ట్రైన్ జర్నీ లో సుఖం

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నా మొదటి స్టోరీ నా జీవితం లో జరిగిన ఒక అనుభవాన్ని మి ముందు ఉంచుతున్న స్టోరీ కుంచం పెద్దది మొదటి స్టోరీ కావటం వల్ల ఏమి న మిస్తెక్లు ఉంటే మన్నించండి నికు నా స్టోరీ నచ్చుతుంది అనుకుంటూ స్టోరీ లో కి వెళదాం.

టైం నైట్ 10 దాటింది స్టేషన్ లో పెద్ద గా జనం లేరు నేను బెంచ్ మీద కూర్చొని ఉన్నా కాసేపటికి ఒక ఆమె వచ్చి కూర్చుంది 25 ఉండవచ్చు పొట్టిగా బొద్దుగా ముద్దుగా ఉంది చూడగానే న్చేస్తుంది ఎవరికి అయినా బట్ట బొమ్మల ఉంది అబ్బా ఎం ఫిగరు అనిపించింది తను ఎవరికో కాల్ చేసి స్టేషన్కు వచ్చా తమ్ముడు వచ్చాడు అంది నేను ఎవరా తమ్ముడు అని చూస్తున్నా ఒక బ్యాగ్ పట్టుకొని తన పక్కకి వచ్చి కూర్చున్నాడు తనే ఏమో అయితే సింగల్ గా రాలేదు అనుకున్నా కానీ కాసేపు అగాకా తెలిసింది తను ట్రైన్ ఎక్కించానికి వచ్చాడు అని .

ముందు తనతో మాటలు కలిపాను నా కంటే చాలా చిన్నవాడు మాటల్లో తెలిసింది తనకు పెళ్లి అయి రెండు నెలలు అయింది అని నేను తనకి విష్ చేశాను సిగ్గుపడుతూ థాంక్స్ అంది ఎ ట్రైన్ కి వెళ్తుంది తెలుసుకున్నా మన ట్రైన్ కాదు అని తెలిసింది లోపల ఎదో భాద పిండేసినట్టు అనిపించింది ఇక మాట్లాడ లేదు కాసేపటికి తమ్ముడు అడిగాడు మిరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు అని వెంటనే అదే ట్రైన్ కి వెళుతున్న కాకినాడ ఫంక్షన్ ఉంటే అన్నా ఆలోచించకుండా నాకే అచర్యం వేసింది ఇలా ఏమి.అలోచఇంచలేదు అని .

ట్రైన్ 11:30 కి లేటుగా వస్తుంది కానీ ఈలోపు నా ట్రైన్ వచ్చింది అనుకోకుండా లేచాను ఇది కాదు అన్నా ట్రైన్ అన్నాడు ఎం చేయాలో తెలీలేదు వెళ్దామా వద్ద ఆని ఆలోచిస్తుండగా ట్రైన్ కదిలింది నేను తనకి బాటిల్ చూపించ మంచి నీళ్లకు అని టికెట్ బొక్కా ఎందుకు ఆగను నేను ఇప్పుడు తను వెళ్ళే ట్రైన్ లో ఎక్కి ఎం చేయాలి కనీసం తను ఒక్కతే వచ్చి ఉంటే ఏదో ఒకటి మాట్లాడి తనతో వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా తెలిసేది అప్పుడు వెళ్లిన అందం చందం అని అని తిట్టుకున్నా నన్ను నేను .

బాగా కోపం వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నా కాకపోతే ఒకటి తనతో పాటు వెళితే నేను వెళ్ళే స్టేషనుకి ట్రైన్ దొరుకుతుంది జంక్షన్ లో దిగితే కానీ తను నాతోపాటు ఉంటే దిగటం కష్టం ఒక వేళ ఈలోపు పరిచఅయం అయితే జుర్ని లో ఇలా ఆలోచించుకుంటూ వచ్చి కూర్చున్నా మైండ్ పని చేయడం లేదు ఇంతలో ఫోన్ వచ్చింది పక్కకి వెళ్ళి మాట్లాడ ట్రైన్ మిస్ అయింది అని చెప్పి వచ్చి కూర్చున్న .

తమ్ముడు పేరు అజయ్ ) అజయ్ అన్నాడు అన్న కొద్దిగా చూస్తుండు నీది లాస్ట్ స్టాప్ గా మా అక్క దిగే స్టేషన్లో 15 నిమిషాలు ఆగుతుంది ట్రైన్ అని చెప్పాడు సరే అన్నా అసలు ముందు నేను అంత దూరం వెళ్తానా లేదా అని అనుకుంటూ ఎలాగో అల ఒక సీట్ చూడు అన్న ఎక్కువసేపు నిలబడలేదు అన్నాడు ఎం ఏమయింది అన్నా తను చెప్పింది ఎం లేదు కాలుకి ఏదో ప్రాబ్లం అని అందుకే వచ్చి వెళ్తున్న అని నేను అన్న మరీ ఇప్పటిదాకా ఎందుకు చేయించుకోలేదు అని నాకు ఏదో విక్నేస్ అని చెప్పారు అందుకే రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి చేశారు ఇంకో సారి వస్తె అయిపోతుంది అని.

అవునా అన్నా చెప్పకూడనిది అనుకుంటా అందుకే తమ్ముడి నీ ఆపి తను చెప్పింది అసలు ఎం అయింది తెలియకుండా నేను సరేలే అనుకున్నా పర్లేదు తను మాట్లాడింది గా బాగానే అనుకున్నా కాసేపు అది ఇది మాట్లాడుకున్నాం తను బానే ఫ్రీ గా నే మాట్లాడుతుంది పల్లెటూరి పిల్ల కదా ట్రైన్ వచ్చే టైం అయ్యింది అన్నా కొద్దిగా ఏమి అనుకోకుండా చూడు ట్రైన్ ఫుల్ గా ఉంటుంది అన్నాడు సరే తమ్ముడు అన్నా ఎం కాదులేరా నిలబడగలను మరి ఏదో పేషంట్ అన్నట్టు చబుతున్నవ్ ఆయనకి అంది .

మీమీద ప్రేమ అన్నా వాడి బొంద తోడుగా వెళ్ళమని నాన్న చెబితే ట్రైన్ లో సీట్ లు ఉండవు నిలబడి పోవాలి నిద్ర ఉండదు అని అన్ని కుంటి సాకు లు చెప్పి తప్పుకున్నాడు తిడతా అని అలా చెప్తున్నాడు ఏదో నాకు పెద్ద సాయం చేసినట్టు అనుకోవాలి అంది నేను నవ్వాను తను నవ్వుతు సరే జాగర్తగా వేళ్ళు అంది ఆ మిరు ఎక్కకా వెళ్తా లే అని నిలబడ్డాడు .

ట్రైన్ వచ్చింది ఎక్కాను స్టేషన్లో జనం లేరు కాబట్టి తోపులాట ఎం లేదు తన బ్యాగ్ లు తీసుకున్నా లోపల పెట్టా తను ఎక్కింది తను మరీ నా ఛాతీ వరకే ఉంది నాలుగున్నర ఉండవచ్చు హైట్ ట్రైన్ కడిలేదాక ఉంది వెళ్ళిపోయాడు అజయ్ లోపల రష్ లేదు కానీ సీట్లు లేవు అజయ్ చెప్పినట్టు ఫుల్ గా ఎం లేదు కానీ సీటు లేని వాళ్ళు బాగులు కింద వేసి సీట్ల పక్కనే కూర్చున్నారు అయిన ఎలాగో సగం దూరం వెళ్ళిచూసి సీట్లు లేక వెనక్కు వచ్చా .

వాస్తు తనని గమనిచా కొద్దిగా కాలు తేడాగా వేస్తుంది తను నాకు చెప్పింది కాబట్టి తెలిసింది కానీ మామూలుగా అయితే డిఫెక్ట్ కనబడదు పట్టి చూస్తే తప్పా సారి అండి సీట్లు ఏమి ఖాళీ లేవు అన్నా అయ్యో మిరు ఎందుకు దానికి సారి చెబుతున్నారు నేనే చెప్పాలి థాంక్స్ నాకోసం సీటు వెతకడానికి వెళ్లినందుకు అంది తోటి మనీషి కి సాయం చేయడం అందులో మీలాంటి వాళ్ళకి కాక పోతే ఇంకెవరికి సాయం చేస్తాం అన్నా అంటే ఎంటి నేను ఏమైనా వికలగురాలిగా కనిపిస్తున్నానా అంది నేను మిరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు నా ఉద్దేశం మీలాంటి అందమైన బుట్టబొమ్మకి కి సాయం చేయడం అన్నా .

కవర్ చేసుకున్నా అనుకుంది కానీ బుగ్గలు ఎరుపెక్కాయి సిగ్గుతో బట్టబొమ్మ ఎంటి ఏదో పరిచఅయం ఉన్న వల్లా లా అంటారు నా పేరు ధరణి అంది సరే ధరణి ఇందాక పరిచయం కాదనుకుంటే ఇప్పుడు పేరు చెప్పి పరిచయం చేసుకున్నారు గా నా పేరు ఆకాష్ అన్నా తను నవ్వింది పలు వరుస ముత్యాల్లా ఉన్నాయి బుగ్గ మీద సొట్ట నవ్వక పోయినా నవ్వుతున్నటు ఉండే ఎర్రని పెదాలు సన్నని మెడ వెడల్పు గా ఉండే ఛాతీ మి నావు మెస్మరైజింగ్ గా ఉంది అన్నా బుగ్గలు రెండు ఎర్రబడి ఇంకా అందం రెట్టింపు అయింది .

ఇప్పుడు కానీ మీవారు ఇలా చూశారు అంటే ఇక అంతే మిమ్మల్ని ముసుగులో కప్పి తీసుకు వెళ్తారు అన్నా అదేంటి అంది మరీ చూడండి బుగ్గలు ఎరుపు ఎక్కి మి అందం ఎలా రెట్టింపు అయింది అని క్యాం ఆన్ చేసి చూపించ చూసింది వెంటనే క్లిక్ చేసా ఇప్పుడు చూడండి ఆని ఇచ్చా వామ్మో తెలివిగా నా ఫోటో తీశారు అంది ఏదో తీపి గుర్తుగా ఉంటుంది ఈ జర్నీ మి ఫోటో చూసినప్పుడు మన జర్నీ గుర్తుకు వస్తుంది అందుకు అన్నా తను ఫోటో తీసినందుకు ఏమి అనలేదు చూసుకొని మురిసి పోతుంది మిమ్మల్ని చూసి మీరే మైమరచి పోతే మాలాంటి వాళ్ళ పరిస్టి ఎంటి అన్న .

