ఫొటోస్ లోడ్ అవ్వకపోతే దయచేసి VPN ని ఉపయోగించండి

Katha Rayandi

mama tho dengudu

1 Article
1

నీ కన్నెపూకు చింపడం ఈ మావయ్య అదృష్టం

25 Min Read

నీ కన్నెపూకు చింపడం ఈ మావయ్య అదృష్టం, స్నానం చేసి వచ్చాక అత్త వేడివేడిగా అన్నం వడ్డించెయ్యడంతో అత్తతో కలిసి కబుర్లు చెబుతూ…