పిన్నిని దెంగాను – Part 2

తాగు అంది. కానీ పిన్ని సళ్ళనుండి పాలు రలేదు వాటి ని
చీకు తుంటే నా వొళ్ళంతా మత్తు ఎక్కి నట్టు అని పిస్తోంది. నేను అలా చీకుతూ నా రెట్ పౌండ్లో ఆ మె ఎడ మ సన్నును బలంగా పిస్కుతున్నాను అప్పుడు పిన్ని ఇన్స్.. ప్స్.. స్స్.. ఆ.. అబ్బ్బా .. అంటూ సౌండ్లు చేస్తోంది. 5 మినిట్స్ అలా చే సి అగాను పిన్ని నా వైపు చూ స్తో ఎలా ఉన్నా నా పి అంది.

నేను చాలా బాగున్నై కొబ్బరి బొండాలు ఉన్నట్టు ఉన్నా నీ సళ్ళు అన్నాను. మరి వటర్ వచ్చాయా అంది నవ్వుతూ. ఇక చాలా? చూస్తానని చెప్పి చీ కి చీ కి వదిలి పెట్టా వు ఇక నేను వక్స్ పెట్టు కుంటాను అంది. నేను వద్దు అని చెప్పి వీటి ని ఇలాగె చూడాలని పిస్తోంది అని ఆ మె రెట్ హండ్ ను తీసుకొని నా జి ఫౌంచి నా సుల్లి ని బయట కు తీసి దాని మీద వేసాను. పిన్ని అబ్బా నీది ఇంత పెద్దదా అంది ఆశ్చర్య పోతూ.

నాది 9 ఇంచేస్ పొడ వూ, 2 ఇంచే స్ లావు ఉంటుంది. చిన్నానది ఇంత ఉండదా అని అడిగాను. పిన్ని దీంట్లో సగం కూడ ఉండదు నిజంగా ఇంత పెద్ద వి కూడా ఉంటాయా అని అంది.

నాదాన్ని పట్టు కొని చాలా వేడిగా ఉంది. మరి ఎట్లా కూల్ చేస్తావు దీన్ని అంది. నువ్వే చెప్పు అన్నాను. తరు వాతా వెంటనే లేచి నా మో కళ్ళ మీద కూర్చొని నా సుల్లిని
రెండు చేతులతో పట్టు కొని పెతోలును వెనక్కి ల గ గానె లోపలి నుంది ఎరటి తొప్పి బయట కు వచ్చింది. దీని చూస్తోంటే కొర కాల ని
పిస్తోంది అంది. పిన్నీ ప్లీజ్ అలా చెయ్య వా అన్నాను. అప్పుడు నీ సుల్లి చీక మంటా వా అంది. నేను ప్లీజ్ పిన్ని నా సుల్లి ని చీకు ప్లీజ్ అన్నాను.

పిన్ని నా వైపు చూసి నవ్వుతూ ఇవ్వాళ నీ సుల్లి చీ కించు కోవడ మే కాక నా పూకు కుడా దెంగుతానంటావు కావచ్చు అని అంటూ నోరు పెద్ద గా తెరిచి నా సుల్లి
మొదలును నోట్లో పెట్టు కుంది. పెదవులతో గట్టిగా పట్టు కొని ఐస్ క్రీం బయటకు తీసినట్లు తీసింది. నా సుల్లి తొప్పి చుట్టు తడిగా మారింది. ఖరణ్! నీ సుల్లి ఎంత పెద్ద గా ఉంది నా నోట్లో పట్టడం లేదు అని అంటూ మళ్ళీ నోట్లో పెట్టు కొని లోపలి కి బయట కు అంటుంది. ఒక్కో సారి గొంతు కు తగిలేలా లోపలి కి పెట్టు కుంది.

ఐనా నా సుల్లి సగ ని కంటే ఎక్కువ బయటనే ఉంది. తరువాత బయట కు తీసి ఆమె నలికతో నాకుతుంది. సుల్లి చివర మూత . మర్గాన్ని నలికతో రుద్దుతుంటే నా శరీరంలో నరాలన్నీ తెగి పొయినట్లు అని పించింది. రో మాలన్నీ నిలబద్దె. అలా 10 మినిట్స్ వర కు చీ కింది నాకు లోపలి నుండి ఎదో బయట కు వచ్చినట్లు ఐంది. నేను ఆమె తలను గట్టిగా పట్టు కున్నాను సుల్లి ని బయట కు తియ్య డాని కి ఛాంసు లేకుండా.

వెంటనే నా సుల్లి నుండి చిక్కటి గోధు మ
కలర్లో ఉండే వీర్యాన్ని ఆ మె నోట్లో నోటి నిండా పోసి హైగా ఫీల్ అయ్యాను. అలా పొయ్య గానే పిన్ని నా సుల్లి నోట్లో నుంచి ట కీ మని తీసింది. అలా తిసేట ప్పుడు ఆ మె నోటి నిండా ఉన్న నా వీర్యం నోట్లోంచి బట్టుకు వచ్చి ఆ మె సన్నుల మీద పడింది.

తరు వాత ఏంటి కిరణ్ నోట్లో నీ ఉచ్చ పోస్తావా అది వచ్చేటప్పుడు తియ్య వా అంది చిరు కోపం తో. నేను సోరి పిన్ని అది వస్తోంటే ఆపు కోలేక పోయాను అందుకే నోట్లోనే ఔట్ చేసాను అన్నాను. దీని కి పిన్ని నవ్వుతూ ఎన్ని రోజుల స్టాకో ఒక గ్లాసెడు పోసావు సడెన్ గా పోసేసరి కి మింగే సాను. ఇది గో మిగిలింది ఇలా మీద పడింది అంటూ సన్నుల ను చేతులతో ఎత్తి చూ పెట్టింది. పిన్ని టేస్ట్ ఎలా ఉంది నాది అని అడిగాను పిన్ని ఛే.. పిల గా నీకు సిగ్గు లేదు అంది నవ్వుతూ.

కుర్చో కడు క్కొస్తాను అని లేచి బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళింది. నేనూ వస్తాను అని వెన కాలే
వెళ్ళాను. నువ్వెందుకు అంది. నా ఉచ్చను నేనే కడుగు తాను అన్నాను. సరే రా అని లోపలి కి తీసుకెళ్ళింది. బాతూంలొ కి వెళ్ళాకా జాకెట్ మొత్తం విప్పేసింది. నేను వాటర్ తీసుకొని ఆమె సళ్ళను శుభాం చేసాను.

పిన్ని జాకెట్ వేసుకోకుండా చీర కొంగును మీద కప్పుకొని బెడూం లో కి వచ్చి బెడ్ మీద నా పక్కన కూర్చుంది.
కిరణ్ నీ సుల్లి ని ఏం పెట్టి పెంచావు అంత పెద్ద గా ఉంది. నా నోట్లోనే పట్టలేదు ఇక నా పూకులో పెడితే పడుతుందా అంది. కాష్ట పడైనా నీ పూకుని నా సుల్లి పెట్టి దెంగుతాను పిన్ని అన్నాను. వెంటనే కిరణ్ ఇప్పుడు మనిద్దరం దెంగించు కుంటున్నాము .

ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను పిన్ని అని పిలువ కు నాకు ఏదోలా ఉంది ఇవ్వాళ నువ్వు నా భర్తవి నన్ను పేరు పెట్టి పిలువు అంది. నేను సరే అన్నాను. నా సుల్లి మెత్త గా ఐంది దాని చేత్తో పట్టు కొని కిరణ్ ఇవ్వాళ మన ది ఫస్ట్ నైట్ అంటే శొభనం.

నీ సుల్లి తో నా పూకును దెంగు నీ పెళ్ళాం పూకును పగుల కొట్టు అంది నా సుల్లి ని గట్టి గా పిసుకుతూ. సరే శిరో మణి ఇవ్వాళ నీ పూకును చిని గే లా దెంగుతాను మరి నా సుల్లి లేపు అన్నాను అంతే లేచి నిలబడి చీర ను లాగే సి మూలకు పడేసింది. ఇప్పుడు ఆమె వంటి మీద కేవలం లంగా మాత మే ఉంది. నా మొగుడా ఈ లంగాను నువ్వే విప్పరా అంది.
నేను లంగా బొందును ల గాను అది కింది కి జారి పోయింది.

ఇప్పుడు చిన్నాన్న పెళ్ళాం నేను చిన్నప్పటి నుండి చిన్నమ్మా అంటూ తిరిగిన నా పిన్ని, నా వంటి మీద నూలు పోగు కూడా లేకుండా నాతో దెంగించు కోవడానికి నిలబడింది. ఆలోచించ గానే నా
సుల్లి మళ్ళీ రాడ్ లా నిలబడింది. కిరణ్ నన్ను దెంగు ఈ రాత్రి మొత్తం అంటూ బెడ్ మీద వెల్ల కిలా పడుకుంది.

నేను ఆమె మీది కి చేరాను ఆ మె పెదాలను నోట్లో కి తీసుకొని జురు కున్నాను. 2 నిమిషాలు అలా చేసి కిందికి వచ్చి ఆ మె సన్నుల ను బలంగా పిసుకుతుంటే, మా మిడి పండు కి చివర తోడి మెలా గా ఆ మె ముచి కలు కనబడ్డాయి. నా పండ్ల చివరితో కోర్కుతుంటే శిరో మణి అ.. ఇస్స్).. చంపుతున్న్నా వు రా… కీ.. రా.. ణ్ అంటూ మూలుగు తోంది. ఆ.. ఆ.. అబ్బా.. బ్బా ఇంకా చీకు వాటి ని పిసుకు పగ ల గొట్టు అని అరుస్తోంది. చాలా సేపు చే సి ఆ మె పూపెదాలు రెండూ వెడల్పు చేసాను.

పూకు ఇంతకు ముందే షేవ్ చే సి నట్లు కనపడుతోంది నీట్ గా ఏపిల్ ముక్కలను కోసి అక్కడ అతి కించి నట్టు అని పిస్తోంది. ఫిన్నీ.. సోరీ శిరోమణి నీ పూకును ఇంత కు ముందే షేవ్ చే సినట్లు న్నావు అన్నాను. దాని కి శిరో మణి నవ్వుతు నా మొగుడా నువ్వు నన్ను దెంగాలను కుంటున్నావని అప్పుడు నా సళ్ళను రూద్దినప్పుడే అర్ధం ఐంది అందుకే నీ కోసం పూకును సీట్గా షేవ్ చేసుకొని రెడీ చేసి పెట్టాను అంది.

నేను ఆ మె పూకు మీద నా పెదాలతో ముద్దు పెట్టుకున్నాను తరు వాతా నా నాలుక ను బయట కు తీసి పూకు మీద రాసాను అలా రస్తోంటే మా పిన్ని స్..స్..స్..స్స్ ఆ..
అబ్బ్బా.. అంటూ మూలగ సాగింది. తరు వాత నా రెండు బొటన వేళ్ళతో జరిపను లోపల పింక్ కలర్లో ఉంది. అక్కడ నాలుక రాసాను. పిన్ని పిచ్చిగా అరవ సాగింది. ఆ.. కిరణ్ నన్ను చంపుతున్నావు అని అరుస్తోంది.

అలా కాసేపు చే సి మీది కి పాకాను. పూకు అలాగే తెరిచి ఉంది. అప్పుడు పిన్ని నా సుల్లి ని పట్టు కొని నా పూకులో పెట్టు కొని దచి పెట్టు కుంటారా నీ సుల్లి ని అంది.
నా సుల్లిని పూకు మీద రసుకుంటూ లోపలి కి దుర్చుకుంది నేను అలా కొంచం పెట్ట గానే గట్టి గా లోపలి కి తోసాను అప్పుడు ఆ.. మ్మ్మా.. అని అరిచి నిది.

మెళ్ళగా నేను లోపలి కి బయట కు తోయ్య సాగాను అలా చేస్తోంటే మా పిన్ని కిరణ్ నువ్వు నాకు కొడుకు వరుస ఐనా నీ వళ్ళ కొడుకును కనాలని ఉంది అంది పరవంతో కళ్ళు మూసుకొని. ఆ మట కు నేను ఇం కా హుషారు తెచ్చుకొని స్పీడ్ పెంచాను. 15 నిమిషాలు నాన్ స్టాప్తా గుద్ది నా వీర్యాన్ని ఆ మె పూకులో పోసాను. ఆ మె గట్టిగా పట్టు కొని ఆమె మీదే చాలా సేపు కదల కుండా పడు కున్నాను.

తరు వాత బాతూంకు వెళ్ళి ఒక రిని ఒక రం కడుక్కొని వచ్చాం. అప్పుడు నేను శిరో మణి ఇంత మూడ్ వచ్చింది గా రోజూ చిన్నాన్న నిన్ను దెంగట్లేదా అని అడి గాను అప్పుడు పిన్ని ఏం దెంగుతాడు 10 రోజుల కొక సారి అన్నట్టు దెంగుతాడు అది కూడా 10 ని ము షాల పని చే సినట్టు చేసి పడుకుంటాడు. అందు కనే నాతో కసిగా దెంగిచుకున్నావు మరి నతోనే కొడు కును కంటాను అన్నావు గా ఏంటి అన్నాను.

అవును నాకు ఇంకా ఫేమిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ కాలేదు ఇంకా పిల్లలను కనవచ్చు. నీ
తోనే కనాలని ఉంది రేపు నీ కు పెళ్ళై నువ్వు దూరం ఐనా నిన్ను గుర్తుచే స్కోడానికి నాకు నీ కొడుకు కావాలి నన్ను రోజూ ఇలాగే దెంగి నాకు ఒక కొడుకు పుట్టేలా చై అంది నన్ను కౌగలించుకొని. ఆ రాత్రి ఇద్దరం 4 సార్లు దెంగించు కున్నాం.

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.