Home » ప్రమోషన్ కోసం

ప్రమోషన్ కోసం

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 57

“మీ అమ్మది ప్రక్కనే వుంది నాకి చూడు చాలా రుచిగా వుంటుంది”అన్నాను రవితో.వాడు చటుక్కున లేచాడు. “వొద్దు బాబూ, వాడికి ఇది అలవాటు చెయ్యకండి, తర్వాత నన్ను ఇబ్బంది పెడతాడు”అన్నది సుబ్బు తొడలు ముడిచేసుకొంటూ. “వొక్కసారి నాకించుకొని చూడు, స్వర్గము కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది, ఒక్క సారికే అలవాటు అయిపోదులే”అన్నది జయ సుబ్బుతో ప్రేమగా. “వొద్దమ్మగారూ,వాడి సంగతి మీకు తెలియదు, ఒక్కసారి నచ్చిందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలని మారాము చేస్తాదు”అన్నది సుబ్బు కంగారుగా. “వొక్కసారమ్మా, మళ్ళీ నిన్ను …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 57 Read More »

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 56

“మీ అమ్మది ప్రక్కనే వుంది నాకి చూడు చాలా రుచిగా వుంటుంది”అన్నాను రవితో.వాడు చటుక్కున లేచాడు. “వొద్దు బాబూ, వాడికి ఇది అలవాటు చెయ్యకండి, తర్వాత నన్ను ఇబ్బంది పెడతాడు”అన్నది సుబ్బు తొడలు ముడిచేసుకొంటూ. “వొక్కసారి నాకించుకొని చూడు, స్వర్గము కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది, ఒక్క సారికే అలవాటు అయిపోదులే”అన్నది జయ సుబ్బుతో ప్రేమగా. “వొద్దమ్మగారూ,వాడి సంగతి మీకు తెలియదు, ఒక్కసారి నచ్చిందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలని మారాము చేస్తాదు”అన్నది సుబ్బు కంగారుగా. “వొక్కసారమ్మా, మళ్ళీ నిన్ను …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 56 Read More »

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 55

“మెల్లిగా ప్లీస్”అన్నది జయ కళ్ళుమూసుకొనే.సుబ్బు,రవి చూస్తుండగా జయలోకి స్మూత్ గా ప్రవేశించాను నిండుగా.వెన్నలో దిగిన కత్తి లా సమ్మగా లోపలికి బయటికి కదులుతున్న నా మొడ్డ ఇస్తున్న స్వర్గ సుఖాన్ని నేను,జయ,సైతుగా అనుభవించాము ఒక15నిముషాలు.జయకి మళ్ళీ అయిపోయింది.”ఎలా చేసాడు?”అనడిగాను జయ చెవిలో.”ఇంకా నేర్చుకోవాలి,ఫస్ట్ టైంకి కి బానే చేసాడు”అన్నది జయ సుఖపారవశ్యములో మునిగి తేలుతూ.”నెలకి ఒకటి రెండు సార్లు వస్తాడట నేర్పించు”అన్నను చివరికొచ్చేసి.”వాడు చేసుకోబోయే పెళ్ళాము స్వర్గసుఖాలు అనుభవించేటట్లు తయారు చేస్తాను రమ్మనండి”అన్నది జయ.”నీ అమ్మ,ఎంత మందికింద …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 55 Read More »

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 54

“వీది స్నేహితులు వీడిని గుర్రము అని పిలుస్తారమ్మా,వీడిది పెద్దదని కాబోలు”అన్నది సుబ్బు గర్వముగా.వాడికి మెల్లిగా నిక్కుతోంది. జయ తన రెండు వేళ్ళతో దానిని దెలికేట్ గా పట్టుకొని”గట్టిగా అవుతుందా?” అని తెలియనట్లు అడిగింది అమాయకముగా. “రోజూ ఐదారు సార్లు నిలబడుతుంది,స్నానము చేసేటప్పుదు, అమ్మ పక్కలో పడుకొన్నప్పుదు, తెల్లవారు ఝామున,ఒక్కొక్కసారి నిద్రలో కూడా గట్టిపడుతుంది”అని పూర్తి అక్కౌంట్ చెప్పాడు. “అప్పుడేమి చేస్తావు మరి?”అండిగింది జయ అనునయముగా. “చేతితోనో, బెడ్ మీదో రుద్దుకొంటాను, అప్పుడు దీంట్లొనుంచి పాలు కారతాయి,అప్పుడు మెత్తగా …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 54 Read More »

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 53

వెనకనుంచి సుబ్బు పిర్రలు తడుముతూ.”నా భయమదికాదు బాబూ,రేపు వూరెళ్ళినాక మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనిపిస్తుందేమో వాడికి”అన్నది.”నెలకొకసారి ఇక్కడికి పంపించు,వేడి దింపుకొని వెళ్ళిపోతాడు”అన్నాను నవ్వుతూ.”నెలకొకసారి కలిగే కోరిక కాదుగా బాబూ అది,అందులో వయసులో వున్నాడు”అన్నది సాలోచనగా.”నువ్వున్నావుగా అక్కడ”అన్నాను ముద్దు పెట్టుకొని.నేను క్విక్ గా వేడెక్కిపోతున్నాను.”వాడు నా కన్న కొడుకయ్యా”అన్నది బేలగా నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ.”అందుకే ఇంకా బాగుంటుంది,ఇష్టము లేకపోతే పూర్తిగా దెంగించుకోకు,టిఫిన్లు కాఫీలు ఇచ్చి నీ చేతితో జాడించెయ్యి-సుఖపడతాడు,బయట అమ్మాయిల జోలికి,లంజల దగ్గిరకీ వెళ్ళడు.”అన్నాను ముద్దులు పెట్టుకొని.”ఎమో బాబూ నాకు …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 53 Read More »

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 52

జయ కళ్ళు మూసుకొని ఆయన తలని తన చేతితో తన రొమ్ముకి అదుముకొంది.ఆయన ఆత్రముగా ఇష్టముగా కోరికతో పది నిముషాలు ఆగకుండా చనుబాలు పీల్చుకొన్నారు. ఆయన తలని తన ఎడమ రొమ్ము మీదకి జయ మార్చుకొంది ప్రేమగా. ఆయన రెండు చేతులతో జయ నడుము పట్టుకొన్నారు సప్పోర్టు కోసము.జయ ఆయనకి ఇంకా దగ్గిరగా జరిగింది.ఎడమ చన్నుని పది నిముషాలు బలంగా జుర్రుకొన్నారు. జయ సుఖముతో మూలిగింది.ఆయన ఎడమ చెయ్యి జయ కుడి రొమ్ము మీదకి జరిగింది మెల్లిగా. …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 52 Read More »

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 51

లోపల ఎమీ వెసుకోకపోవటము వలన చాలా సెక్సీగా వుంది.సళ్ళు నిండుగా పూర్ణ కుంభాలు లాగా వున్నాయి. నేను కూడా స్నానము చేసి టిఫిన్ తిని,మంచము మీద పడుకొని పేపర్ చదువుకొంటున్నాను. పదిన్నరకి అమ్మ మా బెడ్ రూం లోపలికి వచ్చింది “రండి,జయ ఇక్కడే వుంది,త్వరగా కానిచ్చి మీ రూం లోకి వెళ్ళి పడుకోండి.మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగి విసిగించొద్దు,పిల్లాడికి పాలు చాలక ఏడుస్తాడు.హద్దులు దాటకండి, బాబు కూడా లోపలే వుంటాడు,నాకు వంటింట్లో పని వుంది”అని నాన్నని లోపలికి పిలిచింది. …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 51 Read More »

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 50

అక్కడ కూడా క్లీన్ గా వుంచుకోంది.వంగి వుపస్తు మీద ముద్దు పెట్టుకొన్నాను.ఆదతనపు మదపు వాసన ఘాటుగా వుంది.రెమ్మలు విప్పి చూశాను. జిగురు జిగురు,చిత్తడిగా వుంది.నాకించుకొంది. “లుంగీ తీసేయ్యి”అన్నది ఎర్రబడ్డ కళ్ళతో. తీసేసుకోని ఆమె ప్రక్కనే నిలబడ్డాను.నాడీ 90 డిగ్రీస్ లో నిక్కి వుంది. నా దాన్ని పట్టుకొని “చిన్న మొడ్డ”అన్నది నన్ను దగ్గిరకి లాక్కుంటూ. నా తొక్కని వెనక్కి లాగి చూసింది.ఎర్రని గుండు బయటికి వచ్చింది. “చీకుతుందా?”అనడిగింది టిప్ ని ముద్దు పెట్టుకొంటూ. “రోజూ కుడుస్తుంది సమ్మగా”అన్నాను …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 50 Read More »

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 49

జయా మాట్లాడ లేదు.”చెప్పు జయా,నిన్ను చాలా కోరికతో చూస్తున్నాడని అడిగాను”అన్నాను మెడ వెనుక ముద్దు పెట్టుకొని.మాట్లాడ లేదు.”పర్వా లేదు చెప్పు, నాకు నిక్కుతోంది”అన్నాను తన పిర్రల మధ్య నా నిగిడిన మగశిరితో పొడుస్తూ. “వొల్లో కూర్చొబెట్టుకొని, పిన్ని చూడాకుండా నోక్కేవాడు”అన్నది జయా సిగ్గుగా. “నీకేలా అనిపించేది?”అన్నాను నా చేతులని తన సల్ల మీదకి జరిపి పాముతూ.జయా వేడెక్కుతోంది మెల్లిగా. “మొదట్లో అర్థమయ్యేది కాదు భయమెసేది,తర్వాత అలవాటయ్యింది”అన్నది సిగ్గుగా. “రాతి పూర్తి వివరాలు చెప్పు, సమ్మగా చేసుకొందాము”అన్నాను సల్లు …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 49 Read More »

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 48

సుబ్బు తో ఒక సారి తృప్తిగా స్వర్గము చూసాను.ఎక్కువ వుద్రేకపడిపోవటము వలన నాకు క్విక్ గా కారిపోయింది.సుబ్బు లేచి చీర కట్టుకొని బయటికి వెళ్ళింది.నేను అలసటగా పడుకొన్నాను . పదినిముషాలకి జయ లోపలి వచ్చి తలుపు గడియ పెట్టింది. నా ప్రక్కలో పడుకొని నన్ను ప్రేమగా ముద్దు పెట్టుకొని, “ఎన్నిసార్లు?”అనడిగింది కుతూహలముగా. “ఒక్క సారే”అన్నాను జయని ముద్దు పెట్టుకొంటూ. “బాగా చేయిన్చుకొందా?” అనడుగింది నా అంగాన్ని లుంగీ పైనుంచి తడుముతూ. జయ కళ్ళు ఎర్రగా వున్నాయి,శ్వాస బరువుగా …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 48 Read More »