ట్రైన్ లో వింత అనుభవం

ట్రైన్ లో వింత అనుభవం హాయ్ నా పేరు సురేశ్, ఇది 3 సం క్రితం ట్రైన్ లో నాకు జరిగిన కొత్త వింత అనుభవం. నేను ఎక్కువగా ఆఫీసు పనుల కోసం దేశం లో వివిధ ప్రాంతాలకి తిరుగుతూ ఉంటాను. ఎక్కువగా విమాన ప్రయాణాలు ఉంటాయి కొన్ని …

ట్రైన్ లో వింత అనుభవం Read More »