంగించుకుంటుందా?’ అని అడిగాను. “ట్రై చెయ్యండి సార్” అంది. అప్పుడు నా కర్ధమైంది. వీళ్ళిద్దరూ చదువు కోసరం కాదు, ఎంజాయ్ చేయటం కోసరం వచ్చరని. ఈది ఎపిసొడ్ ఒకటి.

నిన్ను డాక్టర్ రవళిని కలిపి దెంగుతా

67 Min Read

నిన్ను డాక్టర్ రవళిని కలిపి దెంగుతా కిందటి నెలలోనే,నేను ఏరి కోరిన అమ్మాయి లలిత తో నా వివాహం జరిగింది. సాయంత్రాలు రోజూ నా…

ఇంటి పక్కన ఆంటీ ని దెంగిన పార్ట్ 2

27 Min Read

హలో రీడర్స్ ఎలా ఉన్నారు, నేను మీ పండు,ఎవరికైనా ఆంటీస్ కి అయినా లేకపోతే అమ్మాయిలకైనా సెక్స్ కోరికలు ఉండటం సహజం వాళ్ళు…

ఏం వేసి పెంచావే ఈ పెద్ద సైజు మావిడ పండ్లని

43 Min Read

పొద్దున్నే నిద్రలేచి బద్దకంగా ఒళ్లువిరుచుకుంటుంటే, వెనగ్గా కౌగిలించుకున్నాడు నా మొగుడు. అప్పటికి కోపం తగ్గిపోయి దాని స్థానం లో మళ్ళీ ప్రేమ మొదలైంది,…