దొంగ మాంత్రికుడు తో అమ్మ దెంగుడు

నేను మా అమ్మ నాన్నలకు ఒక్కర్తే కూతురుని నా పేరు సారిక ఈ సంఘటన నేను ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు జరిగింది మా నాన్నగారు కిరణ్ సిటి మార్కెట్ లో ఒక బట్టలు షాప్ వుంది అమ్మ మాలతి హౌస్ వైఫ్ అమ్మ నాన్న స్మార్ట్ గ వుంటారు సహజం గ నేను అందంగానే వుంటాను ఉన్నట్టు వుంది వ్యాపారం లో నస్టం వచ్చింది పైగా మా షాపింగ్ కొమ్ప్లెక్ష్ లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగి మా గోడఉన్ కాలిపోయింది ఆ నష్టం నుంచి తీరుకోలేక పోయాము నష్టాలు పెరిగి తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడానికి డబ్బులేక ఇబ్బండుక్కో చిక్కుకున్నాము యెంత ప్రయత్నించిన లాభం లేకపోయింది మొత్తానికి మా ఆర్ధిక ఇబ్బందులు నేమ్మదిగ్ తగ్గి వ్యాపారం కూడా వ్రుధి చెందింది మెయిన్ రోడ్ పై కొత్త షాపింగ్ కొమ్ప్లెక్ష్ కట్టారు అందు లో ఒక షాప్ ని అప్పు చేసి కొన్నారు మెయిన్ రోడ్ మిద వుండటం తో వ్యాపారం బాగా పుంజుకుంది మా ఆర్ధిక ఇబ్బందులన్నీ మాయం అయ్యిపోయాయి ఒకరోజు మా ఇంటికి ఒక మాంత్రికుడు ని తీసుకు వచ్చారు అమ్మ నాన్న అతడికి కాళ్ళు కడిగారు పూజలు చేసారు వాడిని చుస్తే పక్క దొంగ వెధవ ల వున్నాడు అమ్మ నాన్న అల చెయ్యడం నాకు నచ్చలేదు అమ్మ వంట గదిలోకి వచ్చినప్పుడు అమ్మని అడిగాను
“అ బుచోడు ఎవ్వదమ్మ”

పొడవాటి జుట్టు గెడ్డం తో నల్లగా తారు డబ్బాల వున్నాడు వాడిని చూస్తుంటే చందమామ కధల్లో రాక్షసుడిలా వున్నాడు పొడవాటి కుర్త పైజమా వేసుకున్నాడు
“తప్పమ్మా అల అనకూడదు మన కష్ట కాలం లో ఆదుకొని మనకి మార్గాదర్సనం చేసారు మన గోడౌన్ కాలిపోయాక మన ఇబ్బదుల్లొ పడ్డాము ఎవ్వరో ఈ బాబా మహిమలు గురించి చెప్పుతె మీ నాన్నగారు వెళ్లారు ఆయన పూజలు అవి చేసి మన పై పడ్డ దుష్ట సాయ ని తరిమేసారు ఇప్పుడు చూడు మనం కొత్త షాప్ కొనుక్కున్నాక మన వ్యాపారం యెంత బాగుందో నువ్వు కూడా వెళ్లి బాబా కళ్ళకి దణ్ణం పెట్టుకో మంచి మార్కులు రావాలని కోరుకో”
“నేను కష్ట పది చదువుతున్నాను నాకు ఏ బాబా పూజలు అవసరం లేదు ఐన వాడేమి బాబా నల్లగా తరుడబ్బ ల వున్నాడు చూస్తేనే భయం వేస్తుంది ఆ గెడ్డం వాడు”
“నోరు మూసుకో పెద్ద చిన్న లేకుండా ఎమిట మాటలు అతడు దొంగ బాబా అయితే మనలని ఈ కస్తాల నుంచి ఎలా బయటికి తెచ్చారు ఆయన చెప్పినట్టు చేసాం ఇప్పుడు చూడు హాయిగా వున్నాం చెప్పింది చెయ్యు”
అని నన్ను లగుకొఎల్లి నా చేత ఆ బుచోడి కళ్ళకి దణ్ణం పెట్టించింది

“ఆయ్ష్మన్ భావ సకల విద్యా ప్రాప్తి రాస్తూ”
అని నన్ను తను కూర్చున్న కుర్చీ పక్కన కూర్చోపెట్టుకొని తన చేత్తో నా విపు పై రాస్తూ
“ఏమి చదువుతున్నావు”
“ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్”
“గుడ్ ఏది ని చెయ్య ఇవ్వు”
అని నన్ను తన ఎదురుగా నిలబెట్టించుకొని నా అరచేతిని తీసుకోని చూస్తూ కుర్చీ లో వెనక్కి వాలారు అప్పుడు నేను వొంగో వలసి వచ్చింది కళ్ళు పైకి ఎత్తి ఎలబద్తున్న నా టీ షర్టు లోపల నుంచి నా సళ్ళు ని చూస్తున్నారు అది నేను గమనించి నా చేత్తో నా టీ షర్టు ని ముసుకున్నాము అప్పుడు ఆ బుచోడు నా రెండో చేతిని కూడా పట్టుకొని నా రెండు చేతులు జాతకం చూస్తున్నట్టు చూసి కళ్ళు పైకి ఎత్తి నా వైపు చిరినవ్వు తో చూసాను నా టీ షర్టు లోపల నుంచి నా సళ్ళు ని చూస్తున్నారు నేను ఏమి చెయ్యలేక పోయాను

“భయపడకు అమ్మాయి నువ్వు మంచి దిస్టింసన్ లో పాస్ అవ్వుతావు ఇంటర్ అయ్యాక ఏం సెట్ రాయి మంచి రంక్ వస్తది ఏం భయం లేదు”
అని ఏదో అరచిని గాలిలో తిప్పి నా నోరు విప్పనమి చీపారు నేను నా నోరు విప్పాను నా నోటిలో విభూది వేసి తన బాటను వేలుతో నా కింది పెదం పై రాసారు నేను నిల్చున్నాను తను కూడా నిల్చొని ఏదో మంత్రించి నట్టు మాచరించి నన్ను తన వైపుకు తిప్పుకొని అమ్మ నమ్మ ఎదురు గుండానే తన చేతులంతో నా మొహాన్ని తడిమారు రెండు వెళ్ళ మధ్య నా కింది పెదాన్ని పెట్టి నొక్కారు అమ్మ నాన్న చూస్తుండగానే నా రెండు సళ్ళు నొక్కడమే కాకుండా నా స్కేర్ట్ పైనుంచి నా పుకుని నొక్కారు అమ్మ నాన్న చేతులు జోడించి వాడు నా శరీరాన్ని తడుముతుంటే చుస్తూ వున్నారు అది చూసి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది నేను చదువు కోడానికి మా బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయాను మది సింగల్ బెడ్ రూమ్ హౌస్ అందుకని నాకు చదువుకోడానికి వేరే చోటు లేదు అమ్మ నాన్న ఆ బుచోడి కాళ్ళ దగ్గిర కూర్చొని ఏదో మాటలడ్తున్నారు రతిర డిన్నర్ కి అమ్మ ఇదు ఆరు వెరైటీలు చేసింది అందరి భోజనాలు అయ్యాక నన్ను హోల్ లో పడుకోమని నాకు హోల్ లో బెడ్ వేసారు నా పక్కనే అమ్మ నాన్న కూడా బెడ్

వేసుకున్నారు పడుకున్నాను బుచోడు కుర్చీలో కూర్చొని వున్నాడు అమ్మ నాన్న ఆతడి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నారు కొద్ది సేపు తరువాత చిన్నగా కళ్ళు తెరచి చూసాను నాన్నగారి వొడిలో ఆ బుచోడి కాలు వుంది నాన్నగారు ఆ కాలుని తన రెండు చేతులతో నొక్కుతున్నారు బుచోడు పక్కన అమ్మ మోకాలు పై కూర్చొని ద్రాక్ష పళ్ళు వాడి నోటికి అందిస్తుంది వాడు లోత్తలేసుకొని తింటున్నాడు అమ్మ ఒక ద్రాక్ష పడు వాడి నోటిలో పెట్టింది వాడు ఆ ద్రాక్ష పండు ని నోట్లో పెట్టుకొని సగం కొరికి మిగిలిన సగం ముక్కని తన నోటి నుంచి బయటికి తీసి పేదల మధ్య పెట్టి తన పేదలని అమ్మ కి అందించాడు అమ్మ బిక్క మొహం వేసి చూస్తుంది వాడు నాన్నగారి వైపు చూసాడు నాన్నగారు అమ్మ వైపు చూసి తోసికొమ్మని సైగ చేసారు అమ్మ తన కుడి చేత్తో ద్రాక్ష పండుని తోసుకో బోయింది వాడు అమ్మ చెయ్యని పట్టుకొని అప్పి తన పేదలని అమ్మ పేదల దగ్గర పెట్టాడు వాడి ఈ ప్రవర్తనకి అమ్మ చాల ఇబ్బందిగా వుంది నాన్నగారు తల దించుకున్నరు నాకైతే వాడి చెంపలు వయింది అమ్మ తన నోటిని కొద్దిగా విప్పింది వాడి నోటినుంచి పండు ని అందుకోడానికి వాడు ఆ పండు తో పటు తన నాలికని అమ్మ నోటిలో పెట్టి అమ్మ నోటిని ఇదు నిముషాలు దాక నాకాడు
“కిరన్ అదృష్ట వంతుదివోయ్ అందమైన పెళ్ళాం దొరికింది ప్రతీ రాతిర ఈ అందగత్తెతో సుఖ పద్తున్నావు”
నాన్నగారు చిన్నగా నవ్వి ఊరుకున్నారు వాడి చూపంతా అమ్మ మీదే వున్నాయి అమ్మని తినేసేలా చూస్తున్నాడు కొద్ది సేపు తరువాత
“కిరన్ నన్ను తప్పుగా అర్ధం చేసుకోను అంటే ఒక్క విషయం చెప్పుతాను”
“పరవాలేదు స్వామి చెప్పండి”

“నేను సర్వ సంఘ పరిత్యగిని నాకు ఈ ఐహిక సుఖాలపై ఎటువంటి కోరికలు లేవు కానీ ని భార్యని చూసాక ఎప్పుడు నాలో అణిచి పెట్టిన కామ వంచ నాలో మొదలయ్యింది ఇంతకాలం నా దగ్గిరకి చాలామంది స్త్రీలు కన్నె పిల్లలు వచ్చారు నేను కోరితే తమ సర్వస్వం నాకు అర్పించడానికి సిద్దం గ వుండేవారు ఐన ఏ ఆడదాని మిద నాకు కోరిక కలగలేదు మొదటి సరి ని భార్య పై కోరిక కలిగింది నన్ను క్షమించు మీరు నన్ను అపార్ధం చేసుకోవద్దు నాకు ని భార్య తో ఈ ఒక్క రాతిర గడపాలని వుంది” అని అన్నాడు అమ్మ నమ్మగారు ఆశ్చర్యం గ వాడి వైపు చూస్తున్నారు అమ్మ ఐతే కళ్ళు పెద్దవి చేసి వాడినే చూస్తూ నోరు ఎల్లబెట్టి వుంది పోయింది ఒక విధం గ చెప్పాలంటే వాడు ఆ కోరిక కోరడం లో కూడా తప్పు లేదు అమ్మ మంచి అందగత్తె అమ్మ నాన్నలకి చిన్న వయస్సులోనే పెళ్లి అయ్యిపోయింది నేను పుట్టే సరికి అమ్మకి ఇంకా 17 ఏళ్ళు నాన్న గారికి 19 ఏళ్ళట అమ్మ ఒక సరి నాకు చెప్పింది ఇప్పటికి మంచి సెక్షి గ వుంటది నేను అచ్చం అమ్మ లాగానే అందం గ వుంటాను

“ఏమంటావు కిరన్”
“మాలతి ని అడగండి ఆమెకి అబ్యంతరం లేక పొతే….”
అని ఆగి పోయారు వాడు అమ్మ వైపు చూస్తూ చిన్న గ నవ్వాడు అమ్మ తల దించుకుంది వాడు అమ్మ భుజం మిద చెయ్య వేసాడు అమ్మ ఏమి అనలేదు తన చేత్తో అమ్మ గెడ్డాన్ని పట్టుకొని అమ్మ తలని పై ఎత్తి అమ్మ పేదల పై ముద్దు పెట్టాడు అమ్మ కళ్ళు మూసుకొని అలాగే వుంది పోయింది వాడు నాన్న గారి వైపు చూసాడు నాన్నగారు లేచి నిలబడి షర్టు వేసుకొని నా దగ్గిరకి వచ్చి నన్ను లేపారు నేను గాఢ నిద్దరలో వున్నట్టు నటిస్తున్నాను 4-5 సార్లు లీపారు నేను లేవలేదు

“పరవాలేదు పడుకొని చిన్నపిల్ల మంచి నిద్దరలో వుంది మేమి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్తాము”
అని అన్నాడు నాన్నగారు తలుపు తీసుకోని బయటికి వెళ్ళిపోయారు బాబా లేచి తలుపు గడియ పెట్టి అమ్మని తీసుకోని బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి తలుపు దగ్గిరకి వేసాడు కొద్ది సేపు నేను అలాగే పడుకొని బెడ్ రూమ్ తలుపు దగ్గిరకి వెళ్లి చెవి పెట్టి విన్నాను ఏమి వినపడటం లేదు తలూపి చిన్నది తోసి చూసాను లోపల గడియ పెట్టిలేదు చిన్నది తెరుచు కుంది నా కళ్ళకి కనపడ్డ సీన్ చూసి నాకు మతిపోయింది అమ్మ బాబా పూర్తీ నగ్నం గ వున్నరు అమ్మ మంచం మిద పడుకొని వుంది బాబా అమ్మ కాళ్ళ మధ్య మోకాలు పై కూర్చొని అమ్మ కళ్ళు తోదలపి ముద్దులు పెడ్తున్నారు అమ్మ తెల్లగా వుంటది వాడు తారు డబ్బా రంగు లో వుంటాడు ఇద్దరినీ చుస్తే బ్లాక్ అన్డ్ వైట్ లో సినిమా చూస్తున్నట్టు వుంది వాడు అన్న కాళ్ళ వెళ్ళని నోటిలో పెట్టుకొని చికుతూ కోరుకుతున్నాడు అమ్మ బాబా నే చూస్తుంది ఒక చేత్తో తన పుకుని మూసుకుంది ఇంకో చేత్తో తన సల్లు దాచుకుంది వాడు అమ్మ కాళ్ళ వుల్లని నాలికతో నకేస్తున్నాడు అమ్మ రెండు కళ్ళు పై ముద్దు లు పెడ్తూ నాలికని బయటికి చాపి నాకుతూ అమ్మ తొడల మధ్యకి వచ్చాడు అమ్మ రెండు తొడలు చాపాడు అమ్మ తన చేత్తో పుకుని కప్పి ఉంచింది వాడు అమ్మ చేతి పై ముద్దు పెట్టి
“ని పూకు దర్సన భాగ్యం కల్పించు”

“నాకు సిగ్గుగా వుంది లైట్ ఆఫ్ చెయ్యండి”
“లోఘ్ట్ ఆఫ్ చేస్తే ని అందాన్ని చీకటిలో ఎలా చూడను”
అని అమ్మ చేతిని బలవంతం గ అమ్మ పూకు పై నుంచి తీసాడు అమ్మ పూకు క్లీన్ గ షేవ్ చేసి వుంది”
“ని అమ్మని దేంగా లజ భలే కండ పట్టి వున్నాయే ని పూకు పేదలు”
అని అమ్మ పూకు పేదల చీలిక పై నాలికతో రాసాడు అమ్మ రెండు తోడాలని పట్టుకొని పైకి లేపి అటు ఇటు సాగదిసాడు అమ్మ వెంటనే తన చేత్తో తన పుకుని మూసుకుంది

“లజ ముండ చెయ్య తియ్యలేదో వెళ్లి ని కూతురు ని దెంగు తను బోజు లంజ”
వాడి నోటినుంచి బూతులు రావడం తో అమ్మ ఆశ్చర్యపోయి చూస్తుంది వాడు అమ్మ చేతిని పూకు పైనుంచి తీసి అమ్మ రెండు తొడలు ఇక చాపి
“ఈ రాతిర ని పూకు ని పగల్దేన్గుతనే ఈ రోజు నుంచి నువ్వు లా లంజవి నేను అడిగినప్పుడు వచ్చి నన్ను సుఖపెట్టు బెట్టు చేసావా ని కూతురుని దెంగుతాను”

అని తన మొహాన్ని అమ్మ తొడల మధ్య పెట్టి ఏదో చేస్తున్నాడు అమ్మ
“sss aaahhhhh నెమ్మదిగా aaaaahhhhhh స్వామి ప్లీజ్ అంత మోటుగా వొద్దు నొప్పిగా వుంది aaaaaahhhhhhh “
అని అంటుంది కానీ వాడు అదేని పట్టించుకోకుండా వాడి పని వాడు చేసుకు పోతున్నాడు ఇంతకీ వాడు అమ్మ పుకుని ఏమి చేస్తున్నాడో నాకు కనపడటం లేదు అమ్మ కళ్ళు అడ్డం గ వున్నాయి అమ్మ తన రెండు చేతులు వాడి జులపాల మధ్యలో పెట్టి తన మొహాన్ని తన పుకులోకి నొక్కు కుంటుంది మధ్య మధ్య లో తన నడుము ఎత్తుతుంది వాడు చాలాసేపు అమ్మ తొడల మధ్య అమ్మ పూకు ని ఏదేదో చేసాడు తరువాత తన తలని ఎత్తాడు వాడి ముడి గెడ్డం మీసం అంత తడిగా వుంది అమ్మ వైపు చూసి
“ఎలా వుందే నా నకుడు నచ్చింద”

అమ్మ సిగ్గు పడతు తన చేత్తో తన మొహాన్ని దాచుకుంది బాబా అమ్మ పక్కన పడుకొని అమ్మని తన మీదకి లగుకున్నాడు అమ్మ ఇప్పుడు బాబా మిద పడుకొని వుంది బాబా తన మూతిని అమ్మ చిర తో తుడుచుకొని అమ్మ కళ్ళల్లోకి చూస్తూ
“నేను చాల మంది ఆడల్లని దెంగను కానీ నీలాంటి అందగత్తె ని దేన్గడం ఇదే మొదటి సరి”
“ఇందాక నాపైనే మొదటిసారి కోరిక పుట్టింది అని అన్నారు”

“అదా లేక పొతే ని మొగుడు నువ్వు నన్ను నమ్ముతరెంటి ఇంతవరకు నేను పల్లెల్లోనే ఉండేవాడిని పల్లెటూరి పుకులే దొరికేవి ఈ రోజు నా అదృష్టం పండింది అప్సరస దొరికింది అని అమ్మ పేదలని ముద్దులడుతున్నాడు అమ్మ అడ్డు చెప్పడం లేదు ఇద్దరు అల ముద్దులు పెట్టుకున్తులే అమ్మని మంచం మిద పడుకోపెట్టి అమ్మ మీదకి బాబా ఎక్కాడు అమ్మ రెండు తొడల మధ్య బాబా తన నడుము ని పెట్టి నొక్కుతున్నాడు అప్పుడు చూసాను అమ్మ నాలిక బాబా నోటిలో వుంది అమ్మ నాలికని చికుతూనే తన నడుముని నెమ్మదిగా పైకి కిందకి కదుపుతున్నాడు అమ్మ నాలికని వదిలి అమ్మ సల్లు పై పడ్డాడు తన నాలికతో అమ్మ నిప్పెల్ ని నాకాడు తరువాత అమ్మ నిప్పెల్ ని నోటిలో పెట్టుకొని చీకడు పిచ్చి పట్టిన వదిల అమ్మ రెండు సల్లుని కోరికేసాడు అక్కడక్కడ పడ్డ పంటి గాట్లు నాకు కనిపిస్తున్నాయి
“sssssssss త్వరగా పెట్టండి” అని అన్నది

వాడు అమ్మ మిద నుంచి లేచి అమ్మ తొడల మధ్య మోకాలు పై కూర్చున్నాడు అమ్మ తన రెండు చేతులతో తన రెండు కళ్ళు బాగా చాపి తల పైకి ఎత్తి తన పూకు వైపు చూస్తుంది వాడి నల్లని సుల్ల అమ్మ తెల్లని పూకు లో మాయం అయిపోయింది అమ్మ కళ్ళు కుసుకుంది వాడు అమ్మ రెండు కళ్ళు పట్టుకొని తనన నడుముని వెనక్కి ముందుకి కదుపుతూ అమ్మ పుకుని దేన్గుతున్నాడు కొద్ది సేపు తరువాత వాడు అమ్మ పై పకుడ్కొని అన్న నోటికి తన నాలికని అందించాడు అమ్మ తన నోటిని విప్పి వాడి నాలికని చికుతుంది బాబా స్పీడ్ ని పెంచి అమ్మ ని దేన్గుతున్నాడు వాడి దేన్గుడుకి మంచం గోడకి గుద్డుకుతుంది సిన వాడు ఆపకుండా అమ్మని అదే స్పీడ్ లో పావు గంట దెంగి అమ్మ పై వాలిపోయాడు ఇద్దరు లగే కాసేపు వున్నారు వాడు అమ్మ మొహాన్ని తన నాలికతో నాకేసాడు అమ్మ చెవిలో ఏదో చెప్పాడు అమ్మ సిగ్గు పడింది ఇద్దరి మంచం దిగి బాత్రూం లోకి వెళ్లారు 40 నిముషాలు తరువాత బయటికి వచ్చారు బాబా అమ్మాని తన రెండు చేతులతో ఎత్తుకొని తెచ్చి మచం మిద పడుకో పెట్టి అమ్మ పక్కన పడుకున్నాడు అమ్మ తన మోచేతి పై లేచి బాబా కలలోకి చూస్తూ ఏదో చెప్పి వాడి పెదాలపై ముద్దు పెట్టింది ఇంకో చేత్తో వాడి వాలి వున్నా వాడి సుల్ల ని పట్టుకొని పైకి కిందకి ఆడిస్తుంది ఇద్దరు ఏదో మాటలడుకుంటున్నారు నాకు సరిగ్గా వినపడటం లేదు అమ్మ చిన్నగా నవ్వుతుంది బాబా అమ్మ పిర్రాలని తన చేత్తో పిసుకుతున్నాడు అమ్మ కొద్దిగా పైకి జరిగి బాబా నోటికి తన సల్లు అందించింది వాడు అమ్మ సల్లు ని చికుతున్నాడు వాడు అమ్మని మంచం పై పడుకోపెట్టి అమ్మ మీదకి ఎక్కాడు అమ్మ పొట్ట మిద కూర్చొని తన సుల్లని అమ్మ రెండు సల్ల మధ్య పెట్టాడు అమ్మ తన రెండు చేతులతో తన సల్లుని బాబా సుల్ల కేసి నొక్కింది బాబా అమ్మ సల్ల మధ్య నలుగుతూన్న తన సుల్లని నెమ్మదిగా పైకి కిందకి కదుపుతున్నాడు కా సేపు అమ్మ సల్లు ని దెంగి తన సుల్లని అమ్మ పేదల దెగ్గిర పెట్టాడు అమ్మ తన నాలికని చిన్నది బయటికి తీసి వాడి సుల్ల ని కుతుంది తరువాత వాడి సుల్లని నోటిలో పెట్టుకొని లోలి పాప్ చికినట్టు చికుతుంది బాబా తన తలని అమ్మ పూకు వైపు పెట్టి అమ్మ తొడల మధ్య తన మొహాన్ని పెట్టాడు అమ్మ తన రెండు తొడలు చాపింది వాడు అమ్మ పుకుని నకుతున్నాడు ఇద్దరు 69 పోజిసంలో చాలాసేపు వున్నారు నాకు నిద్దర బాగా వస్తుంది అందుకని నేను వచ్చి పడుకున్నాను వోదయం లేచేసరికి 11 అయ్యింది నేను రెఅది అయ్యి నా ఫ్రెండ్ మంజుల దగ్గిరకి వెళ్ళాను తనతో సాయంత్రం వరకు ఆడుకున్నాను రాతిర మా ఇంటిలో జరిగిన విషయం చెప్పను మంజుల నమ్మలేదు నేను తనని నాతొ మా ఇంటికి తీసుకు వచ్చాను ఇంట్లోకి వేల్లకిండా చుట్టూ తిరిగి బెడ్ రూమ్ దగ్గిరకి వచ్చి కిటికీ ని చిన్నది తెరచి చూసాను గది లో ఎవ్వరు లేదు హోల్ లో వున్నా కిటికీ ని తెరచి చూసాను హోల్ లోను లేరు చివరగా వంట గది దగ్గిరకి వెళ్లి చూసాను అమ్మ తన మోకాలు పై కూర్చొని బాబా సుల్ల ని నోటిలో పెట్టుకొని చికుతుంది వెంటనే మంజుల ని పిలిచాను అది చూసి ఆశ్చర్య పోయింది అప్పుడే అమ్మా నెల పై పడుకొని తన చిరని పైకి ఎట్టిది బాబా అమ్మ పూకు ని దేన్గుతున్నాడు వాళ్ళ ఇద్దరి దెంగుడు అయ్యాక మేము తిరిగి మంజుల ఇంటికి వచ్చేసాము
“ఛి ఛి మీ అమ్మేంటే అసహ్యంగా ఆ క్ర్రోడితో ఛి ఛి”

“అవ్వునే నాకు ఇష్టం లేదు అమ్మ వాడితో దెంగించుకొవదమ్ కానీ ఏమి చెయ్యగలం”
అని కా సేపు దాని తో ఆదుకొని ఇంటికి వచ్చేసాను నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి అమ్మ వంట గదిలో గిన్నెలు సద్దుతుంది
“బుచోడు ఏదమ్మా వెళ్ళిపోయాడ”
“నోరు ముయ్యవే పెద్ద చిన్న లేకుండ”
అని నా చెంప మిద నెమ్మదిగా తట్టి
“ఆయన పూజ చేస్తున్నారు”

అని పెల్లెం లో పువ్వులు పట్టుకొని బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది నేను హోల్ లో కిర్చోని టీవీ చూస్తున్నాను రాతిర డిన్నర్ అయ్యాక నేను పడుకున్నాను నాన్నగారు బయటికి వెళ్ళాక అమ్మ తలుపు లోపల నుంచి గడియ వేసి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది నేను కా సేపు ఆగి బెడ్ రూమ్ తలుపు తోసాను అది లోపల నుంచి గడియ వేసి వుంది నేను మెయిన్ డోర్ విప్పి బయటికి వెళ్లి బెడ్ రూమ్ కిటికీ లోనుంచి చూసాను ఇద్దరు నగ్నం గ మంచం పై పడుకొని వున్నారు వాడు అమ్మ పక్కన పడుకొని మోచేతి పై వాలి అమ్మ సల్లు చికుతున్నారు
“స్వామి నాలో ఏమి నచ్చింది మీకు”
“మగాడికి ఆడదానిలో ఏమి నఛుతదె దాని అందం చందం దాని పూకు ఇంత కాలం పల్లెటూరి పుకులతో సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది నేను దెంగిన ఏ ఆడది ని అంత అందగత్తె కాదు నేను దెంగిన ఆడల్లల్లో నువ్వే బెస్ట్”
అని ఒక చేతిని అమ్మ పూకు పై పెట్టి రెండు వెళ్ళని అమ్మ పూకు లోకి తోసి ఆడిస్తున్నారు అమ్మ తన రెండు కళ్ళు చాపింది
“ఇంతకీ యెంత మంది ఆడల్లని అనుభావిన్చారెంటి”

“నా గురించి నేను గొప్ప చెప్పు కోకూడదు గని ఆడల్లని లోగాదిసుకోవడం లో నాకు నేనే సాటి అది కోక కల ఈ బాబా వేషం కూడా అందుకు సహాయ పడ్తుంది”
“ఆహాహా గొప్పలు బాగా చెప్పుకుంటున్నారు”
“గొప్పలు కాదు డార్లింగ్ నిన్నే చూసుకో ని మొగుదేమో బయట ఎక్కడో పడుకుంటున్నాడు నేను నిన్ను ని అందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను అలాగే చాల మంది తమ పెళ్ళాలను నాకు అప్పజెప్పారు అది ఒక ఆర్ట్ కల”
“ఐతే మీ ఈ కలకి ఒక టెస్ట్ పెడతాను సరేనా”
“టెస్ట్ ఆ ఏంటది”

“మా పక్కింటిలో హిమశ్రి ఉంటింది ఆమె ఎంతో నియమ నిష్టలతో వుంటది పద్మనభాచారి గారి భార్య ఆయన బాగా పేరు వున్నా పండితుడు ఈ ఊరిలోనే టీచర్ గ పని చేస్తున్నారు హిమశ్రి ఎంతో నియమ నిష్టలతో వుంటది మది కట్టుకొని అన్ని పనులు చేస్తది హిమశ్రి కూడా నాలాగే అందగత్తె ఆమె ని లొంగదిసుకోడానికి చాలామంది ప్రయత్నించారు వాళ్ళల్లో ముగ్గురు నాకు తెలిసిన వల్లే ఆ మే జోలికి వెళ్లి చేతులు కాల్చుకున్నారు మీ టేలెంట్ ని ఉపయోగించి ఆమెని లొంగ దిసుకోండి ఆమెను కా కళ్ళెదురుగా అనుభవించండి అప్పుడు నమ్ముతాను అంత వరకు నా జోలికి రావద్దు”
“ని జోలికి రావద్ద అంటే”
“అంటే నన్ను యెంత అనుభవించిన ఈ రాతిరకే మల్లి మీరు నన్ను అనుభవించాలంటే ముందు హిమశ్రి ని అనుభావిన్చాకే సరేనా”
“సరే ని సవాలుని స్వికరిస్తున్నాను గని లేచి నా సుల్ల చికవే”

అమ్మ లేచి బాబా సుల్ల ని నోటిలో పెట్టుకొని చికి గట్టిగ చేసింది వాడి సుల్ల గట్టి పడ్డాక వాడు అమ్మని చాలాసేపు దేన్గాడు వరం గడిచింది రోజు అమ్మ వాడు బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళే వారు కానీ ఏమి చేసే వాళ్ళు కాదు వరం గడిచింది నేను మంజుల మాకెట్ లో షాపింగ్ చేసుకొని ఇంటికి వస్తుంటే దారిలో మస్టారు (పద్మనభాచారి ని అందరు మాస్టారు అని పిలిస్తారు) మా ఇంటిలో ఉంటున్న సాధువు కలిసి రోడ్డు పై ఏదో మాటలడుకుంటూ నడుచుకొని వెళ్తున్నారు నేను మంజుల కి అమ్మ ఆ సాధువు కి మధ్య వున్నా పండం గురించి చెప్పను ఇద్దరం మాస్టారు ఆ సాధువుని వేమ్బదిన్చము ఇద్దరు గుడిలో 3 గంటలకి పైగా కూర్చున్నారు మాకు బోర్ కొట్టింది ఇక వేల్లిపోదము అనుకున్న టైం కి ఇద్దరు లేచి నిల్చున్నారు ఇద్దరు మాస్టారు గారింటికి వెళ్లారు రాతిర 10 గంటలకి వాడు ఇంటికి వచ్చాడు
“ఎక్కడి వెళ్లారు ఇంతలేతయ్యింది”
“మన పందెం గెలవటానికి మొదటి విజయం సాధించాను”

అని గర్వం గ నవ్వి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి పోయారు అతడి వెంటే అమ్మ కూడా వెళ్ళింది నాన్నగారు 24గ్నతలు వ్యాపారం గురించే ఆలోచిస్తున్నారు నేను మాళవిక మెడ మిద ఆడుకుంటున్నాము సాయంత్రం 6 అయ్యింది సదువు అటు ఇటు చూస్తూ మాస్టారు గారింటి లోకి వెళ్లారు నేను మంజుల మా ఇంటి గోడ దూకి మాస్టారు గరిన్తిలోకి వెళ్లి ఒక కిటికీ వుంటే ఆ కితికో నుంచి చూసాము శ్రీ అంటి (నేను హిమశ్రి అంటి ని శ్రీ అంటి అని పిలుస్తాను) ఒక ప్లేట్ లో పళ్ళు తీసుకు వచ్చి ఒక స్టూల్ ని అతడి దగ్గిర పెట్టి ఆ పల్లుని ఆ స్టూల్ పై పెట్టింది ఆమె ఆ సాధువు పక్కన నెల పై కూర్చుంది ఇద్దరు కా సేపు ఏదో మాటలడుకున్నారు మాకు వినపడలేదు వాళ్ళు ఏమి మాటలడుకుంతున్నారో మధ్య మధ్య లో అంటి సిగ్గు పడతు నవ్వుతుంది అంటి పెట్టిన పళ్ళు తినకుండానే అతడు తిరిగి మా ఇంటికి వచ్చేసారు ఇలా ఇంకో రెండు వారలు గడిచాయి రోజు మాస్టారు లేని సమయం లో వెళ్లి శ్రీ ఆన్తికో 2-3 గంటలు మాటలది రావడం జరిగింది నేను మంజుల కూరగాయలు కొని మంజుల ఇంటికి వెళ్తుంటే రిక్షా లో వెళ్తూ మాస్టారు మా ఇంటిలో వున్నా సాధువు కనిపించరు మేమి మా సైకిల్ల పై వాళ్ళని వేమ్బదిన్చము మాస్టారు బస్సు ఎక్కి ఎక్కడికో వెళ్లారు ఈయన తిరిగి మా ఇంటికి వచ్చేసారు మంజుల తన ఇంటికి వెళ్ళిపోతూ ఏమి జరిగిందో రేపు చెప్పు అని వెళ్ళిపోయింది నేను మా ఇంటికి వచ్చాను ఇంటిలో బాబా లేడు అమ్మని అడిగాను ఏదో పనిమీద బయటికి వెళ్లారు అని చెప్పింది నేను వెంటనే శ్రీ అంటి ఇంటికి వెళ్లి కిటికీ లోనుంచి చూసాను అంటి బాబా కి తన చేత్తో పళ్ళు తినిపిస్తుంది అది చూసి ఆశ్చర్యం వేసింది ఇక అమ్మే పందెం వోదిపోవడం ఖాయం అని అనుకున్నాను వాడు ఏదో జోకు వేసినట్టు వున్నాడు అంటి పగల బడి నవ్వుతుంది ఉన్నట్టు వుంది వాడు అంటి భుజం మిద చెయ్య వేసాడు అంటి అతడి చేతిని తన భుజం మిద నుంచి తోసేసింది ఇద్దరు కా సేపు ఏదో మాటలడుకున్నారు ఉన్నట్టు వుంది అంటి ఏడవటం మొదలు పెట్టింది వాడు లేచి నిలబడ్డాడు అంటి కూడా లేచి నిలబడ్డది అంటి చెయ్య పట్టుకొని తన ఎదురుగా నిలబెట్టి దగ్గిరకి లగుకున్నాడు అంటి తన చిర చెంగుతో కళ్ళు తుడుచుకుంటుంది ఏమి చెప్పాడో తెలిదు గాని అంటి ఆశ్చర్యం తో తల పైకి ఎత్తి అతడి వైపు చూసింది వాడు తన రెండు చేతులు అంటి భుజాలపై వేసి అంటి కలలోకి చూస్తూ ఏదో చప్పుడు అంటి తల దించుకుంది వాడు అంటి ని కుగాలించుకున్నాడు అంటి అలాగే నిలబడి వుంది అంటి పైట ని జర్చాడు అంటి ఏమి అనలేదు జాకెట్ పైనే అంటి రెండు సల్లు ని నొక్కాడు అంటి చిరని మొత్తం విప్పేసాడు అంటి ని అలాగే నడిపించుకుంటూ వాళ్ళ బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళాడు నేను పరుగెత్తుకుంటూ అంటి బెడ్ రూమ్ దగ్గిరకి వెళ్లి కిటికీ లోనుంచి చూసాను అంటి తన జాకెట్ హుక్స్ విప్పుతుంది వాడు తన బట్టలు విప్పుతున్నాడు తన చేతిలో వున్నా మొబైల్ ని టేబుల్ మిద పెట్టాడు అంటి వాడు పూర్తీ నగ్నం గ వున్నారు ఇద్దరు కుగాలించుకున్నారు ముద్దులు పెట్టుకున్నారు అంటి మంచం మిద పడుకుంది వాడు కూడా మంచం ఎక్కి అంటి సల్లు నోటిలో పెట్టుకోబోయాడు అంటి ఆపి
“ఇవన్ని వద్దు నాకు పిల్లలు కావాలి ఆపని మాత్రమే చుడండి”
“తప్పకుండ ని కడుపునా పండించే బాధ్యత నాది ప్లీజ్ నన్ను ఆపకు”
అని అంటి సల్లు ని తన నోటిలో పెట్టుకొని చికారు అంటి పెదాలపై ముద్దు పెట్టబోయాడు
“ఇవన్ని వద్దండి”

అని వారించింది వాడు అదేమీ పట్టించుకోకుండా అంటి పేదలని తన నోటిలో పెట్టుకొని చుకుతూ తన నాలికని అంటి నోటిలోకి తోసది అంటి నోటిని నాకుతూ తన నడుముని అంటి తొడల మధ్య పెట్టి తన సుల్ల ని అంటి పుకులోకి తోస్తూ
“యెంత టైటుగా వుండే ని పూకు ని మొగుడు నిన్ను దెంగుతున్నద”
అని అంటి రెండు తొడలు చాపి అంటి ని దేన్గడం మొదలు పెట్టాడు అంటి తల కింద వున్నా తలగడ అంటి చేతుల్లో నలిగిపోతుంది అంటి ని వాడు అరగంట కు పైగా దెంగి అంటి మిద నుంచి లేచాడు ఇద్దరు బట్టలు వేసుకుంటున్నారు నేను మా ఇంటికి వచ్చేసాను ఆ రోజు రాతిర ఎప్పటిలాగే నాన్నగారు బయటికి వెళ్ళిపోయారు అమ్మ వాడు బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు నేను బెడ్ రూమ్ కిటికీ దగ్గిరకి వల్లి చూసాను వాడు శ్రీ అంటి దేన్గినప్పుడు తన మొబైల్ లో రికార్డు చేసినట్టు వున్నాడు అదే అమ్మకి చుపెద్తున్నారు మొత్తం వీడియో చూసాక
“నేను ఓడిపోయని మిరే గెలిచారు చెప్పండి మీ దాసిని ఏమి చేయ్యమంటారో”

వాడు అమ్మని వొంగో మని చెప్పి అమ్మ పిర్రాలని చాపి తన నాలికని అమ్మ పిర్రలమధ్య పెట్టి అమ్మ గుడ్డని నాకారు తరువాత అమ్మ చేత తన గుద్దని నా కిన్చుకున్నారు ఆ రాతిర అమ్మని ఒకసారి పడుకోపెట్టి ఇంకోసారి వొంగోపెట్టి ఇంకోసారి నిల్కపెట్టి దెంగాడు నా ఇంటర్ రెసుల్త్ వచ్చింది అనూహ్యం గ నాకు ఆ డివిజన్ లో నే ఫస్ట్ వచ్చాను నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది నేను కేవలం ఫస్ట్ క్లాస్స్ మాత్రమే వస్తది అని అనుకున్నాను ఇదంతా బాబా చావే అని అమ్మ నాన్న వాడిని పొగడ్తలతో మున్చేసారు నాకు నాకు స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఒక నా ద్రుష్టి అంత స్కూల్ స్టడీస్ పైనే పెట్టాను శ్రీ అంటి మా ఇంటికి వచ్చి మకి స్వీట్స్ ఇచ్చింది అమ్మని అడిగాను
“అంటి స్వీట్స్ దేనికి ఇచ్చారు”

“అంటి నెల తప్పింది అందుకని”
మాస్టారు చాల సంతోషం గ వున్నారు నాకు మాస్టారుని చూసి జాలి వేసింది ఒకరోజు మా బంధువు కి ఎవ్వరికో బాగోలేదంటే అమ్మ నాన్న వెళ్లారు ఇంటిలో నేను ఆ బుచోడు వున్నాను రాతిర నేను వంట చేసి వాడికి భోజనం వడ్డించాను వాడు నా చేత గోరు ముద్దలు తినిపించుకున్నాడు తరువాత నాకు అన్నం తినిపించారు నాడు అన్నం తినిపించినట్టే తన వెళ్ళు నా నోటిలో పెట్టి నా నాలిక పై రాసేవాడు తన వేళ్ళతో నా పెదాల్ని నొక్కేవాడు ఈ చేష్టలు నాకు కొద్దిగా ఎక్షైతింగ్ గ అని పించింది మా భోజనాలు అయ్యాక నేను వంట గదిలో గిన్నెలు సద్దుతూ వుంటే వాడు నా తలలో పెద్ద మల్లె పులా దండ తెచ్చి నా కొప్పుకొ పెట్టాడు
“ఏంటి ఇద”

“నీలాంటి అందమైన అమ్మాయిలు ఇలా పువ్వులు పెట్టుకుంటేనే అందం గ వుంటారు ఈ నైటీ ఏంటి చిర కట్టుకో”
అని నా చేతిలో ఒక పెకిట్ పెట్టాడు నేను ఆ పెక్టి విప్పి చూసాను అందులో తెల్లని చిర జాకెట్ వున్నాయి
“త్వరగా వీటిని కట్టుకొని నా గదిలోకి ర”
“దేనికి”
“కట్టుకొని ర చెప్పుతాను”
“నాకు చీరలు కట్టుకోవడం రాదు”
“ఏదో చుట్టుకొని ర ఈ నైతి విప్పెయ్”

అసహనం గ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు నాకు అర్ధం అయ్యింది వాడు దేనికి నన్ను చిర కట్టుకొని రమ్మంటున్నాడు ఇన్ని రోజుల బట్టి వేరే వాళ్ళు దేన్గించు కుంటే చూసాను ఈ వల నేను సెక్స్ ఎంజాయ్ చేసే టైం వచ్చింది అని అనుకున్నాను వెంటనే నైటీ విప్పేసి జకిట్ వేసుకొని చిరని ఏదో చుట్టుకొని బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళని నేను బెడ్ రూమ్ లోకి వేల్లనో లేడు వాడు నన్ను అమాంతం కౌగలించుకొని ఎత్తి పంచం మిద పదెఅదు నా వొంటి మిద వున్న బట్టలన్నితిని తిప్పి పక్కన పడేసాడు వాడి వొంటిమీద టవల్ తప్ప ఏమి ఏడూ తన టవల్ కూడా విప్పి పడేసి నా మిద వాలాడు వాడి బరువుకో నాకు ఊపిరి ఆడటం లేడు నా మొహం అంత ముద్దులతో ముంచేసాడు మొగ్గల్లాంటి నా నిప్పెల్స్ ని తన పళ్ళతో కోరికేసాడు నా వొంటి నిండా ఎక్కడ పడ్తే అక్కడ కోరికేసాడు నా పుకులో రెండు వెళ్ళు తోసి ఆడిస్తూ నా పేదలని కొరికాడు నా పూకు కొద్దిగా తడిగా అయ్యాక తన సుల్లని నా పూకు లోకి కొద్దిగా తోసి నేను కదలకుండా గట్టిగ పట్టుకొని తన నాలికని నా నోటిలో తోసి నా నోటిని నాకుతూ ఒక్క స్ట్రోక్ ఇచ్చాడు అంటే నా కన్నె పొరని చీల్చుకుంటూ వాడి సుల్ల మొత్తం నా పూకు లోకి దురిపోయింది నన్ను వదల కుండ అలాగే పట్టుకొని చాల సేపు దెంగాడు వాడు దేన్గుతున్నప్పుడు నా పుకుని కట్టి తో కోసినట్టు అనిపించింది కొద్ది సేపటికి నాకు మొప్పి తగ్గి నేను వాడి దెంగుడు ని ఎంజాయ్ చేశాను వాడు నా పూకు లోని తన స్పెర్ం ని కార్చెసాడు నన్ను ఎత్తుకొని బాత్రూం లోకి తోసుకేల్లి నా పూకు ని కదిగాడు నేను వాడి సుల్ల ని కదిగాను నన్ను బాత్రూం లో నా మోకాలు పై కూర్చోపెట్టి నా చేత తన సుల్ల నాకించు కున్నాడు నేను వాడి సుల్ల నల్లని వాడి బుడ్డలు నాకను ఆ రాతిర వాడు నన్ని 4 సార్లు దెంగాడు మర్చారి రోజు నాకు స్కూల్ కి వెళ్ళే ఓపిక లేక ఇంటిలోనే వింది పోయాను ఓపిక లేడు అని యెంత చెప్పిన విన కుండ రోజంతా నన్ను దెంగుతునె వున్నాడు సాయంత్రం అమ్మ నాన్న వచ్చారు భోజనాలు అయ్యాక నాన్నగారు బయటికి వెళ్లారు అమ్మ వాడు బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లారు అరగంట తరువాత అమ్మ బయటికి వచ్చి నన్ను పిలిచింది నేను అమ్మ దగ్గిరకి వెళ్ళాను అమ్మ నన్ను బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాను వాడు వచ్చి అమ్మ ఎదురు గుండానే నన్ను కైగాలించుకున్నాడు నేను అమ్మ వైపు చూసాను అమ్మ ఏమి మాటలడకుండా మంచం పై కూర్చుంది వాడు నా బట్టలు విప్పి నగ్నం గ మంచం పై పడుకోపెట్టి నా పూకు నకుతున్నాడు నాకు మబ్బుల్లో తెలుతున్నట్టు వుంది వాడు నా పూకు నాకడం అయ్యాక చాల సేపు దెంగాదు వాడు తన స్పెర్ం ని నా పూకు లో కార్చి నా పక్కన పడుకున్నాడు నేను నిద్దరలోకి జారుకున్నాను మంచం కదులు తున్నట్టు అని పించి కళ్ళు విప్పి చూసాను అమ్మ మంచం మిద వొంగొని వుంది వాడు అమ్మని వెనక నుంచి అమ్మ గుద్ద ని దెంగుతున్నదు మర్చాటి రోజు రాతిర భోజనాలు అయ్యాక నాన్నగారు నన్ను తనతో రమ్మని చెప్పారు నేను నాన్న గారితో వెళ్ళాను నాన్నగారు నన్ను ఒక లోడ్జే లోకి తీసుకెళ్ళారు ఒక గదిలోకి వెళ్లి తలుపు వేసరారు నేను సోఫా లో కూర్చున్నాను నాన్నగారు నా ఎదురుగుండా తన బట్టలు విప్పి నగరం గ నా ఎదుట నిలబడ్డారు నా చేతిని తీసి తన సుల్ల పై పెట్టారు అనకు అతడి ఉద్దేశం అర్ధం అయ్యింది వావి వరస మర్చి పోయి ఆయన ప్రవర్తించినప్పుడు నేను ఎందికు అవన్నీ పట్టించుకోవాలి అని నేను నాన్నగారి సుల్ల ని నోటిలో పెట్టుకొని చికను నాన్నగారి సుల్ల గట్టిపడ్డాక నేను నా బట్టలన్నీ విప్పి మంచం మిద పడుకున్నాను నాన్నగారి నన్ను తన తనివి తిర 2 సార్లు దేన్గారు ఇక మర్చాటి రోజు నుంచి నేను నాన్నగారు హోల్ లో దేన్గించు కుంటే అమ్మ వాడు బెడ్ రూమ్ లో శృంగార క్రీడల్లో మునిగి తేలేవారు నా హాఫ్ఎయర్లీ ఎగ్జామ్స్ అయ్యేసరికి నేను నెల తప్పాను వెంటనే మాకు షాప్ లో పని చేస్తున్న రవి కి ఇచ్చి నా పెళ్లి చేసారు నెలలు నిండక నాకు పాప పుట్టింది రవి షాప్ చుసుకోనేవాడు ఇంట్లో నాన్నగారికి నేను అమ్మ కలసి సేవలు చేస్తున్నాము.

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: