Home » kasi ekina maradalu

kasi ekina maradalu

నా చిట్టి మరదలును పచ్చిగా దెంగాను

హాయ్ ప్రెండ్సు నా పేరు యాదగిరి నేను భీవండి లో ఉంటాను నా ఇల్లు సింగిల్ రూము నేను ఒక రోజు పనికి వెళ్ళి చేయబుద్ది కాక త్వరగా ఇంటికి వచ్చాను అప్పుడు ఉదయం… Read More »నా చిట్టి మరదలును పచ్చిగా దెంగాను

Naa Maradhalitho Kamayanam

హాయ్ ఫ్రండ్స్ నా మరదలితో ఏలా కలిసానో చేబుతాను .ఒక్కరోజు తను స్నానం చేసి వస్తుంది .మా ఇంటినుండి వాళ్ళ బాత్రూము సూటిగా కనిపిస్తుంది .తాను జాకెట్ లంగా వేసుకొని పైనా టవల్ కంపుకొని… Read More »Naa Maradhalitho Kamayanam

Pages: 1 2

నా మరదలి పూకు ని కసి కసి గా దెంగాను

ఆ రొజు నా ఎన్గెజ్మెన్ట్. ఛాల గ్రాన్డ్ గా వెల్సొమె చెప్పారు. ఢిరెక్ట్ గా నా రోమ్ లోకి వెల్లాను. రెడి అవ్వమని చెప్పి అందరు వెల్లిపొయారు. తలుపు గడి పెట్టాను. ఢ్రెస్స్ మర్చుకున్డామ్… Read More »నా మరదలి పూకు ని కసి కసి గా దెంగాను