Hii mee krishna from khammam. andharu bagunara mee support ki chala thanks. Edhi chinna story anukokunda jarigindhi. Mello yavaru ina natho puku nakichukovali ana sukha padali ana, mee fantasy lu thirchukovali ana naku mail Or google chat Or telegram lo msg cheyandi
[email protected]
Telegram-@A1b2c30000000

ఆ రోజు విపరీతమైన వర్షం. నేను ఆఫీసు నుండి ఇంటికి బయలు దేరాను. కానీ వర్షం వల్ల బయటికి కదల లేక పోయాను. వర్షం తగ్గుతుందేమో అని ఎదురు చూడటం తప్ప చేసేదేమీ లేదు. ఆఫీసు బయట పార్కింగ్ షెడ్ కింద ఆగాను. చాలా మంది అప్పటికే వెళ్లి పోయారు. ఒకటి రెండు వెహికిల్స్ మాత్రమె ఉన్నాయి. నేను నా బండి మీద కూర్చుని వర్షం చూస్తున్నాను.

ఇంతలో ‘హాయ్’ అన్నట్టు అనిపించింది. వెనక్కు తిరిగి చూసాను.

ఒక అమ్మాయి. మా ఆఫీసు కాదు. బహుశ అదే కాంప్లెక్స్ లో మరో ఆఫీసు కాబోలు. అమ్మాయి కాస్త పొట్టి గా వున్నా దిట్టంగా ఉంది. తెల్లటి టీ షర్ట్, బ్లూ జీన్స్. విరబోసుకున్న జుట్టు. సళ్ళు మాంచి ఏపుగా పెరిగాయి. టైట్ టీ షర్ట్ ను చింపేస్తాయా అన్నంత పొడుచుకు వచ్చాయి.
నేను తేరుకుని, ‘హాయ్’ అన్నాను. ‘ఏ ఆఫీసు?’ అడిగింది. చెప్పాను. ‘మీరు?’ అని అడిగాను. చెప్పింది. ‘పని వల్ల కాస్త లేట్ అయ్యింది. ఇంతలో వర్షం’, అంది, తన బండి దగ్గరకు వస్తూ. ‘అవును, ఈ వర్షానికి వేలా పాలా లేదు’, అన్నాను నవ్వుతూ.

‘నా పేరు దివ్య’, షేక్ హాండ్ ఇస్తూ అంది. ‘రాజేష్’, నేనూ చేయి అందిస్తూ చెప్పాను. ఆమె చెయ్యి మెత్తగా ఉంది. బావుండదు అనుకుని వదిలేసాను గానీ అలాగే నొక్కుతూ ఉంది పోవాలనిపించింది.

నా కళ్ళు మాత్రం ఆమె సల్ల నే చూస్తున్నాయి. ఆమె కూడా అది గమనించి ఉండవచ్చు. కానీ పట్టించుకోలేదు.

వర్షం జోరు తగ్గింది కానీ ఇంకా పడుతూనే వుంది. ఆ మాటా ఈ మాటా మాట్లాడుతూ కూర్చున్నాం. మధ్యలో ఒకరిద్దరు వచ్చి తమ బండ్లను తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు — వర్షం లో తడుచుకుంటూ. ‘ఇక ఈ వర్షం తగ్గేటట్టు లేదు. మనమూ బయలుదేరితే మంచిదేమో, చీకటి పడుతోంది’ అన్నాను.

అవును. మీరు నన్ను మా ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి వెళ్తారా? నేను నా బండి ఇక్కడే ఉంచేస్తాను. అంది. అంతకంటే కావలసింది ఏముంది అనుకుని, ‘తప్పకుండా. పదండి’ అన్నాను, బండి తీస్తూ.

నేను బండి స్టార్ట్ చేసి కూర్చున్నాను. ఆమె వెనక గా వచ్చి,నా భుజం పట్టుకుని, అటూ ఇటూ కాళ్ళు వేసుకుని కూర్చుంది. ‘పదండి’ అంది. నేను బయలు దేరాను. కాస్త వొళ్ళు చేసింది కాబట్టి సీటు సరిపోవడం లేదు. నేనూ కొంచం వెనక్కి జరిగి కూర్చున్నాను. ఆమెసళ్ళు తగలకుండా కూర్చుంది, కానీ ఆమె తొడలు మాత్రం నా పిర్రలకి తగులుతున్నాయి. ఆ ఆలోచనకే నా దండం లేచిపోయింది. వర్షం జల్లు నన్ను మొత్తం తడిపేసింది. అయినా వొళ్ళు వేడెక్కి పోయింది, వెనక తగులుతున్న తొడలు తలచుకుంటే. వర్షం వల్ల రోడ్డు మీద జనాలు లేరు. అయినా నేను కాస్త నెమ్మదిగానే వెళ్తున్నాను. ఆఫీసు నుండి మా ఇల్లు పది కిలోమీటర్లు. ఆమె కూడా కాస్త మా ఇంటికి దగ్గర లో నే వుంటుంది. కాబట్టి ఒక అరగంటకు పైగా నేను ఈ మైకం లో తేలుతూ వెళ్ళవచ్చు.

‘మీరు బాగా తడిచిపోయారు’ అంది ఆమెనా భుజం పైకి వంగి. మాట వినపడింది, కానీ ఆమె సళ్ళు నా వీపుకి తగిలిన స్పర్శ మాత్రమె తెలుస్తోంది. ప్యాంట్ లో నా దండం అండర్ వేర్ ని చింపే సెలా పెరిగింది.

‘ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు?’ అంది ఆమె, ఇంకా ముందుకు వంగి, వినపదలేదేమో అనుకుని. అబ్బే ఏమీ లేదు. అన్నాను. ఆమె సళ్ళు నా సగం వీపుని ఆనుకున్నాయి. ఇక ఆ తరువాత పెద్దగా మాటల్లేవు. ‘అదిగో, అదే మాఇల్లు. ఆ లెఫ్ట్ లో ది’ అంది ఆమె, వెనక్కి వాలి. అప్పుడే వచ్చేసిందా అనుకుని, బండి ఆపాను. ఆమె దిగి, నన్ను చూసి, ‘అరె, బాగా తడిచిపోయారు, లోపలి రండి. కాస్త తల తుడుచుకుని వెళ్ళవచ్చు’ అంది. నేను మొహమాట పడ్డాను.

కానీ ఆమె మాత్రం ‘ఫరవాలేదు, రండి, రండి’, అంటూ నా జవాబు కోసం ఎదురు చూడకుండా గేటు తీసుకుంటూ వెళ్ళింది. ఇక తప్పదని, నేను వెళ్లాను

ఆమె ఇంటి తలుపు తోసుకుని వెళ్ళింది. నేను నీళ్ళు కారుతూ గుమ్మం దగ్గరే ఆగిపోయాను. ఆమె వెంటనే ఒక టవల్ తో వచ్చి, ‘అరె, ఇంకా బయటే ఉన్నారా, రండి’ అంది. నేను నీళ్ళు కారే బూట్లను వదిలి, టవల్ అందుకుని, లోపలి వెళ్లాను.

ఇల్లు చిన్నదే అయినా, చక్కగా వుంది. ‘ఇంట్లో అమ్మ ఒక్కటే ఉంటుంది. ఎజ్ద్ కదా. ఒక పనిమనిషి వచ్చి అన్నీ చూసుకుని వెళ్తుంది.ఈ రోజు లేట్ అయ్యింది కదా. ఆమె వెళ్ళిపోయింది. మీరు డ్రై చేసుకోండి. నేను టీ పెట్టి వస్తాను’ అని లోపలి వెళ్ళిపోయింది.

నేను కాస్త తుడుచుకుని, అక్కడ ఉన్న పేపర్ ని తిరగేస్తున్నాను. అయిదు నిమిషాల తరువాత ఆమె వచ్చింది. నైటీ వేసుకుంది. ఒక ట్రే లో టీ తెచ్చింది. నాకు ఇస్తున్నప్పుడు కాస్త ముందుకు వంగింది. మన కళ్ళు ఎక్కడ చూడాలో అక్కడే చూస్తున్నాయి. బ్రా వేసుకోలేదేమో, ముందుకు వంగగానే నైటీ లో నుండి ఆమె సళ్ళు తెలుస్తున్నాయి. నా గురుడు ప్రాణం పోసుకుంటున్నాడు. ఆమె చిన్నగా నవ్వి, ఎదురుగా కూర్చుంది. ‘మా ఇంట్లో మగవాళ్ళు లేరు. అందుకని లుంగీలు, షర్ట్ లు ఉండవు’ అంది.

నేనూ నవ్వాను. ‘కావాలంటే షర్ట్ తీసి ఆరనివ్వండి’ అంది. ‘అబ్బే వద్దులెండి. ఫరవాలేదు’ అన్నాను నేను కంగారుగా. ఆమె నవ్వి ‘మీకు బాగా సిగ్గు అనుకుంటా’ అంది. టీ కప్ టేబుల్ మీద పెడుతున్నాను, కరెంట్ పోయింది. ‘అరె, కరెంట్ పోయింది. వర్షం కదా’ అంది ఆమె. చిమ్మ చీకటి. ఏమీ కనిపించడం లేదు.ఆ నిశబ్దం లో వర్షం జల్లు తప్ప మరేమీ వినిపించడం లేదు. ‘కాండిల్ కావాలా?’ అడిగింది ఆమె.’అబ్బే, వద్దులెండి’ అన్నాను. ఆమె కూడా టీకప్పు టేబుల్ మీద పెట్టిన చప్పుడయ్యింది. కుర్చీ లో నుండి లేచినట్టుంది. లోపలి వెళ్తుందేమో అనుకున్నాను. కానీ ఆమె నా ఎదురుగా వచ్చి, నా తల కోసం తడిమి, పట్టుకుంది. నేను తేరుకునే లోపలే తటాలున నన్ను తన వైపుకు లాక్కుంది. నా మొహం ఆమె సల్ల మధ్య ఉంది. ఆమె నెమ్మదిగా వంగి, నా పెదాలను అందుకుంది, ఆమె పెదాలతో. ముందు నా పెదాలను చీకి, నెమ్మదిగా ఆమె నాలుకను నా నోట్లోకి జోనిపింది. నాకు స్వర్గం కనిపిస్తుంది. అప్రయత్నంగా నా చేతులు ఆమెను చుట్టుకున్నాయి. ఆమె పిరుదులు మత్తెక్కిస్తున్నాయి. నేను రెచ్చిపోయి వాటిని పిసికేస్తున్నాను.

ఆమె నా నోటిని తన నాలుకతో దెంగి, ఒక్క క్షణం వెనక్కు వెళ్ళింది. మళ్ళీ నా తలను ముందుకు లాక్కుంది. నా నోటికి చల్లగా ఆమె సళ్ళు తగిలాయి. నేను వెంటనే ఆమె సళ్ళను పట్టుకున్నాను. ఆమె నా తలను ఇంకా సల్ల పైకి లాక్కుంటుంది. నేను ఆమె నిప్పిల్స్ ని చీకడం మొదలెట్టాను. ఆమె నెమ్మదిగా మూలుగుతుంది. ‘మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ‘ అంటూ. నేను మాత్రం ఆత్రం గా సళ్ళుచీకుతూనే వున్నాను. కింద నా మొడ్డ కడ్డీ లా మారింది. నేను మార్చి మార్చి సళ్ళను చీకుతున్నాను. ఆమె నా తలను రుద్దుతోంది. మధ్య మధ్యలో నేను ఆమె గుద్దను నొక్కుతున్నాను. నేను కుర్చీ లో నుండి లేచి నిలుచున్నాను. ఆమెను మొత్తం వాటేసుకున్నాను. నా మొడ్డ ఆమె బొడ్డు కి తగులుతుంది. ఆమె చెయ్యి నా మొడ్డను పట్టుకుంది. తడిగా వున్నా ప్యాంట్ లోపల వేడిగా వుంది. ఆమె రెండు చేతులూ నా ప్యాంట్ జిప్ వెదుకుతున్నాయి.సర్రున జిప్ లాగింది.

నేను ఆమె సళ్ళను కుడుస్తున్నాను.ఆమె నా లవడా ని డ్రాయర్ లో నుండి బయటకు లాగింది. దాన్ని సవర దీస్తోంది. నాకు పిచ్చెక్కి పోతోంది. ఆమె సడెన్ గా కింద కూర్చుంది. ఇప్పుడు కాస్త ఆకారాలు కనిపిస్తున్నాయి, చీకట్లో. నా మొడ్డ కు తడిగా, వెచ్చ గా తగిలింది. ఆమె నోట్లో నామొడ్డ వుంది. ఆ ఆలోచనే నాకు రసం కారి పోయేంత గా ఉంది. ఆమె నాలుక తో నా సుల్లి ని మెలి తిప్పుతూ చీకుతుంది. అలా కొంత సేపు గడిచింది. నేను నా చేతులను ఆమె తలపై తిప్పుతున్నాను. ఆమె నా మొడ్డ ని నోటితో దెంగుతోంది. అంతే, కరెంట్ వచ్చింది.

కళ్ళు జిగేల్ మన్నాయి. ఆమె అమాంతం మొడ్డను వదిలి లేచి నిలుచుంది. నేనూ వెంటనే మొడ్డను లోపలి సర్దుకున్నాను.. ఆమె అటు తిరిగి సళ్ళను నైటీ లో తోసుకుంది. నేను జిప్ లాగేసుకున్నాను.
ఆమె నవ్వుతూ పెదవులను తడి చేసుకుని నా వైపు చూసింది. నేనూ సిగ్గు తో తల దించుకున్నాను. వర్షం తగ్గినట్టుంది. ‘ఇక బయలు దేరతాను’ అంటూ నడిచాను. ఆమె ‘మళ్ళీరండి’ అంది. నేను బయటకు వచ్చి బండి స్టార్ట్ చేసి ఆమె వైపు చూసాను. ఆమె చేయి ఊపి, తలుపు వేసుకుంది.

Mello yavaru ina natho puku nakichukovali ana sukha padali ana, mee fantasy lu thirchukovali ana naku mail Or google chat Or telegram lo msg cheyandi
[email protected]
Telegram-@A1b2c30000000

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: