Pinnini Dengutu Mumi Ni Denganu

నా పేరు వనిత నేను ఇంటర్ మా మీ పేరు శాంతి మాపిన్ని Pinnini Dengutu Mumi Ni Denganu పెరు ప్రియ తనకి ఇద్దరు పిల్లలు మా డా డీ కి మా మీ కి కార్ డ్రైవర్ తను ఎప్పుడు ఊర్లు తిరుగుతూ ఉంటా దు అమ్మాయి ల షోకు ఉన్నోడు ఒక్క సారి ఇంటికే ఒక్క అంటీ ని తెచుక్కని ఎంజాయ్ చేసాడు మా మీ డా డి తో గొడవ పెట్టుకుంది డా డీ మామి ని కొట్టాడు మా మీ డా డీ తో డివోర్స్ తీసుకుంది మా పిన్ని ఇంట్లో కొన్ని రోజులు ఉన్నాము మా పిన్ని వల్ల భర్త అంటే బాబాయ్ చాలా మంచోడు మా మీ కి జాబ్ చూసి మమ్ములను వేరే ఇంట్లో రెంట్ కు ఉంచాడు పిన్ని కి నా కూతురు కి నాకు 1 ఇయర్ ఏ తేడా మేము చాలా క్లోస్ పిన్ని కి ఒక్క బాబు వాడు అంటే పిన్నికి మాకు మా

మీ కి చాలా గరభం వాడు 5 థ్ క్లాస్ నేను కాలేజ్ నుంచి రాగానే ఫాస్ట్ పిన్ని ఇంటికే వెళ్తా బాబాయ్ నన్ను కూతురు లాగా నే చూస్తాడు మా మీ మా అమ్మమ్మ తాతయ్య లకు ఇద్దరే కూతుర్లు వల్ల ఇంటికి హాలీ డే కి వెళతాం హోస్పెటల్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్ మా మీ ని కూడా అందులోనే ఇరికిచ్చాడు బాబాయ్ మాకు ఒక్క పెద్ద దిక్కు మా అందరి అవసరాలు ఆయానే చూస్తాడు మామి జాబ్ చేసి వచ్చి నైట్ స్నానం చేసి డిన్నర్ చేసి రూమ్ లో కి వెళ్లి పడుకుంటుంది మా మీ కి చిన్న వయసులో నే పెళ్లి కావడం వల్ల అందం గా బాగుంటుంది నేను ఒక్క సారి నైట్ లేచి వాక్ చేస్తున్న మా మీ రూమ్ లోకి వెలిపడుకుందాం అని వెళ్ళాను మామి బెడ్ పై పూకులో ఫింగరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంది నేను వెలగ నే సారి కిందికి అనుకుంది మా మీ ని చూసి నా కు భాద

అనిపించింది డా డీ ఉంటే ఆయిగా దెంగే వాడు కానీ మా మీ ఓటరి గా పిల్ అవుతుంది ఒక్క సారి బాబాయ్ ఇంటికి వచ్చాడు పని మీద నేను టీ తెచ్చి ఇచ్చాను ఆయన మామి ని వదిన అని పిలుస్తారు బాబాయ్ ఫ్యామిలీ మేము వాటర్ పౌల్ కు వెళ్ళాలి అని ప్లాన్ చేసాము బాబాయ్ కుడి సరే అన్నాడు
వాటర్ పౌల్ కి వెళ్ళాం బాబాయ్ ని నేను కొంచెం దూరం తీసుకెళ్లి
నేను. బాబాయ్ మామి మీద మా అభిప్రాయం
బా. మంచిది
నే కానీ తాను జీవితం ఓటరీగా నే ఉంటుంది
బా ఎందుకు
నే నాకు పెళ్లి అయితే మా మీ పరిస్థితి ఏంటి

బా ఆయును
నేను మరి పిన్నికి నువ్వు ఉన్నావ్ మామి కి ఎవరులేరు
నే పిన్ని ని నువ్వు హ్యాపీ గా చేసుకుంటావు మా మీ కి మళ్ళీ పెళ్లి చేసిన వచ్చేవాడు యెల్ల ఉంటాడో
బా ఎందుకు ఇప్పుడు ఇవి అని
నేను మా మీ ని నువ్వే బాగా చూసుకో వాలి
బా ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నాన కదా

