అందరికి నమస్కారం నా పేరు సుబ్బాయ్య నావయసు 66 నేను ఒకరి ఇంట్లో పాలేరుగా పని చెస్తున్నాను నేను చేసే ఈ ఇంట్లో ఇంతకు ముందు ఉన్నవారు వెరె ఊరు వెళ్ళిపోయారు కోత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇళ్ళు అమ్మేసి నేను బాధపడ్డను నాకు ఇవయసులో ఎవరు పని ఇస్తారు. అని బాధపడ్డను వెళ్ళిపోతున్న యజమాని చుస్తూ అప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన యజమాని అతని భార్య అయ్యో అయ్యో తాత మీరు బాధ పడకండి ఎలాగు మాకు కూడా పాలెరు కావాలి కాబట్టి మీరె ఉండండి అని ఇద్దరు అన్నారు నేను వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకోబోయ అయ్యో తాత మీరు పెద్దవారు అలా చెయకుడాదు అని ఇద్దరు మొగుడు పెళ్ళాలు అన్నారు పాత యజమాని వెళ్ళిపోయారు కొత్త వాళ్ళు 5 రోజుల తర్వాత ఇంట్లోకి వచ్చేసారు వాళ్ళకి పెళ్ళి అయ్యి 1 సంవత్సరం అయ్యింది అని చెప్పారు వాళ్ళ పేర్లు శ్రీమాన్ 30 సంధ్య 24 ఇంట్లో సాయన్లు సదైసారు నేను ఇల్లు శుబ్రంగా కడిగి నీటిగా చేసాను అది చూసి ఇద్దరు నన్ను చూసి మెచ్చుకున్నారు ఇ వయసులో మీరు ఇలా పని చెయ్యడం చాలా గ్రెట్ అని ఇద్దరు మొగుడు పెళ్ళాం అన్నారు అలా రాత్రి అయ్యింది భోజనం చేసి కాసేపు Tv చూసి నాకు తలుపు వేసి పడుకో మేము పడకోడానికి వెళ్తున్నాం అని చెప్పి గదిలోకి వెళ్ళి గడియా పెట్టుకోని పడుకున్నారు అప్పుడు సమయం రాత్రి 11 : 00 నేను కూడా పడుకున్నాను నాపని చూసి నాకు వాళ్ళు పండగకి కొత్తగా బట్టాలు తీసారు నేను చాలా సంతోష పడ్డాను కొత్త బట్టలు వేసుకున్న అలా కొన్నాలు గడిచిపోయాయి ఎప్పుడు చూసినా అమ్మాయిగారు చీర కట్టాడం చూడలేదు నేను అడిగాను వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు అమ్మాయిగారు మీరు ఎప్పుడు చీర కట్టుకోర అని అడిగాను అయ్యగారు నవుతున్నారు ఇది చీర కట్టుకోవడం అది జరగాని పని అని నాతో చెప్పారు అమ్మాయిగారు feel అయ్యారు అ తరువాత రోజు నేను అమ్మాయిగారు నన్ను క్షమించండి అని అడిగాను అయ్యో పరవలేదు అని అన్నాది అమ్మాయిగారు ఆరోజు సాయంత్రం అమ్మాయిగారు ఫోన్ మోగింది నేను చూసాను అయ్యగారి పోన్ అని అన్నాను అమ్మయిగారు TV చుస్తున్నారు speaker పెట్టమన్నారు పెట్టాను అయ్యగారు నేను campకి వెళ్తాను బట్టాలు సర్ది ఉంచు అన్నారు సరే అని చెప్పి అన్నాది అమ్మాయిగారు బట్టలు సర్దిపెట్టి ఉంచాను అయ్యగారు హడవిడిగా వచ్చి అమ్మాయిగారికి ముద్దు పెట్టి నేను 15 రోజులు రాను జాగ్రత్త అంటూ వెళ్ళిపోయారు ఆరోజు రాత్రి అమ్మాయిగారు పడుకోలేదు ఏమైంది అమ్మాయిగారు అని అడిగా నాకు చీర కట్టుకోవటంరాదు అని ఎడస్తున్నారు అయ్యో అమ్మయిగారు ఎడవకండి చీర కట్టడం చాలా సులబం అన్నాను అవునా నాకు కట్టుకోవడం నెర్పించు అన్నారు నేను అన్నాను ఫోన్లో చూసి నేర్చుకోండి అన్నాను అది నాకు అర్థం కాలేదు అని అన్నారు అయినా నేను మీకు చీర కట్టకూడాదు అన్నాను మరి ఎలా అని అన్నారు సరే మీ చీర తీసుకొని రండి అన్నాను తీస్కు వచ్చారు నేను చూపిస్తా అన్నాను అలా అయితే పోన్లో చూసే నేర్చుకుంటాం కాదా అది అర్థం కాక నేను ఉన్నా అని అన్నారు అమ్మాయిగారు సరె నువ్వు చీర కట్టు అన్నారు ఇక్కడ మొదలైంది అసలు విషయం సరె మీరు లంగా జాకెట్ వెసుకొండి అన్నాను నేను సరె అని చెప్పి అమ్మాయిగారు లంగా జాకెట్ వెసుకోని నన్ను గదిలో నుంచి అమ్మాయిగారు పిలిచారు నేను వెళ్ళాను అమ్మాయిగారు చీర లంగా వెసుకోని ఉన్నారు నేను చీర కట్టి నెర్పించా నెర్చుకున్న్నరు అలా రోజు చీర కట్టుకుని తయారు అవుతున్నారు 5 రోజులు అయింది రోజులనే అమ్మాయిగారు చీర కట్టుకుని ఉన్నారు TV చుస్తున్నాం మధ్యహ్నం భోజనం చేసి TVలో సినిమా చూసాము అనుకోకుండా రాత్రి అయింది భోజనం చేసి TV చూస్తున్నాం అమ్మాయిగారు నాకు నీద్ర వస్తుంది అని అన్నాను సరే నువ్వు కోంత సేపు మా గదిలో పడుకో అన్నారు అయ్యో అమ్మయిగారు నాకు అక్కడ నిద్రరాదు అన్నాను please ఈ రోజు గదిలో వెళ్ళి బూజు దులుపు అన్నారు అలా చాలా సమయం పట్టింది Time చుద్దాం అంటే గదిలో గడియారం లేదు TV దగ్గర ఉన్న గడియారం చుద్దాం Time ఎంత అయిందా అని గదిలో నుంచి తలుపు తీసి చూస్తే Lights అపి ఉన్నాయి కాని TV వెలుతురు కొడుతుంది అంటే అమ్మాయిగారు ఇంకా పడుకోలేదు అని మొత్తం తలుపు తీసి TV దగ్గిరికి వెళ్ళాను అందులో అప్పుడే కరెక్టుగా సిన్లు రావటం మొదలైంది అమ్మాయిగారు నేను రావటం చూడలేదు TV ఎదురుగా నిలబడి సీన్లు చూస్తు ఒక చెయ్యి సోల్లు పిసుకుంటు ఇంకో చెయ్యి పుకు నలుపుకుంటున్నారు ఎంత ముసలడినైన నాకు మొడ్డ నిగుడుతుంది నేను అమ్మాయిగారు వైపు చూసి మొడ్డ అడించుకుంటున్నా వెనుకనుంచి నడుము మడత చుస్తే అబ్బా ఎంత బాగుందో అని మొడ్డని ఆడించుకుంటున్నాను అబ్బ దీని పుకు దెంగాలి ఎలగైనా అని గదిలోకి వెళ్ళి అమ్మాయిగారు అని పిలచాను హ అని అమ్మాయిగారు లోపలికి వచ్చి ఎంటి అడిగింది fan తుడస్తా కొంచం పట్టుకొండి అని అన్నాను నేను సరే అని అమ్మాయిగారు బల్ల పట్టుకున్నారు నేను బల్ల మీద ఎక్కి fan తుడుస్తున్నాను కావలని బుజుని అమ్మాయిగారు మీద వెసాను చీ చీ చీ అని అంటున్నారు ఎమైంది అమ్మయిగారు అని బల్ల మీద నుంచి కిందకు దిగి అయ్యో అమ్మయిగారు అని దగ్గరకు దులుపుతున్నాను పర్వాలేదు అని అంటున్నారు లేదు నాదే తప్పు అని మెడ మీద తుడిచాను అలా కిందకి వచ్చి సోల్లు మీద ఉన్న బూజు దులుపుకోండి అన్నాను చీ అన్నారు సరే నేనే దులుపుతాను అని సోల్లు మీద చెయ్యి వేసి దులిపె వంకతో సోల్లు పిసకటం మొదలు పెట్టాను ఎమీ చెస్తున్నావు తాత అని కోపంగా అడిగింది నెను తులుక్కు పడి సొల్లు మీద ఉన్న చెయ్యి తీసి వెల్లిపోతున్నా ఎక్కడికి వెల్తున్నావు అని అడిగారు అమ్మాయిగారు బయటకు అని అన్నాను కొంచం కింద ఉన్న బుజు దులుపు అని నవ్వారు తప్పు అని అన్నాను పర్వాలేదు అని వచ్చి దులుపు అన్నారు లేదు దులపాను అని వెళ్తుండగా అమ్మాయిగారు చీరని బోడ్డు కిందకి లాగి నన్ను గట్టిగా పిలిచారు నేను అమ్మాయిగారు వైపు తిరిగి చూసాను అంతే నా మొడ్డ నిగిడింది అంత లోతుగా కసిగా ఉంది అమ్మాయిగారు బొడ్డు అబ్బ ఎంత పెద్ద బోడ్డు అని చెప్పి పైట పట్టుకొని లాగెసాను లోతైన బొడ్డులో ముద్దులు పెడుతూన్నాను అఅఅఅ అని మూలుగుతుంది ఇస్ అబ్బా హ…. హ్మ్ జాకెట్ హుక్స్ విప్పి తన సొల్లు పిసికి పిసికి పిసికి చికి చికి చికి బాగా ఎంజాయి చేస్తూ ఉన్నా లంగ బొందు లాగెసాను అమ్మాయిగారు మొత్తం నగ్నంగా ఉన్నారు అబ్బ అబ్బ ముసలాడికి దసరా పండగ అని పుకు లో నాలుక పెట్టి నాకుతున్నాను హాహాహా హా ఇస్ ఇస్ ఇస్ హా హా అంటూ మూలుగుతుంది అబ్బ దెంగు నా పూకు దెంగు దా దెంగు అంటూ కసిగా చూస్తూ అంది నేను నా మొడ్డని తీసి దాని నోట్లో పెట్టి Ice fruiet చెయ్యి౦చాను కాసెపటికి పుకు లో మొడ్డని పెట్టి దెంగాటం మొదలు పెట్టాను వెగంగా దెంగుతున్నా సోల్లు పైకి కిందకీ ఉగుతున్నాయి నాకు వాటి చూసి కసి కసిగా అనిపించి సోల్లు పిసుకుతు దెంగుతున్నా అది దెంగు దెంగు అంటూ కసిగా చూస్తూ నా వైపు చూసి ములుగుతుంది నేను దెంగి దెంగి దెంగాను అది అమ్మయిగారికి నచ్చి ప్రతిరోజు నాతో పుకు దెంగించుకుంటుంది

Categorized in: