ప్రమోషన్ కోసం

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 27

జయ చెప్పిన అరకు గెస్ట్ హౌస్ వివరాలునా పెళ్లి అయిన మొదటి వారమే అన్నయ్య గారి చూపుల్లో తేడాని గమనించాను.క్రొత్త పెళ్లికూతురుగా వినయముగా వుండాలి కాబట్టి అణకువగా వున్నాను.పరిశీలనగా చూసి ఆయన లో అసలు… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 27

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 26

“అయినా బాగానే చేస్తారు”అంది కళ్ళల్లోకి చూసి.”మరి మిమ్మల్ని ఇలా ఎందుకు వదిలేస్తున్నారు?”అన్నాడు. “నాకు ఇష్టమైతే ఆయనకి ఇష్టమే”అంది. “అచ్చ్హా ఘర్ వాలా “అన్నాడు మెచ్చుకోలుగా. పూర్తిగా నిక్కేశాడు.వట్టలు బరువుగా వ్రేళ్ళాడుతున్నాయి కింద. “ముద్దు పెట్టుకోండి”అన్నాడు.నేను… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 26

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 25

ఐదో నెలలో జయకి పీరియడ్స్ రాలేదు. యూరిన్ టెస్ట్ లో గర్భిణీ అని తేలింది.చాలా సంతోషించాము.జయని అపురూపముగా చూసుకొన్నాను.జయకి మూడో నెల అప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది.అది చెప్పాలని వుంది.ఒక రోజు రాత్రి జయ… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 25

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 24

బద్ధకముగా వుండి,మళ్ళీ పడుకొన్నాను.కళ్ళు మూతలు పడ్డాయి.”బావ నిన్ను రమ్మంటున్నారు”అన్న అక్క పిలుపుతో మెళుకువ వచ్చింది నాకు. “ఎందుకు?’ అన్నాను ఆశ్చర్యముగా.”తెలియదు,ఒక్కసారి రమ్మన్నారు”అంది కాజువల్ గా. టైమ్ చూసుకొన్నాను,మధ్యాన్నాము మూడు అవుతోంది.లేచి లోపలికి వెళ్ళాను.. జయ… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 24

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 23

“ఈపాటికి ఎక్కేసేవుంటాడు”అంది.”అమ్మా”అన్నాను మత్తుగా.వంగి నా దాన్ని చీకుతూ చెయ్యి వూపుతోంది సమ్మగా.రెండో చేత్తో నా వట్టలు నలుపుతోంది కసిగా.ఎక్కువసేపు ఆపుకోలేకపోయాను.పిచ్చికారీ కొట్టేసాను.చేతులు తన నైటీ కె పూసేసి,నా ప్రక్కనే పడుకొని నన్ను ముద్దుపెట్టుకొంది. “బాగుందా?”అనడిగింది… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 23

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 22

అక్క,బావ సంతోషముగా వొప్పుకొన్నారు.మూడు రాత్రుళ్లు,నాలుగు పగళ్ళు,మంచి ఏ/సి గెస్ట్ రూమ్స్ దొరికాయి వూరికి కొంచము దూరముగా. ఇన్నోవా లో నేనే డ్రైవ్ చేసుకొని తీసుకెళ్లాను.దార్లో బావ జోకులు చెప్పి అందర్నీ నవ్వించాడు. రూమ్లోకి దిగి… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 22

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 21

ఇంత రసికత వున్న జయ కి మా ఇంట్లో ఎలాంటి అనుభవాలు లేకుండా ఎలా వుంటాయి?కొన్ని జరిగాయి.వాటి గురించి వ్రాయటానికి మొహమాట పడి రాయలేదు ఇప్పటి వరకు.ఇప్పుడు వ్రాయ దలుచుకొన్నాను,సహృదయముతో అర్థము చేసుకొంటారని ఆశిస్తూ.మా… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 21

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 20

ఎదురుగా రజాక్,ఇంకొక 17/18 ఏళ్ల కుర్రాడు నిలబడి వున్నారు.లోపలికి రమ్మని,డ్రాయింగ్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టాను.జయా కోసము కుట్టిన లెహంగా,చొళీలని ఒక పాకెట్ లో రజాక్ వెంట వచ్చిన అబ్బాయి పట్టుకొని కూర్చున్నాడు.అతను సన్నగా ,లేతగా,చిన్నగా,నూనూగు… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 20

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 19

ఆరు నెలల తర్వాత ఒక రోజు,నేను జయ ఒక టైలర్ షాప్ కి వెళ్లాము.జయకి దీపావళి న్యూ డ్రెస్ కుట్టించుకోవటానికి,ఫేమస్ లేడీస్ టేలర్ రజాక్ దగ్గిరకి వెళ్లాము.30 ఇయర్స్ వుంటాయి.ఆరోగ్యముగా వున్నాడు.జయ ఆది చొళీ… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 19

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 18

తర్వాతి నాలుగు ఆదివారాలు,ఇలాంటి అనుభవాలతో తియ్యగా కరిగిపోయాయి.జయకి మురళి అంటే మక్కువ ఏర్పడింది,ఇష్టముగా చేయించుకొనేది.ఆదివారాలు తొమ్మిదింటికి వచ్చేసేవాడు.సాయంత్రము అయిదింటికి రెండు షాట్స్ వేసి వెళ్ళేవాడు.లిమిట్స్ ఎప్పుడూ దాటలేదు.మొత్తము సీన్ ని, సీత కంట్రోల్ చేసేది.జయకి… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 18