Srungara Tantram

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Climax

తను చెప్పిన సమాధానం వేశ్య (హేమంత) అని. ఆమె చీటీలో రాసిన సమాధానం కూడా అదే. అంతే కాదు, దానికింద మరొకటి రాసిఉంది. “భార్యాభర్తలు ఒకరి గురించి ఒకరు అలోచించడం సహజం. కానీ ఒక వేశ్య తన వైఫల్యాన్ని నిజాయితీగా ఒప్పుకొని, వెనక్కి వెళ్ళిపోయిందంటే ఆమే కదా గ్రేట్.” …

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Climax Read More »

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 25

ఇంతవరకూ కాగితం పూలనే చూసిన రవికి, ఆమె స్వచ్చమైన అధరాల రుచి అంతుచిక్కడం లేదు. తనను తానే ముద్దు పెట్టుకుంటున్నట్టు, తన మనసును తానే తాకుతున్నట్టు ఉంది. ఈ వింత ఏమిటో అర్ధం కావడం లేదు. ఇంతకాలం నాలుగు పెదవులు కలిస్తేనే ముద్దు అనుకున్నాడు. కానీ దానికి తేనెలాంటి …

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 25 Read More »

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 24

వెలుగుతున్న మొహంతో అతను అదే విషయాన్ని ఆమెకి చెప్పాడు. ఆమె అదే చిరునవ్వుతో “లోకం దృష్టిలో చెడిపోయిన ఉష, రవి దృష్టిలో స్వచ్చమైంది. కాబట్టి అతను ఆమెని స్వీకరించాడు. మరి లోకం దృష్టిలో చెడిపోయిన నువ్వు, నీ ఉషకి నచ్చవని ఎందుకనుకుంటున్నావూ?” అంది. రవి ఆశ్చర్యంగా “నేనలా అనుకున్నానా?” …

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 24 Read More »

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 23

అతను ఆత్రంగా ఏదో సమాధానం చెప్పబోయాడు గానీ, “ఈ సమాధానం లోనే నీ ఉష నీకు దొరుకుతుందో లేదో తెలుస్తుంది.” అన్న వాక్యం అతన్ని తొలిచేస్తుంది. ఒకవేళ తప్పు సమాధానం చెబితే ఉష తనకు దొరకదేమో! ఆ ఆలోచనకే అతను వణికిపోయాడు. “నాకు ఉష కావాలి. ఆమె హాయిగొలిపే …

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 23 Read More »

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 22

అవాక్కయిన రవిని చూస్తూ, “చెప్పు రవీ..” అంది ఆమె. “నువ్వు చెప్పింది నిజమే, నేనెప్పుడూ అలా ఆలోచించ లేదు.” అన్నాడతను. ఆమె నవ్వి “మరో ప్రశ్న అడుగుతా, ఏమీ అనుకోవుగా.” అంది. “అనుకోనులే చెప్పు.” అన్నాడు. “నువ్వు ఎప్పుడైనా హస్తప్రయోగం చేసుకొన్నావా?” అంది ఆమె. అతను మళ్ళీ షాక్ …

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 22 Read More »

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 21

రవి, ఉష తమకి కేటాయించిన గదిలోకి వెళ్ళగానే, లోపల పరిశీలనగా చూసారు. రూమ్ అయితే చాలా బావుంది. కానీ ఒకే కింగ్ సైజ్ కాట్ ఉంది. పడుకుంటే ఇద్దరూ దానిమీదే పడుకోవాలి. “ఎక్స్ ట్రా బెడ్ చెప్పనా?” అన్నాడు. “ఏ…నిన్నేదైనా చేస్తానని అనుమానమా?” అంది. అతను కంగారుగా “అబ్బే …

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 21 Read More »

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 20

అందరూ కార్లలో బయలుదేరారు. కిరణ్, అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్న అమ్మాయి రతి ముందు కూర్చున్నారు. కిరణ్ డ్రైవింగ్. రవికి డ్రైవింగ్ రాక పోవడంతో వెనక ఉషతో పాటూ సెటిలయ్యాడు. ముందు కూర్చున్న వాళ్ళిద్దరూ సరసాలతో రెచ్చిపోతుంటే, రవి వాళ్ళని మౌనంగా చూస్తూ కూర్చున్నాడు. ఉష కూడా కొద్దిసేపు అలాగే …

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 20 Read More »

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 19

ఎదురుగా నిలబడి ఉంది ఒక పాతికేళ్ళ యువతి. ఆప్యాయంగా అతని భుజాన్ని నిమురుతూ “ఏమయ్యింది సోదరా?” అని అడిగింది. ఆమె తనకి సహాయం చేయగలదని ఆశ పుట్టింది రవికి. జరిగిన విషయం చెప్పాడు. ఆమె చిన్నగా నవ్వి, “నా కూడా రా.” అని, రవిని తన కూడా ఒక …

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 19 Read More »

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 18

ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిని ఉక్రోషంగా చూసాడు రవి. “రవికి శత్రువు రవే అన్నమాట.” అని నవ్వుతూ పైకి లేచింది ఉష. “ఎక్కడికీ?” అన్నాడు రవి. “వాగు దగ్గరకి.” అంటూ బేగ్ లోంచి బ్రష్షూ, పేస్టూ, సోపూ, టవలూ తీసింది. “ఓకే పద.” అంటూ పైకి లేచాడు రవి. “నువ్వు కూర్చో …

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 18 Read More »

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 17

ఆమె అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయింది చాలాసేపు. తరువాత నెమ్మదిగా లేచి, బెడ్ రూమ్ లోకి నడిచింది. అతను నిద్రపోతూ కనిపించాడు. రెండుక్షణాలు అతని మొహాన్ని చూసి, తన బేగ్ దగ్గరకి నడిచింది. దాన్ని తెరిచి, లోపలనుండి ఒక కవర్ తీసి, శిరీష షెల్ప్ లో పెట్టింది. తరువాత రాజు …

Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 17 Read More »

Scroll to Top