ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 17

సీత నా ముందు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంది.నేను మంచపు అంచుకి నా పిర్రలని జరిపి సీతకి అనువుగా కూర్చున్నాను,జయ ని కిస్ చేస్తూనే.సీత నా లుంగీ ఫ్లాప్స్ ని విడతీసింది.నాది అప్పటికే నిగడ తన్ని నిలబడివుంది గట్టిగా.చేతితో పట్టుకొంది.అతను సీతనీ,జయనీ మార్చి మార్చి చూస్తున్నాడు.సీత నాదాన్ని పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకోంది.నేను జయ సళ్లు నైటీ పైనుంచే పట్టుకొని నోక్కాను.జయ వొళ్ళు వేడిగా వుంది.సీత నా దాన్ని నోట్లోకి తీసుకోంది.నేను జయ మెడ మీద,మెడ వెనుక ముద్దులు పెట్టాను,సళ్లు …

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 17 Read More »