నే పిన్ని చూసినట్లు
బా అంటే
నే నైట్ పిన్ని ని ఎలా చేస్తావు అలా
బా అది నా వైఫ్ రా
నే నువ్వు పిన్ని సుఖపెట్టినట్లు మా మీ ని కూడా సుఖపెటు
బా చి నాకు వదిన మీ మామి
నే వదిన కాదు అనుకో నీ పెళ్ళాం అనుకో
బా నేను అలా చేయను
నే ప్లీస్ బాబాయ్ నువ్వు కాకపోతే ఎవరూ మమ్ములని ఎంత బాగచూసుకోరు నువ్వు మా మీ బాగా చూసుకుతావు నవ్వుటే మా మీ కి చాలా ఇష్టం అని చిన్న ఆ బద్దం చెప్పాను బాబాయి కి
బా నిజమా
నె అవును బాబాయ్ నీ ను ఊహిచుకొని మా మీ కొట్టుకుంటుంది
బా నిజామా అవును మా మీ నీ దేగారికి పాపుతా నువ్వు కిస్ చేసి చూడు అన్న
బా సరే పంపు
నే మామి దేగారికి వెళ్లి బాబాయ్ నిన్ను రమ్మన్నాడు అని మా మీ ని పంపిన బాబాయ్ దేగారికి వెళ్ళింది
మామి చెప్పండి మర్ధి గారు అంది మామి
బా బాబాయ్ నేను చెపినట్లే మా మీ ని లాగి కిస్ చేసాడు మా మీ కూడా సపోర్ట్ చేసింది బాబాయ్ వదిన నన్ను దెంగి సుఖపెడుట అన్ని బాబాయ్ అన్నాడు
మా మీ మీకు నన్ను దెంగ హక్కు ఉంది రండి మర్ధి అంది మా మీ ని బాబాయ్ పడుకో పెట్టి ముద్దులు పెడుతూ డ్రెస్ తీసాడు అబ్బా మా మీ ఆ ఇసుక లో మెరుసుంది బాబాయ్ డ్రెస్ తీసాడు అమ్మో బాబాయ్ మొడ్డ ఇనుప రాడ్ మా మీ పచ్చడి

మా మీ ని సాన్లు నోకుటి చితుకున్నాడు మా మీ బాబాయి మెజమి కాలు చాపి పూకు నాకుతూ తొడల్ని నొక్కుతూ మా మీ దెంగు మర్ధి బాబాయ్ ఇంకా ఎమ్ మర్ధి
నీ పూకుని చూసినవవాడ్ని బావ అను మామి అబ్బా నువ్వు దెంగు బావ అంది బాబాయ్ మొడ్డని తోసాడు పూకులో మా మీ ఆయిగా మూలుగుతుంది
మా మీ ఇన్ని రోజులో నిన్ను ఎలా దెంగలేక పోయాను

ఫాస్ట్ గా దెంగుతున్నాడు మామి పిచ్చి దాని ల అరుసుంది నేను అక్కడి నుంచి వెళ్లి పిన్ని కి హెల్ప్ చేస్తున్న వంటలో పిన్ని బాబాయ్ మామి ఎక్కడి కి పోయారు అంది ఎమ్మో అన్న గంట తరువాత మా మీ వచ్చింది తరువాత బాబాయ్ వచ్చి మేము భోజనం చేసి రిటర్న్ ఆయము నైట్ బాబాయ్ పిన్ని నేను ఈ రోజు హోస్పెటల్ లో నే డ్యూటీ ఉంది నువ్వు పడుకో ని చెప్పి మా ఇంటికి మల్లె పువ్వులు తీసుకొని వచ్చాడు నేను డోర్ తీసి బాబాయ్ రా మీ మామి ఏది అన్న స్నానం చేస్తుంది అన్న మా మీ రెడి అయింది శోభనం పెళ్లి కూతురిగా

మా మీ రూమ్ లో ఉంది బాబాయి వెళ్లి డోర్ పెట్టి సరూ నాకు సౌండ్ వినపడుతున్నాయి ఆరోజు మా మీ రసం బాబాయ్ మొత్తం పిలిచాడు ఇలా కొని రోజు ల తరువాత మా మీ ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసింది ఆ భాషన్ చేయిచుకుంటానని మా మీ అంటే బాబాయ్ నేను వద్దు అని చెప్పి పిన్ని కి తాతయ్య కిమ్యాటర్ మొత్తం చెప్పి మళ్ళీ బాబాయ్ కి మామి ని ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు నాకు తమ్ముడు పుట్టాడు