అలా ఎం లేదు ఫోటో బాగా వచ్చింది పెళ్లి ఫోటోల్లో కూడా ఇంత అందమైన ఫోటో లేదు ఎడిట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చూస్తున్న అంది ఫోన్ ఇస్తు భలే వారే ఇది నాచురల్ గా మి బ్యూటీ వల్ల అలా వచ్చింది ఎడిట్ చేస్తే మొత్తం పోతుంది అన్నా వామ్మో మి పొగడ్తల పోగ్రాం ఆపండి సిగ్గుపడలేక చస్తున్న అంది చూసారా ఇప్పుడు కూడా సిగ్గు పడుతుంటే ఎలా ఎరుపెక్కుతున్నరో అన్నా మి అందం అలాంటిది పొగడ్తలు కావు అన్నా ఇవే మాటలు అమ్మాయిలకి చెపితే అంత ఎందుకు పెళ్లి కాకపోతే నేనే పడిపోయేదన్ని మి మాటలకు అంది అంతెనండి పెళ్లి కాక ముందు చెప్తే నైస్ ట్రై ,లైన్ వెస్తున్నవా, లేకపోతే ఈ ట్రిక్కులు ఇంకెక్కడైనా ట్రై చేయి అంటారు ఇప్పుడేమో పెళ్లి అయిందంటారు ఎప్పుడు చెప్పిన ఇప్పుడు చెప్పినా అదే నిజం కదా మేము చెప్పేది అమ్మాయిలకి తను అందంగా ఉంది అని తనకు తెలుసు మాకు పడిపోవలని ఇంకా అందం యాడ్ చేస్తాం మిరు పొగరు చూపించి వెళ్తారు కానీ మిరు మాత్రం నిజంగానే అందం గా ఉన్నారు మనసుతో చెప్తున్నా అన్నా .

వామ్మో ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు నికు ఎవరండీ నో చెప్పింది అంది నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు అసలు నో చెప్పటానికి అన్నా దేనికి అంది ఏమో మీలాంటి అమ్మాయి ఎవరు తగల్లేదు అన్నా చెప్పగా పెళ్లి కాకపోతే పడేదన్ని ఖచ్చితంగా కానీ ఇప్పుడు అమ్మాయిని కాను పెళ్ళాన్ని ఒకరికి అంది పెళ్లి అయి ఒకరికి పెళ్ళాం అయిన ఇంకా మిరు అమ్మాయి ఏ మిరు ఎవరైనా చూసినా ఎవరి అమ్మాయి అంటారు కానీ ఎవరి వైఫ్ ఓ ఇంత అందంగా ఉంది అనరు అన్నా ఏదో ఫ్రెండును లేదా బాగా చనువు ఉన్న వాళ్ళని కొట్టినట్టు నా భుజం మీద పిడికిలి తో కొట్టింది ఫ్రెండ్లీగా ఇక ఆపండి అని చాలా ఫ్రీ అయింది నాతో నేను చెబుతున్న ఇవే మాటలు ఒక అందమైన అమ్మాయికి చెప్పండి నా మాటలు గుర్తు పెట్టుకొని నన్ను వెట్టుకుంటు వచ్చి మరీ చెప్తారు అమ్మాయి పడింది ఆని ఆచాన్స్ లేదు లెండి అన్నా ఏమైంది అంది నికు పెళ్లి ఐపొందిగా అన్నా .

అబ్బా మళ్లీ అంది ఎం చేసెను తాజ్ మహల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కట్టిన వాళ్ళని పోగుడుతామ తాజ్ మహల్ అందాన్ని పోగుడుతామా అన్నా ఇది మాత్రం ఓవర్ తాజ్ మహల్ కి నాకు లింక్ పెట్టొద్దు ఓకే ఒప్పుకుంటాను నేను మిరు చెప్పినంత అందం గా ఉన్నాను మిరు చూపు తిప్పుకోలేక పోతున్నారు అని అరే అబ్బాయిలు కూడా సిగ్గుపడతారా అంది నన్ను చూసి అదేం లేదు చూపు తిప్పుకోలేక పోతున్నారు అనేసరికి అంటుంటే నిజమేగ మాట్లాడింది మొదలు మిరు ఇంకో వైపు చూడలేదు అందుకే అన్నా అంది చూసారా మిరు కూడా కన్వామ్ చేశారు మిరు చూపు తిప్పుకోలేని అందంగా ఉన్నారు అని అన్నా అది నిజమెగ చూస్తున్నారు అందుకే అన్న చూడకుండా ఎలా ఉంటాం చంద మామ మచ్చ లేకుండా నా పక్కన నుంచుంటే అన్నా అమ్మ ఇప్పుడు చందమామ నీ చంపేశారా అంది .

సరే హిందీ లో నేను చూసిన ఒక షో లో ఒక ఒక కుర్రాడికి అక్కడ కూర్చున్న హీరోయిన్ నీ చూపించి తనకి ప్రపోజ్ చెలంటే ఎలా చేస్తావ్ అని తను చెప్పిన డైలాగ్ ఇప్పుడు నికు కరెక్ట్ గా సుట్ అవుతుంది తను చందమామ మీదే ప్రపోజ్ చేశాడు అన్నా ఎం చెప్పాడు అంది తెలుగులో చెప్తా అన్న కొద్దిగా హిందీ తెలుసు ఎమ్మెస్సీ కంప్యూటర్స్ చేసా కొన్నాళ్ళు ఢిల్లీ లో ఉన్న అంది నిజమా నేను ఇప్పటి దాకా పల్లెటూరి పదరణాల అచ్చు తెలుగు అందమైన అమ్మాయి అనుకున్నా మిరు మాట్లాడేటప్పుడు డిగ్రీ అయిన చదివి ఉంటారు అనుకున్న అని చెప్పా సరే ముందు అది చెప్పండి అంది ఆజా ఆజ్ తుజె ఆస్మాన్ పర్ లే చాలున్ చాంద్ కొ ఉస్కి ఔకాధ్ దిఖానే అన్నా అబ్బా ఎం డైలాగ్ కొట్టరుగా అంది నిజం చెప్తే డైలాగ్ అంటారు అందుకే ఎవరికి చెప్పకూడదు నిజాలు అన్న సరే నాకు ఎం సూట్ అవుతుంది చెప్పలేదు అంది చెప్పాను గా అన్న ఎంటి అంది డైలాగ్ చెప్తాను అని మీకు నేను చెప్పను అన్నా ఆలోచించింది వామ్మో మాటల్లో పెట్టీ నాకు ప్రపోజ్ చేశారా అని అంది ఆశ్చర్యంగా నేను నవ్వాను ఢిల్లీ అన్నారు ఇంతసేపూ అది నేను చెప్పక వెలిగింది మీకూ అన్నా

నేను మిరు ఏదో చెప్తారు అనుకున్నా కానీ వామ్మో మీతో కష్టమే అనీ ఎం చదువుకున్నారు అడిగింది ఏదో చదివాలెండి మి అంత అయితే కాదు అన్నా అదే మరీ చెప్పండి అంది ఎం చెప్పెను 7త్ అన్నా నిజం చేపమన్న అంది ఎది చెప్పిన అదే నేను చదివింది అన్నా నిజమా కానీ మిమాట తీరు అలా లేదు అంది నేను మాత్రం మిరు ఎమ్మెస్సీ చేశారు అనుకున్ననా అని మిరు చెప్పండి నన్ను చూస్తే మీకు ఎం అనిపిస్తుంది ఏదో మి పక్కన నుంచున్నా ప్రయాణికుడు అనుకొని చెప్పండి అన్న అలా అంచనా వేయటం కష్టమే కాని చెప్తా అని మామూలు డ్రెస్ సెన్స్ క్యసుల్గా ఉన్నారు ఏ బడాయి లేదు చేతి కి వచ్ లేదు హేర్ లేదు ముందు నలుపు రంగు గడ్డం ఉంది ఏదో ఊరికి వెళ్తున్నాం అన్నట్టు బ్యాగ్ చూస్తే ఏదో పని చేసుకొని వెళ్తున్నారు అన్నట్టు అని ఆపింది చాలు అదే నిజం కూడా అన్నా.

ఇందాక అడిగారు ఎందుకు ప్రపోజ్ చేయలేదు అని ఇందుకే ఇలా లుక్స్ చూస్తారు మనసు ఎవరు చూడరు అన్నా అందుకే చెప్పా ఫీల్ అయ్యారు ఇప్పుడు అంది ఫీల్ అలాంటివి అసలు పట్టించుకోను లుక్స్ దేముంది ఇవాళ ఒకరు రేపు ఇంకొకరు అందంగా కనబడుతారు అందు కే లుక్స్ గురించి ఆలోచించడం మానేశా అన్న తను అంది నిజం చెప్పనా ఇందాక అంటే స్టేషన్ చూసినప్పుడు నేను అలానే అనుకున్న కానీ మాతమ్ముడు తో మాట్లాడినప్పుడు మాటలో అంటే వాయిస్ కాదు మాట తీరు ఫ్లుఎంట్ నీట్ నెస్ గా ఉంది బాడీ లాంగ్వేజ్ కి మాటకి అసలు సంబంధం లేదు .

లేక పోతే అసలు మీతో పాటు ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాదు అంటే మీతో మాట్లాడటం మీతో పక్కన నుంచోవటం చేసేదాన్ని కాదు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది మీతో మాట్లాడాక మనిషిని ఎప్పుడు తీసివేయడం చులకనగా చడటం తప్పు అని ఎవరు ఎలా ఉన్నా భాష ఎలా ఉన్నా అందరూ మనుషులుగా అని ఢిల్లీ లో కూడా ఉన్న కానీ మి అంత బ్రాడ్ మైండ్ లేనందుకు సిగ్గుపడుతున్నా అంది అలా అనుకోకండి మి తప్పులేదు సమాజం అలా నడుస్తుంది మిరు సమాజంతో పాటు ఉన్నారు తప్పులేదు అన్నా మిరు ఎప్పుడు ఇలానే స్పోటివ్ గా ఉంటారా అంది అలవాటు చేసుకున్నా ఏదో బలమైన కారణం ఉండే ఉంటుంది చెప్పటం లేదు అంది .

కారణాలు వెతుక్కుంటే రోజు కి వెయ్యి దొరుకుతాయి మిరు అనుకుంటున్నట్టు ఏమి అంత లేదు చిన్నప్పటి నుండి నేను చూసి తీరు ఆలోచించే తీరు ఇలా నే ఉండింది అంటే అన్నా ఈలోపు కాఫీ వచ్చింది కాఫీ అన్న ఓకే అంది తీసుకుని తాగం అంత బాగోలేదు పక్కన పడేసా తనుకూడ పడేసింది స్టేషన్ లో తాగుదాం అన్నా పర్లేదు అంది ఇంకేంటి చెప్పండి మిగురించి అన్న పెద్ద గా ఏమి లేదు అమ్మ నాన్న తమ్ముడు మిరు చెప్పినట్టు పల్లెటూరు చుట్టల్లోనే బావ వరుస పెళ్లి చేశారు తను బెంగుళూరులో జాబ్ నేను అత్తయ్య వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటాను తను హైద్రాబాద్ కి ట్రాన్స్వర్ అయ్యాక అందరం షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంది సింపుల్ గా ఇది నేను నా చదువు చెప్పాను మరీ జాబ్ ఎందుకు చేయటం లేదు అన్న తను ట్రాన్స్వర్ అయ్యాక ట్రై జాబ్ సెర్చ్ చెయ్యాలి ఇక్కడ అత్త మామ దగ్గర ఉండాలి అప్పటిదాకా ఆని చెప్పింది

మిరు ఎం చేస్తుంటారు అంది బతకడానికి ఏదో పని చేస్తుంటా అన్న చెప్పకూడదు అంది అలా ఏమీలేదు కూలి పని అనుకోండి అన్న అయితే ఏమైంది పనే కదా మేము జాబ్ చేసిన పనే మిరు పని చేసినా పనే సంపాదన తేడా అంతే అందులో మిరు దిఫ్రెంట్ అంది కానీ మిరు ఏదో పని అలా అనుకోకండి మిరు బ్రాడ్ మైండడ్ గా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఉన్నాడే చెప్పుకోండి నచ్చిన వాళ్లే ఉంటారు మి పక్క నాల అంది ఇప్పుడు నచ్చి సుఖం ఏముంది పెళ్లి అయిందిగా అన్న టాపిక్ మార్చాలని .

టాపిక్ భలే మార్చారు ఇదే మిలో నచ్చింది స్పొటివ్ గా తీసుకొని వెంటనే చేంజ్ అవుతారు అంది ఇలాగే ఉండండి కానీ మళ్లీ చూసారా నచ్చాను అని మొదలు పెట్టకండి అంది నవ్వుతూ నేను నవ్వాను ఎందుకు వెళ్తున్నారు కాకినాడ అంది ఎవరు వెళ్తున్నారు అన్న మీరే కదా అన్నారు అంది లేదు అసలు నేను వెళ్ళా వెలిసింది అటు అని చెప్పా అదేంటి అంది మిమ్మల్ని స్టేషన్ లో చూసి అబ్బా అనిపించింది మనసులో మి తమ్ముడు అడగగానే అప్రయత్నం గా కాకినాడ అని చెప్పా నాకు తెలీకుండానే తరువాత తిట్టుకున్నా అని నేను ఏమనుకున్నా చెప్పా పరిచయం ఐ మాట్లాడితే చాలు అని మి ట్రైన్ వదిలి నాకోసం ఇటు వచ్చారా అంది నోటికి చేయి అడ్డం పెట్టుకొని నేను నవ్వాను.

ఏమో నాకు తెలీకుండా జరిగి పోయింది ప్రకృతి అలా నడిపింది నన్ను అన్నా ఎంత అయిన మరీ ఇలనా మళ్లీ మిరు వెళ్ళాలంటే టోటల్ గా ఈ నైట్ మళ్లీ రేపు హాఫ్ డే పడుతుంది పిచ్చి వాళ్ళ లా చేశారు అంది నేను ఏమి చేయాల్సి మి అందం కట్టేసింది నన్ను అందరిలో ఉండే నాచురల్ స్వభావం నేను కొద్దిగా డిఫ్రెంట్ అన్నరుగా అందుకేనేమో నేను ఇలా మీతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నాను అన్న తను ఎం మాట్లాడలేదు షాక్ లో ఉన్నట్టు ఉంది స్టేషన్ వచ్చింది నేను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొని వచ్చా ఎం మాట్లాడకుండా కాఫీ ఫిన్ష్ చేశాం నేను వెళ్ళి స్నాక్స్ ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని ఎక్కాను ట్రైన్ మూవ్ అయింది .

కూర్చోండి కాసేపు ఎంతసేపు నిలబడతారు అన్నా బ్యాగ్ కింద పెట్టీ కూర్చున్నాం తనే అంది నేను నమ్మలేక పోతున్నాను వేరే వాళ్ళు అయితే ఏమనుకునే దాన్ని తెలీదు కానీ మిరు అంటే ఇంతసేపూ మీతో మాట్లాడాక మిరు ఇలా చేశారు అంటేనే అంటుంటే వయసు ప్రభావం ముందు తలోంచాల్సిందే అన్నా తనకి స్నాక్స్ ఇస్తు తీసుకుంది నేను ఇంకా ఆలోచించలేను అంది ఎవరు అలో చించ మన్నరు అన్నా నాకు ఆచర్యం ఎక్కడ వేసింది అంటే మి ఆలోచన తీరు ఎలా నాకు ఏమీ అర్ధం కావటం లేదు ఎవరికి అయిన అమ్మాయి నచ్చితే ఏదో ట్రై చేస్తరు కుదరక పోతే వదిలేస్తారు మిరు ఏదో సినిమాలో లా నా కోసం ట్రైన్ వదిలి వచ్చారా .

ఎం నచ్చింది నాలో అంతగా అంది మామూలు అవుతూ ఎం చెప్పాను ఇందాకే అంతా చెప్పానుగా అన్నా నాకంటే అందం గా ఉండే వాళ్ళని సరే మి మాట ప్రకారం నాలాంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూసి ఉంటారు గా అంది నిజమే అన్నా మరీ ఇలాగే వాళ్ల వెనకాల వెళ్ళారా అంది లేదు వెళ్ళలనిపించలేదు అన్నా మరీ నవెనకలా ఎందుకు అంది సరే మిరు అడిగారు చెప్తున్నా మెయిన్ అందం తో పాటు హైట్ అన్నా మిలా ఉన్న మి హైట్ లో ఎవరు లేరు చూసిన వాళ్ళలో అన్నా తను ఏదో ఆలోచిస్తుంది ఏమో నాకు ఎం అర్థం అవటంలేదు .

మిరు చెప్పిన దానికి నేను అంత బాగున్ననా అని అనందపడాలో మి పిచ్చి పనికి కొప్పడాలో తెలిటంలేదు కానీ మిరు ఇలా చేసినందుకు మిరు పరిచయం అయ్యారు నా లైఫ్ లో కచ్చితంగా గా మెయిన్ పేజ్ గా ఉంది పోతారు నావరకు మి పరిచయం మేమరబుల్ అదృష్టం కూడా ఎంతో మంది నీ కలుస్తాం జీవితం లో కొందరు గుర్తుంటారు ఇంకొందరు గుర్తుకు వస్తుంటారు అంది నేను ఎ టైప్
అన్నా మిరు మూడో టైప్ నాతోనే ఉంటారు ఒక పార్ట్ లా అంది నేను కొద్దిగా తను ఎమోషనల్ గా కనిపిస్తుంటే బాడీ పార్ట్ లేక గుండెలో పార్ట్ ఆ అని మీవారు ఎక్కడ ఉంటారు నేను గుండెల్లో ఉంటే అన్నా నవ్వింది చంత్కరమా బాగుంది మీతో ఉంటే భలే సరదా గా ఉంది అంది కలిసి వుండే వాళ్ళం కాదు కాబట్టి అలానే ఉంటుంది కలిసి వుండాలి అనుకునే వాళ్ళు పెళ్లి అయ్యాకా కొత్తలో బానే ఉంటుంది తరువాత మామూలే మూడు గంటల సినిమా కాదు ఇది మూడు ముళ్ల చిక్కుల బంధం అన్నా మీతో మాట్లాడటం కష్టం అంది .

సరే ఇంతకీ ఎం నచ్చింది అదే ఎంత నచ్చానూ నికు నాకోసం రూట్ మారి వచ్చావ్ అంది నచ్చటం అంటే ఇది ,అది నచ్చింది ఆని చెప్పవచ్చు కానీ ఎంత అని చెప్పలేము అన్నా ఎది సూటిగా చెప్పవే అంది నీ ప్రశ్న అలాంటిది అన్నా సరే ఎంత ఇష్టం అంది ఇష్టం అంటే చాలా ఉంటాయి నాకు అది ఇష్టం నికు ఇది ఇష్టం ఇంకొల్లకి ఇంకోటి ఇష్టం అంతేగానీ నువ్వు ఎంత ఇష్టం అంటే ఇది కూడా ముందు లాంటి ప్రశ్నే నావరకు మిగిలిన అంటే ఇదే ప్రశ్న కు ఒక్కక్కరిది ఒక్క సమాధానం ఇస్తారు నువ్వు అనుకున్న ఆంటీ నువ్వు ఆశించే వే లో అన్నా నిజం గా నికు పిచ్చే ఎవరైనా అంత నచ్చావ్ లేక పోతే అంత ఇష్టం అని ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసి చెప్తారు నువ్వు ఏమో ఇలా చెప్పానుగా చెప్పే ,చూసే ,ఆలోచించే తిరూ వేరు అని దీన్ని వేరు అనరు పిచ్చే అంటారు అంది అనుకొని అన్నా నేను మాత్రం ఇది ఇదే నిజం అన్నా.

చూసావా ఇందాక నచ్చింది అన్నావు ఇప్పుడు డిబేట్ కి వచ్చేసరికి పిచ్చి అంటున్నావ్ ఇంతలోనే ఎంత మార్పు మరీ లైఫ్ లాంగ్ కలిసి ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అన్నా మనం మనకి అవతలి వారు నచ్చినంత వరకే ఆనందంగా ఉండగలం లైఫ్ మొత్తం ఎవరు నచ్చరు ఎక్కడో ఏదో విభేదం వస్తుంది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు
అన్నా సరే నువ్వే కరెక్ట్ చెప్పినదాన్ని బట్టి చూస్తే మన మధ్య జరిగిన సంభాషణ నీ బట్టి నువ్వే కరెక్ట్
ఇప్పుడు చెప్పు నాలో ఎం నచ్చింది ,నాలో ఎం ఇష్టపడి వచ్చావు ,అందం ,హైట్ లాంటివి కాకుండా నువ్వు ఆలోచించే విధానం తో చెప్పు అందరిలా కాదు అంది అబ్బా చంపేశావు ఈ ప్రశ్న తో నన్ను ఇరుకున పెట్టేసవు కానీ ముందే చెప్పా ప్రకృతి పరంగా జరిగిన చర్య నిన్ను చూసిన క్షణo అందరిలానే నా మనసు ,హృదయం సపందించాయి దీన్ని ఎవరు మార్చలేరు సహజంగా అందరికీ జరగాల్సిందే దీనికి నా లైఫ్ స్టైల్ కి సంబందం లేదు అయిన సమాధానం కావాలంటే అందరిలానే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇది మన బాడీలో జరిగే రసాయనిక చర్య ఒక అమ్మాయి అబ్బాయిని చూసినప్పుడు,అబ్బాయి అమ్మాయిని ,చూసినప్పుడు సహజ సిద్ధంగా జరిగే హార్మోన్ చర్య .

తప్పించుకున్నావు చెప్పలేక అంటే ఇదే నిజం మనలో సహజంగా జరిగే చర్యలను అపలేము ఒకవేళ ఆపితే వికృతి అవుతుంది అన్న ఎలా చెప్పు అంది ఎలా చెప్పాను అని అంటే పర్లేదు నీ మైండ్లో ఉన్నదే చెప్పు అదే కావాలి నాకు అంది సరే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని కావాలనుకోవడం అంటే ఆవిధంగా కలవాలని శారీరకంగా కలవాలని అనుకువటం సహజం అబ్బాయి అబ్బాయిని శారీరకంగా కలవటం అసహజం గే అంటారు ఆడవాళ్ళు చేస్తే లెస్బియన్ అంటారు అన్నా ఇది అసహజం మే కదా నేను చెప్పే సమదానం ఇది అర్థం అయింది అనుకుంటా అన్న పిచ్చి ఎక్కుతుంది అంది మేధావులు చెప్పేది ఎప్పుడు పిచ్చి లనే అనిపిస్తుంది అన్న అబ్బో అపర మేధావి అంది ఇయన అంది

నవ్వాను నేను కన్విన్స్ కాలేక పోతున్నా నా అర్థం చేసుకోలేక పోతున్నా అంది అందం ఉంటే తెలివి ఉండదంటారు నిజమే నా అన్నా కానీ నికు తెలివికి కూడా ఉందనుకుటన్నా అన్నా ఏమో నీతో మాట్లాడితే ఉన్నది కూడా పోయేలా ఉంది నువ్వు నిలనే ఉండు నేను నాలనే ఉంటా యి ప్రకృతి వికృతి చర్యలు నిదగ్గరేపెట్టుకో నాకు వద్దు మైండ్ మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోయింది నీవల్ల అంటే అసలు ఉంటే గా అన్నా ఏమైనా అనుకో అని లేచింది ఎక్కడికి అన్న వాష్ రూం కి అని వెళ్ళి వచ్చింది ఈలోపు నేను అలోచిసున్న నేను అసలు ఎందుకు ఈ ట్రైన్లో వచ్చాను ఎం మాట్లాడుతున్నాను ఆ ఆలోచన ఎటు పోయింది తనతో మాట్లాడుతూ అనుకుంటే ఇప్పుడు నా బుర్ర పాడైంది తను వచ్చి ఎంటి దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నావు అంది ఉండు ఆని నేను వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయి వచ్చా ఇప్పుడు ఎం మాట్లాడినా నా ఇంటెన్షన్ తనకు తెలియ చెప్పాలి ఒప్పుకుంటే ఒప్పుకుంటుంది లేక పోతే లేదు అనుకున్నాక కొద్దిగా రిలీఫ్ దొరికింది .

ఏమైంది అంది ఉండు అసలు నేను ఎందుకు అని అంటుంటే స్టేషన్ వచ్చినట్టుంది ట్రైన్ స్లో అయింది ఆ చెప్పు ఏదో చెప్తున్నావు అంది ఫ్లో పోయింది డేర్ కూడా పోయింది ఎం లేదు అన్న తనతో జరిగిన సంభాషణ అంత గుర్తుకు చేసుకున్నా ఎక్కడ ఆ ఉద్దేశం బైట పెట్టలేదు మాట్లాడలేదు ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లా లేకపోతే ఇంకేదో రిలేషన్ ఏమనుకోవాలి తెలియలేదు ఇప్పుడు అడగాలా ,చెప్పాలా వద్దా అన్న సంశయం లో ఉండి పోయా స్తంభించి పోయాను అంటం కరెక్ట్ ట్రైన్ ఆగింది ఎం మాట్లాడకుండా దిగి వెళ్ళి కాఫీ తెచ్చా తనకి ఇచ్చి నేను తాగి ఇంకోటి తెచ్చుకున్న తనని అడిగితే వద్దు అంది నేను ఎక్కా ట్రైన్ కదులుతుంటే కాఫీ తాగి సిగరెట్ తీసా బ్యాగ్ లో నుండి .

నికు ఈ గుడ్ హాబిట్ ఉందా అంది ఆ ఇది ఒక్కటే అని అటు ఫుట్ పాత్ మీద కూర్చొని రెండు సిగరెట్లు తాగక కొద్దిగా నార్మల్ అయ్యా అంటే నా లోకి నేను వచ్చాను ఐయాం బ్యాక్ అన్నట్టు వచ్చి కూర్చున్న స్మైల్ రాకుండా వక్కపొడి వేసుకున్న కొద్దిగా రిలీఫ్ లా ఉంది కాసేపు తనని అలానే చూసా తట్టింది ఎంటి తినేస్తవ అంది అంత అదృష్టం ఎక్కడిది వెంటనే బబాయిలు లోపల వేస్తారు అన్నా నవ్వింది నవ్వితే బలే ఉంటావ్ సొట్ట బుగ్గల తో అన్న మొదలు పెట్టావా అంది నేను ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వలో తెలీటం లేదు తను మామూలుగా తీసుకుంటుంది నా మాటల్ని సరే ఇప్పుడు మనం క్లోజ్ అయ్యం కదా నిజం చెప్పాలి అంది ఆ న్నా ఫ్లర్ట్ చేయకూడదు ఫస్ట్ సారి మాట్లాడినట్టు అడుగు ముందు టెన్షన్తో చేస్తున్న ఎం అడుగుతావావు అని అనుకున్నా మనసులో.

నిజంగా నేను అంత అందంగా ఉన్నానా అంది నేను నవ్వి ఒక వయసు వచ్చాక అందరి కి అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ఒకరి కి ఒకరు ఒక టైమ్ లో అందం గానే కనిపిస్తారు అదే వల్లిదరిని ఏకం చేస్తుంది అన్నా వేదాంతం వద్దు నీ భాషలో చెప్పాలి అంటే సహజంగా చెప్పు అంది సరే అని ముందు చెప్పింది కూడా నిజమే నువ్వు నిజంగానే అందంగా ఉన్నావు నీ అందానికి వయసు ప్రబావం అవసరం లేదు అన్నా నువ్వు అందంగా ఉన్నాను అని వచ్చావ్ లేక వయసు ప్రబావం అదే నీ సహజ హార్మోన్ చర్య సూత్రం ఆధారంగా వచ్చావా అంది రెండు నీ అందం నాలో హార్మోన్ చర్య జరిపింది వచ్చేశా అన్న పోనీలే టాపిక్ మనకి అనుకూలంగా ఉంది అనుకోని .

అలాగే అనుకుందాం ఎం చర్య జరిగింది నా అందం చూసి అంది ఇది ఊహించనిది ఎలా చెప్పాలి ఎంటి సైలెంట్ గా ఉన్నావ్ చెప్పు అంది ఆగు అన్న చూసావా నిన్ను ఇరుకులోపడేసా అంది ఆడవాళ్ళు అంతే లే తెలిసి కూడా తేలినట్టు ఇరుకులోపడేస్తారు అన్న సోది చెప్పకు జవాబు చెప్పు అంది సహజం గా అమ్మాయి నచ్చితే జరిగే చర్య అన్న అంటే అంది ఎమ్మెస్సీ అన్నావ్ అర్థం చేసుకో అన్న ఏమో నీతో మాట్లాడి నా బ్రైన్ ఆలోచించటం మానేసింది నువ్వే చెప్పు అంది వద్దులే మళ్ళీ ఏమైనా అనుకుంటావ్ నీతో మాట్లాడే ఛాన్స్ కూడా పోతుంది మళ్లీ నా ఇంతసేపూ జర్నీ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది అందులో ను నువ్వు ఏదో పార్ట్ గీర్ట్ అన్నావు అది కూడా పోతుంది అన్న తనకి వెలిగింది అనుకుంటా అంటే బ్యాడ్ గా ఆలోచించావా అంటే అదే చర్య అన్నావు అలా జరిగిందా అంది ఆ అన్నా

తను ఇంకేం మాట్లాడలేదు ఇద్దరి మధ్య మౌనం రాజ్యం ఎలుతుంది తనని చూసాను ఎం అర్థం కాలేదు నా గురించి ఆలోచిస్తుంది అని తెలుసు కానీ తప్పుగా అనుకుంటుందా లేక స్పోటీవ్ గా తీసుకుంటుందా నేను సిగరెట్ తీసుకొని లేచాను తను చూసింది నా వైపు ఆ కళ్ళలో ఏదో ఉంది ఏదో చెప్తున్నాయి కానీ తెలీటం లేదు నేను పక్కకి వచ్చి వెలిగించి తనవైపు చూసాను దిర్గం గా ఆలోచిస్తుంది నాకు ఒకసారి పెదాలమీద నవ్వు వచ్చింది ఏదో యుద్ధానికి వెళ్ళా లేదా అన్నట్టు అది కూడా అమాయకపు చిన్న పిల్ల లా కనిపించింది అందుకు నవ్వు వచ్చి వెళ్ళిపోయింది కొన్నిసేకన్లు మాత్రమే ఉంది నవ్వు మళ్లీ నా ఆ ఆలోచనలో మునిగా .

తను ఎం ఆలోచిస్తుంది ఎలా ఆలోచిస్తుంది ఎంత ట్రై చేసిన ఊహించలేకపోతున్నా ఇంకోటి వెలిగించి తన వైపు చూసా తను నావైపు చూసింది ఆ కళ్ళు ఏదో అంటున్నాయి నేను చూపు తిప్పుకున్నా చూడలేక ఎం ఆలోచిస్తుంది నా గురించి తప్పుగా అనుకుంటుందా అనుకొని నేను అలా ఆలోచించే గా తనవెనక వచ్చా లేకపోతే ఇలాంటివి వద్దు మంచి ఫ్రండ్ అంటే ఎం చేయాలి మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని ఇంకోలా ఎలా ఉండాలి ఫ్రండ్ తో సెక్స్ చేయకూడదా ఇద్దరికీ నచ్చలికద అనుకున్నా మళ్లీ నేనే నచ్చితే చేసుకోవచ్చు కానీ అప్పుడు ఫ్రండ్ ఎవరు కదా అంటే ఫ్రెండ్ గా ఉందాం అంటే నేను పక్కకి వెళ్లిపోవాలి లేదా ఒప్పుకుందా ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి తను అవసరం ఏముంది తనకి ఇలా ఆలోచిస్తూ సిగరెట్ అయిపోయింది సరే ఏమి అవ్తుంది అది అవుతుంది ఆని వచ్చా మంచి నీళ్ళు తాగి కూర్చున్నా .

తను ఏమి మాట్లాడలేదు నాతో నావైపు కూడా చూడలేదు ఎం చేయాలి ఫ్రెండ్ అంటే ఎలాగో వెళ్ళి పోవాలి తనూ ఎం మాట్లాడటం లేదు కాసేపు చూసా సరే సారి చెప్పి వెల్లిపొదమని అనుకుని మళ్లీ సారి చెప్పిన మాట్లాడినట్టు అని బ్యాగ్ తీసుకుని లేచా తనని చూసా చూడలేదు ఇక అక్కడ ఉండబుద్ది కాలేదు పక్క కంపార్ట్ మెంట్లలో లో కి వెళ్దామని అనుకున్న స్టేషన్ వచ్చాకా కాఫీ కోసం దిగినప్పుడు చూసా ఖాళీగా నే ఉంది సేమ్ ఇప్పుడు ఉన్న కంపార్ట మెంట్లా అక్కడ కూడా ఇలాగే కూర్చోవాలి ఎప్పుడు ఇంతలా ఫీల్ అవలేదు తనకి చెప్పలేను ఫుట్ పాత్ మీద కూర్చున్న బ్యాగ్ పక్కన పెట్టి సిగరెట్ తీసి మళ్ళీ ఎన్ని తాగానో తెలీదు తనని చూడలేదు .

ఎందుకు ఇంత ఫీల్ అవ్వాలి మనసుకు బాగా నచ్చింది కానీ తను ఎవరు పెళ్లి అయింది చుట్టం కాదు ఫ్రెండ్ కాదు ఏదో రెండు మూడు గంటలు పరిచయం అంతే అని మనసుకు సర్ది చెప్పుకున్నాను కానీ ఏదో ఎవరినో బాగా కావాల్సిన దగ్గర అయిన దేన్నో వదిలి వెళ్తున్నట్టు లోపల తెలీని భాద రెండు మూడు గంటలు పరిచయం కూడా ఇంత భాద పెడుతుందా అనుకున్న వెంటనే నా సహజ గుణం బైటకు తీసి గుండెను బండ చేసుకొని కళ్ళు మూసుకొని అనుకున్న తను ఎవరో తెలీదు అసలు మాట్లాడలేదు పరిచయం లేదు నువ్వు నీ ట్రైన్లో నే ఉన్నావ్ మామూలు స్థితికి కి వచ్చే అన్ని మరిచిపోయి అని చెప్పుకొని ఇంకోటి తాగా కొద్దిగా రిలీఫ్ దొరికింది మొబైల్ తీసి చూసా ఒకటిన్నర అయింది టైమ్ రెండు గంటలు అయింది .

ట్రైన్ యాప్ లో చూసా అసలు నెక్స్ట్ స్టేషన్లో దిగిపొదమని కానీ ఈ ట్రైన్ లేదు ఉదయం దాకా తన స్టేషన్ వచ్చేసరికి ఎలాగూ 7 దాటుతుంది నెక్స్ట్ స్టేషన్లో కంపార్ట మేమంట్ మారి తన స్టేషన్ నుండి వేరే రూట్ లోనే వెళ్దాం అనుకున్న మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లకుండా ఇంకాసేపట్లో వస్తుంది స్టేషన్ ఇక నేను మామూలు అయిపోయి కొద్దిగా లోపలికి జరిగి మామూలుగా కూర్చున్న తనవైపు చూడాలని మనసు పీకుతోంది కానీ ఆపుకుంటున్నాను 5 నిమిషాలకి స్టేషన్ వచ్చింది బ్యాగ్ తీసుకొని నిలబడ్డాను చూడకూడదు అనుకుంటే ఫ్లాట్ ఫాం కూడా తను ఉన్న వైపే వచ్చింది మామ మధ్య అరగంట అయింది మౌనం మొదలై ఇక తప్పదు ఇటు తిరిగా తను స్టేషన్ వచ్చేసరికి ఈలోకం లోకి వచ్చింది తను నా వైపు చూసింది నేను చూపులు కిందకు దించి వెళ్ళి ఫ్లాట్ఫాం మీద దిగి పక్క కంపార్ట్ మెంట్ లోకి వెళ్లా తిరిగి చూడకుండా కాఫీ తాగుదామని అనిపించింది దిగితే ఎక్కడ తను కనబడుతుంది చుడాల్సి వస్తుంది అని ఆగిపోయా .

ఖర్మ కొద్ది ట్రైన్ ఇక్కడ ఇరవైనిమిషలు ఆగుతుంది అని తెలిసింది తప్పదు అనుకొని దిగి వెళ్ళి కాఫీ తాగా అక్కడే ఇటు చూడకుండా సరే అయింది ఏదో అయింది అజయ్ గాడు కొద్దిగా తను దిగేవరకు తోడు ఉండు ఏదైనా అవసరం వస్తుందేమో అన్నది గుర్తుకు వచ్చింది కాఫీ ఇద్దాం అనుకున్నా కానీ మనసు చంపుకున్నా నేను నాలనె ఉండాలి అని దీన్నే ఇగో అని కూడా అంటారు అహం అడ్డు వచ్చింది అయిన మళ్లీ మనసు పీకింది వెళితే చులకన అవుతానేమో అనిపించి ఆగాను ఇంతలో ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు కాఫీకి 20 ఉంటాయి తమ్ముడు నికు కాఫీ నేను ఇప్పిస్తగాని ఈ కాఫీ ఆ కంపార్ట్ మెంట్లో ఒకామె కూర్చొని ఉంటుంది డ్రెస్ కలర్ చెప్పి ఇచ్చిరావ ఏమి అనుకో కుండా అన్నా హిందీలో సరే అన్నా ఏమి చెప్పకు వెళ్ళి కాఫీ ఇవ్వు తీసుకుంటే ఎం లేదు లేక పోతే పక్కన పెట్టీ రా అన్నా ఎంటి అన్న ఏమైంది అన్నాడు ఇచ్చిరా అన్నా .

వెళ్ళి వచ్చాడు ఎంటి అన్న ఏమైనా గొడవ వదిన బాధగా ఉంది అని వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని వెళ్ళాడు మళ్లీ ఓర్నీ అనుకున్న విడు తొందరగానే కల్సిపోయేవడిలా ఉన్నాడు అనుకున్నా వచ్చి కాఫీ తాగాడు ఎంటి వాటర్ అదిగిందా అన్నా అవును అన్నాడు భాభి మసుం లగ్ రహి హై (వదిన అమాయకురాలిలా ఉంది) అన్నడు ఎందుకు అన్న అనిపించింది చూస్తే అన్నాడు ఏమి అడిగిందా అన్నా కాఫీ ఇస్తుంటే ఎవరు ఇచ్చారు అంది అన్న పంపాడు అన్నా వాటర్ లేదు అంది వచ్చి తీసుకువెళ్లి ఇచ్చా అన్నాడు ఏమంది అన్న అన్నాడు మళ్లీ మంచి ఉత్సాహం గా ఉన్నాడు ఏమీ లేదు జస్ట్ ఇగో అన్నా .

సరే అన్న చూసుకో జాగర్తగా అన్నాడు మేము భార్య భర్తలు అనుకున్నాడు నేను కాదని చెబ్దామనుకున్నా కానీ వాడు అలా అంటుంటే బాగుంది అందుకే ఏమి చెప్పలేదు వాటర్కి కాఫీకి డబ్బులు ఇస్తుంటే అన్న ఇచ్చాడు అని చెప్పాడు అంట దొంగ నా బట్ట తీసుకోవాల్సింది నేను ఇంకోటి తాగి అడిగి సిగరెట్ వెలిగించి అటు చూసా చూస్తుంది నేను కనబడను తనకి కాఫీ షాప్ అడ్డు ఉంది చాలా సేపు చూసి లోపలికి వెళ్తుంటే విడు అటు వెళ్తున్నాడు చూసి ఆగింది తనతో ఏదో మాట్లాడింది వాడు వెళ్ళిపోయాడు తను లోపలికి వెళ్ళింది నేను ఎక్కాను కదిలే టైం అంది అని సీట్లు ఎలాగో లేవు అటు పక్కా ఫుట్ పాత్ డోర్ వేసి డోర్ కి ఉన్న కిటికీ పైకి లేపా గాలి వస్తుంది అని కదిలే ముందు తను గబగబా ఈ కంపార్ట్ మెంట్లలో కి వచ్చింది బ్యాగ్ తీసుకొని నా వైపు వస్తుంటే నేను లేచాను బ్యాగ్ తీసుకొని తను అక్కడే ఆగిపోయింది నన్ను చూసి నాకు ఏదోలా అనిపించింది పాపం అన్నట్టు .

సరేలే అని కూర్చున్న వస్తె వచ్చిందిలే అని ఎలాగో అందులో ఒక్కత్తే కూర్చోవాలి గా అనుకున్నా కాసేపటికి లేచి నా పక్కన కూర్చుంది నేను ఏమి మాట్లాడలేదు కళ్ళు మూసుకుని డోర్ వైపు తల పెట్టీ పడుకున్నా తట్టింది లేచా ఎంటి అన్నట్టు చూసా అలా ఏమి చెప్పకుండా వస్తె ఏమనుకోవాలి ఆ హిందీ అబ్బాయి చెప్పాడు నువ్వు ఇందులో ఉన్నావు ఆని ఏమో నేను చెప్పింద దానికి నువ్వు ఏమీ చెప్పలేదు అడగలేదు సర్లే నేను చెప్పింది అనుకుంది తప్పేకదా అని అనిపించింది పక్కకి వచ్చేశా అన్నా లేదు నువ్వు చెప్పింది ఆలోచిస్తున్న నువ్వు ఒక్కసారే అలా నిలబడేసరికి భయం వేసింది అంది దేనికి అన్నా అర్థం కాక అలా ఆలోచన వచ్చింది అని చెప్పావు నేను ఏమి మాట్లాడలేదు కదా పట్టుకుంటవమో నన్ను అని అంది .

నాకు నవ్వు వచ్చింది ఢిల్లీ లో ఎలా ఉన్నావు నువ్వు అసలు ఎమ్మెస్సీ కంప్యూటర్స్ చదివిందనివెన అన్నా ఎంతైనా ఆడపిల్లని కదా అంది అంటే ఎంటి పట్టుకొని లాక్కెళ్లి పోతానా ట్రైన్ లో నుండి అన్నా భుజం మీద కొట్టి అబ్బా అలని కాదు సరేలే నాకు అర్థం అయింది అన్నా మళ్లీ ఇద్దరం ఫస్ట్ లో మాట్లాడుకున్నట్టు ఫ్రీ అయిపోయాం మళ్లీ వెంటనే నేను అన్న సరే చెప్పు నేను చెప్పిన ఆన్సర్ కి నువ్వు ఎం మాట్లాడలేదు అన్నా అనేదేముంది ఆలోచించ ఢిల్లీ లో ఉన్నప్పుడు కొంత మంది అప్రోచ్ అయ్యారు కానీ ఇండైరెక్ట్ గా అడిగితే దూరం పెట్టేసా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు కూడా అడిగి ఉంటే అప్పుడు ఎవరో ఒకరితో ఒప్పునే దన్నేమో అనిపించింది అప్పుడు నేను ఒక్క దాన్నే కదా అదే ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నా నువ్వేమో ఇటు వచ్చేసావు ఏమి చెప్పకుండా అంది .

అయితే ఇప్పుడు ఒప్పుకున్నవా అన్న లేదు లేదు అంది వెంటనే నేను ఏదో నువ్వు అడిగితే చెప్పాను అంది ఇక అనవసరం అనిపించి సర్లే నే పడుకుంటా అన్నా ఆగు నేను ఇంకా అడగాలి అంది ఎం అడగాలి అన్నా ఇలా కాదు ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టు ఉండాలి అంది సరే అలానే ఉన్నాగా అన్నా స్పోర్టివ్ గా అంది అడుగు ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉన్న అన్నా సరే అడుగుతా కానీ నువ్వు మరోలా అనుకోకుండా నిజం చెప్పాలి ఓపెన్ బ్రాడ్ మైండ్ తో అంది అలాగే ఉన్నాగా నీ దగ్గర అన్నా సరే చెప్పు నిలో ఆ చర్య ఎందుకు అదే నాలో ఎం చూసి జరిగింది అంది చెప్పగా అందం ,హైట్ అని అంటే అది నువ్వు నేను అలా ఉంటం వల్ల నికు నచ్చాను .

నేను అడిగేది ఆ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది నన్ను చూస్తే అందరిలానే నాకు అవేగా ఉండేది కానీ నికు నేను మాత్రం మి చూస్తే ఆలోచన వచ్చి నా ట్రైన్ ఎక్కవు అంది వామ్మో తెలివి మొత్తం వాడుతుంది నేను ఎందుకు చెప్పాలి పని అవ్వని దానికి అని దాటి వేస్తుంటే తను వదిలేలా లేదు ఇక తప్పదు అనుకుని కొద్దిగా వల్గర్ గా ఉంటుంది చెప్తే అంది పర్లేదు నీ అంత కాక పోయిన నేను బ్రాడ్ మైండ్ నే అంది సరే అని ముందు నువ్వు అందంగా ఉన్నావు ,పైగా పొట్టిగా బొద్దుగా టైట్ పిర్రలు తో నీ జడ పిర్రల మధ్యలో ఊగుతుంటే నాకు అలా చూసి నా లోపల సెక్స్ చర్య జరిగింది అన్నా ఏమి కనబడలేదు కదా అయిన నికు ఎందుకు సెక్స్ ఆలోచన వచ్చింది అంది నేను ఊహించుకున్న అలా నీ పైజమా టైట్ గా ఉంటం వల్ల నీ పిరుదులు గుండ్రం గా ఉండి బైటికి తన్నుకుని ఉన్నాయి అందులో నీ జడ కరెక్ట్ గా పిర్రల మధ్యలో ఎగిరి పడుతుంటే నేను అక్కడ నాది ఊహించుకున్నా అన్నా అంటే అలా ఊహించుకున్న చర్య జరుగుతుందా అని అసలు చర్యలో ఎం జరగుతుంది అదే ఏమవుతుంది అలా అనుకున్నప్పుడు అంది బాడీకి ఒక మత్తు లాంటిది పట్టుంటుంది అంగం రీయక్ట్ అవుతుంది అన్నా .

అందరికీ ఒకేలా అనిపిస్తుందా అంది అంగం అయితే అందరికీ రీయాక్ట్ అవుతుంది కొంత మంది ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది ఇంకొంతమంది ఇంకోలా అందరికీ కామన్గా మాత్రం నేను చెప్పినట్టు అంగం రైజ్ అవుతుంది అన్నా కానీ నేను వచ్చి నిపక్కనా బెంచ్ మీద కూర్చున్నపుడు గా నువ్వు నన్ను చూసావు మరీ నా బ్యాక్ ఎలా ఉంది నికు ఎలతెలిసింది అంది నేను ముందే చూసాను స్టేషన్ లోపలికి వచ్చి మళ్లీ ఎందుకో వెనక్కు వెళ్ళవుగా అప్పుడు చూసా నా పక్కన కూర్చున్నాక ఫేస్ చూసి సూపర్ ఫిగర్ అనుకున్న అని చెప్ప నువ్వు చెప్పినట్టు అలా చూసి రియాక్ట అయింది అంతలా ఎం ఉంది మామూలుగా అందరిదీ అలానే కనిపిస్తుంది గా అంది చెప్పగా నేను నా ది ఊహించుకున్న అని అన్నా ఇంకా లిప్స్ అన్నా లిప్స్ అందరికీ ఇష్టమే గా అంది నువ్వు పొట్టిగా నిన్ను కిస్ చేసేమజా వేరు పట్టుకొని అన్నా ఛీ పో అని ఒకటి చెప్పు నా గురించి ఏమనుకున్నవు మొత్తం చెప్పు అంది .

మళ్లీ గుద్ద దగ్గరనుండి మొదలు పెట్టా నీ మీద వంపులో ముద్దుపెట్టుకుని నడుంని నీ గిల్లాలని వెనక నుండి గట్టిగా హత్తుకావాలని ఎత్తుకొని ముద్దాడాలని అన్ని రకాలుగా నిన్ను ఎంజాయ్ చేయాలని చెమటలు పట్టి తడిసి పోవాలని ఏదో నోటికి వచ్చింది చెప్పా సరే ఎలా ట్రై చేసేవాడివి అదే అడిగే వాడివి అది కావాలని అంది అడగటం కష్టం కానీ ఏదో నిన్ను టచ్ చేస్తూ నా ఇంటేన్షన్ నికు తెలియచేయాలని అనుకున్నా బట్ మాటల్తో సరిపోయింది అలా చేసే ఛాన్స్ రాలేదు అన్నా ఎలా టచ్ చేసేవాడివి అంది చెప్పటం కష్టం ఆ టైం లో అది అలా జరిగిపోతుంది అన్నా ఎలాగో చెప్పు అంది చెప్తే తెలిసేది కాదు అన్నా చేతులు పట్టుకునే వాడివా లేక నువ్వు ఇష్టపడ్డ వాటిని టచ్ వేసేవాడివా ఇంకేదైనా చేసేవాడివ అంది దగ్గరకు రా చూపిస్తా అన్నా .

ఓయ్ అంది మరీ లేక పోతే నన్ను రెచ్చకొట్టడానికి కాక పోతే ఎంటి మరీ అన్నా సరే లే ఇంకేమి అడగను అంది మొత్తం అడిగి ఇప్పుడు ఇంకేముంది అడగతని చేస్తే తప్ప అన్నా అదిగో మళ్లీ అంది కాసేపు మౌనం ఇద్దరిమధ్య ఏమనుకుందో సరే ఓవర్గా చేయకూడదు జస్ట్ ఇలా ఇలా చేసేవాడిని అని చూపించు నేను పడేదన్న లేక ఏమైనా అనేదన్న అసలు ఎంజరిగేది నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది ఒక వేళా నువ్వు అలా చేసి ఉంటే అంది తెలియాలి అంటే చెయ్యాలి నేను ఇలా అలా అని చెప్తే తెలీదు ఆ స్పర్శ కావాలి అప్పుడే నువ్వు అసలు ఎంచేసేదానివో తెలుస్తుంది అన్నా ఎందుకంటే నికు నచ్చవచ్చు ఆ టైంలో అలా చేయడం అన్నా .

సరే కానీ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకూడదు అంది అలా ఎలా కుదురుతుంది నేను ఎం చేస్తానో నాకు తెలీదు కదా అప్పుడు నిన్ను ఒప్పించడానికి అన్నా అబ్బా లేనిపోని అనుమానాలు అన్ని పుట్టించ్చావు అంది కాసేపు ఆగి సరే అంది నేను అన్నా కానీ నేను ఎవరో నికు తెలీదు నువ్వూ ఎవరో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు నేను నీ ట్రై చేయడానికి వచ్చా అంటే ఇద్దరికీ ఎ సంబందం లేదు నువ్వు అలానే ఉండాలి ఆ టైమ్ లో నివ్వు ఎలా రియ్యాక్ట్ అవుతావు అలా అవ్వాలి నీ నార్మల్ స్టైల్లో అన్నా సరే అంది సరే ఇప్పుడే ట్రైన్ ఎక్కవు ఎక్కడ కూర్చుంటావో నుంచుంటావో చేయి అన్నా ఎం చేయవుగా అంది నేను వచ్చింది చేయడానికి కదా అన్నా ఆ ఏమౌతుందో అని లేచింది కానీ వామ్మో వద్దులే అని కూర్చుంది ఛాన్స్ వచ్చి పోతుంది అనుకున్నా.

నీ ఇష్టం అన్నా కాసేపు ఆగి సరే కానీ నేను ఎంటి నాకు తెలియాలి అని లేచింది బ్యాగ్ తీసుకొని వెళ్ళి సీటు కోసం చూసినట్టు చూసి దొరక్క సైటుని పట్టుకొని నుంచుంది నేనే లేచాను బ్యాగ్ తీసుకొని తన దగ్గరకు వెళ్ళి నేను కూడా చూసి లోపలికి వెళ్లి వచ్చి ఒక్క సిటుకుడా లేదు అని తనకి చెప్పినట్టు చెప్పా తను ఎం మాట్లాడలేదు కాసేపు పక్కన నుంచొని వెనక వైపు కు వెళ్ళా తనకి బ్యాగ్ కింద పెట్టీ (మామూలుగా అయితే ఇంత ఓపెన్ గా ఉంటే చేసేవాడిని కాదు ఎందుకంటే ఖాళీ ప్లేస్ చాలా ఉంది కదా కష్టం కానీ తనకు చూపించాలి ,తను చూడాలి అంది ఛాన్స్ వచ్చింది .) కొద్దిగా దగ్గరకు జరిగి సుల్లిని గుద్దకు ఆనిచ్చా వెనక్కు జరిగి మళ్లీ తను అలానే ఉంది .

నేను మళ్లీ అలానే గుద్దకి టచ్ చేసా నేను నిజంగానే మూడ్ లో ఉన్న ఇలా అయిన తనని దెంగాలని తను పక్కకు జరిగి అక్కడ నుంచో వచ్చుగా అంది కోపంగా నేను అన్న జనం ఫుల్ గా ఉన్నారు ఇక్కడే ప్లేస్ ఉంది అనుకో అన్నా సరే అంది నేను ఇంకొంచం దగ్గరికి జరిగా నాది 90 అయి ఉంది మళ్లీ టచ్ చేసా తను నన్ను చూసి పక్కకు జరిగింది ఇక ఎటు వెళ్ళే అవకాశం లేదు నికు అని అనుకున్నా పూర్తిగా వెనక్కు నెట్టింది న్యూ మళ్లీ అలానే చేసా హ్యాండ్ అడ్డు పెట్టింది నేను హ్యాండ్ కి తగిలేలా పెట్టా తన కి అనుకుంటున్నా చేతికి తకిలింది అది అని తెలిసి తీసింది చేతిని నేను తనకి అనుకొని మెడ మీద చిన్నగా గాలి ఉదా కొద్దిగా మెడ కదిలింది కొద్దిగా జరగండి అంది నేను ఎం చేసెను నా వెనక ఉన్నవారు మీద పడుతున్నారు అన్నా .

తను అడ్డం గా తిరిగింది నేను మెల్లగా చేత్తో పిర్రలు టచ్ చేస్తున్నా తను విదిలిస్తుంది నా ది తన తొడకి తగిలి ఉంది నేను ఇంకొంచం అడ్వాన్స్ అయి పిర్రమీద హ్యాండ్ వేసి అలానే ఉంచా తను నెట్టేసింది నేను ఎవరైనా చూస్తారేమో అని చూసా ఇటు ఎవరు చూడటం లేదు అయిన ఎందుకుఅయిన మంచిది అని ఇక్కడ కాదు ఆ డోర్ దగ్గర నిలబడు అన్నా నేను ఇక్కడే ఉంటా అంది ఎవరైనా చూస్తారు అన్నా చూడని ఎప్పుడైనా నువ్వు పక్కకి వెళ్తావు గా అంది అప్పుడు జనం ఉంటారు అనుకోమన్నా కానీ నిజం గా లేరు కదా చూస్తే బాగోదు అన్నా ఆ ఓకే ఆని అక్కడికి వెళ్ళాం సేమ్ పొజిషన్ నేను మళ్లీ పిర్రల మీద హ్యాండ్ వేసి గుండ్రం గా తిప్పాను తను మళ్లీ నెట్టేసింది నేను ఈసారీ బలంగా పిర్రను వత్తి వదిలా నావైపు చూసి ఇంకోసారి టచ్ చేస్తే అందరికీ చెప్తా అంది నేను ఎం చేశాను అండి ఇంత రష్ లో ఒకరి కి ఒకరు తగులుతూనే ఉంటారు అన్నా .
గాప్ ఇచ్చా కాసేపు మళ్లీ హ్యాండ్ తగిలించి ఉంచా తను నెట్టి పూర్తిగా షేటర్ కి అనుకుంది చెయ్యి వేయకుండా నేను కొద్దిగా తనకు జరిగా అనుకొని తొడకి తగిలి ఉన్న సుల్లిని రుద్దుతున్న తనకి .

అలా చేస్తూ చేతిని మళ్లీ పిర్రల వైపు పెట్టీ నెడుతున్నాను కొద్దిగా పొట్టిది కాబట్టి నేను వంగోవలిసి వస్తుంది సుల్లిని పిర్రలు కు అనించటానికి ఎలాగో చేతిని పిర్ర మీద పెట్ట తను షేటర్ కి వేసి నొక్కుతుంది చేతిని అలా ముందుకు అని నెట్టే తప్పుడు నేను వేలిని రెండు పిర్రల మధ్య ఉంచా తను వెన్నక్కి నెట్టి నప్పుడు వెలు గుద్దకి తగిలింది వెంటనే వేలితో గోకాను తను ముందుకు అని చేతిని నెట్టేసింది ఏమి అనకుండా నేను ఇక తన మీద పడినట్టు అనుకున్న తను కదలకుండా అలా కాసేపు ఉంచి ఇక టచ్ లతో కుదరదు అనుకొని పిర్రలని పూర్తిగా వత్తుతున్న తను ఎం చేయలేని పరిస్తితి ఎటు కదలలేదు అలా కసికొద్దీ నొక్కుతున్న ప్లీజ్ ఆపండి అంది నేను ఎంచేయట్లేదు అండి ట్రైన్ ఊగుడుకి మీకు అలా అనిపిస్తుంది అన్నా నేను పక్కకి వెళ్ళలేక పోతున్నా మీకూ కుదిరితే వెళ్ళండి అన్నా .

తనకి ముందే చెప్పాగా నువ్వు ఎటు కదలలేని స్థితి లో ఉన్నావు అనుకో అని తన అలానే ఉంది బాగానే ఫాలో అవుతుంది అనుకున్నా నేను ఇంకా అడ్వాన్స్ అయ్యా ఇక తను ఏమి అనలేదు అని వేలితో నెడుతున్నాను గుద్దలొ తను సిటుని పట్టుకొని పళ్ళు బిగించి కళ్ళు మూసుకుని తల అటు ఇటు ఆడిస్తుంది నేను ఇన్కుంచం గట్టిగా తోయటం చేస్తున్నా తను భరించలేక పోతుంది పేదం కూడా పంటి కిందకు వెళ్ళింది ఎలాగో అంది ప్లీజ్ చేతిని (వేలుని ) తీయండి అంది నేను మెల్లగా అన్నా చెవి దగ్గర అన్నా ఒక నిమిషం అలాగే ఉండండి అని అన్నా తను ఎం చెప్పలేని ,చేయలేని పరిస్తితి లో ఉంది నేను ఇంకా గట్టిగా తోస్తుననాను ఇంకో వెలు కూడా పెట్టీ తను కిందకు వంగి పోతుంది ఇంకా చేస్తే పడిపోయే లా ఉంది అని తీశాను వేలుని కానీ పిర్రల మీద అలానే ఉంచి తిప్పుతున్న అరచేతిని .

తను కొద్దిగా స్థిమిత పడింది గాలి పీల్చుకుంది వామ్మో అంది అప్పుడే న ఇంకా ఉంది అన్నా అపుదాం అంది దీనికే ఆపితే ఎలా అన్నా కుంచం గాప్ ఇవ్వు అంది గాప్ ఇస్తే మూమెంట్ మిస్ అవుతుంది అన్నా నువ్వు మధ్యలో ఇలా మాట్లాడకూడదు అన్న సరే అనీ మళ్లీ అలానే నుంచుంది నేను చేతిని ఆడిస్తూ తన మీద పడుతున్నా వత్తుతూ తను బాగా ఇబ్బంది పడుతుంది నిజంగానే అదే ఫీల్ కదా మనకి కావాల్సింది నేను చిన్నగ అంటే బలవంతంగా గుద్దని నాకు అనుకూలంగా తిప్పాను తనను తను సీటు కి అనుకుంది ఇప్పుడు నేను రెండు చేతులతో వెనక రెడ్ను బంతులను వట్టుతున్న కాసేపు చేసి సుల్లి నీ గుద్దకు నెట్టి ఉంచి పూర్తిగా తనకు ఆనుకుని చేతులు నడుం మీద వేశా తను నెట్టేస్తుంది ఏమి అనలేక నేను వదలకుండా మళ్లీ మళ్ళీ చేతులు వేసి నొక్కుతున్నాను నడుముని .

నేను తన మెడ దగ్గర నా ఫేస్ పెట్టి నా శ్వాస తనకి తగిలేలా చేస్తున్న వేడిగా ఉంటుంది కదా నాకు లోపలే పడిపోయేలా ఉంది దానిగురించి ఆలోచించలేదు పడితే పడింది లోపలే అని సుల్లిని గుద్దగు నెడుతున్నాను తను చేతితో నెట్టేయడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తుంది నేను చేతిని పట్టుకొని నాదానికి తగిలించా ప్యాంట్ మీద నుండే లాక్కుంటు ఉంటే చేతిని గట్టిగా పట్టుకొని జిప్ తీసి డ్రాయేర్ మీద పెట్టా తనకు ఎలాగూ తెలిసిపోయింది అని తను హ్యాండ్ టచ్ అవగానే నాకు కారిపోయింది హ్యాండ్ వదిలి తనను అతుక్కున్నా గుద్దకు పెట్టీ అలా రెండు నిమిషాలు ఉండి ఒక చేతిని డ్రెస్ లోపల నడుముదగ్గర పెట్టాను .

తను నాచేతిని తీయడానికి చాలా ట్రై చేసి తీయలేక ఇక నా చేతిని పైకి రాని కుండా తన చేతిని బొడ్డుకు పైన పెట్టుకుంది అడ్డంగా చేతులు కట్టుకున్నట్టు బొడ్డు దాటి పైకి వెళ్ళలేదు నా చెయ్యి లోపలి నుండి కాసేపు బొడ్డు మీదే ఆడించి పైజమా లోపల పెట్టడానికి ట్రై చేశా గట్టిగా కట్టుకొని ఉంది అందులో సీటుకి అనుకుంది గా లోపల పెట్టటం కుదరటం లేదు చేతి నీ వెనకవైపుకి తెచ్చి ఎలానో డ్రాయేర్ లోపల పెట్టా తను నా చేయి పట్టుకుంది గట్టిగా నావైపు తిరగలేదు నేను అనుకొని ఉన్న ఒక పక్కన నేను కొద్దిగా తనకు లెఫ్ట్ కి జరిగా ఎవరు చూడకుండా ఒక వేళ ఎటుచూసినా కనబడకుండా .

నేను ఇంకో చేత్తో తన చేతిని విడిపించి మళ్లీ బొడ్డు మీద పెట్ట తను బొడ్డు మీద పెట్టిన చేతిని పట్టుకుంది నేను లోపల పెట్టిన చేతి వేలితో గోకుతున్న సాఫ్ట్ గా నడుము కింద భాగం కదులుతుంది నా చర్యకు తను నాచేతిని గట్టిగా పట్టుకుంది నేను వేలుని గుద్దలోకి పెట్టాను తిప్పుతున్న తను వేళ్ళమీద లేగుస్తుంది పైకి ఫేస్ అంత బిగబట్టి ఉంచింది పెదాలు బిగబట్టి కళ్ళు పెద్దవి చేసింది నేను ఇంకో వెలు కూడా పెట్టీ ఆడించాను వీలైనంతగా తనని కదలకుండా నేను తనకి పూర్తిగా గోడకు నెట్టి నట్టు షేటర్ర్ కి నెట్టి ఉంచా తను మెలికలు తిరుగుతూ కాసేపటికి తట్టుకోలేక కూర్చుండి పోయింది నేను వెలు తీసేసి తనని పట్టుకొని నిలబెట్టాను ప్లీజ్ ఇక వద్దు అంది కాసేపు అయిపోతుంది అన్నా తనకి తన మీద కంట్రోల్ తప్పింది .

తనని మళ్లీ నిలబెట్టి జడని పక్కకు అని మెడ మీద మెల్లగా పెదాలు మాత్రమే టచ్ అయ్యేలా ముద్దు పెట్టా భుజానికి కొద్దిగా పైనా వంపులో మెడని పక్కకు భుజంమీద వంచింది నేను చేవి పక్కన ఫేస్ పెట్టీ ముక్కుని చేయివి వెనుక మెడకి మధ్యలో నా ఫేస్ ఉండేలా చేసి పెదాలు ఆనిచ్చి డ్రెస్ పై నుండి సళ్ళు పట్టుకున్న వెంటనే తను నా చేతులు పట్టుకొని కిందకు అంది ఇంకా ఎక్కడో కొద్దిగా తను పోరాడుతుంది లోంగిపోకుండా నేను ముద్దులు పెడుతుంటే అటు ఇటు అంటుంది తలని నేను మళ్లీ సళ్ళు పట్టుకొని గట్టిగా పిసికి అలానే పట్టి ఉంచా ఆ టైంలో తన విపు సగం నుండి కింద దాక కొద్దిగా వెన్నక్కి వచ్చింది బాడీ చేతులు పట్టుకొని ఉంది గట్టిగా నేను అలానే తనని నాకు హత్తుకున్నా నా ఫేస్ ఇప్పుడు తన మెడ ముందు భాగం దగ్గర ఉంది నేను ముద్దు పెట్టాను మళ్లీ తలని వెనకకు అంటే నామీదకి వాల్చింది నేను మళ్లీ సళ్ళు వదిలి నొక్కాను ఒకసారి అదే విధంగా కళ్ళు మూసుకుని పెదవులు బిగించి ఉంది .

నేను ఒక చేయి తీసి లోపలనుండి పట్టుకున్న బ్రా మీద నుండి తను ఏమీ చేయలేదు ఇంకో చేతిని కూడా లోన పెట్టీ వత్తుతున్నాను చిన్నగ బుగ్గమీద ముద్దు పెట్టాను ఫేస్ నీ కొద్దిగా తిప్పింది నేను ఒక చేతిని తీసి తన ఫేస్ నీ నా ఫేస్ కి తిప్పి మళ్లీ లోన పెట్టే వత్తుతూ పెదాలు అందుకున్న నా నోటితో తను సహకరించింది పెదవులు అందించింది పూర్తిగా ఇదే టైం అని తన చేతిని పట్టుకొని బొడ్డు మీద పేట్టి తన చేతిని లోపల పెట్టడానికి ట్రై చేస్తూ జుర్రుకొంటున్న నేను సళ్ళు మీద ఉన్న ఇంకో చేయి కూడా తీసి తన ఇంకో చేతిని పట్టుకొని నా డ్రాయెర్ మీద పెట్టి తన చేత్తో రుద్ది రెండు మూడు సార్లు వదిలా ఇక తనే చేస్తుంది అలా బొడ్డు మీద ఉన్న చేతిని ముడి విప్ప మన్నటు బొందులు అందించా తను లూజ్ చేసింది తనుకూడ ముద్దు పెడుతుంది ఇప్పుడు తనే నా చేతిని బొడ్డు మీద వత్తుకుంటుంది నేను అలానే బొడ్డు మీద ఆడిస్తూ సుతారం గా నొక్కుతూ లోపలికి పెట్టా ఇంకో చేత్తో డ్రాయేర్ లోపలి నుండి నా సుల్లిని తీసి తన కి అందించా పట్టుకుంది .

నేను అండర్వేర్ లోపల చేయి పెట్టీ పుకూ మీద వేళ్ళు ఆడిస్తున్న ఇక నేను చిన్నగా తన మీద నుండి కొద్దిగా లేచా తను నావైపుకి తిరిగింది కళ్ళు తెరిచి చూస్తోంది ఇంకా ముద్దు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాం నేను మెల్లగ పుకూ లో వెలు పెట్టా కదిలింది కొద్దిగా లోపల వేలిని తిప్పుతున్న కాసేపు చేసా జిగురు వచ్చింది అలానే కిందకు కూర్చుంది నేను వదిలి నేను కింద కూర్చొని తనని వెనకకు తిప్పా తన ముందు బ్యాగ్ పెట్టీ తను మోచేతులు బ్యాగ్ మీద పేట్టి తన తలను కూడా బ్యాగ్ మీద పెట్ట అంత చాలా సాఫ్టు గా ఎ తొందర లేకుండా చేస్తున్న తను ఎలా అంటే అలా చేస్తుంది మోకాళ్ళ కింద నా బ్యాగ్ నుండి టవల్ తీసి పెట్టా మోకాళ్ళ వత్తుకు పోకుండా నేను మెల్లగ ఒకసారి పైకి లేచి చూసా ఎవరు ఇటు ఎం జరుగుతుందో తెలీదు అన్నట్టు పడుకొని ఉన్నారు నేను కూర్చొని తన ప్యాంట్ అండర్వేర్ కిందకు లాగి గుద్దలొ పెట్టా వెలు బానే దూరింది కానీ సుల్లి కష్టం గా ఉంది చాలా ట్రై చేశా ఉమ్ము కూడా రాసా సగం వరకు పోయింది కానీ తనకి బాగా నొప్పిగా ఉంది అనుకుంటా చేత్తో నెడుతుంది .

ఇప్పుడు ఎం చేయాలి తనని అడిగా మెల్లగా బ్యాగ్ లో ఏమైనా ఉందా రాయడానికి అని తను ఫేస్ కి రాసుకునే ఎదో చిన్న డబ్బా ఇచ్చింది నేను ఓపెన్ చేసి తన వెనుక బొక్క కి రాసి నా దానికి కొద్దిగా రాసి పెట్టా బానే దూరింది టైట్ గా ఉండబట్టి తనకి కొద్దిగా నొప్పి ఉంటం సహజం నేను విపు మీద నిమిరాను లోపలికి బైటికి అంతే అలానే చేస్తున్న స్పీడ్ గా కొట్టలేను లోపలికి బైటికి ,ముందుకు వెనక్కు అలానే చేస్తూ కారే ముందు కొద్దిగా లేచి గట్టిగా కొట్టాను చాలాసేపు అది ఇది నొక్కుతూ పిసుకుతూ ఉన్నాను గా టైం తక్కువే పట్టింది అందులో కాసేపు తను ఊపింది ఎంతసేపు కొట్టిన ఆ తృప్తి కోసమే గా అలానే కార్చేశా తను నోటికి చేయి అడ్డు పెట్టుకొని ఉంది నేను ఇంకో రెండు సార్లు ఊపి తీసా తను లేచి పైకి అనుకొని ప్యాంట్ నీ బోందులు కట్టుకుంది నేను ప్యాంట్ వేసుకున్న తను అలానే సీటు కి అనుకుని కూర్చుంది నేను అన్నా బాత్రూం కి వెళ్తావా అన్న

ఈ రియల్ స్టోరీ మీద మి అభిప్రాయాలను తెలిజేయడనికి [email protected] కి hangouts లేదా ఈమెయిల్ చేయండి

5 1 vote
Article Rating

Categorized in: