రష్మి శృంగారం గత కొన్ని నెలలుగా దెంగుడు కథలు రాయటం మానేసాను. నేను మొదట్లో రాసిన కధ ట్రైనెడ్ నర్స్ కి చాల్ల కమెంట్స్, మైల్స్ వచ్చినై. అనుకోకుండా ఈ క్రింది సంఘటన జరిగింది.
ఒకరోజు ప్రొద్దున్నే కాల్ బెల్ మోగటంతొ వెళ్ళి తలుపుతీశాను. సరిగ్గ రెండున్నరేళ్ళ తర్వాత ఆ మనిషిని చూచి నా ఆశ్చర్యాన్ని ఆనందాన్ని మాటలలో చెప్పలేను. అది నాతో సళ్ళు మాలిష్ చేయించుకొని చాల్ల కుతిగా దెంగించుకున్న మా పనిమనిషి. తననిని మా అమ్మకు హెల్పెర్ గా పెట్టుకున్న విషయం నా పాత కధ చదివినవారికి గుర్తు ఉండొచ్చు.

తనని లోపలికి రమ్మని పక్కకి జరిగాను. లొపలనుంచి మా ఆవిడ ఎవరొచ్చారండీ? అని కేక పెట్టింది. ‘నేను నా పెదిమలమీద చెయ్యి పెట్టి మాట్లాడద్దు అన్న సిగ్నల్ ఇచ్చి, దానిని ఒక్కసారి కౌగలించుకొని చెంపలమీద ఒక్క ముద్దుపెట్టి, “బైటికిరా…ఎవరొచ్చారో నువ్వే చూడు.” ‘అన్నాను. ‘మా ఆవిడ బైటికివచ్చి ఆస్చర్యం తొ “ఓసి రశ్మి, ఇదేమిటే చెప్ప పెట్టకుండా ఇలా వచ్చావు? ‘అంతా బాగున్నారా? ఏమిటిలా దిగావు?” అన్నది. ‘రస్మి వొంగి మా ఆవిడ కాళ్ళకు దండం పెట్టి, “మీ ఇద్దరి ఆశ్రివాదం వల్ల అంతా బగున్నామమ్మ. ‘బామ్మ పోయినప్పుడు వద్దామని చాలా ప్రయత్నం చేసాను. అప్పటికి నాలుగోనెల కడుపుతొ ఉన్న నన్ను మా యింటివాళ్ళు పనంపలేదమ్మ. ‘అనుకొకుండా మా చుట్టాల వాళ్ళింట్లో పెళ్ళి. ‘అందుకని నా కూతుని మా అమ్మ దగ్గర వదిలి, నేను నాలుగురోజులు మనింట్లో ఉండి పెళ్ళి ఐనతర్వాత వెనక్కి వెళ్తాను. ‘మా ఆయన పెళ్ళిరోజున డైరెక్ట్గా అక్కడికే వస్తాడు. ‘అక్కడినుంచి మేమిద్దరం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాము.”

‘మా ఆవిడ “ఇక్కడికి రావటం మంచిపని చేసావు. ‘కానీ నీ మొగుడ్ని చూపించకుండా వెళ్తానంటే నేనొప్పుకోను. ‘ఫెళ్ళైనతర్వాత అతనిని ఇక్కడకు తీసుకురా. ‘ఇక్కడినుచి వెళ్దురుగాని” అని ఆర్డర్ ఇచ్చింది.
“మీకు చెప్పకుండా సర్ప్రిశ్ ఇద్దామని వచ్చానమ్మ. ‘నాలుగురోజులు మీ చేతి అన్నం తిందామని పాత రోజులు గుర్తు చేసుకుందామని వచ్చానమ్మ. ‘నాలుగురోజులు ఉంటే మీకేమీ అభ్యంతరం ఉండదుకదమ్మా?” అన్నది.
“నీ బొంద కదూ! ‘నిన్ను చూస్తుంటేనే చాలా ఆనందంగా ఉన్నదే. ‘బామ్మ చివర చివర్లో నిన్ను ఎప్పుడూ కలవరించేది. ‘సరే బ్రష్ చేసుకో కాఫీ తాగుదువుగాని.” ‘అని లోపలకు పోయింది. నేను దానిని మళ్ళీ ఒక్క్సారి కావలించుకొని “సరే పద బ్రష్ చేసుకో. ‘తర్వాత ముచ్చట్లూ ముద్దుల గురించి ఆలోచించుదాం!”

‘అది మా గెస్ట్ గదిలో సామాను పెట్టుకొని బాథ్రూంకి వెళ్ళింది.
నేను మా ఆవిడతో, “డార్లింగ్! రష్మి చూడు ఎంత ఏపుగా ఎదిగిందో! ఆడది ఒక బిడ్డని కంటే గాని ప్రౌఢ అవ్వడేమో! భలే చక్కగా తయ్యారైంది కదూ?” .అన్నాను.
‘మా ఆవిడ “ ఎంతైనా ఒక బిడ్డను కంటేగాని ఆడది పూర్తిగా విచ్చుకోదండీ. ‘ఔను రష్మి చాలా బాగా తయారైంది. ‘కాని మీరు ఏమీ పిచ్చివేషాలెయ్యవాకండి. ‘అది పెళ్ళైన పిల్ల!” అనంది.
‘నీలాంటి బంగారం నాదగ్గరుంటే నేనెందుకు పిచ్చి వేషాలు వేస్తాను? .నాకు మన పాత రోజులు గుర్తొస్తున్నై. .మన పిల్లాడు పుట్టినతర్వాత, నిన్ను వొదలకుందా ఎలా దెంగేవాడనో గుర్తులేదా. .కిందా పైనా కొంచెం కండపట్టి ఎంత చీకినా తీరని సళ్ళు ఎంత వాయించినా ఎదురిచ్చే పూకు తొ నన్ను పిచ్చి వాణ్ణి చేసావు. నీకు గుర్తు లేదా? ‘రోజు రెండుసార్లు తక్కువ లేకుండా దెంగుకునేవాళ్ళం, గుర్తులేదా?”

“సరేలేండి. .అప్పటి విషయాలు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఈప్పుడేమైనా తక్కువ చేస్తున్నారా? ‘స్నానం చేస్తున్నా వొదలకుండా ఎన్నిసార్లు చేసారో గుర్తులేదా?”
“’ఔననుకో! దేముడు నీ సళ్ళలోనూ పూకులోనూ అంత తేనేనింపి పంపించాడు. .మరి నాల్లాంటి మానవ మాత్రులకు ఆగటం ఎలా సాధ్యం? సరే పాత సంగతులు గుర్తు చేసి ఇప్పుడు మంచి మూడ్ తెప్పించావు. ‘మధ్యాన్నానికి కాచుకో!”
“’సరేలేంది, రశ్మి ఉన్నన్ని రోజులూ ఏమీ పిచ్చి వేషాలెయ్యవాకండి. ‘నేనొప్పుకోను” ‘అన్నది. “’సరేలే రాత్రికి మన బెడ్రూం తలుపులేసుకొనిన్ చేసుకోవచ్చుగదా!” .అన్నాను.
“’నాలుగు రోజులు ఏమీ మాట్లాడొద్దు” అన్నది. నేను “మాట్ల్లడకుండా చేసుకుందాము!” అన్నాను. “మీరిట్లా చేస్టె రష్మీ వెళ్ళిన పదిరోజులవరకూ మీకు పస్తు. .అందుకని మర్యాదగా ఉండండి.” ‘అని ఒక రులె పారేసింది.
ఈ లోగా రష్మి రెడీ ఐ వచ్చింది. “’అమ్మా నేను కాఫీ కలిపి మీకిద్దరికీ ఇస్తాను. ‘మీరిద్దరూ ఈ నాలుగురోజులూ నాకు సేవ చేసే అవకాశం ఇవ్వండి. మీకు నచ్చేట్లుగా మీరుచులకు తగ్గట్లుగా వంటకూడా చేసి పెడతాను.” ‘అని పమిట బొడ్లో దోపుకొని స్టవ్ దగ్గరకు వచ్చింది.
కాఫీ తాగిన తర్వాతనేను మా ఆవిడతో, “సరే వంటపని తప్పిందిగా ఇక స్నానం చేద్దాము పద” అన్నాను. .రష్మి సడెంగా తల్పైకెత్తి మా ఆవిడ చూడకుందా నా వైపు చూచి నవ్వింది. ‘మా ఆవిడ నా వైపు చురుక్కున చూచి గుడ్లురుముతూ “మాట్లాడకుండా మీరెళ్ళి స్నానం చేసుకొని రండి” అన్నది. .నేనిచ్చిన సిగ్నల్ రష్మి అందుకున్నందుకు నాకు చాల సంతోషమైంది.

‘రష్మి మా యిద్దరికి వడ్డించి మేము తిన్నతర్వాత తనూ తింటూ చాలా ఖబుర్లు తన పెళ్ళైన దగ్గరనుంచీ అన్నీ పూసగుచ్చినట్లు చెప్పింది. .సహజంగా ఆడవాళ్ళు అడిగినట్లు మా ఆవిడ వేసే ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్తూ తను భోజనం చేసింది.
నేను సాయంత్రం ఎప్పుడౌతుందా, మా ఆవిడ ఎప్పుడు పార్క్లో మీటింగ్కి వెళ్తుందా అని ఎదురుచూస్తూ కూర్చున్నా. ఏలాగో సాయంత్రం ఐదున్నరైంది. .సాయత్రం టీ తాగుతున్నప్పుడు రష్మి చాలా తెలివిగా చుట్టుపక్కల ఆంటీ లందరిని పేరుపేరున అడుగుతూ అందరిగురించి వాకబు చేస్తూ, “ఇదివరకులాగా అందరూ సాయంత్రం పార్క్లో కలుసుకుంటున్నారా అమ్మా?” అని అడిగింది. ‘తను పరిస్థితి క్లియర్ చేసుకుంది, నాకు ఇండికేషన్ ఇచ్చింది.
.మా ఆవిడ “నీకు తెలుసుకదే రష్మీ, ఇక్కడవాళ్ళకు పనులు తక్కువ, తిరుగుళ్ళు ఎక్కువ. ‘అందుకని సాయంత్రమైయ్యేప్పటికి ఎవ్వరికి ఇంట్లో కాలు నిలవదు. ‘కొంచెం చల్లబడగానే అందరూ పార్క్ లోకి చేరతారు. ‘ఆయమ్మా యీయమ్మ ఖబుర్లు చెప్తూ చీకటి బడి దోమలు కుట్టేదాకా అక్కడనుంచి కదలరు. నాకు కూదా సాయంత్రం ఎక్కువ పని ఉండదుకదా అందుకని నేనుకూడా అందరూ ఉన్నదాకా కూర్చొని వస్తాను.”
సాయంత్రం భోజనానికి ఏమి చ్యాలో చెప్పండి అమ్మగారూ, మీరు వచ్చేప్పటికి నేను చేసి పెడతాను.” అన్నది.

మా ఆవిడ “ఇప్పుడే తొందరేమీ లేదు. నేను వచ్చినతర్వాత ఎవరికెంత ఆకలుందో చూచుకొని వంట చేసుకుందాము. ఈలోపల నువ్వు కాస్త రెస్ట్ తీసుకో!” అన్నది.
సాయంత్రం ఐదున్నర కాంగానే మా ఆవిడ పార్క్ లోకి వెళ్ళింది. రష్మి తలుపులేసి వచ్చింది.
“సార్, ఆ మాలిష్ మందు ఇంకా ఉన్నదా?” అని చిరినవ్వుతో అడిగింది.
“ఇక నీకు మందుతో పనిలేదు రష్మీ. ఇప్పుడు చూడు నీ సళ్ళు మంచి రాజమండ్రి బత్తాయిలలా ఉన్నాయ్యో!” అంటూ దానిని దగ్గరకు లాక్కొని దాని నోట్లో నోరుపెట్టి లిప్లాక్ చేసాను. అది కొంచెం వెనక్కు జరిగి “సార్ నా కిప్పుడు పెళ్ళైందికదా సార్” అన్నది. “అందుకనేకదా ఇప్పుడన్ని సైడ్స్ నుంచీ సేఫ్.అదీ గాక నువ్విప్పుడు ఎంత సూపర్గా తయారయ్యావో తెలుసా? నేను ప్రొద్దున నిన్ను చూచినప్పట్నుంచి ఆగలేక పోతున్నాను. మీ ఆయన నిన్ను వదలకుండా రోజుకు రెండుమూడుసార్లన్నా దెంగుతున్నాడనుకుంటా!”
“అంత సీన్ ఏమీ లేదు సార్! మా ఆయన పొద్దున పనికి వెల్తే సాయంత్రం వస్తాడు. ఈక రాత్రికి బాగా అలసిపోతాడు అందుకని ఒక్క సెలవ రోజుల లోనే బాగా చేస్తాడు. మిగతారోజులలో ఏదో చేసి పడుకుంటాడు.

“నేను మీ ఆంటీని, మా మొదటి పిల్లవాడు పుట్టినతర్వాత,రోజుకు రెండుసార్ల కంటే తక్కువగా ఎప్పుడూ దెంగలేదు. అప్పుడు ఆంటి కూడా, ఇప్పుడు నువ్వున్నట్లు మంచి దోరగా ఉన్న జామకాయలా ఉండేది. నేనసలు ఆగలేక పోయే వాడిని. తనుకూడా బాగా సహకరించేది. తలంటికి నురుగు పోద్దామని వస్తే, నురుగు లేదు గిరుగు లేదు. అది నే పోసుకుంటానని మీ ఆంటీ ని వొంగబెట్టి వెనకనుంచి కుక్కలు దెంగుకున్నట్లు దెంగేవాడిని. తనుకూడా భలె ఎంజాయ్ చేసేది. మనిద్దరం ఇప్పుడు హాయిగా చేసుకుందాము. రేపు ఆంటీ స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు అలా కుక్కల దెంగుడు చేసుకుందాము. అప్పుడు అంత తీరికగా కుదరదు. ఏమంటావు?” అని దానిని దగ్గరకు లాక్కొని గట్టిగా కావలించుకుని దాని సళ్ళు పిసికాను. నిజంగా దోర జామకాయల్లా ఉన్నై. దాని బుగ్గలమీద ముద్దుపెట్టుతూ దాని చెవులకిందగా ముద్దుల పెడుతూ దాని పమిట పక్కకి లాగేసాను.
“సార్, మీరు చేసిన పనులన్నీ ఎంతో గుర్తుకొచ్చేవిసార్! మీరు చెప్పినట్లు, మొదటిరోజున మా ఆయన అస్సలు ఓర్పులేకుండా, బరా బరా చీర లాగేసి, తన లుంగీ విప్పేసి డిరెక్ట్ గా నన్ను మంచం మీదకి తోసి మీదికెక్కి పోయినాడుసార్! మీరు చెప్పినట్లు నెను చాలా రెసిస్ట్ చేసి లోపల పెట్టనిచ్చాను సార్! అప్పుడుకూడా చాలా నొప్పిగా ఉన్నట్లు ఏడుస్తున్నట్లు ఏక్ట్ చేసాను సార్! మా వాడికి కన్నె పొర గురించి తెలియదనుకుంటాను సార్! మీతో ఉన్న అప్పటి ఆనందాన్ని మర్చిపోలేను సార్!” అన్నది.
నేను దానిని మళ్ళీ గట్టిగా కౌగిట్లో బిగించి దాని సళ్ళు పిసుకుతూ, దాని నోట్లో నాలికపెట్టి లిప్లాక్ చేసి మంచం మీదకి తీసుకు వెళ్ళాను. నేను మంచం మీద కూర్చొని నా ఎదురుగా ఉన్న రశ్మి చీర ఊడతీసాను. దాని రెవిక హుక్స్ తీస్తుంటే కొంచెం సిగ్గుపడింది. “అబ్బా రశ్మీ, నీవు సిగ్గుపడుతుంటే, మరీ ముద్దుగా ఉన్నావే!” అంటూ దాని రెవిక హుక్స్ అన్నీ విప్పి దాని బ్రా కూడా తీసేసాను. దాని సళ్ళు రంగు, షేప్ సైజు వర్ననాతీతం. నా నోట్లోకి దాని సన్ను లాక్కొని నా నాలికతో దాని బుడిపలు కలయ తిప్పుతుంతే రష్మి తన చెయ్యి నా మెడచుట్టు వేసి నన్ను గట్టిగా సన్ను మీద అదుముకుంది. నా రెండో చేత్తో దాని రెండో సన్ను పిసుకుతూ, దాని నడుము మీద చెయ్యేసి గట్టిగా లాక్కొని హత్తుకుపోయాను.

నెమ్మదిగా దాని లంగా బొందు ముడి కొస లాగాను. లంగా ముడి ఊడి లంగా నేలమీద కుప్ప కూలింది. రష్మి ముందరే చక్కగా బొచ్చు తీసేసుకొని వచ్చింది.కొబ్బరి ముక్కలా ఉన్న దాని రెమ్మలు చూచెప్పటికి నాకు మతి పోయింది. దానిని నా పక్కకు లాగి మంచమ్మీదికి తోసి దాని కాళ్ళురెండూ మంచం మీదికి లాగేను. రష్మి నన్ను వొదలకుండా నా తలను తన్ సళ్ళ మీదనే వొత్తుకొని నా లుంగీ లోపల చెయ్యి పెట్టి నా మొడ్డకోసరం తడిమింది. డానికి వెతకాల్సిన అవసరం కలగలేదు. అప్పటికే నెగడదన్నిన నా మొడ్డ దాని చేతికి చిక్కింది. అది “అబ్బా సారూ! ఏన్నాళ్ళైంది సారూ!” అని గట్టిగా నా మొడ్డని పట్టుకొని పైకి కిందికీ ఆడించింది. నేను కూడా మంచమ్మీద దాని పక్కకు తిరిగి, నా చేయ్యి దాని పూకుమీద పెట్టి, దాని గొల్లిని నా బొటనవేలు చూపుడువేళ్ళ మధ్య బిగించి కొంచెం నొక్కాను. అది మెలిలికెలు తిరిగిపోతూ
ఒక కాలు ఎత్తి నా నడుము మీదవేసి గట్టిగా కావలించుకున్నది. ఆ పొజిషన్ లో నా మొడ్డ దాని పూకు పెద్దలకు తగులుతూ బొక్కలోకి దూరటానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఎలుకలాగా ముందుకీ వెనక్కీ కొట్టుకుంటున్నది. రష్మి పూకురసాలు బాగా ఊరినై. నా వేలు కొంచెం పూకు పెదాలు విడదీసి లోపల పెట్టాను. లోపల చాలా తదీంది.

