teacheramma Tho Dengulata

బి.ఇడి. కాగానే ఒక పది ఊర్లకు కలిసి teacheramma Tho Dengulata ఉన్నా స్కూల్ ఉన్నా చిన్నా గ్రామానికి వేసారు.అప్పతికె అక్కడ పెద్ద మాస్టరమ్మ గా 35 ఏళ్ళ సుశీలమ్మ- నా ఈడు టీచరమ్మ సుజాత ఉన్నారు. సుశీలమ్మ జుత్తుని చిన్నా ముడిగా వేసి-38 సైజ్ సళ్ళు,పెద్ద పిర్రలతో బాగుంది.సుజాత ఒత్తైన జుత్తుతో నడుము మీదకి ఉన్న జుత్తుతో-ఆకర్షించే సళ్ళు పిర్రలతో మత్తెక్కించే లా ఉంది.

నన్ను చూడగానే-“మాకే పని లేదయ్యా, కానీ ముగ్గురం కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు”అంది సుశీలమ్మ.వాళ్ళు ఉంటున్న ఇంట్లోనే నాకు కూడా ఒక గది ఇప్పించేరు. ఇంటికి వెళ్ళగానే-సుశీల సుజాత ఇద్దరూ ముడి-జడ విప్పుకొని పైకెత్తి కట్టుకొన్నారు.”మాతోనే నీ భోజనం కూడా నయ్యా,బైట ఏమీ దొరకదు” అంది సుశీలమ్మ.

పది రోజులు గడిచేసేసరికి కొంచెం కొంచెం గా ఇద్దరితో ఆడవాళ్ళ గురించి ఫ్రీగా మాట్లాడడం మొదలైంది.ఒక రోజు సాయంత్రం సుశీలమ్మ వరండాలో నిలబడి తల దువ్వుకుంటూ దువ్వెనమధ్యలో పేలు చూసుకొంటోంది. విప్పిన జుత్తు నడుము వరకు ఉంది.సుశీలమ్మ దగ్గరగా వెళ్ళి-“నన్ను చూడమంటారా” అన్నా.”ఏంటీ పేలు తీయడం వచ్చా” అంది. “పల్లెటూళ్ళో పెరిగినవాణ్ణి.

మాకు ఇది మామూలే” అంటే-“అయితే నాకు పని సులువే ” అంటూ దువ్వెన అందించింది. దువ్వెన పుచ్చుకొని ఎడం చేత్తో తల పట్టుకొని దువ్వుతూ ” పేల దువ్వెన లేదా సుశీలా” అన్నా. “అక్కడ కూచుందామా తీరిగ్గా తీద్దుగాని” అంది. అక్కడ ఉన్నా పై గట్టు మీద నేను కూచొంటే సుశీలమ్మ కింద గట్టు మీద నా కాళ్ళ మధ్య సర్దుకొని “ఇప్పుడు బాగాతియ్య వచ్వోయ్ ” అంది.

జుత్తుని ఒక సారి దువ్వి-రెండు చేతులతో బాగా చెరిపి-పేలు చూస్తూ కుక్కుతూ మధ్యలో తీసి సుశీల చేతిలో పెడుతున్నాను. అలా ఒక గంట పేలు చూసి-జుత్తుని చిక్కు లేకుండా దువ్వుతూ- మధ్యలో జుత్తుని మడిచి చెవుల దగ్గరగా పెట్టి-“సుశీలా ఇక్కడ వరకు బాబ్ చేస్తే చాలా బాగుంటావు-పాతికేళ్ళ పడుచులా ఉంటావు” అన్నా. “నిజంగా బాగుంటుందా ” అంది.” అవును సుశీ,పేలు కూడా బాగా తగ్గుతాయి” అన్నా జుత్తుని బాగా దువ్వి,ముడి వేస్తూ.”చెయ్యమంటావా చెప్పు, నేనే చేస్తా.కావల్సిన సామాను అంతా ఉంది” అన్నా.
సుశీల ముడిని సర్దుతూ ఉంటే సుజాత తన గదిలోంచి బయటకు వచ్చింది.

సుశీల “సుజాత మన మాస్టారు మంచి హెయిర్ డ్రెస్సర్ కూడా, చక్కగా గంట నుండి పేలు తీసి తల దువ్వి ముడి వేసాడు” అంది. “మాస్టారూ కొంచెం తలకి నూనె రాసి దువ్వుతారా”అంది. “అంత కన్నానా సుజాతా నాకు మస్తుగా ఉంటది,నూనె దువ్వెనలు తీసుకొని రా ” అన్నాను.

సుజాత నూనె దువ్వెనలతో రాగానే సుశీల లేచి,సుజాత నా ముందు కూచొంది.సుజాత తలమీద నుంచి జుత్తుని సవరిస్తూ-చెవుల మీదుగా జుత్తుని సర్ది-నెత్తి మీదికి ఉన్న ముడిని విప్పి-జుత్తుని దువ్వుతున్నాను.జుత్తుని రెండు పాయలు చేసి-జుత్తుకి నూనె రాస్తూ-“సుజాతా ఆయిల్ మాసాజ్ చెయ్యాలా,తలంటుకుంటావా ” అన్నా. ” మాస్టారికి మా జుత్తుల గురించి మంచి అనుభవం ఉంది లాగుంది” అంది.చేతులకి నూనె రాసుకొని తల కి రాస్తూ”బాగా నీకు ఎలాంటి స్తైల్ నప్పుతుందో కూడా చెబుతా”అన్నా.

సుజాత తల మీద నావేళ్ళతో మాసాజ్ చేస్తూ-“తలంటుకోడానికి ముందు మస్తుగా ఆయిల్ మాసాజ్ చేస్తే-తరవాత జుత్తు పట్టుకుచ్చు లాగ ఉంటుంది”అన్నా జుత్తుని ఎడమ గుప్పిట్లో పెట్టుకొని-పై నుంచి కింద వరకు నూనె రాస్తూ. “పూర్తి ఆయిల్ మాసాజ్ చెయ్యి గురూ, సాయంత్రం తలంటుకొంటాను” అంది.”మాడం కొంచెం ఆ తువ్వాలు ఇస్తారా జాకెట్టు పాడవుతుంది”అంది.

సుశీల ఇచ్చిన తువ్వాలుని-సుజాత పైట జార్చి-తువ్వాలుని వీపు మీద ముందుకి సర్దా. నూనె రాసిన జుత్తుని దువ్వి-“సుజాతా-ఆయిల్ మాసాజ్ రెడీయా” అంటే-“కానీ గురూ”అంటూ నా రెండు కాళ్ళా మధ్య వెనక్కి జరిగేస్రికి నా బుజ్జిగాడు నిగిడి దాని వీపుకి రాస్తున్నాడు. చేతిలో నూనె వేసుకొని-సుజాత జుత్తు ఆయిల్ వేసి మర్దనా 15 నిమిషాలు చేసేసరికి నూనె అంతా మాడులో ఇంకిపోయింది.

మరికొంత నూనె నెత్తి మీద పోసి ఇంకో 30 నిమిషాలు బాగా మర్దనా చేసేసరికి జుత్తు అంతా నూనె కారుతూ ఉంది. జుత్తును దువ్వి ముడిగా చుట్టి-:సుజాతా ,నీకు కూడా బాబ్డ్ హైర్ మెడ వరకు మస్తుగ ఉంటది-సుశీలకి కూడా అదే చెప్పా” అన్నా-తువ్వాలుతో చెవులు-మెడ-వీపు మీద నూనె ని తుడుస్తూ.”తలంటుకున్నాక కొంచెం తల తుడిచి-చిక్కు తీస్తావా గురూ ” అంది.”తప్పకుండా సుజాతా ” అన్నా జాకెట్టు సర్దుతూ.

మూడు గంటలు తర్వాత సుజాత తలంటుకొని తడి జుత్తుతో టవల్ తొ వచ్చి-“గురూ తల తుడువు ” అని టవల్ నా చేతిలో పెట్టింది. జుత్తుని ఎడం చేతి గుప్పెట్లో తీసుకొని-కారుతున్న నీటిని పిండి-తువ్వాలుతో జుత్తు మీది నీటిని విదిల్చి-ఎడం చేత్తో ఎడం వైపు జుత్తుని పట్టుకొని-కుడి చేత్తో తువ్వాలుతో కుడి వైపు జుత్తుని తుడుస్తున్నాను.

సుశీలమ్మ ” మాస్టారూ భలే వాడివే ఆడవాళ్ళ విశేషాలన్నీ తెలుసులాగుందే” అంది.” సుశీలమ్మా మీరు ఎప్పుడు తలంటుకొంటారో చెప్పండి-మీకు కూడా బాగా నూనె మాస్సజ్ చేసి పెడతాను” అన్నా సుజాతకి ఎడంవైపు జుత్తు తుడుస్తూ.మెడ వెనుక తల వెనక బాగా త్డిచి-రెండు చేతులతో జుత్తుని సర్ది-“కొంచెంసేపు ఎండనీ-అప్పుడు చిక్కు తీస్తా-తడిమీద తియ్యకూడదు.” అని సుజాత జుత్తుని చెవుల పక్కనుంచి కింద వరకు సర్దా. జుత్తు బాగా ఎండాక-చిక్కు తీసి-నెత్తిమీదకు ముడి వేసా.

సుశీలమ్మ-“మాస్టారూ ఇంక రోజూ మా ఇద్దరికీ నూనె రాసి తలదువ్వ వయ్యా” అంది. అలా ఆ రోజు నుంచి ఇద్దరు పంతులమ్మలకి హెయిర్ డ్రెస్సర్ ని అయ్యా.

ఇద్దరికీ జుత్తు ట్రిం చేస్తూ-మెల్లిగా బాబ్ కి ఇద్దరినీ ఒప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను.
అక్కడ స్కూల్ ఎలాగుందంటే,వర్షం పడితే ఎవ్వారూ రారు.మేము ముగ్గురం కూచొని గప్పాలు కొట్టుకోవడమే.అలాంటి రోజుల్లో స్కూల్ లోనే సుశీలమ్మ జుత్తులో పేలు చూపించుకొనేది.అలాంటి ఒక రోజు సుశీలని బెంచి మీద కూర్చోబెట్టి-జుత్తులో పేలు తీస్తున్నాను.

” మాడం బాబ్ చేసుకొంటే ఈ పేలు తగ్గుతాయి-కొన్నాళ్లు ట్రై చెయ్యాకూడదూ”అన్నా. “బాబ్బ్ లో కూడా పట్టచ్చు కదా”అంటే ,”అప్పుడు కూడా ఇలాగే నేను తీస్తా కదా” అన్నా. “స్కూల్ టీచరమ్మలకి ఈ పేల బాధ ఎక్కువ ” అంది.”అందుకేనమ్మ బాబ్ అన్నది స్తైల్ గా ఉంటుంది,పేల్ బాధ తగ్గుతుంది” అన్నా సుశీల చెవి దగ్గర దొరికిన పెద్ద పేనుని కుక్కుతూ.

సుశీల తల కుడి పక్కకు తిప్పుకొని పేలు కుక్కుతూ ఉంటే-“మా ఇంట్లో వాళ్ళు బాగా పేలు ఈలు ఉంటే గుండు కొట్టించుకొనేవాళ్ళు ” అంది. జుత్తుతొ సుశీ తలని వెనక్కి లాగుతూ ” మరి బాబ్ కి అంత ఆలోచన ఎందుకు మాడం” అన్న తల మధ్యలో కనిపించిన పెద్ద పేనుని తీసి సుశీ చేతిలో పెడుతూ. ఇంకో 15 నిమిషాలు సుశీలకి పేలు తీసి తలదువ్వి ముడి చుట్టా. ఇంకా వర్షం పడుతూ ఉంటే-సుశీల లేవగానే-సుజాత వచ్చి నా ముందు కూర్చుంది.

సుజాత నడుము పట్టుకొని దగ్గరగా నా బుజ్జిగాడు దాని గుద్దకు తగిలేటట్టు సర్దుకొని-సుజాత కుడి పక్క చెవి దగ్గర కనిపిస్తున్న పేనుని పట్టి తీసి సుజాత చేతిలో పెట్టాను.”జడ విప్పచు కదా మాస్తారూ” అంటే-” విప్పుతా ఇలా కూడా చూడనీ” అంటూ ఇంకో పేనుని కుక్కా.

ఒక పది నిమిషాలు పాపిట చుట్టూ తిరుగుతున్న పేలని కుక్కి-సుజాత జడ విప్పి-దువ్వి-పేలు చూడడం మొదలు పెట్టా. “మాడం మాస్టారు చెప్పినట్టు బాబ్ చేయించుకొంటే బాగుంటుంది లా ఉంది.” అంది.” నచ్చితే ఇద్దరికి ఒకే రోజు ఒకే లాంటి బాబ్ చేస్తాను” అన్న సుజాత తల వెనక పెద్ద పేనుని తీసి చేతిలో పెడుతూ.

సుజాత మెడ కింద తెల్లటి ఈనెలు కనిపించాయి.”సుజాతా,ఈనెలు కూడా పట్టేసాయి నీకు ” అన్నా ఈనెని వెంట్రుకలోంచి తీస్తూ.సుజాతకి 30 నిమిషాలు తల్లో పేలు ఈనెలు తీసి-తలదువ్వి జడ వేసాను. సుజాత కి జడ వేస్తున్నప్పుడు-సుశీల” మాస్టారూ రోజుకి ఒక అంగుళం చొప్పున కట్ చేస్తూ బాబ్బ్ చేయ్యండి” అంది. సుజాత కూడా “అలాగే చెయ్యండి ఇద్దర్కీ గురూ” అంది. అలా టీచరమ్మలిద్దరిక్కి బాబ్ చెయ్యడానికి ఒప్పుకున్నారు.

ఆ రోజు సాయంత్రం-సుశీల వచ్చి-“మాస్టారూ ఇప్పుడే మొదలెట్టు” అంది.సుజాత కూడా వచ్చి “అవును గురూ మొదలెట్టేయ్” అంది. నా కిట్ తీసుకొని వచ్చి “సూశీలా మాడం మీరు కొంచెం పైట తీసేస్తే-బాగా వస్తుంది.”

అంటే-నవ్వుతూ ” నీ దగ్గర సిగ్గెందుకు చీర ఇప్పుతాలే” అని లంగా జాకెట్టుతో వచ్చింది. సుశీల ముడి విప్పి-జుత్తుని బాగా దువ్వేసరికి జుత్తు నుడుము దాటింది. వాటర్ స్ప్రే బాటిల్ తో మెడ దగ్గర నుంచి జుత్తు మీద వాటర్ స్ప్రే చేసి-జుత్తుని దువ్వా. జుత్తు లంగా కి తగులోంది. కత్తెర తీసుకొని-“మాడం మొదలెడుతున్నాను” అనంటే-“రెండు అంగుళాల వరకు కట్ చేయ్యి మాస్టారూ”అంది.

నడుము దగ్గర నుంచి ఎడం చేతిలో జుత్తును పట్టుకొని-కట్ చేస్తూ ఉంటే జుత్తు కస్క్ మని కింద పడుతోంది. 5 నిమిషాల్లోరెండు అంగుళాల్ల జుత్తు కట్ట్ చేసి-జుత్తుని దువ్వి-“మాడం కింద వి షేప్ లా కట్ చేస్తాను-చాలా బాగుంటుంది” అన్నా. ” మాస్తారూ నా జుత్తు ఇప్పుడు నీది-నీఇష్టం నీది.ఏమైనా చేసుకో ” అంది
సుశీలమ్మ అలా అనగానే ,ఇంకో కతేర తీసుకొని జాకెట్టు కింద నుంచి-లంగా వరకు రెండు పక్కలా వి షేప్ లో కత్తిరించా.

ఇంకో చిన్న కత్తెర తీసుకొని-వి షేప్ చివరలు నీట్ గా ఒకేలా వచ్చేటట్టు కత్తిరించి- జుత్తుని దువ్వి-రెండు చేతులతో జుత్తుని లూజ్ చేసేసరికి-సుశీలమ్మ వీపు నిండా నిగ నిగలాడుతూ పరుచుకొంది. అంతవరకూ చూస్తున్న సుజాత “వావ్ మాడం,గురూ ఎంత బాగా చేసాడో” అంది.జుత్తుని సుశిలమ్మ భుజాల మీదుగా ముందుకి వెసి-“ఎలా ఉంది మాడం” అన్నా.”చాలా బాగా చేసావ్ మాస్టారూ,బాబ్బ్ కూడా బాగా చేస్తావు” అంది. సుజాత కూడా చీర విప్పుకొని వచ్చి-“నాకు కూడా అలాగే చెయ్యి గురూ” అంది. సుజాత జుత్తు విప్పి-నీళ్ళు స్ప్రే చేసి-లంగా మీద పడుతున్నా జుత్తుని రెండు అంగుళాల మేరకు కట్ చేసా-మళ్ళీ జాకెట్టు దగ్గర నుంచి వి షేప్ లో కట్ చెయ్యడానికి ఇంకో 20 నిమిషాలు పట్టింది.

చిన్న కత్తెరతో ఆ కొసలని నీట్ గా కట్ చేసాను. జుత్తుని తుడిచి దువ్వేసరికి జుత్తు వీపంతా పరుచుకొని నల్లగా నిగ నిగ్లాడుతూ-నా బుజ్జిగాణ్ణి అల్లరి పెట్టింది. ఆ రోజు పది రోజుల్లో వచ్చే ఆదివారం పూర్తిగా బాబ్ చేయించుకుంటామని ఇద్దరూ చెప్పారు.

పక్క మీద పడుక్కోగానే-పొద్దుట నుంచి ఇద్దరికి పేలు తీసి-జుత్తులు దువ్వి-సాయత్రం జుత్తుకట్ చేసేసరికి-నా బుజ్జిగాడు అల్లరి పెడుతున్నాడు.ఇంతలో తలుపు తీసి లోపలికి వచ్చి గడియపెట్టి-మెల్లిగా వచ్చి నా పక్కలోకి చేరి నా మీద చెయ్యి వేసేసరికి-నా చేతులతో తనని చుడుతూ-“మాడం ఇన్నాళ్ళకి దయ కలిగిందా” అంటూ పిర్రలు తడుముతూ పెదాలు ముద్దాడా.”మాస్టారూ ఇవాళ చేసిన పనులకి నీ బుజ్జిగాడు అల్లరి పెట్టడం చూసా-నువ్వు ఇవాళ పేలు చూస్తున్నప్పుడు-జుత్తు కట్ చేసినప్పుడు-నాకు కూడా దూల ఎక్కింది. అందుకే ఇక మీద ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎక్కిపో” అంటూ నా నోట్లో నాలిక దూర్చి నాక్కుంతూ-లంగా విప్పి-జాకెట్టువిప్పి తీసి పక్కన పడేసా.

ఒక చేత్తో సళ్ళు నలుపుతూ రెండో చేతిని బొక్క మీద పెడితే ఆతులు తగిలాయి.”మాడం ముందు ఇక్కడ గుండు గీయాలి అంటూ-ఆతులు సర్ది-వేలు బొక్కలోకి దూర్చి ఆడిస్తూ ఉంటే-మాడం ఊహ్ ఆహ్ అంటూ-నా బుజ్జిగాణ్ణి పట్టుకొని-బొక్కలో దూర్చి నా బొక్కని నింపేయరా”అంది.సుశీలమ్మె రెండు కాళ్ళు విడదీసి-బొక్కలోకి బుజ్జిగాణ్ణి దూర్చి-సళ్ళు పిసుకుతూ-పెదాలు బుగ్గలు చెవులు ముద్దాడుతూ-మధ్యలో చంకలు నాకుతూ-“ఇక్కద కూడా గియ్యలి మాడం” అంటూ-సుశీలమ్మ బొక్కలో 20 నిమిషాలు వాయించి-ఇద్దరం ఒక్కసారి కార్చేసుకొన్నాము.ఇద్దరి రసాలు కలిసి మాడం బొక్కలోంచి కిందకి కారాయి.

బొక్కలోనే ఉంచి-మాడం చనుమొనలు చీకుతూ-“మాడం ఆతులు చంకలు గీకుతాను” అన్నా.”కానీ మాస్టారూ,నా ఒళ్ళు మొత్తం నీదే” అంది.పడుక్కొన్న మాడం కాళ్ళు విడద్దీసి-పిర్రలని నా ఒళ్ళో పెట్టుకొని-బొక్కామీద గీకడానికి వీలుగా సర్దుకొని-ముందు చిన్న కత్తెరతో-పొడుగ్గా ఉన్నా ఆతులని చిన్న దువ్వెనతో దువ్వి-బాగ చిన్నవిగా కత్తిరించా.తరవాత నీళ్ళతో బాగా తడిపి-బొక్కా మీద ఆతులని నున్నగా గీకా.బొక్కలో వేళ్ళు దూర్చి-బొక్క రెమ్మలు పక్కన జాగ్రత్తగా నున్నగా గీకా.అలా రెండు సార్లు గీకి-నీళ్ళతో కడిగి-బొక్కని బాగా నాకి-నున్నగా ఉందో లేదో చూసి-రెండు చేతులతో బొక్కని విడదీసి-ఒకాసారి నాలుకని దూర్చి నాకి బయటకు తీసా-“అరే ఏమి చేస్తున్నావు మాస్టారూ బొక్కలో నాకేస్తున్నావేమిటి” అంది సుశీలమ్మ. “నాకితే బాగుందా” అన్నా బొక్కని నీళ్ళతో కడుగుతూ. మాడం ని లేపుతూ “చంకలు కూడా గీకేస్తా సుశీలమ్మా” అంటూ చంకలని నీళ్ళతో తడిపి నున్నగా గీకి-నాకి చూసా.”మాడం కనీసం మూడు రోజుల కి ఒకసారి బొక్కా చంకలు గీయించుకొంటే బాగుంటుంది. జాకెట్టు కి చంకల్లో చెమట కూడా పట్టదు” అన్నా. ” ఆ పని కూడా నువ్వే చెయ్యవయ్యా మాస్టారూ” అంది.

గీకడం పూర్తి అయ్యాక మాడం సుశీలమ్మ నా మీదెక్కి-నా బుజ్జిగాన్నీ దూర్చుకొని-నా మీద 15 నిమిషాలు ఊగేసరికి ఇద్దరం కార్చుకొన్నాము. అలా రాత్రి 5 నిమిషాలు బొక్క నాకించుకొని-మూడు సార్లు బొక్క వాయిపించుకొని-తెల్లావారుజామున తన గదికి వెళ్ళింది.అలా 13 ఏళ్ళు పెద్దదైన సుశీలమ్మని తనివితీరా వాయించా.అప్పుడు కూడా మాడం అనే పిలిచా.

మర్నాడు పొద్దుట మాడం కి తలకి నూనె రాసి దువ్వి-నెత్తి మీదకి జుత్తుని ముడిగా వేసాక-స్నానికి వెళ్ళింది.సుజాత జుత్తు దువ్వి-తలకి నూనె రాస్తూ ఉంటే-“గురూ ఎలా గడిచింది రాత్రి” అంది.”మామూలే “అన్నా తల వెనుక నూనె రాసిన రెండు చేతులతో మాసాజ్ చేస్తూ.”కొయ్,మాడం కి బాగాదెంగావా” అంది.” చూసావా” అన్నా జుత్తుని రెండు పాయలు చేసి ఒక పాయని దువ్వుతూ.”నీ గదిలోకి రావడం చూసా” అంది. ” నా ఉద్దేశంలో కోరికలు తీర్చుకోవడంలో తప్పులేదు.

మనకి నచ్చినట్టు మనం ఉండాలి” అన్నా.తల దువ్వుతూ ఉంటే నా బుజ్జిగాదు సుజాత లంగా మీదుగా గుద్దకి తగిలాడు.”వాణ్ణి వెనక నుంచి నాకు రాస్తావు-మాడం పూకులో దూరుస్తావు.” అంది. గబుక్కున రెండు చేతులూ నడుం చుట్టూ వేసి-బుజ్జిగాణ్ణి గుద్దాకి గట్టిగా నొక్కుతూ-బుగ్గాలు ముద్దాడుతూ-“మాడం తో మాట్లాడి ఎవరు ఏ టైంకి వస్తారో మీరే డిసైడ్ చెయ్యండి.నీ పూకుని కూడా అంత బాగానే చూస్తాను” అన్నా. తల దువ్వి ముడి చుట్టేసరికి సుశీలమ్మ స్నానం చేసి వచ్చింది. సుజాత స్నానం కి వెళ్ళింది.

సుశీలమ్మ కి తల దువ్వుతూ-“లూజ్ హెయిర్ ఉంచెయమంటారా మాడం ” అంటే-“మాస్టారూ-బాబి అప్పుడు ఎలాగా లూజ్ హెయిరే,ఇప్పుడు ముడి వేసి-సాయత్రం ఇంటికి వచ్చాక లూజ్ హెయిర్ వేద్దురు” అంది. సుశీలమ్మకి తలదువ్వడం పూర్తిచేసి ముడి చుట్టి-తిలకం దిద్దేసరికి సుజాత స్నానం చేసి వ్చ్చింది. సుజాత కి కూడా తల దువ్వి-మొదటి సారి ముడి చుట్టా.తనకి కూడా తిలకం దిద్దాక నేను తయ్యరయి వచ్చాక ముగ్గురం స్కూల్ కి వెళ్ళాము.

మళ్ళీ ఆ రోజు కూడా వర్షం-మేం ముగ్గురమే స్కూల్ లో.మాడం ఆఫీస్ రూంలో ఉంటే-సుజాత నన్ను ఇంకో రూంలోకి తీసుకెళ్ళి-“గురూ” అంటూ పేలదువ్వెన బేగ్ లోంచి తీసి నా చేతికి ఇచ్చి-కూచొంది. ముడి మీద కనిపిస్తున్న పేనును తీసి చేతిలో పెట్టి-మెడ వంచి అక్కడి జుత్తులో కనిపిస్తున్న పేలని కుక్కుతూ-సుజాత ముడివిప్పి-చక చకా పేలు కుక్కడం చేస్తున్నాను. దువ్వెనతో దువ్వి-దువ్వెన మీది పేలని తీస్తూ ఉంటే-సుజాత వెళ్ళి తలుపు గడియ వేసి వచ్చింది.చీర విప్పి-నన్ను కౌగిలించుకొని-“గురూ ప్రారంభిద్దామా” అప్పటికె నా చేతులు లంగా ముడి విప్పి-పిర్రలని పిసుకుతూ దగ్గరగా లాక్కొని పెదాలు మూసేసాను. అలా ముడ్డాడుతూ జాకెట్ హుక్స్ తీసి-నగ్నంగా చేసేసరికి-విప్పిన నల్లని జుత్తుఒత-టైట్ గా ఉన్నా సళ్ళతో-కొద్దిగా ఉబ్బిన పూకుతో-పిచ్చేక్కిస్తోంది. నా బుజ్జిగాణ్ణి చేతులోకి తీసుకొని-“గురూ రోజూ వీపుకే రాస్తున్నావు-పూకులోకి తొయ్యి” అంటూ దాని పూకు దగ్గర పెట్టుకోగనే-నా బుజ్జిగాడు దాని పూకులోకి దూరిపొయాడు.సుజాతని అలా 15 నిమిషాలు దెంగి దెంగి-ఇద్దరం కార్చుకొన్నాము.

5 నిమిషాల తర్వాత నేను కుర్చీలో కూర్చొంటే-సుజాత రెండు కాళ్ళు విడదీసి నా తొడల మీద కూర్చొని-పూకుని నా బుజ్జుగాడి దగ్గరకి తెచ్చి-లోపల దుర్చుకొని-నా మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి-నా నోట్లో నొరు దూర్చి ముద్దాడుతు-నా మీదమీద ఎక్కి దెంగుతూ ఉంటే- నేను ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాను. అలా ఇద్దరం ఇంకో 10 నిమిషాలు దెంగించుకొని కార్చుకొన్నాము.

లంగా జాకెట్టు తొడిగి-నా రెండు కాళ్ళ మధ్య సుజాతని సర్దుకొని-తల దువ్వుతూ పేలు చూస్తున్నాను. ఎడం చేత్తో తల్ పట్టుకొని-కుడి చేత్తో దువ్వాగానే-పేలు కింద పడ్డాయి.” సుజాతా, నీకు ఇప్పుడు రోజూ నేను ఓపిగ్గా పేలు తీస్తున్నాను. ఈభాధ తగ్గాలంటే ఏమిచెయ్యాలంటావు.” అన్నా.నేని తీసి చేతిలో వేసిన పేనుని గోళ్ళతో చంపుతూ-“గురూ గుండు కొట్టించుకొంటే బాగుంటుంది అనుకొంటున్నాను” అంది.

“అయితే గుండుకు రెడీనా సుజాతా టీచర్” అన్నా ఏం చెవి పక్కలో పరిగెడుతున్న పేలని చంపుతూ. దువ్వెనతో జుత్తుని నొక్కి పెట్టి దువ్వుతూ ఉంటే ” ఈ ఆదివారం గుందు గియ్యి గురూ” అంది. పాపిట సరిగ్గా తీసి తల దువ్వి ముడి వేస్తూ ” ముందు రోజు తలంటుకో, మర్నాడు జుత్తూ తడిపి గీయడం బాగా వస్తుంది”అన్నా. ” ఆ తలంటడం కూడా నువ్వే చెయ్యి,గుండుతో బాటు పూకు గుందు చంకలు కూడా గీకు ” అంది చీరకట్టుకొని వచ్చి నా పెదాలు ముద్దాడుతూ.

అప్పటికి ఇంకా వర్షం చిన్నగా పడుతోంది. ఇద్దరం మాడం గదిలోకి వచ్చేసరికి ” వారం రోజులు స్కూల్ సెలవర్రా- ఇంక ఇంట్లోనే ఉండచ్చు” అంది. ” మాడం ,ఈ ఆదివారం – సుజాత గుండు కొట్టించుకొంటుంది-పేలుమరీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఈలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి” అన్నా. “అలాగే కానీండి సెలవలు కూడా కలిసి వచ్చాయి” అంది.

మాడం సుశీలమ్మ జుత్తు నన్ను కప్ఫేసి నా మీద మీద ఎక్కి దెంగుతూ-“మాస్టారూ సుజాత ని ఒప్పించావా ” అంది. సుశీలమ్మ పిర్రలు పిసుకుతూ లోపలికి లాక్కొని-” సుజాతే గియ్యమంది” అన్నా జుత్తు పక్కకి తీసి-నోట్లో నోరు దూరుస్తూ. అలా 15 నిమిషాలు ఇద్దరి దూల తీరేవరకు పూకు వాయించి కార్చుకొన్నాము.సుశీలమ్మ కి జుత్తు దువ్వుతూ అలా మరో మూడు సార్లు పూకు దెంగించుపించుకొంది. మర్నాడు పగలంతా సుజాత కి పేలు తీసి జుత్తు దువ్వుతూ- దాని పూకు కూడా నా దూల తీరేవరకు నిలబెట్టి ఒంగోబెట్టి పూకుని దెంగాను..

సుశీలమ్మ మాడం కి తలకి నూనె రాసి-స్నానం చేయించి-ముడి చుట్టి తయారు చేసాను.సుజాత జుత్తుకి బాగా ఆయిల్ మాసాజ్ చేస్తూ ఉంటే-“గురూ-మస్తుగా ఒళ్ళు కూడా చెయ్యవా ” అంది.జుత్తు మాసాజ్ చేసి ముడి వేసి-సుజాత ని నిలబెట్టి పూకుని దెంగి దెంగి-పూకు నిండా కక్కేసి-“రేపు గుండు గీసాక కూడా ఇలా చెయ్యమంటావ” అన్నా.నా బుజ్జిగాణ్ణి పట్టుకొని”గురూ కానీ ” అంటూ మరొసారి పూకుని దెంగి దెంగి-సుజాత కి ఒళ్ళు మొత్తం ఆయిల్ మాసాజ్ చేసా. సుజాత కి తలంటి స్నానం చేయించేసరికి మధ్యాహ్నం అయింది. సుజాత కి తల తుడుస్తూ “రేపటి నుంచి గుందు తుడవాల ” అంటే”గుండు తుడవాలి-నూనె మర్దనా రొజూ చెయ్యాలి” అంది. “అలాగేనె” అంటూ సుజాత పెదాలు మూసేసి నలిపేసా.

సుజాత కి జుత్తు ఎండాక దువ్వేసరికి-నిగ నిగా మెరుస్తోంది.సుజాత జుత్తు దువ్వేసాక-సుశీలమ్మ గదిలో కి దూరి-సుశీలమ్మ ని ముద్దాడుతూ-ముడి విప్పి-దువ్వుతూ-“మాడం మస్తుగా ఉన్నావు” అంటూ గోడకి నొక్కి పెట్టి-కాళ్ళు విడదీసా-మాదం నా బుజ్జిగాణ్ణి పట్టుకొని పూకు లోకి తోసుకొని-రెండు చేతులతో నా వీపు చుట్టేసి-“నా పూకుని పగల దెంగవయ్యా మాస్టారూ” అంటూ ఎదురొత్తులు ఇస్తూ-“రేపు సుజాతకి గుండు గీస్తున్నప్పుడు చూస్తారా ఎలా చేస్తావో” అంది. నా రెండు చేతులు సుశీలమ్మ జుత్తులోకి దోపి పెదాలు చెవితమ్మలు బుగ్గలు కొరుకుతూ “అలాగే మాడం” అంటూ పూకు నింపేసా. ఆ రాత్రి సుజాతకి జుత్తు దువ్వుతూ,దానికి నచ్చిన అన్ని రకాలుగా పూకుని దెంగా . ఎడంచేత్తో జుత్తుని చుట్టుకొని-పూకుని దెంగుతూ ఉంటే ఉంటే-సుజాతకి నచ్చేసి-మూడు సార్లు నా దూల తీరేవరకు నిలబెట్టి ఒంగోబెట్టి పూకుని దెంగాను.

మర్నాడు పొద్దున్న సుశీలమ్మ మాడం కి జుత్తుకి నూనె రాసి-స్నానం చేయించి తయారుచేసా. సుజాత కి ముందుగా దిమ్మ నున్నగా గొరిగి-నాకి చూసా.తరవాత చంకలు రెండూ నున్నగా గీకి మళ్ళీ నాకి చూసా. సుజాత ని పెరట్లో స్టూల్ మీద కూచోబెట్టి-జుత్తు విప్పి-జుత్తు బాగా తడిపా. జుత్తు బాగా తడవడానికి తల మీంచి నీళ్ళు పొసి తడుపుతూ ఉంటే- సుశీలమ్మ “సుజాతా పరికిణీ కూడా విప్పమను-కట్ చేసిన జుత్తు అక్కడ పడుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించుకో” అంది. “గురూ మాడం మంచి అయిడియా ఇచ్చారు.పరికిణీ తీసేయి” అంది. తడిసిన లంగా ముడి విప్పి-సుజాతని నిలబెట్టి-లంగా తీసేసి-కూచోబెట్టి-తడిసిన బొక్కా చంకలు రుద్దుతూ-మరోసారి జుత్తు మీద నీళ్ళు పోసి-“సుజాతా ఇంక మొదలెట్టనా “అంటూ జుత్తుని రెండు భాగాలుగా చేసిచేసి సుజాత సళ్ళ మీద వేసా.”కానీ గురూ” అంది సుజాత.

ఎడం చేత్తో కుడి వైపు పట్టుకొని-కత్తితో పాపిట మీద పెట్టి మధయ నుంచి గీకేసరికి- జుత్తు కస్క్కన తెగి పడుతూ-తల తెల్లగా మెరవడం మొదలెంది.మొత్తం ఎడం పక్క గీకడానికి 5 నిమిషాలు పట్టింది. ఒక పక్క జుత్తుతో-ఒక పక్క గుండుతో ముద్దుగా ఉంది.సుజాత నోట్లో నోరు దూర్చి గట్టిగా ముద్దులాడా. మళ్ళీ కత్తి ని ఎడం పక్క పెట్టిజుత్తుని గీస్తూ ఉంటే-జుత్తు కసక్కున తెగి-సళ్ళ మీదుగా పడి ఒళ్ళో బొక్క మీద జారుతోంది.అలా మొత్తం జుత్తు గీసాక-రెండు చేతులతో గుండుని బాగా నిమిరి-నీళ్ళతో తడిపి-మరోసారి నున్నగా గీసా.చెవులపక్క జుత్తుని జాగ్రత్తగా గీసా.

బాగా గీకిన గుండుని నాకుతూ రెండు చేతులతొ రాస్తూ ముద్దులు పెడుతూ-“ఎలాగుంది సుజాతా” అంటూ సుజాత చేతిని గుండు మీద రాయించా. నా బుజ్జి గాడు లేచి సుజాత ఎదురుగుండా ఉండేసరికి-సుజాత పట్టుకొని ముద్దాడుతూ-నోట్లో దూర్చుకొని-చీకుతోంది.సుజాత చంకల్లోకి చేతులు దూర్చి-దూర్చి పైకి లేపి-“ఇప్పుడు పూకులో దూర్చుకోవే” అంటూ దాని నోట్లో నోరు దూర్చి పూకుని దెంగుతూ ఉంటే మొదలెట్టా.కింద గీకిన జుత్తు కాళ్ళకు తగులుతోంది.”ఆ జుత్తు మీద పడేసి వాయించు గురూ ” అంది.అలా సుజాతని జుత్తు మీద పడి పూకులో దూర్చి-వెచ్చటి ద్రవాన్ని పూకులో కార్చేసా.

సుజాతని తీసుకెళ్ళి ఇద్దరం కలిసి-బాగా స్నానం చేసాము.సుజాత గుండుని బాగా తోమి స్నానం చేయించా. ఆ రాత్రంతా సుజాత టీచరమ్మ గుండుతో ఆడుకుంటూ ఇద్దరి దూల తీరేవరకు పూకుని అన్నీ రకాలుగా దెంగించుకొంది. అలా సుజాతమ్మ గుండు సరదా తీర్చాను.

 

Scroll to Top