కొత్తగా పెళ్లి అయిన అమ్మాయిని దెన్గిన, స్టోరీ న లైఫ్ లో రియల్ incident అసలు మచిపోలేను…తను మా ఇంటి కి కొంచెం దూరం గా వుంటుంది తన పేరు సమీర మ విలేజ్ లో mineral వాటర్ కావాలి అంటే కొంచెం 1km వెళ్ళాలి.

నేను ఇంటి దగర kaliga వుంటా ఎందుకంటే నది ఇంటర్ ఐపోయింది ఒకసారి నేను బైక్ లో వెళ్తుంటే వల్ల హస్బెండ్ మాకు ఒక can తెచ్చిమనద్దు సరే అని chapa వాళ్ళకి తెచ్చి ఇచ్చాను అలా 5 6 టైమ్స్ తెచ్చా నాకు ఆంటీ ని చూసిన అప్పుడు అటువంటి ఆలోచన లు అమి లేవు నేను అంత ఎక్కువ కూడా అమి ఆంటీ తో మాట్లాడను వల్ల husband కువైట్ వెళ్ళాడు. ప్రతి సరి వల్ల హస్బెండ్ తెచ్చిమనే వాడ్ ఈ సారి సమీరా aunty వల్ల మమాయ వచ్చి అడిగాడు నేను ఎదో చేపి తెచ్చి ఇవ లేదు అందుకే ఈ సరి 1st టైమ్ సమీరా aunty అడిగింది తాను 1స్ట్ టైమ్ నాతో మాట్లాడటం మాకు ఒక can తెచ్చివు me బాబాయ్ వుంటే ఆయన తెచ్చి ఇచ్చే వడు ippudu ఆయన కువైట్ వెళ్తాం వల్ల నొరమల్ వాటర్ తగలక పోతునం అన్నది తను నను 1స్ట్ టైమ్ అడగటం వల్ల నేను కడనాలకపోయా ఎందుకాంతే తను అంత అందంగా వుంటుంది.

ఎప్పుడు నైటీ లోనే vuntundi .. మారేజ్ అయి 2 years ఐoది..ఇంకా పిల్లలు లేరు.. అల 2;3 టైమ్స్ ఆంటీ అడగింది అని తెచ్చా తరువాత వాళ్ళే నాధుచుకొని వెళ్లే వరు ఒకసారి వాళ్ళ మావయ్య అత్తయా తిరుపతి కి వెళ్ళారు 3 days..అప్పుడు నేను బైక్ లో వెళ్తుంటే ఒక కేన్ తెచ్చి మనది నేను వేరే పని మీద వెళ్తున్న మళ్లీ తెచ్చి ఇస్త అన నువు మొన్న కూడా ఇలానే అన్నవు తేచి ఇవ్వలేదు అంది. నను మళ్లీ వస్త ఇప్పుడు అర్జంట్ పని ఉంది అని చపి వెళ్ళ తరువాత వల్ల ఇంట్లో కి వెళ్ళ అవరు లరు తను టీవీ చూస్తూ నిద్ర పోయింది నిద్ర లో తన లోపల బ్రా బయటకి కనపడుతుంది తన్ నైటీ మోకాళ్ళ వరకు మాత్రమే వుంది తన కళ్ళకి hair వుణయి..

అప్పుడు నేను తనను పిలిచా ఆంటీ కేన్ కావాలి అన్నారు గ ా కన్ ఇవండీ అన్న తను నిద్ర లో లేచి తన నైటీ సరిగా సర్దుకొని తెచ్చి ఇచ్చింది…నాకు అప్పటి నుచి తనే గుర్తిస్తుంది ఒక సారి ఐన ఈ ఆంటీ ని దెంగాలి ర అనుకున మనసు లో కేన్ తేచి ఇంట్లో పెతమంది తాను can కాలి కేన్ పోయమంది తను కూడా కాన్ పట్టుకొని ఉండ్డి ఇద్దరం కలిసి అందులో పొస్తునం అప్పుడు తను బూబ్స్ నాకు క్లియర్ గా కనపుదుతు నాయి ఎందుకంటే తను వక్కొని can లో వాటర్ పోయటం వల్ల నేను ఒకసారి గ న చేయి తన బూబ్స్ లో పెట్ట వాటిని పిసిక తనని హగ్ చస్కున తను నను దూరం గా tosindi నువు ఇలాంటి వడివి అనుకోలేదు అంది నేను sorry ఆంటీ ఒకసారి గ వాటిని చూడటం వల్ల తప్పు ఐపోయింది అని చెప్పా తను ఎం చపిన వినే పరిస్థతిలో లేదు నువు ముందు బయటకి వేళ్ళు అంది నేను sorrవై చపు vacha.నాకు ఐతే చాలా బయగ వుంది ఏం అవుతుంది అని.. నేను దైర్యం చసి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళ sorry chapa చాలా సేపు రిక్వెస్ట్ chasa అప్పుడు ఆంటీ నువు కూడా అందరి లాంటి వడివే అని తిటింది..

నేను నువు చాలా machodi వు అనుకున అంది నువు ఏమో ఇలా చస్వు అంది..sorry చాపి చాలా రిక్వెస్ట్ చస తము కొంచెం కూల్ ఐఎంది. అప్పూడ్ నేను చప ఆంటీ మిమల్ని ఒకసారి దెంగాలి అని వుంది మీరు ఒప్పుకుంటే మీకు can డైలీ తెచ్చి ఇస్త అని చప తనకు మనసు లో దెంగిచుకోవలి అని వుంది ఏoదుకoటే వల్ల హస్బెండ్ లకపోవడం వల్ల తన్ ఫోన్ చూసా అంతా సెక్స్ వేదూర్స్ వుణయి అందుకే కొంచెం దైర్యం చేసి అడిగా తను 1స్ట్ no అన్నది నేను ఈ సారి plz అని తన కళ్ళ దగ్గర నైటీ ని పట్టుకొని చిన్నగా పైకి ఎత్తు తున తనకి మూడ్ వచ్చింది. ఒకసారి గ తనికి లిప్ కిస్ పెట్టి తన నాలుక నా నాలుక యుద్దం చస్కుతుణయి ఒక chato తన బూబ్స్ ని పిసుకుతున్న ఇంకో చటో తన గుడ్డ వెనక నలుపుతున తనని హగ్ చేస్కోవడం వల్ల న మోడ్డ తన పుకూ లో guchukuntundi తరువాత తన నైటీ విప్ప తను నా టీషర్ట్ షర్ట్ విపింది తను బ్ర పాంటీ లో వుంది, 👙 నేను underware లో వున్న తన మెడ దగ్గర కిస్ పెట్ట తన సంక లో ఫుల్ గా hair వుణయి shave చయలదు అనుకుంటా వాటిని బాగా నాకాను తన బ్రా👙 విప్పాను తన బూబ్స్ కరపచ కాయలు ల వుణయి ..వాటిని బాగా naka తరువాత తనని బెడ్ పైన పడుకోబెట్టి తన పైన పడుకున తను నను దేన్గర త్వరగా నాకు నే మోడ్డ చూడాలి అన్ వుంది అంది నేను షాక్ ఏంటి ఆంటీ ఇల మట్లుడుతుండ్ అని..

తను బోతులు మతడిటేనే నాకు బాగా మూడ్ వస్తుంది అంది..తన పాంటీ 👙 విప్ప ఫుల్ గా ఆతులు వుణయి అని రోజులు ఇఎంది శవే చసి ఆంటీ అని అడిగా తను 2 months అంది. తన పుకూ ని బాగా నక తను మూలుగుతూ వుందు న్నువు దెంగకుడా నే నాకు కర్చే ల వునవు కదరా అంది తరువాత పుకూ లో వెళ్ళు పెట్టి బాగా గెలిక .తను నాకు నీ మోడ్డ చుపిర అంది నువే చుడు అని under ware విప్ప తను షాక్ ఐఎంది న మోడ్డ చూసి ఏందిరా మ య్యాన కన్న ఇంతావోడ్డగ వుంది అంది నది 8 ఇంచేస్ మోడ్డ నా దాంట్లోకి అల పెడటవో అంటూనే నోట్లోకి పెట్టుకుంది బాగా నాకింది మ అయ్యన ది కూడా ఇంత వుండదు ర నువు నను రోజు దెంగాలి అంటుడి సరే అన్న సరే కాదు ర న పుకూ ని దేంగు ర ా అనది తనని పడుకో బెట్టి తన కళ్ళ ని న పైన్ వస్కొని ఒక సారి గా న మోడ్డ పెట్ట సింపుల్ గ వెళ్ళింది తనది లూజ్ పుకూ తను ఆఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అంతు అరుస్తుంది తరువాత నను dogy స్టయిల్ లో dnegamadi తనని ఒగ్గో పెట్టి న మోడ్డ పెట్ట తనను దెంగుతూ న్
నీ పుకూ పుణ్య క్షేత్రం
నీ ఆతులు అరన్య వసం
అంటూ తనని పొగుడుతూ దేంగా.

తరువాత న మోడ్డ తేసి తన సళ్ళ మధ్య లోబోట్ట తను నను తోసి నా మోడ్డ పైకి ఎక్కింది తను కుత న మోడ్డ పైకి ఎక్కి రైడింగ్ చస్తుంది ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ అంటూ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ అంటుంది నాకు కారే ల వుంది అన్న న పుకూ లో కరచ్మనది…. ఇది న లైఫ్ లో జరిగిన రియల్ స్టోరీ మీకు నచ్చితే
alonem812@gmail.com mail ki message cheyandi

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: