ఆనంది అక్క పూకు పగల దేంగా

నా పేరు ఆర్యా, వయసు 20 సంవత్ససారాలు. మాది ఆర్మూర్, ఊరు ఇల్లు చాలా పెద్దది, దనిక కుటుంబం. ఇంట్లో నేను, అమ్మ, నాన్న అన్నయ్య మాత్రమే ఉంటున్నాం. అన్నయ్య నాకంటే 11 ఏళ్ళు పెద్ద, సంబంధలు చూస్తున్నానరు. వాడు కోపిష్టి సైలెంట్ గా ఉంటాడు.

అందుకే వాడితో ఎవ్వరు మాట్లాడరు, ఇక నా కలల మహారాణి పేరు ఆనంది, వయసు 25 సంవత్ససరాలు. తను నాకు 14 సంవత్సరాలుగా పరిచయం, నేను 8th క్లాస్ లొ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మా ఇంటి పక్కన రెంట్ కీ దిగారు. అప్పటి నుండి ఆనంది నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ లా ఉన్నాం.

ఆనందిని అక్క అనీ పిలుస్తా పేరుకే, అలా పిలుస్తా తనని ఏదో ఒక పేరు కావాలి గా పిలువటానికి. అలా అక్క అనీ పిలుస్తా తనని. తన 16 సంవత్సరాల వయసులో అమ్మ చని పోయింది. మా అమ్మ తన మంచి చెడు చూసేది. వాళ్ళ నాన్న ప్రైవేట్ కంపెనీ లొ జాబ్ చెస్తున్నాడు, మద్యానికి బానిస అతను.

నాకూ ఒకే ఓకా సంఘటన వలన ఆనంది అక్క ని నేను ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ తన పై కామం పెంచుకున్నాను. నాలొ కామం ని నిద్ర లేపింది తానే, 10 తరగతి పూర్తి ఐంది. ఎండ కాలం సెలవులు మా ఇంటి పక్కన వరండ చాలా పెద్దది. ఇద్దరం సెల్ఫ్ కబడ్డీ మొదటి సారి ఆడుతున్నాం.

నేను కూతకు వచ్చాను కబ్బాడి కబ్బాడి అని. తను నన్ను గట్టిగ పట్టుకుని అవుట్ అవుట్ అంటుంది. ఆప్పుడు తన సళ్ళు నాకు తాగిలయి. తన వయసు 23 ఏళ్ళు, మా మధ్య చనువు ఉంది. సో తను అలా పట్టుకుంది కానీ మొదటి సారి తను నన్ను అంత టైట్ గా పట్టుకోవటం.

అప్పుడే నాకూ తన సళ్ళు ఏంత పెద్దవో అర్థమైంది. తనని గమనించ మంచి సెక్సీ ఫిగర్ తనది, ప్రస్తుతం తమ సైజులు 35 25 36. సైజులు అందమైన మొహం చుడటానికి చైత్ర శుక్ల ల అంతకంటే అందమైనది ఆనంది.

ఇక ఆనంది పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ల నాన్న స్తోమత లేక చిన్న స్థాయి ఉద్యోగం చెస్తున్న వ్యక్తి కీ ఇచ్చి పెళ్లి చేసాడు. అతను కూడా మద్యానికి బానిస, మార్కెటింగ్ ఏజెంట్. ఎక్కువగా బైట ఉంటాడు అతను. వారానికి 2 రోజులు ఇంట్లో ఉంటాడు, పెళ్లి చేసుకుని హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయింది.

ఎప్పుడో కానీ తను పుట్టింటికి రాదు, ఆన్న జాబ్ వచ్చి బెంగళూరు కీ వెళ్ళాడు. ఆలా ఒక సంవత్సరం గడిచింది. ప్రస్తుతం తన వయసు 26, నా వయసు 21. ఏళ్ళు నేను ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చూసి ఎండా కాలం సెలవులు చాలా బోరింగ్ గా గడుస్తున్నాయి.

ఆనంది ఇంటికి వచ్చింది, ఈ ఎండకాలం ఒక 10 రోజులు ఉందాం అనీ. అమ్మ నేను వెళ్లి పాలకరించము, నేను హాల్ లొ ఉన్నను. వాళ్ళు ఇద్దరు బెడ్ రూమ్ లొ ఉన్నారు డోర్ కాస్త తేరుచుకుంది. ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం చూశాను చాలా సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్నారు.

ఆనంది హాల్ లోకి వచ్చి నన్ను పలకరించింది అమ్మ వెళ్ళిపోయింది. నేను ఆనంది హాల్ లో కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ సరదాగా గడిపాము. ఆనంది చెప్పింది తన భర్త వినోద్ US వెళ్తుడు, వీసా ప్రాబ్లం వల్ల. నేను ఇక్కడే ఉండి పోయాను.

మరో ఆరు నెలల్లో నేను US వెళ్తాను తనతో పాటే. అంతవరకు ఇక్కడ అని చెప్పింది ఆనంది. నాకు చాలా సంతోషం వేసింది, ఈ ఆరు నెలలు ఆనంది తో గడపవచ్చు. అలా ఇద్దరం మాట్లాడు కుంటూ ఉండగా నేను తన సల్ల వైపు చూసాను. ఎప్పటిలాగే గుండ్రంగా స్టేబుల్ గా ఉన్నయీ.

తన సళ్ళు చాల పెద్దగ కాసేపటికి నేను వెళ్ళిపోయాను. సాయంత్రం ఫోన్ చేసి ఏమైనా సినిమాలో ఉన్నయ నీతో అని అడిగింది. నేను మూవీస్ ఉన్న పెన్ డ్రైవ్ ఆనంది కీ ఇచ్చాను. నాతో ఎప్పుడు రెండు పెన్ డ్రైవ్ లు ఉంటాయి. ఒకటీ సినిమాల కోసం వాడితే మరొకటి బ్లూ ఫిలిమ్స్ అండ్ సినిమల కోసం వాడతాను.

పోర్న్ చూడకుండా నేను నిద్ర పోలేను. ఆనందికి ఇచ్చి సాయంత్రం ఫ్రెండ్ తో కలిసి సినిమాకి వెళ్లాను. రాత్రి పడుకునే ముందు పెన్ డ్రైవ్ చుశాను. తీరా చూస్తే సినిమాల పెన్ డ్రైవ్ అంటే నేను ఆనంది కీ పోర్న్ బ్లూ ఫిలిమ్స్ ఉన్న పెన్డ్రైవ్ ఇచ్చేసా.

ఒక్కసారిగా నాకు బాగా టెన్షన్ పేరిగింది. ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు. అలాగే నేను కామ్ గా పడుకున్నాను. ఉదయం లేవగానే ఆనందిని బ్రతిమాలో బుజ్జగించో తనని మేనేజ్ చేద్దాం అనుకుని నిద్ర పోయా. ఉదయం లేట్ గా లేచి గుర్తుకు వచ్చి ఆనంది ఇంటికి వెళ్ళ.

తను తలుపు తీసిం లోపలికి రా అంది. నేను వచ్చా తను కిచెన్ లోకి వెళ్లి కాఫీ తెచ్చింది. నేను టెన్షన్ గా ఉన్న.

ఆనంది :- ఏంటి చాలా టెన్షన్ గా ఉన్నావ్ ఆర్యా.

నేను :- ఏమి లేదు అక్క నిన్న పెన్డ్రైవ్ ఇచ్చాను గా చూసావా?

ఆనంది :- చూసా, చాలా పెద్దవాడివీ ఇపోయావ్ ఆర్యా.

నాకూ టెన్షన్ ఒక్కసారిగా పెరిగి పోయింది.

నేను :- అక్క నేను కావాలని చేయలేదు రెండు ఒకేలా ఉన్నాయ్. సో అలా నేను పొరపాడ్డను, తప్పుగా అనుకోకు. ఊహ తెలిసిన రోజు నుంచి నాకూ ఇవి చాలా రిలీఫ్ ఇస్తున్నాయి. ప్లీజ్ అక్క ఏక్కడ చెప్పొద్దూ అన్నాను.

తను :- సరే కానీ ఎక్కువగా పుంప్ కొట్టొద్దు, నీకు అది చాలా ఫిట్ గా ఉండాలి గా. నీ భార్య తో చేయటానికి అనీ చిన్నగా నవింది.

నేను :- ఒకే అక్క, అనీ తల కిందకు దించాను.

ఆనంది :- ఎందుకు రా అలా ఉన్నావ్, నేన్ ఏమైనా అన్నానా ఎప్పటిలాగే ఉండు ఆర్యా అంది.

అమ్మ ఫోన్ చేసింది నేను వెళ్ళాను. ఆనంది నాతో చెప్పింది.

ఆనంది :- ఆర్యా ఈవాళ ఏంటో చెప్పు అంది.

నాకూ గుర్తుకు రాలేదు ఇవాళ ఏంటో. అలాగే వెళ్ళిపోయా సిగ్గు తో, రోజంతా ఫ్రెండ్ విమల్ గాడి ఇంట్లో ఉన్నా. వాడు మా నాన్న ఫ్రెండ్ కొడుకు, విమల్ ఫ్రెండ్ వాడు. నాన్న కూడా నాతో చాలా ఫ్రెండ్లీ గా ఉంటాడు. ఆన్న తో అంతగా ఉండడు నాన్న, సాయంత్రం 7:30 గంటలకు ఇంటికి వచ్చా.

అమ్మ బిర్యాని చేసింది, ఆనంది కూడా ఉంది. నాకూ ఏదో తెలియని భయం అందరం 8:15 కి భోజనం చేసాం. చాలా బాగుంది, నాకూ తెలిసి ఆనంది అక్క ఇవన్నీ చెసి ఉంటది. తనని చూసా నన్ను చూస్తూ నవ్వింది చిన్నగా.

నా ఎదురుగ కూర్చుంది, తను కింద నా కళ్ళను తన కళ్ళ వెలితో గెల్లింది. నాకూ ఎం అర్ధం కాలేదు, తనని చూసా మటన్ బోన్ ని నోట్లో పెట్టుకుని మడ్డను చీకుతున్నట్టు 3 సార్లు బోన్ ని చీకి పక్కకు పెట్టింది. నేను అలాగే చూస్తూ ఆలోచించ, తను నన్ను టెంప్ట్ చేస్తుందో ఏమో.

అనవసరంగా తొందర పడి మళ్ళీ హేళన కావద్దు అనుకున్న. అందరం బోజనం పూర్తి చేసాం, నేను నా రూమ్ లోకి వెళ్లి పడుకున్న. పోర్న్ చూసే మూడ్ లేదు, 5 నిమిషాల తరువాత ఆమ్మ వచ్చి చెప్పింది. వెళ్లి అక్క ఇంట్లో పడుకో అంది. నేను వేళ్ళను ఆన్న, తను నన్ను కన్విన్స్ చేసింది.

నేను వెళ్ళ, తన ఇంటి డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంది. ఆనంది హాల్ లొ ఉంది నన్ను కాజువల్ గా పిలిచి కూర్చో మంది. ఇద్దరం హాల్ లొ ఉన్నాం.

ఆనంది :- మా అత్తయ్య తో నేనే చెప్పా నిన్ను పంపించమని ఆర్యా.

నేను :- ఏంటి కొత్తగా అత్తయ్య అంటున్నవ్ అక్క మా అమ్మని.

ఆనంది :- ఏ ఏమైంది ఆర్యా నీకు నచ్చలేదా.

నేను :- నీ ఇష్టం అక్క.

ఆనంది :- ఆర్యా చాలా మారిపోయావ్ నువ్వూ. ఇవాళ ఏంటో కూడా నీకు గుర్తు లేదు అనీ బాధగా అంది.

నేను గుర్తు తెచ్చుకోవటానికి ట్రై చేస్తున్న కానీ ఏంటో తెలియటం లేదు. బాగా ఆలోచించ గుర్తు వచ్చింది, తన పుట్టిన రోజు ఇవాళ. ఒహ్హ్ ఇలా మర్చిపోయా ఏంటి అనుకుని.

నేను :- ఒక్క అరగంట లొ వస్తా అక్క ప్లీజ్ ఇప్పుడే వస్తా అనీ బయటకు వచ్చా.

ఆనంది ఎక్కడికి ఆర్యా అనీ అడిగే లోపు నేను బైక్ పై బైటికి వెళ్లి వేనీళ్ల కేక్, చాక్లెట్, తనకు గిఫ్ట్ గా వాచ్ కొన్నాను. చాలా తొందరగా 25 నిమిషాల్లో వచ్చా. ఆనంది ఇంటికి వెళ్ళ, ఆనంది బెడ్ రూమ్ లొ ఉంది. సైలెంట్ గా అన్ని రెడీ చేసి టేబుల్ మీద కేక్ విత్ క్యాండీల్స్ వెలిగించా.

1 స్ట్ ఫ్లోర్ రూమ్ డోర్ దగ్గరకు వెళ్లి ఆనందిని పిలిచా. తను కోపంగా నా వైపు వచ్చింది, తను షార్ట్ నిక్కర్, షర్ట్ లొ ఉంది. నేను తన కళ్ళు మూసి కిందకు తీసుకెళ్ల కేక్ టేబుల్ ముందు నించోబెట్టి కళ్ళకు చేతులు తీసా. తను చూసి సర్ప్రైస్ అయ్యింది, ఆనంది విష్ చేస్తూ కేక్ కట్ చెయ్యమన్నా.

తను చాలా సంతోషం గా కేక్ కట్ చేస్తూ నన్ను పట్టుకుంది. చాలా సంతోషం ఆనందంగా ఉంది. తను నేను తనకి పీస్ కేక్ నోట్లో పెట్టాను. తను చాలా హ్యాపీ గా ఫీల్ ఐంది కళ్ళలో నీళ్లు తీరీగాయి నేను వాటిని తుడుస్తూ.

నేను :- సారీ రా పెన్ డ్రైవ్ టెన్షన్ లొ మర్చిపోయా అనీ చెప్పా.

ఆనంది :- నన్ను ఇంత ప్రేమగా ఎవ్వరు చూసుకోరు ఆర్యా అనీ నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది.

నేను :- వినోద్ విషెస్ చెప్పలేదా.

తను :- లేదు నన్ను ఎక్కువగా పట్టించుకోడు. మీ ఆన్న లాగ చాలా సైలెంట్ అంది ఆనంది.

నేను :- సారీ అక్క నిన్ను నిన్న మూవీస్ అడిగితే పోర్న్ పెన్డ్రైవ్ ఇచ్చి ఇబ్బంది పెట్ట.

ఆనంది :- కేక్ తీసుకుని నాతో రా అంది.

నేను అలాగే కేక్ తో తన 1స్ట్ ఫ్లోర్ తన రూమ్ లోకి వెళ్ళాను. నా చేయి పట్టుకుని తీసుకొచ్చింది, చాలా చల్లగా ఉంది రూమ్. తను బెడ్ పై కూర్చుని కప్ బోర్డు కు అనుకుంది. నన్ను తన పక్కన కూర్చో పెట్టుకుంది. నేను లాంగ్ నిక్కర్ టీ షర్ట్ లొ ఉన్న.

తనని అలా చూస్తుంటే నాకూ మడ్డ లేస్తుంది. షర్ట్ లొ సళ్ళు ఉబెత్తుగా కనిపిస్తున్నాయి. తొడలు కోసం చాలా టైట్ గా కనిపిస్తుఉన్నాయ్. నాకూ కంట్రోల్ అవ్వటం లేదు, తను నన్ను పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని నా బుజాల మీద చేతులు వేసి.

ఆనంది :- ఆర్యా నేను హ్యాపీ గా లేను రా. నాకూ ఫీజికల్ రీలేషన్ అంతగా తృప్తి ఇవ్వటం లేదు. నాకూ నీ పెన్డ్రైవ్ లొ ఉన్న సీన్స్ లాగ నన్ను బాగా సుఖపెట్టరా. వినోద్ ఇప్పటివరకు 4 సార్లు మాత్రమే చేసాడు. తనకి సెక్స్ అంటే అంతగా ఇష్టం లేదు, చాలా సిగ్గు.

నన్ను సుఖ పెట్టకుండా చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. ఆర్యా నువ్వు అంటే ఇష్టం రా కానీ చిన్నోడివి అనీ ఆగ. కానీ సెక్స్ సుఖానికి వయసు అక్కర్లేదు అనీ లేట్ గా తెలుసుకున్న. ఆర్యా ఆడదాన్ని నోరు విప్పి అడుగుతున్నా నా పుట్టిన రోజుకు నాకూ భావాప్రాప్తి చెయ్ ఆర్యా అంది.

నేను అలాగే అన్ని వింటున్న, నాకూ చాలా సంతోషం గా ఉంది. కల నిజామా నాకూ అర్ధం కాలేదు. 14 ఏళ్ళ స్నేహం పడక సుఖం దాకా వచ్చింది. ఇలాంటి విషయం లొ ఆనంది జోక్ చెయ్యదు. పైగా తను ఎంతో ఫీల్ తో చెప్పింది/

నేను :- ఆనంది నాకూ 16 ఏళ్ళ వయసులో కబ్బాడి అడుతు నన్ను పట్టుకున్నావ్. అప్పుడు నాకూ నీ మీద ప్రేమ కలిగింది. నువ్బు అంటే చలా ఇష్టం మె. నాకూ నీలాగా నన్ను ఎవ్వరు చూసుకోలేదు/ అంటూ చిన్నగా కళ్ళలో నీళ్లు తీరిగాయి.

తను నన్ను తన వాడిలోకి తీసుకుని నా కన్నీలను తుడిచింది. నా మడ్డ చాలా గట్టి పడింది, అది షార్ట్ లొ ఎత్తుగా కనిపిస్తుంది.

ఆనంది :- ఆర్య ఆఆ నేను ఎప్పుడు నీతోనే ఉంటాను రా. ఇకపై ఎక్కడికి వెళ్ళాను, సారీ రా 1 ఇయర్ నేను దూరం వెళ్ళాను అనీ నా పేదల పై ముద్దు పెట్టింది. గట్టిగా పట్టుకుని నేను కూడా రెచ్చిపోయా. తన పెదాలను నా పెదాలతో చెప్పరిస్తూ ముద్దు పెట్టుకున్నాము.

అలా 3 నీమిషాలు పాటు మాకు మైకం కమ్మింది. నేను తన తాళి తాళి చూసి గిల్టీ గా ఫీల్ అయ్య. తను గమనించి తన తాళిని అలాగే చైన్ ని తీసి పక్కకు పెట్టింది. గాజులు గజ్జలు వేసుకో లేదు చాలా సెక్సీ మూడ్ లొ ఉన్న నేను.

ఆనంది :- ఇక ఈ ఆనంది నీది రా వచ్చి నన్ను అనుభవించు.

నేను :- కలలో కూడా అనుకోలేదు నిన్ను అనుభవిస్తారు అనీ చలా థాంక్స్ అక్క.

ఆనంది :- అక్క ఏంటి ఇంకా నేను నీ పెళ్ళాన్ని.

నేను :- నిన్ను అక్క అంటూ అనుభవిస్తే చాలా మాజా గా ఉంటది నాకూ.

ఆనంది :- చాలా కోరికలు ఉన్నాయ్ రా నీకు అన్ని తీరుస్తా. నాకూ అన్ని చెయ్యాలి బ్లూ ఫిల్మ్ లొ చేసినట్టుగా.

నేను :- అంటే నీ పూకులో నాకి నా మడ్డను నీకు ఇవ్వళ అక్క.

ఆనంది :- ఏంట్రా అలా పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావ్ సిగ్గు లేదు నీకు.

నేను :- అవును సిగ్గులేదు, ఏ నచ్చలేదా అక్క అలా పచ్చిగా మాట్లాడటం.

ఆనంది సిగ్గు పడుతూ నచ్చింది ఆర్యా అంటూ నా షార్ట్ పై మడ్డ పై చేతులు వేసి నీమురుతుంది. నేను కళ్ళు మూసుకో సర్ప్రైస్ ఆన్న, తను మూసుకుంది. నేను తన ముందు రెండు వైపులా కాళ్లు ఏడం చెసి నిన్చుని రెండు నా షార్ట్ ని పూర్తిగా విప్పి పక్కకు పడేసా తనని కళ్లు తెరువు ఆన్నను.

తాము కళ్లు తిరిచి చూసింది, నా 7 అంగుళాలా మడ్దని తను షాక్ ఐయింది. నా మడ్డను తన ముఖం పై చిన్నగా కొట్టాను. తను చాలా సర్ప్రైస్ ఐయింది, పేదలను నా చెతులతో నిమురుతూ నా మడ్డ అంచు ను ఆనంది పెదల పై పెట్టి నిమురుతూ నోట్లోకి పోనిచ్చాను.

తను నా మడ్డను పూర్తిగా నోట్లోకి దూర్చుకుంది. నేను అలాగె నించున్న, తను సిగ్గు పడుతూ నా మడ్డను ఛీకుతుంది. సరిగ్గా చీకటం లేదు బావుసా అలవాటు లేదేమో ఆగి ఆగి చీకుతుంది. కసేపటికి 5 నీమీషాల తరువాత నేను తన తలను పట్టుకుని అలాగే తన నోట్లో ముందుకు వెనకకు ఊగుతూ దెంగాను.

12 నిమిషలా తరువాత నాకూ వీర్యం వస్తుంది. వెంటనే మడ్డను బైటికి తీసి పక్కన ఉన్న నీల్లా గ్లాస్ లొ కర్చాను. అనంది చూసి థ్రిల్ గా ఫీల్ అయింది. పక్కన ఉన్న క్లోత్ తో మడ్డను పూర్తిగా తుడుచుకున్న మడ్డ నీట్ గా ఉంది.

ఆనంది :- ఇలా పెంచావ్ ఏంటి ఆర్యా చాలా బాగుంది రా నీది. సూపర్బ్ అంటూ మడ్డకు ముద్దు ఇచ్చింది.

నేను :- hp చేసేటప్పుడు ఆయిల్ పూస్తాను. అందుకే ఇలా సెక్సీ గా పెద్దగా సాగింది. నచ్చిందా అక్క.

ఆనంది :- చాలా నచ్చింది రా నాకూ, ఎలా రా ఉండగలుగుతున్నావ్.

నేను :- అప్పుడు అర్ధం అయిందా అబ్బాయిలు హస్తప్రయోగం ఎందుకు చేసుకుంటారో అక్క.

ఆనంది :- నీకు ఎం కావాలో వచ్చి తీసుకో ఆర్యా. నా శరీరం నీకు ఆర్పీస్తున్న అంది. నేను తన ఎదురుగ కూర్చుని.

నేను :- ఇంత కసిగా ఉన్నావ్ నిన్ను వీడిచి సంవత్ససారం ఇలా ఉన్నానో తెలీదు అంటూ ఉన్న. అక్క పేదాల పై ముద్దు పెడుతూ షర్ట్ సళ్ళ పై చేతులు వేసి నిమురుతున్న.

మెల్లిగా తన షర్టబటన్స్ తీసుకొని తను నా కళ్ళు మూసింది. నేను పూర్తిగా షర్ట్ గుండిలు విప్పసా షర్ట్ ని విప్ప. తను నా కళ్ళు తెరిచింది చూసా, ఆనంది సళ్ళు అబ్బో ఏమో అనుకున్న. మంచి సైజులు తో పాటు కర్వ్స్ ఒంపులు కూడా ఉన్నాయ్.

సళ్ళ కింద సళ్ళు అలాగే నించుని ఉన్నాయ్ బిగుతుగా. లోపల బ్రా వేసుకో లేదు, సో షర్ట్ లొ అలా ఉబ్బేతుగా నాకూ దర్శనం ఇచ్చాయి. తను కేవలం షార్ట్ నిక్కర్ లొ ఉంది. నేను సళ్ళను నా రెండు చేతులతో పట్టు కున్న. తనకు నాకు వల్లు జీవ్వు మంది, వెంటనే నేను తన కాళ్లు పట్టుకుని కిందకు లాగాను.

తను పడుకుంది బెడ్ మీద, నేను నా టీ షర్ట్ తీసి పక్కకు పడేసాను. నేను పూర్తిగా నగ్నంగా ఉన్న తన మీదకు వచ్చి సళ్ళ పై చేతులు వేసి మెల్లిగా నిమురుతూ ఉన్న. తన పేదల పై ముద్దు పెట్టాను, అలా 10 నిమిషాల పాటు చేసి తను నన్ను పక్కకు నెట్టింది. నేను తన పక్కన పడుకున్న.

ఆనంది :- ఏంట్రా ఊపిరి ఆడనివ్వటం లేదు అనీ బుగ్గ గీల్లి నవ్వింది. నేను వెంటనే తన చేయి పట్టుకుని నా మీదకు లాక్కున్న. తను నా పై వాలింది సళ్ళు గట్టిగ గుద్దుకునాయ్. తను నా ముఖం పై ముద్దులు పెడుతూ కిందికి వచ్చింది.

నా ఎదల పై కడుపు తొడల మీద ముద్దులు పెడుతూ పక్కకు తిప్పింది. నా వీపు పెర్రాల మీద ముద్దులు పెడుతూ నా వీపు పై వాలింది. నాకూ తన సళ్ళ తాకిడి చాలా గట్టిగ అనిపించింది నా చవి దగ్గరకు వచ్చి.

అక్క ఆనంది :- ఆర్యా ఎమ్ ఉన్నావ్ రా బాబు పీక్కు తినాలి అనిపిస్తుంది అనీ నా భుజాన్ని కొరికింది. నేను తనను పక్కకు పడుకో బెట్టి తన సళ్ళ పై దాడి చూసాను. చిన్నగా నొక్కుతూ తన ముచ్చికలను చీకుతున్న తను మెలికలు తిరుగుతుంది.

చాల థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది, తను నన్ను కౌగిలించుకుని సళ్లకు ఒత్తుకుంటుంది. అలా కాసేపు చెసాక తన నడుము పై ముద్దులు పెడుతూ కోరికను. తను మెలికలు తిరుగుతూ అరుస్తుంది. ఇంకాస్తా కిందకు వెళ్ళ తన షార్ట్ మీకర్ మీద తన పూకులో ప్రదేశాన్ని నా నోటితో కోరికా, గట్టిగ తను ఉల్లిక్కి పడింది,

ఏంట్రా అలా కొరికావు అంది, నడుము పై చేతులు వేసి అలాగే పై చేతుల అలాగే పడుకోబెట్టి తన నీకర్ పూర్తిగా లాగేసా. లోపల థాంగ్ వేసుకుంది, దాన్ని చూసి నేను బాగా టెంప్ట్ అయిపోయా. మళ్ళీ నా మడ్డ లేచి కూర్చుంది, తన థాంగ్ చేతి తో లాగి పక్కకు పడేసా.

తన పూకు దర్శనం ఇచ్చింది, పూకు పైన గుబురుగా చిన్న అడవి ల ఆతులు ఉన్నాయ్. వెంటనే పూకు పై ముద్దుపెట్టి నాకేసాను, ఆనంది మత్తుగా మూలుగుతూ ఆర్య అని కలవరిస్తూ మెలికలు తిరిగి పోతుంది. పూకు లేత గా ఉంది తన క్లిటోరిస్ చిన్నగా ఉంది.

వాటిని వేళ్ళతో నిమురుతూ తన పూకు పెదాలను నాలుకతో కిందకి పైకి రాపిడి చేస్తు పూకు పెదాలను విడదీసాను. లోపల చాలా టైట్ గా, ఉంది నేను నా నాలుకతో తన పూకు ని కిందకి పైకి నాకు తు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. ఆనంది బాగా మెలికలు తిరిగి పోతుంది.

తన ఒంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా అప్పుడే పుట్టిన పసిపాపల పూర్తి నగ్నంగా నా ముందు ఉంది. తన తొడలు మెల్లగా వాటంగా ఉన్నాయి. తన తొడలను కొరుకుతూ పూకును నాకుతూ నా కుడి చేతిని తన సళ్ళ పై వేసి పిసుకుతూ తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను తన శరీరాన్ని.

తను గోముగా మూలుగుతు మెలికలు తిరిగిపోతుంది. ఒక గంట పాటు తన పూకు నాకి నాకీ పైకి వచ్చేశాను తన పెదాలపై ముద్దు పెట్టి.

నేను :- నీ పూకు అమోఘం అక్క చాలా బాగుంది వినోద్ దెంగటం నాకటం చేయలేదా. అలా మెలికలు తిరుగుతున్నావ్.

ఆనంది అక్క :- లేదు రా తను ఇలాంటివి చెయడు. డిసెంట్ గా ఉంటాడు. అదే నాకూ నచ్చటం లేదు ఆడదాన్ని ఇవన్నీ అడగాలంటే నాకూ సిగ్గు గా అనిపించింది. తన మడ్డ కూడా చీకనివ్వడు వస్తాడు 2, 3 నీమీషాలు చేస్తాడు పడుకుంటాడు.

నేను :- నేను వచ్చా గా అక్క, ఈ ఆరు నెలలు మనం అన్ని అంగెల్స్ లొ దెంగించుచుకుని కార్చుకుందాం.

ఆనంది :- నీ ఇష్టం రా రొమాన్స్ ఇంత బాగా చేస్తావని అస్సలు అనుకోలేదు. బాగా చేసావ్ ఆర్యా.

నేను :- నిన్ను ఎంగీలి చేయాలనీ ఉంది అక్క.

ఆనంది :- చేయి ఆర్యా నీకు అభ్యన్తరం చెప్పను అంది.

నేను బర్త్డే కేక్ క్రీం తన సళ్లకు పూకు కు నడుము పై తన పేదల పై పూసను. తరువాత నేను తన పేదల మీద క్రీం నాకుతూ తనకి ముద్దు పెట్టాను. కిందకు వచ్చి తన సాల్ల పై క్రీం నాకుతూ సళ్ళని కోరికను. అలాగే నాకను క్రీం అంత నాకి శుభ్రం చేశాను.

నడుము పై కూడా అంత నాకేసి బొడ్డులో కూడా నాలుక తో సుబ్రం చేశాను. తను మెలికలు తిరుగుతూ మత్తుగా మూలుగుతుంది. నేను కిందకు వచ్చి తన పూకు తొడల మీద పూసిన క్రీం ని నాకూతు శుభ్రం చెసాను. పూర్తిగా తన శరీరాన్ని నా నాలుకతో శుభ్రం చేశాను,

ఆనంది మూత్రం వస్తుంది అంది, నేను తనని వెళ్లామన్నారు. అలాగే నగ్నం గా వెళ్ళింది, కొద్దీ క్షణలకు నేను బాత్రూం వెళ్ళ. తను పోయటానికి కూర్చుంది, నేను వెళ్లి ఆనందిని చూపించమన్నా. తను నిన్చుని ఒక కాళ్లు స్టూల్ మీద పెట్టి చూడమంది.

తను మూత్రం పోస్తుంది, పూకు పై ఉన్న చిన్న రంద్రం లోంచి నేను వేలు పెట్టీ చూసా. వేడి ఉంది తన మూత్రం, సుహ్హ్హ్హ్హ్హ్ అని శబ్దం వస్తుంది. ఆనంది మూత్రం పోస్తుంటే, నా వేళ్ళతో తన ఆతులను నిమురుతూ బుగ్గ కోరిక.

ఆనంది :- నా ఆతులని షేవ్ చెయ్ ఆర్యా, నా కోరిక మగాడితో ఆతులు తీయించుకోవాలని.

నేను :- నాకూ కూడా ఇష్టమే అక్క అనీ పక్కన ఉన్న షెల్ఫ్ లొ ఉన్న జిల్లెట్ షేవింగ్ కిట్ షేవింగ్ క్రీం తీసుకుని తనని అక్కడే బాత్రూం లొ పడుకో బెట్టా. కాళ్లు ఏడం చేసింది నేని ఆతుల మీద క్రీం పూసి 2 నీమీషాలు నిమిరకా షేవ్ చేయటం మెదలు పెట్ట.

చాలా జాగ్రత్తగా షేవ్ చేస్తున్న, తను ఆర్గమ్స్ ఫీల్ అవుతుంది. కళ్ళు మూసుకుని నేను నీట్ గా షేవ్ చూసి మధ్యలో లైన్ ల వదిలి పెట్ట బట్ట తో తుడిచి శుభ్రం చేశా. పూకు పేదల పైన ఒక అంగుళం షేవ్ చూసి ఆ పై లైన్ ల వదిలి పెట్ట. 3అంగుళాలు పొడవు ఆరాంగుళం వెడల్పు.

అది చూడటానికి ఎడారి లొ స్వర్గానికి (పూకు కు) తారు రోడ్డు వేసినట్టు అందం గా ఉంది. నీళ్లతో తుడిచి తనని లేపా, తను కడుక్కుని నా చెయ్యిని కూడా సబ్బుతో కడిగింది. ఇద్దరం నగ్నంగా బయటకు రూమ్ లోకి వచ్చి గోడకు ఉన్న పొడువాటి అద్దం లొ తనని చూపించ, ఆశ్చర్య పోయింది.

Categorized in: