ఫొటోస్ లోడ్ అవ్వకపోతే దయచేసి VPN ని ఉపయోగించండి

Katha Rayandi

Telugu Boothu Kathalu

132   Articles
132

గీత కలపం

14 Min Read

నమస్తే నాపేరు రాజేష్… మాది నెల్లూరు దగ్గర ఒక పల్లెటూరు మా ఇంట్లో నేను మా అమ్మ నాన్న మా అన్నయ్య ఉండేవాళ్ళము….