“సార్, మీరు ఏమనుకోకుంటే నేను మీమిడికి ఎక్కుతాను సార్!” అన్నది.
“రష్మి డియర్, ఎందుకంత తొందర. నా బంగారు బొక్కని సరిగ్గా చూసుకోనీ. సరే నువ్వే ఎక్కుదువుకాని ముందర కొంచెం ఐస్ప్రూట్ చీకు!” అంటూ నేను అరవై తొమ్మిది పొసిషన్ లోకి తిరిగాను. తను ఆలస్యం చేయకుండా నా మొడ్డని చేత్తో పట్టుకొని, ఆబగా నోట్లో పెట్టుకొని, నాలిక నా మొడ్డ గుండుచుట్టు తిప్పుతూ కుడవ సాగింది. నేను నా పెదిమలతో దాని గొల్లి ని గట్టిగా బిగించి, నాలికతో రాపిడి చేసాను. అది తట్టుకోలేక నడుము ముందుకీ వెనక్కీ ఊపసాగింది. తర్వాత దాని పూకు పెదాలు విడతీసి నా నాలుక దాని పూకు లోకి దూర్చాను. అది విలవిల లాడుతూ రెండు కాళ్ళు నా తలకి రెండువైపులా బిగించి దాని మొత్తని ముందుకూ వెనక్కూ ఊపసాగింది.
“సార్ మీరలా చేస్తుంటే నాకింక ఎక్కువసేపు ఉందసుసార్! అంటూ వెనక్కి తిరిగి నా మీదికి పొర్లి పైకెక్కింది. తన చేతిని పిర్రల కిందనుంచి నా మొద్దదాకా తెచ్చి పట్టుకొని తన పూకులో పెట్టుకొని నెమ్మది గా దిగింది. నా మొద్ద దాని పూకు చివరిదాకా చేరింది. అలా ఉంచుకొని అది నా మీద పడుకొని తన మొత్త నా మొత్తకేసి గట్టిగా అదిమి పెట్టి తన సళ్ళను నా చెస్ట్మీద నొక్కుకుంటూ “ఊ ఊ ” అంటూ గురక పెట్ట సాగింది. నేను నా తల కొంచెం పైకెత్తి దాని నళ్ళను చీకుతుంటే నా మొడ్డ ఇంకా గాలిపోసుకొని దాని పూకులో ఎగిరెగిరి పడుతొంది. అలా రెండు నిమిషాలు ఉంది రష్మి లేచి తన మొత్తను పైకీ కిందికీ ఊపసాగింది

తన చేతిని పిర్రల కిందనుంచి నా మొద్దదాకా తెచ్చి పట్టుకొని తన పూకులో పెట్టుకొని నెమ్మది గా దిగింది. నా మొద్ద దాని పూకు చివరిదాకా చేరింది. అలా ఉంచుకొని అది నా మీద పడుకొని తన మొత్త నా మొత్తకేసి గట్టిగా అదిమి పెట్టి తన సళ్ళను నా చెస్ట్మీద నొక్కుకుంటూ “ఊ ఊ ” అంటూ గురక పెట్ట సాగింది. నేను నా తల కొంచెం పైకెత్తి దాని నళ్ళను చీకుతుంటే నా మొడ్డ ఇంకా గాలిపోసుకొని దాని పూకులో ఎగిరెగిరి పడుతొంది. అలా రెండు నిమిషాలు ఉంది రష్మి లేచి తన మొత్తను పైకీ కిందికీ ఊపసాగింది.రష్మిది కుర్ర పూకు గదా! దాని ఊపుడుకీ దాని వొట్టుడికీ నాకు ఎప్పుడు దొరకని సుఖం దొరికింది. నేను విపరీతమైన కసితో దాని సళ్ళని నొక్కుతూ చీకుతూ పిసికేస్తున్నను. అలా కొంచెం సఏపు ఊగి, చెమటలోడ్చుకుంటూ ఒక్క నిమిషం ఆగింది. “ఏంటీ డియర్, అలసి పోయినావా?” అని అడిగాను. దానికి రోషమొచ్చినట్లుంది. “లేదు సార్! మధ్యలో కొంచెం ఆపితే మళ్ళీ మంచి ఊపువస్తుంది సార్!” అంటూ మళ్ళీ ఎగరటం మొదలుపెట్టింది. అది అలా ఎగురుతుంటె దాని సళ్ళ డేన్సు నన్ను పిచ్చివాణ్ణి చేసింది. నాకు దెగ్గర పడుతున్నట్లు అనిపించింది. “రష్మి డియర్, నా కు ఐపోతున్నట్లున్నది. నీవుకూడా కార్చుకో” అన్నాను. ” సార్ నాకు అప్పుడే రెండుసార్లు ఐపోయింది.మొదటిసారి మీ మొడ్డ దూర్చుకున్నప్పుడే ఐపోయింది, రెండోసారి మధ్యలో ఆపేనే అప్పుడైంది. నాకు కూడా ఐ ఐ ఐ ఐ ఐపోతుంది, మీరు ఊ ఊ ఊ కా ఆ ఆ ర్చుకోండి. అమ్మా అబ్బా అని గురకలు పెడుతూ ఒక్కసారి ఢీలాపది నా మీద అతుక్కుపోయింది. అది పెడుతున్న సౌండ్స్ కి నాకు కూడా ఐపోయింది. కానీ చాలా రోజుల తర్వాత నా రెసర్వాయిర్ మొత్తం ఖాళీ ఐపోయిన ఫీలింగ్ వచ్చింది. రష్మి అలానే అతుక్కుపోయి ఓ ఐదునిమిషాలు నా మీదనే పడుకోని పోయింది. నా మొడ్డ మెత్తబడిపోయి ఇక బైటికి వద్దామా అన్నట్లుగా దాని పూకు కన్నం చివరిదాక వచ్చి ఇరుక్కుపోయింది. దాని రసం, నా రసం కలిసి చుక్కలు చుక్కలుగా బైటికి కారటం మొదలైంది. రష్మి నా మీదనుంచి లేవకుండానే కాలుతో తన లంగా పైకి లాక్కొని నా పిర్రలకిందికి తోసింది. “మన రసాల చుక్కలు పడితే అమ్మగారికి తెలిసిపోతుంది సార్!” అని మళ్ళి గట్టిగా కావలించుకొని ముద్దుపెట్టింది. “లేవనా సార్? కడుక్కోవాలికదా?” అని లేచి లంగాని పూకు కి నొక్కిపెట్టి బాథ్రూం కి వెళ్తూ నా వైపు చూచింది. నేను సిగ్నల్ అందుకొని దాని వెనకే బాథ్రూంలోకి దూరే. దాని పిర్రలు కూడా చాలా తెంప్తింగ్ గా ఉన్నై. చటుక్కున వొంగి దాని పిర్రల మధ్య వేలు పెట్టి కెలికాను. “ఆగంది సార్!” అంటూ షవర్ పైప్తొ దాని పూకు కడుక్కొని నా మొడ్డ మీద షవర్ కొట్టి నా మొడ్డని చేత్తో శుభ్రంగా కడిగి గుడ్డతో తడి అద్దింది. నేను దానిని మళ్ళీ కావలించుకొని “రష్మీ, ఎంతబాగా దెంగావే! నా జన్మలో ఇక మర్చిపోలేను. ఈ నాలుగు రోజులూ ఇలానే చెయ్యవే. రేపు అమ్మ స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు క్వయట్గా ఈ గదిలో నే కుక్కల దెంగుడు లాగా నీ పూకు దెంగుతాను. నువ్వు రెడీ గా ఉండు.” అని దాని సళ్ళు పిసుకుతూ ముద్దు పెట్టుకున్నాను.
“రష్మీ, నీ మొగుడ్ని కూడా ఎప్పుడన్న ఇలా దెంగావా?” అని అడిగాను. “లేదు సార్, వాడే నా మీద ఎక్కి దెంగటాన్ని లైక్ చేస్తాడుసార్!” మాది పెళ్ళైన తర్వాత దెంగుడుకదా సార్! ఇప్పుడు మీతో దొంగాట దెంగుడుకదా సార్! అందుకని దీంట్లో ఇంకా మజా ఎక్కువ సార్! మీరుచెప్పండి, ఆంటీ మీ మీద ఎప్పుడన్న ఎక్కి దెంగుతుందా సార్?” అని అదిగింది.

“నెనే అప్పుడప్పుడు ఆంటీని పైకెక్కించుకొని దెంగమంటాను. దానికి అంత ఇంట్రస్ట్ ఉండదు. నేను బాథ్రూం లో స్నానం చేస్తూ దెంగటం నాకు
చాలా ఇష్టం. అందుకని మీ ఆంటీని వీలైనప్పుడల్లా స్నానం చేస్తూ దెంగుతాను. షవర్లోనుంచి నీటిధార మీ ఆంటీ మొహం మీదనుంచి సళ్ళమీదకుండా బొడ్డు దాటుకొని పూకుమీదనుంచి జారుతుంటే నేను చాలాసార్లు ఆ ధారని నోట్లో తీసుకొని దాని పూకుని నాకుతుంటే మీ ఆంటీకి కూడా మంచి మూడ్ వస్తునంది. తను మామూలుగా మొడ్డకుడవటానికి ఇష్ట పడదు. కాని బాథ్రూంలోమటుకు షవర్ నీళ్ళు నా మొడ్డమీదనుంచి కారుతుంటే తనకు భలే మూడ్ వస్తుంది. అప్పుడుమటుకు యమగా నోట్లోపెట్టుకుని భలేగా చీకుతుంది! ఆ చాన్స్ మనకు దొరుకుకుతుందో లేదో కాని రేపు పొద్దున కుక్కల స్టైల్ దెంగుడుకు తయారుగా ఉండు. కానీ నువ్వుమటుకు ఇప్పుడు యమగా తయారయ్యావే రష్మీ! అని దానిని మళ్ళీ కావలించుకొని సళ్ళు పిసుకుతూ లిప్లాక్ చేసాను. మా డైలాగ్లకు నా మొడ్డ మళ్ళీ గాలిపోసుకోవటం మొదలైంది. తనుమటుకు ఇప్పుడిక వద్దుసార్! ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవద్దు. అమ్మకు అనుమానం రాకుండా నేనొక్కసారి కిందకువెళ్ళి అందరినీ పలకరించి వస్తాను. మీరు రెస్ట్ తీసుకోందిసార్. మళ్ళీ రేపు పొద్దుకి ప్రోగ్రాం పెట్టారుగా! అని నవ్వుతూ తన లంగా చీర రెవిక తొడుక్కున్నది. తను బైటికి వెళ్ళిపోయింది. నేను నా దొరికిన చాన్స్ కి విపరీతంగా ఆనంద పడిపోయి అలానే కుర్చీలో కూ రాత్రి పడుకునేముందు మా ఆవిడ “ఏమండీ ఓ గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తేగలరా?” అని అడిగింది. నేను మా అవిడవైపు తిరిగి కన్నుగీరి,

“ఓస్ ఇంతేనా, ఇంకా పెద్ద పని చెయ్యమని అడుగుతావనుకున్నాను. ఇప్పుడే తెస్తాను” అని బైటికివెళ్ళాను. పక్కగదిలో రష్మి ఇంకా నిద్ర పోలేదు. రేపటి ప్రోగ్రాం గుర్తొచ్చి నా మొడ్డ గాలిపోసుకుని లేచింది, నేను దాని గదిలోకి వెళ్ళి, వొంగి ఒక ముద్దుపెట్టి దాని సళ్ళు పిసికాను. అది నా లుంగీమీద గుడారం చూచి, లుంగీలో చెయ్యి పెట్టి నా మొడ్డ పట్టుకొని, “సార్ దీనికి కొంచెం పొద్దుటిదాకా రెస్ట్ ఇవ్వండి” అని పక్కకు జరిగి కళ్ళతో వెళ్ళమని సౌంగ్య చేసింది. నేను నీళ్ళ గ్లా తీసుకొని మా బెడ్రూం లోకి వెళ్ళా.
నెక్స్ట్ రోజు తెల్లారినప్పటినుచీ నాకు ఒకటే ఎగ్జైట్మెంట్! ఏలాగో ఎనిమిదైంది. మా ఆవిడ బ్ట్టలు తీసుకొని స్నానానికి తయారౌతుంది. రష్మి “అమ్మా, మీరు స్నానం చేసి వొచ్చేలోపల నేనేమైనా చెయా మంటారా?” అని అడిగింది.
“ఏ మొద్దులే, నేను వచ్చి చూచుకొని చెప్తాను.” అని బాథ్రూంలో దూరి తలుపు గడియ పెట్టుకుంది. నేను ఒక్క ఉరుకులో దాని గదిలోకి

వెళ్ళి తలుపు దగ్గరగా లాగి రష్మి ని పట్టుకొని నా కౌగిలిలోకి లాక్కున్నా. అదికూడా నా కఔగిలిలో ఇమిడిపోయి తల పైకెత్తి నా వైపు చూచింది. అదే అదనుగా నా నోరు దాని నోరుమీద పెట్టి లిప్లాక్ చేసి దాని కిందపెదవి నా నోట్లోకి లక్కున్నా. అలా నోట్లో నోరు బిగించి దాని చీరని నడుముదాకా లాగి పైకెత్తేసా. నా చెయ్యి దాని పూకుమీద పెట్టి చూపుడువేలు నాలుగోవేలితో దాని రెండు పూకు పెదిమలను విడదీసి నా మధ్య వేలు దాని పూకులో దూర్చి కలియ బెట్టాను. అది కళ్ళు అరమోడ్పు తో తన చెయ్యి నా లుంగీలో దూర్చి నా మొడ్డని సవరించింది. నేను దానిని వొంగొబేట్టి దాని చేతులు రెండు మచం పట్టెమీద పెట్టి దాని చీరను ఎత్తి దాని నడుము పైన వేసి నా మొడ్డని దాని పిర్రల మీద రుద్దుటుంటే అదికూడా గుద్దని అటూ ఇటూ కదపసాగింది. “రష్మీ, పెడుతున్నానే” అని నా మొడ్డ్ని పట్టుకొని దాని పూకు చిల్లి దగ్గర పెట్టాను. అక్కడ కొంచెం తడి తగిలింది. “రెడీనా?” అని అడిగాను. అది “ఊ” అన్నది. నేను కొంచెం వొంగి పొసిషన్ చూచుకొని నా మొడ్డని దాని గొల్లిమీద రుద్దుతూ నెమ్మదిగా దాని పూకులోకి దూర్చాను. అది కొంచెం వెనక్కి జరిగి మొడ్డ పూర్తీఅ లోపలికి పోయేందుకు అనువుగా పొసిషన్
ఇచ్చింది. ఇంక నీను ఆగకుండా బొగ్గు రైలుఇంజిన్ షేఫ్ట్ లాగా ముందుకూ వెనక్కు పోట్లేస్తూ ఊగుతూ దాని సల్లు చంకలకిందనుంచి పిసుకుతూ నా నాలికతో దాని మెడకింద నాకుతుంటే దాని పూకు కండరాలు అదరటం ఫీల్ అయ్యాను. ఓ ఇరవై ఊపులు ఊపేనోలేదొ అది పిర్రలూ పూకు అన్ని బిగించి, “సార్ నా కైపోతున్నది…ఊ …ఊ…ఊ అంటూ సడలిపోయింది. “అదేమిటే అప్పుడే ఐపోయిందా? నాకు ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది. ఒకపని చెయ్యి. ఈ మూలగా వెల్లకిలా పడుకో. పైనుంచి దెంగుతా” అంటూ దానిని దానిని మంచం అడ్డ పట్టె నీలువుపట్టె కలిసేచోట పడుకొపెట్టి దాని కాళ్ళు రెండు పైకెత్తా. దాని పూకు సరిగ్గా నా మొడ్డ లెల్వెల్ కి వచ్చింది. నేను దాని కాళ్ళు రెండు పైకి లేపి దాని పూకులో నా మొద్ద పెట్టి ఒక్క తోపు తోసాను.నా మొడ్డ పూర్తిగా దాని పూకులోకి దూసుకెళ్ళింది.

“ఈ పొసిషన్ ఎలా ఉందే రష్మి?” అని అడిగాను. “ఈ పొసిషన్ మరీ బాగుందిసార్. మీది మొత్తం లోపలికెళ్ళిపోయింది. మీ మొత్త దెబ్బ భలె తెలుస్తున్నది సార్!” అని రెండు కాళ్ళూ నా నడుముచుట్టు బిగించి, ” తొందరగా కార్చుకోంది సార్! అమ్మ వొస్తుందేమో” అని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. నేను కూడా గబగబా ఊగి “సరే కాచుకో! నాకూ ఐ పో తు న్నా ది రష్మీ!” అంటూ దాని పూకు నింపేసాను. అది చటుక్కున లేచి లంగా అడ్డుపెట్టుకొని బాథ్రూం లోకి వెళ్ళింది. నేను నా మొడ్డని లుంగీతో తుడుచుకొని మా గదిలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాను. అలా గడిచి పోయింది మా రెండవరోజు మొదటిభాగం.
నెక్స్ట్ పార్ట్ లో మిగతా రెండురోజుల ఈవెంట్స్ గురురించి చెప్తాను. టిల్ దెన్ మీ ఊహకి వొదిలేస్తున్నాను. బై బై!!

Categorized in: